tilvekst08.06.htm

  Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
juni 2008

1     Bankinspeksjonen : Utkast til lov om aksjefond fremlagt av Bankinspeksjonen 2
      Bankinspeksjonen
        Utkast til lov om aksjefond fremlagt av Bankinspeksjonen 27. februar 1980. -
      [Oslo] : Bankinspeksjonen, 1980. - 74 bl.

      DOKID: 08d014024   Oppstilling: UBBJUR 16.5 Ban

2     Barnard, Catherine: The substantive law of the EU
      Barnard, Catherine
        The substantive law of the EU : the four freedoms. - 2nd ed. - Oxford :
      Oxford University Press, 2007. - CVI, 643 s.
         ISBN 978-0-19-929839-6 (h.)

      DOKID: 08d010538   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Bar

3     Berg, Jens Petter: Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i
      Berg, Jens Petter, 1952-
        Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en
      postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. - [Ny utg.]. - [Oslo] : [Jens
      Petter Berg], 2008. - XVI, 323 s.

      DOKID: 08d014473   Oppstilling: UBBJUR L 27 Ber

4     Björkholm, Mikaela: Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspekti
      Björkholm, Mikaela
        Fri rörlighet i Europa ur ett sjöarbetsrättsligt perspektiv : en analys av
      sjömannens och redarens grundläggande friheter. - [Oslo] : [Mikaela
      Björkholm], 2007. - XXIV, 469 s.

      DOKID: 08d014472   Oppstilling: UBBJUR L 413 Bjø

5     Borgeke, Martin: Att bestämma påföljd för brott
      Borgeke, Martin
        Att bestämma påföljd för brott. - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. -
      510 s.
         ISBN 978-91-39-01147-7 (ib.)

      DOKID: 08d011423   Oppstilling: UBBJUR L 914 Bor

6     Brorson, Christian: Forsøg til den fierde Bogs Fortolkning i Christian den fem
      Brorson, Christian
        Forsøg til den fierde Bogs Fortolkning i Christian den femtes danske og
      norske Lov og de ældre Loves Bestemmelser, som henhøre til denne Deel af den
      danske Lovgivning. - Kiøbenhavn : Gyldendal, 1797. - 490 s.

      DOKID: 04d023384   Oppstilling: UBBJUR XXII Bro

7     Børde, Charlotte: På rett hylle med åndsverkloven
      Børde, Charlotte På rett hylle med åndsverkloven : en veiledning i
      opphavsrett for arkiv, bibliotek og museum. - Oslo : ABM-utvikling, 2008. -
      104 s. - (ABM-skrift ; #45)Finnes også som: 080795110
         ISBN 978-82-8105-060-0 (h.)

      DOKID: 08d013476   Oppstilling: UBBJUR L 524 Bør

8     The Changing constitution
      The Changing constitution / edited by Jeffrey Jowell and Dawn Oliver. - 6th
        ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - XXXVI, 443 s.
           ISBN 978-0-19-920511-0 (h.)

      DOKID: 08d011527   Oppstilling: UBBJUR L 666 Cha

9     Dimmen, Ole Andreas: Fritaksmetoden
      Dimmen, Ole Andreas, 1981-
        Fritaksmetoden : en gavepakke til skatteplanleggere?. - Oslo : Institutt
      for offentlig rett, Universitetet i Oslo : Unipub, 2007. - IV, 157 s. -
      (Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr. 8/2007)
         ISBN 978-82-8063-070-4 (h.)

      DOKID: 08d014293   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/2007:8

10    Dwyer, John P.: Property law and policy
      Dwyer, John P.
        Property law and policy : a comparative institutional perspective. -
      Westbury, N.Y. : Foundation Press, 1998. - XLI, 1076 s. (University casebook
      series)
         ISBN 1-56662-533-5 (ib.)

      DOKID: 07d023615   Oppstilling: UBBJUR L 201 Dwy

11    Ellinger, E.P.: Ellinger's modern banking law
      Ellinger, E.P. Ellinger's modern banking law. - 4th ed. - Oxford : Oxford
      University Press, 2006. - LXXXII, 886 s.
         ISBN 0-19-928119-x (h.)

      DOKID: 08d011577   Oppstilling: UBBJUR L 766 Ell

12    Festskrift till Anders Fogelklou
      Festskrift till Anders Fogelklou / [redaktörer: Åke Frändberg, Stefan
        Hedlund, Torben Spaak]. - Uppsala : Iustus, 2008. - VIII, 352 s.
           ISBN 978-91-7678-686-4 (ib.)

      DOKID: 08d010594   Oppstilling: UBBJUR L 19 Fog

13    Festskrift till Johan Hirschfeldt
      Festskrift till Johan Hirschfeldt / [redaktörer: Sten Heckscher, Anders Eka].
        - Uppsala : Iustus, 2008. - XIII, 564 s.
           ISBN 978-91-7678-682-6 (ib.)

      DOKID: 08d010595   Oppstilling: UBBJUR L 19 Hir

14    Festskrift till Marianne Levin
      Festskrift till Marianne Levin / Antonina Bakardjieva Engelbrekt ... [et
        al.] (red.). - Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 749 s.
           ISBN 978-91-39-01329-7 (ib.)

      DOKID: 08d011421   Oppstilling: UBBJUR L 19 Lev

15    Folkemordenes svarte bok
      Folkemordenes svarte bok : politisk massevold og systematiske
        menneskerettighetsbrudd i det 20. århundret / Bernt Hagtvet (red.). - Oslo :
        Universitetsforlaget, c2008. - 669 s.
           ISBN 978-82-15-01308-4 (ib.) : Nkr 389.00

      DOKID: 08d013413   Oppstilling: UBBJUR L 1223 Fol

16    Furse, Mark: Competition law of the EC and UK
      Furse, Mark
        Competition law of the EC and UK. - 6th ed. - Oxford : Oxford University
      Press, c2008. - LIV, 481 s.
         ISBN 978-0-19-923792-0 (h.)

      DOKID: 08d011894   Oppstilling: UBBJUR L 564 Fur

17    Gamlemshaug, Paul: Eus postdirektiv
      Gamlemshaug, Paul
        Eus postdirektiv : og kampen om lønnsomme brev. - Oslo : Nei til EU, c2008.
      - 31 s. - (Vett ; nr. 4, mai 2008)

      DOKID: 08d014291   Oppstilling: UBBJUR L 294 Gam

18    Gerhardsen, Rune: Rune G's håndbok i tøv
      Gerhardsen, Rune
        Rune G's håndbok i tøv. - [Oslo] : [R. Gerhardsen], [2007?]. - 35 s.

      DOKID: 08d014009   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

19    Grundlagarna
      Grundlagarna : regeringsformen, sucessionsordningen, riksdagsordningen /
        Erik Holmberg ... [et al.]. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
        2006. - 878 s.
           ISBN 978-91-39-10816-0 (ib.)

      DOKID: 08d011116   Oppstilling: UBBJUR L 667 Gru

20    Hagen, Rune Blix: Dei europeiske trolldomsprosessane
      Hagen, Rune Blix
        Dei europeiske trolldomsprosessane. - Oslo : Samlaget, c2007. - 181 s.
      (Utsyn & innsikt)
         ISBN 978-82-521-7016-0 (h.) : Nkr 199.00

      DOKID: 08d013243   Oppstilling: UBBJUR L 1072 Hag

21    Heimdal, Lars Anders: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser
      Heimdal, Lars Anders
        Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser : med
      utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken. - Bergen : Fagbokforl., c2008. -
      117 s.
         ISBN 978-82-450-0680-3 (h.)

      DOKID: 08d013236   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hei

22    Haagensen, Thorbjørn Riise: Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett
      Haagensen, Thorbjørn Riise, 1977-
        Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. - Bergen :
      Fagbokforl., c2008. - 320 s.
         ISBN 978-82-450-0486-1 (ib.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d013477   Oppstilling: UBBJUR L 721 Håg

23    Iversen, Bent: Panteret
      Iversen, Bent
        Panteret. - 2. udg. - København : Thomson, c2008. - 619 s.
         ISBN 978-87-619-1991-5 (h.)

      DOKID: 08d013269   Oppstilling: UBBJUR L 227 Ive

24    Justismord og rettssikkerhet
      Justismord og rettssikkerhet / Anders Bratholm og Ståle Eskeland (red.). -
        Oslo : Universitetsforlaget, c2008. - 287 s.
           ISBN 978-82-15-01149-3 (ib.)

      DOKID: 08d013416   Oppstilling: UBBJUR L 1091 Jus

25    Kjellevold, Alice: Retten til individuell plan
      Kjellevold, Alice
        Retten til individuell plan. - 2. utg. - Bergen : Fagbokforl., c2005. -
      114 s.
         ISBN 82-450-0181-3 (h.) : Nkr 259.00

      DOKID: 08d012979   Oppstilling: UBBJUR Pensum Kje

26    Kristoffersen, Sonny: Forbrugerretten
      Kristoffersen, Sonny
        Forbrugerretten. - 2. udg. - København : Thomson, c2008-    . - b.

      DOKID: 08d014373   Oppstilling: UBBJUR L 810 Kri

27    Larsson, Nils: Bostadshyresavtal i praktiken
      Larsson, Nils, 1948-
        Bostadshyresavtal i praktiken. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2008. - 309 s.
         ISBN 978-91-39-10946-4 (h.)

      DOKID: 08d004029   Oppstilling: UBBJUR L 278 Lar

28    Lookofsky, Joseph: International privatret
      Lookofsky, Joseph
        International privatret : på formuerettens område. - 4. udg. - København :
      Jurist- og Økonomforbundets Forl., 2008. - 150 s.
         ISBN 978-87-574-1516-2 (h.)

      DOKID: 07d044865   Oppstilling: UBBJUR L 180 Loo

29    Lynge Andersen, Lennart: Bank og særlige indlån
      Lynge Andersen, Lennart
        Bank og særlige indlån. - 2. udg. - København : Thomson, c2008. - 156 s.
         ISBN 978-87-619-21352 (h.)

      DOKID: 08d013313   Oppstilling: UBBJUR L 766 Lyn

30    Lødrup, Peter: Arverett
      Lødrup, Peter, 1932-
        Arverett. - 5. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 421 s.
         ISBN 978-82-05-38387-6 (ib.) : Nkr 440.00

      DOKID: 08d011991   Oppstilling: UBBJUR Pensum Lød

31    Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontek (Vol. 1 av: Kristoffersen,
      Kristoffersen, Sonny
        Forbrugerretten. - 2. udg. - København : Thomson, c2008-    . - b.
        1: Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. c2008. -
          347 s.
             ISBN 978-87-619-2022-5 (h.)

      DOKID: 08d013312   Oppstilling: UBBJUR L 810 Kri/1

32    Martinsen, Eldbjørg Håkonsen: IPPC-direktivet
      Martinsen, Eldbjørg Håkonsen
        IPPC-direktivet : integrert forebygging og begrensning av forurensning og
      krav til anvendelse av beste tilgjengelige teknikker. - Oslo : Institutt for
      offentlig rett, Universitetet i Oslo : Unipub, 2008. - III, 168 s. -
      (Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr. 1/2008) (Miljørettslige
      studier ; nr. 31)
         ISBN 978-82-8063-072-8 (h.)

      DOKID: 08d014292   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/2008:1

33    Marx and law
      Marx and law / edited by Susan Easton. - Aldershot : Ashgate, c2008. - XXIX,
        556 s. (Philosophers and law)
           ISBN 978-0-7546-2732-6 (ib.)

      DOKID: 08d011416   Oppstilling: UBBJUR L 25 Mar

34    Melzer, Nils: Targeted killing in international law
      Melzer, Nils
        Targeted killing in international law. - Oxford : Oxford University Press,
      2008. - LIV, 468 s. (Oxford monographs in international law)
         ISBN 978-0-19-953316-9 (ib.)

      DOKID: 07d042752   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Mel

35    Multilevel regulation and the EU
      Multilevel regulation and the EU : the interplay between global, European
        and national normative processes / Andreas Follesdal, Ramses A. Wessel,
        Jan Wouters (eds.). - Leiden : Nijhoff, 2008. - XXI, 420 s.
           ISBN 978-90-04-16438-3 (ib.)

      DOKID: 08d011023   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Mul

36    Nietzsche and law
      Nietzsche and law / edited by Francis J. Mootz and Peter Goodrich. -
        Aldershot : Ashgate, 2008. - XVII, 437 s. (Philosophers and law)
           ISBN 978-0-75462620-6 (ib.)

      DOKID: 08d011418   Oppstilling: UBBJUR L 25 Nie

37    Nørgaard, Irene: Arveret
      Nørgaard, Irene
        Arveret. - 5. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. -
      384 s.
         ISBN 978-87-574-1468-4 (ib.)

      DOKID: 08d011188   Oppstilling: UBBJUR L 621 Nør

38    Olsson, Staffan: Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
      Olsson, Staffan
        Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. - 2. uppl. - Lund :
      Studentlitteratur, c2006. - 214 s.
         ISBN 978-91-44-01967-3 (h.)

      DOKID: 08d011364   Oppstilling: UBBJUR L 830 Ols

39    Pogge, Thomas W.: John Rawls
      Pogge, Thomas W.
        John Rawls : his life and theory of justice. - Oxford : Oxford University
      Press, 2007. - XV, 228 s.
         ISBN 978-0-19-513636-4 (ib.), 0-19-513636-5 (ib.), 978-0-19-513637-1 (h.),
      0-19-513637-3 (h.)

      DOKID: 07d006497   Oppstilling: UBBJUR L 6 Pog

40    Pollard, David: Constitutional and administrative law
      Pollard, David, 1939-
        Constitutional and administrative law : text with materials. - 4th ed. -
      Oxford : Oxford University Press, c2007. - LII, 920 s.
         ISBN 978-0-19-928637-9 (h.)

      DOKID: 08d011356   Oppstilling: UBBJUR L 666 Pol

41    Ravna, Øyvind: Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder
      Ravna, Øyvind, 1961-
        Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder : en undersøkelse av om
      reindriftssamenes bruksrettigheter kan gjøres mer tjenlig ved bruk av
      jordskiftelovgivningens virkemidler. - Tromsø : Det juridiske fakultetet,
      Universitetet i Tromsø, 2008. - XVI, 487 s.

      DOKID: 08d013475   Oppstilling: UBBJUR L 224 Rav

42    Revheim, Stian Kahrs: Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet
      Revheim, Stian Kahrs, 1979
        Byggherrens brukstakelse av kontraktsarbeidet : etter NS 8405. - Oslo :
      Privatrettsfondet - fondet til fremme av forskning på privatrettens område,
      2008. - 80 s. - (Skriftserie / Institutt for privatrett, Universitetet i
      Oslo ; 171)
         ISBN 978-82-7236-188-3 (h.)

      DOKID: 08d014097   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/171

43    Røynesdal, Jostein: Adjudication and the precautionary principle in the EU and
      Røynesdal, Jostein
        Adjudication and the precautionary principle in the EU and the WTO :
      judicial review of administrative use of scientific evidence when adopting
      precautionary measures. - Oslo : Institutt for offentlig rett, Universitetet
      i Oslo : Unipub, 2007. - II, 128 s. - (Institutt for offentlig retts
      skriftserie ; nr. 7/2007) (Miljørettslige studier ; nr. 30)
         ISBN 978-82-8063-069-8 (h.)

      DOKID: 08d014294   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/2007:7

44    Sales
      Sales : (PEL S) / prepared by Ewoud Hondius...[et al.]. - Munich : Sellier,
        c2008. - XL, 485 s. (Principles of European law ; vol. 6)
           ISBN 9783727218057 (ib.), 978-3-935808-61-3 (ib.), 9782802725381 (ib.)

      DOKID: 08d001993   Oppstilling: UBBJUR L 277 Sal

45    Samuelsson, Joel: Tolkning och utfyllning
      Samuelsson, Joel
        Tolkning och utfyllning : undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoret-
      iskt tema. - Uppsala : Iustus förlag, 2008. - 660 s. - (Skrifter från
      Juridiska fakulteten i Uppsala ; 112)
         ISBN 978-91-7678-691-8 (ib.)

      DOKID: 08d014288   Oppstilling: UBBJUR L 17 Upp/112

46    Serageldin, Ismail: Bibliotheca Alexandrina
      Serageldin, Ismail
        Bibliotheca Alexandrina : the rebirth of the Library of Alexandria. -
      Alexandria : Bibliotheca Alexandrina, 2002. - 87 s.

      DOKID: 08d014004   Oppstilling: UBBJUR L 751 Ser

47    Skinnari, Johanna: Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen
      Skinnari, Johanna
        Otillåten påverkan mot brottsoffer och vittnen : om ungdomsbrott,
      relationsvåld och organiserad brottslighet. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 141
      s. - (BRÅ-rapport ; 2008:8)
         ISBN 978-91-85664-90-0 (h.)

      DOKID: 08d014383   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:8

48    Stop human trafficking
      Stop human trafficking : the Norwegian government's plan of action to combat
      human trafficking (2006-2009). - [Oslo] : Ministry of Justice and the Police,
      2006. - 24 s.Finnes også som: 080882773

      DOKID: 08d013357   Oppstilling: UBBJUR L 888.5 Sto

49    Sverige 2005 års katastrofkommission : Tsunamibanden
      Sverige. 2005 års katastrofkommission Tsunamibanden : betänkande. -
      Stockholm : Fritzes, 2007. - 204 s. - (Statens offentliga utredningar ;
      2007:44)Finnes også som: 071180109
         ISBN 978-91-38-22761-9 (h.)

      DOKID: 08d011020   Oppstilling: UBBJUR L 837.7 Sve

50    Torts
      Torts : scope of protection / Walter van Gerven ... [et al.]. - Oxford :
      Hart, 1999. - LV, 494 s. (Common law of Europe casebooks series)
         ISBN 1-901362-73-6 (h.), 91362-77-6(feil ISBN) (h.)

      DOKID: 08d014076   Oppstilling: UBBJUR L 375 Tor

51    Tyskland : Deutsche Gesetze
      Tyskland (forbundsrepublikk)
        [Lover, etc.] Deutsche Gesetze. - Gebundene Ausg. - München : Beck, 2008. -
      1 b. (flere pag.).
         ISBN 978-3-406-569982 (ib.)

      DOKID: 08d011586   Oppstilling: UBBJUR L 14.6 Tys

52    Utredning angående myndigheternas förhållande i den s.k. K (Vol. 1951:21 av: Statens offentliga ut
      Utredning angående myndigheternas förhållande i den s.k. Kejneaffären m.m.
      angviven av en av Kungl. Maj:t tillsatt kommission. - Stockholm : [s.n.],
      1951. - 323 s. - (Statens offentliga utredningar ; 1951:21)

      DOKID: 08d011399   Oppstilling: UBBJUR Magasin L 745 Utr

53    Victorin, Anders: Allmän fastighetsrätt
      Victorin, Anders
        Allmän fastighetsrätt. - 5. uppl. - Uppsala : Iustus, 2008. - 269 s.
         ISBN 978-91-7678-681-9 (h.)

      DOKID: 08d010596   Oppstilling: UBBJUR L 212 Vic

54    Warnling-Nerep, Wiweka: En introduktion till förvaltningsrätten
      Warnling-Nerep, Wiweka
        En introduktion till förvaltningsrätten. - 9. uppl. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2008. - VIII, 139 s.
         ISBN 978-91-39-20467-1 (h.)

      DOKID: 08d004038   Oppstilling: UBBJUR L 729 War

55    Westfelt, Lars: Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott
      Westfelt, Lars
        Brottsoffers benägenhet att polisanmäla brott. - Stockholm : BRÅ, 2008. -
      75 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:12)
         ISBN 978-91-85664-96-2 (h.)

      DOKID: 08d014380   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:12

56    Williams, Katherine S.: Textbook on criminology
      Williams, Katherine S.
        Textbook on criminology. - 6th ed. - Oxford : Oxford University Press,
      c2008. - XII, 638 s.
         ISBN 978-0-19929031-4 (h.)

      DOKID: 08d012980   Oppstilling: UBBJUR L 928 Wil

57    Yearbook for Nordic tax research ...
      Yearbook for Nordic tax research ... / [Nordisk skattevitenskapelig
      forskningsråd]. - Oslo : Universitetsforl.Fortsettelse av: 001546856, 2004
         ISSN 1890-3029

      DOKID: 07d044727   Oppstilling: UBBJUR L 17 Yea 2007-

strek
   

tilvekst08.06.htm