Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Databasar

Databasar

Fdok
  Publikasjoner og andre resultater av forskning ved UiB [info]

International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences 
  Stort generelt samfunnsvitenskapelig oppslagsverk [info]

ISI Web of  Knowledge
  Internasjonale tidsskriftsartiklar [meir info]


JSTOR
  Fullteksttidsskrifter hovedsakelig innen humanistiske og
  samfunnsvitenskapelige fag [info]

NORART
 
Norske tidsskriftartiklar

Norsk bokfortegnelse (Norbok)
  Norske bøker, tidsskrifter o.a. [info]

OCLC - First Search 
  Verdas største bibliotekkatalog [meir info]

 

Faktadatabasar
Europa World Yearbook Online
  Informasjon om land/territorium og internasjonale 
  organisasjonar
 

Keesings Record of World Events
  Oppdatert samling av viktige sosiale,
  økonomiske, historiske og politiske hendingar

SourceOECD
 
OECD sitt direktekopla bibliotek

The World of Learning
  Informasjon om akademiske institusjonar  og
  deira tilsette 

World Factbook

  Geografisk handbok med demografi, politisk og 
  økonomisk informasjon

Kjelder i fulltekst
Official documents of the United Nations
  FN-dokument i fulltekst frå 1993. Resolusjonar i
  Tryggingsrådet frå 1946

United Nations Treaty Collection
  Alle internasjonale avtaler i fulltekst.

Statistikkjelder og dataarkiv
ICPSR - Inter-University Consortium for political and social science
 Sentralarkivet for alle fritt tilgjengelege politiske og sosiologiske datasett ved
 University of Michigan

NSD Det norske arkivet for sosial og politiske data

Polling the Nations Internasjonalt meiningmålingarkiv

Polity IV  Project Politisk historisk database 1800-2003

Resources for Economists - DataAmerican economic Association sin
 database for fritt tilgjengeleg økonomisk og sosial statistikk

United Nations Common Database FN sin database for økonomisk og sosial statistikk

World Development Indicators - Online  Verdsbanken sin statistikkdatabase

Zentralchiv -  Central Archive for Empirical Social Research, University Cologne

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av JFH
til denne siden.