Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Bokforslag 

Har du idear til faglitteratur eller tidsskrift du meiner biblioteket burde hatt?

Skriv inn ditt namn, e-post adresse og låneidentitet (sjå baksida av student-/tilsettkort) og send oss forslaget. 

 

Ditt namn  
 
E-post adresse
 
Din låne ID      (UBBxxxxxxx)
 
Ditt forslag

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 25.02.05 av JFH
til denne siden.