UB Bergen : Fagsider : Det juridiske fakultetsbibliotek : Rettsvitenskap

Undervisning og brukeropplæring
- tidligere studieordning

Ny nettside:

uib.no/ub


Tidligere studieordning
Under forrige studieordning hadde biblioteket bl.a. disse undervisningstilbudene:

Kvalitetsreformen