UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Det samfunnsvitskaplege
fakultetsbibliotek

 
Informasjons- og medievitskap

Ny nettside:

uib.no/ub


Litteratur
Nye bøker
Hovudfags- / masteroppgåver og avhandlingar
Doktorgradsavhandlingar / PhD
Foreslå ei bok

Ressursar
Relevante databasar - informasjonsvitskap
Relevante databasar - medievitskap
Elektroniske ressursar

Undervising og rettleiing
Undervisings- og rettleiingstilbod
Spør eller lån ein bibliotekar
Søk & Skriv


 


Fagreferent
Pernille Riise Lothe
Telefon 55 58 45 86
E-post: pernille.lothe@ub.uib.no


Treffetid

Etter avtale

Relevante lenker

Infomedia (UiB)
Nordicom Norge
MedieNorge