Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
oktober 2006

Tilvekstlisten blir fra og med oktober 2006 satt opp på en ny måte. Vi får ikke lenger uført de nødvendige tjenestene fra IT-avdelingen for å få gjort det på "gamle-måten".

Nedenfor følger en alfabetisk liste over de 85 nye verk vi registrerte ved biblioteket i oktober - med lenke mot bibsys-post. Tett og grei å se gjennom? Vi mottar gjerne kommentarer, f.eks. til halvor.kongshavn@ub.uib.no, det er flere måter å sette opp listen på.

* * *

 1.   1997-1999 (Vol. 10 av:) Dau, Helmut: Bibliographie juristischer Festschriften und Festschriften (bibsys)
 2.   A-E (Vol. 1 av:) Stroud, Frederick: Stroud's judicial dictionary of words and phrases (bibsys)
 3.   Almindelige emner (Vol. 1 av:) Miljøretten (bibsys)
 4.   ASCOLA Workshop on Comparative Competititon Law: The Evolution of European competition law (bibsys)
 5.   Bainham, Andrew: Children (bibsys)
 6.   Biotechnology and international law (bibsys)
 7.   Bloss, Annemarie: Die wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit von Preisausschreib (bibsys)
 8.   Brattström, Margareta: Rätt arv (bibsys)
 9.   Bundgaard, Jakob: Skatteret & civilret (bibsys)
10.  Cases and materials on EC competition law (bibsys)
11.  Cheshire, G.C.: Cheshire and Burn's Modern law of real property (bibsys)
12.  Clinch, Peter: Teaching legal research (bibsys)
13.  Common core and better law in European family law (Vol. 10 av:) European family law series (bibsys)
14.  Consolidated index (A-E) (Vol. 55(2006) av:) Halsbury's laws of England (bibsys)
15.  Copyright and free speech (bibsys)
16.  Crawshaw, Ralph: Essential cases on human rights for the police (bibsys)
17.  Dicey, Albert Venn: Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (bibsys)
18.  Dicey, Albert Venn: Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (Vol 1) (bibsys)
19.  Dicey, Albert Venn: Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (Vol 2) (bibsys)
20.  Environmental regulation and food safety (bibsys)
21.  F-O (Vol. 2 av:) Stroud, Frederick: Stroud's judicial dictionary of words and phrases (bibsys)
22.  Farnsworth, E. Allan: Farnsworth on contracts (bibsys)
23.  Farnsworth, E. Allan: Farnsworth on contracts (Vol 1) (bibsys)
24.  Farnsworth, E. Allan: Farnsworth on contracts (Vol 2) (bibsys)
25.  Farnsworth, E. Allan: Farnsworth on contracts (Vol 3) (bibsys)
26.  Festskrift till Peter Seipel (bibsys)
27.  Fletcher, Ian F.: Insolvency in private international law (bibsys)
28.  Fourth cum supp to the 5th ed av: Jackson, Rupert M.: Jackson & Powell on professional negligence (bibsys)
29.  Gilmore, William C.: Dirty money (bibsys)
30.  Glader, Marcus: Innovation markets and competition analysis (bibsys)
31.  Globalisering og det danske arbejdsmarked (bibsys)
32.  Gudebilleder (bibsys)
33.  Gudjonsson, Gisli H.: The psychology of interrogations and confessions (bibsys)
34.  Göransson, Håkan: Diskrimineringslagarna (bibsys)
35.  Handbook of new institutional economics (bibsys)
36.  Hanssen, Gro Sandkjær: Politikk og demokrati (bibsys)
37.  Helander, Hans: Johan Stiernhöök i sin samtid (bibsys)
38.  Inkomstskatt (bibsys)
39.  Jakhelln, Henning: Oversikt over arbeidsretten (bibsys)
40.  Koutrakos, Panos: EU international relations law (bibsys)
41.  Krüger Andersen, Paul: Aktie- og anpartsselskabsret (bibsys)
42.  Kötz, Hein: Deliktsrecht (bibsys)
43.  Laursen, Andreas: Changing international law to meet new challenges (bibsys)
44.  Loveland, Ian: Constitutional law, administrative law, and human rights (bibsys)
45.  Lundmark, Lennart: Samernas skatteland i Norr- och Västerbotten under 300 år (bibsys)
46.  Lynch, Joseph M: Negotiating the Constitution (bibsys)
47.  Macalister-Smith, Peter: Public international law (bibsys)
48.  Markets and fairs ; Matrimonial law and civil partnerships, Vol. 27(2006) av: Halsburys Statutes (bibsys)
49.  Mattsson, Titti: Barnet som subjekt och aktör (bibsys)
50.  Miljøretten (bibsys)
51.  Nachtstern, Moritz: Falskmyntner i Sachsenhausen (bibsys)
52.  Nielsen, Ruth: EU-arbejdsret (bibsys)
53.  Nikolinakos, Nikos Th.: EU competition law and regulation in the converging telecommunications (bibsys)
54.  Norée, Annika: Polisers rätt att skjuta (bibsys)
55.  Norsk konkurranserett (bibsys)
56.  P-Z (Vol. 3 av:) Stroud, Frederick: Stroud's judicial dictionary of words and phrases (bibsys)
57.  Pedersen, Harald: Arbeidsmiljøloven §12 og psykososialt arbeidsmiljø (bibsys)
58.  Polinsky, A. Mitchell: An introduction to law and economics (bibsys)
59.  Price, David: Defamation (bibsys)
60.  Prosess og sanksjoner (Vol. 2 av: Norsk konkurranserett (bibsys)
61.  Radetzki, Marcus: Praktisk skadeståndsbedömning (bibsys)
62.  Rechtshistorikertag im Ostseeraum: Juristische Fakultäten und Juristenausbildung im Ostseerau (bibsys)
63.  Refsland, Thor: Lærebok i merverdiavgift (bibsys)
64.  The Role of regions and sub-national actors in Europe (bibsys)
65.  Ruud, Morten: Innføring i folkerett (bibsys)
66.  Saul, Ben: Defining terrorism in international law (bibsys)
67.  Schlüter, Johan: Musikaftaler (bibsys)
68.  Skoghøy, Jens Edvin A.: Tvistemål (bibsys)
69.  Slot, P.J.: An Introduction to competition law (bibsys)
70.  Solheim, Per Johan: Sorenskriverembetet 400 år (bibsys)
71.  Stoll, Peter-Tobias: WTO (bibsys)
72.  Stone, Peter: EU private international law (bibsys)
73.  Stroud, Frederick: Stroud's judicial dictionary of words and phrases (bibsys)
74.  Sunnucks, J.H.G.: Williams, Mortimer and Sunnucks on executors, administrators and probate (bibsys)
75.  Svensson, Carl Anders: Praktisk marknadsföringsetik (bibsys)
76.  Towards common measures for discrimination (bibsys)
77.  Trade and environment (bibsys)
78.  Transnational corporations and human rights (bibsys)
79.  Universal jurisdiction (bibsys)
80.  Vinter, Graham D.: Project finance (bibsys)
81.  Walker, Neil: Policing in a changing constitutional order (bibsys)
82.  Wilford, Michael: Time charters (bibsys)
83.  Women's human rights (bibsys)
84.  Workers' rights as human rights (bibsys)
85.  Ørjasæter, Knut: Dykkerne (bibsys)