Universitetet i Bergen : Universitetsbibliotek : Fagsider : Administrasjons- og organisasjonsvitskap

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
ADMINISTRASJONS- OG ORGANISASJONSVITSKAPInstitutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Studentportalen  
strek

Ressursar
BIBSYS Emneportal
The Blackwell Dictionary of Political Science
The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought
BUBL LINK - Offentleg
  administrasjon

Encyclopedia of public administration and public policy
Handbook of organization studies
Hovudfags- og masteroppgåver
International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences 
Metode
Metodeleksikon
Samfunnsvitskaplege
  foreiningar og institutt
Tidsskrift

 Databasar
BIBSYS Bibliotekbasen
  Lokal (UB Bergen) og nasjonal bibliotek-
  katalog [meir info]
Econlit
  Tidsskriftdatabase for "harde" samfunnsfag
ERIC [meir info]
  Database for  "mjuke" samfunnsfag
*International Bibliography of the social sciences
  [meir info]

ISI Web of  Knowledge

  Internasjonale tidsskriftsartiklar [meir info]
OCLC - First Search 
  Verdas største bibliotekkatalog [meir info]
Dataarkiv og statistikkjelder
Fakta- og fulltekstdatabasar

Fleire databasar


Fulltekstkjelder
Tidsskrift
Oppslagsverk, offentleg informasjon
  og aviser/massemedia

Velkommen til UBBSV
Det samfunnsvitskaplege
  fakultetsbibliotek - info
Informasjonssøk og
  referansehandtering

Bokforslag
Spør ein bibliotekar

Hjelp

Adresse
Fosswinckelsgt. 14 [kart]
5007 Bergen
Telefon 55 58 32 61
Telefax 55 58 83 80
E-post: ubbsv@ub.uib.no

Opningstider

Mån-fre 10-1500

Postadresse:
Postboks 7808
5020 Bergen

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 31.01.07 av JFH
til denne siden.