tilvekst08.08.htm

  Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
oktober 2008

1     The 1972 World Heritage Convention
      The 1972 World Heritage Convention : a commentary / edited by Francesco
      Francioni ; with the assistance of Federico Lenzerini. - Oxford : Oxford
      University Press, 2008. - XXIV, 576 s. (Oxford commentaries on international
      law)
         ISBN 978-0-19-929169-4 (ib.)

      DOKID: 08d009188   Oppstilling: UBBJUR L 1136 Wor

2     Abramson, Bruce: Article 2
      A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child /
      editors André Alen ... [et al.]. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers,
      2005-    . - b.
         ISBN 90-04-14192-8 (h.)
        2: Abramson, Bruce Article 2 : The right of non-discrimination. 2008. -
        XVII, 153 s.
           ISBN 978-90-04-14917-5 (h.)

      DOKID: 08d123167   Oppstilling: UBBJUR L 34.6 Com

3     Administrasjonsrådet : Bestemmelser av Administrasjonsrådet
      Administrasjonsrådet
        Bestemmelser av Administrasjonsrådet : utgitt etter offentlig tiltak :
      1940. - [Oslo] : C. Lambe, 1940. - 34, 532 s.

      DOKID: 08d123136   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Nor

4     Allstrin, Tor: Endring og opphør av arbeidsforhold
      Allstrin, Tor, 1964-
        Endring og opphør av arbeidsforhold. - Oslo : Kommuneforl., 2008. - 413 s.
         ISBN 978-82-446-0936-4 (ib.) : Nkr 570.00

      DOKID: 08d123134   Oppstilling: UBBJUR L 406 All

5     Andenæs, Johs.: Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene
      Andenæs, Johs., 1912-2003
        Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene. - Samlet utg. - Oslo :
      Universitetsforl., c2008. - 519 s.
         ISBN 978-82-15-00909-4 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 08d124353   Oppstilling: UBBJUR Pensum And

6     Barn og straff (Vol. 2008:15 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
      Barn og straff : utviklingsstøtte og kontroll : utredning fra utvalget
      oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. april 2007 : avgitt til Justis- og
      politidepartementet 16. oktober 2008. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 199 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2008:15)Finnes også som: 082641080
         ISBN 978-82-583-0981-6 (h.)

      DOKID: 08d124890   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d124891   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

7     Barnefordelingssaker der det er påstander om vold
      Barnefordelingssaker der det er påstander om vold : psykologfaglig
        informasjon til dommere, advokater og sakkyndige / Barne- og
        likestillingsdepartementet. - [Oslo] : Barne- og likestillingsdepartemente-
        t, 2008. - 48 s. (Informasjonshefte / Barne- og likestillingsdepartementet)

      DOKID: 08d123318   Oppstilling: UBBJUR L 601 Bar

8     Bengtsson, Bertil: Skadeståndslagen
      Bengtsson, Bertil
        Skadeståndslagen : en kommentar. - 3. uppl. - Stockholm : Nordstedts
      juridik, 2008. - 512 s. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-01403-4 (h.)

      DOKID: 08d121820   Oppstilling: UBBJUR L 367 Ben

9     Bergquist, Ulf: Nordisk internationell privaträtt
      Bergquist, Ulf
        Nordisk internationell privaträtt : en kommentar med tillägg till
      internationell arvs- och bodelningsrätt. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2008. - 138 s. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-01387-7 (h.)

      DOKID: 08d121821   Oppstilling: UBBJUR L 622 Ber

10    Berichte uns Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
      Berichte uns Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. - München : Günther
        Olzog Verlag.

      DOKID: 08d123865   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

11    Bernt, Jan Fridthjof: Rett, samfunn og demokrati
      Bernt, Jan Fridthjof, 1943-
        Rett, samfunn og demokrati : utdrag. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. -
      CXXVIII s.
         ISBN 978-82-05-38747-8 (h.)

      DOKID: 08d123344   Oppstilling: UBBJUR L 25 Ber

12    Bovis, Marcel: EU public procurement law
      Bovis, Marcel
        EU public procurement law. - Cheltenham : Edward Elgar, 2007. - XXII, 488
      s. (Elgar European law)
         ISBN 978-1-84542-204-2 (ib.)

      DOKID: 08d122886   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bov

13    Bring, Thomas: Förhör
      Bring, Thomas
        Förhör. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 334 s.
         ISBN 978-91-39-01314-3 (h.)

      DOKID: 08d121987   Oppstilling: UBBJUR L 1086 Bri

14    Brownlie, Ian: Principles of public international law
      Brownlie, Ian
        Principles of public international law. - 7th ed. - Oxford : Oxford
      University Press, 2008. - LI, 784 s.
         ISBN 978-0-19-921770-0 (h.), 978-0-19-955683-0 (ib.)

      DOKID: 08d122003   Oppstilling: UBBJUR L 1144 Bro

15    Bråten, Mona: HMS-tilstanden i Norge 2007
      Bråten, Mona, 1969
        HMS-tilstanden i Norge 2007. - Oslo : Fafo, c2008. - 233 s. -
      (Fafo-rapport ; 2008:20)
         ISBN 978-82-7422-630-2 (h.)

      DOKID: 08d124462   Oppstilling: UBBJUR L 411 Brå

16    Bråthen, Tore: Sameie
      Bråthen, Tore, 1954-
        Sameie : kompendium for eiendomsmeglerstudiet. - 4. utg. - [Oslo] : Norges
      eiendomsmeglerforbund, [2008]. - 73 s.
         ISBN 82-7794-040-8 (h.), 978-82-7794-040-3 (h.)

      DOKID: 08d123839   Oppstilling: UBBJUR L 214 Brå

17    Bull, Hans Jacob: Forsikringsrett
      Bull, Hans Jacob, 1941-
        Forsikringsrett. - Oslo : Universitetsforl., c2008. - 690 s.
         ISBN 978-82-15-00753-3 (ib.)

      DOKID: 08d124463   Oppstilling: UBBJUR L 456 Bul

18    Bårdsen, Arnfinn: Krenkelser og klager
      Bårdsen, Arnfinn
        Krenkelser og klager : vilkårene for realitetsbehandling av private klager
      ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. - Bergen ; Oslo :
      Universitetsforl., 1999. - XV, 541 s.
         ISBN 82-00-12946-2 (ib.)

      DOKID: 08d124887   Oppstilling: UBBJUR L 1209.2 Bår

19    Clayton, Gina: Textbook on immigration and asylum law
      Clayton, Gina Textbook on immigration and asylum law. - 3rd ed. - Oxford :
      Oxford University Press, c2008. - XLVIII, 638 s.
         ISBN 978-0-19-923866-8 (h.)

      DOKID: 08d122074   Oppstilling: UBBJUR L 823 Cla

20    Collier, Richard: Fragmenting fatherhood
      Collier, Richard
        Fragmenting fatherhood : a socio-legal study. - Oxford : Hart, 2008. -
      VIII, 274 s.
         ISBN 978-1-84113-417-8 (h.)

      DOKID: 08d017056   Oppstilling: UBBJUR L 603 Col

21    Danmark : Renteloven
      Danmark
        [Renteloven (1977)] Renteloven : med kommentarer. - 3. udg. - København :
      Thomson, c2008. - 278 s.
         ISBN 978-87-6192258-8 (h.)

      DOKID: 08d050050   Oppstilling: UBBJUR L 274 Lin

22    Dekalogen
      Dekalogen : 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett
        og religion / Jørn Øyrehagen Sunde (red.) ; [fotograf: Eirik Holmøyvik]. -
        Bergen : Fagbokforl., c2008. - 249 s.
           ISBN 978-82-450-0558-5 (ib.) : Nkr 388.00

      DOKID: 08d124245   Oppstilling: UBBJUR L 21 Dek

23    Documents in public international law
      Documents in public international law / Maja Kirilova Eriksson, Olle
        Mårsäter, Sia Spiliopoulou Åkermark ; assistant editor Tomas Eriksson. -
        2nd ed. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 414 s.
           ISBN 978-91-39-20468-8 (h.)

      DOKID: 08d121924   Oppstilling: UBBJUR L 13.1 Doc

24    Driveklepp, Irene: Stortinget i endring?
      Driveklepp, Irene
        Stortinget i endring? : Korleis IT kan endre vårt demokratiske styresett. -
      Oslo : Avdeling for forvaltningsinformatikk : Unipub forl., 2002. - 90 s. -
      (Hovedfagsserien / Avdeling for forvaltningsinformatikk ; nr 1/2002)
         ISBN 82-92244-09-3 (h.)

      DOKID: 08d124459   Oppstilling: UBBJUR L 17 Hov/2002:1

25    Dyrland, Sondre: Det nye gassmarkedet
      Dyrland, Sondre, 1972-
        Det nye gassmarkedet : om standardkontrakter for kortsiktig gassalg i
      Europa og USA. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 440 s.
         ISBN 978-82-450-0700-8 (ib.) : Nkr 698.00

      DOKID: 08d123133   Oppstilling: UBBJUR L 306 Dyr

26    De Eldste østlandske kristenrettene (Vol. 7 av: Norrøne tekster
      De Eldste østlandske kristenrettene / tekst etter håndskriftene, med
        oversettelser ; utgitt ved Eyvind Fjeld Halvorsen og Magnus Rindal. - Oslo :
        Riksarkivet, 2008. - XXXVI, 236 s. - (Norrøne tekster ; nr. 7)
           ISBN 978-82-548-0104-8 (ib.)

      DOKID: 08d123432   Oppstilling: UBBJUR L 98.23 Eld
      DOKID: 08d123325   Oppstilling: UBBJUR L 14.1 Eld

27    Erbrecht in Europa
      Erbrecht in Europa / herausgegeben von Rembert Süss. - 2. Aufl. -
        Angelbachtal : Zerb, 2008. - XC, 1662 s.
           ISBN 978-3-935079-57-0 (ib.), 978-3-940645-05-0 (Deutscher Notarverlag) (
        ib.), 978-3-7190-2754-4 (Helbing Lichtenhahn) ( ib.)

      DOKID: 08d123213   Oppstilling: UBBJUR L 620 Erb

28    Ewalds, Nina: Internationell beskattning av pensionsförsäkringar
      Ewalds, Nina
        Internationell beskattning av pensionsförsäkringar : det svenska
      skattesystemet i gränsöverskridande situationer. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008. - 424 s.
         ISBN 978-91-39-01333-4 (ib.)

      DOKID: 08d121822   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 Ewa

29    Familierett, arverett og odelsrett
      Familierett, arverett og odelsrett : kompendium for eiendomsmeglerstudiet /
        av Inge Unneberg [red.]. - 2. utg. - [Oslo] : Norges eiendomsmeglerforbund,
        2007. - 192 s.
           ISBN 82-7794-023-8(feil ISBN) (spiralrygg)

      DOKID: 08d123371   Oppstilling: UBBJUR L 599 Fam

30    Fisher, David I.: Mänskliga rättigheter
      Fisher, David I.
        Mänskliga rättigheter : en introduktion. - 4. uppl. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2007. - 102 s.
         ISBN 978-91-39-204596 (h.)

      DOKID: 08d123222   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Fis

31    Folkrättsliga texter
      Folkrättsliga texter / [edited by] Said Mahmoudi. - 2. uppl. - Stockholm :
        Norstedts juridik, 2008. - 340 s.
           ISBN 978-91-39-20474-9 (h.)

      DOKID: 08d121989   Oppstilling: UBBJUR L 13.1 Fol

32    Foss, Kåre: Ludvig Holbergs naturrett
      Foss, Kåre
        Ludvig Holbergs naturrett : på idehistorisk bakgrunn. - Oslo : Gyldendal,
      1934. - 521 s.

      DOKID: 08d124250   Oppstilling: UBBJUR L 25 Fos

33    Gisle, Jon: Jusleksikon
      Gisle, Jon, 1948-
        Jusleksikon. - 3. utg. - Oslo : Kunnskapsforl., c2007. - 379 s.
         ISBN 978-82-573-1869-7 (ib.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d124888   Oppstilling: UBBJUR L 12.3 Gis

34    Hagstedt, Johanna: Illegal handel med hotade djur- och växtarter
      Hagstedt, Johanna
        Illegal handel med hotade djur- och växtarter : en förstudie. - Stockholm :
      BRÅ, 2008. - 86 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:14)
         ISBN 978-91-85664-99-3 (h.)

      DOKID: 08d123634   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:14

35    Hansen, Einar: Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok
      Hansen, Einar, 1936-
        Engelsk-norsk økonomisk-juridisk ordbok. - Oslo : Cappelen akademisk forl.,
      2008. - 308 s.
         ISBN 978-82-0228317-9 (h.) : Nkr 368.00

      DOKID: 08d123327   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Han

36    Harris, J. W.: Legal philosophies
      Harris, J. W.
        Legal philosophies. - 2nd ed. - London : Butterworths, 1997. - XIV, 318 s.
         ISBN 0-406-50716-3 (h.), 978-0-406-50716-7 (h.)

      DOKID: 08d018683   Oppstilling: UBBJUR Pensum Har

37    Hauge, Hilde: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner
      Hauge, Hilde, 1971
        Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner : analyser av begrepsbruk,
      strukturer og argumentasjonslinjer i den avtalerettslige ugyldighetslære. -
      Bergen : [H. Hauge], 2008. - 596 s.
         ISBN 978-82-308-0653-1 (h.)

      DOKID: 08d123848   Oppstilling: UBBJUR L 185 Hau
      DOKID: 08d123847   Oppstilling: UBBJUR L 185 Hau
      DOKID: 08d123849   Oppstilling: UBBJUR L 185 Hau
      DOKID: 08d123850   Oppstilling: UBBJUR L 185 Hau

38    Helberg, Kjetil: Semantisk Minside
      Helberg, Kjetil Semantisk Minside : semantisk web og rettighetsinformasjon. -
      Oslo : Avdeling for forvaltningsinformatikk ; Unipub forlag, 2007. - VIII,
      154 s. - (Hovedfagsserien / Avdeling for forvaltningsinformatikk ; 1/2007)
      Finnes også som: 071402268
         ISBN 978-82-92244-12-8 (h.)

      DOKID: 08d124784   Oppstilling: UBBJUR L 17 Hov/2007:1

39    Hellum, Anne: Bistandsrelevant kvinnerett
      Hellum, Anne, 1952- Bistandsrelevant kvinnerett : avslutnings[r]apport,
      2002-2007. - Oslo : Avdeling for kvinnerett, Institutt for offentlig rett,
      Universitetet i Oslo, 2007. - [24] s. - (Kvinnerettslig skriftserie ; nr. 72)

      DOKID: 08d123356   Oppstilling: UBBJUR L 17 Kvi/72

40    Heskestad, Andreas: Fra nasjonale enklaver til multinasjonale enheter?
      Heskestad, Andreas
        Fra nasjonale enklaver til multinasjonale enheter? : en kartlegging av
      Europakommisjonens kabinetter 1995-2007. - Oslo : ARENA, 2008. - 61 s. -
      (ARENA report ; no. 03/08)

      DOKID: 08d124450   Oppstilling: UBBJUR L 1186.6 Hes

41    Horsbøl, Kine S.: Økonomiske vilkår ved familiegjenforening mellom barn og d
      Horsbøl, Kine S., 1980-
        Økonomiske vilkår ved familiegjenforening mellom barn og deres
      omsorgspersoner : en undersøkelse av forvaltningens praktisering av
      dispensasjonsskjønnet "særlig sterke menneskelige hensyn". - Oslo :
      Juss-buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i
      Oslo, 2008. - VIII, 232 s., s. A-V. - (Stensilserie / Juss-buss ; nr. 112)

      DOKID: 08d123442   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jus/112

42    Horspool, Margot: European Union law
      Horspool, Margot
        European Union law. - 5th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. -
      C, 606 s. (Core text series)
         ISBN 978-0-19-923419-6 (h.)

      DOKID: 08d014421   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Hor

43    Husabø, Erling Johannes: Straffansvarets periferi
      Husabø, Erling Johannes
        Straffansvarets periferi : medverking, forsøk, førebuing. - Bergen :
      Universitetsforl., 1999. - XV, 422 s.
         ISBN 82-00-12972-1 (ib.)

      DOKID: 08d123999   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hus

44    Hånda i været (Vol. 2008:5 av: Vett
      Hånda i været : EU og utdanningspolitikk. - Oslo : Nei til EU, c2008. - 64
        s. - (Vett ; nr. 5, mai 2008)

      DOKID: 08d124778   Oppstilling: UBBJUR L 828 Hån

45    Håndbok konkurranseloven
      Håndbok konkurranseloven. - 2. utg. - Oslo : NHO, 2008. - 104 s.
           ISBN 978-82-7511-120-1 (h.)

      DOKID: 08d123441   Oppstilling: UBBJUR L 564 Hån

46    Irgens-Jensen, Harald: Bedriftenes hemmelighet - og rettighet?
      Irgens-Jensen, Harald, 1973-
        Bedriftenes hemmelighet - og rettighet? : bedrifters rettslige vern mot at
      andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert
      informasjon. - Oslo : Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo : Unipub,
      2008. - 353 s. - (Doktoravhandlinger forsvart ved det juridiske fakultet ;
      No. 8)

      DOKID: 08d124976   Oppstilling: UBBJUR L 558 Irg

47    Jareborg, Nils: Mening, värde och rationalitet
      Jareborg, Nils
        Mening, värde och rationalitet : cuvée 1974 i ny tappning. - Uppsala :
      Iustus, 2008. - 557 s. - (De leges ; 2008)
         ISBN 978-91-7678-692-5 (ib.)

      DOKID: 08d123360   Oppstilling: UBBJUR L 17 De

48    Jarlskov, Flemming: Lov og orden
      Jarlskov, Flemming
        Lov og orden : af danskernes og dansk politis historie : en krønike. -
      København : Gyldendal, 2003. - 579 s.
         ISBN 87-02-02360-1 (h.), 978-8-702-02360-2 (h.)

      DOKID: 08d122887   Oppstilling: UBBJUR L 727 Jar

49    Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum (Vol. 114 av: Det Juridiske fakultets skriftserie
      Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. - Bergen : Jussformidlingen,
        [2008]. - 254 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie ; nr 114)
           ISBN 978-82-7960-006-0 (h.)

      DOKID: 08d124049   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/114
      DOKID: 08d124051   Oppstilling: UBBJUR L 19 Jus

50    Kihlman, Jon: Köprätten
      Kihlman, Jon
        Köprätten : en introduktion. - 5. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2008. - 139 s.
         ISBN 978-91-39-20494-7 (h.)

      DOKID: 08d121807   Oppstilling: UBBJUR L 277.1 Kih

51    Kinserdal, Arne: Grunnleggende finansregnskapsforståelse
      Kinserdal, Arne, 1934- Grunnleggende finansregnskapsforståelse. - 5. utg. -
      [Oslo] : Cappelen akademisk forlag, 2008. - 253 s.
         ISBN 978-82-02-28541-8 (h.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d123328   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Kin

52    Kjus, Audun: Sakens fakta
      Kjus, Audun, 1972-
        Sakens fakta : fortellingsstrategier i straffesaker. - [Oslo] : Unipub,
      2008. - 243 s.
         ISBN 978-82-7477-363-9 (h.) : Nkr 329.00

      DOKID: 08d124258   Oppstilling: UBBJUR L 1071 Kju

53    Kriminalstatistik 2007 (Vol. 2008:17 av: BRÅ-rapport
      Kriminalstatistik 2007 = Criminal statistics : official statistics of Sweden /
        [redaktör: Leif Petersson]. - Stockholm : Brottsförebyggande rådet, 2008. -
        267 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:17)
           ISBN 978-91-86027-02-5 (h.)

      DOKID: 08d123436   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:17

54    Kvam, Bjarne: Norge og Schengen
      Kvam, Bjarne, 1958-
        Norge og Schengen : et svekket samarbeid mot kriminalitet. - Oslo :
      Cappelen, 2008. - 190 s.
         ISBN 978-82-02-29033-7 (h.)

      DOKID: 08d123131   Oppstilling: UBBJUR L 855 Kva

55    Kvifte, Steinar Sars: Konseptuelle rammeverk for regnskap
      Kvifte, Steinar Sars, 1968-
        Konseptuelle rammeverk for regnskap. - 2. utg. - Oslo : Den norske
      revisorforening, 2008. - 176 s.
         ISBN 978-82-7082-270-6 (h.)

      DOKID: 08d123842   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Kvi

56    L'Abée-Lund, Åsa: Pseudonymisering av personopplysninger i sentrale helsereg
      L'Abée-Lund, Åsa Pseudonymisering av personopplysninger i sentrale
      helseregistre. - Oslo : Avdeling for forvaltningsinformatikk ; Unipub forlag,
      [2008]. - 158 s. - (Hovedfagsserien / Avdeling for forvaltningsinformatikk ;
      1/2006)Finnes også som: 07113140x
         ISBN 978-82-92244-17-3 (h.)

      DOKID: 08d124782   Oppstilling: UBBJUR L 17 Hov/2006:1

57    Lahlum, Hans Olav: Presidentene
      Lahlum, Hans Olav, 1973-
        Presidentene : fra George Washington til George W. Bush. - [Oslo] :
      Cappelen Damm, 2008. - 812 s.
         ISBN 978-82-02-27727-7 (ib.) : Nkr 429.00

      DOKID: 08d122753   Oppstilling: UBBJUR L 677 Lah

58    Larsen, Kjersti Botnan: Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers
      Larsen, Kjersti Botnan
        Offentlige grunnskolers kompetanse til å regulere elevers atferd. - Oslo :
      Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, 2008. - 132 s. -
      (Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr. 3/2008)
         ISBN 978-82-8063-074-2 (h.)

      DOKID: 08d124775   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/2008:3

59    Leijonhufvud, Madeleine: Brott och straff i affärslivet
      Leijonhufvud, Madeleine
        Brott och straff i affärslivet : en lärobok för ekonomer. - 3. uppl. -
      Uppsala : Iustus, 2007. - 152 s.
         ISBN 978-91-7678-679-6 (h.)

      DOKID: 08d121899   Oppstilling: UBBJUR L 866 Lei

60    Leyland, Peter: Textbook on administrative law
      Leyland, Peter Textbook on administrative law. - 6th ed. - Oxford : Oxford
      University Press, 2009 [i.e. 2008]. - XLIII, 535 s.
         ISBN 978-0-19-921776-2 (h.)

      DOKID: 08d011686   Oppstilling: UBBJUR L 729 Ley

61    Lidelse og omsorg ved livets slutt
      Lidelse og omsorg ved livets slutt : en debattbok om eutanasi / Anne Bente
        Hadland og Magdalene Thomassen (red.). - Oslo : St. Olav forlag, 2003. -
        149 s.
           ISBN 82-7024-162-8 (ib.)

      DOKID: 08d122581   Oppstilling: UBBJUR L 887 Lid

62    Lie, Haakon: Slik jeg ser det nå
      Lie, Haakon, 1905-
        Slik jeg ser det nå. - [Oslo] : Cappelen Damm, 2008. - 184 s.
         ISBN 978-82-02-28755-9 (ib.) : Nkr 349.00

      DOKID: 08d123162   Oppstilling: UBBJUR L 661 Lie

63    Lie, Ragnar: EU-leksikon
      Lie, Ragnar
        EU-leksikon. - Oslo : Kunnskapsforl., 2007. - 249 s.
         ISBN 978-82-573-1917-5 (h.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d124256   Oppstilling: UBBJUR Ref L 1186.12 Lie

64    Lødrup, Peter: Oversikt over erstatningsretten
      Lødrup, Peter, 1932-
        Oversikt over erstatningsretten. - 6. utg. - Oslo : Damm, 2008. - 146 s.
         ISBN 978-82-02-28759-7 (h.) : Nkr 298.00

      DOKID: 08d121895   Oppstilling: UBBJUR Pensum Lød

65    Mallinder, Louise: Amnesty, human rights and political transitions
      Mallinder, Louise
        Amnesty, human rights and political transitions : bridging the peace and
      justice divide. - Oxford : Hart, 2008. - XLVI, 586 s. (Studies in
      international law ; vol. 21)
         ISBN 978-1-84113-771-1 (ib.)

      DOKID: 08d016857   Oppstilling: UBBJUR L 1098 Mal

66    MARPOL
      MARPOL : consolidated edition, 2006 : articles, protocols, annexes, unified
        interpretations of the International Convention for the Prevention of
        Pollution from Ships... - London : IMO, 2006.
           ISBN 92-801-4216-x (ib.), 978-92-801-4216-7 (ib.)

      DOKID: 08d002863   Oppstilling: UBBJUR L 497 Mar

67    McKendrick, Ewan: Contract law
      McKendrick, Ewan
        Contract law : text, cases, and materials. - 3rd ed. - Oxford : Oxford
      University Press, 2008. - XLVI, 1077 s.
         ISBN 9780199208012 (h.)

      DOKID: 08d122529   Oppstilling: UBBJUR L 181 Mck

68    Models of autonomy
      Models of autonomy / edited by Yoram Dinstein. - New Brunswick, N.J. :
        Transaction Books, c1981. - X, 319 s.
           ISBN 0-87855-435-1 (ib.)

      DOKID: 08d123500   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 1158 Mod

69    Nielsen, Ruth: EU-arbejdsret
      Nielsen, Ruth
        EU-arbejdsret. - 4. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2006. - 471 s.
         ISBN 978-87-574-1459-2 (h.), 87-574-1459-9 (h.)

      DOKID: 08d017000   Oppstilling: UBBJUR Pensum Nie

70    Njølstad, Olav: Jens Chr. Hauge
      Njølstad, Olav
        Jens Chr. Hauge : fullt og helt. - Oslo : Aschehoug, 2008. - 893 s., pl.
         ISBN 978-82-03-22988-6 (ib.)

      DOKID: 08d123975   Oppstilling: UBBJUR L 661 Njø

71    Nordiska köplagar (Vol. 1984:5 av: NU-serien
      Nordiska köplagar : förslag av den nordiska arbetsgruppen för
      köplagstiftning = Pohjoismaiset kauppalait : pohjoismaisen
      kauppalakityöryhmän ehdotus. - Stockholm, 1985. - 551 s. - (NU ; 1984:5)
         ISBN 91-38-08701-4

      DOKID: 08d123993   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 277.1 Nor

72    Nordli, Odvar: Alvorlig talt
      Nordli, Odvar, 1927-
        Alvorlig talt : samtaler om politikk. - Oslo : Aschehoug, 2008. - 210 s.
         ISBN 978-82-03-29133-3 (ib.) : Nkr 339.00

      DOKID: 08d122889   Oppstilling: UBBJUR L 661 Nor

73    Nordqvist, Lin: Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar
      Nordqvist, Lin
        Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar : en
      kunskapssammanställning. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 92 s. - (BRÅ-rapport ;
      2008:20)
         ISBN 978-91-86027-10-0 (h.)

      DOKID: 08d123435   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:20

74    Norée, Annika: Rättsfall i straffrätt
      Norée, Annika
        Rättsfall i straffrätt. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007. - 224 s.
         ISBN 978-91-39-20464-0 (h.)

      DOKID: 08d121990   Oppstilling: UBBJUR L 15.3 Nor

75    Norge : Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale
      Norge [Kjøpsloven (1988)] Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om
      internasjonale løsørekjøp : med kommentarer. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2008. - 812 s.
         ISBN 978-82-05-30847-3 (ib.) : Nkr 890.00, 82-05-30847-0 (ib.)

      DOKID: 08d124734   Oppstilling: UBBJUR L 277.1 Ber

76    Norsk sjøforsikringsplan 1996 Engelsk
      Norsk sjøforsikringsplan (1996). Engelsk Norwegian Marine Insurance Plan of
      1996 : version 2007. - 2nd ed. - [Oslo] : Sjøassurandørernes Centralforening :
      Det Norske Veritas, 2008. - XX, 123, XX, 117 s.
         ISBN 978-82-515-0310-5 (h.)

      DOKID: 08d123235   Oppstilling: UBBJUR L 519 Nor

77    The Norwegian code of practice for corporate governance
      The Norwegian code of practice for corporate governance. - 4th ed. - [Oslo] :
      Norwegian Corporate Governance Board, 2007. - 56 s.

      DOKID: 08d123362   Oppstilling: UBBJUR L 444.1 Nor

78    Nåmdal, Endre: Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for mil
      Nåmdal, Endre
        Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar. -
      Bergen : [E. Nåmdal], 2008. - 431 s.

      DOKID: 08d124068   Oppstilling: UBBJUR L 837.3 Nåm
      DOKID: 08d124066   Oppstilling: UBBJUR L 837.3 Nåm

79    Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiel (Vol. 2008:16 av: Norges offentlige utr
      Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon :
      utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006 :
      avgitt til Finansdepartementet 19. september 2008. - Oslo : Departementenes
      servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 172 s. - (Norges offentlige
      utredninger ; NOU 2008:16)Finnes også som: 082557446
         ISBN 978-82-583-0983-0 (h.)

      DOKID: 08d124893   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d124892   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

80    Oppedal, Mons: Akutthjemlene i barnevernloven
      Oppedal, Mons, 1944-
        Akutthjemlene i barnevernloven. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 644
      s.
         ISBN 978-82-05-38513-9 (ib.) : Nkr 720.00

      DOKID: 08d123242   Oppstilling: UBBJUR L 779 Opp

81    Pedersen, Jan Vidar Lie: Drama i dalen
      Pedersen, Jan Vidar Lie, 1951-
        Drama i dalen. - Lillehammer : Dølaringen boklag, 2007-    . - b.

      DOKID: 08d124777   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Ped

82    Plesner, Ingvill Thorson: Freedom of religion and belief
      Plesner, Ingvill Thorson
        Freedom of religion and belief : a quest for state neutrality. - [Oslo] :
      Faculty of Law, University of Oslo : Unipub, 2008. - 421 s. - (Series of
      dissertations submitted to the Faculty of Law, University of Oslo ; no. 9)

      DOKID: 08d124460   Oppstilling: UBBJUR L 712 Ple

83    Posner, Richard A.: Economic analysis of law
      Posner, Richard A.
        Economic analysis of law. - 7th ed. - Austin, Tex. : Wolters Kluwer Law &
      Business, c2007. - XXII, 787 s.
         ISBN 978-0-7355-6354-4 (ib.)

      DOKID: 08d017869   Oppstilling: UBBJUR Pensum Pos

84    La Protezione internazionale dei beni culturali
      La Protezione internazionale dei beni culturali : [atti del Convegno
        celebrativo del 30o anniversario della Convenzione dell'Aja protezione dei
        beni culturali nei conflitti armati : Firenze, 22-24.11.1984] = The
        international protection of cultural property. = La protection
        internationale des biens culturels / Istituto internazionale di diritto
        umanitario. - [Roma] : Fondazione europea dragan, c1986. - 246 s.

      DOKID: 08d123642   Oppstilling: UBBJUR L 1202 Pro

85    Rasmussen, Vetle W.: Utvelgelseskrets ved nedbemanning
      Rasmussen, Vetle W.
        Utvelgelseskrets ved nedbemanning. - Oslo : Institutt for kriminologi og
      rettssosiologi, 2007. - 43 s. - (Stensilserie / Juss-buss, Institutt for
      kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 108)

      DOKID: 08d123444   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jus/108

86    Refsdal, Endre S.: Årsrapport for Juss-Buss 2007
      Refsdal, Endre S.
        Årsrapport for Juss-Buss 2007. - Oslo : Juss-buss, Institutt for
      kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 2008. - 67 s. -
      (Stensilserie / Juss-buss ; nr 111)

      DOKID: 08d123319   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jus/111

87    Regjeringen : Regjeringens eierpolitikk
      Regjeringen
        Regjeringens eierpolitikk. - [Oslo] : Nærings- og handelsdepartementet,
      [2008]. - 75 s.

      DOKID: 08d124787   Oppstilling: UBBJUR L 443 Reg

88    Regulating competition in the EU
      Regulating competition in the EU / Bent Iversen ... [et al.] ; translated by
        Steven Harris. - København : DJØF, 2008. - 751 s.
           ISBN 978-87-574-1697-8 (h.)

      DOKID: 08d001824   Oppstilling: UBBJUR L 564 Reg

89    Reistad, Rita E.: Drap, løgn og fortielse
      Reistad, Rita E., 1955-
        Drap, løgn og fortielse : om politi, rettsvesen og manglende støtteapparat.
      - Bodø : Licentia forl., 2008. - 168 s.
         ISBN 978-82-92906-26-2 (ib.) : Nkr 280.00

      DOKID: 08d124445   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Rei

90    Rogan, Silje Aga: Lobbing for et bedre lovverk
      Rogan, Silje Aga
        Lobbing for et bedre lovverk. - Oslo : Institutt for kriminologi og
      rettssosiologi, 2008. - 28 s. - (Stensilserie / Juss-buss, Institutt for
      kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 109)

      DOKID: 08d123445   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jus/109

91    Rosén, Karl: Eiendomsmegling
      Rosén, Karl, 1975-
        Eiendomsmegling : rettslige spørsmål. - 2. utg. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2008. - 627 s.
         ISBN 978-82-05-38746-1 (ib.) : Nkr 720.00

      DOKID: 08d123135   Oppstilling: UBBJUR L 297 Ros

92    Rundevold, Fredd G.: Rettslige og systemmessige krav til inntakssystemet for sø
      Rundevold, Fredd G.
        Rettslige og systemmessige krav til inntakssystemet for søkere til
      videregående opplæring. - Oslo : Unipub forlag, 2000. - 176 s. -
      (Hovedfagsserien / Avdeling for forvaltningsinformatikk ; nr [1/2000])
         ISBN 82-92244-01-8 (h.)

      DOKID: 08d124440   Oppstilling: UBBJUR L 17 Hov/2000:1

93    Ruud, Jørn W.: Erindringen om andre verdenskrig i Finnmark og Nord-Troms
      Ruud, Jørn W.
        Erindringen om andre verdenskrig i Finnmark og Nord-Troms. - Bergen :
      [J.W. Ruud], 2008. - 141 bl.

      DOKID: 08d123363   Oppstilling: UBBJUR L 1227 Ruu

94    Rättsfallssamling i fastighetsrätt
      Rättsfallssamling i fastighetsrätt / sammanställd av Kajsa Ljung. - 2. uppl. -
        Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 354 s.
           ISBN 978-91-39-20465-7 (h.)

      DOKID: 08d121897   Oppstilling: UBBJUR L 15.3 Ræt

95    Saidov, Djakhongir: The law of damages in international sales
      Saidov, Djakhongir
        The law of damages in international sales : the CISG and other
      international instruments. - Oxford : Hart, 2008. - XXVII, 294 s.
         ISBN 978-1-84113-742-1 (ib.)

      DOKID: 08d016744   Oppstilling: UBBJUR L 277.4 Sai

96    Schiavetta, Susan: Electronic alternative dispute resolution
      Schiavetta, Susan
        Electronic alternative dispute resolution : increasing access to justice
      via procedural protections. - Oslo : Faculty of Law, University of Oslo :
      Unipub, 2008. - XVI, 507 s. - (Series of dissertations submitted to the
      Faculty of Law, University of Oslo ; no. 7)

      DOKID: 08d124447   Oppstilling: UBBJUR L 1021 Sch

97    Shakespeare and the law
      Shakespeare and the law / edited by Paul Raffield and Gary Watt. - Oxford :
        Hart, 2008. - XIII, 310 s.
           ISBN 978-1-84113-825-1 (h.)

      DOKID: 08d014484   Oppstilling: UBBJUR L 25.5 Sha

98    Siljan, Guro: Unge lovbrytere
      Siljan, Guro, 1980-
        Unge lovbrytere : dømt til kriminalitet. - Oslo : Institutt for
      kriminologi og rettssosiologi, 2007. - 111 s. - (Stensilserie / Juss-buss,
      Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr. 107)

      DOKID: 08d123329   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jus/107

99    Skift/turnusutvalget 2007-2008 : Skift og turnus - gradvis kompensasjon for ubekvem arbeids
      Skift/turnusutvalget 2007-2008 Skift og turnus - gradvis kompensasjon for
      ubekvem arbeidstid. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 144 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008:17)Finnes også som: 08262738x
         ISBN 978-82-583-0985-4 (h.)

      DOKID: 08d125108   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d125107   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

100   Southampton on shipping law
      Southampton on shipping law / Institute of Maritime law, University of
        Southampton ; [authors: Yvonne Baatz ... [et al.]]. - London : Informa,
        2008. - XLVI, 428 s.
           ISBN 978-1-84311-755-1 (h.)

      DOKID: 08d013111   Oppstilling: UBBJUR L 503 Sou

101   Sparkes, Peter: European land law
      Sparkes, Peter
        European land law. - Oxford : Hart, 2007. - LXXXV, 547 s.
         ISBN 978-1-84113-758-2 (ib.)

      DOKID: 08d017870   Oppstilling: UBBJUR L 217 Spa

102   Stokke, Torgeir Aarvaag: Det kollektive arbeidslivet
      Stokke, Torgeir Aarvaag
        Det kollektive arbeidslivet : organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør
      og inntektspolitikk. - Oslo : Universitetsforl., c2003. - 309 s.
         ISBN 82-15-00204-8 (h.), 978-8-215-00204-0 (h.)

      DOKID: 08d123997   Oppstilling: UBBJUR L 412 Sto

103   Stone, Richard: Textbook on civil liberties and human rights
      Stone, Richard, 1951- Textbook on civil liberties and human rights. - 7th
      ed. - Oxford : Oxford University Press, c2008. - XL, 566 s.
         ISBN 978-0-19-923162-1 (h.)

      DOKID: 08d122073   Oppstilling: UBBJUR L 709 Sto

104   Sundbø, Ingrid: Fra geodata og GIS til GII
      Sundbø, Ingrid
        Fra geodata og GIS til GII : fra geodata og Geografiske Informasjonssystem
      (GIS) til Geografisk Informasjonsinfrastruktur (GII). - Oslo : Avdeling for
      forvaltningsinformatikk ; Unipub forlag, [2008]. - 162 s. -
      (Hovedfagsserien / Avdeling for forvaltningsinformatikk ; 2/2005)
         ISBN 978-82-92244-15-9 (h.)

      DOKID: 08d124783   Oppstilling: UBBJUR L 17 Hov/2005:2

105   Svernlöv, Carl: Juridisk engelska
      Svernlöv, Carl
        Juridisk engelska : modern affärsjuridisk kommunikation med praktiska
      exempel. - 3. omarb. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2008. - 268 s.
         ISBN 978-91-39-01347-1 (h.)

      DOKID: 08d121926   Oppstilling: UBBJUR L 10 Sve

106   Svernlöv, Carl: Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget
      Svernlöv, Carl
        Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget : en introduktion. - Stockholm :
      Nordstedts juridik, 2008. - 133 s.
         ISBN 978-91-39-20491-6 (h.)

      DOKID: 08d121927   Oppstilling: UBBJUR L 435 Sve

107   Terrorism in international and European criminal law
      Terrorism in international and European criminal law : a collection of
      articles : JUS-275-2-A. - Bergen : Universitetet i Bergen, Det juridiske
      fakultet, 2008. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 08d121912   Oppstilling: UBBJUR Ter
      DOKID: 08d121911   Oppstilling: UBBJUR Pensum Ter

108   The Post-sovereign constellation (Vol. 2008:4 av: ARENA report
      The Post-sovereign constellation : law and democracy in Neil D. MacCormick's
        legal and political theory / Agustín José Menéndez and John Erik Fossum
        (eds). - Oslo : Arena, c2008. - IV, 332 s. - (ARENA report ; no. 4/08)

      DOKID: 08d124449   Oppstilling: UBBJUR L 25 Pos

109   Trygstad, Sissel C.: Forretningsbasert regnskap i staten
      Trygstad, Sissel C., 1966
        Forretningsbasert regnskap i staten : erfaringer og holdninger. - Oslo :
      Fafo, c2008. - 70, [14] s. - (Fafo-rapport ; 2008:30)
         ISBN 978-82-7422-640-1 (h.)

      DOKID: 08d124786   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Try

110   Veland, Geir: Tjenestepensjonsordningene i Norge
      Veland, Geir, 1954
        Tjenestepensjonsordningene i Norge : en undersøkelse av status og
      utviklingstrekk i privat sektor. - Oslo : Fafo, c2008. - 112 s. -
      (Fafo-rapport ; 2008:23)
         ISBN 978-82-7422-633-3 (h.)

      DOKID: 08d124785   Oppstilling: UBBJUR L 466 Vel

111   Voldgiftstekster
      Voldgiftstekster / Peter Arnt Nielsen [red.]. - København : Thomson, c2008. -
        346 s.
           ISBN 978-87-619-2239-7 (h.)

      DOKID: 08d050051   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Vol

112   Volksgruppenrecht (Vol. 15 av: Berichte uns Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
      Volksgruppenrecht : ein Beitrag zur Friedenssicherung / herausgegeben von
        Fritz Wittmann und Stefan Graf Bethlen. - München : Günther Olzog Verlag,
        c1980. - 177 s. - (Berichte und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
        München ; Bd. 15)
           ISBN 3-7892-9824-7 (h.)

      DOKID: 08d123875   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Vol

113   Wennberg, Suzanne: Introduktion till straffrätten
      Wennberg, Suzanne
        Introduktion till straffrätten. - 8. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2008. - 120 s.
         ISBN 978-9139-20472-5 (ib.)

      DOKID: 08d121808   Oppstilling: UBBJUR L 854 Wen

114   Williams, Richard: Gard guidance to the statues and rules
      Williams, Richard
        Gard guidance to the statues and rules. - Arendal : Gard, 2008. - 489 s.
         ISBN 82-90344-14-7 (ib.)

      DOKID: 08d123851   Oppstilling: UBBJUR L 519 Wil

115   Wilpert, Friedrich von: The Oder-Neisse problem
      Wilpert, Friedrich von
        The Oder-Neisse problem : towards fair play in Central Europe. - Bonn :
      Edition Atlantic Forum, c1964. - 163 s.

      DOKID: 08d123502   Oppstilling: UBBJUR L 1168 Wil

116   Wolk, Sanna: Arbetstagares immaterialrätter
      Wolk, Sanna
        Arbetstagares immaterialrätter : rätten till datorprogram, design och
      uppfinningar m.m. i anställningsförhållanden. - 2 omarb. uppl. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2008. - 288 s.
         ISBN 978-91-39-01351-8 (ib.)

      DOKID: 08d001823   Oppstilling: UBBJUR L 559 Wol

117   Aasen, Henriette Sinding: Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandli
      Aasen, Henriette Sinding
        Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling. - Bergen :
      Fagbokforlaget, 2000. - 687 s.
         ISBN 82-7674-531-8 (ib.), 978-82-7674-531-3 (ib.)

      DOKID: 08d124886   Oppstilling: UBBJUR L 792 Åse

118   Öberg, Jonas: Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse
      Öberg, Jonas
        Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse : en effektstudie. -
      Stockholm : BRÅ, 2008. - 54 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:18)
         ISBN 978-91-86027-09-4 (h.)

      DOKID: 08d123433   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:18