Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
august 2007


1     Adams, John N.: Understanding contract law
      Adams, John N.
        Understanding contract law. - 5th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2007. -
      X, 292 s.
         ISBN 978-1-847-03116-7 (h.)

      DOKID: 07d013851   Oppstilling: UBBJUR L 181 Ada

2     Adler, Hans: Medicinsk juridik
      Adler, Hans
        Medicinsk juridik : grundläggande handbok. - 2. uppl. - [Lund] :
      Studentlitteratur, c2007. - 146 s.
         ISBN 978-91-44-02961-0 (h.)

      DOKID: 07d014470   Oppstilling: UBBJUR L 781 Adl

3     Birds, John: Birds' modern insurance law
      Birds, John Birds' modern insurance law. - 7th ed. - London : Sweet &
      Maxwell, 2007. - XLVIII, 437 s.
         ISBN 978-0-421-96050-3 (h.)

      DOKID: 07d013860   Oppstilling: UBBJUR L 456 Bir

4     Björkdahl, Erika P.: Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden
      Björkdahl, Erika P.
        Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden : en civilrättslig studie av
      förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan
      avtalsmässigt obundna parter. - Uppsala : Iustus, 2007. - 494 s. -
      (Skrifter från Juridiska Fakulteten i Uppsala ; 107)
         ISBN 978-91-7678-662-8 (ib.)

      DOKID: 07d014076   Oppstilling: UBBJUR L 182 Bjø

5     Bohlin, Alf: Kommunalrättens grunder
      Bohlin, Alf
        Kommunalrättens grunder. - 5. uppl. - Stockholm : Nordstedts Juridik,
      c2007. - 287 s.
         ISBN 978-91-39-20433-6 (ib.)

      DOKID: 07d015360   Oppstilling: UBBJUR L 738 Boh

6     Bring, Ove: Sverige och folkrätten
      Bring, Ove
        Sverige och folkrätten. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, c2007. -
      259 s.
         ISBN 978-91-39-20445-9 (h.)

      DOKID: 07d015362   Oppstilling: UBBJUR L 1144 Bri

7     Börsrätt
      Börsrätt / Catarina af Sandeberg, Robert Sevenius (red.). - Lund :
        Studentlitteratur, 2007. - 385 s.
           ISBN 978-91-44-04581-8 (h.)

      DOKID: 07d014455   Oppstilling: UBBJUR L 766 Bør

8     Clevesköld, Lars: Handläggning inom socialtjänsten
      Clevesköld, Lars
        Handläggning inom socialtjänsten. - 11. uppl. - Stockholm : Norstedts
      Juridik, 2007. - 472 s.
         ISBN 978-91-39-10893-1 (h.)

      DOKID: 07d015276   Oppstilling: UBBJUR L 778 Cle

9     Code of international labour law
      Code of international labour law : law, practice and jurisprudence / edited
        by Neville Rubin in consultation with Evance Kalula and Bob Hepple. -
        Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 2 b.
           ISBN 978-0-521-84740-7 (ib.), 0-521-84740-0 (ib.)

      DOKID: 05d045768   Oppstilling: UBBJUR L 13.9 Cod

10    Computer law
      Computer law : the law and regulation of information technology / edited by
        Chris Reed and John Angel. - 6th ed. - Oxford : Oxford University Press,
        2007. - LXIII, 610 s.
           ISBN 978-0-19-920596-7 (h.)

      DOKID: 07d013246   Oppstilling: UBBJUR L 1402 Com

11    Cornish, W.R.: Intellectual property
      Cornish, W.R.
        Intellectual property : patents, copyright, trade marks and allied rights. -
      6th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2007. - CXXIV, 940 s.
         ISBN 978-0-421-91800-9 (ib.), 978-0-421-91900-6 (h.)

      DOKID: 07d013864   Oppstilling: UBBJUR L 533 Cor

12    Cotterrell, Roger: Law, culture and society
      Cotterrell, Roger
        Law, culture and society : legal ideas in the mirror of social theory. -
      Aldershot : Ashgate, c2006. - 198 s. (Law, justice, and power)
         ISBN 9780754625056 (ib.), 9780754625117 (ib.), 0754625052 (ib.),
      0754625117 (h.)

      DOKID: 07d013237   Oppstilling: UBBJUR L 30.5 Cot

13    Criminology
      Criminology : a sociological introduction / Eamonn Carrabine ... [et al.]. -
        London : Routledge, 2004. - XXI, 428 s.
           ISBN 0-415-28167-9 (ib.), 0-415-28168-7 (h.), 978-04-15-28168-3 (h.)

      DOKID: 07d013090   Oppstilling: UBBJUR 928 Cri

14    Cybercrime and jurisdiction
      Cybercrime and jurisdiction : a global survey / edited by Bert-Jaap Koops
        and Susan W. Brenner ; contributions by Susan W. Brenner ... [et al.]. -
        The Hague : T.M.C Asser, c2006. - XVII, 355 s. (Information technology &
        law series ; 11)
           ISBN 90-6704-221-8 (ib.), 978-90-6704-221-5 (ib.)

      DOKID: 07d014333   Oppstilling: UBBJUR L 907 Cyb

15    Dahlman, Christian: Neutralitet i juridisk forskning
      Dahlman, Christian
        Neutralitet i juridisk forskning : Christian Dahlman. - [Lund] :
      Studentlitteratur, 2006. - 96 s.
         ISBN 978-91-44-02840-8 (h.), 91-44-02840-7 (h.)

      DOKID: 07d014291   Oppstilling: UBBJUR L 10 Dah

16    Dennis, I. H.: The law of evidence
      Dennis, I. H.
        The law of evidence. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell, 2007. - LXXVI,
      898 s.
         ISBN 978-0-421-88850-0 (h.)

      DOKID: 07d013863   Oppstilling: UBBJUR L 1090 Den

17    A Dictionary of law
      A Dictionary of law / edited by Elizabeth A. Martin, Jonathan Law. - 6th ed. -
        Oxford : Oxford University Press, 2006. - 590 s. (Oxford paperback
        reference)
           ISBN 978-0-19-280698-7 (h.), 0-19-280698-x (h.)

      DOKID: 07d013254   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.3 Dic

18    Dunér, Anna: Biståndshandläggningens villkor och dilemman
      Dunér, Anna
        Biståndshandläggningens villkor och dilemman : inom äldre- och
      handikappomsorg. - [Lund] : Studentlitteratur, c2005. - 145 s.
         ISBN 91-44-03530-6 (h.), 978-91-44-03530-7 (h.)

      DOKID: 07d014357   Oppstilling: UBBJUR L 778 Dun

19    Easton, Susan M.: Sentencing and punishment
      Easton, Susan M.
        Sentencing and punishment : the quest for justice. - Oxford : Oxford
      University Press, c2005. - XXV, 415 s.
         ISBN 0-19-927087-2 (h.), 978-0-19-927087-3 (h.)

      DOKID: 07d013089   Oppstilling: UBBJUR L 914 Eas

20    Ek, Ulla: Rätt & vett
      Ek, Ulla Rätt & vett : om juridik och etik i psykologiskt arbete. - Lund :
      Studentlitteratur, 2007. - 224 s.
         ISBN 978-91-44-03573-4 (h.)

      DOKID: 07d014551   Oppstilling: UBBJUR L 789 Ek

21    Elgar encyclopedia of comparative law
      Elgar encyclopedia of comparative law / edited by Jan M. Smits. - Cheltenham :
        Edward Elgar, c2006. - XVIII, 821 s. (Elgar original reference)
           ISBN 978-1-84542-013-0 (ib.), 1-84542-013-6 (ib.)

      DOKID: 07d006070   Oppstilling: UBBJUR L 31 Elg

22    Emmerson, Ben: Human rights and criminal justice
      Emmerson, Ben
        Human rights and criminal justice. - 2nd ed. - London : Sweet & Maxwell,
      2007. - CXXXII, 905 s.
         ISBN 978-0-42187-610-1 (ib.)

      DOKID: 06d021259   Oppstilling: UBBJUR L 1085 Emm

23    Eriksson, Asbjörn: Praktisk beskattningsrätt
      Eriksson, Asbjörn
        Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning.
      - 14. uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, 2007. - 592 s.
         ISBN 978-91-44-04404-0 (h.)

      DOKID: 07d014348   Oppstilling: UBBJUR 767 Eri

24    Essentials of international labour law (Vol. 1 av: Code of international labour law
      Code of international labour law : law, practice and jurisprudence / edited
        by Neville Rubin in consultation with Evance Kalula and Bob Hepple. -
        Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 2 b.
           ISBN 978-0-521-84740-7 (ib.), 0-521-84740-0 (ib.)
        Vol. 1: Essentials of international labour law. 2005. - LXXXVI, 770 s.
             ISBN 978-0-521-81470-6 (ib.), 0-521-81470-7 (ib.)

      DOKID: 07d017219   Oppstilling: UBBJUR L 13.9 Cod/1

25    European tort law
      European tort law : eastern and western perspectives / Mauro Bussani
        (editor). - Berne : Stämpfli Publishers, 2007. - XIV, 379 s. (Droit privé
        européen ; 5)
           ISBN 3-7272-2642-0 (Stämpfli) ( h.), 3-935808-54-2 (Sellier) ( h.),
        2-8027-2014-7 (Bruylant) ( h.), 960-15-1288-8 (Sakkoulas) ( h.)

      DOKID: 07d013250   Oppstilling: UBBJUR L 375 Eur

26    Feminist perspectives on land law
      Feminist perspectives on land law / edited by Hilary Lim and Anne Bottomley. -
        Oxon : Routledge-Cavendish, 2007. - XIX, 302 s.
           ISBN 978-1-85941-806-2 (ib.), 978-0-415-42033-4 (h.), 1-85941-806-6
        (ib.), 0-415-42033-4 (h.)

      DOKID: 07d013244   Oppstilling: UBBJUR L 217 Fem

27    Finch, Emily: Legal skills
      Finch, Emily
        Legal skills. - Oxford : Oxford University Press, c2007. - XIII, 404 s.
         ISBN 978-0-19-920390-1 (h.)

      DOKID: 07d013253   Oppstilling: UBBJUR L 10 Fin

28    Försäkringsmedicin
      Försäkringsmedicin / Bengt Järvholm & Christer Olofsson (red.). - 2. uppl. -
        Lund : Studentlitteratur, c2006. - 269 s. (Administrativ medicin)
           ISBN 91-44-01715-4 (h.)

      DOKID: 07d014356   Oppstilling: UBBJUR L 466 Før

29    Galanter, Marc: Lowering the bar
      Galanter, Marc
        Lowering the bar : lawyer jokes and legal culture. - Madison, Wis. :
      University of Wisconsin Press, c2005. - XVII, 429 s.
         ISBN 0-299-21350-1 (ib.)

      DOKID: 07d014922   Oppstilling: UBBJUR L 22 Gal

30    Galligan, D.J.: Law in modern society
      Galligan, D.J.
        Law in modern society. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - XI, 380
      s. (Clarendon law series)
         ISBN 0199291837 (ib.), 9780199291830 (ib.), 9780199269785 (h.),
      0199269785 (h.)

      DOKID: 07d013236   Oppstilling: UBBJUR L 30.5 Gal

31    Gilbert, Jérémie: Indigenous peoples' land rights under international law
      Gilbert, Jérémie
        Indigenous peoples' land rights under international law : from victims to
      actors. - Ardsley, N.Y. : Transnational Publishers, c2006. - XXIII, 327 s.
         ISBN 978-1-57105-369-5 (ib.), 1-57105-369-7 (ib.)

      DOKID: 07d001462   Oppstilling: UBBJUR L 1163 Gil

32    Gillespie, Tarleton: Wired shut
      Gillespie, Tarleton
        Wired shut : copyright and the shape of digital culture. - Cambridge,
      Mass. : Massachusetts Institute of Technology, c2007. - VIII, 395 s.
         ISBN 978-0-262-07282-3 (ib.)

      DOKID: 07d006091   Oppstilling: UBBJUR L 552 Gil

33    Goode, R. M.: Transnational commercial law
      Goode, R. M.
        Transnational commercial law : text, cases, and materials. - Oxford :
      Oxford University Press, 2007. - LXI, 770 s.
         ISBN 978-0-19-925166-7 (h.), 0-19-925166-5 (h.)

      DOKID: 06d017428   Oppstilling: UBBJUR L 488 Goo

34    Graver, Hans Petter: Alminnelig forvaltningsrett
      Graver, Hans Petter
        Alminnelig forvaltningsrett. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2007. -
      665 s.
         ISBN 978-82-15-01148-6 (ib.) : Nkr 599.00

      DOKID: 07d023081   Oppstilling: UBBJUR Pensum Gra

35    Graver, Hans Petter: Rettsretorikk
      Graver, Hans Petter
        Rettsretorikk : en metodelære. - Bergen : Fagbokforl., c2007. - 122 s.
         ISBN 978-82-450-0604-9 (ib.) : Nkr 248.00

      DOKID: 07d022249   Oppstilling: UBBJUR Pensum Gra

36    Gray, Kevin: Elements of land law
      Gray, Kevin
        Elements of land law. - 4th ed. - London : Butterworths, 2005. - CXXXI,
      1772 s.
         ISBN 0-406-97577-9 (h.)

      DOKID: 07d013240   Oppstilling: UBBJUR L 206 Gra

37    Haug, Martin: Produktansvar
      Haug, Martin
        Produktansvar. - København : Erhvervsbladet, 2006. - 207 s.
         ISBN 87-619-1678-1 (h.), 87-89343-57-3 (h.)

      DOKID: 07d015589   Oppstilling: UBBJUR L 384 Hau

38    Hellner, Jan: Skadeståndsrätten
      Hellner, Jan
        Skadeståndsrätten : en introduktion. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts
      Juridik, 2007. - 181 s.
         ISBN 978-9139-20418-3 (h.), 978-91-39-20276-3(feil ISBN)

      DOKID: 07d004885   Oppstilling: UBBJUR L 376 Hel

39    Hellners, Trygve: Skuldsaneringslagen
      Hellners, Trygve
        Skuldsaneringslagen : en kommentar till 2006 års lag. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2007. - 334 s.
         ISBN 978-91-39-01225-2 (ib.)

      DOKID: 07d015354   Oppstilling: UBBJUR L 1059 Hel

40    Hva skal vi med vitenskap?
      Hva skal vi med vitenskap? : 13 innlegg fra striden om tellekantene / Erik
        Bjerck Hagen og Anders Johansen (red.). - Oslo : Universitetsforl., c2006. -
        134 s.
           ISBN 978-82-15-01130-1 (h.), 82-15-01130-6 (h.) : Nkr 129.00

      DOKID: 07d015892   Oppstilling: UBBJUR L 834 Hva

41    Inkomstskatt
      Inkomstskatt : en läro- och handbok i skatterätt / Sven-Olof Lodin ... [et
        al.]. - 11. uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, 2007. - XXIII, 718 s.
           ISBN 978-91-44-01446-3 (ib.)

      DOKID: 07d014346   Oppstilling: UBBJUR L 771 Ink

42    Internationella relationer
      Internationella relationer / Jakob Gustavsson og Jonas Tallberg (red.). -
        [Lund] : Studentlitteratur, 2006. - 445 s.
           ISBN 91-44-04546-8 (h.), 978-91-44-04546-7 (h.)

      DOKID: 07d014350   Oppstilling: UBBJUR L 1147 Int

43    Iversen, Jon: Legal risk management
      Iversen, Jon
        Legal risk management : i private virksomheder. - 2 udg. - København :
      Thomson, c2007. - 396 s.
         ISBN 978-87-619-1840-6 (h.)

      DOKID: 07d015587   Oppstilling: UBBJUR L 444.1 Ive

44    Jaffey, Peter: Private law and property claims
      Jaffey, Peter
        Private law and property claims. - Oxford : Hart, 2007. - XII, 269 s.
         ISBN 978-1-84113-633-2 (ib.)

      DOKID: 07d007422   Oppstilling: UBBJUR L 121 Jaf

45    Joint Investigation Teams in the European Union
      Joint Investigation Teams in the European Union : from theory to practice /
        edited  by Conny Rijken and Gert Vermeulen. - The Hague : Asser Press,
        c2006. - XX, 229 s.
           ISBN 90-6704-215-3 (ib.), 978-90-6704-215-4 (ib.)

      DOKID: 07d014324   Oppstilling: UBBJUR L 1075 Joi

46    Journal of professional negligence
      Journal of professional negligence. - Haywards Heath : Tottel Publishing.
      Fortsettelse av: 051335786, 22(2006)nr 2
         ISSN 1746-6709(feil ISSN)

      DOKID: 07d017990   Oppstilling: UBBJUR L 17 Jou 22(2006)nr 3-    .

47    Jørgensen, Stine: Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder
      Jørgensen, Stine
        Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder : arbejdsmarked,
      seksualitet og uddannelse. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2007. - 360 s.
         ISBN 978-87-574-1684-8 (h.)

      DOKID: 07d015590   Oppstilling: UBBJUR L 34.5 Jør

48    Kapitalmarked og kunderelationer
      Kapitalmarked og kunderelationer : hilsener til Lars Gorton / Lennart Lynge
        Andersen (red.). - København : Thomson, 2007. - 219 s. (Kredit- og
        kapitalmarkedsretsserien ; 3)
           ISBN 978-87-619-1694-5 (h.)

      DOKID: 07d015586   Oppstilling: UBBJUR L 19 Gor

49    Kronborg, Annette: Forældremyndighed & menneskelig integritet
      Kronborg, Annette Forældremyndighed & menneskelig integritet. - København :
      Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2007. - 221 s.
         ISBN 978-87-574-1642-8 (h.)

      DOKID: 07d014093   Oppstilling: UBBJUR L 601 Kro

50    Kronkvist, Ola: Att avslöja lögn
      Kronkvist, Ola
        Att avslöja lögn : i rättsväsende, sjukvård, socialtjänst och
      försikringsbransch. - [Lund] : Studentlitteratur, 2007. - 143 s.
         ISBN 978-91-44-04013-4 (h.)

      DOKID: 07d014354   Oppstilling: UBBJUR 816 Kro

51    Larsson, Nils: Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken
      Larsson, Nils, 1948-
        Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken. - 3. uppl. - Stockholm :
      Norstedts Juridik, 2007. - 280 s.
         ISBN 978-91-39-10842-9 (h.)

      DOKID: 07d004709   Oppstilling: UBBJUR L 278 Lar

52    Lassen, Birger Stuevold: Designrett
      Lassen, Birger Stuevold
        Designrett : en innføring. - Oslo : Cappelen akademisk, c2006. - 155 s.
         ISBN 978-82-02-26029-3 (ib.), 82-02-26029-9 (ib.) : Nkr 338.00

      DOKID: 07d021525   Oppstilling: UBBJUR Pensum Las

53    Lehrberg, Bert: Avtalstolkning
      Lehrberg, Bert
        Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på
      förmögenhetsrättens område. - 4. uppl. - Stockholm : I.B.A. Institutet för
      Bank- och Affärsjuridik, 2006. - 247 s.
         ISBN 978-91-974962-3-0 (h.), 91-974962-3-5 (h.)

      DOKID: 07d017254   Oppstilling: UBBJUR L 181 Leh

54    Lehrberg, Bert: Avtalsrättens grundelement
      Lehrberg, Bert
        Avtalsrättens grundelement. - 2. uppl. - Stockholm : I.B.A. Institutet för
      bank- och affärsjuridik, 2006. - 330 s.
         ISBN 91-974962-4-3 (h.), 978-91-974962-4-7 (h.)

      DOKID: 07d017255   Oppstilling: UBBJUR L 181 Leh

55    Levit, Nancy: Feminist legal theory
      Levit, Nancy
        Feminist legal theory : a primer. - New York : New York University Press,
      c2006. - XIX, 235 s. (Critical America)
         ISBN 978-0-8147-5198-5 (ib.), 0-8147-5198-9 (ib.), 978-0-8147-5199-2 (h.),
      0-8147-5199-7 (h.)

      DOKID: 07d014923   Oppstilling: UBBJUR L 34.5 Lev

56    Lindelöf, Margareta: Biståndshandläggning och handlingsutrymme
      Lindelöf, Margareta
        Biståndshandläggning och handlingsutrymme : från ansökan till beslut i
      äldreomsorgen. - Lund : Studenlitteratur, 2007. - 154 s.
         ISBN 978-91-44-00391-7 (h.)

      DOKID: 07d014550   Oppstilling: UBBJUR L 779 Lin

57    Locke and law
      Locke and law / edited by Thom Brooks. - Aldershot : Ashgate, c2007. - XX,
        499 s. (Philosophers and law)
           ISBN 0-7546-2678-4 (ib.), 978-0-7546-2678-7 (ib.)

      DOKID: 07d004074   Oppstilling: UBBJUR L 25 Loc

58    Markåtkomst och ersättning
      Markåtkomst och ersättning : för bebyggelse och infrastruktur / Eije Sjödin
        ... [et al.]. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts, 2007. - 265 s.
           ISBN 978-91-3920444-2 (h.)

      DOKID: 07d004710   Oppstilling: UBBJUR L 746 Mar

59    Martinussen, Roald: Avhendingsrett
      Martinussen, Roald Avhendingsrett : innføring i eiendomskjøpsrett. - Oslo :
      Cappelen akademisk, c2007. - 250 s.
         ISBN 978-82-02-26970-8 (h.) : Nkr 378.00

      DOKID: 07d021221   Oppstilling: UBBJUR L 277.6 Mar

60    May, Christopher: Digital rights management
      May, Christopher, 1960
        Digital rights management : the problem of expanding ownership rights. -
      Oxford : Chandos, 2007. - XV, 162 s. (Chandos)
         ISBN 978-1-84334-124-6 (h.), 1-84334-124-7 (h.), 978-1-84334-185-7 (ib.),
      1-84334-185-9 (ib.)

      DOKID: 07d014027   Oppstilling: UBBJUR L 552 May

61    Melin, Magnus: Fastighetsmäklarlagen
      Melin, Magnus
        Fastighetsmäklarlagen : en kommentar. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts
      Juridik, 2007. - 388 s. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-10862-7 (ib.)

      DOKID: 07d004707   Oppstilling: UBBJUR L 297 Mel

62    Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten
      Mellqvist, Mikael
        Obeståndsrätten : en introduktion. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2005. - 160 s.
         ISBN 91-39-20379-4 (h.), 978-91-39-20379-7 (h.)

      DOKID: 07d015355   Oppstilling: UBBJUR L 1051 Mel

63    Mellström, Marie: Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen
      Mellström, Marie
        Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen. - Lund :
      Studentlitteratur, 2006. - 204 s.
         ISBN 91-44-03946-8 (h.)

      DOKID: 07d014355   Oppstilling: UBBJUR L 778 Mel

64    [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Modern studies in property law
      Modern studies in property law / edited by Elizabeth Cooke. - Oxford : Hart,
        2001-  . - b.
        Vol. 4: 2007. - XXXII, 337 s.
             ISBN 978-1-84113-628-8 (ib.), 1-84113-628-x (ib.)

      DOKID: 07d007424   Oppstilling: UBBJUR L 201 Mod/4

65    Munukka, Jori: Kontraktuell lojalitetsplikt
      Munukka, Jori
        Kontraktuell lojalitetsplikt. - Stockholm : Jure förlag, 2007. - XVIII,
      575 s.
         ISBN 978-91-7223-281-5 (h.)

      DOKID: 07d015580   Oppstilling: UBBJUR L 182 Mun

66    Nelson, Brian L.: Law and ethics in global business
      Nelson, Brian L.
        Law and ethics in global business : how to integrate law and ethics into
      corporate governance around the world. - London : Routledge, 2006. - VIII,
      302 s.
         ISBN 978-0-415-37778-2 (h.), 0-415-37779-x (h.), 0-415-37778-1 (ib.),
      978-0-415-37778-2 (ib.)

      DOKID: 07d014925   Oppstilling: UBBJUR L 444.1 Nel

67    Nelson-Bülow, Helena: Från förhandling till avtal
      Nelson-Bülow, Helena
        Från förhandling till avtal : strategi, taktik och juridik. - Lund :
      Studentlitteratur, 2007. - 181 s.
         ISBN 978-91-44-01992-5 (h.)

      DOKID: 07d014341   Oppstilling: UBBJUR L 181 Nel

68    [uten bindtittel] (Vol. 5 av: New directions in copyright law
      New directions in copyright law / edited by Fiona Macmillan. - Cheltenham :
        Edward Elgar, 2005-    . - b.
        Vol. 5: c2007. - X, 230 s.
             ISBN 978-1-84542-264-6 (ib.)

      DOKID: 07d023394   Oppstilling: UBBJUR L 529 New/5

69    Nitzelius, Tor: Skolans arbetsmiljö
      Nitzelius, Tor
        Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall. - 2. uppl. - Stockholm : Norsteds
      Juridik, 2007. - 204 s.
         ISBN 978-91-39-10854-2 (h.)

      DOKID: 07d015365   Oppstilling: UBBJUR L 411 Nit

70    Norge : Markedsføringsloven
      Norge
        [Markedsføringsloven (1972)] Markedsføringsloven : (lov om kontroll med
      markedsføring og avtalevilkår av 16. juni 1972 nr. 47, i kraft 1. januar
      1973) : med kommentarer. - 7. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2003. - 288
      s.
         ISBN 82-15-00249-8 (ib.)

      DOKID: 07d021528   Oppstilling: UBBJUR L 14.11 Løc

71    Nyboe Andersen, Anders: Fra boss til leveraged buyouts
      Nyboe Andersen, Anders
        Fra boss til leveraged buyouts : en kapitalmarkedsretlig analyse. -
      København : Thomson, c2007. - 163 s. - (Kredit- og kapitalmarkedsretsserien ;
      4)
         ISBN 978-87-619-1823-9 (h.)

      DOKID: 07d015588   Oppstilling: UBBJUR L 766 Nyb

72    Obrestad, Tor: Einar Førde
      Obrestad, Tor
        Einar Førde : ein biografi. - Oslo : Samlaget, c2007. - 243 s., pl.
         ISBN 978-82-521-6972-0 (ib.) : Nkr 349.00

      DOKID: 07d022286   Oppstilling: UBBJUR L 661 Obr

73    Olsson, Anders R.: Yttrandefrihet & tryckfrihet
      Olsson, Anders R. Yttrandefrihet & tryckfrihet : handbok för journalister. -
      5. uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2006. - 338 s.
         ISBN 978-91-44-04694-5 (h.), 91-44-04694-4 (h.)

      DOKID: 07d014462   Oppstilling: UBBJUR L 711 Ols

74    The Oxford handbook of criminology
      The Oxford handbook of criminology / edited by Mike Maguire, Rod Morgan and
      Robert Reiner. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, c2007. - XXVII,
      1185 s.Finnes også som: 050992201
         ISBN 978-0-19-920543-1 (h.)

      DOKID: 07d013255   Oppstilling: UBBJUR L 928 Oxf

75    Pace, Lorenzo Frederico: European antitrust law
      Pace, Lorenzo Frederico
        European antitrust law : prohibitions, merger control and procedures. -
      Cheltenham : Edward Elgar, c2007. - X, 413 s.
         ISBN 1-84542-695-9 (ib.), 978-1-84542-695-8 (ib.)

      DOKID: 06d030218   Oppstilling: UBBJUR L 565 Pac

76    Precarious work, women and the new economy
      Precarious work, women and the new economy : the challenge to legal norms /
        edited by Judy Fudge and Rosemary Owens. - Oxford : Hart Publishing, 2006. -
        XXX, 401 s. (Oñati international series in law and society)
           ISBN 978-1-84113-615-8 (ib.), 1-84113-615-8 (ib.), 9781841136166
        (feil ISBN) (h.), 1841136165(feil ISBN) (h.)

      DOKID: 07d015039   Oppstilling: UBBJUR L 406 Pre

77    Principal standards of international labour law (Vol. 2 av: Code of international labour law
      Code of international labour law : law, practice and jurisprudence / edited
        by Neville Rubin in consultation with Evance Kalula and Bob Hepple. -
        Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 2 b.
           ISBN 978-0-521-84740-7 (ib.), 0-521-84740-0 (ib.)
        Vol. 2: Principal standards of international labour law. 2005. - 2 b.

      DOKID: 07d017220   Oppstilling: UBBJUR L 13.9 Cod/2

78    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Principal standards of international labour law
      Code of international labour law : law, practice and jurisprudence / edited
        by Neville Rubin in consultation with Evance Kalula and Bob Hepple. -
        Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 2 b.
           ISBN 978-0-521-84740-7 (ib.), 0-521-84740-0 (ib.)
        Vol. 2: Principal standards of international labour law. 2005. - 2 b.
         Book 1: 2005. - XLVI, 1476 s.
              ISBN 978-0-521-81471-3 (ib.), 0-521-81471-5 (ib.)

      DOKID: 07d017221   Oppstilling: UBBJUR L 13.9 Cod/2:1

79    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Principal standards of international labour law
      Code of international labour law : law, practice and jurisprudence / edited
        by Neville Rubin in consultation with Evance Kalula and Bob Hepple. -
        Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 2 b.
           ISBN 978-0-521-84740-7 (ib.), 0-521-84740-0 (ib.)
        Vol. 2: Principal standards of international labour law. 2005. - 2 b.
         Book 2: 2005. - XXXVIII s., s. 1479-2336.
              ISBN 978-0-521-83739-2 (ib.), 0-521-83739-1 (ib.)

      DOKID: 07d017222   Oppstilling: UBBJUR L 13.9 Cod/2:2

80    Private enforcement of EC competition law
      Private enforcement of EC competition law / edited by Jürgen Basedow. -
        Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, c2007. - IX, 349 s.
        (International competition law series ; 25)
           ISBN 9789041126139 (ib.)

      DOKID: 07d017230   Oppstilling: UBBJUR L 565 Pri

81    Rabe, Gunnar: Det svenska skattesystemet
      Rabe, Gunnar
        Det svenska skattesystemet. - 20. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2007. - 554 s.
         ISBN 978-91-39-01232-0 (h.)

      DOKID: 07d015356   Oppstilling: UBBJUR L 767 Rab

82    Ragnemalm, Hans: Förvaltningsprocessrättens grunder
      Ragnemalm, Hans
        Förvaltningsprocessrättens grunder. - 8. uppl. - Stockholm : Jure, 2007. -
      241 s.
         ISBN 978-91-7223-282-2 (ib.)

      DOKID: 07d017253   Oppstilling: UBBJUR L 745 Rag

83    Regnér, Hans: Svensk juridisk litteratur 1990-2005
      Regnér, Hans
        Svensk juridisk litteratur 1990-2005. - Stockholm : Norstedts juridik,
      2007. - 915 s. - (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 191)
         ISBN 978-91-39-01222-1 (ib.)

      DOKID: 07d015357   Oppstilling: UBBJUR Ref L 1 Reg

84    Reichel, Jane: God förvaltning i EU och i Sverige
      Reichel, Jane
        God förvaltning i EU och i Sverige. - Stockholm : Jure, 2006. - 660 s.
         ISBN 91-7223-256-0 (h.)

      DOKID: 07d015581   Oppstilling: UBBJUR L 649 Rei

85    Rimmer, Matthew: Digital copyright and the consumer revolution
      Rimmer, Matthew
        Digital copyright and the consumer revolution : hands off my iPod. -
      Cheltenham : Edward Elgar, c2007. - VII, 368 s.
         ISBN 978-1-84542-948-5 (ib.)

      DOKID: 07d006089   Oppstilling: UBBJUR L 552 Rim

86    Roos, Carl Martin: Affärsetikens grunder
      Roos, Carl Martin
        Affärsetikens grunder : introduktion till allmän, nationell och global
      etik. - Lund : Studentlitteratur, 2007. - 150 s.
         ISBN 978-91-44-04496-5 (h.)

      DOKID: 07d014458   Oppstilling: UBBJUR L 27 Roo
      DOKID: 07d014868   Oppstilling: UBBJUR L 27 Roo

87    Rosenne, Shabtai: Essays on international law and practice
      Rosenne, Shabtai
        Essays on international law and practice. - Leiden : M. Nijhoff, 2007. -
      XIV, 682 s.
         ISBN 90-04-15536-8 (ib.), 978-90-04-15536-7 (ib.)

      DOKID: 06d029121   Oppstilling: UBBJUR L 20 Ros

88    Rossavik, Frank: Stikk i strid
      Rossavik, Frank
        Stikk i strid : ein biografi om Einar Førde. - Oslo : Spartacus, 2007. -
      373 s.
         ISBN 978-82-430-0407-8 (ib.)

      DOKID: 07d022285   Oppstilling: UBBJUR L 661 Ros

89    Ruling Russia
      Ruling Russia : law, crime, and justice in a changing society / edited by
        William Alex Pridemore. - Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, c2005. -
        XII, 325 s.
           ISBN 978-0-7425-3675-3 (ib.), 0-7425-3675-0 (ib.)

      DOKID: 07d006393   Oppstilling: UBBJUR L 652 Rul

90    Ryberg, Jesper: Retsfølelsen
      Ryberg, Jesper
        Retsfølelsen : en bog om straf og etik. - Frederiksberg : Roskilde
      Universitetsforl., 2006. - 130 s.
         ISBN 87-7867-322-4 (h.)

      DOKID: 07d017261   Oppstilling: UBBJUR L 851 Ryb

91    Rönnberg, Lena: Hälso- och sjukvårdsrätt
      Rönnberg, Lena
        Hälso- och sjukvårdsrätt. - 2. uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, 2007. -
      340 s.
         ISBN 978-91-44-02067-9 (h.)

      DOKID: 07d014353   Oppstilling: UBBJUR L 782 Røn

92    Salas, Minor E.: Kritik des strafprozessualen Denkens
      Salas, Minor E.
        Kritik des strafprozessualen Denkens : rechtstheoretische Grundlagen einer
      (realistischen) Theorie des Strafverfahrens. - München : C.H. Beck, 2005. -
      XIV, 391 s. - (Münchener Universitätsschriften. Reihe der Juristischen
      Fakultät ; Bd. 194)
         ISBN 3-406-52739-6 (h.), 978-34-06-52739-5 (h.)

      DOKID: 07d017485   Oppstilling: UBBJUR L 1071 Sal

93    [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Schlechtriem, Peter: Restitution und Bereicherungsausgleich in E
      Schlechtriem, Peter
        Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa : eine
      rechtsvergleichende Darstellung. - Tübingen : Mohr Siebeck, c2000-2001. -
      2 b.
        Bd. 1: c2000. - XL, 899 s.
             ISBN 3-16-147296-9 (ib.)

      DOKID: 07d015502   Oppstilling: UBBJUR L 305 Sch/1

94    [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Schlechtriem, Peter: Restitution und Bereicherungsausgleich in E
      Schlechtriem, Peter
        Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa : eine
      rechtsvergleichende Darstellung. - Tübingen : Mohr Siebeck, c2000-2001. -
      2 b.
        Bd. 2: c2001. - XXIV, 492 s.
             ISBN 3-16-147542-9 (ib.)

      DOKID: 07d015503   Oppstilling: UBBJUR L 305 Sch/2

95    Schlechtriem, Peter: Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa
      Schlechtriem, Peter
        Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa : eine
      rechtsvergleichende Darstellung. - Tübingen : Mohr Siebeck, c2000-2001. -
      2 b.

      DOKID: 07d014252   Oppstilling: UBBJUR L 305 Sch

96    Underworlds (Vol. 5 av: Las Siete Partidas
      Las Siete Partidas / translated by Samuel Parsons Scott ; edited by Robert
        I. Burns. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2001. - 5 b.
        (The Middle Ages series)
           ISBN 0-8122-1737-3 (h.)
        Vol. 5: Underworlds : the dead, the criminal, and the marginalized. c2001. -
          LX, s. 1175-1492.
             ISBN 0-8122-1742-x (h.)

      DOKID: 07d016780   Oppstilling: UBBJUR L 14.7 Sie/5

97    Medieval government (Vol. 2 av: Las Siete Partidas
      Las Siete Partidas / translated by Samuel Parsons Scott ; edited by Robert
        I. Burns. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2001. - 5 b.
        (The Middle Ages series)
           ISBN 0-8122-1737-3 (h.)
        Vol. 2: Medieval government : the world of kings and warriors. c2001. -
          XXXII, s. 267-531.
             ISBN 0-8122-1739-x (h.)

      DOKID: 07d016777   Oppstilling: UBBJUR L 14.7 Sie/2

98    Las Siete Partidas
      Las Siete Partidas / translated by Samuel Parsons Scott ; edited by Robert
        I. Burns. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2001. - 5 b.
        (The Middle Ages series)
           ISBN 0-8122-1737-3 (h.)

      DOKID: 06d021307   Oppstilling: UBBJUR L 14.7 Sie

99    Medieval law (Vol. 3 av: Las Siete Partidas
      Las Siete Partidas / translated by Samuel Parsons Scott ; edited by Robert
        I. Burns. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2001. - 5 b.
        (The Middle Ages series)
           ISBN 0-8122-1737-3 (h.)
        Vol. 3: Medieval law : lawyers and their work. c2001. - XLVII, s. 533-876
          s.
             ISBN 0-8122-1740-3 (h.)

      DOKID: 07d016778   Oppstilling: UBBJUR L 14.7 Sie/3

100   The medieval church (Vol. 1 av: Las Siete Partidas
      Las Siete Partidas / translated by Samuel Parsons Scott ; edited by Robert
        I. Burns. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2001. - 5 b.
        (The Middle Ages series)
           ISBN 0-8122-1737-3 (h.)
        Vol. 1: The medieval church : the world of clerics and laymen. c2001. -
          LXIX, 266 s.
             ISBN 0-8122-1738-1 (h.)

      DOKID: 07d016776   Oppstilling: UBBJUR L 14.7 Sie/1

101   Family, commerce, and the sea (Vol. 4 av: Las Siete Partidas
      Las Siete Partidas / translated by Samuel Parsons Scott ; edited by Robert
        I. Burns. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, c2001. - 5 b.
        (The Middle Ages series)
           ISBN 0-8122-1737-3 (h.)
        Vol. 4: Family, commerce, and the sea : the worlds of women and merchants.
          c2001. - LVII, s. 877-1174.
             ISBN 0-8122-1741-1 (h.)

      DOKID: 07d016779   Oppstilling: UBBJUR L 14.7 Sie/4

102   Simmonds, N.E.: Law as a moral idea
      Simmonds, N.E.
        Law as a moral idea. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - X, 209 s.
         ISBN 978-0-19-927646-2 (ib.)

      DOKID: 07d014451   Oppstilling: UBBJUR L 27 Sim

103   Sluijs, Jessika van der: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring
      Sluijs, Jessika van der
        Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring. - Stockholm : Jure, 2006. - 325 s.
         ISBN 91-7223-253-6 (ib.)

      DOKID: 07d015582   Oppstilling: UBBJUR L 460 Slu

104   Strömberg, Håkan: Sveriges författning
      Strömberg, Håkan
        Sveriges författning. - 20:e uppl. - [Lund] : Studentlitteratur, c2007. -
      199 s.
         ISBN 978-91-44-01950-5 (h.)

      DOKID: 07d014352   Oppstilling: UBBJUR L 666 Str

105   Strömberg, Håkan: Handlingsoffentlighet och sekretess
      Strömberg, Håkan
        Handlingsoffentlighet och sekretess. - 10. uppl. - [Lund] :
      Studentlitteratur, 2007. - 88 s.
         ISBN 978-91-44-01985-7 (h.)

      DOKID: 07d014351   Oppstilling: UBBJUR L 734 Str

106   Theoretical and empirical studies of rights
      Theoretical and empirical studies of rights / edited by Laura Beth Nielsen. -
        Aldershot : Ashgate, c2007. - XXI, 620 s. (The international library of
        essays in law and society)
           ISBN 978-0-7546-2581-0 (h.), 0-7546-2581-8 (ib.)

      DOKID: 07d004079   Oppstilling: UBBJUR L 1164 The

107   Thomas, Philip A.: Effective legal research
      Thomas, Philip A.
        Effective legal research. - London : Thomson/Sweet & Maxwell, 2006. - X,
      187 s. (Legal skills series)
         ISBN 978-0-421-92270-9 (h.), 0-421-92270-2 (h.)

      DOKID: 07d012813   Oppstilling: UBBJUR L 2 Tho

108   Transnational commercial law
      Transnational commercial law : primary materials / Roy Goode ... [et al.]. -
        Oxford : Oxford University Press, 2007. - XXIX, 894 s.
           ISBN 978-0-19-928707-9 (h.), 0-19-928707-4 (h.)

      DOKID: 06d017426   Oppstilling: UBBJUR L 13.9 Tra

109   Trepte, Peter: Public procurement in the EU
      Trepte, Peter
        Public procurement in the EU : a practitioner's guide. - 2nd ed. - Oxford :
      Oxford University Press, 2007. - LXX, 704 s.
         ISBN 0-19-928691-4 (ib.), 978-0-19-928691-1 (ib.)

      DOKID: 06d005708   Oppstilling: UBBJUR Pensum Tre

110   Töllborg, Dennis: Regler eller juridik?
      Töllborg, Dennis
        Regler eller juridik? : en lärobok i rättskunskap om varför. - Lund :
      Studentlitteratur, c2005. - 299 s.
         ISBN 91-44-03746-5 (h.), 978-91-44-03746-2 (h.)

      DOKID: 07d014552   Oppstilling: UBBJUR Pensum Tøl

111   Wacks, Raymond: Philosophy of law
      Wacks, Raymond
        Philosophy of law : a very short introduction. - Oxford : Oxford
      University Press, 2006. - XVI, 127 s. (A very short introduction ; 147)
         ISBN 978-0-19-280691-8 (h.)

      DOKID: 07d014240   Oppstilling: UBBJUR L 25 Wac

112   Warnling-Nerep, Wiweka: Statsrättens grunder
      Warnling-Nerep, Wiweka
        Statsrättens grunder. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts juridik, 2007. -
      XIII, 304 s.
         ISBN 978-91-39-20439-8 (h.)

      DOKID: 07d015359   Oppstilling: UBBJUR L 666 War

113   Westermann, Edward B: Hitler's police battalions
      Westermann, Edward B
        Hitler's police battalions : enforcing racial war in the East. - Lawrence,
      Kan. : University Press of Kansas, c2005. - XV, 329 s. (Modern war studies)
         ISBN 0-7006-1371-4 (ib.)

      DOKID: 07d007440   Oppstilling: UBBJUR L 727 Wes

114   Westin, Jacob: Europeisk konkurrensrätt
      Westin, Jacob, 1966-
        Europeisk konkurrensrätt. - [Lund] : Studentlitteratur, c2007. - 320 s.
         ISBN 978-91-44-01993-2 (h.)

      DOKID: 07d014460   Oppstilling: UBBJUR L 564 Wes

115   Williams, Glanville: Learning the law
      Williams, Glanville
        Learning the law. - 13th ed. - London : Sweet & Maxwell, 2006. - XIII. 293
      s.
         ISBN 0-421-92550-7 (h.), 978-0-421-92550-2 (h.)

      DOKID: 07d013866   Oppstilling: UBBJUR L 7 Wil

116   Ziemele, Ineta: Article 7
      A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child /
      editors André Alen ... [et al.]. - Leiden : Martinus Nijhoff Publishers,
      2005-    . - b.
         ISBN 90-04-14192-8 (h.)
           ISSN 1574-8626
        7: Ziemele, Ineta Article 7 : the right to birth registration, name and
        nationality, and the right to know and be cared for by parents. 2007. -
        29 s.
           ISBN 978-90-04-14863-5 (h.)

      DOKID: 07d022347   Oppstilling: UBBJUR L 34.6 Com

117   Zucca, Lorenzo: Constitutional dilemmas
      Zucca, Lorenzo
        Constitutional dilemmas : conflicts of fundamental legal rights in Europe
      and the USA. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - XVI, 188 s.
         ISBN 01-9920-497-7 (ib.), 978-0-19-920497-7 (ib.)

      DOKID: 07d014244   Oppstilling: UBBJUR L 709 Zuc

118   Öman, Sören: Personuppgiftslagen
      Öman, Sören
        Personuppgiftslagen : en kommentar. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, 2007. - 628 s. (Norstedts gula bibliotek)
         ISBN 978-91-39-10889-4 (ib.)

      DOKID: 07d004817   Oppstilling: UBBJUR L 164 Øma

119   Österberg, Tommy: Samfälligheter
      Österberg, Tommy
        Samfälligheter : handbok för samfällighetsföreningar. - 9. uppl. -
      Stockholm : Norstedts, 2007. - 192 s.
         ISBN 978-91-39-10869-6 (h.)

      DOKID: 07d004711   Oppstilling: UBBJUR L 442 Øst