UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag  

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Westlaw

 • Westlaw er et anglo-amerikansk rettsinformasjonssystem som ved siden av USA- og UK-kilder også bl.a. inneholder kildemateriale fra Asia, Afrika, Amerika, Europa og EU.
 • Med "kilder" menes her bl.a. lover oa regelverk, dommer oa rettsavgjørelser, samt tidsskriftartikler fra et tusentalls tidsskrifter - alt i fulltekst
 • Alle ved UiB har adgang fra arbeidsplassen uten å bruke passord (Klikk her), dog bare en om gangen. Arbeider du andre steder fra, trenger du passord.

Informasjon

 • Kort veiledning i bruken, utarbeidet av Anne Finne og Hege Langlo ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo:
 • Se også Westlaw's egne veiledninger
  • Getting Started Tips (se i spalten til venstre når du kommer inn)

Gratis telefontjeneste

 • 24 timers service, hele uke
 • Ring gratis 00 800 0937 8529, og du får god hjelp fra Westlaw UK
 • Eller du kan sende en e-post: customer.service@westlaw.co.uk

Oppkobling

 • Klikk her
  for å komme inn i Westlaw fra pulten din ved UiB