UB Bergen : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap

Undervisning og brukeropplæring
for juridiske studenter og andre

Ny nettside:

uib.no/ub


Undervisningstilbud 2008-2009

Annen undervisning. Tidligere studieordning

  • Til fakultetets stipendiater, ansatte og utenlandske forskere
    • siste året kurs om forskjellige databaser, web-sider, EU/EØS-kilder mv ad hoc-undervisning, ikke minst til utenlandske forskere på kortere eller lengre besøk (vi tilbyr fast arbeidsplass med PC i biblioteket)
  • For utenlandske studenter gir vi
    • hvert semester opplæring i bibliotekbruk samt annen undervisning (særlig kilder i faget public procurement) til Erasmus-studenter
    • på forsommeren en introduksjon for studenter fra samarbeidsfakultetet Hamline Law School (USA) som har et eget program i Norge.
  • Tidligere studieordning

Studentsider

  • Se forøvrig våre Studentsider: jus med en rekke pekere mot relevant materiale, inkludert eksamensstoff på alle avdelinger samt skrivetips.