Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Nye bøker ved biblioteket
oktober 2005

Ordnet etter L-katalogen

L 2
Legal management of information systems : incorporating law
in e-solutions. - Lund, 2005. - 530 s.
ISBN 91-44-03735-x (h.)
05d033124 - UBBJUR L 2 Leg

L 10
Boe, Erik
Grunnleggende juridisk metode : en introduksjon til
rett og rettstenkning. - Oslo, c2005. - 187 s.
ISBN 82-15-00862-3 (h.)
05d032833 - UBBJUR Pensum Boe

L 10
McLeod, Ian
Legal method. - 5th ed. - Basingstoke, 2005. - XXXII,
351 s. - (Palgrafe Macmillan law masters)
ISBN 1-4039-4870-4 (h.),978-1-4039-4870-0 (h.)
05d010683 - UBBJUR L 10 Mcl

L 11
Everett, E.L.
Masteroppgaven : hvordan begynne - og fullføre. - Oslo,
c2004. - 184 s.
ISBN 82-15-00684-1 (h.),978-82-15-00684-0 (h.)
05d032895 - UBBJUR L 11 Eve

L 12.3
Black's law dictionary. - 8th ed. - St. Paul, Minn., c2004.
- XXV, 1810 s.
ISBN 0-314-15199-0 (ib.),0-314-15234-2 (ib.)
04d022362 - UBBJUR Ref L 12.3 Bla

L 12.6
Mykland, Liv
Håndbok for brukere av statsarkivene. - Oslo, c2005. -
476 s. - (Skriftserie / Riksarkivaren ; 19)
ISBN 82-15-00686-8 (ib.)
05d032894 - UBBJUR Ref L 12.6 Myk

L 13.3
Treaty establishing a constitution for Europe. - Luxembourg
, 2004. - 310 s.
I: Official Journal of the European Union. - C
310(2004)
05d036957 - UBBJUR/EDC L 13.3 0ff

L 14.1
Jarøy skattelovsamling : for inntektsåret, ... forskuddet
... - [Porsgrunn]
ISSN 1504-6001
05d028442 - UBBJUR L 14.1 Jar 2004/05- .

L 14.1
Rett til kildene : for bedre produktivitet og service. -
[Skien]. - Optiske plater (CD-rom)
ISSN 0809-6600
05d033483 - UBBJUR L 14.1 Jar 2005- .

L 14.7
Italia
[Codice civile]
Italienisches Zivilgesetzbuch : zweisprachige Ausgabe. -
4. überarb. Aufl. - Bozen, 2004. - 2028 s.
ISBN 88-7014-442-9 (ib.)
05d008844 - UBBJUR L 14.7 Ita

14.11
Arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. -
[Oslo], 2005. - 1217 s.
ISBN 82-04-10165-1 (ib.)
05d033295 - UBBJUR L 14.11 Jak
05d033596 - UBBJUR L 391 Jak eks. 2

L 14.11
Norge
[Forurensningsloven (1981)]
Forurensningsloven : med kommentarer. - Oslo, 2005. -
155 s.
ISBN 82-05-33901-5 (h.)
05d032961 - UBBJUR L 14.11 Wan

L 17
PHS-skriftserie. - Oslo
ISSN 0809-6104
05d026608 - UBBJUR L 17 PHS 2004- .

L 24
Trenz, Hans-Jörg
Language minorities in Europe : dying species or
forerunner of transnational civil society?. - Oslo, 2005. -
31 s. - (Arena Working Papers ; 20:2005)
05d036928 - UBBJUR/EDC L 24 Tre

L 25
Kinander, Morten
Rettsfilosofi : en innføring. - Bergen, c2005. - 226 s.
ISBN 82-450-0235-6 (h.)
05d036309 - UBBJUR Pensum Kin eks. 2
05d036246 - UBBJUR Pensum Kin

L 31
Zweigert, Konrad
Introduction to comparative law. - 3rd rev. ed. -
Oxford, 1998. - XXVI, 714 s.
ISBN 0-19-826860-2 (ib.),0-19-826859-9 (h.) (ib.), 0-
19-826880-2 (feil ISBN)
04d017153 - UBBJUR Pensum Zwe eks. 2
04d017158 - UBBJUR Pensum Zwe eks. 3

L 34.5
Kouvo, Sari
Making just rights? : mainstreaming women's human
rights and a gender perspective. - Uppsala, 2004. - 383 s.
ISBN 91-7678-559-9 (h.)
05d033152 - UBBJUR L 34.5 Kou

L 34.8
Disability rights in Europe : from theory to practice. -
Oxford, 2005. - XXXV, 323 s.
ISBN 1-84113-486-4 (h.)
05d010773 - UBBJUR L 34.8 Dis

L 56
Gortynloven. Dansk & gresk
Gortynloven : den store indskrift fra Gortyn på Kreta. -
København, 2005. - 164 s., XII sp. - (Selskabet til
Historiske Kildeskrifters Oversættelse)
ISBN 87-7289-775-9 (ib.)
05d003861 - UBBJUR L 56 Gor

L 91.03
Tamm, Ditlev
Retshistorie : Danmark, Europa, globale perspektiver. -
2. udg. - København, 2005. - 473 s.
ISBN 87-574-1264-2 (h.)
05d032898 - UBBJUR L 91.03 Tam

L 126
Zweigert, Konrad
Introduction to comparative law. - 3rd rev. ed. -
Oxford, 1998. - XXVI, 714 s.
ISBN 0-19-826860-2 (ib.),0-19-826859-9 (h.) (ib.), 0-
19-826880-2 (feil ISBN)
04d017153 - UBBJUR Pensum Zwe eks. 2
04d017158 - UBBJUR Pensum Zwe eks. 3

L 127
Dansk privatret : en lærebog. - 14. udg. - København, 2005.
- LIV, 874 s.
ISBN 87-574-1219-7 (ib.)
05d033165 - UBBJUR L 127 Dan

L 209
Norge
[Hevdslova (1966)]
Hevd : lov om hevd 9. desember 1966 nr 1 med
kommentarar. - Oslo, c2005. - 549 s.
ISBN 978-82-02-21827-0 (ib.),82-02-21827-6 (ib.)
05d032897 - UBBJUR L 14.11 Ber eks. 2

L 212
Pretto-Sakmann, Arianna
Boundaries of personal property : shares and sub-shares
. - Oxford, 2005. - XXX, 242 s.
ISBN 1-84113-459-7 (ib.)
04d018486 - UBBJUR L 212 Pre

L 227
Iversen, Bent
Panteret. - København, c2005. - 583 s.
ISBN 87-619-1233-6 (h.)
05d033115 - UBBJUR L 227 Ive

L 244
The Condition of forests in Europe : 2005 executive report.
- Geneva, 2005. - 32 s. - (Forest condition in Europe.
Executive report ; 2005)
ISSN 1020-587x
05d033938 - UBBJUR/EDC L 244 Con

L 265
Lærebog i obligationsret. - 2. udg. - København, c2005. - 2
b.
05d033112 - UBBJUR L 265 Lær - status: kat,sub

L 277.1
Hagstrøm, Viggo
Kjøpsrett. - Oslo, c2005. - 310 s.
ISBN 82-15-00736-8 (ib.)
05d033434 - UBBJUR Pensum Hag eks. 3

L 279
Lynge Andersen, Lennart
Kreditretten. - 4. udg. - København, 2005. - 456 s.
ISBN 87-619-1212-3 (h.)
05d033114 - UBBJUR L 279 Lyn

L 287
Buiter, Willem H.
Alice in Euroland. - London, 1999. - VIII, 32 s. -
(CEPR Policy Paper ; 1)
05d032866 - UBBJUR/EDC L 287 Bui

L 292
Trans-European transport network : ten-t priority axes and
projects 2005. - Luxembourg, 2005. - 72 s.
ISBN 92-894-9837-4 (h.)
05d035755 - UBBJUR/EDC L 292 Tra

L 296
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen
Fra etterprovisjon til avgangsvederlag :
handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativt
perspektiv. - Oslo, 2005. - 354 s.
ISBN 82-05-34318-7 (ib.)
05d036449 - UBBJUR L 296 Eft eks. 2

L 376
Lødrup, Peter
Lærebok i erstatningsrett. - 5. utg. - Oslo, 2005. -
437 s.
ISBN 82-05-34748-4 (ib.)
05d036753 - UBBJUR Pensum Lød eks. 4

L 379
Liisberg, Bent
Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet :
kritikk av en juridisk vranglære. - Bergen, c2005. - 697
s.
ISBN 82-450-0324-7 (ib.)
05d035743 - UBBJUR L 379 Lii

L 391
Arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. -
[Oslo], 2005. - 1217 s.
ISBN 82-04-10165-1 (ib.)
05d033295 - UBBJUR L 14.11 Jak
05d033596 - UBBJUR L 391 Jak eks. 2

L 411
Arbeidsrett.no : kommentarer til arbeidsmiljøloven. -
[Oslo], 2005. - 1217 s.
ISBN 82-04-10165-1 (ib.)
05d033295 - UBBJUR L 14.11 Jak
05d033596 - UBBJUR L 391 Jak eks. 2

L 411
Non-binding guide to good practice for implementing the
European Parliament and Council directive 1999/92/EC on
minimum requirements for improving the safety and health
protectionof workers potentially at risk from explosive
atmospheres. - Luxembourg, 2005. - 125 s.
ISBN 92-894-8721-6 (h.)
05d035806 - UBBJUR/EDC L 411 Non

L 412
Grove, Knut
Lærarforbundet : mangfald og fellesskap : historia om
Lærarforbundet og organisasjonane som danna forbundet. -
Bergen, c2005. - 433 s.
ISBN 978-82-419-0381-6 (ib.),82-419-0381-2 (ib.)
05d036451 - UBBJUR L 412 Gro

L 413.1
Working together for growth and jobs : integrated
guidelines for growth and jobs (2005-08). - Luxembourg,
2005. - 35 s.
ISBN 92-894-9991-5 (h.)
05d036492 - UBBJUR/EDC L 413.1 Wor

L 413.2
McColgan, Aileen
Discrimination law : text, cases and materials. - 2nd
ed. - Oxford, 2005. - LXVIII, 757 s.
ISBN 1-84113-484-8 (h.)
05d033290 - UBBJUR L 413.2 McC

L 431
Kjellegaard Jensen, Nils
Selskabsretlig håndbog : -u-/lovligt kapitaludtræk i
A/S og ApS. - København, 2005. - 214 s.
ISBN 87-7673-013-1 (h.)
05d026492 - UBBJUR L 431 Kje

L 437
Pretto-Sakmann, Arianna
Boundaries of personal property : shares and sub-shares
. - Oxford, 2005. - XXX, 242 s.
ISBN 1-84113-459-7 (ib.)
04d018486 - UBBJUR L 212 Pre

L 444
Egholm Hansen, Johannus
Køb og salg af virksomheder. - 3. udg. - København,
2005. - 670 s.
ISBN 87-7673-009-3 (ib.)
05d033141 - UBBJUR L 444 Egh

L 444
Vinther, Nicolaj
Dansk og international koncernret og koncernskatteret. -
København, 2005. - 418 s.
ISBN 87-619-1161-5 (ib.)
05d033111 - UBBJUR L 444 Vin

L 454
Veland, Geir
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon : en
gjennomgang av sentrale utviklingstrekk. - Oslo, c2005. -
158 s. - (Fafo-rapport ; 492)
ISBN 82-7422-496-5 (h.)
05d033872 - UBBJUR L 466 Vel

L 466
Veland, Geir
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon : en
gjennomgang av sentrale utviklingstrekk. - Oslo, c2005. -
158 s. - (Fafo-rapport ; 492)
ISBN 82-7422-496-5 (h.)
05d033872 - UBBJUR L 466 Vel

L 491
Sandelin, Bo
Ekonomin i EU. - 2. uppl. - Stockholm, 2005. - 126 s.
ISBN 91-7150-992-5 (h.)
05d028986 - UBBJUR/EDC L 491 San

L 564
Koktvedgaard, Mogens
Lærebog i konkurrenceret. - 6. rev. udg. - København,
2005. - 383 s.
ISBN 87-574-1038-0 (h.)
05d033919 - UBBJUR L 564 Kok

L 564
Støle, Øivind
Towards a multi-level community administration? : the
decentralization of EU commpetition policy. - Oslo, 2005. -
24 a. - (Arena Working Papers ; no.5:2005)
05d036954 - UBBJUR/EDC L 564 Stø

L 586
Agell, Anders
Äktenskap, samboende, partnerskap. - 3. uppl. - Uppsala
, 2004. - 295 s.
ISBN 91-7678-571-8 (h.)
05d029219 - UBBJUR L 586 Age

L 621
Nørgaard, Irene
Arveret. - 4. udg. - København, 2004. - XXVI, 370 s.
ISBN 87-574-0737-1 (ib.)
05d033173 - UBBJUR L 621 Nør

L 664
Hegge, Per Egil
Det var i 1905-. - Oslo, c2004. - 118 s.
ISBN 82-7694-170-2 (ib.)
05d008308 - UBBJUR L 664 Heg

L 667
Biering, Peter H.
EU forfatningstraktaten. - København, 2005. - 486 s.
ISBN 87-574-1075-5 (h.)
05d032867 - UBBJUR/EDC L 667 Bie

L 667
Fossum, John Erik
The Constitution's gift? : a deliberative democratic
analysis of constitution-makingin the European Union. -
Oslo, 2005. - [40]s. - (Arena Working Papers ; no.
13:2005)
05d036951 - UBBJUR/EDC L 667 Fos

L 667
Fossum, John Erik
Contemporary European constitution-making : constrained
or reflexive?. - Oslo, 2005. - s. 235-274. - (Arena
Working Papers ; no. 4:2005)
05d036528 - UBBJUR/EDC L 667 Fos

L 667
Fossum, John Erik
Democratic constitution-making : reflections on the
European experiment. - Oslo, 2005. - 36 s. - (Arena
Working Papers ; no. 18:2005)
05d036900 - UBBJUR/EDC L 667 Fos

L 667
Fossum, John Erik
The EU´s fledgling society : from deafening silence to
critical voice in European constitution making. - Oslo,
2005. - 41 s. - (Arena. Working paper ; No. 19,2005)
05d036522 - UBBJUR/EDC L 667 Fos

L 667
Maurer, Andreas
The Convention and the national parliamentary dimension.
- Oslo, 2005. - 40 s. - (Arena. Working paper ; No.
1,2005)
05d036501 - UBBJUR/EDC L 667 Mau

L 667
Menéndez, Agustín José
Neither constitution, nor treaty : a deliberative-
democratic analysis of the constitutional treaty of the
European Union. - Oslo, 2005. - 51 s. - (Arena Working
Papers ; no. 8:2005)
05d036935 - UBBJUR/EDC L 667 Men

L 669
The European Parliament and... the European Constitution. -
Luxembourg, 2005. - XVII, 191 s.
ISBN 92-823-1899-0 (h.)
05d033477 - UBBJUR/EDC L 669 Eur eks. 2

L 698
Lewis, Clive
Judicial remedies in public law. - [3rd ed.]. - London,
2004. - CLIX, 701 s.
ISBN 0-421-80010-0 (ib.)
05d033499 - UBBJUR L 698 Lew

L 709
Anderson, Gavin W.
Constitutional rights after globalization. - Oxford,
2005. - XIII, 156 s.
ISBN 1-84113-448-1 (ib.)
05d010782 - UBBJUR L 709 And

L 709
På vej mod nye globale strategier : offentlige goder og
menneskerettigheder. - København, 2005. - XI, 500 s.
ISBN 87-574-1181-6 (h.)
05d033924 - UBBJUR L 709 På

L 709
Føllesdal, Andreas
Justice, stability and toleration in a federation of
well-ordered peoples. - Oslo, 2004. - 22 s. - (Arena
Working Papers ; no. 22:2004)
05d036927 - UBBJUR/EDC L 709 Føl

L 734
Nielsen, Ruth
Udbud af offentlige kontrakter. - 3. udg. - København,
2005. - 357 s.
ISBN 87-574-1249-9 (h.)
05d033160 - UBBJUR Pensum Nie

L 738
Revsbech, Karsten
Kommunernes opgaver : kommunalfuldmagten m.v. -
København, 2005. - VIII, 307 s.
ISBN 87-574-1279-0 (h.)
05d033167 - UBBJUR L 738 Rev

L 738
Sverige
[Kommunallagen (1991)]
Kommunallagen : lydelsen den 1 januari 2005 : en
handbok med lagtext och kommentarer. - 8. uppl. -
Stockholm, c2005. - 227 s. - (Förvaltning)
ISBN 91-39-10760-4 (h.)
05d008359 - UBBJUR L 738 Lin

L 739
Barbieri, Dario
Europeanization of national administrations : an
assessment of the Italian antitrust authority and
environmental agency cases. - Oslo, 2004. - 19 s. -
(Arena. Working paper ; No. 21,2004)
05d036524 - UBBJUR/EDC L 739 Bar

L 741
Larsson, Torbjörn
After hierarchy? : the differentiated impact of the
European Commission and the Council of Ministers on
domestic executive governance. - Oslo, 2005. - 32 s. -
(Arena Working Papers ; vo. 22:2005)
05d036901 - UBBJUR/EDC L 741 Lar

L 744
Danmark. Folketingets Ombudsmand
The Danish Ombudsman 2005. - København, 2005. - 325 s.
ISBN 87-87318-02-4 (ib.)
05d010690 - UBBJUR L 744 Dan

L 751
Vervliet, Jeroen
The Peace Palace Library centennial : the collection as
a mirror of the historical development in international
law, 1904-2004. - The Hague, c2004. - X, 58 s.
05d035888 - UBBJUR L 751 Ver

L 752
Guide to the archives of member states' foreign ministries
and European Union institutions. - Third ed.,rev. and
enl. - Luxembourg, 2005. - 164 s.
ISBN 92-894-8745-3 (h.)
05d035782 - UBBJUR/EDC L 752 Gui

L 767
Jarøy skattelovsamling : for inntektsåret, ... forskuddet
... - [Porsgrunn]
ISSN 1504-6001
05d028442 - UBBJUR L 14.1 Jar 2004/05- .

L 767
Rett til kildene : for bedre produktivitet og service. -
[Skien]. - Optiske plater (CD-rom)
ISSN 0809-6600
05d033483 - UBBJUR L 14.1 Jar 2005- .

L 767.4
Menéndez, Agustín José
The purse of the polity : tax power in the European
Union. - Oslo, 2005. - 20 s. - (Arena Working Papers ;
7:2005)
05d036942 - UBBJUR/EDC L 767.4 Men

L 771
Lærebog om indkomstskat. - 11. udg. - København, 2005. -
XLVIII, 1269 s.
ISBN 87-574-1236-7 (ib.)
05d033920 - UBBJUR L 771 Lær

L 771
Zimmer, Frederik
Lærebok i skatterett. - 5. utg. - Oslo, c2005. - 478 s.
ISBN 82-15-00836-4 (ib.)
05d033732 - UBBJUR Pensum Zim
05d035240 - UBBJUR Pensum Zim eks. 2

L 772
Gjems-Onstad, Ole
Lærebok i merverdiavgift. - 2. utg. - Oslo, 2005. - 214
s.
ISBN 82-05-29887-4 (h.)
05d033871 - UBBJUR L 772 Gje

L 772
Gjems-Onstad, Ole
MVA-kommentaren : Merverdiavgiftsloven 19. juni 1969 nr
66, Mva-kompensasjonsloven 12. desember 2003 nr 108,
Stortingets vedtak 25. november 2004 nr 1552 om
merverdiavgift for budsjetterminen 2005,Bokføringsloven
19. november 2004 nr 73 (utvalgte deler). - 3. utg. - Oslo
, 2005. - 743 s.
ISBN 82-05-34209-1 (ib.)
05d033878 - UBBJUR L 772 Gje

L 773
Vinther, Nicolaj
Dansk og international koncernret og koncernskatteret. -
København, 2005. - 418 s.
ISBN 87-619-1161-5 (ib.)
05d033111 - UBBJUR L 444 Vin

L 779
United Nations
Standardregler for like muligheter for mennesker med
funksjonshemming. - Oslo, 1995. - 42 s.
05d033572 - UBBJUR/EDC L 779 Uni

L 785
Biodiversity 2010. - København, 2004. - 1 dvd video
05d036657 - UBBJUR/EDC L 785 Bio

L 788.5
Effectiveness of urban wastewater treatment policies in
selected countries : an EEA pilot study. - Copenhagen,
2005. - 51 s. - (EEA report ; No 2/2005)
ISBN 92-9167-763-9 (h.)
05d036836 - UBBJUR/EDC L 788.5 Eff

L 808.5
Doing more with less : green paper on energy efficiency. -
Luxembourg, 2005. - 46 s.
ISBN 92-894-9819-6 (h.)
05d035797 - UBBJUR/EDC L 808.5 Doi

L 811
PHS-skriftserie. - Oslo
ISSN 0809-6104
05d026608 - UBBJUR L 17 PHS 2004- .

L 830
Colardyn, Danielle
The learning continuity : European inventory on
validating non-formal and informal learning : national
policies and practices in validating non-formal and
informal learning. - Luxembourg, 2005. - 2 bl., 159 s. -
(Cedefop Panorama series ; 117)
ISBN 92-896-0275-9 (h.)
05d033906 - UBBJUR/EDC L 830 Col

L 834
Olsen, Johan P.
The Institutional dynamics of the (European) University.
- Oslo, 2005. - 49 s. - (Arena. Working paper ; No.
15,2005)
05d036496 - UBBJUR/EDC L 834 Ols

L 836
Herlin, Agneta
En tryggare skola. - Stockholm, 2005. - 175 s. -
(Skola)
ISBN 91-39-10379-x (h.)
05d008361 - UBBJUR L 836 Her

L 837
EEA core set of indicators : guide. - Luxembourg, 2005. -
37 s. - (EEA Technical report ; no 1/2005)
ISBN 92-9167-757-4 (h.)
05d033908 - UBBJUR/EDC L 837 EEA

L 837
Isoard, Stéphane
European environment outlook: authors [Stéphane Isoard
and Thomas Henrichs] ; European Environment Agency. -
Copenhagen, 2005. - 87 s. - (EEA report ; No 4/2005)
ISBN 92-9167-769-8 (h.)
05d035749 - UBBJUR/EDC L 837 Iso

L 837
Norge
[Forurensningsloven (1981)]
Forurensningsloven : med kommentarer. - Oslo, 2005. -
155 s.
ISBN 82-05-33901-5 (h.)
05d032961 - UBBJUR L 14.11 Wan

L 837
Environmental information centres, resources and services :
inventory and needs assessment for Central and Eastern
Europe. - Szentendre, 2004. - 325 s.
ISBN 963-9424-46-3 (h.)
05d033478 - UBBJUR/EDC L 837 Env

L 837
Mahmoudi, Said
Miljörättens grunder : svenska och europeiska regler i
ett internationellt perspektiv. - Stockholm, c2004. - 256
s.
ISBN 91-39-10697-7 (h.)
05d008360 - UBBJUR L 837 Mah

L 837
Michanek, Gabriel
Den svenska miljörätten. - Uppsala, 2004. - 513 s.
ISBN 91-7678-512-2 (ib.)
05d033157 - UBBJUR L 837 Mic

L 837.5
Olsen, Leif N.
Vegtrafikkrett. - [11. utg.]. - Oslo, 2005. - 524 s.
ISBN 82-7310-176-2 (ib.)
05d036450 - UBBJUR L 837.5 Ols

L 837.24
Greenhouse gas emission trends and projections in Europe :
are the EU and the candidate countries on track to
achieve the Kyoto Protocol targets?. - Luxenbourg, 2002.
- 76 s. - (Environmental issue report ; 33)
ISBN 92-9167-525-3 (h.)
05d033930 - UBBJUR/EDC L 837.24 Gre

L 853
Harmonization of criminal law in Europe. - Antwerpen, c2005
. - XVI, 157 s. - (Supranational Criminal Law, Capita
Selecta ; vol. 3)
ISBN 90-5095-474-x (h.)
05d028925 - UBBJUR L 853 Har

L 904
Greve, Vagn
Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten. - 6. udg. -
København, 2005. - 279 s.
ISBN 87-574-1052-6 (h.)
05d033923 - UBBJUR L 904 Gre

L 936
Gabbidon, Shaun L.
Race and crime. - Thousand Oaks, Calif., 2005. - XVIII,
347 s.
ISBN 0-7619-2948-7 (h.)
05d033285 - UBBJUR L 936 Gab

L 942
Sivertsen, Aage Georg
Morder i familien : norske drapssaker fra virkeligheten.
- Oslo, c2005. - 221 s.
ISBN 82-458-0752-4 (ib.)
05d035872 - UBBJUR L 942 Siv

L 1026
Binder, Peter
International commercial arbitration and conciliation
in UNCITRAL model law jurisdictions. - 2nd ed. - London,
2005. - XLVI, 550 s.
ISBN 0-421-86120-7 (ib.)
04d013598 - UBBJUR L 1026 Bin

L 1028
Bruun, Ejler
Fogedsager. - 3. udg. - København, 2005. - 831 s.
ISBN 87-619-1026-0 (ib.)
05d033118 - UBBJUR L 1028 Bru

L 1128
Friestad, Christine
Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte : en
gjennomgang av fem tiltak. - Oslo, c2005. - 104 s. - (Fafo-
rapport ; 488)
ISBN 82-7422-492-2 (h.)
05d033874 - UBBJUR L 1128 Fri

L 1144
Dixon, Martin
Textbook on international law. - 5th ed. - Oxford, 2005
. - XXX, 350 s.
ISBN 0-19-926072-9 (h.),978-0-19-926072-0 (h.)
05d029182 - UBBJUR Pensum Dix
05d032869 - UBBJUR Pensum Dix eks. 2

L 1144
Fleischer, Carl August
Folkerett. - 8. utg. - Oslo, 2005. - 412 s.
ISBN 82-15-00659-0 (ib.)
05d036078 - UBBJUR Pensum Fle
05d036079 - UBBJUR Pensum Fle eks. 2

L 1144
Hva nå USA og Europa?. - Oslo, 2005. - 178 s.
ISBN 82-05-34896-0 (h.)
05d032863 - UBBJUR/EDC L 1144 Hva

L 1164
Mertus, Julie A.
The United Nations and human rights : a guide for a new
era. - London, 2005. - XVII, 223 s. - (Global
institutions)
ISBN 0-415-34337-2 (ib.),0-415-34338-0 (h.)
05d033292 - UBBJUR L 1164 Mer

L 1164
På vej mod nye globale strategier : offentlige goder og
menneskerettigheder. - København, 2005. - XI, 500 s.
ISBN 87-574-1181-6 (h.)
05d033924 - UBBJUR L 709 På

L 1164
Kouvo, Sari
Making just rights? : mainstreaming women's human
rights and a gender perspective. - Uppsala, 2004. - 383 s.
ISBN 91-7678-559-9 (h.)
05d033152 - UBBJUR L 34.5 Kou

L 1171
Gillespie, Alexander
Whaling diplomacy : defining issues in international
environmental law. - Cheltenham, c2005. - XXII, 509 s. -
(New horizons in environmental law series)
ISBN 1-84542-107-8 (ib.)
05d005872 - UBBJUR L 1171 Gil

L 1174
Sjursen, Helene
Towards a post-national foreign and security policy?. -
Oslo, 2004. - 28 s. - (Arnea Working Papers ; No 12:2004)
05d036933 - UBBJUR/EDC L 1174 Sju

L 1186.3
Szyszczak, Erika
Understanding EU law. - London, 2005. - X, 333 s.
ISBN 0-421-87860-6 (h.)
04d018475 - UBBJUR L 1186.3 Szy

L 1186.6
Beach, Derek
The dynamics of European integration : why and when EU
institutions matter. - Basingstoke, 2005. - XII, 304 s.
ISBN 978-1-4039-3634-9 (h.),1-4039-3634-x (h.)
05d033587 - UBBJUR/EDC L 1186.6 Bea

L 1186.6
De Europeiske fellesskap. Det økonomiske og sosiale
utvalg
President's report 2002-2004. - Luxembourg, 2005. - 51
s.
ISBN 92-830-0443-4 (h.)
05d035822 - UBBJUR/EDC L 1186.6 Eur

L 1186.6
Egeberg, Morten
EU institutions and the transformation of European
level politics : how to understand profound change (if it
occurs). - Oslo, 2004. - 30 s. - (Arena. Working paper ;
No. 19,2004)
05d036521 - UBBJUR/EDC L 1186.6 Ege

L 1186.11
Gerven, Walter van
The European Union : a polity of states and peoples. -
Stanford, Calif., 2005. - VXII, 397 s.
ISBN 0-8047-5063-7 (ib.),0-8047-5064-5 (h.),1-84113-
529-1 (h.)
05d010785 - UBBJUR L 1186.11 Ger

L 1186.11
Hix, Simon
The political system of European Union. - 2nd ed. -
Basingstoke, 2005. - XXII, 490 s. - (The European Union
series)
ISBN 0-333-96181-1 (ib.),0-333-96182-x (h.)
05d033588 - UBBJUR/EDC L 1186.11 Hix

L 1186.41
Christiansen, Thomas
Towards statehood? : the EU´s move towards
constitutionalisation and territorialisation. - Oslo, 2005
. - 28 s. - (Arena. Working paper ; No. 21,2005)
05d036525 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Chr

L 1186.41
Rossavik, Frank
Hei til EU. - Oslo, 2005. - 198 s.
ISBN 82-430-0343-6 (ib.)
05d033561 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Ros

L 1186.41
Seierstad, Dag
Er EU et solidaritetsprosjekt?. - Oslo, 2005. - 31 s. -
(Vett ; nr 3, september 2005)
05d036834 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Sei

L 1186.41
Eriksen, Erik Oddvar
Reflexive integration in Europe. - Oslo, 2004. - 34 s. -
(Arena. Working paper ; No. 20,2004)
05d036499 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Eri

L 1186.41
Romsloe, Børge
EU's external policy : are the Lilliputians impotent or
potent? The Case of crisis management in the Amsterdam
Treaty. - Oslo, 2004. - 30 s. - (Arena Working Papers ;
no. 23:2004)
05d036924 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Rom

L 1186.42
Europakommisjonen. Generaldirektoratet for Økonomiske og
Finansielle Anliggender
2004 Pre-accession economic programmes of acceding
candidate countries : overview and assessment. - Brussels,
2005. - 87 s. 1 bl. - (Enlargment papers ; nu 24/2005)
ISBN 92-894-5976-x (h.)
05d035893 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Eur

L 1186.42
Europakommisjonen. Generaldirektoratet for Økonomiske og
Finansielle Anliggender
2005 fiscal notifications of acceding and candidate
countries : overview and assessment. - Brussels, 2005. -
35 s. 1 bl. - (Enlargment papers ; nu 25/2005)
ISBN 92-894-5977-8 (h.)
05d035832 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Eur

L 1186.52
The EU & Turkey : a glittering prize or a millstone?. -
London, c2005. - 180 s.
ISBN 1-903403-61-8 (h.),1-903403-75-8 (ib.)
05d033472 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Tyr

L 1186.53
The Role of regional and local authorities in the Euro-
Mediterranean partnership : how can the partnership
between towns, cities and regionsto the north and south
of the Mediterranean be improved and strengthened?. -
Luxembourg, 2005. - 106 s. - (CdR Studies E ; 4/2004)
ISBN 92-895-0362-9 (h.)
05d036840 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Rol

L 1186.53
Selstad, Tor
Sterke regioner : forslag til ny regioninndeling av
Norge. - Oslo, 2004. - 174 s. - (KOU ; 2004:1)
ISBN 82-446-1128-6 (h.)
05d036887 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Ste eks. 2

L 1196.53
Procedures for local and regional authority participationin
the European policy making in the member states. -
Luxembourg, 2005. - 332 s. - (CoR Studies E ; 1/2005)
ISBN 92-895-0352-1 (h.)
05d036838 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Pro

L 1202
Gillespie, Alexander
Whaling diplomacy : defining issues in international
environmental law. - Cheltenham, c2005. - XXII, 509 s. -
(New horizons in environmental law series)
ISBN 1-84542-107-8 (ib.)
05d005872 - UBBJUR L 1171 Gil

L 1209.4
Graver, Hans Petter
The effects of EFTA Court jurisprudence on the legal
orders of the EFTA states. - Oslo, 2004. - 25 s. - (Arena
Working Papers ; no. 4:2004)
05d036540 - UBBJUR/EDC L 1209.4 Gra

L 1249
Kirkeretsantologi 2004 : dansk kirkeret i europæisk
belysning. - Århus, 2004. - 516 s.
ISBN 87-983855-5-0 (h.)
05d007029 - UBBJUR L 1249 Kir

L 1401
Nørgård, Gitte Hyttel
Towards a networked-administrative system in the EU? :
the case of the Danish IT Telecom Agency. - Oslo, 2005. -
23 s. - (Arena Working Papers ; no. 3:2005)
05d036953 - UBBJUR/EDC L 1401 Nør

L 1403
Bertnes, Pål A.
Faglig informasjon på Internett : kvalitet og
kildekritikk. - 2. utg. - Oslo, 2005. - 159 s.
ISBN 82-7935-198-1 (h.)
05d033215 - UBBJUR L 1403 Ber

L 1403
Legal management of information systems : incorporating law
in e-solutions. - Lund, 2005. - 530 s.
ISBN 91-44-03735-x (h.)
05d033124 - UBBJUR L 2 Leg