Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider : Administrasjons- og organisasjonsvitskap

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Tidsskrift for administrasjons- og organisasjonsvitskap

Norske tidsskrift


Norsk statsviten-
  skapelig tidsskrift

Plan


Tidsskrift for 
  samfunnsforskning

Nytt norsk

  tidsskrift

Sosiologisk tidsskrift

Fokus på familien

Tidsskrift for psykisk
  helsearbeid

Rus &
 avhengighet

Ti mest siterte tidsskrift

Journal of Policy Analysis and
  Management

Journal of Social Policy
Public Administration
Governance - an International Journal of
  Policy and Administration

Policy and Politics
Journal of European Public Policy
Public Administration Review
Public Administration and Development
Environment and Planning C - Government
  and Policy
Policy Sciences


Fleire tidsskrift her

 

...alfabetisk liste over alle e-tidsskrift

a b c d e f g h i j k l m n o
p
q r s t u v w x y z æ ø å


...BIBSYS  -tidsskriftskatalogen

CrossRef

Samsøk i nokre av UiBs elektroniske tidsskrift (fulltekst)

strekOffisiell side
Sist oppdatert 25.09.06 av JFH
til denne siden.