Tekstboks: Fakultetsbiblioteket for SV (2. etg i Tornĝe-bygget) 
Tekstboks: Uphil
Tekstboks: SV-fak
Tekstboks: Inngang