Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Fakta- og fulltekstdatabasar

Faktadatabasar
Europa World Yearbook Online
  Informasjon om land/territorium og internasjonale 
  organisasjonar
 

Keesings Record of World Events
  Oppdatert samling av viktige sosiale,
  økonomiske, historiske og politiske hendingar

OECD - SourceOECD
 
OECD sitt direktekopla bibliotek

The World of Learning
  Informasjon om akademiske institusjonar  og
  deira tilsette 

World Factbook

  Geografisk handbok med demografi, politisk og 
  økonomisk informasjon

 

Kjelder i fulltekst
Official documents of the United Nations
  FN-dokument i fulltekst frå 1993. Resolusjonar i
  Tryggingsrådet frå 1946

United Nations Treaty Collection
  Alle internasjonale avtaler i fulltekst.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 22.11.06 av JFH
til denne siden.