Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
november 2008

1     Praksis (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
               L 15.1
      Praksis (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
        Praksis ... : diskrimineringsjuss i praksis. - Oslo : Likestillings- og
      diskrimineringsombudet.
         ISSN 1890-8594

      DOKID: 08d017376   Oppstilling: UBBJUR L 15.1 Pra 2007-    .Poster uten verdi på MARC-felt 087 på ditt bibliotek:


2     57°53'10.25N/11°34'40.5O (Vol. 1 av: Juridiska institutionens skriftserie
      57°53'10.25"N/11°34'40.5"O : Marstrandsseminariet 10 år 1998-2007 / Claes
        Martinson, Andreas Moberg, Eva-Maria Svensson (red.). - Göteborg :
        Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, 2008. -
        VI, 194 s. - (Juridiska institutionens skriftserie ; nr. 1)
           ISBN 91-974807-8-9 (h.)

      DOKID: 08d126488   Oppstilling: UBBJUR L 19 Mar

3     Basic documents in international law
      Basic documents in international law / edited by Ian Brownlie. - 6th ed. -
        Oxford : Oxford University Press, 2009 [i.e. 2008]. - IX, 425 s.
           ISBN 978-0-19-921771-7 (h.)

      DOKID: 08d123766   Oppstilling: UBBJUR L 13.1 Bas

4     Bekkedal, Tarjei: Frihet, likhet og fellesskap
      Bekkedal, Tarjei, 1977-
        Frihet, likhet og fellesskap. - Bergen : Fagbokforlaget, c2008. - 515 s.
         ISBN 978-82-450-0744-2 (ib.) : Nkr 698.00

      DOKID: 08d126176   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Bek

5     Bendiksen, Lena R.L.: Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer
      Bendiksen, Lena R.L.
        Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer : foreldreansvar og adopsjon. -
      Bergen : Fagbokforlaget, c2008. - 501 s.
         ISBN 978-82-450-0704-6 (ib.)

      DOKID: 08d125810   Oppstilling: UBBJUR L 779 Ben

6     Birk, Dieter: Steuerrecht
      Birk, Dieter
        Steuerrecht. - 11., völlig neu bearb. Aufl. - München : C.F. Müller, c2008.
      - XXXV, 481 s. (Schwerpunkte ; Bd. 17/3)
         ISBN 978-3-8114-9301-8 (h.)

      DOKID: 08d124056   Oppstilling: UBBJUR L 767 Bir

7     Bråten, Mona: Personvern under press
      Bråten, Mona, 1969
        Personvern under press : hvor går grensene i arbeidslivet?. - Oslo : Fafo,
      c2008. - 96 s. - (Fafo-rapport ; 2008:34)
         ISBN 978-82-7422-644-9 (h.)

      DOKID: 08d125470   Oppstilling: UBBJUR L 164 Brå

8     Bull, Hans Jacob: Forsikringsrett
      Bull, Hans Jacob, 1941-
        Forsikringsrett. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 690 s.
         ISBN 978-82-15-00753-3 (ib.) : Nkr 589.00

      DOKID: 08d124392   Oppstilling: UBBJUR L 456 Bul

9     Cheshire, G.C.: Cheshire, North & Fawcett private international law
      Cheshire, G.C. Cheshire, North & Fawcett private international law. - 14th
      ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - CXLIII, 1390 s.
         ISBN 978-0-19-928425-2 (ib.), 978-0-19-928438-2 (h.)

      DOKID: 08d123763   Oppstilling: UBBJUR L 129 Che

10    Commission on Legal Empowerment of the Poor : Report of the Commission on Legal Empowerment of t
      Making the law work for everyone. - New York : Commission on Legal
        Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme. - b.
        Vol. 1: Commission on Legal Empowerment of the Poor Report of the
        Commission on Legal Empowerment of the Poor. c2008. - VII, 94 s.
        Finnes også som: 082468362
           ISBN 978-92-1-126219-3 (h.)

      DOKID: 08d125197   Oppstilling: UBBJUR L 1203 Mak/1

11    The conference of plenipotentiaries on the status for ref (Vol. 3 av: Takkenberg, Alex: The colle
      Takkenberg, Alex
        The collected travaux préparatoires of the 1951 Geneva convention
      relating to the status of refugees. - 2nd ed. - Amsterdam : Dutch Refugee
      Coucil, 1989-90. - 3 b. i 2.
        3: The  conference of plenipotentiaries on the status for refugees and
          stateless persons 2-25 July 1951 Geneva, Switserland. 1989. - ix, 703 s.

      DOKID: 08d125621   Oppstilling: UBBJUR L 13.2 Tak/3

12    Davis, Jennifer: Intellectual property law
      Davis, Jennifer
        Intellectual property law. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press,
      2008. - XLVIII, 367 s. (Core text series)
         ISBN 978-0-19-928845-8 (h.)

      DOKID: 08d123644   Oppstilling: UBBJUR L 533 Dav

13    Derlén, Mattias: A castle in the air
      Derlén, Mattias
        A castle in the air : the complexity of the multilingual interpretation of
      European community law. - Umeå : Department of Law, Umeå University, 2007. -
      678 s. - (Umeå studies in law ; no. 16)
         ISBN 978-91-975348-8-8 (h.)

      DOKID: 08d011736   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Der

14    Diskriminerings- og likestillingsrett
      Diskriminerings- og likestillingsrett / Anne Hellum, Kirsten Ketscher (red.).
        - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 432 s.
           ISBN 978-82-15-01262-9 (h.) : Nkr 399.00

      DOKID: 08d125533   Oppstilling: UBBJUR L 710 Dis

15    Dotevall, Rolf: Bolagsledningens skadeståndsansvar
      Dotevall, Rolf
        Bolagsledningens skadeståndsansvar. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008. - 288 s.
         ISBN 978-91-39-01251-1 (h.)

      DOKID: 07d015364   Oppstilling: UBBJUR L 378 Dot

16    Early history and the Ad hoc committee on statelessness an (Vol. 1-2 av: Takkenberg, Alex: T
      Takkenberg, Alex
        The collected travaux préparatoires of the 1951 Geneva convention
      relating to the status of refugees. - 2nd ed. - Amsterdam : Dutch Refugee
      Coucil, 1989-90. - 3 b. i 2.
        1-2: Early history and the Ad hoc committee on statelessness and related
        problems 16 January - 16 February 1950 Lake Success, New York. 1989. - b.
        1-2.

      DOKID: 08d125620   Oppstilling: UBBJUR L 13.2 Tak/1-2

17    ECB Central Banking Conference : The role of money
      ECB Central Banking Conference (4 : 2006)
        The role of money : money and monetary policy in the twenty-first century
      : Fourth ECB Central Banking Conference 9-10 November 2006. - Frankfurt am
      Main : ECB, 2008. - 352 s.
         ISBN 978-92-899-0207-6 (ib.)

      DOKID: 08d126180   Oppstilling: UBBJUR L 765 ECB

18    Edvardssøn, Edvard: Bergen
      Edvardssøn, Edvard, 1630-1695
        Bergen. - Bergen : [s.n.], 1951-52 (Bergen : J.D. Beyer A/S Boktrykkeri). -
      2 b., pl.

      DOKID: 05d042901   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Edv

19    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Edvardssøn, Edvard: Bergen
      Edvardssøn, Edvard, 1630-1695
        Bergen. - Bergen : [s.n.], 1951-52 (Bergen : J.D. Beyer A/S Boktrykkeri). -
      2 b., pl.
        1: 1951. - 526 s.

      DOKID: 05d042900   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Edv/1

20    Energi og klima (Vol. 6 av: Miljøretten
      Miljøretten / redigeret af Ellen Margrethe Basse. 2. udg. - København :
        Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006-    . - b.
        B. 6: Energi og klima. 2008. - 878 s.
             ISBN 978-87-574-1342-7 (h.)

      DOKID: 08d125654   Oppstilling: UBBJUR L 837 Mil/6

21    Espeli, Harald: Våpendrager og veiviser
      Espeli, Harald, 1955-
        Våpendrager og veiviser : advokatenes historie i Norge. - Oslo :
      Universitetsforl., c2008. - 552 s.
         ISBN 978-82-15-01256-8 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 08d126442   Oppstilling: UBBJUR L 5 Esp

22    Fagopplæring for framtida (Vol. 2008:18 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt
      Fagopplæring for framtida : utvalget for fag- og yrkesopplæringen ble
      oppnevnt av Regjeringen i statsråd 29. juni 2007 : utredningen ble avgitt
      til Kunnskapsdepartementet 13. oktober 2008. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 120 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2008:18)Finnes også som: 082574413
         ISBN 978-82-583-0987-8 (h.)

      DOKID: 08d125218   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d125217   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

23    Fletcher, George P.: Tort liability for human rights abuses
      Fletcher, George P.
        Tort liability for human rights abuses. - Oxford : Hart Publishing, 2008. -
      VIII, 214 s.
         ISBN 978-1-84113-794-0 (h.)

      DOKID: 08d017054   Oppstilling: UBBJUR L 382 Fle

24    Forfatningsteori møter 1814
      Forfatningsteori møter 1814 / Dag Michalsen (red.). - Oslo : Akademisk
        publisering, 2008. - 303 s. (Oslo studies in legal history ; nr 3)
           ISBN 978-82-8152-018-9 (h.)

      DOKID: 08d124244   Oppstilling: UBBJUR L 664 For

25    Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
      Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst : med kommentarer. -
        Trondheim : Direktoratet for naturforvaltning, [2008]. - 71 s.

      DOKID: 08d125531   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

26    From early warning to early action?
      From early warning to early action? : the debate on the enhancement of the
        EU's Crisis Response capability continues / European Commission, External
        relations Directorate-General. - Luxembourg : Office for Official
        Publications of the European Communities, 2008. - 497 s.
           ISBN 978-92-79-07028-0 (ib.)

      DOKID: 08d126419   Oppstilling: UBBJUR L 1196 Fro

27    From warning to action
      From warning to action : reportage on the EU´s instrument for stability /
        European Commission, External relations. - Luxembourg : Office for
        Official Publications of the European Communities, 2008. - 215 s.
           ISBN 978-92-79-07033-4 (ib.)

      DOKID: 08d126415   Oppstilling: UBBJUR L 1201 Fro

28    Guides to European taxation
      Guides to European taxation / International Bureau of Fiscal Documentation. -
        Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 1963-    . - 4
        b.

      DOKID: 08d125924   Oppstilling: UBBJUR L 17 Gui

29    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Hedlund, Mary-Ann: Likestillings- og diskrimineringslovene
      Hedlund, Mary-Ann, 1949-
        Likestillings- og diskrimineringslovene : med kommentarer. - Bergen :
      Fagbokforl., c2008-. - b.
        B. 1: c2008. - 666 s.
             ISBN 978-82-450-0280-5 (ib.) : Nkr 898.00

      DOKID: 08d126191   Oppstilling: UBBJUR L 710 Hed/1

30    Hedlund, Mary-Ann: Likestillings- og diskrimineringslovene
      Hedlund, Mary-Ann, 1949-
        Likestillings- og diskrimineringslovene : med kommentarer. - Bergen :
      Fagbokforl., c2008-. - b.

      DOKID: 08d126189   Oppstilling: UBBJUR L 710 Hed

31    Hilpert, Horst: Sportrecht und Sportrechtsprechung im In- und Ausland
      Hilpert, Horst
        Sportrecht und Sportrechtsprechung im In- und Ausland. - Berlin : De
      Gruyter Recht, 2007. - XVIII, 450 s.
         ISBN 978-3-89949-383-2 (ib.)

      DOKID: 08d125179   Oppstilling: UBBJUR L 135.5 Hil

32    Håndbok for fjellstyrer ...
      Håndbok for fjellstyrer ... / Norges fjellstyresamband. - Oslo : Norges
        fjellstyresamband.

      DOKID: 08d123717   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Hån Utg. 3(2007/2011)   .

33    International law and Islamic law
      International law and Islamic law / edited by Mashood A. Baderin. -
        Aldershot : Ashgate, c2008. - XXXVI, 669 s.
           ISBN 978-0-7546-2715-9 (ib.)

      DOKID: 08d122672   Oppstilling: UBBJUR L 1286 Int

34    Juridiska institutionens skriftserie
      Juridiska institutionens skriftserie / Juridiska institutionen vid
        Handelshögskolan, Göteborgs universitet. - Göteborg : Juridiska
        institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

      DOKID: 08d126487   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

35    Justis- og politidepartementet : Straff som virker
      Justis- og politidepartementet Straff som virker : mindre kriminalitet -
      tryggere samfunn. - [Oslo] : Justis- og politidepartementet, [2008]. - 63 s.

      DOKID: 08d125783   Oppstilling: UBBJUR L 1120 Jus

36    Juul-Sandberg, Jakob: Lov om leje af almene boliger
      Juul-Sandberg, Jakob
        Lov om leje af almene boliger. - København : Jurist- og Økonomforbundets
      forl., 2008. - 456 s.
         ISBN 978-87-574-1423-3 (ib.)

      DOKID: 08d011845   Oppstilling: UBBJUR L 278 Juu

37    Kjønstad, Asbjørn: Velferdsrett I
      Kjønstad, Asbjørn, 1943- Velferdsrett I : grunnleggende rettigheter,
      rettssikkerhet og tvang. - 4. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 570
      s.
         ISBN 978-82-05-34909-4 (h.)

      DOKID: 08d125162   Oppstilling: UBBJUR Pensum Kjø

38    Langeland, Frederik: Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige f
      Langeland, Frederik
        Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot
      ytringer : med spesielt fokus på forestående, antatte
      opphavsrettskrenkelser. - Oslo : Senter for rettsinformatikk : Unipub,
      [2008]. - 88 s. - (Complex ; nr 6/2008)
         ISBN 978-82-7226-115-2 (h.)

      DOKID: 08d125473   Oppstilling: UBBJUR L 17 Com/2008:6

39    Law of the sea
      Law of the sea / Majorie B. Paulsen, editor. - New York : Nova Science
        Publishers, c2007. - VIII, 228 s.
           ISBN 978-1-60021-771-5 (ib.), 1-60021-771-0 (ib.)

      DOKID: 08d122740   Oppstilling: UBBJUR L 1169 Law

40    Law, rights and discourse
      Law, rights and discourse : the legal philosphy of Robert Alexy / edited by
        George Pavlakos. - Oxford : Hart, 2007. - X, 378 s.
           ISBN 978-1-84113-676-9 (ib.)

      DOKID: 08d125174   Oppstilling: UBBJUR L 25 Law

41    Lindboe, Knut: Barnevernrett
      Lindboe, Knut, 1946-
        Barnevernrett. - 5. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2008. - 357 s.
         ISBN 978-82-15-01332-9 (ib.) : Nkr 499.00

      DOKID: 08d125766   Oppstilling: UBBJUR L 779 Lin

42    Luo, Changfa: The legal culture and system of Taiwan
      Luo, Changfa
        The legal culture and system of Taiwan. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law
      International, c2006. - XVIII, 241 s.
         ISBN 90-411-2525-6 (ib.), 978-9041-12525-5 (ib.)

      DOKID: 08d124057   Oppstilling: UBBJUR L 32 Luo

43    Lødrup, Peter: Arverett
      Lødrup, Peter, 1932-
        Arverett. - 5. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 421 s.
         ISBN 978-82-05-38387-6 (ib.) : Nkr 440.00

      DOKID: 08d125778   Oppstilling: UBBJUR Pensum Lød

44    Making the law work for everyone
      Making the law work for everyone. - New York : Commission on Legal
        Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme. - b.

      DOKID: 08d125196   Oppstilling: UBBJUR L 1203 Mak

45    McCoubrey, Hilaire: McCoubrey & White's textbook on jurisprudence
      McCoubrey, Hilaire McCoubrey & White's textbook on jurisprudence. - 4th ed. -
      Oxford : Oxford University Press, 2008. - X, 272 s.
         ISBN 978-0-19-929986-7 (h.)

      DOKID: 08d123765   Oppstilling: UBBJUR L 25 Mcc

46    Mälarstig, Malin: 14 projekt mot organiserad brottslighet
      Mälarstig, Malin 14 projekt mot organiserad brottslighet : en analys av
      Polisens särskilda satsning. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 92 s. -
      (BRÅ-rapport ; 2008:22)
         ISBN 978-91-86027-14-8 (h.)

      DOKID: 08d126325   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:22

47    Nielsen, Ruth: Retskilder og retsteorier
      Nielsen, Ruth
        Retskilder og retsteorier. - 2. udg. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2008. - 494 s.
         ISBN 978-87-574-1854-5 (h.)

      DOKID: 08d125103   Oppstilling: UBBJUR L 28 Nie

48    Nolan-Haley, Jacqueline M.: Alternative dispute resolution
      Nolan-Haley, Jacqueline M.
        Alternative dispute resolution : in a nutshell. - 3rd ed. - St. Paul,
      Minn. : Thomson & West, c2008. - XXIV, 490 s.
         ISBN 978-0-314-18014-8 (h.)

      DOKID: 08d018259   Oppstilling: UBBJUR Pensum Nol

49    Nordhelle, Grethe: Mekling
      Nordhelle, Grethe, 1951-
        Mekling. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2006-2007. - 2 b.

      DOKID: 08d125744   Oppstilling: UBBJUR L 1021 Nor

50    Norge : Forbrukerkjøpsloven
      Norge
        [Forbrukerkjøpsloven (2002)] Forbrukerkjøpsloven : med kommentarer. - Oslo :
      Gyldendal akademisk, 2008. - 879 s.
         ISBN 978-82-05-30846-6 (ib.) : Nkr 890.00

      DOKID: 08d125764   Oppstilling: UBBJUR L 277.2 Tve

51    Norge : Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale
      Norge [Kjøpsloven (1988)] Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om
      internasjonale løsørekjøp : med kommentarer. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2008. - 812 s.
         ISBN 978-82-05-30847-3 (ib.) : Nkr 890.00, 82-05-30847-0 (ib.)

      DOKID: 08d125781   Oppstilling: UBBJUR L 277.1 Ber

52    Norge : Avhendingsloven
      Norge
        [Avhendingslova (1992)] Avhendingsloven : med kommentarer. - Oslo :
      Gyldendal akademisk, 2008. - 467 s.
         ISBN 978-82-05-34803-5 (ib.) : Nkr 690.00

      DOKID: 08d125779   Oppstilling: UBBJUR L 277.6 And

53    Norge : Utlendingsloven
      Norge
        [Utlendingsloven (1988)] Utlendingsloven : med kommentarer. - Bergen :
      Fagbokforlaget, c2008. - 359 s. (Fagbokforlagets lovkommentarer)
         ISBN 978-82-450-0783-1 (ib.) : Nkr 498.00

      DOKID: 08d125760   Oppstilling: UBBJUR L 823 Ein

54    Norge : Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler
      Norge Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler. - 16. utg., à jour pr. 1.
      juli 2008. - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2008. - 797 s.
         ISBN 978-82-02-28276-9 (h.) : Nkr 597.00

      DOKID: 08d126424   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Lov

55    Norum, Andreas: Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverksloven
      Norum, Andreas
        Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens §53a. - Oslo :
      Senter for rettsinformatikk : Unipub, [2008]. - 102 s. - (Complex ; nr
      7/2008)
         ISBN 978-82-7226-116-9 (h.)

      DOKID: 08d126188   Oppstilling: UBBJUR L 17 Com/2008:7

56    Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud, markedsmisb (Vol. 2 av: Krüger Andersen, Paul: Bør
      Krüger Andersen, Paul
        Børsretten. - 3. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2007-    . - 2 b.
        2: Notering, oplysningspligt, overtagelsestilbud, markedsmisbrug og
          tilsyn. 2008. - 619 s.
             ISBN 978-87-574-1786-9 (h.)

      DOKID: 08d125284   Oppstilling: UBBJUR L 766 Kry/2

57    Den Nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv
      Den Nye EU-konkurrenceret i nordisk perspektiv / Jens Fejø [red.]. -
        København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. - 230 s.
           ISBN 87-574-1367-3 (h.), 978-8-757-41367-0 (h.)

      DOKID: 08d017193   Oppstilling: UBBJUR Pensum Nye

58    OECD Committee on Fiscal Affairs : Model tax convention on income and on capital
      OECD. Committee on Fiscal Affairs
        Model tax convention on income and on capital : condensed version 17 July
      2008. - 7th ed. - Paris : OECD, c2008.
         ISBN 978-92-64-04818-8 (h.)

      DOKID: 08d016569   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 OEC

59    Offshore & energy
      Offshore & energy : the North sea observer : OE. - Bergen : Offshore Media
      Group.Fortsettelse av: 910173648, 21(2003)nr. 4
         ISSN 1890-9310

      DOKID: 08d125127   Oppstilling: UBBJUR L 17 Off 21(2003)nr. 5-    .

60    Oil and gas law
      Oil and gas law : current practice and emerging trends / editors: Greg
        Gordon, John Paterson. - Dundee : Dundee University Press, 2007. - XLVIII,
        480 s.
           ISBN 978-1-84586-033-2 (h.)

      DOKID: 08d122535   Oppstilling: UBBJUR L 1300 Oil

61    Ottesen, Gunnar: Yrkes- og arbeidslovgivning
      Ottesen, Gunnar, 1957-
        Yrkes- og arbeidslovgivning. - 3. utg. - Bekkestua : NKI forl., 2008. -
      198 s.
         ISBN 978-82-562-6920-4 (h.)

      DOKID: 08d125471   Oppstilling: UBBJUR L 400 Ott

62    Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen
      Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen : Kommentar auf der
        Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung / herausgegeben
        von Rainer Schulte...[et al.]. - 8., vollständig überarbeit. und erw.
        Aufl. - Köln : Carl Heymann, 2008. - XC, 2180 s. (Heymanns
        Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz)
           ISBN 978-3-452-26081-9 (ib.)

      DOKID: 08d125364   Oppstilling: UBBJUR L 559 Pat

63    Pickavance, Keith: Delay and disruption in construction contracts
      Pickavance, Keith
        Delay and disruption in construction contracts. - 3rd ed. - London : LLP,
      2005. - LVII, 936 s. (Construction practice series)
         ISBN 1-84311-426-7 (ib.)

      DOKID: 08d017306   Oppstilling: UBBJUR Pensum Pic

64    Retningslinjer for forvaltningsrevisjon (del av: Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksre
      Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen / Riksrevisjonen.
        2. utg. - Oslo : Riksrevisjonen, [2005]-    . - b.
        - Retningslinjer for forvaltningsrevisjon. 2005. - 48 s.
             ISBN 82-90811-58-6

      DOKID: 08d126483   Oppstilling: UBBJUR Ref L 773.7 Sta

65    Retningslinjer for selskapskontroll (del av: Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksre
      Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen / Riksrevisjonen.
        2. utg. - Oslo : Riksrevisjonen, [2005]-    . - b.
        - Retningslinjer for selskapskontroll. 2005. - 42 s.
             ISBN 82-90811-59-4

      DOKID: 08d126486   Oppstilling: UBBJUR Ref L 773.7 Ret

66    Salung Petersen, Clement: Immaterialrettigheder og foreløbige forbud
      Salung Petersen, Clement
        Immaterialrettigheder og foreløbige forbud. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2008. - 517 s.
         ISBN 978-87-574-1948-1 (ib.)

      DOKID: 08d124973   Oppstilling: UBBJUR L 533 Sal

67    Sandgren, Claes: Rättsvetenskap för uppsatsförfattare
      Sandgren, Claes
        Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och
      argumentation. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, c2007. - 125 s.
         ISBN 978-91-39-20462-6 (h.)

      DOKID: 08d123223   Oppstilling: UBBJUR L 11 San

68    Sentrale temaer i konflikthåndtering (Vol. 2 av: Nordhelle, Grethe: Mekling
      Nordhelle, Grethe, 1951-
        Mekling. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2006-2007. - 2 b.
        2: Sentrale temaer i konflikthåndtering. 2007. - 259 s.
             ISBN 978-82-05-37365-5 (h.)

      DOKID: 08d126329   Oppstilling: UBBJUR L 1021 Nor/2

69    Standarder for revisjon i Riksrevisjonen (del av: Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksr
      Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen / Riksrevisjonen.
        2. utg. - Oslo : Riksrevisjonen, [2005]-    . - b.
        - Standarder for revisjon i Riksrevisjonen. 2005. - 40 s.
             ISBN 82-90811-54-3

      DOKID: 08d126485   Oppstilling: UBBJUR Ref L 773.7 Sta

70    Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen
      Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen / Riksrevisjonen.
        2. utg. - Oslo : Riksrevisjonen, [2005]-    . - b.

      DOKID: 08d126481   Oppstilling: UBBJUR Ref L 773.7 Ret

71    Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007 (Vol. 49 av: ABM-skrift (trykt utg.)
      Statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2007. - Oslo : ABM-utvikling, 2008.
        - 114 s. - (ABM-skrift ; #49)
           ISBN 978-82-8105-067-9 (h.)

      DOKID: 08d126168   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.7 Sta

72    Statsstøtte
      Statsstøtte : EØS-avtalens regler om offentlig støtte / Bjørnar Alterskjær
        ... [et al.]. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 375 s.
           ISBN 978-82-450-0807-4 (ib.) : Nkr 598.00

      DOKID: 08d126171   Oppstilling: UBBJUR L 734 Sta

73    Sæbø, Rune: Innsidehandel med verdipapir
      Sæbø, Rune, 1960-
        Innsidehandel med verdipapir. - Bergen : Fagbokforl., c1995. - XV, 650 s.
         ISBN 82-7674-162-2 (ib.)

      DOKID: 08d125881   Oppstilling: UBBJUR Pensum Sæb

74    Takkenberg, Alex: The collected travaux préparatoires of the 1951 Geneva c
      Takkenberg, Alex
        The collected travaux préparatoires of the 1951 Geneva convention
      relating to the status of refugees. - 2nd ed. - Amsterdam : Dutch Refugee
      Coucil, 1989-90. - 3 b. i 2.

      DOKID: 08d124836   Oppstilling: UBBJUR L 13.3 Tak

75    Thune, Gro Hillestad: Overgrep
      Thune, Gro Hillestad, 1943-
        Overgrep : søkelys på psykiatrien. - Oslo : Abstrakt forl., c2008. - 200
      s.
         ISBN 978-82-7935-253-2 (h.) : Nkr 247.00

      DOKID: 08d124407   Oppstilling: UBBJUR L 784 Thu

76    Trade marks and brands
      Trade marks and brands : an interdisciplinary critique / edited by Lionel
        Bently, Jennifer Davis and Jane C. Ginsburg. - New York : Cambridge
        University Press, 2008. - XXXVI, 434 s. (Cambridge intellectual property
        and information law)
           ISBN 978-0-521-88965-0 (ib.)

      DOKID: 08d123643   Oppstilling: UBBJUR L 562 Tra

77    Transnational standards of social protection (Vol. 2008:5 av: ARENA report
      Transnational standards of social protection : constrasting European and
        international governance / Christian Joerges, Poul F. Kjaer (eds.). - Oslo :
        Arena, 2008. - 260 s. - (ARENA report ; no. 5/08) (RECON report ; no. 4)

      DOKID: 08d125762   Oppstilling: UBBJUR L 392 Tra

78    Werlauff, Erik: Werlauff's kommenterede Aktieselskabslov
      Werlauff, Erik Werlauff's kommenterede Aktieselskabslov. - 3. udg. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. - XCIV, 935 s.
         ISBN 978-87-574-1351-9 (ib.)

      DOKID: 07d007130   Oppstilling: UBBJUR L 416 Wer

79    Wilford, Michael: Time charters
      Wilford, Michael, 1930-
        Time charters. - 6th ed. - London : Informa, 2008. - XCIX, 868 s. (Lloyd's
      shipping law library)
         ISBN 978-1-84311-751-3 (ib.)

      DOKID: 08d018661   Oppstilling: UBBJUR L 511 Wil

80    §§ 284 bis §§ 305a (Vol. 10 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd. 10: §§ 284 bis §§ 305a. 2008. - LII, 483 s.
             ISBN 978-3-89949-529-4 (ib.)

      DOKID: 08d125926   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/10
 


107   Terrorism in international and European criminal law
      Terrorism in international and European criminal law : a collection of
      articles : JUS-275-2-A. - Bergen : Universitetet i Bergen, Det juridiske
      fakultet, 2008. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 08d121912   Oppstilling: UBBJUR Ter
      DOKID: 08d121911   Oppstilling: UBBJUR Pensum Ter

108   The Post-sovereign constellation (Vol. 2008:4 av: ARENA report
      The Post-sovereign constellation : law and democracy in Neil D. MacCormick's
        legal and political theory / Agustín José Menéndez and John Erik Fossum
        (eds). - Oslo : Arena, c2008. - IV, 332 s. - (ARENA report ; no. 4/08)

      DOKID: 08d124449   Oppstilling: UBBJUR L 25 Pos

109   Trygstad, Sissel C.: Forretningsbasert regnskap i staten
      Trygstad, Sissel C., 1966
        Forretningsbasert regnskap i staten : erfaringer og holdninger. - Oslo :
      Fafo, c2008. - 70, [14] s. - (Fafo-rapport ; 2008:30)
         ISBN 978-82-7422-640-1 (h.)

      DOKID: 08d124786   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Try

110   Veland, Geir: Tjenestepensjonsordningene i Norge
      Veland, Geir, 1954
        Tjenestepensjonsordningene i Norge : en undersøkelse av status og
      utviklingstrekk i privat sektor. - Oslo : Fafo, c2008. - 112 s. -
      (Fafo-rapport ; 2008:23)
         ISBN 978-82-7422-633-3 (h.)

      DOKID: 08d124785   Oppstilling: UBBJUR L 466 Vel

111   Voldgiftstekster
      Voldgiftstekster / Peter Arnt Nielsen [red.]. - København : Thomson, c2008. -
        346 s.
           ISBN 978-87-619-2239-7 (h.)

      DOKID: 08d050051   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Vol

112   Volksgruppenrecht (Vol. 15 av: Berichte uns Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
      Volksgruppenrecht : ein Beitrag zur Friedenssicherung / herausgegeben von
        Fritz Wittmann und Stefan Graf Bethlen. - München : Günther Olzog Verlag,
        c1980. - 177 s. - (Berichte und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
        München ; Bd. 15)
           ISBN 3-7892-9824-7 (h.)

      DOKID: 08d123875   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Vol

113   Wennberg, Suzanne: Introduktion till straffrätten
      Wennberg, Suzanne
        Introduktion till straffrätten. - 8. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2008. - 120 s.
         ISBN 978-9139-20472-5 (ib.)

      DOKID: 08d121808   Oppstilling: UBBJUR L 854 Wen

114   Williams, Richard: Gard guidance to the statues and rules
      Williams, Richard
        Gard guidance to the statues and rules. - Arendal : Gard, 2008. - 489 s.
         ISBN 82-90344-14-7 (ib.)

      DOKID: 08d123851   Oppstilling: UBBJUR L 519 Wil

115   Wilpert, Friedrich von: The Oder-Neisse problem
      Wilpert, Friedrich von
        The Oder-Neisse problem : towards fair play in Central Europe. - Bonn :
      Edition Atlantic Forum, c1964. - 163 s.

      DOKID: 08d123502   Oppstilling: UBBJUR L 1168 Wil

116   Wolk, Sanna: Arbetstagares immaterialrätter
      Wolk, Sanna
        Arbetstagares immaterialrätter : rätten till datorprogram, design och
      uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden. - 2 omarb. uppl. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2008. - 288 s.
         ISBN 978-91-39-01351-8 (ib.)

      DOKID: 08d001823   Oppstilling: UBBJUR L 559 Wol

117   Aasen, Henriette Sinding: Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandli
      Aasen, Henriette Sinding
        Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. - Bergen :
      Fagbokforlaget, 2000. - 687 s.
         ISBN 82-7674-531-8 (ib.), 978-82-7674-531-3 (ib.)

      DOKID: 08d124886   Oppstilling: UBBJUR L 792 Åse

118   Öberg, Jonas: Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse
      Öberg, Jonas
        Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse : en effektstudie. -
      Stockholm : BRÅ, 2008. - 54 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:18)
         ISBN 978-91-86027-09-4 (h.)

      DOKID: 08d123433   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:18