Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

[../../../../css/marg.htm]

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - juni 2004

Ordnet etter L-katalogen

L 3
Molander, Joakim
Vetenskapsteoretiska grunder : historia och begrepp. -
Lund, 2003. - 182 s.
ISBN 91-44-02690-0 (h.)
04d007508 - UBBJUR L 3 Mol

L 6
Treholt, Arne
Gråsoner : selvbiografi. - [Oslo], 2004. - 510 s., pl.
ISBN 82-05-32315-1 (ib.),82-525-4548-3 (ib.)
04d010339 - UBBJUR L 6 Tre

L 10
Epistemology and methodology of comparative law. - Oxford,
2004. - X, 398 s. - (European Academy of Legal Theory
monograph series)
ISBN 1-84113-443-0 (ib.)
04d002872 - UBBJUR L 10 Epi

L 10
Janson, Tore
Latin : kulturen, historien, språket. - Oslo, 2004. -
245 s.
ISBN 82-530-2612-9 (ib.),82-525-5037-1 (ib.)
04d009091 - UBBJUR L 44.1 Jan

L 10
Björklund, Maria
Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera. -
Lund, 2003. - 138 s.
ISBN 91-44-04125-x (h.)
04d007464 - UBBJUR L 10 Bjø

L 10
Björk, Lennart A.
Academic writing : a university writing course. - 3rd
ed. - Lund, c2003. - 399 s.
ISBN 91-44-03074-6 (h.)
04d007462 - UBBJUR L 10 Bjø

L 12.6
Eurojargon : a dictionary of European Union acronyms,
abbreviations and terminology. - 7th ed. - Manchester,
2004. - VII, 344 s.
ISBN 0-948272-93-7 (ib.)
04d005323 - UBBJUR/EDC L 12.6 Eur

L 14.1
Norge
[Merverdiavgiftsloven (1969). Engelsk]
Norwegian VAT act. - 3rd ed. - Oslo, c2004. - 44 s. -
(Books online)
ISBN 82-7082-199-3 (h.)
04d014546 - UBBJUR L 14.1 Nor (Oppstil i boks: Norway,
laws and regulations)

L 14.1
Norwegian accounting act 1998. - 3rd ed. - Oslo, 2004. - 74
s. - (Books online)
ISBN 82-7082-198-5 (h.)
04d014551 - UBBJUR L 14.1 Nor (Oppstilt i boks:
Norway, laws and regulations)

L 14.1
Norwegian company legislation. - 3rd ed. - Oslo, 2004. -
221 s. - (Books online)
ISBN 82-7082-197-7 (h.)
04d014525 - UBBJUR L 14.1 Nor (Oppstilt i boks:
Norway, laws and regulations)

L 14.11
Strandbakken, Asbjørn
Ekteskapsloven : (lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr
47). - 2. utg. - Oslo, 2004. - 201 s.
ISBN 82-05-31376-8 (h.)
04d009609 - UBBJUR L 14.11 Str

L 14.11
Tyrén, Carl Wilhelm
Plan- og bygningsloven : kommentarutgave. - 5. utg. -
Oslo, c2004. - 775 s.
ISBN 82-15-00407-5 (ib.)
03d043245 - UBBJUR L 14.11 Tyr
04d012986 - UBBJUR L 757 Tyr eks. 2

L 14.11
Hagen, Ørnulf
Eierseksjonsloven : kommentarutgave. - Oslo, c1999. -
XVI, 354 s. - (Kommentarutgaveserien ; nr 24)
ISBN 82-00-12971-3 (ib.)
04d008510 - UBBJUR L 14.11 Hag eks. 3 (Opptrykk 2001)

L 15.5
The All England law reports (Innbundet utg.)
The All England law reports. - London
ISSN 0002-5569
03d009722 - UBBJUR L 15.5 All 2003 nr 4- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Agriculture in the European Union : statistical and
economic information ... - Luxembourg
ISSN 1683-6480
04d013313 - UBBJUR/EDC L 243 Agr 2002- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
NJW Spezial : die wichtigsten Informationen zu speziellen
Rechtsgebieten. - München
ISSN 1613-4621
04d013471 - UBBJUR L 17 NJW 2004- . (Z - går via
Tidsskrift)

L 19
Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. - København, 2004. -
XX, 727 s.
ISBN 87-574-0963-3 (ib.)
04d012637 - UBBJUR L 19 Gam

L 19
Danmark 30 år i EU : et festskrift. - København, 2003. -
329 s.
ISBN 87-02-02001-7 (ib.)
04d012638 - UBBJUR L 19 Dan

L 27
Shytov, Alexander Nikolaevich
Thai folktales and law. - Chiang Mai, [2004?]. - 354 s.
04d014299 - UBBJUR L 27 Shy

L 28
Om retsprincipper. - København, 2004. - XIV, 236 s.
ISBN 87-574-1115-8 (h.)
04d014293 - UBBJUR L 28 Om

L 30.5
Luhmann, Niklas
Law as a social system. - Oxford, 2004. - VIII, 498 s. -
(Oxford socio-legal studies)
ISBN 0-19-826238-8 (ib.)
04d008916 - UBBJUR L 30.5 Luh

L 31
Lando, Ole
Kort indføring i komparativ ret. - 2. udg. - København,
2004. - 241 s.
ISBN 87-574-4712-8 (h.)
04d008078 - UBBJUR L 31 Lan

L 32
Dean, Meryll
Japanese legal system. - 2nd ed. - London, 2002. -
XXIII, 571 s.
ISBN 1-85941-673-x (ib.),1-85941-957-7 (h.)
03d037720 - UBBJUR L 32 Dea

L 34.5
The Collected courses of the Academy of European Law / edited
by Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . -
b.
12:2 : Gender and human rights. - Oxford, 2004. - IX, 256
s. - (Vol. 12/2)
ISBN 0-19-926091-5 (h.),0-19-926090-7 (ib.)
04d009201 - UBBJUR L 710 Gen eks. 2

L 35
Hofstede, Geert
Cultures and organizations : software of the mind. -
[Rev. ed.]. - New York, c1997. - XVI, 279 s.
ISBN 0-07-029307-4 (h.)
04d012959 - UBBJUR L 35 Hof

L 39
Renteln, Alison Dundes
The cultural defense. - Oxford, 2004. - VIII, 404 s.
ISBN 0-19-515402-9 (ib.)
04d008917 - UBBJUR L 39 Ren

L 44.1
Janson, Tore
Latin : kulturen, historien, språket. - Oslo, 2004. -
245 s.
ISBN 82-530-2612-9 (ib.),82-525-5037-1 (ib.)
04d009091 - UBBJUR L 44.1 Jan

L 118.42
The New European Union enlargement. - Paris, 2004. - 274 s.
- (Revue de l'OFCE)
ISBN 2-7246-3001-7 (h.)
04d008761 - UBBJUR/EDC L 1186.42 New

L 164
Jørstad, Stefan
Arbeidsgivers adgang til å kontrollere og overvåke sine
ansatte : med hovedvekt på grunnvilkårene for behandling
av personopplysninger i arbeidslivet. - Oslo, [2004]. -
117 s. - (Unipubskriftserier) (Complex ; nr 3/2004)
ISBN 82-7226-080-8 (h.)
75d728250 - UBBJUR L 17 Com/2004:3

L 181
Chitty, Joseph
Chitty on contracts. - 29th ed. - London, 2004. - 2 b. -
(The Common law library)
ISBN 0-421-84260-1 (ib.)
04d000021 - UBBJUR L 181 Chi

L 212
Dyson, Henry
French property and inheritance law : principles and
practice. - Oxford, 2003. - XXXVII, 469 s.
ISBN 0-19-925475-3 (ib.)
04d008472 - UBBJUR L 212 Dys

L 223
Brekke, Cathrine
Ferdsel, stengsler og byggeforbud i strandsonen : en
drøftelse av friluftsloven § 13 1. ledd og plan- og
bygningsloven § 17-2. - Oslo, 2003. - 121 s. - (Institutt
for offentlig retts skriftserie ; nr 10/2003)
(Miljørettslige studier ; nr 23)
ISBN 82-8063-027-9 (h.)
75d728241 - UBBJUR L 17 Uni/2003:10

L 227
Adlercreutz, Axel
Finansieringsformers rättsliga reglering. - 4. uppl. -
Lund, c2004. - 215 s.
ISBN 91-44-03493-8 (h.)
04d007749 - UBBJUR L 227 Adl

L 227
McCormack, Gerard
Secured credit under English and American law. -
Cambridge, 2004. - XII, 424 s. - (Cambridge studies in
corporate law)
ISBN 0-521-82670-5 (ib.)
03d041568 - UBBJUR L 290 McC

L 234
Kleven, Hans I.
Odelsretten : bare en levning fra ættesamfunnet?. -
Oslo, 2004. - 155 s.
ISBN 82-7009-299-1 (h.)
04d012989 - UBBJUR L 234 Kle

L 238
Aakervik, Alf-Morten
Oppdretts- og fiskerikonsesjoner ved overdragelse. -
Oslo, 2004. - III, 66 s. - (Marius ; nr 312)
75d728251 - UBBJUR L 17 Mar/312

L 239
Europakommisjonen
Proposal for a Council regulation establishing a
Community fiheries control agency and amending
regulation(EC) no 2847/93 establishing a control system
applicable to the common fisheries policy. - Brussels,
2004. - 51 s.
04d014595 - UBBJUR/EDC

L 239
Gustavsen, Rune 1975
Skyldformen uaktsomhet i fiskeriretten. - Tromsø, 2004.
- 69 s. - (Skriftserie / Det juridiske fakultet,
Universitetet i Tromsø ; nr 59)
75d728243 - UBBJUR L 17 Uni/59

L 239
Synopsis of selected R & D projects in the field of
fisheries and aquaculture : quality of life and
management of living resources. - Luxembourg, 2004. -
XVI, 326 s.
ISBN 92-894-6263-9 (h.)
04d014365 - UBBJUR/EDC L 239 Syn

L 239
EUs nye fiskeripolitikk. - Oslo, 2003. - 14 s.
04d014429 - UBBJUR/EDC L 239 EUs

L 242
Europakommisjonen
European action plan for organic food and farming. -
Brussels, 2004. - 7, 33 s.
04d014361 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/415

L 242
Towards sustainable farming a mid-term review of the common
agricultural policy : document drawn up on the basis of
COM(2002) 394 final. - Luxembourg, 2002. - 31 s.
ISBN 92-894-4131-3 (h.)
04d014363 - UBBJUR/EDC L 242 Tow

L 243
Agriculture and the environment in the EU accession
countries : implication of applying the EU common
agricultural policy. - Luxembourg, 2004. - 54 s. -
(Environmental issue report ; no 37)
ISBN 92-9167-637-3 (h.)
04d014431 - UBBJUR/EDC L 243 Agr

L 277.2
Torvund, Olav 1955- .
Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av
digitale ytelser : en utredning. - Oslo, 2004. - 50 s.
ISBN 82-90974-38-8 (h.)
04d014526 - UBBJUR L boks 59

L 278.5
Hagen, Ørnulf
Eierseksjonsloven : kommentarutgave. - Oslo, c1999. -
XVI, 354 s. - (Kommentarutgaveserien ; nr 24)
ISBN 82-00-12971-3 (ib.)
04d008510 - UBBJUR L 14.11 Hag eks. 3 (Opptrykk 2001)

L 285
Hazen, Thomas Lee
The law of securities regulation. - 4th ed. - St. Paul,
Minn., 2002. - XXV, 1152 s. - (Hornbook series)
ISBN 0-314-23833-6 (ib.),0-314-23832-8 (h.)
04d005611 - UBBJUR L 285 Haz

L 290
McCormack, Gerard
Secured credit under English and American law. -
Cambridge, 2004. - XII, 424 s. - (Cambridge studies in
corporate law)
ISBN 0-521-82670-5 (ib.)
03d041568 - UBBJUR L 290 McC

L 291
Tryti, Helge A.
Håndbok i NS 8405 : "Norsk bygge- og anleggskontrakt". -
[Oslo], 2004. - 63 s.
ISBN 82-996892-0-1 (h.)
04d008650 - UBBJUR L 291 Try

L 306
Bonell, Michael Joachim
An international restatement of contract law : the
UNIDROIT principles of international commercial contracts.
- 2nd enl. ed. - Irvington-on-Hudson, N.Y., c1997. - X,
572 s.
ISBN 1-57105-074-4 (ib.)
03d045581 - UBBJUR L 306 Bon eks. 2

L 405
The Vocational education and training system in Ireland :
short description. - Luxembourg, 2004. - 62 s. -
(Cedefop Panorama series ; 83)
ISBN 92-896-0287-2 (h.)
04d014336 - UBBJUR/EDC L 405 Voc

L 411
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Agency information 2002/2003. - Bilbao, 2004. - 1 CD-
ROM
ISBN 92-9191-036-8
04d014554 - UBBJUR/EDC L 411 Eur

L 411
Work and health in the EU : a statistical portrait : data
1994-2002 : 2003 edition. - Luxembourg, 2004. - 129 s. -
(Panorama of the European Union) (Theme 3, populations
and social conditions)
ISBN 92-894-7006-2 (h.)
04d014368 - UBBJUR/EDC L 411 Wor

L 413.1
EURES : European Employment Services : legal base : a
collection of texts forming the legal base of EURES. -
Luxembourg, 2004. - 37 s. - (Employment & social affairs,
Employment & European social fund)
ISBN 92-894-6554-9 (h.)
04d014326 - UBBJUR/EDC L 413.1 Eur

L 413.2
Kirkøen, Christel
Likebehandlingsprinsippet - effektiv sanksjonering. -
Oslo, 2003. - 65 s. - (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 8/2003) (Kvinnerettslige studier ; nr
52)
ISBN 82-8063-025-2 (h.)
75d728239 - UBBJUR L 17 Uni/2003:8

L 413.2
Schiøtt, David
Arbeidsrett, etnisk diskriminering og likestilling :
sammenhengen mellom diskrimineringsforbudet i
likestillingsretten og forbudet mot etnisk diskriminering
i arbeidslivet. - Oslo, 2003. - 52 s. - (Institutt for
offentlig retts skrifts erie ; nr 9/2003)
(Kvinnerettslige studier ; nr 53)
ISBN 82-8063-026-0 (h.)
75d728240 - UBBJUR L 17 Uni/2003:9

L 416
Norwegian company legislation. - 3rd ed. - Oslo, 2004. -
221 s. - (Books online)
ISBN 82-7082-197-7 (h.)
04d014525 - UBBJUR L 14.1 Nor (Oppstilt i boks:
Norway, laws and regulations)

L 436
Truyen, Filip
Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av
asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper. - Bergen
, 2004. - 417 s.
04d012924 - UBBJUR L 436 Tru
04d012925 - UBBJUR L 436 Tru eks. 2

L 444
Kenyon-Slade, Stephen
Mergers and takeovers in the US and UK : law and
practice. - Oxford, 2004. - LV, 832 s.
ISBN 0-19-826051-2 (ib.)
04d009397 - UBBJUR L 444 Ken

L 488
Omalu, Mirian Kene
NAFTA and the Energy Charter Treaty : compliance with,
implementation and effectiveness of international
investment agreements. - Hague, 1998. - XXIV, 295 s. -
(NAFTA law and policy series ; v. 5)
ISBN 90-411-1076-3 (ib.)
04d009394 - UBBJUR L 808.5 Oma

L 488
Bonell, Michael Joachim
An international restatement of contract law : the
UNIDROIT principles of international commercial contracts.
- 2nd enl. ed. - Irvington-on-Hudson, N.Y., c1997. - X,
572 s.
ISBN 1-57105-074-4 (ib.)
03d045581 - UBBJUR L 306 Bon eks. 2

L 491
Progress towards meeting economic criteria for accession :
the assessment from the 2003 comprehensive monitoring
reports and regular report. - Luxembourg, 2003. - 90 s. -
(Enlargement papers ; nr 19/2003)
ISBN 92-894-5097-5 (h.)
04d014356 - UBBJUR/EDC L 491 Pro

L 506
Europakommisjonen
Proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on the recognition of seafarers'
certificates issued by the member states and amending
directive 2001/25/EC. - Brussels, 2004. - 16 s.
04d014599 - UBBJUR/EDC

L 546
Michalos, Christina
The law of photography and digital images. - London,
2004. - LXIX, 907 s.
ISBN 0-421-76470-8 (ib.)
02d045009 - UBBJUR L 546 Mic

L 552
Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og
høyskolene : innstilling fra immaterialrettsutvalget,
oppnevnt av Universitets og høgskolerådet 31. januar
2000 : avgitt til Universitets- og høgskolerådet 8.
oktober 2003. - Oslo, [2004]. - 214 s. -
(Unipubskriftserier) (Complex ; nr 1/2004)
ISBN 82-7226-078-6 (h.)
75d728249 - UBBJUR L 17 Com/2004:1

L 559
Protecting and transferring biotech inventions. - Lund,
c2004. - 308 s.
ISBN 91-44-03333-8 (h.)
04d007461 - UBBJUR L 559 Pro

L 564
Norge
[Konkurranseloven (2004)]
Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven. - Oslo, 2004.
- 30 s.
04d014367 - UBBJUR/EDC L 564 Nor

L 564
Fejø, Jens
EU-konkurrenceret : almindelig del. - 3. udg. -
København, 2003. - 585 s.
ISBN 87-574-1044-5
03d035553 - UBBJUR Fej (PENSUM)
03d035655 - UBBJUR Fej eks. 2 (PENSUM)
03d035656 - UBBJUR Fej eks. 3 (PENSUM)

L 565
Hovenkamp, Herbert 1948-
Federal antitrust policy : the law of competition and
its practice. - 2nd ed. - St. Paul, Minn., 1999. - XXVII,
820 s. - (Hornbook series)
ISBN 0-314-23180-3 (ib.)
04d006228 - UBBJUR L 565 Hov

L 570.2
Nihoul, Paul
EU electronic communications law : competition and
regulation in the European telecommunications market. -
Oxford, 2004. - LIV, 802 s.
ISBN 0-19-926340-x (ib.)
03d035498 - UBBJUR L 570.2 Nih

L 570.5
Rozenberg, Joshua
Privacy and the press. - Oxford, 2004. - XII, 274 s.
ISBN 0-19-925056-1 (ib.)
04d008708 - UBBJUR L 714 Roz

L 570.5
Europakommisjonen
Proposal for a recommendation of the European
Parliament and of the Council on the protection of minors
and human dignity and the right of reply in relation to
the competitivenessof the European audiovisual and
information services industry. - Brussels. - 8 s.
04d014605 - UBBJUR/EDC

L 574
Strandbakken, Asbjørn
Ekteskapsloven : (lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr
47). - 2. utg. - Oslo, 2004. - 201 s.
ISBN 82-05-31376-8 (h.)
04d009609 - UBBJUR L 14.11 Str

L 600
Nordisk børneret. - København, 2004- . - b. - (NORD ;
2003:4, 2003:14)
04d012876 - UBBJUR L 600 Nor

L 628
Dyson, Henry
French property and inheritance law : principles and
practice. - Oxford, 2003. - XXXVII, 469 s.
ISBN 0-19-925475-3 (ib.)
04d008472 - UBBJUR L 212 Dys

L 652
English public law. - Oxford, 2004. - CXXXII, 1541 s. -
(Oxford English law)
ISBN 0-19-876551-7 (ib.)
04d008705 - UBBJUR L 652 Eng

L 663
After national democracy : rights, law and power in America
and the new Europe. - Oxford, 2004. - X, 169 s. - (Oñati
international series in law and society)
ISBN 1-84113-328-0 (ib.),1-84113-329-9 (h.)
04d013760 - UBBJUR L 663 Aft

L 663
European governance, deliberation and the quest for
democratisation. - Oslo, 2003. - 621 s. - (ARENA report
; no. 2/2003)
04d010077 - UBBJUR/EDC L 665 Eur

L 665
European governance, deliberation and the quest for
democratisation. - Oslo, 2003. - 621 s. - (ARENA report
; no. 2/2003)
04d010077 - UBBJUR/EDC L 665 Eur

L 665
Linking EU and national governance. - Oxford, 2003. - XII,
235 s.
ISBN 0-19-925226-2 (h.)
04d009963 - UBBJUR/EDC L 665 Lin

L 678
Hobér, Kaj
The impeachment of president Yeltsin. - Huntington,
N.Y., c2004. - XI, 350 s.
ISBN 1-9294463-7-3 (ib.)
04d012519 - UBBJUR L 678 Hob

L 683
Vestergaard, Anne Mette
Fra ælling til svane? : 10 skarpe om Europa-Parlamentet
. - København, 2004. - 125 s. - (Europa efter udvidelsen ;
2)
ISBN 87-7605-016-5 (h.)
04d010379 - UBBJUR/EDC L 683 Ves

L 700
Halliday, Simon
Judicial review and compliance with administrative law.
- Oxford, 2004. - XVIII, 188 s.
ISBN 1-84113-265-9 (ib.)
04d013477 - UBBJUR L 700 Hal

L 709
Europakommisjonen
Proposal for a Council framework decision on certain
procedural rights in criminal proceedings throughout the
EuropeanUnion. - Brussels, 2004. - 32 s.
04d014596 - UBBJUR/EDC

L 709
Gearty, C. A.
Principles of human rights adjudication. - Oxford, 2004
. - XXXII, 230 s.
ISBN 0-19-927068-6 (ib.)
04d008914 - UBBJUR L 709 Gea

L 709
Joseph, Sarah
The International Covenant on Civil and Political
Rights : cases, materials, and commentary. - 2nd ed. -
Oxford, 2004. - LX, 985 s.
ISBN 0-19-925807-4 (ib.)
04d008707 - UBBJUR L 1136 Jos

L 710
The Collected courses of the Academy of European Law / edited
by Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . -
b.
12:2 : Gender and human rights. - Oxford, 2004. - IX, 256
s. - (Vol. 12/2)
ISBN 0-19-926091-5 (h.),0-19-926090-7 (ib.)
04d009201 - UBBJUR L 710 Gen eks. 2

L 710
The Collected courses of the Academy of European Law / edited
by Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . -
b.
11:1 : Discrimination and human rights : the case of
racism. - Oxford, 2001. - XXIV, 316 s. - (Vol. 11/1)
ISBN 0-19-924245-3 (ib.),0-19-924603-3 (h.)
04d000809 - UBBJUR L 710 Dis eks. 2

L 711
Eggen, Kyrre
Ytringsfrihet : vernet om ytringsfriheten i norsk rett.
- Oslo, c2002. - 1027 s.
ISBN 82-02-21771-7 (ib.)
04d012918 - UBBJUR L 711 Egg eks. 2

L 714
Rozenberg, Joshua
Privacy and the press. - Oxford, 2004. - XII, 274 s.
ISBN 0-19-925056-1 (ib.)
04d008708 - UBBJUR L 714 Roz

L 720
Danmark. Strukturkommissionen
Strukturkommissionens betænkning. - København, 2004. -
3 b. + Sammenfatning. - (Betænkning ; 1434)
ISBN 87-601-9924-5 (h.)
04d009415 - UBBJUR L 720 Dan

L 720
Danmark. Strukturkommissionen
Strukturkommissionens betænkning. - København, 2004. -
(Betænkning ; 1434)
(h.)ISBN 87-601-9931-8
04d012994 - UBBJUR L 720 Dan

L 725
Europakommisjonen
White paper on services of general interest. - Brussels
, 2004. - 28 s.
04d014588 - UBBJUR/EDC

L 733
Berg, Bjørn O.
Forvaltningssanksjoner : forvaltningens vedtak om
bøter, tvangsmulkt og inndragning av ulovlig vinning. -
[Oslo], [2004]. - 507 s.
04d012600 - UBBJUR L 733 Ber
04d012602 - UBBJUR L 733 Ber eks. 2

L 738
Danmark. Strukturkommissionen
Strukturkommissionens betænkning. - København, 2004. -
3 b. + Sammenfatning. - (Betænkning ; 1434)
ISBN 87-601-9924-5 (h.)
04d009415 - UBBJUR L 720 Dan

L 738
Danmark. Strukturkommissionen
Strukturkommissionens betænkning. - København, 2004. -
(Betænkning ; 1434)
(h.)ISBN 87-601-9931-8
04d012994 - UBBJUR L 720 Dan

L 742
Gammelgaard, Frederik
Kommunal erhvervsvirksomhed. - København, 2004. - XV,
419 s.
ISBN 87-574-1113-1 (h.)
04d012501 - UBBJUR L 742 Gam

L 757
Tyrén, Carl Wilhelm
Plan- og bygningsloven : kommentarutgave. - 5. utg. -
Oslo, c2004. - 775 s.
ISBN 82-15-00407-5 (ib.)
03d043245 - UBBJUR L 14.11 Tyr
04d012986 - UBBJUR L 757 Tyr eks. 2

L 767.4
Easson, Alex
Tax incentives for foreign direct investment. - The
Hague, c2004. - XVII, 241 s.
ISBN 90-411-2228-1 (ib.)
04d001539 - UBBJUR L 767.4 Eas

L 772
Norge
[Merverdiavgiftsloven (1969). Engelsk]
Norwegian VAT act. - 3rd ed. - Oslo, c2004. - 44 s. -
(Books online)
ISBN 82-7082-199-3 (h.)
04d014546 - UBBJUR L 14.1 Nor (Oppstil i boks: Norway,
laws and regulations)

L 772
Ringen, Trygve Holst
Etablering av virksomhet : avgiftsmessige konsekvenser.
- Oslo, 2004. - 156 s. - (Avgiftsserien)
ISBN 82-7082-193-4 (h.)
04d014154 - UBBJUR L 772 Rin

L 772.5
Europakommisjonen
Report from the Commission to the Council, the European
Parliament and the European Economic and Social Committee
on the rates of excise duty applied on alcohol and
alcoholic beverages : (presented pursuant to article 8 of
Council directive 92/84/EEC on the approximation of excise
duty on alcohol and alcoholic beverages). - Brussels, 2004
. - 38 s.
04d014294 - UBBJUR/EDC

L 773.7
Norwegian accounting act 1998. - 3rd ed. - Oslo, 2004. - 74
s. - (Books online)
ISBN 82-7082-198-5 (h.)
04d014551 - UBBJUR L 14.1 Nor (Oppstilt i boks:
Norway, laws and regulations)

L 773.7
Tvedt, Terje
Ny bokføringslov : presentasjon av Ot.prp. nr. 46 (2003-
2004). - Oslo, 2004. - 113 s.
ISBN 82-7082-130-6 (h.)
04d014151 - UBBJUR L 773.7 Tve

L 779
Daatland, Svein Olav
Social protection for the elderly in Norway. - Oslo,
[1997]. - 65 s. - (NOVA-skriftserie ; 4/97)
75d728252 - UBBJUR L 779 Dåt

L 780.2
Shell, G. Richard
Bargaining for advantage : negotiation strategies for
reasonable people. - London, 2000. - XVI, 286 s.
ISBN 0-14-028930-5 (h.),0-14-028191-6 (h.),0-670-
88133-3 (ib.)
04d012957 - UBBJUR L 780.2 She

L 785
Europakommisjonen
25 recommendations on the ethical, legal and social
implications of genetic testing. - Luxembourg, 2004. - 26
s.
ISBN 92-894-7308-8 (h.)
04d014569 - UBBJUR/EDC L 785 Eur

L 785
Protecting and transferring biotech inventions. - Lund,
c2004. - 308 s.
ISBN 91-44-03333-8 (h.)
04d007461 - UBBJUR L 559 Pro

L 786
Nese, Geir
Hiv & jus : rettigheter for hiv+. - Oslo, [2004]. - 69
s.
04d014302 - UBBJUR L 786 Nes

L 786
Scherdin, Lill
Kontrollkulturer og etikk satt på spissen. - Oslo, 2003
. - 2 b.
04d012591 - UBBJUR L 786 Sch

L 787
Report on the risk assessment of 2C-1, 2C-T-2 and 2C-T-7 in
the framework of the joint action on new synthetic drugs.
- Luxembourg, 2004. - 136 s. - (EMCDDA risk assessments ;
6)
ISBN 92-9168-181-4 (h.)
04d014357 - UBBJUR/EDC L 787 Rep

L 787
Report on the risk assessment of TMA-2 in the framework of
the joint action on new synthetic drugs. - Luxembourg,
2004. - 74 s. - (EMCDDA risk assessments ; 7)
ISBN 92-9168-182-2 (h.)
04d014360 - UBBJUR/EDC L 787 Rep

L 807
Women in industrial research : analysis of statistical data
and good practices of companies. - Luxembourg, 2003. -
171 s.
ISBN 92-894-6168-3 (h.)
04d014318 - UBBJUR/EDC L 807 Wom

L 807
Women in industrial research : good practices in companies
across Europe. - Luxembourg, 2003. - 30 s.
ISBN 92-894-4840-7 (h.)
04d014319 - UBBJUR/EDC L 807 Wom

L 808.5
Park, Patricia D.
Energy law and the environment. - London, 2002. - VII,
266 s.
ISBN 0-415-27189-4 (h.),0-415-27188-6 (ib.)
04d008118 - UBBJUR L 808.5 Par

L 808.5
Omalu, Mirian Kene
NAFTA and the Energy Charter Treaty : compliance with,
implementation and effectiveness of international
investment agreements. - Hague, 1998. - XXIV, 295 s. -
(NAFTA law and policy series ; v. 5)
ISBN 90-411-1076-3 (ib.)
04d009394 - UBBJUR L 808.5 Oma

L 823
Europakommisjonen
Proposal for a Council regulation establishing a
Community code on the rules governing the movement of
persons across borders. - Brussels, 2004. - 228 s
04d014330 - UBBJUR/EDC

L 824
Drugs and driving : ELDD comparative study : version 2. -
Lisbon, 2003. - 13 s. + 1 bl.
04d005198 - UBBJUR/EDC L 824 Dru

L 828
Getting to work on lifelong learning : policy, practice and
partnership : summary conference report. - Luxembourg,
2004. - 46 s.
ISBN 92-896-0295-3 (h.)
04d014362 - UBBJUR/EDC L 828 Get

L 832
Special education. - Dordrecht, c2003. - IX, 214 s. -
(Yearbook of the European Association for Education Law
and Policy ; vol. 5)
ISBN 1-4020-1545-3 (ib.)
04d013430 - UBBJUR L 832 Spe

L 834
PAXIS : results and policy recommendations : innovdetect
consortium. - Luxembourg, 2003. - 111 s. - (Innovation
papers ; 30)
ISBN 92-894-4722-2 (h.)
04d014408 - UBBJUR/EDC L 834 PAX

L 836
Globalisation and competition in education. - Nijmegen,
2003. - 318 s.
ISBN 90-5850-059-4 (ib.)
04d012516 - UBBJUR L 836 Glo

L 837
Park, Patricia D.
Energy law and the environment. - London, 2002. - VII,
266 s.
ISBN 0-415-27189-4 (h.),0-415-27188-6 (ib.)
04d008118 - UBBJUR L 808.5 Par

L 837.1
Exploitation of natural resources in the 21st century. -
The Hague, c2003. - X, 296 s. - (International Energy and
Resources Law and Policy Series ; 18)
ISBN 90-411-2063-7 (ib.)
04d009395 - UBBJUR L 837.1 Exp

L 837.9
Haugland, Geir Sunde
Våpen- og knivforbudet : en fremstilling og vurdering
av bakgrunnen for, innholdeti og håndhevingen av våpen- og
knivforbudet på offentlig sted. - Bergen, c2004. - 200 s.
ISBN 82-450-0101-5 (h.)
04d014527 - UBBJUR L 837.9 Hau

L 837.25
Europakommisjonen
Report from the Commission to the European Parliament
andthe Council concerning existing Community measures
relating to sources of environmental noise, pursuant to
article 10.1 of directive 2002/49/EC relating to the
assessment and management of environmental noise. -
Brussels, 2004. - 15 s.
04d014606 - UBBJUR/EDC

L 851
Banks, Cyndi
Criminal justice ethics : theory and practice. -
Thousand Oaks, Calif., 2004. - XII, 307 s.
ISBN 0-7619-2587-2 (ib.),0-7619-2588-0 (h.)
04d013483 - UBBJUR L 851 Ban

L 852.5
Krekar, mulla
Med egne ord. - Oslo, c2004. - 246 s., pl.
ISBN 82-03-22968-9 (ib.)
04d009412 - UBBJUR L 852.5 Kre

L 855
Wong, Christoffer
Criminal act, criminal jurisdiction and criminal
justice. - Kraków, 2004. - 237 s. - (The Ratio series in
law and politics)
ISBN 83-918979-5-8 (ib.)
04d012990 - UBBJUR L 855 Won

L 860
Europakommisjonen
Communication from the Commission to the Council and
the European Parliament on measures to be taken to combat
terrorism and other forms of serious crime, in particular
to improveexchanges of information / Proposal for a
Council decision on the exchange of information and
cooperation concerning terrorist offences. - Brussels,
2004. - 27 s.
04d014608 - UBBJUR/EDC

L 861
Andorsen, Kjell V.
Uegentlig rettsvillfarelse i strafferetten. - Oslo,
2003. - 136 s. - (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 11/2003)
ISBN 82-8063-028-7 (h.)
75d728242 - UBBJUR L 17 Uni/2003:11

L 867
Gustavsen, Rune 1975
Skyldformen uaktsomhet i fiskeriretten. - Tromsø, 2004.
- 69 s. - (Skriftserie / Det juridiske fakultet,
Universitetet i Tromsø ; nr 59)
75d728243 - UBBJUR L 17 Uni/59

L 875
Europakommisjonen
Equality and non-discrimination in an enlarged European
Union : green paper. - Brussels, 2004. - 27 s.
04d014288 - UBBJUR/EDC

L 913
Europakommisjonen
Proposal for a Council common position on the transfer
ofcertain data to Interpol. - Brussels, 2004. - 7 s.
04d014600 - UBBJUR/EDC

L 915
Beyond repair? : America`s death penalty. - Durham, 2003. -
244 s. - (Constitutional conflicts)
ISBN 0-8223-3043-1 (h.)
04d008982 - UBBJUR L 915 Bey

L 915
Machinery of death : the reality of America's death penalty
regime. - New York, 2002. - XII, 304 s.
ISBN 0-415-93266-1 (ib.),0-415-93267-x (h.)
04d008983 - UBBJUR L 915 Mac

L 963
Democratization and the judiciary : the accountability
function of courts in new democracies. - London, 2004. -
210 s.
ISBN 0-7146-5568-6 (ib.),0-7146-8449-x (h.)
04d000567 - UBBJUR L 963 Dem

L 1026
Petrochilos, Georgios
Procedural law in international arbitration. - Oxford,
2004. - CXLI, 436 s. - (Oxford private international law
series)
ISBN 0-19-924948-2 (ib.)
04d008815 - UBBJUR L 1026 Pet

L 1071
Europaparlamentet
Report with a proposal for a European Parliament
recommendation to the Council on the Guantanamo detainees'
right to afair trial : (2003/2229(INI)). - [Brussels],
2004. - 21 s.
04d014311 - UBBJUR/EDC

L 1071
Renteln, Alison Dundes
The cultural defense. - Oxford, 2004. - VIII, 404 s.
ISBN 0-19-515402-9 (ib.)
04d008917 - UBBJUR L 39 Ren

L 1090
Jochimsen, Jørgen
Anonyme vidner og hemmelige agenter. - København, c2003
. - 222 s.
ISBN 87-619-0730-8 (ib.)
04d009331 - UBBJUR L 1090 Joc

L 1103
Lazarus, Liora
Contrasting prisoners' rights : a comparative
examination of Germany and England. - Oxford, 2004. -
XLIII, 289 s. - (Oxford monographs on criminal law and
justice)
ISBN 0-19-925983-6 (ib.)
04d008912 - UBBJUR L 1103 Laz

L 1116
Forslag til tiltak. - [Bergen], 2004. - 25 s. -
(Evalueringen av fengselsundervisningen, Rapport ; nr 6,
03)
ISBN 82-996793-6-2 (h.)
75d728244 - UBBJUR L 17 Eva/2003:6

L 1136
Joseph, Sarah
The International Covenant on Civil and Political
Rights : cases, materials, and commentary. - 2nd ed. -
Oxford, 2004. - LX, 985 s.
ISBN 0-19-925807-4 (ib.)
04d008707 - UBBJUR L 1136 Jos

L 1164
The Collected courses of the Academy of European Law / edited
by Andrew Clapham. - Dordrecht : M. Nijhoff, 1991- . -
b.
12:2 : Gender and human rights. - Oxford, 2004. - IX, 256
s. - (Vol. 12/2)
ISBN 0-19-926091-5 (h.),0-19-926090-7 (ib.)
04d009201 - UBBJUR L 710 Gen eks. 2

L 1164
Williams, Andrew
EU human rights policies : a study in irony. - Oxford,
2004. - XIX, 219 s. - (Oxford studies in European law)
ISBN 0-19-926896-7 (ib.)
04d008706 - UBBJUR L 1164 Wil

L 1186.3
Barnard, Catherine
The substantive law of the EU : the four freedoms. -
Oxford, 2004. - XCII, 549 s.
ISBN 0-19-925135-5 (h.)
04d008709 - UBBJUR L 1186.3 Bar

L 1186.3
Deards, Elspeth
European Union law textbook. - Oxford, c2004. - XXX,
360 s.
ISBN 0-19-870071-7 (h.)
04d008915 - UBBJUR L 1186.3 Dea

L 1186.3
Douglas-Scott, Sionaidh
Constitutional law of the European Union. - Harlow,
2002. - L, 553 s. - (Law in focus)
ISBN 0-582-31717-7 (h.)
04d008791 - UBBJUR L 1186.3 Dou

L 1186.42
2003 pre-accession economic programme of the acceding
andother candidate countries : overview and assessment. -
Luxembourg, 2003. - 189 s. - (Enlargement papers ; nr
20/2003)
ISBN 92-894-5098-3 (h.)
04d014338 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Pre

L 1186.52
Danmark 30 år i EU : et festskrift. - København, 2003. -
329 s.
ISBN 87-02-02001-7 (ib.)
04d012638 - UBBJUR L 19 Dan

L 1193
Ramcharan, B.G.
The United Nations High Commissioner for Human Rights :
the challenges of international protection. - The Hague,
c2002. - XX, 250 s. - (International studies in human
rights ; vol. 71)
ISBN 90-411-1832-2 (ib.)
04d000037 - UBBJUR L 1193 Ram

L 1205
Scott, Hal S.
International finance : law and regulation. - London,
2004. - XIX, 666 s.
ISBN 0-421-78060-6 (ib.)
03d025538 - UBBJUR L 1205 Sco

L 1252
Jørgensen, Torstein
Synder og pavemakt : botsbrev fra den Norske
kirkeprovins og Suderøyene til pavestolen 1438-1531. -
Stavanger, c2004. - 213 s.
ISBN 82-7721-084-1 (ib.)
04d009923 - UBBJUR L 1252 Jør

L 1300
Petroleumsjuristseminaret (28 : 2003 : Strasbourg)
Foredrag holdt på det åtteogtyvende petroleumsjuridiske
seminar i Strasbourg, Frankrike 25.-27. september 2003. -
Oslo, 2004. - 183 s. - (Marius ; nr 313)
75d728245 - UBBJUR L 17 Mar/313
75d728246 - UBBJUR L 1300 Pet eks. 2