Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
oktober 2007


1     Alhager, Eleonor: Deklarationer på Internet
      Alhager, Eleonor
        Deklarationer på Internet : rättssäkert eller osäkert. - Stockholm :
      Norstedts, 2007. - 199 s.
         ISBN 978-91-39-01231-3 (h.)

      DOKID: 07d024500   Oppstilling: UBBJUR L 750 Alh

2     Andersson, Sten: Aktiebolagslagen
      Andersson, Sten
        Aktiebolagslagen : en kommentar. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. -
      3 b. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-01305-1 (h.)

      DOKID: 07d040986   Oppstilling: UBBJUR L 416 And

3     Arrowsmith, Sue: The law of public and utilities procurement
      Arrowsmith, Sue
        The law of public and utilities procurement. - 2nd ed. - London : Sweet &
      Maxwell, 2005. - CXXXVIII, 1547 s.
         ISBN 0-421-75850-3 (ib.), 978-0-421-75850-6 (ib.)

      DOKID: 07d023579   Oppstilling: UBBJUR Pensum Arr

4     Askeland, Bjarte: Erstatningsrettslig identifikasjon
      Askeland, Bjarte
        Erstatningsrettslig identifikasjon. - Oslo : Cappelen akademisk forl.,
      c2002. - 484 s.
         ISBN 82-02-19854-2 (ib.)

      DOKID: 07d037206   Oppstilling: UBBJUR L 383 Ask

5     Bengtsson, Bertil: Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
      Bengtsson, Bertil
        Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. - 7. uppl. - Stockholm :
      Norstedts Juridik, 2007. - 410 s. - (Institutet för rättsvetenskaplig
      forskning ; 98)
         ISBN 978-91-39-20458-9 (h.)

      DOKID: 07d024493   Oppstilling: UBBJUR L 278 Ben

6     Berg, Bendt: Almindelig forvaltningsret
      Berg, Bendt
        Almindelig forvaltningsret. - 3. udg. - København : Thomson, 2007. - 268
      s.
         ISBN 978-87-619-1924-3 (h.)

      DOKID: 07d024477   Oppstilling: UBBJUR L 729 Ber

7     Bergqvist, Christian: Mellem regulering og deregulering
      Bergqvist, Christian
        Mellem regulering og deregulering : studier i de konkurrenceretlige
      reglers grænser og deres tvetydige rolle i forbindelse med elektricitets og
      telekommunikations lange bevægelse fra monopol til konkurrence (og retur). -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. - XIX, 742 s.
         ISBN 978-87-574-1661-9 (h.)

      DOKID: 07d024473   Oppstilling: UBBJUR L 808.5 Ber

8     Blandede kapitalmarkedsretlige emner
      Blandede kapitalmarkedsretlige emner / Lennart Lynge Andersen (red.). -
        København : Thomson, c2006. - 215 s.
           ISBN 978-87-619-1529-0 (h.), 87-619-1529-7 (h.)

      DOKID: 07d024484   Oppstilling: UBBJUR L 766 Bla

9     Bostrup, Poul: Syn og skøn
      Bostrup, Poul
        Syn og skøn : efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre
      sager. - København : Thomson, c2007. - 160 s.
         ISBN 978-87-619-1923-6 (h.)

      DOKID: 07d024482   Oppstilling: UBBJUR L 1016 Bos

10    Brattström, Margareta: Rätt arv
      Brattström, Margareta
        Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap. - 2. uppl. - Uppsala : Iustus,
      c2007. - 251 s.
         ISBN 978-91-7678-668-0 (h.)

      DOKID: 07d024487   Oppstilling: UBBJUR L 621 Bra

11    Broberg, Morten: Free movement in the European Union
      Broberg, Morten
        Free movement in the European Union. - 2nd ed. - Copenhagen : DJØF, 2007. -
      1106 s.
         ISBN 978-87-574-1566-7 (h.)

      DOKID: 07d024463   Oppstilling: UBBJUR L 16.2 Bro

12    Brotten mot allmänheten och staten m.m. (Vol. 2 av: Brottsbalken
      Brottsbalken : en kommentar / Lena Holmqvist ... [et al.]. 5. studentutg. -
        Stockholm : Norstedts Juridik, c2007. - 2 b.
        2: Brotten mot allmänheten och staten m.m. : Del II (13-24 kap.). c2007. -
          1 b. Flere pag.
             ISBN 9789139204435 (h.)

      DOKID: 07d041204   Oppstilling: UBBJUR L 842 Bro/2

13    Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. (Vol. 1 av: Brottsbalken
      Brottsbalken : en kommentar / Lena Holmqvist ... [et al.]. 5. studentutg. -
        Stockholm : Norstedts Juridik, c2007. - 2 b.
        1: Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. : Del I (1-12 kap.).
          c2007. - 1 b. (flere pag.).
             ISBN 9789139204428 (h.)

      DOKID: 07d041203   Oppstilling: UBBJUR L 842 Bro/1

14    Brottsbalken
      Brottsbalken : en kommentar / Lena Holmqvist ... [et al.]. 5. studentutg. -
        Stockholm : Norstedts Juridik, c2007. - 2 b.

      DOKID: 07d024501   Oppstilling: UBBJUR L 842 Bro

15    Burnham, William: Introduction to the law and legal system of the United Sta
      Burnham, William Introduction to the law and legal system of the United
      States. - 4th ed. - St. Paul, Minn. : Thomson/West, c2006. - 1 b. (flere
      pag.).
         ISBN 978-0-314-15898-7 (h.), 0-314-15898-7 (h.)

      DOKID: 07d022260   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bur
      DOKID: 07d022261   Oppstilling: UBBJUR Pensum Bur

16    Den civilretlige forbrugerbeskyttelse (Vol. 2 av: Kristoffersen, Sonny: Forbrugerretten
      Kristoffersen, Sonny
        Forbrugerretten. - København : Thomson, c2006-    . - b.
        2: Den civilretlige forbrugerbeskyttelse. c2007. - 547 s.
             ISBN 978-87-619-1890-1 (h.)

      DOKID: 07d037905   Oppstilling: UBBJUR L 810 Kri/2

17    Clark, Ian: Legitimacy in international society
      Clark, Ian, 1949-
        Legitimacy in international society. - Oxford : Oxford University Press,
      2005. - VIII, 278 s.
         ISBN 0-19-925842-2 (ib.), 978-0-19-921919-3 (h.), 978-0-19-925842-0 (ib.)

      DOKID: 07d006390   Oppstilling: UBBJUR L 1145 Cla

18    Cohen, Cynthia B.: Renewing the stuff of life
      Cohen, Cynthia B.
        Renewing the stuff of life : stem cells, ethics, and public policy. - New
      York : Oxford University Press, 2007. - X, 311 s.
         ISBN 978-0-19-530524-1 (ib.)

      DOKID: 07d037958   Oppstilling: UBBJUR L 785 Coh

19    Contract I (Vol. 1 av: Principles of the existing ec contract law
      Principles of the existing ec contract law / Research group on the exi sting
        ec private law. - München : Sellier, 2007. - 2 b.
        1: Contract I : pre-contractual obligations, conclusion of contract,
          unfair terms. c2007. - XL, 311 s.
             ISBN 978-3-86653-023-2 (ib.)

      DOKID: 07d036911   Oppstilling: UBBJUR L 181 Pri/1

20    Cornell, Saul: A well-regulated militia
      Cornell, Saul
        A well-regulated militia : the founding fathers and the origins of gun
      control in America. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XVI, 270 s.
         ISBN 978-0-19-514786-5 (ib.), 0-19-514786-3 (ib.)

      DOKID: 07d038198   Oppstilling: UBBJUR L 837.9 Cor

21    Dahl, Børge: Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv
      Dahl, Børge Erhvervsjura i et markedsøkonomisk perspektiv. - 9. udg. -
      København : Handelshøjskolens forl., 2006. - 595 s.
         ISBN 978-87-629-0291-6 (ib.), 87-629-0291-1 (ib.)

      DOKID: 07d024486   Oppstilling: UBBJUR L 179 Dah

22    Dahlqvist, Anna-Lena: Sekretess inom rättsväsendet
      Dahlqvist, Anna-Lena
        Sekretess inom rättsväsendet. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik,
      2007. - 426 s.
         ISBN 978-91-39-01191-0 (h.)

      DOKID: 07d040987   Oppstilling: UBBJUR L 990 Dah

23    Danmark : Lov om finansiel virksomhed
      Danmark
        [Lov om finansiel virksomhed (2004)] Lov om finansiel virksomhed : med
      kommentarer. - København : Thomson, c2007. - 1371 s.
         ISBN 978-87-619-1822-2 (ib.)

      DOKID: 07d037906   Oppstilling: UBBJUR L 762 Dan

24    De Jesús Butler, Israel: Unravelling sovereignty
      De Jesús Butler, Israel
        Unravelling sovereignty : human rights actors and the structure of
      international law. - Antwerp : Intersentia, c2007. - XIV, 240 s.
         ISBN 978-90-5095-679-6 (h.)

      DOKID: 07d036772   Oppstilling: UBBJUR L 1149 De

25    Destination tables (del av: Storbritannia : Halsbury's statutes of England and Wales
      Storbritannia
        [Lover, etc.] Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. - London :
      Butterworth.
         ISBN 0-406-21409-3
        - Destination tables : a guide to the consolidation of legislation since
          1957. c2007. - XI, 3265 s.
             ISBN 978-1-4057-2593-4 (h.)

      DOKID: 07d041820   Oppstilling: UBBJUR L 14.5 Hal

26    Droit des sûretés
      Droit des sûretés / Michel Cabrillac ... [et al.]. - 8e éd. - Paris : Litec,
        2007. - VIII, 765 s.
           ISBN 978-2-7110-0690-8 (h.)

      DOKID: 07d023473   Oppstilling: UBBJUR L 290 Dro

27    Dworkin, Ronald: Is democracy possible here?
      Dworkin, Ronald
        Is democracy possible here? : principles for a new political debate. -
      Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2006. - XII, 177 s.
         ISBN 978-0-691-12653-1 (ib.), 0-691-12653-4 (ib.)

      DOKID: 07d036572   Oppstilling: UBBJUR L 663 Dwo

28    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Economics of tort law
      Economics of tort law / edited by Alan O. Sykes. - Cheltenham : Edward Elgar,
        c2007. - 2 b. (Economic approaches to law)
           ISBN 978-1-84542-454-1 (ib.)
        Vol. 2: c2007. - VIII, 688 s.

      DOKID: 07d037159   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco/2

29    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Economics of tort law
      Economics of tort law / edited by Alan O. Sykes. - Cheltenham : Edward Elgar,
        c2007. - 2 b. (Economic approaches to law)
           ISBN 978-1-84542-454-1 (ib.)
        Vol. 1: c2007. - XV, 636 s.

      DOKID: 07d037158   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco/1

30    Economics of tort law
      Economics of tort law / edited by Alan O. Sykes. - Cheltenham : Edward Elgar,
        c2007. - 2 b. (Economic approaches to law)
           ISBN 978-1-84542-454-1 (ib.)

      DOKID: 07d006877   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco

31    Einleitung (Vol. 1 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd.1: Einleitung : §§ 1 bis 31 / Bearbeiter: Thomas Weigend... [et al.].
          c2007. - LII, 2217 s.
             ISBN 978-3-89949-231-6 (ib.)

      DOKID: 07d041626   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/1

32    European traditions in civil procedure
      European traditions in civil procedure / editor: C.H. van Rhee. - Antwerpen :
        Intersentia, c2005. - XVI, 344 s. (Ius Commune Europaeum ; 54)
           ISBN 90-5095-491-x (h.), 978-9-050-95491-4 (h.)

      DOKID: 07d036774   Oppstilling: UBBJUR L 1003 Eur

33    Evolving issues and emerging applications (Vol. 2 av: Food and human rights in development
      Food and human rights in development / Wenche Barth Eide and Uwe Kracht
        (eds.). - Antwerpen : Intersentia, 2005-2007. - 2 b.
        Vol. 2: Evolving issues and emerging applications. c2007. - XLIV, 565 s.
             ISBN 90-5095-459-6 (h.), 978-90-5095-459-4 (h.)

      DOKID: 07d037677   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Foo/2

34    Flexicurity and beyond
      Flexicurity and beyond : finding a new agenda for the European social model /
        Henning Jørgensen & Per Kongshøj Madsen (eds.). - København : Jurist- og
        Økonomforbundets Forlag, 2007. - 610 s.
           ISBN 978-87-574-1708-1 (h.)

      DOKID: 07d024464   Oppstilling: UBBJUR L 399 Fle

35    Født og forbliver lige og frie?
      Født og forbliver lige og frie? : om diskrimination og etik / redigeret af
        Kasper Lippert-Rasmussen og Jesper Ryberg. - København : Museum
        Tusculanums Forlag, 2007. - 248 s.
           ISBN 978-87-635-0514-7 (h.)

      DOKID: 07d017262   Oppstilling: UBBJUR L 710 Fød

36    Garde, Jens: Forvaltningsret, sagsbehandling
      Garde, Jens
        Forvaltningsret, sagsbehandling. - 6. udg. - København : Jurist-og
      Økonomforbundets Forlag, 2007. - XVII, 451 s.
         ISBN 978-87-574-1523-0 (ib.)

      DOKID: 07d037903   Oppstilling: UBBJUR L 729 Gar

37    Garde, Kristine: To læresager i folkekirken
      Garde, Kristine
        To læresager i folkekirken. - København : Jurist- og Økonomforbundets
      Forlag, 2006. - 615 s.
         ISBN 978-87-574-1595-7 (h.), 87-574-1595-1 (h.)

      DOKID: 07d037904   Oppstilling: UBBJUR L 1246 Gar

38    Germer, Peter: Statsforfatningsret
      Germer, Peter
        Statsforfatningsret. - 4. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets
      Forlag, 2007. - 402 s.
         ISBN 978-87-574-1098-3 (h.)

      DOKID: 07d024460   Oppstilling: UBBJUR L 666 Ger

39    Gisle, Jon: Jusleksikon
      Gisle, Jon
        Jusleksikon. - 3. utg. - Oslo : Kunnskapsforl., 2007. - 379 s.
         ISBN 978-82-573-1869-7 (ib.)

      DOKID: 07d037145   Oppstilling: UBBJUR L 12.3 Gis
      DOKID: 07d037089   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Gis

40    Hartley, Trevor C.: The foundations of European Community law
      Hartley, Trevor C.
        The foundations of European Community law : an introduction to the
      constitutional and administrative law of the European Community. - 6th ed. -
      Oxford : Oxford University Press, 2007. - LXII, 472 s.
         ISBN 978-0-19-929035-2 (h.)

      DOKID: 07d023773   Oppstilling: UBBJUR L 1186.3 Har

41    Hemström, Carl: Organisationernas rättsliga ställning
      Hemström, Carl
        Organisationernas rättsliga ställning : om ekonomiska och ideella
      föreningar. - 7. rev. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007. - 147 s.
         ISBN 978-91-39-20456-5 (h.)

      DOKID: 07d024492   Oppstilling: UBBJUR L 442 Hem

42    Hemström, Carl: Bolagens rättsliga ställning
      Hemström, Carl
        Bolagens rättsliga ställning : om enkla bolag, handelsbolag,
      kommanditbolag och aktiebolag. - 7. rev. uppl. - Stockholm : Norstedts
      Juridik, 2007. - 200 s.
         ISBN 978-91-39-20455-8 (h.)

      DOKID: 07d024498   Oppstilling: UBBJUR L 425 Hem

43    Hemström, Carl: Bolag, föreningar, stiftelser
      Hemström, Carl
        Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion. - 6. rev. uppl. -
      Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. - 127 s.
         ISBN 978-91-39-20454-1 (h.)

      DOKID: 07d024499   Oppstilling: UBBJUR L 421 Hem

44    Henricson, Ib: Politiret
      Henricson, Ib
        Politiret. - 4. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2007. - 928 s.
         ISBN 978-87-574-1541-4 (h.)

      DOKID: 07d037901   Oppstilling: UBBJUR L 813 Hen

45    Heringa, Aalt Willem: Constitutions compared
      Heringa, Aalt Willem
        Constitutions compared : an introduction to comparative constitutional law.
      - Antwerpen : Intersentia, c2007. - X, 171 s. (Ius commune europaeum ; 65)
         ISBN 978-90-5095-688-8 (h.)

      DOKID: 07d024415   Oppstilling: UBBJUR L 665 Her

46    Hertz, Ketilbjørn: Bruxelles I-forordningen
      Hertz, Ketilbjørn
        Bruxelles I-forordningen : med kommentarer. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2007. - 567 s.
         ISBN 978-87-574-0702-0 (ib.)

      DOKID: 07d024468   Oppstilling: UBBJUR L 1007 Her

47    Heuman, Lars: Specialprocess
      Heuman, Lars
        Specialprocess : utsökning och konkurs. - 6. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2007. - 293 s.
         ISBN 978-91-39-20457-2 (ib.)

      DOKID: 07d024494   Oppstilling: UBBJUR L 1028 Heu

48    Hov, Jo: Rettergang
      Hov, Jo
        Rettergang. - [Ny utg.]. - Oslo : Papinian, [2007]. - 3 b.
         ISBN 978-82-91060-17-0 (Studentutg., kpl.) ( ib.) : Nkr 1350.00

      DOKID: 07d037182   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov
      DOKID: 07d037184   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov

49    Hudson, Alastair: The law on financial derivatives
      Hudson, Alastair
        The law on financial derivatives. - 4th ed. - London : Sweet & Maxwell,
      2006. - LXXV, 773 s.
         ISBN 0-421-90360-0 (ib.), 978-0-421-90360-9 (ib.)

      DOKID: 07d037183   Oppstilling: UBBJUR L 284 Hud

50    Intressekonflikter och finansiella marknader (Vol. 4 av: Skriftserie (Stockholms universitet. S
      Intressekonflikter och finansiella marknader / redaktörer Gunnar Nord & Per
        Thorell. - Stockholm : Stockholm Centre for Commercial Law, 2006. - 321 s.
        - (Skriftserie / Stockholm Centre for Commercial Law ; Nr 4)
           ISBN 91-7678-616-1 (h.)

      DOKID: 07d024488   Oppstilling: UBBJUR L 766 Int

51    Iseskog, Tommy: Aktivt jämställdhetsarbete
      Iseskog, Tommy
        Aktivt jämställdhetsarbete : för jämställt arbetsliv och jämställda
      arbetsplatser. - 4. uppl. - Stockholm : Thomson, 2005. - 120 s.
         ISBN 978-9-176-10227-5 (h.), 91-7610-227-0 (h.)

      DOKID: 07d003106   Oppstilling: UBBJUR L 413.2 Ise

52    Iseskog, Tommy: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
      Iseskog, Tommy
        Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. - 4. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2007. - 115 s.
         ISBN 978-91-39-10935-8 (ib.)

      DOKID: 07d024495   Oppstilling: UBBJUR L 411 Ise

53    Juvenile law violaters, human rights, and the development
      Juvenile law violaters, human rights, and the development of new juvenile
        justice systems / edited by Eric L. Jensen and Jørgen Jepsen. - Oxford :
        Hart, 2006. - XVIII, 478 s. (Oñati international series in law and society)
           ISBN 978-1-84113-637-0 (ib.), 1-84113-637-9 (ib.), 978-1-84113-636-3
        (h.), 1-84113-636-0 (h.)

      DOKID: 07d015040   Oppstilling: UBBJUR L 1097 Juv

54    Kaltoft Bendixen, Jytte: Europæisering af arbejdstiden
      Kaltoft Bendixen, Jytte
        Europæisering af arbejdstiden : et casestudie af samspillet mellem
      Arbejdstidsdirektivet og arbejdsmarkedssystemerne i fem EU-medlemslande. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. - 282 s.
         ISBN 978-87-574-1553-7 (h.)

      DOKID: 07d024471   Oppstilling: UBBJUR L 404 Kal

55    Kap. 1-10 (Vol. 1 av: Andersson, Sten: Aktiebolagslagen
      Andersson, Sten
        Aktiebolagslagen : en kommentar. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. -
      3 b. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-01305-1 (h.)
        1: Kap. 1-10. 2007. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 07d041878   Oppstilling: UBBJUR L 416 And/1

56    Kap. 11-22 (Vol. 2 av: Andersson, Sten: Aktiebolagslagen
      Andersson, Sten
        Aktiebolagslagen : en kommentar. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. -
      3 b. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-01305-1 (h.)
        2: Kap. 11-22. 2007. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 07d041879   Oppstilling: UBBJUR L 416 And/2

57    Kap. 23-32 (Vol. 3 av: Andersson, Sten: Aktiebolagslagen
      Andersson, Sten
        Aktiebolagslagen : en kommentar. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. -
      3 b. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-01305-1 (h.)
        3: Kap. 23-32. 2007. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 07d041880   Oppstilling: UBBJUR L 416 And/3

58    Kirchler, Erich: The economic psychology of tax behaviour
      Kirchler, Erich
        The economic psychology of tax behaviour. - Cambridge : Cambridge
      University Press, 2007. - XVII, 243 s.
         ISBN 9780521876742 (ib.)

      DOKID: 07d037191   Oppstilling: UBBJUR L 767 Kir

59    Kjølbro, Jon Fridrik: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
      Kjølbro, Jon Fridrik
        Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : for praktikere. - 2. udg. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. - 930 s.
         ISBN 978-87-574-1767-8 (h.)

      DOKID: 07d037902   Oppstilling: UBBJUR L 1136 Kjø

60    Koch, Katrin: Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen
      Koch, Katrin Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor sammen. - Oslo :
      Gyldendal akademisk, 2005. - 192 s.
         ISBN 978-82-05-32618-7 (h.), 82-05-32618-5 (h.) : Nkr 325.00

      DOKID: 07d037758   Oppstilling: UBBJUR L 601 Koc

61    Koktvedgaard, Mogens: Lærebog i immaterialret
      Koktvedgaard, Mogens Lærebog i immaterialret : ophavsret, patentret,
      brugsmodelret, designret, varemærkerett. - 7. rev. udg. - København :
      Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005. - 491 s.
         ISBN 87-574-1021-6 (h.)

      DOKID: 07d021521   Oppstilling: UBBJUR Pensum Kok

62    Korah, Valentine: An introductory guide to EC competition law and practice
      Korah, Valentine An introductory guide to EC competition law and practice. -
      9th ed. - Oxford : Hart, 2007. - LVII, 539 s.
         ISBN 978-1-84113-754-4 (h.)

      DOKID: 07d004399   Oppstilling: UBBJUR Pensum Kor

63    Kymlicka, Will: Multicultural odysseys
      Kymlicka, Will
        Multicultural odysseys : navigating the new international politics of
      diversity. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - IX, 374 s.
         ISBN 978-0-19-928040-7 (ib.)

      DOKID: 07d023830   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Kym

64    Levin, Marianne: Own image protection
      Levin, Marianne
        Own image protection : a pan-european overview. - Stockholm : Jure, 2007. -
      142 s.
         ISBN 978-91-7223-289-1 (h.)

      DOKID: 07d024505   Oppstilling: UBBJUR L 164 Lev

65    Lipstadt, Deborah E.: History on trial
      Lipstadt, Deborah E.
        History on trial : my day in court with David Irving. - New York : Ecco,
      c2005. - XXI, 346 s., pl.
         ISBN 0-06-059376-8 (ib.), 978-0-06-059376-6 (ib.)

      DOKID: 07d037918   Oppstilling: UBBJUR L 852.5 Lip

66    Markesinis, B.S.: Markesinis and Deakin's tort law
      Markesinis, B.S. Markesinis and Deakin's tort law. - 6th ed. - Oxford :
      Clarendon Press, c2008. - C, 1056 s.
         ISBN 978-0-19-928246-3 (h.), 978-0-19-928657-7 (ib.)

      DOKID: 07d021207   Oppstilling: UBBJUR L 372 Mar

67    Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten
      Mellqvist, Mikael
        Obeståndsrätten : en introduktion. - 4. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2007. - 161 s.
         ISBN 978-91-39-20460-2 (h.)

      DOKID: 07d040988   Oppstilling: UBBJUR L 1051 Mel

68    Monti, Guiogio: EC competition law
      Monti, Guiogio
        EC competition law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. -
      XXXVII, 527 s.
         ISBN 978-0-521-70075-7 (h.)

      DOKID: 07d017231   Oppstilling: UBBJUR L 564 Mon

69    Multiculturalism and the welfare state
      Multiculturalism and the welfare state : recognition and redistribution in
        contemporary democracies / edited by Keith Banting and Will Kymlicka. -
        Oxford : Oxford University Press, 2006. - XV, 405 s.
           ISBN 978-0-19-928917-2 (ib.), 0-19-928917-4 (ib.), 978-0-19-928918-9
        (h.), 0-19-928918-2 (h.)

      DOKID: 07d022281   Oppstilling: UBBJUR L 776 Mul

70    Møgelvang-Hansen, Peter: Finansaftalelov
      Møgelvang-Hansen, Peter
        Finansaftalelov : perspektiver for Norden og EU. - København : Nordic
      Council of Ministers, c2007. - 112 s. - (TemaNord ; 2007:510)
         ISBN 978-92-893-1472-5 (h.)

      DOKID: 07d024485   Oppstilling: UBBJUR L 762 Møg

71    Mølbeck, Hanne: Ekspropriation i praksis
      Mølbeck, Hanne
        Ekspropriation i praksis. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2007. - 404 s.
         ISBN 978-87-574-1365-6 (ib.)

      DOKID: 07d007123   Oppstilling: UBBJUR L 746 Møl

72    Møllmann, Anders: Certepartifortolkning
      Møllmann, Anders
        Certepartifortolkning : i nordisk og engelsk ret. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2007. - 268 s.
         ISBN 978-87-574-1735-7 (h.)

      DOKID: 07d024469   Oppstilling: UBBJUR L 510 Møl

73    Nordic law
      Nordic law : between tradition and dynamism / editors: Jaakko Husa, Kimmo
        Nuotio, Heikki Pihlajamäki. - Antwerp : Intersentia, c2007. - XI, 177 s.
        (Ius Commune Europaeum ; 66)
           ISBN 978-90-5095-706-9 (h.)

      DOKID: 07d036773   Oppstilling: UBBJUR L 31 Nor

74    Norrman, Erik: Slopad bolagsskatt
      Norrman, Erik
        Slopad bolagsskatt : analys och konsekvenser. - Stockholm : Norstedts,
      2007. - 213 s.
         ISBN 978-91-39-10927-3 (ib.)

      DOKID: 07d040989   Oppstilling: UBBJUR L 773 Nor

75    NS 8405
      NS 8405 : kommentarutgave til Norsk standard 8405, Norsk bygge- og
        anleggskontrakt / Karl Marthinussen ... [et al.]. - 2. utg. - Oslo :
        Gyldendal akademisk, 2006. - 773 s.
           ISBN 978-82-05-35865-2 (ib.), 82-05-35865-6 (ib.)

      DOKID: 07d037660   Oppstilling: UBBJUR Pensum NS

76    OECD Committee on Fiscal Affairs : Previous reports; Appendices
      OECD. Committee on Fiscal Affairs
        Model tax convention on income and on capital : updated as of 15 July 2005.
      - Paris : OECD, c2006. - 2 b.
         ISBN 92-64-01425-x (ib.), 978-92-64-01425-1 (ib.), 92-64-17645-4 (ib.)
        Vol. 2: OECD. Committee on Fiscal Affairs
          Previous reports; Appendices. - Paris : OECD, c2006. - 1 b. (flere pag.).

      DOKID: 07d041874   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 OEC/2

77    OECD Committee on Fiscal Affairs : Model tax convention on income and on capital
      OECD. Committee on Fiscal Affairs
        Model tax convention on income and on capital : updated as of 15 July 2005.
      - Paris : OECD, c2006. - 2 b.
         ISBN 92-64-01425-x (ib.), 978-92-64-01425-1 (ib.), 92-64-17645-4 (ib.)

      DOKID: 07d041872   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 OEC

78    OECD Committee on Fiscal Affairs : Introduction; Model convention; Commentary
      OECD. Committee on Fiscal Affairs
        Model tax convention on income and on capital : updated as of 15 July 2005.
      - Paris : OECD, c2006. - 2 b.
         ISBN 92-64-01425-x (ib.), 978-92-64-01425-1 (ib.), 92-64-17645-4 (ib.)
        Vol. 1: OECD. Committee on Fiscal Affairs
          Introduction; Model convention; Commentary. - Paris : OECD, c2006. - 1
        b. (flere pag.).

      DOKID: 07d041873   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 OEC/1

79    Open spaces and national heritage ; Parliament ; Partnersh (Vol. 32(2007) av: Storbritannia : Hals
      Storbritannia
        [Lover, etc.] Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. - London :
      Butterworth.
         ISBN 0-406-21409-3
        32: Open spaces and national heritage ; Parliament ; Partnership. - 2007
        reissue. c2007. - 1266 s.
           ISBN 978-1-4057-2466-1 (ib.)

      DOKID: 07d037290   Oppstilling: UBBJUR L 14.5 Hal

80    The Paradox of constitutionalism
      The Paradox of constitutionalism : constituent power and constitutional form /
        edited by Martin Loughlin and Neil Walker. - Oxford : Oxford University
        Press, 2007. - VIII, 375 s.
           ISBN 0-19-920496-9 (ib.), 978-0-19-920496-0 (ib.)

      DOKID: 07d037216   Oppstilling: UBBJUR L 663 Par

81    Personlighedsret
      Personlighedsret / Peter Schønning, Merethe Eckhardt og Malene Ehlers (red.).
        - København : Thomson, c2007. - 301 s.
           ISBN 978-87-619-1841-3 (h.)

      DOKID: 07d024478   Oppstilling: UBBJUR L 164 Per

82    Plato and modern law
      Plato and modern law / edited by Richard O. Brooks. - Aldershot : Ashgate,
        2007. - XLIX, 659 s. (Philosophers and law)
           ISBN 978-0-7546-2488-2 (ib.)

      DOKID: 07d004075   Oppstilling: UBBJUR L 25 Pla

83    Poudret, Jean-François: Comparative law of international arbitration
      Poudret, Jean-François
        Comparative law of international arbitration. - 2nd ed. - London : Sweet
      & Maxwell, 2007. - XXXIX, 952 s.
         ISBN 978-0-421-93210-4 (ib.), 978-3-725-55378-5 (ib.)

      DOKID: 07d014026   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Pou

84    Ramberg, Jan: Allmän köprätt
      Ramberg, Jan
        Allmän köprätt. - 4. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. - 307 s.
         ISBN 978-913920452-7 (h.)

      DOKID: 07d024496   Oppstilling: UBBJUR L 277.1 Ram

85    Rechtswörterbuch
      Rechtswörterbuch / begründet von Carl Creifelds ; herausgegeben von Klaus
      Weber. - 19., neu bearb. Aufl. - München : Beck, 2007. - XVIII, 1480 s.
         ISBN 978-3-406-55392-9 (ib.)

      DOKID: 07d037838   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Rec

86    Regulering og markedsaktører (Vol. 1 av: Krüger Andersen, Paul: Børsretten
      Krüger Andersen, Paul
        Børsretten. - 3. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2007-    . - 2 b.
        1: Regulering og markedsaktører. 2007. - 239 s.
             ISBN 978-87-574-1336-6 (h.)

      DOKID: 07d037955   Oppstilling: UBBJUR L 766 Kry/1

87    Reinicke, Dietrich: Kreditsicherung
      Reinicke, Dietrich
        Kreditsicherung : durch Schuldbeitritt, Bürgschaft, Patronatserklärung,
      Garantie, Sicherungsübereignung, Sicherungsabtretung, Eigentumsvorbehalt,
      Pool-Vereinbarungen, Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten, Hypothek
      und Grundschuld. - 5., vollständig überarbeitete und erw. Aufl. - Neuwied :
      Luchterhand, 2006.
         ISBN 978-3-472-06652-1 (h.), 3-472-06652-0 (h.)

      DOKID: 07d023474   Oppstilling: UBBJUR L 227 Rei

88    Rett og toleranse
      Rett og toleranse : festskrift til Helge Johan Thue : 70 år / redaktører:
        Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero Moss ;
        redaksjonssekretærer: Andrea Süssmann, Vidar Heimset ; korrektur: Kristin
        Aspelund, Tore Berntsen. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2007. - 806 s.
           ISBN 978-82-05-37592-5 (ib.) : Nkr 890.00

      DOKID: 07d012594   Oppstilling: UBBJUR L 19 Thu

89    Røddik Christensen, Ane Maria: Judicial accommodation of human rights in the European Uni
      Røddik Christensen, Ane Maria
        Judicial accommodation of human rights in the European Union. - København :
      Jurist- og økonomforbundets forlag, 2007. - 277 s.
         ISBN 978-87-574-1689-3 (h.)

      DOKID: 07d024466   Oppstilling: UBBJUR L 1209.2 Rød

90    Rørdam, Julie Skat: Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning
      Rørdam, Julie Skat
        Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2007. - 295 s.
         ISBN 978-87-574-1738-8 (h.)

      DOKID: 07d037900   Oppstilling: UBBJUR L 1060 Rør

91    Schmitthoff, Clive M.: Schmitthoff's export trade
      Schmitthoff, Clive M. Schmitthoff's export trade : the law and practice of
      international trade. - 11th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2007. - CXXXV,
      953 s.
         ISBN 978-0-421-89320-7 (ib.), 978-0-421-89280-4 (h.)

      DOKID: 06d000974   Oppstilling: UBBJUR L 488 Sch

92    Schweitz Jensen, Anders: Revisors afdækning af besvigelser
      Schweitz Jensen, Anders
        Revisors afdækning af besvigelser. - København : REVIFORA, 2007. - 158 s.
         ISBN 978-87-619-1733-1 (h.)

      DOKID: 07d024481   Oppstilling: UBBJUR L 773.7 Sch

93    Segura-Ubiergo, Alex: The political economy of the welfare state in Latin Americ
      Segura-Ubiergo, Alex
        The political economy of the welfare state in Latin America :
      globalization, democracy, and development. - Cambridge : Cambridge
      University Press, 2007. - XIX, 320 s.
         ISBN 978-0-521-87111-2 (ib.), 0-521-87111-5 (ib.)

      DOKID: 07d036776   Oppstilling: UBBJUR L 776 Seg

94    Sivil- og straffeprosess (Vol. 1 av: Hov, Jo: Rettergang
      Hov, Jo
        Rettergang. - [Ny utg.]. - Oslo : Papinian, [2007]. - 3 b.
         ISBN 978-82-91060-17-0 (Studentutg., kpl.) ( ib.) : Nkr 1350.00
        1: Sivil- og straffeprosess. [2007]. - 662 s.
             ISBN 978-82-91060-14-9 (ib.)

      DOKID: 07d041209   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov/1
      DOKID: 07d041208   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov/1

95    Sivilprosess (Vol. 3 av: Hov, Jo: Rettergang
      Hov, Jo
        Rettergang. - [Ny utg.]. - Oslo : Papinian, [2007]. - 3 b.
         ISBN 978-82-91060-17-0 (Studentutg., kpl.) ( ib.) : Nkr 1350.00
        3: Sivilprosess. [2007]. - 483 s.
             ISBN 978-82-91060-16-3 (ib.)

      DOKID: 07d041213   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov/3
      DOKID: 07d041212   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov/3

96    Skog, Rolf: The Swedish Companies Act
      Skog, Rolf
        The Swedish Companies Act : an introduction. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2007. - 361 s.
         ISBN 978-913901240-5 (h.)

      DOKID: 07d024502   Oppstilling: UBBJUR L 416 Sko

97    Smith, Eva: Straffeproces
      Smith, Eva
        Straffeproces : grundlæggende regler og principper. - 6. udg. - København :
      Thomson, c2007. - 236 s.
         ISBN 978-87-619-1903-8 (h.)

      DOKID: 07d024483   Oppstilling: UBBJUR L 1070 Smi

98    Sosialrett
      Sosialrett / Kristian Andenæs ... [et al.]. - 6. utg. - Oslo :
        Universitetsforl., 2003. - 470 s.
           ISBN 978-82-15-00387-0 (ib.), 82-15-00387-7 (ib.)

      DOKID: 07d037863   Oppstilling: UBBJUR Pensum Sos

99    Spiermann, Ole: Danmarks rige i forfatningsretlig belysning
      Spiermann, Ole
        Danmarks rige i forfatningsretlig belysning. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2007. - 178 s.
         ISBN 978-87-574-1746-3 (h.)

      DOKID: 07d024472   Oppstilling: UBBJUR L 666 Spi

100   Stevens, Robert: Torts and rights
      Stevens, Robert
        Torts and rights. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - XXXIX, 361
      s.
         ISBN 978-0-19-921160-9 (ib.)

      DOKID: 07d037215   Oppstilling: UBBJUR L 376 Ste

101   Stigaard Jensen, Ulrich: Persondataloven og sagsbehandling i praksis
      Stigaard Jensen, Ulrich
        Persondataloven og sagsbehandling i praksis. - København : Jurist- og
      Økonomforbundets Forlag, 2006. - 151 s.
         ISBN 978-87-574-1598-8 (h.), 87-574-1598-6 (h.)

      DOKID: 07d024475   Oppstilling: UBBJUR L 164 Sti

102   Storbritannia : Public law & human rights
      Storbritannia Public law & human rights : 2007-2008. - 17th ed. - Oxford :
      Oxford University Press, 2007. - XIV, 597 s. (Blackstone's statutes)
         ISBN 978-0-19-921180-7 (h.)

      DOKID: 07d023770   Oppstilling: UBBJUR L 14.5 Sto

103   Straffeprosess (Vol. 2 av: Hov, Jo: Rettergang
      Hov, Jo
        Rettergang. - [Ny utg.]. - Oslo : Papinian, [2007]. - 3 b.
         ISBN 978-82-91060-17-0 (Studentutg., kpl.) ( ib.) : Nkr 1350.00
        2: Straffeprosess. [2007]. - 359 s.
             ISBN 978-82-91060-15-6 (ib.)

      DOKID: 07d041210   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov/2
      DOKID: 07d041211   Oppstilling: UBBJUR Pensum Hov/2

104   Streng, Alfred: Ideella rättigheter i digital miljö
      Streng, Alfred
        Ideella rättigheter i digital miljö. - Wasa : Universitas Wasaensis, 2007. -
      372 s. (Acta Wasaensia, Rättsvetenskap ; 5, Handelsrätt). - (Acta Wasaensia ;
      Nr 172)
         ISBN 978-952-476-178-9 (h.)

      DOKID: 07d023419   Oppstilling: UBBJUR L 552 Str

105   Summers, James: Peoples and international law
      Summers, James
        Peoples and international law : how nationalism and self-determination
      shape a contemporary law of nations. - Leiden : Martinus Nijhoff, 2007. -
      XLIV, 464 s. - (Erik Castrén Institute monographs on International Law and
      Human Rights ; Vol. 8)
         ISBN 978-90-04-15491-9 (ib.)

      DOKID: 06d034014   Oppstilling: UBBJUR L 1148 Sum

106   Sverige : The Swedish Maritime Code 1994
      Sverige
        [Sjölagen (1994). Engelsk] The Swedish Maritime Code 1994 = Sjölagen 1994. -
      3. uppl., per den 30 juni 2006. - Stockholm : Jure, 2006. - 233 s. -
      (Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och annan
      transporträtt ; Nr 24)
         ISBN 91-7223-245-5 (h.)

      DOKID: 07d024507   Oppstilling: UBBJUR L 14.3 Sve

107   Swedish takeover rules
      Swedish takeover rules : legislation and stock exchange rules / translated
        by David Canter. - Stockholm : Företagsjuridik, 2007. - 84 s.
           ISBN 978-91-7223-285-3 (h.)

      DOKID: 07d024506   Oppstilling: UBBJUR L 285.5 Swe

108   Terré, Francois: Droit civil
      Terré, Francois Droit civil : les biens. - 7e éd. - Paris : Dalloz, 2006. -
      VIII, 852 s. (Précis Dalloz)
         ISBN 2-24-706833-2 (h.), 978-2-247-06833-3 (h.)

      DOKID: 07d023472   Oppstilling: UBBJUR L 206 Ter

109   Tesón, Fernando R.: Humanitarian intervention
      Tesón, Fernando R.
        Humanitarian intervention : an inquiry into law and morality. - 3rd ed.,
      fully rev. and updated. - Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c2005. -
      VIII, 456 s.
         ISBN 978-1-57105-248-3 (ib.), 1-57105-248-8 (ib.)

      DOKID: 07d038048   Oppstilling: UBBJUR L 1213 Tes

110   Tochilovsky, Vladimir: Jurisprudence of the international criminal courts
      Tochilovsky, Vladimir
        Jurisprudence of the international criminal courts : procedure and
      evidence. - Nijmegen : Wolf Legal Publ., 2006. - XXI, 669 s.
         ISBN 90-5850-157-4 (ib.), 978-90-5850-157-8 (ib.)

      DOKID: 07d006232   Oppstilling: UBBJUR L 1209.5 Toc

111   Trade marks and trade names ; Trusts (Vol. 48(2007) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        48(2007): Trade marks and trade names ; Trusts. - 2007 reissue. 2007. -
        174, 807 s.
           ISBN 978-1-4057-1563-8 (ib.)

      DOKID: 07d037138   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

112   Tranberg, Charlotte Bagger: Nødvendig behandling af personoplysninger
      Tranberg, Charlotte Bagger
        Nødvendig behandling af personoplysninger : proportionalitetsprincippets
      krav om nødvendighed i forhold til den dataansvarliges behandling af
      personoplysninger efter persondatalovens centrale behandlingsbestemmelser. -
      København : Forlaget Thomson, c2007. - 568 s.
         ISBN 978-87-6191674-7 (ib.)

      DOKID: 07d024480   Oppstilling: UBBJUR L 164 Tra

113   Töllborg, Dennis: Regler eller juridik?
      Töllborg, Dennis
        Regler eller juridik? : en lärobok i rättskunskap om varför. - Lund :
      Studentlitteratur, c2005. - 299 s.
         ISBN 91-44-03746-5 (h.), 978-91-44-03746-2 (h.)

      DOKID: 07d017670   Oppstilling: UBBJUR Pensum Tøl

114   Valla, Gerd-Liv: Prosessen
      Valla, Gerd-Liv
        Prosessen. - [Oslo] : Cappelen, 2007. - 309, [22] s.
         ISBN 978-82-02-27552-5 (ib.)

      DOKID: 07d041669   Oppstilling: UBBJUR L 6 Val

115   Viborg Andersen, Kim: Den brugerdrevne forvaltning
      Viborg Andersen, Kim
        Den brugerdrevne forvaltning : muligheder og grænser for digitalisering. -
      København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. - 175 s.
         ISBN 978-87-574-1745-6 (h.)

      DOKID: 07d024461   Oppstilling: UBBJUR L 750 Vib

116   Vinx, Lars: Hans Kelsen's pure theory of law
      Vinx, Lars Hans Kelsen's pure theory of law : legality and legitimacy. -
      Oxford : Oxford University Press, 2007. - X, 230 s.
         ISBN 978-0-19-922795-2 (ib.)

      DOKID: 07d014454   Oppstilling: UBBJUR L 25 Vin

117   Welchman, Lynn: Women and Muslim family laws in Arab states
      Welchman, Lynn
        Women and Muslim family laws in Arab states : a comparative overview of
      textual development and advocacy. - Amsterdam : Amsterdam University Press,
      c2007. - 254 s. (ISIM series on contemporary Muslim societies)
         ISBN 978-90-5356-974-0 (h.)

      DOKID: 07d023617   Oppstilling: UBBJUR L 582 Wel

118   Wennerås, Pål: The enforcement of EC environmental law
      Wennerås, Pål
        The enforcement of EC environmental law. - Oxford : Oxford University
      Press, 2007. - XXIV, 341 s.
         ISBN 978-0-19-922901-7 (ib.)

      DOKID: 07d023765   Oppstilling: UBBJUR L 837 Wen

119   Werlauff, Erik: Selskabsskatteret 2007/08
      Werlauff, Erik
        Selskabsskatteret 2007/08. - 9. udg. - København : Thomson, 2007. - 616 s.
         ISBN 978-87-619-1895-6 (h.)

      DOKID: 07d024476   Oppstilling: UBBJUR L 773 Wer

120   Wood, Philip R.: International loans, bonds, guarantees, legal opinions
      Wood, Philip R.
        International loans, bonds, guarantees, legal opinions. - 2nd ed. - London :
      Sweet & Maxwell, 2007. - XXIV, 487 s. (Law and practice of international
      finance)
         ISBN 978-1-847-03208-9 (ib.)

      DOKID: 07d023326   Oppstilling: UBBJUR L 279 Woo

121   Wood, Philip R.: Comparative law of security interests and title finance
      Wood, Philip R.
        Comparative law of security interests and title finance. - 2nd ed. -
      London : Sweet & Maxwell, 2007. - XXXVIII, 933 s. (Law and practice of
      international finance)
         ISBN 978-1-847-03206-5 (ib.)

      DOKID: 07d023325   Oppstilling: UBBJUR L 285.5 Woo

122   §§ 32 bis 55 (Vol. 2 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd.2: §§ 32 bis 55 / Bearbeiter: Thomas Rönnau... [et al.]. 2006. - L,
          1443 s.
             ISBN 978-3-89949-232-3 (ib.), 3-89949-232-3 (ib.)

      DOKID: 07d041627   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/2

123   §§ 80 bis 109k (Vol. 4 av: Tyskland : StGB
      Tyskland [Strafgesetzbuch] StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. -
      12., neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 2006-    . - b.
        Bd.4: §§ 80 bis 109k / Bearbeiter: Heinrich Wilhelm Laufhütte... [et al.].
          c2007. - LII, 465 s.
             ISBN 978-3-89949-322-1 (ib.), 3-89949-322-2 (ib.)

      DOKID: 07d041628   Oppstilling: UBBJUR L 842 Str/4