Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
august 2008

1     Agell, Anders: Äktenskap samboende partnerskap
      Agell, Anders
        Äktenskap samboende partnerskap. - 4. uppl. - Uppsala : Iustus, 2008. -
      309 s.
         ISBN 978-91-7678-684-0 (h.)

      DOKID: 08d014126   Oppstilling: UBBJUR L 586 Age

2     Association for the Study of the World Refugee Problem : Vertreibung, Zuflucht, Heimat
      Association for the Study of the World Refugee Problem (11 : 1961 :
      Saloniki, Athen)
        Vertreibung, Zuflucht, Heimat : Wissenschaftliche Ergebnisse des 11.
      Kongresses der Forschungsgesellschaften für Flüchtlingsfragen AER/AWR in
      Salanoki und Athen = Expulsion, refugee, domicile. - Wien : Braumüller, 1962.
      - 230 s. - (Abhandlungen zu Flüchtlingsfragen ; B.3)

      DOKID: 08d017024   Oppstilling: UBBJUR L 1173.5 Ass

3     Backer, Larry Catá: Comparative corporate law
      Backer, Larry Catá
        Comparative corporate law : United States, European Union, China and Japan
      : cases and materials. - Durham, N.C. : Carolina Academic Press, c2002. -
      LI, 1388 s. (Law casebook series)
         ISBN 0-89089-526-0 (ib.)

      DOKID: 08d002601   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bac

4     Baldersheim, Erlend: Objektet for odelsrett og åsetesrett
      Baldersheim, Erlend, 1982-
        Objektet for odelsrett og åsetesrett : ein kritikk av Høgsterett sin
      praksis. - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2008. - 184 s.
         ISBN 978-82-02-28945-4 (h.) : Nkr 248.00

      DOKID: 08d017111   Oppstilling: UBBJUR L 234 Bal
      DOKID: 08d016193   Oppstilling: UBBJUR L 234 Bal

5     Banklovkommisjonen : Eierkontroll i finansinstitusjoner
      Banklovkommisjonen Eierkontroll i finansinstitusjoner : utredning nr. 19 fra
      Banklovkommisjonen : utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig
      resolusjon 6. april 1990, avgitt til Finansdepartementet 6. august 2008. -
      Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 101
      s. - (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:13)Finnes også som: 081130791
         ISBN 978-82-583-0977-9 (h.)

      DOKID: 08d017362   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d017361   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

6     Barbo, Jan Einar: Kontraktsomlegging i entrepriseforhold
      Barbo, Jan Einar
        Kontraktsomlegging i entrepriseforhold : om håndtering av endringer og
      endrede forhold i kontraktspraksis. - Oslo : Universitetsforl., c1997. -
      XVII, 583 s.
         ISBN 82-00-12713-3 (ib.)

      DOKID: 08d017086   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bar

7     Barn som aktörer
      Barn som aktörer : en slutpunkt / Lena Olsen och Åke Saldeen, red. - Uppsala :
        Iustus, 2008. - 271 s. (Barn som aktörer ; vol. 4)
           ISBN 978-91-7678-689-5 (h.)

      DOKID: 08d014151   Oppstilling: UBBJUR L 160 Bar

8     Bartlett, Peter: Mental disability and the European Convention on Human Rig
      Bartlett, Peter
        Mental disability and the European Convention on Human Rights. - Leiden :
      Martinus Nijhoff, c2007. - L, 377 s. (International studies in human rights ;
      vol. 90)
         ISBN 978-90-04-15423-0 (ib.), 90-04-15423-x (ib.)

      DOKID: 08d013496   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bar

9     Beck Thomsen, Hans Helge: Det private pantebrev
      Beck Thomsen, Hans Helge
        Det private pantebrev. - København : Forlaget Thomson, c2007. - 800 s.
         ISBN 978-87-619-1966-3 (ib.)

      DOKID: 08d014147   Oppstilling: UBBJUR L 283 Bec

10    Bell, Stuart: Environmental law
      Bell, Stuart
        Environmental law. - 7th ed. - Oxford : Oxford University Press, c2008. -
      LXII, 783 s.
         ISBN 978-0-19-921102-9 (h.)

      DOKID: 08d014311   Oppstilling: UBBJUR L 837 Bel

11    Bengtsson, Bertil: Produktansvaret
      Bengtsson, Bertil
        Produktansvaret. - 4. uppl. - Uppsala : Iustus, 2008. - 109 s.
         ISBN 978-91-7678-687-1 (h.)

      DOKID: 08d014162   Oppstilling: UBBJUR L 384 Ben

12    Berg, Stinne Richter: Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb
      Berg, Stinne Richter
        Retsvirkninger af ugyldighed og ophævelse i løsørekøb : særligt om
      tilbagelevering og erstatning af den negative kontraktsinteresse. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - 373 s.
         ISBN 978-87-574-1869-9 (ib.)

      DOKID: 08d011420   Oppstilling: UBBJUR L 277.1 Ber

13    Berlingieri, Francesco: Berlingieri on arrest of ships
      Berlingieri, Francesco Berlingieri on arrest of ships : a commentary on the
      1952 and 1999 arrest conventions. - 4th ed. - London : Informa, 2006. -
      LVII, 694 s. (Lloyd's shipping law library)
         ISBN 1-84311-550-6 (ib.)

      DOKID: 08d016243   Oppstilling: UBBJUR L 521 Ber

14    Blume, Peter: TV-overvågning
      Blume, Peter
        TV-overvågning : lov om tv-overvågning : lov om behandling af
      personoplysninger (uddrag). - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      c2008. - 148 s.
         ISBN 978-87-574-1706-7 (ib.)

      DOKID: 08d011269   Oppstilling: UBBJUR L 164 Blu

15    Boon, Andrew: The ethics and conduct of lawyers in England and Wales
      Boon, Andrew
        The ethics and conduct of lawyers in England and Wales. - 2nd ed. - Oxford :
      Hart, 2008. - XXII, 446 s.
         ISBN 978-1-84113-708-7 (h.)

      DOKID: 08d014507   Oppstilling: UBBJUR L 974 Boo

16    Busvold, Børge: Naturalytelser fra A til Å
      Busvold, Børge, 1959-
        Naturalytelser fra A til Å. - 3. utg. - Oslo : Den norske revisorforening,
      2008. - 47 s.
         ISBN 978-82-7082-269-0 (h.)

      DOKID: 08d017495   Oppstilling: UBBJUR Ref L 771 Bus

17    Carroll, Jude: A handbook for deterring plagiarism in higher education
      Carroll, Jude
        A handbook for deterring plagiarism in higher education. - 2nd ed. -
      Oxford : Oxford Centre for Staff and Learning Development, c2007. - 128 s.
         ISBN 978-1-873576-74-8 (h.)

      DOKID: 08d014160   Oppstilling: UBBJUR L 537 Car
      DOKID: 08d014241   Oppstilling: UBBJUR Ref L 537 Car

18    Common law theory
      Common law theory / edited by Douglas E. Edlin. - Cambridge : Cambridge
        University Press, 2007. - XIV, 247 s. (Cambridge studies in philosophy and
        law)
           ISBN 978-0-521-84642-4 (ib.), 0-521-84642-0 (ib.)

      DOKID: 08d016343   Oppstilling: UBBJUR L 663 Com

19    Complying with Europe
      Complying with Europe : EU harmonisation and soft law in the member states /
        Gerda Falkner ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
        - XIV, 404 s. (Themes in European governance)
           ISBN 978-0-521-84994-4 (ib.), 0-521-84994-2 (ib.), 978-0-521-61513-6
        (h.), 0-521-61513-5 (h.)

      DOKID: 06d000155   Oppstilling: UBBJUR L 778 Com

20    Crime, criminal justice and masculinities
      Crime, criminal justice and masculinities / edited by Stephen Tomsen. -
        Aldershot : Ashgate, c2008. - XXI, 491 s. (International library of
        criminology, criminal justice and penology, Second series)
           ISBN 978-0-7546-2740-1 (ib.)

      DOKID: 08d011685   Oppstilling: UBBJUR L 935 Cri

21    Domsreferat 2 (del av: Arbetsrättslig lagstiftning
      Arbetsrättslig lagstiftning / [sammanstäld av] Lars Gellner. - Stockholm :
        Norstedt, 1983-. - b.(løsbl.). (Norstedts Laghandböcker)
           ISBN 91-1-827482-x
        - Domsreferat 2. 1999-. - 1 b.
             ISBN 91-39-00617-4

      DOKID: 08d016554   Oppstilling: UBBJUR L 15.3 Arb/Dom

22    Eggen, Tine Harstad: No gain no loss-prinsippet i petroleumsvirksomhetens sam
      Eggen, Tine Harstad, 1978- "No gain no loss"-prinsippet i
      petroleumsvirksomhetens samarbeidsavtaler. - Oslo : Nordisk institutt for
      sjørett, 2007. - III, 172 s. - (Marius ; nr. 359)Finnes også som: 070631042

      DOKID: 08d016611   Oppstilling: UBBJUR L 17 Mar/359

23    Eklund, Ronnie: Swedish labour and employment law
      Eklund, Ronnie
        Swedish labour and employment law : cases and materials. - Uppsala :
      Iustus, 2008. - 518 s.
         ISBN 978-91-7678-669-7 (h.)

      DOKID: 08d014150   Oppstilling: UBBJUR L 400 Ekl

24    Energy law in Europe
      Energy law in Europe : national, EU and international regulation / edited by
        Martha M. Roggenkamp ... [et al.]. - 2nd. ed. - Oxford : Oxford University
        Press, 2007. - CXXI, 1488 s.
           ISBN 978-0-19-921719-9 (ib.)

      DOKID: 07d002861   Oppstilling: UBBJUR L 808.5 Ene

25    EU efter Nice
      EU efter Nice : det samlede traktatgrundlag / udgivet ved Peter Biering,
      Klavs A. Holm. - 3. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2008. - 297 s.
         ISBN 978-87-574-1859-0 (h.)

      DOKID: 08d016541   Oppstilling: UBBJUR Ref L 13.3 EU

26    European Union
      European Union : public finance / European Commission. - 4th ed. -
        Luxembourg : Office for Official Publications of the European
        Communities, 2008. - 427 s.
           ISBN 978-92-79-06937-6 (h.)

      DOKID: 08d017423   Oppstilling: UBBJUR L 775 Eur

27    Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven
      Falkanger, Thor, 1934-
        Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om
      tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om
      midlertidig sikring) : kommentarutgave. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl.,
      c2008. - 2 b. (1273 s.).

      DOKID: 08d016646   Oppstilling: UBBJUR L 1028 Fal

28    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven
      Falkanger, Thor, 1934-
        Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om
      tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om
      midlertidig sikring) : kommentarutgave. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl.,
      c2008. - 2 b. (1273 s.).
        B. 1: c2008. - 605 s.
             ISBN 978-82-15-01029-8 (ib.)

      DOKID: 08d016647   Oppstilling: UBBJUR L 1028 Fal/1

29    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven
      Falkanger, Thor, 1934-
        Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om
      tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om
      midlertidig sikring) : kommentarutgave. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl.,
      c2008. - 2 b. (1273 s.).
        B. 2: c2008. - XI, s. 608-1273.
             ISBN 978-82-15-01028-1 (ib.)

      DOKID: 08d016649   Oppstilling: UBBJUR L 1028 Fal/2

30    Forliksrådet
      Forliksrådet / Knut Rønning ... [et al.] ; [tegninger: omslag, del I og
        III - Ruben Riksfjord, del II - Eli Taraldsrud]. - 2. utg. - Bergen :
        Fagbokforl., 2008. - 327 s.
           ISBN 978-82-450-0684-1 (ib.) : Nkr 498.00

      DOKID: 08d017088   Oppstilling: UBBJUR L 1021 For

31    Foster, Nigel: EU law
      Foster, Nigel
        EU law : directions. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - LIII, 375
      s.
         ISBN 978-0-19-923035-8 (h.)

      DOKID: 08d014420   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Fos

32    Gam, Henrik: International beskatning
      Gam, Henrik
        International beskatning : en introduktion. - 2. udg. - København :
      Thomson, 2007. - 295 s.
         ISBN 978-87-619-1971-7 (h.)

      DOKID: 08d014027   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 Gam

33    Graver, Hans Petter: Juridisk overtalelseskunst
      Graver, Hans Petter, 1955-
        Juridisk overtalelseskunst. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 246 s.
         ISBN 978-82-450-0751-0 (h.) : 359.00

      DOKID: 08d018030   Oppstilling: UBBJUR L 10 Gra

34    En gränslös europeisk arbetsmarknad? (Vol. 2006 av: Europaperspektiv ...
      En gränslös europeisk arbetsmarknad? / Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim &
        Nils Wahl (redaktörer). - Stockholm : Santérus, 2006. - 255 s. -
        (Europaperspektiv ; 2006)
           ISBN 91-89449-86-x (ib.), 978-91-89449-86-2 (ib.)

      DOKID: 08d018249   Oppstilling: UBBJUR L 413.3 En

35    Hammerlin, Yngve: Om fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminal
      Hammerlin, Yngve, 1947
        Om fangebehandling, fange- og menneskesyn i norsk kriminalomsorg i
      anstalt 1970-2007. - [Oslo] : Institutt for kriminologi og rettssosiologi,
      Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. - XI, 698 s. -
      (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i
      Oslo ; nr 4)

      DOKID: 08d016609   Oppstilling: UBBJUR L 1113 Ham

36    Harper, Morten: Miljø og marked
      Harper, Morten, 1973-
        Miljø og marked : om kjemikalier, klima og naturvern. - Oslo : Nei til EU,
      c2006. - 30 s. - (Vett ; nr. 3, oktober 2006)

      DOKID: 08d018176   Oppstilling: UBBJUR L 837.2 Har

37    Holborn, Louise W.: The international refugee organization
      Holborn, Louise W.
        The international refugee organization : a specialized agency of the
      United Nations : its history and work 1946-1952. - London : Oxford
      University Press, 1956. - XIV, 805 s.

      DOKID: 08d017143   Oppstilling: UBBJUR L 1194 Hol

38    Honeyball, Simon: Honeyball & Bowers' textbook on employment law
      Honeyball, Simon Honeyball & Bowers' textbook on employment law. - 10th ed. -
      Oxford : Oxford University Press, 2008. - LXIV, 468 s.
         ISBN 978-0-19923587-2 (h.)

      DOKID: 08d012981   Oppstilling: UBBJUR L 400 Hon

39    Human rights sourcebook
      Human rights sourcebook / edited by Albert P. Blaustein, Roger S. Clark, Jay
        A. Sigler. - New York : Paragon House, 1987. - XVI, 970 s.
           ISBN 0-88702-202-2 (ib.)

      DOKID: 08d016565   Oppstilling: UBBJUR L 13.4 Hum

40    Hyggen, Christer: Slitne kvinner og farlige menn
      Hyggen, Christer, 1974
        Slitne kvinner og farlige menn : om grunnlaget for særaldersgrenser i
      Norge. - Fafo ; Oslo, c2008. - 126 s. - (Fafo-rapport ; 2008:16)
         ISBN 978-82-7422-625-8 (h.)

      DOKID: 08d016605   Oppstilling: UBBJUR L 471 Hyg

41    Håbets teknologi
      Håbets teknologi : samfundsvidenskabelige perspektiver på stamcelleforskning
        i Danmark / Lene Koch og Klaus Høyer (red.). - København : Munksgaard
        Danmark, c2007. - 292 s.
           ISBN 978-87-628-0648-1 (h.), 87-628-0648-3 (h.)

      DOKID: 08d011524   Oppstilling: UBBJUR L 785 Håb

42    Hålogaland lagmannsretts kjennelser 1941-1947 i tvister om
      Hålogaland lagmannsretts kjennelser 1941-1947 i tvister omavståing av
        bruksrett til husrom m.v. / utgitt av Astrup Rindahl. - Tromsø : [A.
        Rindahl], 1948. - 84 bl.

      DOKID: 08d018162   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 15.1 Hål

43    Høilund, Peter: Lærebog i offentlig og international ret
      Høilund, Peter
        Lærebog i offentlig og international ret. - København : Thomson, c2008. -
      382 s.
         ISBN 978-87-619-2123-9 (h.)

      DOKID: 08d013386   Oppstilling: UBBJUR L 652 Høi

44    IFRS i Norge
      IFRS i Norge : tema- og bransjeartikler. - 4. utg. - [Oslo] : Ernst & Young,
      2007. - 639 s.

      DOKID: 08d016607   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 IFR

45    Interest groups in Soviet politics
      Interest groups in Soviet politics / edited by H. Gordon Skilling and
        Franklyn Griffiths. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1971. -
        VII, 433 s.
           ISBN 0-691-05641-2 (ib.), 0-691-01068-4 (h.)

      DOKID: 08d017849   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 691 Int

46    Internationalrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen
      Internationalrechtliche und staatsrechtliche Abhandlungen : Festschrif t für
        Walter Schätzel zu seinem 70. Geburtstag / Herausgeber Erik Brüel ... [et
        al.]. - Düsseldorf : Hermes, 1960. - XVI, 566 s.

      DOKID: 08d017384   Oppstilling: UBBJUR L 19 Sch

47    Jennings, Ivor: A federation for Western Europe
      Jennings, Ivor
        A federation for Western Europe. - Cambridge : Cambridge University Press,
      1940. - XI, 196 s.

      DOKID: 08d017427   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 1156 Jen

48    Johansen, Karl Egil: Jødefolket inntar en særstilling
      Johansen, Karl Egil, 1947-
        "Jødefolket inntar en særstilling" : norske haldningar til jødane og
      staten Israel. - Kristiansand : Portal, c2008. - 318 s.
         ISBN 978-82-92712-06-1 (h.)

      DOKID: 08d016550   Oppstilling: UBBJUR L 1174 Joh

49    Juul, Jakob: Voldgiftsret
      Juul, Jakob
        Voldgiftsret. - 2. udg. - København : Thomson, c2008. - 407 s.
         ISBN 978-87-619-1962-5 (h.)

      DOKID: 08d013473   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Juu

50    Juul-Sandberg, Jacob: Det lejedes værdi
      Juul-Sandberg, Jacob
        Det lejedes værdi. - København : Thomson, c2007. - 360 s.
         ISBN 978-87-619-1933-5 (h.)

      DOKID: 08d014026   Oppstilling: UBBJUR L 278 Jul

51    Ketscher, Kirsten: Socialret
      Ketscher, Kirsten
        Socialret : principper, rettigheder, værdier. - 3. omarb. udg. - København :
      Thomson, c2008. - 460 s.
         ISBN 978-87-619-1934-2 (ib.)

      DOKID: 08d013976   Oppstilling: UBBJUR L 778 Ket

52    Kimminich, Otto: Deutsche Verfassungsgeschichte
      Kimminich, Otto
        Deutsche Verfassungsgeschichte. - Frankfurt : Athenäum, c1970. - 703 s.
      (Lehrbücher des öffentlichen Rechts ; B. 5)

      DOKID: 08d016564   Oppstilling: UBBJUR L 664 Kim

53    Kloepfer, Michael: Umweltrecht
      Kloepfer, Michael
        Umweltrecht. - München : Beck, 2004. - XXXV, 1963 s.
         ISBN 3-406-52044-8 (ib.), 978-3-406-52044-0 (ib.)

      DOKID: 08d013974   Oppstilling: UBBJUR L 837 Klo

54    [uten bindtittel] (Vol. 2-3 av: Kloesel, Arno: Deutsches Aufenthalts- und Ausländerrecht
      Kloesel, Arno Deutsches Aufenthalts- und Ausländerrecht : Kommentar und
      Vorschriftensammlung. - 5. Aufl. - Stuttgart : Kohlhammer, 2000-    . - b.
      (Kohlhammer Kommentare)
        B.2-3: 2000. - 1 b.

      DOKID: 08d016579   Oppstilling: UBBJUR L 823 Klo/2-3

55    Kouloridas, Athanasios: The law and economics of takeovers
      Kouloridas, Athanasios
        The law and economics of takeovers : an acquirer's perspective. - Oxford :
      Hart, 2008. - XXXIV, 304 s.
         ISBN 978-1-84113-664-6 (ib.)

      DOKID: 08d014545   Oppstilling: UBBJUR L 436 Kou

56    Kramer, Matthew H.: The quality of freedom
      Kramer, Matthew H.
        The quality of freedom. - Oxford : Oxford University Press, 2003. - ix,
      482 s.
         ISBN 0-19-924756-0 (ib.), 978-0-19-954573-5 (h.)

      DOKID: 08d016261   Oppstilling: UBBJUR L 25 Kra

57    Lind Johansen, Flemming: Momssystemdirektivet
      Lind Johansen, Flemming
        Momssystemdirektivet. - København : Thomson, c2008. - 301 s.
         ISBN 978-87-619-2125-3 (ib.), 87-619-2125-3(feil ISBN) (ib.)

      DOKID: 08d013975   Oppstilling: UBBJUR L 772 Lin

58    Lindencrone Petersen, Lars: Dansk retspleje
      Lindencrone Petersen, Lars
        Dansk retspleje. - 4. udg. - København : Thomson, c2007. - 752 s.
         ISBN 978-87-619-1960-1 (ib.)

      DOKID: 08d014025   Oppstilling: UBBJUR L 968 Lin

59    Lund, Carl: A. M. Schweigaard som stortingspolitiker
      Lund, Carl
        A. M. Schweigaard som stortingspolitiker. - Oslo : Universitetsforlaget,
      1958. - 398 s., port.

      DOKID: 08d016594   Oppstilling: UBBJUR L 661 Lun

60    Lund, Haakon Stang: Handbook on loss of hire insurance
      Lund, Haakon Stang, 1943- Handbook on loss of hire insurance : based upon
      the Norwegian Marine Insurance Plan 1996. - 2nd ed. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2008. - 165 s.
         ISBN 978-82-05-38638-9 (ib.) : Nkr 380.00

      DOKID: 08d016511   Oppstilling: UBBJUR L 519 Lun

61    Lyck, Lise: Grønlands økonomi - og relationerne til Danmark
      Lyck, Lise
        Grønlands økonomi - og relationerne til Danmark. - [København] : Akademisk
      Forlag, 1986. - 181 s.
         ISBN 87-500-2653-4

      DOKID: 08d017106   Oppstilling: UBBJUR L 652.5 Lyc

62    Meissner, Boris: Die Sowjetunion, die Baltischen Staten und das Völkerrecht
      Meissner, Boris
        Die Sowjetunion, die Baltischen Staten und das Völkerrecht. - Köln :
      Verlag für Politik und Wirtschaft, c1956. - XI, 377 s.

      DOKID: 08d017975   Oppstilling: UBBJUR L 1147 Mei

63    Die Menschenrechte (Vol. 2 av: Abhandlungen zu Flüchtlingsfragen
      Die Menschenrechte : Entwicklung, Stand, Zukunft : mit besonderer
        Berücksichtigung des Flüchtlingsrechts in den wichtigsten
        Flüchtlingsaufnahmestaaten / hg. von Theodor Veiter und Friedrich Klein. -
        Wien : Braumüller, 1966. - VII, 406 s. - (Abhandlungen zu
        Flüchtlingsfragen ; B.2)

      DOKID: 08d016585   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Men

64    Myers, John Myers: The border wardens
      Myers, John Myers
        The border wardens. - Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1971. - X,
      212 s.
         ISBN 0-13-080218-2 (ib.)

      DOKID: 08d016876   Oppstilling: UBBJUR L 823 Mye

65    Myrdal, Gunnar: Politiskt manifest om världsfattigdomen
      Myrdal, Gunnar
        Politiskt manifest om världsfattigdomen : en sammanfattning och
      fortsättning av Asiatiskt drama. - [Stockholm] : Rabén & Sjøgren, 1970. -
      364 s.

      DOKID: 08d016591   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 1205 Myr

66    Nordh, Roberth: Rättegångshinder
      Nordh, Roberth
        Rättegångshinder : om forum, talerätt, åtalsrätt m.m. - Uppsala : Iustus,
      c2008. - 170 s. (Praktisk process ; 5)
         ISBN 978-91-7678-694-9 (h.)

      DOKID: 08d014165   Oppstilling: UBBJUR L 962 Nor

67    Nordic law
      Nordic law : between tradition and dynamism / editors: Jaakko Husa, Kimmo
        Nuotio, Heikki Pihlajamäki. - Antwerp : Intersentia, c2007. - XI, 177 s.
        (Ius Commune Europaeum ; 66)
           ISBN 978-90-5095-706-9 (h.)

      DOKID: 08d012116   Oppstilling: UBBJUR Pensum Nor

68    Norée, Annika: Polisers rätt till våld
      Norée, Annika
        Polisers rätt till våld. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 184 s.
         ISBN 978-91-39-10907-5 (h.)

      DOKID: 08d004049   Oppstilling: UBBJUR L 814 Nor

69    Norges linje
      Norges linje / [Utenriksdepartementet]. - Oslo : Utenriksdepartementets
        pressetjeneste, 1949. - 63 s.

      DOKID: 08d018154   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

70    Occupation costs are they a defence contribution?
      Occupation costs are they a defence contribution? / Institut fuer
        Besatzungsfragen, Tuebingen. - Tübingen : Mohr (Siebeck), 1951. - 68 s.

      DOKID: 08d017440   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 1227 Occ

71    Olsson, Axel: Asylrätt och humanism
      Olsson, Axel
        Asylrätt och humanism. - Stockholm : Seelig, 1947. - 228 s.

      DOKID: 08d017846   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 855 Ols

72    Orakhelashvili, Alexander: The interpretation of acts and rules in public internation
      Orakhelashvili, Alexander
        The interpretation of acts and rules in public international law. - Oxford :
      Oxford University Press, 2008. - XXVIII, 594 s. (Oxford monographs in
      international law)
         ISBN 978-0-19-954622-0 (ib.)

      DOKID: 08d016249   Oppstilling: UBBJUR L 1182 Ora

73    Ormerod, David: Smith & Hogan criminal law
      Ormerod, David Smith & Hogan criminal law. - 12th ed. - Oxford : Oxford
      University Press, 2008. - LXIX, 1142 s.
         ISBN 978-0-19-920258-4 (h.)

      DOKID: 08d012075   Oppstilling: UBBJUR L 854 Orm

74    Pellonpää, Matti: Expulsion in international law
      Pellonpää, Matti
        Expulsion in international law : a study in international aliens law and
      human rights with special reference to Finland. - Helsinki : Suomalainen
      tiedeakatemia, 1984. - XIII, 508 s. - (Dissertationes humanarum litterarum ;
      39)
         ISBN 951-41-0473-0

      DOKID: 08d017114   Oppstilling: UBBJUR L 1173.5 Pel

75    Poole, Jill: Casebook on contract law
      Poole, Jill Casebook on contract law. - 9th ed. - Oxford : Oxford University
      Press, c2008. - LIV, 821 s.
         ISBN 978-0-19-923352-6 (h.)

      DOKID: 08d013113   Oppstilling: UBBJUR L 181 Poo

76    Regulating labour in the wake of globalisation
      Regulating labour in the wake of globalisation : new challenges, new
        institutions / edited by Brian Bercusson and Cynthia Estlund. - Oxford :
        Hart, 2008. - 281 s. (Columbia-London law series)
           ISBN 978-1-84113-766-7 (ib.), 1-84113-766-9 (ib.)

      DOKID: 08d014233   Oppstilling: UBBJUR L 401 Reg

77    Responsible business
      Responsible business : self-governance and law in transnational economic
        transactions / edited by Olaf Dilling, Martin Herberg and Gerd Winter. -
        Oxford : Hart, 2008. - XIII, 355 s. (Oñati international series in law and
        society)
           ISBN 978-1-84113-780-3 (h.), 978-1-84113-779-7 (ib.)

      DOKID: 08d014638   Oppstilling: UBBJUR L 135 Res

78    Revisjonsplikten for små foretak (Vol. 2008:12 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : tr
      Revisjonsplikten for små foretak : utredning fra utvalg oppnevnt ved
      kongelig resolusjon 11. mai 2007 : avgitt til Finansdepartementet 27. juni
      2008. - Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. -
      124 s. - (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:12)Finnes også som:
      081153961
         ISBN 978-82-583-0973-1 (h.)

      DOKID: 08d017359   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d017360   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

79    Risici, produkter og organismer (Vol. 5 av: Miljøretten
      Miljøretten / redigeret af Ellen Margrethe Basse. 2. udg. - København :
        Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006-    . - b.
        B. 5: Risici, produkter og organismer. 2007. - 690 s.
             ISBN 978-87-574-1258-1 (h.)

      DOKID: 07d007128   Oppstilling: UBBJUR L 837 Mil/5

80    Sadurski, Wojciech: Equality and legitimacy
      Sadurski, Wojciech
        Equality and legitimacy. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XII,
      259 s.
         ISBN 978-0-19-954517-9 (ib.)

      DOKID: 08d016256   Oppstilling: UBBJUR L 710 Sad

81    Sales
      Sales : (PEL S) / prepared by Ewoud Hondius ... [et al.]. - Oxford : Oxford
        University Press, 2008. - XLII, 485 s. (Principles of European law ; vol.
        6)
           ISBN 978-0-19-922939-0 (ib.)

      DOKID: 08d001993   Oppstilling: UBBJUR L 277.1 Sal

82    Schwinge, Erich: Militärstrafgesetzbuch
      Schwinge, Erich
        Militärstrafgesetzbuch. - 4. unveränderte, mit einem Nachtrag versehene
      Aufl. - Berlin : Junker und Dünnhaupt Verlag, 1940. - XII, 509 s.
      (Kommentare zum deutschen Reichsrecht ; Bd. 1)

      DOKID: 08d018068   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 794 Sch

83    Sentrale underlagsdokumenter (del av: Yrkessykdommer (Vol. 2008:11 av: Norges offentlige
      Yrkessykdommer : Yrkessykdomsutvalgets utredning av hvilke sykdommer som
      bør kunne godkjennes som yrkessykdom : utredning fra et ekspertutvalg
      oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. november 2007. Avgitt til Arbeids- og
      inkluderingsdepartementet 24. juni 2008. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 148 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2008:11)Finnes også som: 081154003
         ISBN 978-82-583-0975-5 (h.)
        - Sentrale underlagsdokumenter : særskilt vedlegg til NOU 2008:11. 2008. -
        236 s.Finnes også som: 081154038

      DOKID: 08d017541   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d017543   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

84    Setreng, Sigmund Kvaløy: Naturens nei
      Setreng, Sigmund Kvaløy Naturens nei : om EU, frihandel og økologisk kaos. -
      Oslo : Nei til EU, 2006. - 63 s. - (Vett ; nr 4, desember 2006)

      DOKID: 08d017976   Oppstilling: UBBJUR L 837.1 Set

85    Skoghøy, Jens Edvin A.: Panterett
      Skoghøy, Jens Edvin A., 1955-
        Panterett. - 2. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2008. - 367 s.
         ISBN 978-82-15-01331-2 (ib.) : Nkr 399.00

      DOKID: 08d016524   Oppstilling: UBBJUR Pensum Sko
      DOKID: 08d016480   Oppstilling: UBBJUR Pensum Sko

86    Smith, Herbert Arthur: The law and custom of the sea
      Smith, Herbert Arthur
        The law and custom of the sea. - London : Stevens, 1948. - X, 193 s. (The
      library of world affairs ; 9)

      DOKID: 08d017087   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 1169 Smi

87    Smith, Herbert Arthur: The law and custom of the sea
      Smith, Herbert Arthur
        The law and custom of the sea. - 2nd ed. - London : Stevens & Sons, 1950. -
      XII, 216 s. (The library of world affairs ; no. 9)

      DOKID: 08d017139   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 1169 Smi

88    Straffeprocessen
      Straffeprocessen / Eva Smith ... [et al.]. - 2. udg. - København : Thomson,
        2008. - 1003 s.
           ISBN 978-87-619-1965-6 (ib.)

      DOKID: 08d013474   Oppstilling: UBBJUR L 1074 Str

89    Tamm, Ditlev: Bag kapperne
      Tamm, Ditlev
        Bag kapperne : danske advokater i det 20. århundrede. - København :
      Thomson, c2007. - 224 s.
         ISBN 978-87-619-1937-3 (h.)

      DOKID: 08d014161   Oppstilling: UBBJUR L 6 Tam

90    Tørum, Amund Bjøranger: Direktekrav
      Tørum, Amund Bjøranger
        Direktekrav : særlig om direktekrav ved kjøp, tilvirkning og entreprise
      : formuerettslige analyser i komparativ belysning. - Oslo :
      Universitetsforl., c2007. - 659 s.
         ISBN 978-82-15-01040-3 (ib.) : Nkr 799.00

      DOKID: 08d017026   Oppstilling: UBBJUR Pensum Tør

91    Ulander-Wänman, Carin: Företrädesrätt till återanställning
      Ulander-Wänman, Carin
        Företrädesrätt till återanställning. - Uppsala : Iustus, c2008. - 428 s.
         ISBN 978-91-7678-688-8 (h.)

      DOKID: 08d014127   Oppstilling: UBBJUR L 406 Ula

92    Uttley, John: A short history of the Channel Islands
      Uttley, John
        A short history of the Channel Islands. - New York : Praeger, 1967. - 224
      s., pl.

      DOKID: 08d017287   Oppstilling: UBBJUR L 107.5 Utt

93    Velferdsrett II
      Velferdsrett II : barnevern og sosiale tjenester / [redaktører:] Asbjørn
      Kjønstad, Aslak Syse ; medforfattere: Ragnhild Collin-Hansen ... [et al.]. -
      3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 464 s.
         ISBN 978-82-05-34911-7 (h.) : Nkr 450.00

      DOKID: 08d016602   Oppstilling: UBBJUR L 778 Vel

94    Vité, Sylvain: Article 21
      A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child /
      editors André Alen ... [et al.]. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers,
      2005-    . - b.
         ISBN 90-04-14192-8 (h.)
        21: Vité, Sylvain
          Article 21 : adoption. 2008. - XVI, 62 s.
           ISBN 978-90-04-14874-1 (h.)

      DOKID: 08d017390   Oppstilling: UBBJUR L 34.6 Com

95    Vonger, Britt: Juridisk risikostyring i kommuner
      Vonger, Britt
        Juridisk risikostyring i kommuner. - København : Thomson, c2007. - 210 s.
         ISBN 978-87-619-1967-0 (h.)

      DOKID: 08d014145   Oppstilling: UBBJUR L 726 Von

96    Watt, Gary: Equity & trusts law
      Watt, Gary Equity & trusts law : directions. - Oxford : Oxford University
      Press, 2008. - XLI, 491 s.
         ISBN 978-0-19-922737-2 (h.)

      DOKID: 08d014464   Oppstilling: UBBJUR L 157 Wat

97    Who to release?
      Who to release? : parole, fairness and criminal justice / edited by Nicola
        Padfield. - Cullompton : Willan, 2007. - XXI, 262 s.
           ISBN 978-1-84392-227-8 (ib.)

      DOKID: 08d014264   Oppstilling: UBBJUR L 851 Who

98    Yapp, Nick: Forbrytelser
      Yapp, Nick
        Forbrytelser : fengslende historier om tidenes mest beryktede mordere,
      tyver og svindlere. - [Oslo] : Spektrum, 2008. - 303 s.
         ISBN 978-82-7822-702-2 (ib.) : Nkr 199.00

      DOKID: 08d016513   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Yap

99    Yrkessykdommer (Vol. 2008:11 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
      Yrkessykdommer : Yrkessykdomsutvalgets utredning av hvilke sykdommer som
      bør kunne godkjennes som yrkessykdom : utredning fra et ekspertutvalg
      oppnevnt ved kongelig resolusjon 16. november 2007. Avgitt til Arbeids- og
      inkluderingsdepartementet 24. juni 2008. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 148 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2008:11)Finnes også som: 081154003
         ISBN 978-82-583-0975-5 (h.)

      DOKID: 08d017537   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d017539   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

100   Zetterström, Stefan: Sakrättens fyra huvudfall
      Zetterström, Stefan
        Sakrättens fyra huvudfall. - Uppsala : Iustus, 2003. - 150 s.
         ISBN 91-7678-543-2 (h.), 978-9-176-78543-0 (h.)

      DOKID: 08d014261   Oppstilling: UBBJUR L 209 Zet

101   §§ 56 bis 79b (Vol. 3 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd. 3: §§ 56 bis 79b / Bearbeiter: Heinrich Wilhelm Laufhütte ... [et al.].
          c2008. - LIII, 1626 s.
             ISBN 978-3-89949-233-0 (ib.)

      DOKID: 08d015601   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/3

102   Ørgaard, Anders: Sikkerhed i løsøre
      Ørgaard, Anders
        Sikkerhed i løsøre. - 6. udg. - København : Thomson, c2008. - 94 s.
         ISBN 978-87-6192023-2 (h.)

      DOKID: 08d013472   Oppstilling: UBBJUR L 229 Ørg

103   Østberg, Bjørn Ivar Christie: Telekirurgi i et rettslig perspektiv
      Østberg, Bjørn Ivar Christie
        Telekirurgi i et rettslig perspektiv : med spesiell vekt på etikk,
      samtykke og ansvar. - Oslo : Senter for rettsinformatikk : Unipub, [2008]. -
      111 s. - (Complex ; nr 5/2008)
         ISBN 978-82-7226-114-5 (h.)

      DOKID: 08d016610   Oppstilling: UBBJUR L 17 Com/2008:5

104   Das Östliche Deutschland (Vol. 200 av: Veröffentlichung (Göttinger Arbeitskreis)
      Das Östliche Deutschland : ein Handbuch / herausgegeben vom Göttinger
        Arbeitskreis. - Würzburg : Holzner Verlag, c1959. - XIII, 1013 s. -
        (Veröffentlichung / Göttinger Arbeitskreis ; 200)

      DOKID: 08d017113   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 107.5 Øst

105   Østrem, Sigurd: Av obligasjonsrettens spesielle del
      Østrem, Sigurd
        Av obligasjonsrettens spesielle del : arbeids- og verkstedskontrakter,
      leie, lån, forvaring, m.v. : forelesninger. - Oslo : Leisner, 1930. - 409 s.

      DOKID: 08d017848   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 265 Øst
 

../../avdeling

../../avdeling/jur/juss.map

tilvekst08.06.htm