English

 

[/css/marg.htm]

   

 UiB : Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetet i Bergen - Universitetsbiblioteket
Det samfunnsvitskaplege fakultetsbiblioteket


 

   Publiser masteroppgåva
   di på nettet !

   Velkommen til UBBSV
   Det samfunnsvitskaplege
    fakultetsbibliotek
   Informasjonssøk og
    referansehandtering
   Bokforslag
   Spør ein bibliotekar

   Hjelp

  Veiledninger
   Utskrift og kopiering (pullprint)

  
Mitt BIBSYS

   Adresse
   Fosswinckelsgt 14
[Kart]
   5015 Bergen
   Telefon 55 58 32 61
   Telefax 55 58 83 80
   E-post: ubbsv@ub.uib.no

   Opningstider i semesteret
   Måndag-fredag 08.30-19.00


  Postadresse:
  Postboks 7808
  5020 Bergen

  Hylleliste trykte tidsskrift

  Nye bøker i biblioteket

 

Databasar
*BIBSYS Bibliotekbasen [meir info]
*BIBSYS Emneportal [meir info]
UBB Emneregister
Digital Dissertations [meir info]
EconLit (SP) [meir info]
*
ERIC [meir info]
*ISI Web of  Knowledge [meir info]
*International Bibliography of the social sciences
  [meir info]
*
OCLC - First Search
[meir info]
Dataarkiv og statistikkjelder (Lenkesamling)
Fakta- og fulltekstdatabasar (Lenkesamling)

Fulltekstkjelder 
Atekst - Norges mest omfattende mediearkiv [info]
International Encyclopedia of Social   
  and Behavioral Sciences
[info]

*Elektroniske tidsskrift
*Oppslagsverk, offentleg informasjon og
  aviser/media


Anna
*Samfunnsvitskaplege foreiningar
  og institutt

*Netlibrary - TitleSelect (E-bøker)
*Aviser, internasjonale - LibraryPressDisplay
 

  Fulltekstsøk
 
Direkte søk i ...

CrossRef

Google Scholar

Fagspesifikke ressursar
Her kan du få enkel tilgang på fagspesifikke ressursar til kursa eller studieprogramma du er med på.

Søk på enkeltkurs:

eller vel studieprogram/årsstudium:  


Sjå også
Fagoversikt
Emneoversikt