tilvekst08.06.htm

  Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
juli 2008

1        Bachke, O.A.: Foreløbigt Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesa
      Bachke, O.A.
        Foreløbigt Udkast til Lov om Rettergangsmaaden i Straffesager : samt til
      Lov om Sikkerhedsfængsel (Forebyggelsestvang). - Kristiania : [s.n.], 1885. -
      91 s.

      DOKID: 08d014867   Oppstilling: UBBJUR L 1064 Bac

2     Barnerett
      Barnerett : internasjonalt perspektiv / Mary-Ann Hedlund (red.). - Bergen :
        Fagbokforl., c2008. - 215 s.
           ISBN 978-82-450-0732-9 (h.) : Nkr 298.00

      DOKID: 08d014846   Oppstilling: UBBJUR L 34.6 Bar

3     Beck Thomsen, Hans Helge: Kaution og garanti samt andre solidariske skyldforhold
      Beck Thomsen, Hans Helge
        Kaution og garanti samt andre solidariske skyldforhold. - 2. udg. -
      København : Thomson, c2008. - 267 s.
         ISBN 978-87-619-2130-7 (h.)

      DOKID: 08d013385   Oppstilling: UBBJUR L 290 Bec

4     Bennett, Trevor: Grannsamverkans effekter på brottsligheten
      Bennett, Trevor
        Grannsamverkans effekter på brottsligheten : en systematisk
      forskningsgenomgång. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 47 s. - (BRÅ-rapport ;
      2008:9)
         ISBN 978-91-86027-03-2 (h.)

      DOKID: 08d016217   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:9

5     Berg, Jens Petter: Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i
      Berg, Jens Petter, 1952-
        Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en
      postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. - [Ny utg.]. - [Oslo] : [Jens
      Petter Berg], 2008. - XVI, 323 s.

      DOKID: 08d016295   Oppstilling: UBBJUR L 27 Ber

6     Borgestrand, Geir-Arne: Grenseoverskridende byggetjenester
      Borgestrand, Geir-Arne Grenseoverskridende byggetjenester : norske regler om
      kvalifikasjoner og utførelse i EØS-perspektiv. - Oslo : Senter for
      europarett, Universitetet i Oslo : Universitetsforl., c2007. - IV, 165 s. -
      (IUSEF ; nr. 49)Finnes også som: 080532500
         ISBN 978-82-15-01180-6 (h.)

      DOKID: 08d016219   Oppstilling: UBBJUR L 17 IUS/49

7     Brayne, Hugh: Law for social workers
      Brayne, Hugh
        Law for social workers. - 10th ed. - Oxford : Oxford University Press,
      2008. - XXVIII, 668 s.
         ISBN 978-0-19-921116-6 (h.)

      DOKID: 08d014534   Oppstilling: UBBJUR L 778 Bra

8     Bunch, Lars: Aktieselskabsloven med ændringer senest af 6. juni 2007
      Bunch, Lars Aktieselskabsloven med ændringer senest af 6. juni 2007. - 7.
      rev. udg. - København : Thomson, c2007. - 1257 s.
         ISBN 978-87-619-1825-3 (ib.)

      DOKID: 08d014087   Oppstilling: UBBJUR L 416 Bun

9     Company law and finance
      Company law and finance / Paul Krüger Andersen, Karsten Engsig Sørensen
        [red.]. - København : Thomson, 2008. - 347 s.
           ISBN 9788761919748 (ib.)

      DOKID: 08d014054   Oppstilling: UBBJUR L 420 Com

10    Constitutional law of 10 EU member states
      Constitutional law of 10 EU member states : the 2004 enlargement / editors:
      Constantijn Kortmann, Joseph Fleuren, Wim Voermans ; by Miluse Kindlová ...
      [et al.]. - The Hague : Kluwer, 2006. - 1 b. (flere pag.).
         ISBN 978-90-13-03468-4 (ib.), 9013034683 (ib.), 978-90-411-2621-4 (ib.),
        904112621x (ib.)

      DOKID: 08d011355   Oppstilling: UBBJUR L 665 Con

11    Dahl, Arne Willy: Håndbok i militær folkerett
      Dahl, Arne Willy, 1949-
        Håndbok i militær folkerett. - 2. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl.,
      2008. - 525 s.
         ISBN 978-82-02-26828-2 (h.) : Nkr 550.00

      DOKID: 08d014844   Oppstilling: UBBJUR L 1215 Dah

12    Eide, Erling: Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner
      Eide, Erling, 1940-
        Rettsøkonomiske analyser av tingsrett og beslektede emner. - Oslo :
      Privatrettsfondet, 2007. - 89 s. - (Stensilserie / Institutt for
      privatrett, Universitetet i Oslo. Serie B ; nr 40)
         ISBN 978-82-7236-187-6 (h.)

      DOKID: 08d016201   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/40

13    En hommage à Francis Delpérée
      En hommage à Francis Delpérée : itinéraires d'un constitutionnaliste. -
        Bruxelles : Bruylant, 2007. - 1790 s.
           ISBN 978-2-8027-2406-3 (ib.)

      DOKID: 08d011688   Oppstilling: UBBJUR L 19 Del

14    Ezrachi, Ariel: EC competition law
      Ezrachi, Ariel
        EC competition law : an analytical guide to the leading cases. - Oxford :
      Hart, 2008. - XXIX, 284 s.
         ISBN 978-1-84113-674-5 (h.)

      DOKID: 08d014641   Oppstilling: UBBJUR L 564 Ezr

15    Fedders, Jan: Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder
      Fedders, Jan Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder : fra dansk
      praksis til IFRS. - 3. udg. - København : Thomson, c2008.
         ISBN 978-87-619-2137-6 (h.)

      DOKID: 08d013270   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Fed

16    Fode, Carsten: Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber
      Fode, Carsten
        Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber. - 2. udg. - København :
      Thomson, c2007. - 815 s.
         ISBN 978-87-619-1837-6 (ib.)

      DOKID: 08d014086   Oppstilling: UBBJUR L 414 Fod

17    Fosmark, Per: Familie- og arverett
      Fosmark, Per, 1953-
        Familie- og arverett : oppgaver og emneoversikter : kurs privatrett
      grunnfag. - Oslo : Institutt for privarett, Universitetet i Oslo, 2008. -
      123 s. - (Stensilserie / Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
      Serie B ; nr 41)
         ISBN 978-82-7236-189-0 (h.)

      DOKID: 08d016202   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/41

18    Føllesdal, Andreas: Å fremme rett og hindre urett
      Føllesdal, Andreas, 1957-
        Å fremme rett og hindre urett : juristetikkens begrunnelse og grenser. -
      Oslo : A. Føllesdal, c2007. - 67 s.
         ISBN 978-82-91204-01-7 (h.), 82-91204-01-2 (h.)

      DOKID: 08d016297   Oppstilling: UBBJUR L 974 Føl

19    Grubbe, Niels: Boliglejeret
      Grubbe, Niels
        Boliglejeret. - København : Thomson, c2008. - 516 s.
         ISBN 978-87-619-1575-7 (h.)

      DOKID: 08d014053   Oppstilling: UBBJUR L 278 Gru

20    Gullberg, Hans: Arbetsmiljölagen
      Gullberg, Hans
        Arbetsmiljölagen : i lydelse den 1 januari 2008 : kommentarer och
      författningar. - 14. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2008. - 469 s.
         ISBN 978-91-39-10954-9 (h.)

      DOKID: 08d004024   Oppstilling: UBBJUR L 411 Gul

21    Herring, Jonathan: Criminal law
      Herring, Jonathan
        Criminal law : text, cases and materials. - 3rd ed. - Oxford : Oxford
      University Press, c2008. - LXI, 990 s.
         ISBN 978-0-19-923432-5 (h.)

      DOKID: 08d014265   Oppstilling: UBBJUR L 854 Her

22    Johansen, Jon Petter Rui: Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning
      Johansen, Jon Petter Rui, 1975-
        Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning : ne bis in idem. - Tromsø :
      Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet, 2008. - XVII, 626 s.

      DOKID: 08d014856   Oppstilling: UBBJUR L 1085 Joh

23    Juratowitch, Ben: Retroactivity and the common law
      Juratowitch, Ben
        Retroactivity and the common law. - Oxford : Hart, 2008. - XXIX, 239 s.
         ISBN 978-1-84113-761-2 (ib.)

      DOKID: 08d014642   Oppstilling: UBBJUR L 130 Jur

24    Justismord og rettssikkerhet
      Justismord og rettssikkerhet / Anders Bratholm og Ståle Eskeland (red.). -
        Oslo : Universitetsforl., c2008. - 287 s.
           ISBN 978-82-15-01149-3 (ib.) : Nkr 339.00

      DOKID: 08d015560   Oppstilling: UBBJUR L 1091 Jus

25    Kjønstad, Asbjørn: Helserett
      Kjønstad, Asbjørn, 1943-
        Helserett : pasienters og helsearbeideres rettsstilling. - 2. utg. - Oslo :
      Gyldendal akademisk, 2007. - 387 s.
         ISBN 978-82-05-38071-4 (ib.) : Nkr 420.00

      DOKID: 08d012975   Oppstilling: UBBJUR Pensum Kjø

26    Kjørven, Marte: Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv.
      Kjørven, Marte
        Avbrytelse av foreldelsesfristen ved rettslige skritt mv. : vilkår og
      virkninger. - Oslo : Privatrettsfondet - fondet til fremme av forskning på
      privatrettens område, 2008. - 174 s. - (Skriftserie / Institutt for
      privatrett, Universitetet i Oslo ; 172)
         ISBN 978-82-7236-191-3 (h.)

      DOKID: 08d016263   Oppstilling: UBBJUR L 134 Kjø
      DOKID: 08d016279   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/172

27    Konkurrenceretten i EU
      Konkurrenceretten i EU / Andreas Christensen ... [et al.]. - 2. udg. -
        København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. - XXVI, 1040 s.
           ISBN 87-574-1106-9 (h.), 978-8-757-41106-5 (h.)

      DOKID: 08d013499   Oppstilling: UBBJUR Pensum Kon

28    Lier, Stein Morten: Rikets tilstand
      Lier, Stein Morten, 1967-
        Rikets tilstand. - [Oslo] : Nordisk kriminalkrønike, 2007. - 232 s.
         ISBN 978-82-91563-14-5 (ib.) : Nkr 350.00

      DOKID: 08d016326   Oppstilling: UBBJUR L 869 Lie

29    Lilly, Graham C.: Principles of evidence
      Lilly, Graham C. Principles of evidence. - 4th ed. - St. Paul, Minn. :
      Thomson/West, c2006. - XVII, 478 s. (Concise hornbook series)
         ISBN 978-0-314-15616-7 (h.), 0-314-15616-x (h.)

      DOKID: 07d004412   Oppstilling: UBBJUR L 979 Lil

30    Misbruk av dominerende stilling
      Misbruk av dominerende stilling : studier i konkurranserett / Olav Kolstad
        (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2007. - 500 s.
           ISBN 978-82-15-01138-7 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 08d016506   Oppstilling: UBBJUR L 564 Mis

31    Penner, J.E.: The law of trusts
      Penner, J.E.
        The law of trusts. - 6th ed. - Oxford : Oxford University Press, c2008. -
      XXIX, 498 s. (Core text series)
         ISBN 978-0-19-954092-1 (h.)

      DOKID: 08d014317   Oppstilling: UBBJUR L 157 Pen

32    Rhyne, Charles S.: International law
      Rhyne, Charles S.
        International law : the substance, processes, procedures and institutions
      for world peace with justice. - Washington : CLB Publishers, 1971. - XXIX,
      656 s.

      DOKID: 08d016222   Oppstilling: UBBJUR L 1144 Rhy

33    Rohe, Mathias: Muslim minorities and the law in Europe
      Rohe, Mathias
        Muslim minorities and the law in Europe : chances and challenges. - New
      Delhi : Global Media, 2007. - 173 s.
         ISBN 81-88869-23-6 (ib.), 978-81-88869-23-7 (ib.)

      DOKID: 08d014133   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Roh

34    Rokhaug, Egil: Gjeldsordningsloven i teori og praksis
      Rokhaug, Egil
        Gjeldsordningsloven i teori og praksis. - 2. utg. - [Oslo] : [E. Rokhaug],
      2008. - 566 s.
         ISBN 978-82-996989-1-7 (ib.)

      DOKID: 08d016325   Oppstilling: UBBJUR L 1059 Rok

35    Selin, Klara Hradilova: Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre
      Selin, Klara Hradilova Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre :
      utvecklingen under åren 1995 -2006. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 77 s. -
      (BRÅ-rapport ; 2008:13)
         ISBN 978-91-85664-98-6 (h.)

      DOKID: 08d016294   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:13

36    Simply 2007 (Vol. 360 av: Marius
      Simply 2007 : Scandinavian Institute of Maritime Law yearbook. - Oslo :
      Sjørettsfondet, 2007. - XVIII, 381, XLIV s. - (Marius ; nr. 360)

      DOKID: 08d016280   Oppstilling: UBBJUR L 17 Mar/360

37    Stang, Elisabeth Gording: Det er barnets sak
      Stang, Elisabeth Gording
        Det er barnets sak : barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter
      barnevernloven § 4-4. - Oslo : Universitetsforl., c2007. - 469 s.
         ISBN 978-82-15-01209-4 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 08d016505   Oppstilling: UBBJUR L 779 Sta

38    Stanley, Paul: The law of confidentiality
      Stanley, Paul
        The law of confidentiality : a restatement. - Oxford : Hart, 2008. - XXIV,
      169 s.
         ISBN 978-1-84113-811-4 (h.)

      DOKID: 08d014646   Oppstilling: UBBJUR L 164 Sta

39    Sørensen, Christopher Haugli: Konstruktivt totalforlis
      Sørensen, Christopher Haugli, 1982-
        Konstruktivt totalforlis : kondemnasjonsvilkår og totaltapsoppgjør etter
      Norsk Sjøforsikringsplan og spesialvilkår. - Oslo : Nordisk institutt for
      sjørett, 2008. - V, 176 s. - (Marius ; nr. 361)

      DOKID: 08d014847   Oppstilling: UBBJUR L 17 Mar/361

40    Sørlie, Cathrine: Kvinne- og kjønnsperspektivet i master i rettsvitenskap
      Sørlie, Cathrine
        Kvinne- og kjønnsperspektivet i master i rettsvitenskap : en vurdering av
      integreringen av kvinne- og kjønnsperspektivet i de obligatoriske fag ved
      Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. - Oslo : Avdeling for
      kvinnerett, Universitet i Oslo, 2008. - V, 168 s. - (Kvinnerettslig
      skriftserie ; nr. 75)

      DOKID: 08d016200   Oppstilling: UBBJUR L 17 Kvi/75

41    Tamm, Ditlev: Retshistorie
      Tamm, Ditlev
        Retshistorie : Danmark, Europa, globale perspektiver. - 2. udg. -
      København : Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2005. - 473 s.
         ISBN 87-574-1264-2 (h.)

      DOKID: 08d012136   Oppstilling: UBBJUR Pensum Tam

42    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Thorbjørnssen, J.A.: Folkets bog
      Thorbjørnssen, J.A. Folkets bog : lov- og formularbog. - Kristianssund :
      Tvedte, 1903. - 2 b.
        Del 2: 1903. - VII, 445 s.

      DOKID: 08d016329   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 32 Tho/2

43    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Thorbjørnssen, J.A.: Folkets bog
      Thorbjørnssen, J.A. Folkets bog : lov- og formularbog. - Kristianssund :
      Tvedte, 1903. - 2 b.
        Del 1: 1903. - VIII, 365 s.

      DOKID: 08d016328   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 32 Tho/1

44    Thorbjørnssen, J.A.: Folkets bog
      Thorbjørnssen, J.A. Folkets bog : lov- og formularbog. - Kristianssund :
      Tvedte, 1903. - 2 b.

      DOKID: 08d016327   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 32 Thi

45    Torp, Eivind: Renskötselrätten och rätten till naturresurserna
      Torp, Eivind
        Renskötselrätten och rätten till naturresurserna : om rättslig reglering
      av mark- och resursanvändningen på renbetesmarken i Sverige. - Tromsø : Det
      juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, 2008. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 08d014849   Oppstilling: UBBJUR L 243 Tor

46    Vestergaard Pedersen, Per: Transportret
      Vestergaard Pedersen, Per
        Transportret : introduktion til reglerne om transport af gods. - København :
      Thomson, c2008. - 1109 s.
         ISBN 978-87-619-1237-4 (ib.)

      DOKID: 08d014085   Oppstilling: UBBJUR L 292 Ves

47    Vesterhav, Daniel: Tillgångsinriktad brottsbekämpning
      Vesterhav, Daniel
        Tillgångsinriktad brottsbekämpning : myndigheternas arbete med att spåra
      och återföra utbyte av brott. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 117 s. -
      (BRÅ-rapport ; 2008:10)
         ISBN 978-91-85664-97-9 (h.)

      DOKID: 08d016275   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:10

48    Wacks, Raymond: Law
      Wacks, Raymond
        Law : a very short introduction. - Oxford : Oxford University Press, 2008. -
      172 s. (Very short introductions ; 180)
         ISBN 978-0-19-921496-9 (h.)

      DOKID: 08d014536   Oppstilling: UBBJUR L 7 Wac

49    Wefling, Christian: Overtakelse og sluttoppgjør etter NS 8406
      Wefling, Christian, 1967-
        Overtakelse og sluttoppgjør etter NS 8406. - Lillehammer : Advokatene
      Stavrum, Nystuen & Bøen, 2008. - 36 s.
         ISBN 978-82-997651-2-1 (h.)

      DOKID: 08d014854   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

50    Wils, Wouter P.J.: Efficiency and justice in European antitrust enforcement
      Wils, Wouter P.J.
        Efficiency and justice in European antitrust enforcement. - Oxford : Hart,
      2008. - XXIV, 206 s.
         ISBN 978-1-84113-017-0 (ib.)

      DOKID: 08d014640   Oppstilling: UBBJUR L 565 Wil

51    Woxholth, Geir: Foreningsrett
      Woxholth, Geir, 1953-
        Foreningsrett : med samvirkeloven. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk,
      2008. - 678 s.
         ISBN 978-82-05-38599-3 (ib.) : Nkr 840.00

      DOKID: 08d014863   Oppstilling: UBBJUR L 442 Wox

52    Waage, Niels: Spirituskørsel mv.
      Waage, Niels
        Spirituskørsel mv. - 5. udg. - København : Thomson, c2007. - 502 s.
         ISBN 978-87-619-1970-0 (h.)

      DOKID: 08d014128   Oppstilling: UBBJUR L 837.5 Wåg
 

../../avdeling/jur/juss.map

tilvekst08.06.htm