Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Samfunnsvitskaplege institutt, senter og foreiningar

strek

Institutt
Christian Michelsen Institutt
Geografisk institutt ved NTNU
Institutt for journalistikk
Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning
Institutt for samfunnsforsking
Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU
Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø
Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU i Trondheim
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
Institutt for sosiologi ved Universitetet i Tromsø
Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Sosialantropologisk institutt ved NTNU
Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Senter
ARENA - Centre for European Studies
Frischsenteret
Intermedia
International Migration and Ethic Relations - IMER
Kvinnforsk
Program for helseøkonomi
Rokkansenteret
Senter for Europaforskning
Senter for internasjonal fattigdomsforsking
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Senter for Midtøsten- og islamske studier
Senter for utviklingsstudier

 

Foreiningar
American Sociological Association
British Sociological Association
International Sociological Association
European Sociological Association
Nordisk sosiologforbund
Norsk antropologisk foreining
Norsk sosiologforening
Norsk Statsvitenskapelig Forening
Society of Cartographers

Anna
Cordis - EUs infotjeneste for forskning og teknologi Forskningsrådet
Forskning.no
BI Handelshøyskolen
Norges Handelshøgskole (NHH)
European Consortium for Political Research
NOPSA - Nordic Political Science Association
Rådet for anvendt medieforsking
Forskingsetiske retningslinjer  
Laboratorium for parallell prosessering
HiO, avdeling for journalistikk, bibliotek- og 
  informasjonsfag

Rogalandsforskning

  

strekOffisiell side
Sist oppdatert 24.02.05 av JFH
til denne siden.