Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - august 2002

Ordnet etter L-katalogen

L 5
Universitetet i Oslo. Avdeling for kvinnerett
Avdeling for kvinnerett : årsberetning 2001. - Oslo,
2002. - 77 s. - (Kvinnerettslige arbeidsnotater ; nr 59)
75d727709 - UBBJUR L 17 Kvi/59

L 10
The Development of Legal Language (2000 : Oulu)
The development of legal language : papers from an
international symposium held at The University of Lapland,
September 13-15, 2000. - Helsinki, 2002. - X, 193s.
ISBN 952-14-0633-x (h.)
02d020094 - UBBJUR L 10 Dev

L 10
Steiner, Eva
French legal method. - Oxford, 2002. - XII, 241 s.
ISBN 1-84174-185-x (h.)
02d030178 - UBBJUR L 10 Ste

L 11
Sensorveiledninger : 1. avd. gml. ordning : fom. vår 1978
tom. høst 1984. - Bergen, [1985?]. - 1 b. (flere pag.)
75d727691 - UBBJUR Sen eks. 2 (PENSUM)

L 11
Synergy (Oslo)
Synergy : magazine of the European Law Students`
Association. - Oslo
02d028546 - UBBJUR L 17 Syn 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 11.5
Boge, Evelyn
Finansinstitusjonenes frarådningsplikt etter
Finansavtaleloven : innhold og kontraktsrettslig betydning.
- [Bergen], [2002]. - 72 bl.
02d036847 - UBBJUR Ref L 11.5 Bog

L 11.5
Leren, Kenneth André
Fotballspillerens klubbskifte : en redegjørelse for
Bosman-dommen og dens virkninger, og en vurdering av
legitimiteten til fotballens interne overgangsregler. -
[Bergen], 2002. - 171 bl.
02d036851 - UBBJUR Ref L 11.5 Ler

L 12.3
Gisle, Jon
Jusleksikon. - 2. utg. - Oslo, 2002. - 338 s.
ISBN 82-573-1338-6 (ib.)
02d039317 - UBBJUR Ref L 12.3 Gis

L 12.3
Garner, Bryan A.
A dictionary of modern legal usage. - 2nd ed. - Oxford,
2001. - 953 s.
ISBN 0-19-514236-5 (h.),0-19-507769-5
02d031156 - UBBJUR Ref L 12.3 Gar

L 13.1
International terrorism : multilateral conventions (1937-
2001). - Ardsley, N.Y., c2001. - XXIX, 608 s. -
(International and comparative criminal law series)
ISBN 1-57105-149-x (ib.)
02d030598 - UBBJUR L 13.1 Int

L 14.1
Direktoratet for arbeidstilsynet
Bruk av arbeidsutstyr : forskrift til arbeidsmiljøloven
fastsatt ved kgl. res. 26. juni 1998, nr 608, sist endret
14. desember 2000. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2002. - 57 s. -
(Forskrift / Arbeidstilsynet)
02d036777 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Direktoratet for arbeidstilsynet
Verne- og helsepersonale : forskrift til
arbeidsmiljøloven. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2002. - 17 s. -
(Forskrift / Arbeidstilsynet)
02d036788 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter : (Internkontrollforskriften). - [Rev.
utg.]. - [Oslo], 2002. - 32 s.
02d037003 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Norwegian acts relating to insurance : Act on Insurance
Activity, Act relating to Insurance Contracts, Act on
Choice of Law in Insurance. - Oslo, 2002. - 101 s. -
(Småskrift / Finansnæringens hovedorganisasjon ; nr 4 -
januar 2002)
75d727688 - UBBJUR L 17 Fin/2002:4

L 14.1
Direktoratet for arbeidstilsynet
Arbeid av barn og ungdom : forskrift til
arbeidsmiljøloven. - Oslo, 2001. - 23 s. - (Forskrift /
Arbeidstilsynet)
02d036786 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Direktoratet for arbeidstilsynet
Tungt og ensformig arbeid : forskrift til
arbeidsmiljøloven. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2001. - 24 s. -
(Forskrifter / Arbeidstilsynet)
02d036784 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Skattedirektoratet
Folkeregisterbestemmelser 2001. - Oslo, 2001. - 51 s.
02d036114 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 14.1
Avtale- og regelverksamling for innenlands
betalingsformidling : inkl. Lov av 17. desember 1999 nr.
95 om betalingssystemer mv. - 5. utg. - Oslo, 2000. -
224 s. - (Småskrift / Finansnæringens hovedorganisasjon ;
nr 3-august 2000)
75d727689 - UBBJUR L 17 Fin/2000:3

L 14.1
Hirðskrá. Bokmål & gammelnorsk
Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn :
etter AM 322 fol. - Oslo, 2000. - 205 s.
ISBN 82-548-0067-7 (ib.)
01d012098 - UBBJUR L 98.23 Hir eks. 2

L 14.1
Norge
[Finansavtaleloven (1999)]
Finansavtaleloven med forskrifter. - Oslo, 2000. - X,
43 s. - (Småskrift / Finansnæringens hovedorganisasjon ;
nr 2-juli 2000)
75d727687 - UBBJUR L 17 Fin/2000:2

L 14.1
Excerpts from the Norwegian passenger and cargo ship
legislation, etc. ... - Oslo
02d035612 - UBBJUR L 14.1 Exc 2000- . (Siste årg.i
bibl., resten i MAG) (Z - går via
Tidsskrift)

L 15.2
Datatilsynets årsberetning ... - København
ISSN 1601-5657
02d035849 - UBBJUR L 15.2 Dat 2000- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 16.5
Eierskapsutvalget
Eierskap til fiskefartøy : utredning fra
Eierskapsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon av 8.
juni 2001 : avgitt til Fiskeridepartementet 21.juni 2002. -
Oslo, 2002. - 108 s. - (Norges offentlige utredninger ;
2002: 13)
ISBN 82-583-0655-3 (h.)
75d727682 - UBBJUR L 16.5 NOU

L 16.5
Rettslig vern mot etnisk diskriminering. - Oslo, 2002. -
419 s. - (Norges offentlige utredninger ; 2002:12)
ISBN 82-583-0651-0 (h.)
75d727708 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2
75d727707 - UBBJUR L 16.5 NOU

L 17
Datatilsynets årsberetning ... - København
ISSN 1601-5657
02d035849 - UBBJUR L 15.2 Dat 2000- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Excerpts from the Norwegian passenger and cargo ship
legislation, etc. ... - Oslo
02d035612 - UBBJUR L 14.1 Exc 2000- . (Siste årg.i
bibl., resten i MAG) (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
International and comparative corporate law journal
(trykt utg.)
International and comparative corporate law journal. -
London
ISSN 1388-7084
02d012699 - UBBJUR L 17 Int 1(1999)nr 3- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
The International journal of children's rights (trykt
utg.)
The International journal of children's rights. -
Dordrecht
ISSN 0927-5568
02d012738 - UBBJUR L 17 Int 9(2001)- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 17
Synergy (Oslo)
Synergy : magazine of the European Law Students`
Association. - Oslo
02d028546 - UBBJUR L 17 Syn 2001- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 19
Erkjennelse og engasjement : minneseminar for David Roland
Doublet (1954-2000). - Bergen, c2002. - 162 s.
ISBN 82-7674-890-2 (ib.)
02d040540 - UBBJUR L 19 Dou

L 19
Fakler om vitenskap og samfunn : til Den polytekniske
forenings 150-årsjubileum. - Oslo, 2002. - 207 s.
ISBN 82-05-30361-4 (ib.)
02d033261 - UBBJUR L 19 Pol

L 19
Rettsteori og rettsliv : festskrift til Carsten Smith til
70-årsdagen 13. juli 2002. - Oslo, 2002. - XXVII, 990 s.
ISBN 82-15-00232-3 (ib.)
02d039340 - UBBJUR L 19 Smi eks. 2

L 19
Skrifter tilegnet Magnus Aarbakke. - Oslo, 2002. - 456 s. -
(Tidsskrift for rettsvitenskap ; 2002 nr 1/2)
02d039298 - UBBJUR L 19 Årb

L 19
International human rights monitoring mechanisms : essays
in honour of Jakob Th. Möller. - The Hague, c2001. - X,
980 s. - (The Raoul Wallenberg Institute human rights
library ; vol. 7)
ISBN 90-411-1445-9 (ib.),90-411-1446-7 (h.)
01d049850 - UBBJUR L 19 Möl

L 19
Politik och juridik : grundlagen inför 2000-talet :
fakulteternas symposium förrektor Stig Strömholm. -
Uppsala, c1999. - 93 s.
ISBN 91-7678-425-8 (h.)
01d020105 - UBBJUR L 19 Str

L 20
Smith, Carsten
Dommersyn utenfor dommen : foredrag, artikler, taler. -
Oslo, 2001. - 447 s.
02d040369 - UBBJUR L 20 Smi

L 27
Halpin, Andrew
Reasoning with law. - Oxford, 2001. - 202 s.
ISBN 1-84113-070-2 (ib.),1-84113-244-6 (h.)
02d030926 - UBBJUR L 27 Hal

L 30.5
Rethinking law, society and governance : Foucault's bequest.
- Oxford, 2001. - VI, 176 s.- (Onati international series
in law and society)
ISBN 1-84113-293-4 (ib.),1-84113-294-2 (h.)
02d031096 - UBBJUR L 30.5 Ret

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
3:2(2002) : Bankruptcy and individual insolvency. - 2002
reissue, 2002. - 84, 544 s. - (Vol. 3(2))
ISBN 0-406-93330-8 (ib.)
02d035028 - UBBJUR L 32 Hal

L 34.6
Legal concepts of childhood. - Oxford, 2001. - XXIX, 252 s.
ISBN 1-84113-150-4 (ib.)
02d030927 - UBBJUR L 34.6 Leg

L 34.6
The International journal of children's rights (trykt
utg.)
The International journal of children's rights. -
Dordrecht
ISSN 0927-5568
02d012738 - UBBJUR L 17 Int 9(2001)- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 35
Hellesnes, Jon
Maska bak andletet : om veremåtar, ideologi og
filosofisk antropologi. - Oslo, 2002. - 176 s.
ISBN 82-521-5995-8 (h.)
02d033184 - UBBJUR L 35 Hel

L 98.23
Hirðskrá. Bokmål & gammelnorsk
Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn :
etter AM 322 fol. - Oslo, 2000. - 205 s.
ISBN 82-548-0067-7 (ib.)
01d012098 - UBBJUR L 98.23 Hir eks. 2

L 135.5
Leren, Kenneth André
Fotballspillerens klubbskifte : en redegjørelse for
Bosman-dommen og dens virkninger, og en vurdering av
legitimiteten til fotballens interne overgangsregler. -
[Bergen], 2002. - 171 bl.
02d036851 - UBBJUR Ref L 11.5 Ler

L 164
Datatilsynets årsberetning ... - København
ISSN 1601-5657
02d035849 - UBBJUR L 15.2 Dat 2000- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 175
Stang, Fredrik 1867-1941
Innledning til formueretten. - 3. utg. - Oslo, 1935. -
XXIV, 648 s.
75d727702 - UBBJUR L 175 Sta eks. 5

L 181
Anson, William Reynell
Anson's law of contract. - 28th ed. - Oxford, 2002. -
XCV, 739 s.
ISBN 0-19-876576-2 (h.),0-19-925603-9 (ib.)
02d024684 - UBBJUR L 181 Ans

L 181
Bernitz, Ulf
Standardavtalsrätt. - 6. omarb. uppl. - Stockholm, 1993
. - 162 s.
ISBN 91-7598-572-1
01d033769 - UBBJUR L 181 Ber eks. 2 (Opptrykk 2001)

L 204
Bang, Arvid
Forbudet mot underpant i løsøre i panteloven av 1857. -
Oslo, c2002. - 110 s. - (Rettshistoriske studier ; nr 9)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 2/2002)
(h.)
75d727711 - UBBJUR L 17 Uni/2002:2

L 228
Jensen, Ulf
Panträtt i fast egendom. - 6. uppl. - Uppsala, 2001. -
231 s.
ISBN 91-7678-471-1 (h.)
01d050869 - UBBJUR L 228 Jen

L 229
Bang, Arvid
Forbudet mot underpant i løsøre i panteloven av 1857. -
Oslo, c2002. - 110 s. - (Rettshistoriske studier ; nr 9)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 2/2002)
(h.)
75d727711 - UBBJUR L 17 Uni/2002:2

L 239
Eierskapsutvalget
Eierskap til fiskefartøy : utredning fra
Eierskapsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon av 8.
juni 2001 : avgitt til Fiskeridepartementet 21.juni 2002. -
Oslo, 2002. - 108 s. - (Norges offentlige utredninger ;
2002: 13)
ISBN 82-583-0655-3 (h.)
75d727682 - UBBJUR L 16.5 NOU

L 256
Den nye kjøpslovgivningen : studiemateriale. - Oslo, 1988. -
133 s.
75d727699 - UBBJUR L 277.1 Nye

L 277.1
Den nye kjøpslovgivningen : studiemateriale. - Oslo, 1988. -
133 s.
75d727699 - UBBJUR L 277.1 Nye

L 277.4
Ferrari, Franco
International sale of goods : applicability and
applications of the United Nations convention on contracts
for the international sale of goods. - Basel, 1999. - XIV,
269 s. - (Law and international commerce ; Vol. 2)
ISBN 3-7190-1826-1 (ib.),2-8027-1295-0 (ib.)
02d035512 - UBBJUR L 277.4 Fer

L 279
Beck Thomsen, Hans Helge
Kreditaftaleret. - 3. udg. - København, c2002. - 207 s.
ISBN 87-619-0345-0 (h.)
02d039308 - UBBJUR L 279 Bec

L 285.5
Moloney, Niamh
Ec securities regulation. - Oxford, 2002. - LXXXIX, 939
s.
ISBN 0-19-826891-2 (ib.)
02d029386 - UBBJUR L 285.5 Mol

L 293
Innstilling II om lovgivning vedrørende fraktavtaler om
godsbefordring med kjøretøy på veg. - [Oslo], 1971. - 49
s.
75d727701 - UBBJUR L box 42

L 294
Telecommunications law. - London, 2001. - XXX, 547 s.
ISBN 1-84174-121-3 (h.)
02d031150 - UBBJUR L 294 Tel

L 372
Edelman, James
Gain-based damages : contract, tort, equity and
intellectual property. - Oxford, 2002. - XXXIII, 279 s.
ISBN 1-84113-334-5 (ib.)
02d030912 - UBBJUR L 372 Ede

L 386
Barrie, Peter
Compensation for personal injuries. - Oxford, 2002. -
XLVI, 905 s.
ISBN 1-84174-286-4 (h.)
02d031152 - UBBJUR L 386 Bar

L 388
Wright, Jane
Tort law and human rights. - Oxford, 2001. - XXXVII,
206 s.
ISBN 1-84113-035-4 (ib.)
02d031079 - UBBJUR L 388 Wri

L 406
Jakhelln, Henning
Åremålsansettelse av forskere m.fl. : kommentarer til
et lovforslag med bemerkninger om adgangen til
åremålsansettelse i alminnelighet, og spesielt for så vidt
angår statens tjenestemenn. Den rettslige karakter av en sy
kekasseordning - Jernbanens sykekasse : Jernbanens
sykekasse og tilknytningsforhold til den offentlige
forvaltning og til selskaper etablert ved særlov eller ved
selskapsrettslig fisjon, og den rettslige karakter av
ytelser til medlemmene frasykekassen og tilknyttede fond. -
Oslo, c2002. - 121 s. - (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 1/2002)
ISBN 82-8063-011-2 (h.)
75d727693 - UBBJUR L 17 Uni/2002:1

L 411
Direktoratet for arbeidstilsynet
Bruk av arbeidsutstyr : forskrift til arbeidsmiljøloven
fastsatt ved kgl. res. 26. juni 1998, nr 608, sist endret
14. desember 2000. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2002. - 57 s. -
(Forskrift / Arbeidstilsynet)
02d036777 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 411
Direktoratet for arbeidstilsynet
Verne- og helsepersonale : forskrift til
arbeidsmiljøloven. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2002. - 17 s. -
(Forskrift / Arbeidstilsynet)
02d036788 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 411
Direktoratet for arbeidstilsynet
Arbeid av barn og ungdom : forskrift til
arbeidsmiljøloven. - Oslo, 2001. - 23 s. - (Forskrift /
Arbeidstilsynet)
02d036786 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 411
Direktoratet for arbeidstilsynet
Tungt og ensformig arbeid : forskrift til
arbeidsmiljøloven. - [Rev. utg.]. - Oslo, 2001. - 24 s. -
(Forskrifter / Arbeidstilsynet)
02d036784 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 413
Vickers, Lucy
Freedom of speech and employment. - Oxford, 2002. -
XXIV, 260 s. - (Oxford monographs on labour law)
ISBN 0-19-826830-0 (ib.)
02d029395 - UBBJUR L 413 Vic

L 416
Russland
Russian company law : basic legislation. - 3rd ed. -
The Hague, c2000. - XVI, 592 s.
ISBN 90-411-8846-0 (ib.),1-898029-52-0 (ib.)
02d031144 - UBBJUR L 416 Rus

L 420
International and comparative corporate law journal
(trykt utg.)
International and comparative corporate law journal. -
London
ISSN 1388-7084
02d012699 - UBBJUR L 17 Int 1(1999)nr 3- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 429
Ask, Cecilie
ANS, KS, IS. - Oslo, 2002. - 235 s. - (Selskapsserien)
ISBN 82-7082-148-9 (h.)
02d039339 - UBBJUR L 429 Ask

L 430
Ask, Cecilie
ANS, KS, IS. - Oslo, 2002. - 235 s. - (Selskapsserien)
ISBN 82-7082-148-9 (h.)
02d039339 - UBBJUR L 429 Ask

L 437
Berge, Stig 1963-
Utbytte. - Oslo, 2002. - 121 s. - (Selskapsserien)
ISBN 82-7082-150-0 (h.)
02d039347 - UBBJUR L 437 Ber

L 444.1
Kirkeby, Ole Fogh
Ledarskapsfilosofi. - Uppsala, 1999. - 280 s.
ISBN 91-89378-00-8 (h.)
01d020108 - UBBJUR L 444.1 Kir

L 447
Norwegian acts relating to insurance : Act on Insurance
Activity, Act relating to Insurance Contracts, Act on
Choice of Law in Insurance. - Oslo, 2002. - 101 s. -
(Småskrift / Finansnæringens hovedorganisasjon ; nr 4 -
januar 2002)
75d727688 - UBBJUR L 17 Fin/2002:4

L 452
Pennings, Frans
Introduction to European social security law. - 3rd ed.
- The Hague, 2001. - XVI, 347 s. - (Studies in employment
and social policy ; 2)
ISBN 90-411-1628-1 (ib.)
02d035518 - UBBJUR L 452 Pen

L 468
Jakhelln, Henning
Åremålsansettelse av forskere m.fl. : kommentarer til
et lovforslag med bemerkninger om adgangen til
åremålsansettelse i alminnelighet, og spesielt for så vidt
angår statens tjenestemenn. Den rettslige karakter av en sy
kekasseordning - Jernbanens sykekasse : Jernbanens
sykekasse og tilknytningsforhold til den offentlige
forvaltning og til selskaper etablert ved særlov eller ved
selskapsrettslig fisjon, og den rettslige karakter av
ytelser til medlemmene frasykekassen og tilknyttede fond. -
Oslo, c2002. - 121 s. - (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 1/2002)
ISBN 82-8063-011-2 (h.)
75d727693 - UBBJUR L 17 Uni/2002:1

L 488
Molyneux, Candido Garcia
Domestic structures and international trade : the
unfair trade instruments of the United States and
theEuropean Union. - Oxford, 2001. - XXVII, 300 s. -
(Studies in European law and integration)
ISBN 1-84113-132-6 (ib.)
02d031082 - UBBJUR L 488 Mol

L 488
Incoterms 1990 : ikrafttrædelsesdato 1.juli 1990 :
oversættelse af ICC publikation no.460. - København,
c1991. - 108 s.
ISBN 87-12-02088-5 (h.)
75d727700 - UBBJUR L 488 Inc

L 488
Incoterms 1990: entry into force 1st July 1990 : entrée en
vigueur 1er juillet 1990. - Paris, 1990. - 215 s. - (ICC-
publication ; 460)
ISBN 92-842-0087-3
75d727698 - UBBJUR L 488 Inc

L 535
Piratkopiering och privatkopiering. - Stockholm, c2001. -
240 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för
immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet
; nr 112)
ISBN 91-7223-140-8 (h.)
02d029766 - UBBJUR L 535 Pir

L 559
Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler :
innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og
høgskolerådet 31. januar 2000 : avgitt til Universitets-
og høgskolerådet i oktober 2001. - Oslo, [2002]. - 130
s. - (Complex ; 3/2002)
ISBN 82-7226-052-2 (h.)
75d727694 - UBBJUR L 17 Com/2002:3

L 563
.no eller aldri : forvaltningsmodell og tvisteløsning under
norsk domeneadministrasjon. - [Oslo], 2002. - 102 s.
(h.)
02d039343 - UBBJUR L 563 No

L 563.5
Andersson, Niklas
Interimistiska förbud i immaterialrättsprocesen: vad är
sannolika skäl?. - Stockholm, 1999. - 128 s.- (Skrifter
utgivna av Svenska Föreningen mot Piratkopiering ; 2)
ISBN 91-7223-050-9
01d000965 - UBBJUR L 563.5 And

L 565
Korah, Valentine
Distribution agreements under the EC competition rules.
- Oxford, 2002. - XXXVIII, 425 s.
ISBN 1-84113-239-x (ib.)
01d018700 - UBBJUR L 565 Kor

L 575
Barne- og familiedepartementet
Forslag til endringer i barneloven om fastsettelse og
endring av farskap : (lov 8. april 1981 nr 7 om foreldre
og barn). - [Oslo], 2002. - 11, [2] s.
75d727692 - UBBJUR L boks 57

L 586
Krawczyk, Jacek Maciej
Rejestrowane zwiazki partnerskie w Norwegii. - Grodzisk
Mazowiecki, 2001. - 31 s.
ISBN 83-914728-2-5 (h.)
02d038757 - UBBJUR L box 57

L 603
Barne- og familiedepartementet
Forslag til endringer i barneloven om fastsettelse og
endring av farskap : (lov 8. april 1981 nr 7 om foreldre
og barn). - [Oslo], 2002. - 11, [2] s.
75d727692 - UBBJUR L boks 57

L 661
Politik och juridik : grundlagen inför 2000-talet :
fakulteternas symposium förrektor Stig Strömholm. -
Uppsala, c1999. - 93 s.
ISBN 91-7678-425-8 (h.)
01d020105 - UBBJUR L 19 Str

L 663
Rethinking law, society and governance : Foucault's bequest.
- Oxford, 2001. - VI, 176 s.- (Onati international series
in law and society)
ISBN 1-84113-293-4 (ib.),1-84113-294-2 (h.)
02d031096 - UBBJUR L 30.5 Ret

L 663
Constitutional change in the EU : from uniformity to
flexibility?. - Oxford, 2000. - XXVIII, 372 s.
ISBN 1-84113-103-2 (ib.)
02d029369 - UBBJUR L 663 Con (Opptrykk 2001)

L 667
Norge
[Grunnloven]
Grunnloven vår : 1814 til 2001. - 14. utg. - Oslo,
c2001. - 241 s.
ISBN 82-15-00159-9 (h.)
02d004011 - UBBJUR Gru eks. 2 (PENSUM)

L 667
The post-apartheid constitutions : perspectives on South
Africa's basic law. - Johannesburg, 2001. - X, 606 s.
ISBN 0-8214-1400-3 (h.)
02d030709 - UBBJUR L 667 Pos

L 693
Politik och juridik : grundlagen inför 2000-talet :
fakulteternas symposium förrektor Stig Strömholm. -
Uppsala, c1999. - 93 s.
ISBN 91-7678-425-8 (h.)
01d020105 - UBBJUR L 19 Str

L 709
Wright, Jane
Tort law and human rights. - Oxford, 2001. - XXXVII,
206 s.
ISBN 1-84113-035-4 (ib.)
02d031079 - UBBJUR L 388 Wri

L 709
The Universal Declaration of Human Rights : a common
standard of achievement. - The Hague, c1999. - XXXV, 782
s.
ISBN 90-411-1168-9 (ib.),90-411-1201-4 (h.)
01d049861 - UBBJUR L 709 Uni

L 710
The post-apartheid constitutions : perspectives on South
Africa's basic law. - Johannesburg, 2001. - X, 606 s.
ISBN 0-8214-1400-3 (h.)
02d030709 - UBBJUR L 667 Pos

L 727
Hirðskrá. Bokmål & gammelnorsk
Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn :
etter AM 322 fol. - Oslo, 2000. - 205 s.
ISBN 82-548-0067-7 (ib.)
01d012098 - UBBJUR L 98.23 Hir eks. 2

L 729
Berg, Bendt
Almindelig forvaltningsret. - 2. udg. - København,
c2002. - 248 s.
ISBN 87-619-0342-6 (h.)
02d039311 - UBBJUR L 729 Ber

L 739
Jacobsen, Dag Ingvar
Kommunepolitikere og kommunale byråkrater : hånd i hånd
eller mann mot mann? : en studie av interesseforskjeller i
30 kommuner. - Oslo, 2002. - 71 s. - (Rapportserien / Makt-
og demokratiutredningen 1998-2002 ; nr 40, april 2002)
ISBN 82-92028-43-9 (h.)
75d727710 - UBBJUR L 17 Mak/40

L 743
Datatilsynets årsberetning ... - København
ISSN 1601-5657
02d035849 - UBBJUR L 15.2 Dat 2000- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 752
Danmark. Kulturministeriet. Arbejdsgruppe om Revision af
Arkivloven
Betænkning om revision af arkivloven. - København, 2001
. - 244 s. - (Betænkning ; nr 1404)
ISBN 87-7960-016-6 (h.)
01d048969 - UBBJUR L 752 Dan

L 759.1
Policy and law in heritage conservation. - London, 2001. -
348 s. - (Conservation of the European built heritage
series ; 1)
ISBN 0-419-23280-x (h.)
02d029314 - UBBJUR L 759.1 Pol

L 766
Bankrättsligt seminarium (2001 : Lund)
Bankrättsligt seminarium, Lund 23-24 mars 2001. - Lund,
2002. - 159, 10 s. - (Finansierings- och
kommersiellrättsliga studier ; 2)
ISBN 91-631-2201-4 (h.)
02d039346 - UBBJUR L 766 Ban

L 766
Moloney, Niamh
Ec securities regulation. - Oxford, 2002. - LXXXIX, 939
s.
ISBN 0-19-826891-2 (ib.)
02d029386 - UBBJUR L 285.5 Mol

L 767.4
Jeffery, Ramon J.
The impact of state sovereignty on global trade and
international taxation. - The Hague, 1999. - XXII, 192 s. -
(Series on international taxation ; no. 23)
ISBN 90-411-9703-6
02d033044 - UBBJUR L 767.4 Jef

L 779
Makt og avmakt : rettighetsbegrensninger og bruk av
tvangstiltak i institusjoner og boliger for eldre. - Sem
, 2002. - 106 s.
ISBN 82-91054-90-8 (h.)
02d039345 - UBBJUR L 779 Mak

L 781
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
i virksomheter : (Internkontrollforskriften). - [Rev.
utg.]. - [Oslo], 2002. - 32 s.
02d037003 - UBBJUR Box 2, L 14.1

L 792
Makt og avmakt : rettighetsbegrensninger og bruk av
tvangstiltak i institusjoner og boliger for eldre. - Sem
, 2002. - 106 s.
ISBN 82-91054-90-8 (h.)
02d039345 - UBBJUR L 779 Mak

L 792
Jackson, Emily
Regulating reproduction : law, technology and autonomy.
- Oxford, 2001. - XXIV, 368 s.
ISBN 1-84113-054-0 (ib.),1-84113-301-9 (h.)
02d031092 - UBBJUR L 792 Jac

L 794
Hirðskrá. Bokmål & gammelnorsk
Hirdloven til Norges konge og hans håndgangne menn :
etter AM 322 fol. - Oslo, 2000. - 205 s.
ISBN 82-548-0067-7 (ib.)
01d012098 - UBBJUR L 98.23 Hir eks. 2

L 808
The Law of the single European market : unpacking the
premises. - Oxford, 2002. - XXXIX, 414 s.
ISBN 1-84113-271-3 (ib.),1-84113-344-2 (h.)
02d030921 - UBBJUR L 808 Law

L 808
Party autonomy and the role of information in the internal
market. - Berlin, 2001. - XXV, 397 s.
ISBN 3-11-017003-5 (ib.)
02d035386 - UBBJUR L 808 Par

L 808.5
Lund, Robert
Statsforetak og statsstøtte : statsgaranti og
kapitaltilførsel til Statskraft SF i lys av EØS-avtalen. -
[Oslo], c2002. - IV, 157 s. - (IUSEF ; nr 38)
ISBN 82-15-00304-4 (h.)
75d727697 - UBBJUR L 17 IUS/38

L 812
Danmark. Politikommissionen
Betænkning om politilovgivning. - København, 2002. -
327 s. - (Betænkning ; 1410)
ISBN 87-601-9458-8 (h.),87-601-9459-6
02d031228 - UBBJUR L 812 Dan

L 827
Strype, Jon
Politiets bruk av skytevåpen. - Oslo, c2002. - 100 s. -
(PHS forskning ; 2002:1)
ISBN 82-7808-031-3 (h.)
75d727695 - UBBJUR L 17 PHS/2002:1
75d727696 - UBBJUR L 827 Str eks. 2

L 837
Ebbesson, Jonas
Internationell miljörätt. - 2. uppl. - Uppsala, 2000. -
282 s.
ISBN 91-7678-401-0 (h.)
01d020106 - UBBJUR L 1202 Ebb

L 837.1
Norsk ressursforvaltning og samiske rettighetsforhold: om
statlig styring, allmenningens tragedie og lokale
sedvaner i Sápmi. - Oslo, 1999. - 210 s.
ISBN 82-417-0949-8 (h.)
02d031191 - UBBJUR L 1163 Nor

L 851
Punishment and political theory. - Oxford, 1999. - X, 167
s.
ISBN 1-901362-88-4 (ib.)
02d031271 - UBBJUR L 851 Pun

L 887
Biggs, Hazel
Euthanasia : death with dignity and the law. - Oxford,
2001. - XVI, 187 s.
ISBN 1-84113-091-5 (ib.)
02d030923 - UBBJUR L 887 Big

L 913
International terrorism : multilateral conventions (1937-
2001). - Ardsley, N.Y., c2001. - XXIX, 608 s. -
(International and comparative criminal law series)
ISBN 1-57105-149-x (ib.)
02d030598 - UBBJUR L 13.1 Int

L 913
Terrorism and the law. - Ardsley, N.Y, c2001. - IX, 184 s.
ISBN 1-57105-243-7 (h.)
02d030597 - UBBJUR L 913 Ter

L 928
The Oxford handbook of criminology. - 3rd ed. - Oxford,
2002. - XVIII, 1227 s.
ISBN 0-19-924937-7 (h.),0-19-925609-8 (ib.)
02d025325 - UBBJUR L 928 Oxf

L 952
Datakriminalitet i 2001 : en mørketallsundersøkelse. - Oslo
, 2002. - 83 s.
02d036519 - UBBJUR L 952 Dat

L 971
Freedom of expression and the criticism of judges : a
comparative study of European legal standards. -
Aldershot, c2000. - XV, 249 s.
ISBN 0-7546-2129-4 (h.)
02d031054 - UBBJUR L 971 Fre

L 974
Duxbury, Neil
Jurists and judges : an essay on influence. - Oxford,
2001. - VIII, 118 s.
ISBN 1-84113-204-7 (h.)
02d031090 - UBBJUR L 974 Dux

L 1007
Kropholler, Jan
Europäisches Zivilprozessrecht : Kommentar zu EuGVO und
Lugano-Übereinkommen. - 7.,völlig neubearb. Aufl. -
Heidelberg, 2002. - 672 s. - (Schriftenreihe Recht der
Internationalen Wirtschaft ; Band 22)
ISBN 3-8005-1297-1 (ib.)
02d035514 - UBBJUR L 1007 Kro

L 1040
Mellqvist, Mikael
EU:s insolvensförordning m.m. : en kommentar. -
Stockholm, c2002. - 400 s.
ISBN 91-39-00837-1 (h.)
02d011882 - UBBJUR L 1058 Mel

L 1058
Mellqvist, Mikael
EU:s insolvensförordning m.m. : en kommentar. -
Stockholm, c2002. - 400 s.
ISBN 91-39-00837-1 (h.)
02d011882 - UBBJUR L 1058 Mel

L 1081
Robberstad, Anne
Kontradiksjon og verdighet : komparativ fremstilling av
fornærmedes stilling i de nordiske land, med sikte på
forslag om styrking av fornærmedes rettigheter i
straffeprosessen. - [Oslo], [2002]. - 108 s.
(h.)
02d037008 - UBBJUR L 16.5 NOU (Oppstilt etter NOU)

L 1104
Prisoners as citizens : human rights in Australian prisons.
- Annandale, NSW, 2002. - XXVIII, 368 s.
ISBN 1-86287-424-7 (h.)
02d039337 - UBBJUR L 1104 Pri

L 1134
International terrorism : multilateral conventions (1937-
2001). - Ardsley, N.Y., c2001. - XXIX, 608 s. -
(International and comparative criminal law series)
ISBN 1-57105-149-x (ib.)
02d030598 - UBBJUR L 13.1 Int

L 1136
The Universal Declaration of Human Rights : a common
standard of achievement. - The Hague, c1999. - XXXV, 782
s.
ISBN 90-411-1168-9 (ib.),90-411-1201-4 (h.)
01d049861 - UBBJUR L 709 Uni

L 1150
Zetterquist, Ola
A Europe of the member states or of the citizens? : two
philosophical perspectives on sovereignty and rights in
the European community. - Lund, 2002. - 400 s.
ISBN 91-628-5239-6 (h.)
02d039301 - UBBJUR L 1150 Zet

L 1160.5
Grahl-Madsen, Atle
The people of the twilight zone : towards Sami self-
government : a soverign Sapmi : an autonomous samieana. -
Provisional ed. - Bergen, 1988. - 103 s.
75d727712 - UBBJUR L 1163 Gra eks. 3 (Fotostatkopi)

L 1163
Norsk ressursforvaltning og samiske rettighetsforhold: om
statlig styring, allmenningens tragedie og lokale
sedvaner i Sápmi. - Oslo, 1999. - 210 s.
ISBN 82-417-0949-8 (h.)
02d031191 - UBBJUR L 1163 Nor

L 1163
Grahl-Madsen, Atle
The people of the twilight zone : towards Sami self-
government : a soverign Sapmi : an autonomous samieana. -
Provisional ed. - Bergen, 1988. - 103 s.
75d727712 - UBBJUR L 1163 Gra eks. 3 (Fotostatkopi)

L 1164
International human rights monitoring mechanisms : essays
in honour of Jakob Th. Möller. - The Hague, c2001. - X,
980 s. - (The Raoul Wallenberg Institute human rights
library ; vol. 7)
ISBN 90-411-1445-9 (ib.),90-411-1446-7 (h.)
01d049850 - UBBJUR L 19 Möl

L 1164
Human rights commissions and ombudsman offices : national
experiences throughout the world. - The Hague, c2000. -
XXXI, 864 s.
ISBN 90-411-1586-2 (ib.)
02d030835 - UBBJUR L 1164 Hum

L 1164
The Universal Declaration of Human Rights : a common
standard of achievement. - The Hague, c1999. - XXXV, 782
s.
ISBN 90-411-1168-9 (ib.),90-411-1201-4 (h.)
01d049861 - UBBJUR L 709 Uni

L 1186
Constitutional change in the EU : from uniformity to
flexibility?. - Oxford, 2000. - XXVIII, 372 s.
ISBN 1-84113-103-2 (ib.)
02d029369 - UBBJUR L 663 Con (Opptrykk 2001)

L 1186
Moussis, Nicholas
The Key to European Union : [med svensk ordlista]. -
Swedish edition. - Uppsala : Enterprise Adviser, 2000. - 5
b.
01d020104 - UBBJUR L 1186 Mou
4 : EU sectoral policies, 2000. - 131 s. - (4)
ISBN 91-89378-05-9 (h.), 9189378067 (feil ISBN)
02d034759 - UBBJUR L 1186 Mou/4

L 1186
Moussis, Nicholas
The Key to European Union : [med svensk ordlista]. -
Swedish edition. - Uppsala, 2000. - 5 b.
01d020104 - UBBJUR L 1186 Mou

L 1202
The economics of sustainability. - Aldershot, c2002. -
XXXII, 391 s. - (Inrernational library of environmental
economics and policy)
ISBN 0-7546-2177-4 (ib.)
02d010691 - UBBJUR L 1202 Eco

L 1202
Ebbesson, Jonas
Internationell miljörätt. - 2. uppl. - Uppsala, 2000. -
282 s.
ISBN 91-7678-401-0 (h.)
01d020106 - UBBJUR L 1202 Ebb

L 1204
The International Law Commission fifty years after : an
evaluation : proceedings of the seminar held to
commemorate the fiftieth anniversary of the
International Law Commission, 21-22 April 1998. - New
York, 2000. - XII, 214 s.
ISBN 92-1-033081-1 (h.)
01d048468 - UBBJUR L 1204 Int

L 1205
The economics of sustainability. - Aldershot, c2002. -
XXXII, 391 s. - (Inrernational library of environmental
economics and policy)
ISBN 0-7546-2177-4 (ib.)
02d010691 - UBBJUR L 1202 Eco

L 1209
Engstad, Paul
Krigsforbrytelser og internasjonale domstoler : ingen
står over loven : temahefte. - Oslo, [2002?]. - 15 s.
02d039344 - UBBJUR L boks 57

L 1209
The International Tribunal for the Law of the Sea : law and
practice. - The Hague, c2001. - IX, 238 s.
ISBN 90-411-1601-x (ib.)
01d049845 - UBBJUR L 1209 Int

L 1223
Engstad, Paul
Krigsforbrytelser og internasjonale domstoler : ingen
står over loven : temahefte. - Oslo, [2002?]. - 15 s.
02d039344 - UBBJUR L boks 57

L 1400
Datatilsynets årsberetning ... - København
ISSN 1601-5657
02d035849 - UBBJUR L 15.2 Dat 2000- . (Z - går via
Tidsskrift)