Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
november 2005

Ordnet etter L-katalogen

L 6
Rem, Håvard
Staff. - [Oslo], c2005. - 288 s.
ISBN 82-516-2080-5 (ib.)
05d043606 - UBBJUR L 6 Rem

L 10
Rett, historie, metode. - Oslo, 2005. - 150 s. - (Unipub
skriftserier) (Institutt for offentlig retts skriftserie
; nr 2/2005) (Rettshistoriske studier ; nr 16)
ISBN 82-8063-047-3 (h.)
75d728545 - UBBJUR L 17 Uni/2005:2

L 10
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie.
Weltkongress (20 : 2001 : Amsterdam)
Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World
Congress, Amsterdam, 2001. - Stuttgart : Steiner, c2003-
. - b. - (ARSP, Beiheft ; 88, 89, 90, 91)
4 : Legal reasoning, 2004. - 195 s. - (ARSP, Beiheft ; 91)
(Vol. 4)
ISBN 3-515-08503-3 (h.)
05d043220 - UBBJUR L 17 ARS/91

L 12.3
Hansen, Einar
Norsk-engelsk økonomisk-juridisk ordbok. - Oslo, 2005. -
292 s.
ISBN 82-02-23768-8 (h.)
05d043607 - UBBJUR Ref L 12.3 Han

L 12.7
Key facts and figures about Europe and the Europeans. -
Luxembourg, 2005. - 79 s.
ISBN 92-894-9551-0 (h.)
05d044819 - UBBJUR/EDC L 12.7 Key
05d044820 - UBBJUR/EDC L 12.7 Key eks. 2

L 13.2
League of Nations
Treaty series. - Geneve
93d002922 - UBBJUR L 13.2 Tre 1(1920)-205(1946)

L 17
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie.
Weltkongress (20 : 2001 : Amsterdam)
Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World
Congress, Amsterdam, 2001. - Stuttgart : Steiner, c2003-
. - b. - (ARSP, Beiheft ; 88, 89, 90, 91)
3 : Global problems, 2004. - 217 s. - (ARSP, Beiheft ; 90)
(Vol. 3)
ISBN 3-515-08446-0 (h.)
05d043215 - UBBJUR L 17 ARS/90

L 17
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Deutsche Sektion. Jahrestagung (2002 :
Frankfurt (Oder))
Recht und Politik : Jahrestagung der Internationalen
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR),
Deutsche Sektion, Frankfurt (Oder), 26. bis 29. September.
- Stuttgart, 2004. - 183 s. - (ARSP, Beiheft ; 93)
ISBN 3-515-08458-4 (h.)
05d043275 - UBBJUR L 17 ARS/93

L 17
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Schweizer Sektion. Tagung (2002 :
Luzern)
Das Recht im Spannungsfeld utilitaristischer und
deontologischer Ethik : Vorträge der Tagung der Schweizer
Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie (SVRSP) vom 15. und 16. November 2002 in
Luzern. - Stuttgart, 2004. - 170 s. - (ARSP, Beiheft ; 94)
ISBN 3-515-08366-9 (h.)
05d043382 - UBBJUR L 17 ARS/94

L 17
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie.
Weltkongress (20 : 2001 : Amsterdam)
Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World
Congress, Amsterdam, 2001. - Stuttgart : Steiner, c2003-
. - b. - (ARSP, Beiheft ; 88, 89, 90, 91)
4 : Legal reasoning, 2004. - 195 s. - (ARSP, Beiheft ; 91)
(Vol. 4)
ISBN 3-515-08503-3 (h.)
05d043220 - UBBJUR L 17 ARS/91

L 17
European innovation. - Brussels
ISSN 1830-4338
05d042946 - UBBJUR/EDC L 17 Eur ( Siste årg. på
hyllen, tidl. i mag ) 2005 July- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Policy studies findings ... - Brussels
05d042939 - UBBJUR/EDC L 17 Pol ( Siste årg. på
hyllen, tidl. i mag. ) Nr 1(2005)- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 18
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Schweizer Sektion. Tagung (2003 :
Basel)
Menschenwürde als Rechtsbegriff : Tagung der
Internationalen Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie (IVR), Schweizer Sektion Basel, 25. bis
28. Juni 2003. - Stuttgart, 2004. - 174 s. - (ARSP,
Beiheft ; 101)
ISBN 3-515-08591-2 (h.)
05d043199 - UBBJUR L 17 ARS/101

L 18
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Weltkongress
Proceedings of the 21st IVR World Congress. - Stuttgart
, 2004. - 218 s. - (ARSP, Beiheft ; 95, 97)
ISBN 3-515-08483-5 (h.)
05d043390 - UBBJUR L 17 ARS

L 24
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie.
Weltkongress (20 : 2001 : Amsterdam)
Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World
Congress, Amsterdam, 2001. - Stuttgart : Steiner, c2003-
. - b. - (ARSP, Beiheft ; 88, 89, 90, 91)
4 : Legal reasoning, 2004. - 195 s. - (ARSP, Beiheft ; 91)
(Vol. 4)
ISBN 3-515-08503-3 (h.)
05d043220 - UBBJUR L 17 ARS/91

L 25
Kinander, Morten
Rettsfilosofi : en innføring. - Bergen, c2005. - 226 s.
ISBN 82-450-0235-6 (h.)
05d043257 - UBBJUR Pensum Kin eks. 3

L 25
Bernt, Jan Fridthjof
Vitenskapsfilosofi for jurister : en innføring. -
Bergen-Sandviken, c1998. - 320 s.
ISBN 82-7674-389-7 (ib.)
05d037231 - UBBJUR Pensum Ber eks. 3

L 27
Real world justice : grounds, principles, human rights and
social institutions. - Dordrecht, c2005. - VI, 408 s. -
(Studies in global justice ; Vol. 1)
ISBN 978-1-4020-3141-0 (ib.),1-4020-3141-6 (ib.)
05d035185 - UBBJUR L 1164 Rea

L 27
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Schweizer Sektion. Tagung (2002 :
Luzern)
Das Recht im Spannungsfeld utilitaristischer und
deontologischer Ethik : Vorträge der Tagung der Schweizer
Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie (SVRSP) vom 15. und 16. November 2002 in
Luzern. - Stuttgart, 2004. - 170 s. - (ARSP, Beiheft ; 94)
ISBN 3-515-08366-9 (h.)
05d043382 - UBBJUR L 17 ARS/94

L 27
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Schweizer Sektion. Tagung (2003 :
Basel)
Menschenwürde als Rechtsbegriff : Tagung der
Internationalen Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie (IVR), Schweizer Sektion Basel, 25. bis
28. Juni 2003. - Stuttgart, 2004. - 174 s. - (ARSP,
Beiheft ; 101)
ISBN 3-515-08591-2 (h.)
05d043199 - UBBJUR L 17 ARS/101

L 34
Law and globalization from below : towards a cosmopolitan
legality. - Cambridge, 2005. - XV, 395 s. - (Cambridge
studies in law and society)
ISBN 978-0-521-84540-3 (ib.),0-521-84540-8 (ib.),978-
0-521-60735-3 (h.),0-521-60735-3 (h.)
05d033419 - UBBJUR L 34 Law

L 34
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie.
Weltkongress (20 : 2001 : Amsterdam)
Pluralism and law : proceedings of the 20th IVR World
Congress, Amsterdam, 2001. - Stuttgart : Steiner, c2003-
. - b. - (ARSP, Beiheft ; 88, 89, 90, 91)
3 : Global problems, 2004. - 217 s. - (ARSP, Beiheft ; 90)
(Vol. 3)
ISBN 3-515-08446-0 (h.)
05d043215 - UBBJUR L 17 ARS/90

L 34.5
Real world justice : grounds, principles, human rights and
social institutions. - Dordrecht, c2005. - VI, 408 s. -
(Studies in global justice ; Vol. 1)
ISBN 978-1-4020-3141-0 (ib.),1-4020-3141-6 (ib.)
05d035185 - UBBJUR L 1164 Rea

L 34.8
Kilian, Janicke
På tampen : funksjonshemning og barrierer i
arbeidslivet. - Sem, 2005. - 182 s.
ISBN 82-8061-041-3 (h.)
05d033817 - UBBJUR L 34.8 Kil

L 44.1
Culinary cultures of Europe : identity, diversity and
dialogue. - Strasbourg, c2005. - 502 s.
ISBN 92-871-5744-8 (ib.)
05d033470 - UBBJUR/EDC L 44.1 Cul

L 44.1
Norway : society and culture. - Kristiansand, c2005. - 234
s.
ISBN 978-82-92712-00-9 (ib.),82-92712-00-3 (ib.)
05d033989 - UBBJUR/EDC L 44.1 Nor

L 128
Carruthers, Janeen M.
The transfer of property in the conflict of laws :
choice of law rules in inter vivos transfers of property. -
Oxford, 2005. - XXXVII, 347 s. - (Oxford private
international law series)
ISBN 0-19-927147-x (ib.)
05d035034 - UBBJUR L 207 Car

L 204
Myking, John Ragnar
Herre over andre si jord? : norske leiglendingsvilkår i
europeisk lys 1500-1800. - Kristiansand, 2005. - 246 s. -
(Studia humanitatis Bergensia ; nr 21)
ISBN 82-7634-185-3 (h.)
05d036830 - UBBJUR L 204 Myk

L 207
Carruthers, Janeen M.
The transfer of property in the conflict of laws :
choice of law rules in inter vivos transfers of property. -
Oxford, 2005. - XXXVII, 347 s. - (Oxford private
international law series)
ISBN 0-19-927147-x (ib.)
05d035034 - UBBJUR L 207 Car

L 212
Carruthers, Janeen M.
The transfer of property in the conflict of laws :
choice of law rules in inter vivos transfers of property. -
Oxford, 2005. - XXXVII, 347 s. - (Oxford private
international law series)
ISBN 0-19-927147-x (ib.)
05d035034 - UBBJUR L 207 Car

L 214
Bråthen, Tore
Sameie : kompendium for eiendomsmeglerstudiet. - 3.
utg.- [Oslo], 1998. - 61 s.
ISBN 82-7794-017-3 (h.)
05d043793 - UBBJUR L 214 Brå eks. 2

L 228
Jensen, Ulf
Panträtt i fast egendom. - 7. uppl. - Uppsala, 2004. -
248 s.
ISBN 91-7678-569-6 (h.)
05d033156 - UBBJUR L 228 Jen

L 242
Landbruket i Norge og EU : status og utviklingstrekk. -
Oslo, 2004. - VIII, 201 s. - (NILF-rapport ; 2004-7)
ISBN 82-7077-582-7 (h.)
05d033869 - UBBJUR/EDC L 242 Lan

L 243
Myking, John Ragnar
Herre over andre si jord? : norske leiglendingsvilkår i
europeisk lys 1500-1800. - Kristiansand, 2005. - 246 s. -
(Studia humanitatis Bergensia ; nr 21)
ISBN 82-7634-185-3 (h.)
05d036830 - UBBJUR L 204 Myk

L 256
Melin, Magnus
Fastighetsmäklarlagen : en kommentar. - Stockholm, 2005
. - 356 s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-39-10744-2 (ib.)
05d005092 - UBBJUR L 297 Mel

L 273
Nicolaisen, Christoffer
Nettselskapets stengningsrett overfor forbruker i
betalingsmislighold. - Oslo, c2005. - VII, 174 s. -
(Marius ; 333)
75d728538 - UBBJUR L 17 Mar/333

L 278
Myking, John Ragnar
Herre over andre si jord? : norske leiglendingsvilkår i
europeisk lys 1500-1800. - Kristiansand, 2005. - 246 s. -
(Studia humanitatis Bergensia ; nr 21)
ISBN 82-7634-185-3 (h.)
05d036830 - UBBJUR L 204 Myk

L 287
Europakommisjonen
Easier cross-border payments : breaking down the
barriers : Commission working document. - Brussels, 1992. -
14 s. 3 bl.
05d044109 - UBBJUR/EDC SEC-hyllen 92/621

L 290
Godsk Pedersen, Hans Viggo
Kaution. - 7. udg. - København, 2005. - 141 s.
ISBN 87-574-1229-4 (h.)
05d033926 - UBBJUR L 290 God

L 292
Heidbrink, Jakob
Logistikavtalet : allmän kontraktsrätt i
transporträttslig miljö. - Uppsala, 2005. - 313 s.
ISBN 91-7678-603-x (ib.)
05d033149 - UBBJUR L 292 Hei

L 297
Melin, Magnus
Fastighetsmäklarlagen : en kommentar. - Stockholm, 2005
. - 356 s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-39-10744-2 (ib.)
05d005092 - UBBJUR L 297 Mel

L 376
Lødrup, Peter
Lærebok i erstatningsrett. - 5. utg. - Oslo, 2005. -
437 s.
ISBN 82-05-34748-4 (ib.)
05d036721 - UBBJUR Pensum Lød eks. 2
05d036645 - UBBJUR Pensum Lød
05d044164 - UBBJUR Pensum Lød eks. 3

L 376
Winfield, Percy Harry
Winfield and Jolowicz on tort. - 16th ed. - London,
2002. - LXXV, 928 s.
ISBN 0-421-76850-9 (h.)
05d033352 - UBBJUR L 376 Win (Opptrykk 2004)

L 379
Liisberg, Bent
Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet :
kritikk av en juridisk vranglære. - Bergen, c2005. - 697
s.
ISBN 82-450-0324-7 (ib.)
05d042833 - UBBJUR L 379 Lii eks. 2

L 384
Product liability in comparative perspective. - Cambridge,
2005. - XIII, 363 s.
ISBN 978-0-521-84723-0 (ib.),0-521-84723-0 (ib.)
05d033398 - UBBJUR L 384 Pro

L 400
Nielsen, Ruth
Lærebog i arbejdsret. - 9. udg. - København, 2005. -
578 s.
ISBN 87-574-1218-9 (h.)
05d033166 - UBBJUR L 400 Nie

L 405
Vocational education and training : key to a better future
: Cedefop's medium-term prioritiesfor 2006-08. -
Luxembourg, 2005. - 49 s.
ISBN 92-896-0348-8 (h.)
05d043437 - UBBJUR/EDC L 405 Voc

L 411
Reducing the risks from occupational noise. - Luxembourg,
2005. - 85 s. - (European week for safety and health at
work ; 1)
ISBN 92-9191-167-4 (h.)
05d043805 - UBBJUR/EDC L 411 Red

L 413
Kilian, Janicke
På tampen : funksjonshemning og barrierer i
arbeidslivet. - Sem, 2005. - 182 s.
ISBN 82-8061-041-3 (h.)
05d033817 - UBBJUR L 34.8 Kil

L 413.1
Andersen, Dorthe
Det europæiske arbejdsmarked. - København, 2004. - 24
s.
ISBN 87-7755-313-6 (h.)
05d036100 - UBBJUR/EDC L 413.1 And

L 431
Die Europäische Aktiengesellschaft : Umsetzungsfragen und
Perspektiven. - Berlin, c2004. - X, 192 s. - (Institute
for law and finance series)
ISBN 3-89949-182-3 (h.)
05d010250 - UBBJUR L 431 Eur

L 435
Haagensen, Thorbjørn Riise
Inhabilitet for daglig leder og styremedlem i
aksjeselskap og allmennaksjeselskap : vilkårene for
inhabilitet etter aksjeloven/allmennaksjeloven § 6-27. -
Bergen, c2004. - 120 s.
ISBN 82-450-0198-8 (h.)
05d036553 - UBBJUR L 435 Håg

L 444
Omdanning av virksomhet. - Oslo, 2005. - 155 s. -
(Selskapsserien)
ISBN 82-7082-207-8 (h.)
05d042821 - UBBJUR L 444 Omd

L 463
De Norske vareforsikringsvilkårene 1995/2004 med
kommentarer. - Oslo, c2005. - XVII, 423 s. - (Marius ;
nr 331)
75d728537 - UBBJUR L 17 Mar/331

L 500
European Colloquium on Maritime Law Research (3 : 2004 :
Ravenna)
The emerging European maritime law : proceedings from
the Third European Colloquium on Maritime Law Research,
Ravenna, 17-18 September 2004. - Oslo, c2005. - XXII, 390
s. - (Marius ; nr 330)
75d728536 - UBBJUR L 17 Mar/330

L 519
De Norske vareforsikringsvilkårene 1995/2004 med
kommentarer. - Oslo, c2005. - XVII, 423 s. - (Marius ;
nr 331)
75d728537 - UBBJUR L 17 Mar/331

L 519
Slaatten, Bjørn
York-Antwerpen reglene 2004. - Oslo, c2005. - VI, 32 s.
- (Marius ; nr 329)
75d728541 - UBBJUR L 17 Mar/329

L 530
Haugseth, Jan Frode
DRM og demokrati : argumentasjoner, rettferdiggjøringer
og strategier bak endringen av Åndsverksloven 2003-2005. -
Oslo, [2005]. - 137 s. - (Unipub skriftserier) (Complex ;
no. 6/2005)
ISBN 82-7226-091-3 (h.)
75d728542 - UBBJUR L 17 Com/2005:6

L 533
Koktvedgaard, Mogens
Lærebog i immaterialret : ophavsret, patentret,
brugsmodelret, designret, varemærkerett. - 7. rev. udg. -
København, 2005. - 491 s.
ISBN 87-574-1021-6 (h.)
05d033169 - UBBJUR L 533 Kok

L 552
Taubøll, Steinar
Rettigheter til geografisk informasjon : opphavsrett,
databasevern og avtalepraksis. - Oslo, [2005]. - 120 s. -
(Unipub skriftserier) (Complex ; nr 3/2005)
ISBN 82-7226-089-1 (h.), 82-7226-087-5 (feil ISBN)
75d728543 - UBBJUR L 17 Com/2005:3

L 566
Fahlbeck, Reinhold
Lagen om skydd för företagshemligheter : en kommentar
och rättsöversikter. - 2. uppl. - Stockholm, 2004. - 399
s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-39-01055-4 (ib.)
05d004619 - UBBJUR L 566 Fah

L 581
Frost, Lis
Fremmedadoption : retshistorisk belyst. - Jurist- og
Økonomforbundest Forlag, 2005. - XIV, 356 s.
ISBN 87-574-1319-3 (h.)
05d033168 - UBBJUR L 607 Fro

L 595
Risanger, Otto
Skilsmisseboka : økonomi og jus ved separasjon og
skilsmisse. - Bergen, c2005. - 454 s. - (Pengene og livet-
serien)
ISBN 82-419-0376-6 (h.)
05d043262 - UBBJUR L 595 Ris

L 595
Divorce and family mediation : models, techniques, and
applications. - New York, c2004. - XVI, 588 s.
ISBN 1-59385-002-6 (ib.)
05d033539 - UBBJUR L 595 Div

L 607
Frost, Lis
Fremmedadoption : retshistorisk belyst. - Jurist- og
Økonomforbundest Forlag, 2005. - XIV, 356 s.
ISBN 87-574-1319-3 (h.)
05d033168 - UBBJUR L 607 Fro

L 617
Risanger, Otto
Arveboka : økonomi og jus mellom generasjonene. -
Bergen, c2005. - 249 s. - (Pengene og livet-serien)
ISBN 82-419-0378-2 (h.)
05d043260 - UBBJUR L 617 Ris

L 661
Kobbeltveit, Olav
Valgerd : eit portrett. - Oslo, c2004. - 164 s., pl.
ISBN 82-521-6294-0 (ib.)
05d042756 - UBBJUR L 661 Kob

L 663
Internationale Vereinigung für Rechts- und
Sozialphilosophie. Deutsche Sektion. Jahrestagung (2002 :
Frankfurt (Oder))
Recht und Politik : Jahrestagung der Internationalen
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR),
Deutsche Sektion, Frankfurt (Oder), 26. bis 29. September.
- Stuttgart, 2004. - 183 s. - (ARSP, Beiheft ; 93)
ISBN 3-515-08458-4 (h.)
05d043275 - UBBJUR L 17 ARS/93

L 669
Making the European polity : reflexive integration in the
EU. - London, 2005. - X, 298 s. - (Routledge studies on
democratizing Europe ; 2)
ISBN 0-415-36301-2 (ib.)
05d036532 - UBBJUR/EDC L 669 Mak

L 683
Corbett, Richard
The European Parliament. - 6th ed. - London, 2005. -
XVI, 399 s.
ISBN 0-9543811-7-3 (h.)
05d033308 - UBBJUR/EDC L 683 Cor

L 709
Kjølbro, Jon Fridrik
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : for
praktikere. - København, 2005. - 767 s.
ISBN 87-574-1352-5 (h.)
05d033925 - UBBJUR L 1136 Kjø

L 709
Miller, Vaughne
The human rights clause in the EU's external agreements.
- [London], 2004. - 79 s. - (House of Commons Library,
research paper ; 04/33)
05d043445 - UBBJUR/EDC L 709 Mil

L 710
Europas andre : fremmedfrygt i europæisk kultur : en
antologi. - København, 2005. - 319 s.
ISBN 87-7973-127-9 (h.)
05d036103 - UBBJUR/EDC L 710 Eur

L 725 L 1186.6
Nedergaard, Peter
Organiseringen af Den europæiske union : bureaukrater
og institutioner: Eu-forvaltningens effektivitet og
legitimitet. - 4. udg. - København, 2005. - 504 s.
ISBN 87-629-0260-1 (h.)
05d036773 - UBBJUR/EDC L 725 Ner

L 729
Tvedt, Morten Walløe
Hvordan forstå materiell forvaltningsrett : en oversikt
over det viktige og vanskelige i forvaltningsretten. -
Oslo, c2005. - 199 s.
ISBN 978-82-02-24749-2 (h.),82-02-24749-7 (h.)
05d043456 - UBBJUR L 729 Tve

L 734
Nielsen, Ruth
Udbud af offentlige kontrakter. - 3. udg. - København,
2005. - 357 s.
ISBN 87-574-1249-9 (h.)
05d034033 - UBBJUR Pensum Nie eks. 2

L 753
Kecskeméti, Charles
Access to archives : a handbook of guidelines for
implementation of recommendation no. R (2000)13 on a
European policy on access to archives. - Strasbourg, 2005.
- 103 s.
ISBN 92-871-5782-0 (h.)
05d033469 - UBBJUR/EDC L 753 Kec

L 760.7
Musu, Tony
REACH på arbejdspladsen : hvordan arbejdstagerne vil
kunne drage fordel af den nye europæiske kemikaliepolitik.
- København, 2005. - 39 s.
ISBN 87-7735-721-3 (h.)
05d036112 - UBBJUR/EDC L 760.7 Mus

L 766
Hedge funds : risks and regulation. - Berlin, c2004. - UX,
160 s. - (Institute for law and finance series)
ISBN 3-89949-149-1 (h.)
05d010252 - UBBJUR L 766 Hed

L 767
Fallan, Lars
Innføring i skatterett 2005-2006 : for økonomisk-
administrative høgskolestudier. - 23. utg. - Oslo, 2005. -
467 s.
ISBN 82-05-33888-4 (h.)
05d044781 - UBBJUR L 767 Fal

L 773.7
Kinserdal, Arne
Grunnleggende regnskapsforståelse. - 4. utg. - Oslo,
2005. - 200 s.
ISBN 978-82-02-23792-9 (h.),82-02-23792-0 (h.)
05d043263 - UBBJUR L 773.7 Kin

L 778
Kjønstad, Asbjørn
Velferdsrett I. - 3. utg. - Oslo, 2005. - 521 s.
ISBN 82-05-34225-3 (h.)
05d043089 - UBBJUR Pensum Kjø
05d044780 - UBBJUR Pensum Kjø eks. 2

L 782
European Group on Ethics in Science and New Technologies
General report on the activities of the European Group
onEthics in Sciende and New Technology to the European
Commission : 2000 - 2005. - Luxembourg, 2005. - VII, 95 s.
ISBN 92-894-9950-8 (h.)
05d043236 - UBBJUR/EDC L 782 Eur

L 782
Kjønstad, Asbjørn
Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling.
- Oslo, 2005. - 376 s.
ISBN 82-05-31112-9 (h.)
05d043472 - UBBJUR L 782 Kjø eks. 2

L 787
King, Leslie A.
An overview of cannabis potency in Europe. - Luxembourg
, 2004. - 71 s. - (EMCDDA insights ; 6)
ISBN 92-9168-184-9 (h.)
05d044003 - UBBJUR/EDC L 787 Kin

L 789
Kjønstad, Asbjørn
Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling.
- Oslo, 2005. - 376 s.
ISBN 82-05-31112-9 (h.)
05d043472 - UBBJUR L 782 Kjø eks. 2

L 792
Kjønstad, Asbjørn
Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling.
- Oslo, 2005. - 376 s.
ISBN 82-05-31112-9 (h.)
05d043472 - UBBJUR L 782 Kjø eks. 2

L 792
International Association for Insurance Law. World
Congress (11 : 2002 : New York)
Alternative compensation mechanisms for damages : the
Nordic countries Denmark, Finland, Norway, Sweden : common
report and national reports. - København, 2001. - 372 s.
ISBN 87-988421-0-2 (h.)
05d007104 - UBBJUR L 792 Int

L 792
Deutscher Juristentag (63 : 2000 : Leipzig)
Verhandlungen des dreiundsechzigsten Deutschen
Juristentages, Leipzig 2000. - München, 2000. - b.
05d042938 - UBBJUR L 792 Deu

L 792
Deutscher Juristentag. (63 : 2000 : Leipzig)
Verhandlungen des dreiundsechzigsten Deutschen
Juristentages, Leipzig 2000. - München : Beck, 2000. -
b.
05d042938 - UBBJUR L 792 Deu
1:A : Empfehlen sich zivilrechtliche Regelungen zu
Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens?
: Gutachten A für den 63. Deutschen Juristentag. -
München, 2000. - 130 s. - (1:A)
ISBN 3-406-46665-6 (h.)
05d009510 - UBBJUR L 792 Deu/1:A

L 797
Sverige och Europas försvar. - Stockholm, 2005. - 67 s.
ISBN 91-7183-433-8 (h.)
05d036098 - UBBJUR/EDC L 797 Sve

L 808
Monti, Mario
Den indre marknaden och morgondagens Europa : en
rapport från Europeiska kommissionen. - Stockholm, 1997. -
168 s.
ISBN 91-7150-688-8
05d010304 - UBBJUR/EDC L 808 Mon

L 808.5
Lund, Hilde
Terrorberedskap i kraftforsyningen. - Oslo, c2005. -
VIII, 184 s. - (Marius ; nr 332)
75d728540 - UBBJUR L 17 Mar/332

L 808.5
Nicolaisen, Christoffer
Nettselskapets stengningsrett overfor forbruker i
betalingsmislighold. - Oslo, c2005. - VII, 174 s. -
(Marius ; 333)
75d728538 - UBBJUR L 17 Mar/333

L 811
Arnesen, Signe Astrup
Så ute, høste hjemme? : politiets utnyttelse av
internasjonalt ervervet kompetanse. - Oslo, c2005. - 63 s.
- (PHS-skriftserie ; 2005:1)
ISBN 82-7808-041-0 (h.)
75d728547 - UBBJUR L 17 PHS/2005:1

L 813
Nilstad, Morten
Etikk : yrkesetikk for politiet. - 2. utg. - Nesbru,
2005. - 333 s.
ISBN 978-82-412-0618-4 (h.),82-412-0618-6 (h.)
05d043259 - UBBJUR L 813 Nil

L 813
Nilstad, Morten
Etikk - politilære. - 2. utg. - Nesbru, 2005. - 341 s.
ISBN 978-82-412-0619-1 (h.), 978-82-412-0618-4 (feil
ISBN),82-412-0619-4 (h.), 82-412-0618-6 (feil ISBN)
05d043055 - UBBJUR L 813 Nil

L 816
Bjerknes, Ole Thomas
Politirapport. - 2. utg. - Nesbru, c2005. - 519 s.
(h.ISBN 978-82-412-0622-1 (feil ISBN),82-412-0622-4
(h.)
05d043258 - UBBJUR L 816 Bje

L 823
Takle, Marianne
From ethnos to demos? : changes in German policy on
immigration. - Oslo, 2005. - 392 s. - (ARENA report ; no.
6/2005)
05d043152 - UBBJUR/EDC L 823 Tak

L 823
Hayter, Teresa
Open borders : the case against immigration controls. -
2nd ed. - London, 2004. - xxvi, 201 s.
ISBN 0-7453-2244-1 (h.)
05d035842 - UBBJUR/EDC L 823 Hay

L 827
Myhrer, Tor-Geir
Som siste utvei : rettslige rammer for politiets bruk
av skytevåpen. - Oslo, c2005. - 246 s.
ISBN 82-15-00845-3 (h.)
05d043261 - UBBJUR L 827 Myh

L 837.1
Rodríguez, Nicolás
Ein komparativ implementeringsstudie av EUs
vassrammedirektiv med omsyn til planprosess og medverknad
: masteroppgåve i water resources and coastal management. -
Bergen, 2005. - IX, 155 s.
05d043796 - UBBJUR/EDC L 837.1 Rod

L 854
Kippe, Harald
Spesiell strafferett og spesiallover. - 2. utg. -
Nesbru, 2005. - 444 s.
ISBN 978-82-412-0622-1 (h.),82-412-0626-7 (h.), 82-
412-0622-4 (feil ISBN)
05d043476 - UBBJUR L 854 Kip

L 874
LoPucki, Lynn M.
Courting failure : how competition for big cases is
corrupting the bankruptcy courts. - Ann Arbor, c2005. -
322 s.
ISBN 0-472-11486-7 (ib.)
05d033390 - UBBJUR L 1058 Lop

L 874
Tamm, Ingrid
Legal remedies for the resource curse : a digest of
experience in using law to combat natural resource
corruption. - New York, 2005. - 83 s. - (Legal Policy
Series)
ISBN 1-891385-46-1 (h.)
05d043138 - UBBJUR/EDC L 874 Tam

L 914
Ulväng, Magnus
Påföljdskonkurrens : problem och principer. - Uppsala,
2005. - 585 s. - (Skrifter från Juridiska fakulteten i
Uppsala ; 99)
ISBN 91-7678-602-1 (ib.)
75d728539 - UBBJUR L 17 Upp/99

L 978
LoPucki, Lynn M.
Courting failure : how competition for big cases is
corrupting the bankruptcy courts. - Ann Arbor, c2005. -
322 s.
ISBN 0-472-11486-7 (ib.)
05d033390 - UBBJUR L 1058 Lop

L 986
Studier av dommen : konferanserapport. - Bergen, 2005. -
165 s. - (Rapport / Rokkansenteret ; 1, 2005)
ISBN 82-8095-031-1 (h.)
05d033652 - UBBJUR L 986 Stu

L 1007
Fredriksen, Halvard Haukeland
Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen
Zivilgerichten im Lichte des Vorabendtscheidungsverfahrens
nach Art. 234 EGV. - Bergen, 2005. - 125 s. - (Det
juridiske fakultets skriftserie ; nr 105)
ISBN 82-7960-034-5 (h.)
75d728533 - UBBJUR L 17 Uni/105
75d728534 - UBBJUR L 1007 Fre eks. 2
75d728535 - UBBJUR L 1007 Fre eks. 3

L 1021
Divorce and family mediation : models, techniques, and
applications. - New York, c2004. - XVI, 588 s.
ISBN 1-59385-002-6 (ib.)
05d033539 - UBBJUR L 595 Div

L 1021
Moore, Christopher W.
The mediation process : practical strategies for
resolving conflict. - 3rd ed. - San Francisco, c2003. -
xvi, 599 s.
ISBN 0-7879-6446-8 (h.)
05d033537 - UBBJUR L 1021 Moo

L 1026
Lindskog, Stefan
Skiljeförfarande : en kommentar. - Stockholm, 2005. -
1423 s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-39-01060-0 (ib.)
05d033145 - UBBJUR L 1026 Lin

L 1058
LoPucki, Lynn M.
Courting failure : how competition for big cases is
corrupting the bankruptcy courts. - Ann Arbor, c2005. -
322 s.
ISBN 0-472-11486-7 (ib.)
05d033390 - UBBJUR L 1058 Lop

L 1083
Helberg, Hanne Cecilie Bertelsen
Fritt forsvarervalg? : i en effektivisert
straffesakskjede. - Oslo, 2004. - 210 s. - (Skriftserie /
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 76/2004)
ISBN 82-90783-30-2 (h.)
75d728544 - UBBJUR L 17 Uni/76

L 1136
Kjølbro, Jon Fridrik
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : for
praktikere. - København, 2005. - 767 s.
ISBN 87-574-1352-5 (h.)
05d033925 - UBBJUR L 1136 Kjø

L 1136
Klein, Natalie
Dispute settlement in the UN Convention on the Law of
theSea. - Cambridge, 2005. - XXXIII, 418 s. - (Cambridge
studies in international and comparative law ; 39)
ISBN 0-521-83520-8 (ib.)
05d035025 - UBBJUR L 1169 Kle

L 1164
Kjølbro, Jon Fridrik
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : for
praktikere. - København, 2005. - 767 s.
ISBN 87-574-1352-5 (h.)
05d033925 - UBBJUR L 1136 Kjø

L 1164
Real world justice : grounds, principles, human rights and
social institutions. - Dordrecht, c2005. - VI, 408 s. -
(Studies in global justice ; Vol. 1)
ISBN 978-1-4020-3141-0 (ib.),1-4020-3141-6 (ib.)
05d035185 - UBBJUR L 1164 Rea

L 1164
Reid, Karen
A practitioner's guide to the European Convention on
Human Rights. - 2nd ed. - London, 2004. - XCI, 648 s.
ISBN 0-421-87590-9 (ib.)
05d033294 - UBBJUR L 1164 Rei

L 1169
Klein, Natalie
Dispute settlement in the UN Convention on the Law of
theSea. - Cambridge, 2005. - XXXIII, 418 s. - (Cambridge
studies in international and comparative law ; 39)
ISBN 0-521-83520-8 (ib.)
05d035025 - UBBJUR L 1169 Kle

L 1186.11
Dinan, Desmond
Ever closer union : an introduction to European
integration. - 3rd ed. - Basingstoke, 2005. - XIII, 665 s.
- (The European Union Series)
ISBN 0-333-96171-4 (h.)
05d035844 - UBBJUR/EDC 1186.11 Din

L 1186.11
Magnette, Paul
What is the European Union? : nature and prospects. -
Basingstoke, Hampshire, 2005. - X, 229 s. - (The European
Union series)
ISBN 1-4039-4182-3 (h.)
05d035845 - UBBJUR/EDC L 1186.11 Mag

L 1186.11
Sverdrup, Ulf
Implementation and European integration : a review
essay. - Oslo, 2005. - 30 s. - (Arena Working Papers ; no.
25:2005)
05d044024 - UBBJUR/EDC L 1186.11 Sve

L 1186.12
Nedergaard, Peter
EU leksikon : begreber, forkortelser, institutioner,
personer og politikker i et udvidet EU. - København, 2004.
- 391 s.
ISBN 87-574-1234-0 (ib.)
05d033172 - UBBJUR Ref L 1186.12 Ned

L 1186.42
Mouritzen, Hans
Europas fremtid - et euro-atlantisk geopolitisk
puslespil. - København, 2005. - 68 s. - (Europa efter
udvidelsen)
ISBN 87-7605-057-2 (h.)
05d036107 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Mou

L 1186.51
Archer, Clive
Norway outside the European Union : Norway and European
integration from 1994 to 2004. - London, 2005. - IX, 228
s. - (Europe and the nation state ; 5)
ISBN 0-415-28279-9 (ib.)
05d033988 - UBBJUR/EDC L 1186.51 Arc

L 1186.52
Morris, Chris
The New Turkey : the quiet revolution at the edge of
Europe. - London, 2005. - 258 s.
ISBN 1-86207-790-8 (ib.)
05d035841 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Tyr

L 1186.52
Larsson, Josefine
Sverige i det nya Europa : utmaningar för industrin och
facket : en rapport från Metalls utredningsavdelning. -
Stockholm, 2004. - 144 s.
ISBN 91-970975-4-3 (h.)
05d036095 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Sve

L 1186.52
Zaremba, Maciej
När blir Sverige europeiskt?. - Stockholm, 2004. - 27
s. - (Bertil Ohlin-föreläsningen, ISSN 1653-0527 ; 2003)
05d036115 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Sve

L 1186.52 L 287
Buckby, Simon
Made in Britain : the patriotic case for Europe and the
Euro. - London, 2001. - 205 s.
ISBN 1-86197-359-4 (h.)
03d007193 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Sto

L 1186.53
Steen, Anton
National elites in the post-national era : ethno-
politics and internationalization in the Baltic states. -
Oslo, 2005. - 57 s. - (Arena Working Papers ; no. 6 :
2005)
05d044016 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Bal

L 1209.1
Klein, Natalie
Dispute settlement in the UN Convention on the Law of
theSea. - Cambridge, 2005. - XXXIII, 418 s. - (Cambridge
studies in international and comparative law ; 39)
ISBN 0-521-83520-8 (ib.)
05d035025 - UBBJUR L 1169 Kle

L 1209.1
Spiermann, Ole
International legal argument in the Permanent Court of
International Justice. - Cambridge, 2005. - XLIII, 490 s. -
(Cambridge studies in international and comparative law)
ISBN 0-521-83685-9 (ib.)
05d035027 - UBBJUR L 1209.1 Spi

L 1210
Gardam, Judith G.
Necessity, proportionality and the use of force by
states. - Cambridge, 2004. - XVIII, 259 s. - (Cambridge
studies in international and comparative law)
ISBN 0-521-83752-9 (ib.)
05d035029 - UBBJUR L 1210 Gar (Opptrykk 2005)

L 1405
Quality in e-learning : use and dissemination of quality
approaches in European e-learniing : a study by the
European Quality Observatory. - Luxembourg, 2005. - 2
bl, 70 s. - (Cedefop Panorama series ; 116)
ISBN 92-896-0410-7 (h.)
05d043790 - UBBJUR/EDC L 1405 Qua