Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider : Fellesfag : Master Program in System Dynamics

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Master program in System Dynamics        Institutt for Informasjons- og medievitskap

Studentportalen
strek

Ressursar  

 

Databasar
BIBSYS Bibliotekbasen
  Lokal (UB Bergen) og nasjonal bibliotek-
  katalog [meir info]
OCLC - First Search 
  Verdas største bibliotekkatalog [meir info]
ERIC
  Tidsskriftsartiklar/dokumentasjon innan
  utdanning og tilgrensande fag
[meir info]
International Bibliography of the social sciences

  [meir info]

ISI Web of  Knowledge
  Internasjonale tidsskriftsartiklar [meir info]
Dataarkiv og statistikkjelder
Fakta- og fulltekstdatabasar

Fleire databasar


Fulltekstkjelder
Tidsskrift
Oppslagsverk, offentleg informasjon
  og avisar/massemedia

Velkommen til UBBSV
Det samfunnsvitskaplege
  fakultetsbibliotek - info
Informasjonssøk og
  referansehandtering

Bokforslag
Spør ein bibliotekar

Hjelp

Adresse
Fosswinckelsgt. 14 [kart]
5007 Bergen
Telefon 55 58 32 61
Telefax 55 58 83 80
E-post: ubbsv@ub.uib.no

Opningstider

Mån-fre 10-1500

Postadresse:
Postboks 7808
5020 Bergen

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 31.01.07 av JFH
til denne siden.