Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
april 2008


1     Altschwedisches Obligationenrecht (Vol. 1 av: Amira, Karl von: Nordgermanisches Obligationenrech
      Amira, Karl von
        Nordgermanisches Obligationenrecht. - Berlin : de Gruyter, 1973. - 2 b.
         ISBN 3-11-002183-8 (ib.)
        1: Altschwedisches Obligationenrecht. 1973. - XIII, 788 s.

      DOKID: 75d704426   Oppstilling: UBBJUR L 98.16 Ami/1

2     Amira, Karl von: Nordgermanisches Obligationenrecht
      Amira, Karl von
        Nordgermanisches Obligationenrecht. - Berlin : de Gruyter, 1973. - 2 b.
         ISBN 3-11-002183-8 (ib.)

      DOKID: 75d704424   Oppstilling: UBBJUR L 98.16 Ami

3     Aune, Helga: Norwegian employment law
      Aune, Helga, 1969-
        Norwegian employment law : an overview. - [Oslo] : Damm, 2008. - 142 s.
         ISBN 978-82-04-13453-0 (h.) : Nkr 248.00

      DOKID: 08d009076   Oppstilling: UBBJUR L 400 Aun

4     Axelsen, Niels Kristian: Mellommenn og markedsmisbruk
      Axelsen, Niels Kristian, 1966-
        Mellommenn og markedsmisbruk : om den strafferettslige regulering av
      mellommenn i verdipapirhandel og de relle handlingsmønstre - en analyse i
      skjæringspunktet mellom rettsdogmatikk og kriminologi. - Oslo : [Niels
      Kristian Axelsen], 2007. - 465 s.

      DOKID: 08d009237   Oppstilling: UBBJUR L 869 Axe

5     Bamforth, Nicholas: Discrimination law
      Bamforth, Nicholas
        Discrimination law : theory and context : text and materials. - London :
      Sweet & Maxwell, 2008. - LXVII, 1300 s.
         ISBN 978-0-421-55440-5 (h.)

      DOKID: 00d062235   Oppstilling: UBBJUR L 710 Bam

6     Bell, John: Principles of French law
      Bell, John
        Principles of French law. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press,
      2008.
         ISBN 978-0-19-954139-3 (h.), 978-0-19-954138-6 (ib.)

      DOKID: 07d038160   Oppstilling: UBBJUR L 32 Bel

7     Benson, Thomas: Arbeidsrettsboka
      Benson, Thomas, 1974-
        Arbeidsrettsboka. - Bergen : Fagbokforl., c2008. - 460 s.
         ISBN 978-82-450-0731-2 (ib.) : Nkr 498.00

      DOKID: 08d007631   Oppstilling: UBBJUR L 400 Ben

8     Berg, Annika: Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling
      Berg, Annika
        Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling : en studie av svensk
      rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag. - Lund :
      Juristförlaget, 2008. - 391 s. - (Skrifter utgivna vid Juridiska Fakulteten
      i Lund ; Nr 164) (Norma ; 10)
         ISBN 978-91-544-0102-4 (ib.)

      DOKID: 08d009241   Oppstilling: UBBJUR L 17 Nor/10

9     Bergsåker, Trygve: Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk
      Bergsåker, Trygve, 1951-
        Eiendomsmegling - omsorgsplikt og god meglerskikk : med et spesialstudium
      av salg ved budgivningskonkurranse. - [Vestfossen] : [Trygve Bergsåker],
      [2008?]. - 368 s.

      DOKID: 08d006752   Oppstilling: UBBJUR L 297 Ber

10    Billah, Mohd Ma'sum: Applied islamic law of trade and finance
      Billah, Mohd Ma'sum
        Applied islamic law of trade and finance : a selection of contemporary
      issues. - 3rd ed. - Selangor : Sweet & Maxwell Asia, 2007. - XXXVI, 262 s.
         ISBN 978-983-2631-95-8 (ib.)

      DOKID: 07d041711   Oppstilling: UBBJUR L 486 Bil

11    Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007 (Vol. 2008: 8 av: Norges offentlige utredninger (tidssk
      Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007 : utredning fra et utvalg
      oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. april 2007 : avgitt til Justis- og
      politidepartementet 28. mars 2008. - Oslo : Departementenes servicesenter,
      Informasjonsforvaltning, 2008. - 133 s. - (Norges offentlige utredninger ;
      NOU 2008: 8)Finnes også som: 080638465Finnes også som: 080692168
         ISBN 978-82-583-0963-2 (h.)

      DOKID: 08d009230   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d009231   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

12    Cahiers du CREA
      Cahiers du CREA / École polytechnique, Centre de recherche sur
        l'épistémologie et l'autonomie. - Paris : CREA.
           ISSN 0984-5100

      DOKID: 08d006793   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

13    Christoffersen, Margrethe Buskerud: Kjøp og salg av virksomhet
      Christoffersen, Margrethe Buskerud, 1971-
        Kjøp og salg av virksomhet : selgers risiko og ansvar for mangler. - Oslo :
      [Margrethe Buskerud Christoffersen], 2007. - 494 s.

      DOKID: 08d009075   Oppstilling: UBBJUR L 444 Chr

14    Access to justice as a human right (Vol. 16:4 av: The Collected courses of the Academy of European
      Access to justice as a human right / edited by Francesco Francioni. - Oxford :
        Oxford University Press, 2007. - XXVIII, 244 s. - (The collected courses
        of the Academy of European law ; vol. 16/4)
           ISBN 978-0-19-923308-3 (ib.), 978-0-19-923309-0 (h.)

      DOKID: 07d042483   Oppstilling: UBBJUR L 963 Acc

15    Consolidated table of statutes (Vol. 53:1(2008) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        53(1): Consolidated table of statutes. - Reissue. 2008. - V, 493 s.
             ISBN 978-1-4057-3453-0 (ib.)

      DOKID: 08d006643   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

16    Consolidated tables (Vol. 53:2(2008) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        53(2): Consolidated tables. - Reissue. 2008. - V, 617 s.
             ISBN 978-1-4057-3454-7 (ib.)

      DOKID: 08d006644   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

17    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Contracts in general
      International encyclopedia of comparative law / under the auspices of the
        International Association of Legal Science ; editorial committee: R.
        David ... [et al.]. - Tübingen : Mohr, 1972-    . - b.
        Vol. 7(2008): Contracts in general. c2008. - 2 b.
             ISBN 978-90-04-16790-2 (Nijhoff) ( ib.)
         Part 2: c2008. - 1 b. (flere pag.).
              ISBN 978-3-16-149595-3 (Mohr Siebeck) ( ib.)

      DOKID: 08d009063   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Int/7:2(2008)

18    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Contracts in general
      International encyclopedia of comparative law / under the auspices of the
        International Association of Legal Science ; editorial committee: R.
        David ... [et al.]. - Tübingen : Mohr, 1972-    . - b.
        Vol. 7(2008): Contracts in general. c2008. - 2 b.
             ISBN 978-90-04-16790-2 (Nijhoff) ( ib.)
         Part 1: c2008. - 1 b. (flere pag.).
              ISBN 978-3-16-149290-7 (Mohr Siebeck) ( ib.)

      DOKID: 08d009062   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Int/7:1(2008)

19    Contracts in general (Vol. 7(2008) av: International encyclopedia of comparative law
      International encyclopedia of comparative law / under the auspices of the
        International Association of Legal Science ; editorial committee: R.
        David ... [et al.]. - Tübingen : Mohr, 1972-    . - b.
        Vol. 7(2008): Contracts in general. c2008. - 2 b.
             ISBN 978-90-04-16790-2 (Nijhoff) ( ib.)

      DOKID: 08d009061   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Int/7(2008)

20    Danmark : Handelsagentloven
      Danmark
        [Handelsagentloven (1990)] Handelsagentloven : med kommentarer. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. - 247 s.
         ISBN 978-87-574-1597-1 (ib.)

      DOKID: 07d043845   Oppstilling: UBBJUR L 296 Lyk

21    Denza, Eileen: Diplomatic law
      Denza, Eileen
        Diplomatic law : commentary on the Vienna Convention on Diplomatic
      Relations. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XXII, 556
      s.
         ISBN 0-19-921685-1 (ib.), 978-0-19-921685-7 (ib.)

      DOKID: 07d005892   Oppstilling: UBBJUR L 1176 Den

22    Duus-Otterström, Göran: Punishment and personal responsibility
      Duus-Otterström, Göran
        Punishment and personal responsibility. - Göteborg : Department of
      Political Science, Göteborg University, 2007. - 364 s. - (Göteborg studies
      in politics ; 108)
         ISBN 978-91-89246-34-8 (h.)

      DOKID: 08d006535   Oppstilling: UBBJUR L 863 Duu

23    Engelstad, Harald: Pensjonsboka 2007-2008
      Engelstad, Harald
        Pensjonsboka 2007-2008. - 9. utg. - Oslo : Pensjonsboka forl., 2007. - 580
      s.
         ISBN 978-82-91996-08-0 (h.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d010435   Oppstilling: UBBJUR Ref L 466 Eng

24    Ergebnisse des Workshops vom September 2007 in Berlin (Vol. 2 av: Flexibilität der Grund-pfandrec
      Flexibilität der Grund-pfandrechte in Europa / Otmar M. Stöcker (red.). -
        Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2006-2007. - b.
        (Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfabdbriefbanken ; Bd. 23, 32)
        2: Ergebnisse des Workshops vom September 2007 in Berlin. 2007. - 253 s.
          (Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken ; Bd. 32)
             ISBN 978-3-9811816-2-3 (h.)

      DOKID: 08d006696   Oppstilling: UBBJUR L 228 Fle/2

25    European competition law annual ...
      European competition law annual ... - Oxford : Hart Publishing.
           ISSN 1467-744x

      DOKID: 08d001570   Oppstilling: UBBJUR L 17 Eur 1997-    .

26    Europäisches Gemeinschaftsrecht und IPR (Vol. 16 av: Ludwig Boltzmann Institut für Europarecht : S
      Europäisches Gemeinschaftsrecht und IPR : ein Beitrag zur Kodifikation der
        Allgemeinen Grundsätze des Europäischen Kollisionsrechtes : Symposium
        Wien 1. Dezember 2006 aus Anlass des 10-jährigen Bestehens des Ludwig
        Boltzmann Institutes für Europarecht / Gerte Reichelt (Hrsg.). - Wien :
        Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2007. - 96 s. - (Ludwig
        Boltzmann Institut für Europarecht ; Bd. 16)
           ISBN 978-3-214-11367-4 (ib.)

      DOKID: 08d002388   Oppstilling: UBBJUR L 128 Lud

27    Europæiseringen af dansk ret
      Europæiseringen af dansk ret / Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig
        Sørensen (red.). - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2008. -
        708 s.
           ISBN 978-87-574-1716-6 (ib.)

      DOKID: 08d001826   Oppstilling: UBBJUR L 1186.52 Eur

28    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven
      Falkanger, Thor, 1934-
        Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om
      tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om
      midlertidig sikring) : kommentarutgave. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl.,
      c2008. - 2 b. (1273 s.).
        B. 2: c2008. - XI, s. 608-1273.
             ISBN 978-82-15-01028-1 (ib.)

      DOKID: 08d006786   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Fal/2

29    Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven
      Falkanger, Thor, 1934-
        Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om
      tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om
      midlertidig sikring) : kommentarutgave. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl.,
      c2008. - 2 b. (1273 s.).

      DOKID: 08d006493   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Fal

30    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Falkanger, Thor: Tvangsfullbyrdelsesloven
      Falkanger, Thor, 1934-
        Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr. 86 om
      tvangsfullbyrdelse : med tillegg av tvisteloven kapittel 32 til 34 om
      midlertidig sikring) : kommentarutgave. - 4. utg. - Oslo : Universitetsforl.,
      c2008. - 2 b. (1273 s.).
        B. 1: c2008. - 605 s.
             ISBN 978-82-15-01029-8 (ib.)

      DOKID: 08d006785   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Fal/1

31    Fenger, Niels: Præjudicielle forelæggelser for EF-domstolen
      Fenger, Niels
        Præjudicielle forelæggelser for EF-domstolen. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2008. - 456 s.
         ISBN 978-87-574-1246-8 (h.)

      DOKID: 07d024462   Oppstilling: UBBJUR L 1209.4 Fen

32    Flexibilität der Grund-pfandrechte in Europa
      Flexibilität der Grund-pfandrechte in Europa / Otmar M. Stöcker (red.). -
        Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2006-2007. - b.
        (Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfabdbriefbanken ; Bd. 23, 32)

      DOKID: 08d006692   Oppstilling: UBBJUR L 228 Fle

33    Folkerettslig tekstsamling
      Folkerettslig tekstsamling : 1883-2007 / Magnus Buflod, Knut Anders Sannes
        og Kristoffer Aasebø (red.). - 4. utg. - Oslo : Cappelen akademisk forl.,
        2008. - 967 s.
           ISBN 978-82-02-27395-8 (ib.) : Nkr 475.00

      DOKID: 08d010438   Oppstilling: UBBJUR L 13.1 Fol

34    Forvaring (Vol. 2008:4 av: KRUS-rapport
      Forvaring : erfaringer og utfordringer : foredrag og innlegg på
        forvaringskonferanse, KRUS 12.6.2007 / Berit Johnsen (red.). - Oslo :
        Kriminalomsorgens utdanningssenter, 2008. - 57 s. - (KRUS rapporter ; nr
        4/2008)
           ISBN 978-82-91910-83-3 (h.)

      DOKID: 08d008963   Oppstilling: UBBJUR L 922 For
      DOKID: 08d008962   Oppstilling: UBBJUR L 922 For

35    Fredman, Sandra: Human rights transformed
      Fredman, Sandra
        Human rights transformed : positive rights and positive duties. - Oxford :
      Oxford University Press, 2008. - XXIII, 261 s.
         ISBN 978-0-19-953505-7 (h.), 978-0-19-927276-1 (ib.)

      DOKID: 07d042486   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Fre

36    Ginbar, Yuval: Why not torture terrorists?
      Ginbar, Yuval
        Why not torture terrorists? : moral, practical, and legal aspects of the
      "ticking bomb" justification for torture. - Oxford : Oxford University Press,
      2008. - XXXIII, 414 s.
         ISBN 978-0-19-954091-4 (ib.)

      DOKID: 07d042750   Oppstilling: UBBJUR L 1090 Gin

37    Hammerlin, Yngve: Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006
      Hammerlin, Yngve
        Vold og trusler mot tilsatte i kriminalomsorgen 2006 : rapporten gir et
      samlet statistisk bilde av volden mot tilsatte for årene 2004, 2005 og 2006. -
      Oslo : Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, 2008. - 57, 10 s. - (KRUS
      rapporter ; 3/2008)
         ISBN 978-82-91910-82-6 (h.)

      DOKID: 08d009952   Oppstilling: UBBJUR L 411 Ham

38    Hanoa, Kristin: Vold og trusler mellom innsatte
      Hanoa, Kristin, 1972-
        Vold og trusler mellom innsatte : en intervjuundersøkelse. - Oslo :
      Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS, 2008. - 125 s.. - (Rapport /
      Kriminalsomsorgen ; nr 1/2008)
         ISBN 978-82-91910-80-2 (h.)

      DOKID: 08d008221   Oppstilling: UBBJUR L 1113 Han

39    Harper, Morten: Feil klima i EU
      Harper, Morten, 1973
        Feil klima i EU. - Oslo : Nei til EU, c2008. - 31 s. - (Vett ; nr. 3,
      april 2008)

      DOKID: 08d009953   Oppstilling: UBBJUR L 837.2 Har

40    Hollington, Kris: Drap
      Hollington, Kris
        Drap : snikmordets moderne historie. - [Oslo] : Gyldendal, 2008. - 418 s.
         ISBN 978-82-05-37866-7 (ib.)

      DOKID: 08d006546   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Hol

41    Hood, Roger: The death penalty
      Hood, Roger
        The death penalty : a world-wide perspective. - 4th ed., rev. and expanded.
      - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XI, 486 s.
         ISBN 978-0-19-922847-8 (h.)

      DOKID: 07d038201   Oppstilling: UBBJUR L 915 Hoo

42    Horst, Jørn Lier: Kriminalteknikk
      Horst, Jørn Lier, 1970-
        Kriminalteknikk. - [Oslo] : Gyldendal, 2008. - 57 s. (Vitenskapsbiblioteke-
      t)
         ISBN 978-82-05-37871-1 (Gyldendal) ( ib.) : Nkr 249.00, 978-82-525-6756-4
      (Ungdomsbokklubben) ( ib.)

      DOKID: 08d010434   Oppstilling: UBBJUR L 817 Hor

43    Haaskjold, Erlend: Tredjemannsvern
      Haaskjold, Erlend Tredjemannsvern : dynamisk tingsrett, konkursrett og
      panterett : oppgavesamling med veiledninger. - 3. utg. - Oslo :
      Universitetsforl., 2006. - VIII, 375 s.
         ISBN 978-82-15-00961-2 (h.), 82-15-00961-1 (h.) : Nkr 399.00

      DOKID: 08d008987   Oppstilling: UBBJUR L 195 Hås

44    Independence of arbitrators (Vol. 690E av: Publication (International Chamber of Commerce)
      Independence of arbitrators / International Court of Arbritration. - Paris :
        International Chamber of Commerce. - 112 s. - (ICC publication ; 690E)
        (ICC International Court of Arbitration bulletin, Special supplement ;
        2007)
           ISBN 978-92-842-0040-5 (h.)

      DOKID: 08d006537   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Ind

45    Institutt for offentlig rett (Vol. 2007:9 av: Institutt for offentlig retts skriftserie (Oslo)
      Institutt for offentlig rett : bibliografi 1957-2006 / utarbeidet ved Det
        juridiske fakultetsbibliotek av Randi Halveg Iversby, Lars Finholt
        Jansen, Bård Sverre Tuseth. - Oslo : Institutt for offentlig rett,
        Universitetet i Oslo : Unipub, c2007. - IV, 386 s. - (Institutt for
        offentlig retts skriftserie ; nr. 9/2007)
           ISBN 978-82-8063-071-1 (h.)

      DOKID: 08d009238   Oppstilling: UBBJUR L 17 Uni/2007:9

46    Intellectual property and international trade
      Intellectual property and international trade : the TRIPs agreement /
      editors Carlos M. Correa and Abdulqawi A. Yusuf. - 2nd ed. - Alpen an den
      Rijn : Kluwer Law International, c2008. - XXVII, 499 s.
         ISBN 978-90-411-2429-6 (ib.)

      DOKID: 08d000302   Oppstilling: UBBJUR L 534 Int

47    International law and the question of Western Sahara
      International law and the question of Western Sahara / edited by Karin Arts,
        Pedro Pinto Leite. - Leiden : IPJET, 2007. - 352 s.
           ISBN 978-989-20-0820-2 (ib.)

      DOKID: 08d010423   Oppstilling: UBBJUR L 1207 Int

48    Jørgensen, Ingvild: Internet search engines' collecting and processing of web
      Jørgensen, Ingvild
        Internet search engines' collecting and processing of web pages : from the
      perspective of copyright law. - Oslo : Senter for rettsinformatikk : Unipub,
      [2008]. - 110 s. - (Complex ; nr. 1/2008)
         ISBN 978-82-7226-108-4 (h.)

      DOKID: 08d007632   Oppstilling: UBBJUR L 17 Com/2008:1

49    Komninos, Assimakis P.: EC private antitrust enforcement
      Komninos, Assimakis P.
        EC private antitrust enforcement : decentralised application of EC
      competition law by national courts. - Oxford : Hart, 2008. - LI, 314 s.
         ISBN 978-1-84113-744-5 (ib.)

      DOKID: 07d006501   Oppstilling: UBBJUR L 565 Kom

50    Kulturmomsutvalget (Vol. 2008: 7 av: Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)
      Kulturmomsutvalget : utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og
      idrettsområdet : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon
      1. desember 2006 : avgitt til Finansdepartementet 26. februar 2008. - Oslo :
      Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - 263 s. -
      (Norges offentlige utredninger ; NOU 2008:7)Finnes også som: 08048493x
         ISBN 978-82-583-0961-8 (h.)

      DOKID: 08d007634   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU
      DOKID: 08d007636   Oppstilling: UBBJUR L 16.5 NOU

51    Lagerbäck, Björn: Kriminalitetsofre
      Lagerbäck, Björn
        Kriminalitetsofre : deres reaksjoner og behov. - Vardø : Kontoret for
      voldsoffererstatning, 2007. - 27 s.

      DOKID: 08d010387   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

52    Larsson, Nils: Jaktarrende
      Larsson, Nils, 1948-
        Jaktarrende : om upplåtelse av rätt att jaga. - 2. uppl. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2008. - 140 s.
         ISBN 978-91-39-109471 (h.)

      DOKID: 08d004030   Oppstilling: UBBJUR L 240 Lar

53    First cumulative updating supplement (del av: The Law of privacy and the media
      The Law of privacy and the media / edited by Michael Tugendhat and Iain
        Christie. - Oxford : Oxford University, 2002. - LXXIV, 779 s.
           ISBN 0-19-925430-3 (ib.)
        - First cumulative updating supplement. 2004. - XXIII, 155 s.
             ISBN 0-19-926878-9 (h.)

      DOKID: 06d007798   Oppstilling: UBBJUR L 164 Law/Suppl.

54    Lease of goods (PEL LG)
      Lease of goods (PEL LG) / prepared by Kåre Lilleholt ... [et al.]. - Munich :
        Sellier, c2008. - XXXVII, 367 s. (Principles of European law ; vol. 5)
           ISBN 978-3-935808-64-4 (ib.), 978-3-7272-1808-8 (ib.),
        978-2-8027-2482-7 (ib.), 978-0-19-922942-0 (ib.)

      DOKID: 08d001995   Oppstilling: UBBJUR L 278 Lea

55    Le libéralisme et la question de la justice sociale (Vol. 4 av: Cahiers du CREA
      Le libéralisme et la question de la justice sociale / École polytechnique,
        Centre de recherche épistémologie et l'autonomie. - Paris : CREA, 1984. -
        285 s. - (Cahiers du CREA ; no 4)

      DOKID: 08d006794   Oppstilling: UBBJUR L 776 Lib

56    Lisboa-traktaten (Vol. 2008:2 av: Vett
      Lisboa-traktaten / redaktør: Morten Harper. - Oslo : Nei til EU, c2008. -
        40 s. - (Vett ; nr. 2, mars 2008)

      DOKID: 08d008215   Oppstilling: UBBJUR L 1186.2 Lis

57    Ludwig Boltzmann Institut für Europarecht : Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Institutes für
      Ludwig Boltzmann Institut für Europarecht
        Schriftenreihe des Ludwig Boltzmann Institutes für Europarecht. - Wien :
      Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

      DOKID: 08d006642   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

58    Læring for profesjonskompetanse (Vol. 2007:2 av: Rapport (Høgskolen i Bergen)
      Læring for profesjonskompetanse / Britt Unni Wilhelmsen og Grete Oline Hole
        (red). - Bergen : Høgskolen i Bergen, 2007. - 190 s. - (Skriftserien ; nr
        2-2007)
           ISBN 978-82-77-09092-4 (h.)

      DOKID: 07d013092   Oppstilling: UBBJUR L 828.2 Lær

59    Lødrup, Peter: Arverett
      Lødrup, Peter, 1932-
        Arverett. - 5. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008. - 421 s.
         ISBN 978-82-05-38387-6 (ib.) : Nkr 440.00

      DOKID: 08d006495   Oppstilling: UBBJUR Pensum Lød

60    Maitland-Walker, Julian: Guide to European company laws
      Maitland-Walker, Julian
        Guide to European company laws. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2008.
      - XXXVI, 1023 s.
         ISBN 978-0-421-93270-8 (ib.)

      DOKID: 07d024516   Oppstilling: UBBJUR L 424 Mai

61    Making European private law
      Making European private law : governance design / edited by Fabrizio Cafaggi
        and Horatia Muir-Watt. - Cheltenham : Edward Elgar, c2008. - XI, 355 s.
           ISBN 978-1-84720-198-0 (ib.)

      DOKID: 08d002478   Oppstilling: UBBJUR L 124 Mak

62    Michalsen, Dag: Romerrettsideologi
      Michalsen, Dag, 1957-
        Romerrettsideologi. - Oslo : Pax, 2008. - 453 s.
         ISBN 978-82-530-3097-5 (ib.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d008123   Oppstilling: UBBJUR L 69 Mic

63    Nial, Håkan: Om handelsbolag och enkla bolag
      Nial, Håkan
        Om handelsbolag och enkla bolag. - 4. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008. - 444 s. - (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 7)
         ISBN 978-91-39-20318-6 (h.)

      DOKID: 08d004027   Oppstilling: UBBJUR L 428 Nia

64    Norge : Forbrukerkjøpsloven
      Norge
        [Forbrukerkjøpsloven (2002)] Forbrukerkjøpsloven : med kommentarer. - Oslo :
      Gyldendal akademisk, 2008. - 879 s.
         ISBN 978-82-05-30846-6 (ib.) : Nkr 890.00

      DOKID: 08d006491   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Tve

65    Norge : Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale
      Norge [Kjøpsloven (1988)] Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om
      internasjonale løsørekjøp : med kommentarer. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2008. - 812 s.
         ISBN 978-82-05-30847-3 (ib.) : Nkr 890.00, 82-05-30847-0 (ib.)

      DOKID: 05d033781   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Ber

66    Norwegian company legislation
      Norwegian company legislation. - 7th ed. - Oslo : Den norske revisorforening,
        2008. - 214 s.
           ISBN 978-82-7082-264-5 (h.)

      DOKID: 08d008881   Oppstilling: UBBJUR L 416 Nor

67    Nowak, Manfred: The United Nations Convention against Torture
      Nowak, Manfred The United Nations Convention against Torture : a commentary. -
      Oxford : Oxford University Press, 2008. - XXVI, 1649 s. (Oxford commentaries
      on international law)
         ISBN 978-0-19-928000-1 (ib.)

      DOKID: 07d042479   Oppstilling: UBBJUR L 1136 Now

68    Riedl, Tore Roald: Psykisk helsevernloven
      Riedl, Tore Roald, 1969-
        Psykisk helsevernloven : med nøkkelkommentarer : nøkkelkommentarer til lov
      av 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. -
      Oslo : Cappelen akademisk forl., c2008. - 290 s.
         ISBN 978-82-02-27331-6 (h.) : Nkr 368.00

      DOKID: 07d044681   Oppstilling: UBBJUR L 784 Rie
      DOKID: 08d010440   Oppstilling: UBBJUR L 784 Rie

69    Ristvedt, Per M.: Alternativ tvisteløsning
      Ristvedt, Per M., 1965-
        Alternativ tvisteløsning. - Oslo : Cappelen akademisk forl., 2008. - 694
      s.
         ISBN 978-82-02-24214-5 (ib.) : Nkr 948.00

      DOKID: 08d006757   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Ris

70    Rynning, Ole Christian: Juristopia
      Rynning, Ole Christian
        Juristopia : semantic wiki for legal information. - Oslo : Senter for
      rettsinformatikk : Unipub, 2008. - 157 s. - (Complex ; nr. 3/2008)
         ISBN 978-82-7226-111-4 (h.)

      DOKID: 08d008216   Oppstilling: UBBJUR L 17 Com/2008:3

71    Schartum, Dag Wiese: It-støtte for arbeid med lovsaker
      Schartum, Dag Wiese
        It-støtte for arbeid med lovsaker. - Oslo : Senter for rettsinformatikk :
      Unipub, [2008]. - 78 s. - (Complex ; nr 4/2008)
         ISBN 978-82-7226-113-8 (h.)

      DOKID: 08d008217   Oppstilling: UBBJUR L 17 Com/2008:4

72    Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken
      Schriftenreihe des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken. - Berlin : VDP.

      DOKID: 08d006685   Oppstilling: UBBJUR Spredte nr

73    Sjåfjell, Beate: Rules, values & takeovers
      Sjåfjell, Beate, 1968-
        Rules, values & takeovers. - Oslo : [Universitetet i Oslo], 2007. - IX,
      476 s.

      DOKID: 08d009234   Oppstilling: UBBJUR L 444 Sjå

74    Sverige : Kommunallagen
      Sverige
        [Kommunallagen (1991)] Kommunallagen : i lydelsen den 1 januari 2008 : en
      handbok med lagtext och kommentarer. - 10. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2008. - 238 s.
         ISBN 978-91-39-10973-0 (h.)

      DOKID: 08d004041   Oppstilling: UBBJUR L 738 Lin

75    Thulin, Kristina Hedlund: Lika i värde och rättigheter
      Thulin, Kristina Hedlund
        Lika i värde och rättigheter : om mänskliga rättigheter. - 3. uppl. -
      Stockholm : Norstedts juridik, 2008. - 267 s.
         ISBN 978-91-39-10855-9 (h.)

      DOKID: 08d004031   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Thu

76    Trigg, Roger: Religion in public life
      Trigg, Roger
        Religion in public life : must faith be privatized?. - Oxford : Oxford
      University Press, 2007. - 262 s.
         ISBN 978-0-19-927980-7 (ib.), 0-19-927980-2 (ib.), 978-0-19-954367-0 (h.)

      DOKID: 07d038196   Oppstilling: UBBJUR L 1255 Tri

77    Töyrä, Annika: Nationella trygghetsundersökningen 2007
      Töyrä, Annika
        Nationella trygghetsundersökningen 2007 : om utsatthet, trygghet och
      förtroende. - Stockholm : BRÅ, 2008. - 188 s. - (BRÅ-rapport ; 2008:3)
         ISBN 978-91-85664-87-0 (h.)

      DOKID: 08d006604   Oppstilling: UBBJUR L 17 Brå/2008:3

78    Westnordisches Obligationenrecht (Vol. 2 av: Amira, Karl von: Nordgermanisches Obligationenrech
      Amira, Karl von
        Nordgermanisches Obligationenrecht. - Berlin : de Gruyter, 1973. - 2 b.
         ISBN 3-11-002183-8 (ib.)
        2: Westnordisches Obligationenrecht. 1973. - XV, 964 s.

      DOKID: 75d704425   Oppstilling: UBBJUR L 98.16 Ami/2

79    Zangenberg, Claes: Håndbok i NUF
      Zangenberg, Claes
        Håndbok i NUF : de engelske NUF - en suksesshistorie som forandret norsk
      selskapsrett. - London : Stron Publishing, Stron Group Ltd., 2008. - VI, 74
      s.
         ISBN 978-82-92944-00-4 (h.)

      DOKID: 08d009077   Oppstilling: UBBJUR L 427 Zan

80    Østbye, Peder: Konkurranserett
      Østbye, Peder, 1973-
        Konkurranserett : en strategisk og rettsøkonomisk tilnærming. - Bergen :
      Fagbokforl., c2008. - 247 s.
         ISBN 978-82-450-0690-2 (h.) : Nkr 398.00

      DOKID: 08d010433   Oppstilling: UBBJUR L 564 Øst strek