Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Dataarkiv og statistikkjelder

Dataarkiv

Global Development Finance - Verdsbanken sine utviklingsdata

Eurobarometer

ICPSR - Inter-University Consortium for political and social science
 Sentralarkivet for alle fritt tilgjengelege politiske og sosiologiske
 datasett ved University of Michigan

NSD Det norske arkivet for sosiale og politiske data

Polling the Nations Internasjonalt meiningmålingarkiv

Polity IV  Project Politisk historisk database 1800-2003

Resources for Economists - DataAmerican economic Association
  sin database for fritt tilgjengeleg økonomisk og sosial statistikk

Statistikkbanken Statistisk sentralbyrå sin "gjer-det-sjølv" databank

United Nations Common Database FN sin database for økonomisk og sosial statistikk

World Development Indicators - Verdsbanken sine strukturdata

Zentralchiv -  Central Archive for Empirical Social Research, University of Cologne Det tyske sentralarkivet for datakjelder med særskilt ansvar for Aust-Europa

 

Statistikkjelder

Danmarks Statistik
Eurostat
FedStats - offisiell statistikk USA
FN statistikk
GenderStats - Kjønnsstatistikk
KOSTRA - Kommune/stat rapportering
Minifakta om Norge
National Statistics - statistikk UK
Norsk kommunestatistikk - SSB
SourceOECD
Statistisk sentralbyrå
Statistisk månedshefte
Statistisk årbok
Statistiska centralbyrån - Svensk statistikk
 

 
 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 27.10.05 av JFH
til denne siden.