Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider : Samfunnsøkonomi

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
SAMFUNNSØKONOMIInstitutt for økonomi

Studentportalen strek

Ressursar
BIBSYS Emneportal
BUBL LINK - Økonomi
Hovudfags- og masteroppgåver
Metode
Metodeleksikon
Samfunnsvitskaplege
  foreiningar og institutt

Tidsskrift

 


 

 

Databasar
BIBSYS Bibliotekbasen
  Lokal (UB Bergen) og nasjonal bibliotek-
  katalog [meir info]
OCLC - First Search 
  Verdas største bibliotekkatalog [meir info]
Econlit
 
Tidsskrifter innen økonomi [meir info]
*International Bibliography of the social sciences
  [meir info]

ISI Web of  Knowledge
  Internasjonale tidsskriftsartiklar [meir info]
Dataarkiv og statistikkjelder
Fakta- og fulltekstdatabasarFulltekstkjelder
Tidsskrift
Oppslagsverk, offentleg informasjon
  og avisar/massemedia

 

Velkommen til UBBSV
Det samfunnsvitskaplege
  fakultetsbibliotek - info
Informasjonssøk og
  referansehandtering

Bokforslag
Spør ein bibliotekar

Hjelp

Adresse
Fosswinckelsgt. 14 [kart]
5007 Bergen
Telefon 55 58 32 61
Telefax 55 58 83 80
E-post: ubbsv@ub.uib.no

Opningstider

Mån-fre 10-1500

Postadresse:
Postboks 7808
5020 Bergen

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 12.09.06 av JFH
til denne siden.