Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - juni 2002

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Berglöf, Sigvard
Regeringsrättens avgöranden i litteraturen 1970-1992. -
Stockholm, 2001. - 597 s. - (Institutet för
rättsvetenskaplig forskning ; 171)
ISBN 91-39-00398-1 (ib.)
02d025355 - UBBJUR Ref L 1 Ber

L 6
Platts-Mills, John
Muck, silk and socialism : recollections of a left-wing
Queen's Counsel. - Wedmore, 2002. - XVI, 687 s.
ISBN 0-9539949-0-2 (ib.)
02d015570 - UBBJUR L 6 Pla

L 10
Lehrberg, Bert
Praktisk juridisk metod. - 4. uppl., 2001. - 179 s.
ISBN 91-7678-443-6 (h.)
02d028486 - UBBJUR L 10 Leh

10
Doing research on crime and justice. - Oxford, 2000. - XXI,
441 s.
ISBN 0-19-876540-1 (h.)
02d025330 - UBBJUR L 925 Doi

L 10
Sunstein, Cass R.
Legal reasoning and political conflict. - New York,
1996. - X, 220 s.
ISBN 0-19-510082-4
02d020567 - UBBJUR L 25 Sun

L 11
Jensen, Ulf
Att skriva juridik : regler och råd. - 3. uppl. -
Uppsala, 2001. - 115 s.
ISBN 91-7678-468-1 (h.)
02d028485 - UBBJUR L 11 Jen

L 12.3
A Dictionary of law. - 5th ed. - Oxford, 2002. - 551 s. -
(Oxford paperback reference)
ISBN 0-19-860399-1 (h.)
02d025341 - UBBJUR Ref L 12.3 Dic

L 12.3
Stroud, Frederick
Stroud's judicial dictionary of words and phrases. -
6th ed. - London, 2000. - 3 b. (XXXIV, 2974 s.)
ISBN 0-421-70760-7 (ib.)
01d060973 - UBBJUR L 12.3 Str

L 13.3
Selected EU/EEA texts : material allowed for use under EU
and EEA law exam. - Bergen, 2001. - 1 b. (flere pag.)
02d029586 - UBBJUR L 13.3 Sel

L 15.1
Berglöf, Sigvard
Regeringsrättens avgöranden i litteraturen 1970-1992. -
Stockholm, 2001. - 597 s. - (Institutet för
rättsvetenskaplig forskning ; 171)
ISBN 91-39-00398-1 (ib.)
02d025355 - UBBJUR Ref L 1 Ber

L 16.5
Jordskifterettenes stilling og funksjoner : utredning
frautvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10.
oktober 2000 for å vurdere jordskifterettenes stilling
og funksjoner : avgitt til Landbruksdepartementet 3.
juni 2002. - Oslo, 2002. - 116 s. - (Norges offentlige
utredninger ; 2002:9)
ISBN 82-583-0647-2 (h.)
75d727675 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727676 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 19
Liber amicorum Sven-Olof Lodin. - Stockholm, 2001. - 342 s.
- (Series on international taxation ; no. 27)
ISBN 91-39-00710-3 (ib.),90-411-9850-4 (ib.)
02d011915 - UBBJUR L 19 Lod

L 19
Rättsvetenskapliga studier tillägnade minnet av Knut Rodhe.
- Stockholm, 1999. - 399 s.- ([Skrifter / Handelshögskolan
i Stockholm, Rättsvetenskapliga institutionen] ; [nr 8])
ISBN 91-973587-2-x (ib.)
02d012108 - UBBJUR L 19 Rod

L 21
Recht und Rechtswissenschaft : Signaturen und
Herausforderungen zum Jahrtausendbeginn : Ringvorlesung
der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg. - Heidelberg, c2000. - X, 432 s.
ISBN 3-8114-2306-1 (ib.)
02d030512 - UBBJUR L 21 Rec

L 24
Introduction to the philosophy of law : readings and cases.
- New York, 1999. - X, 437 s.
ISBN 0-19-511975-4 (ib.)
02d020569 - UBBJUR L 24 Whi

L 25
Pluralism and law. - Dordrecht, c2001. - VIII, 387 s.
ISBN 0-7923-7039-2 (ib.)
02d019151 - UBBJUR L 25 Plu

L 25
Sunstein, Cass R.
Legal reasoning and political conflict. - New York,
1996. - X, 220 s.
ISBN 0-19-510082-4
02d020567 - UBBJUR L 25 Sun

L 27
Human rights in philosophy and practice. - Aldershot, c2001
. - XV, 615 s. - (Applied legal philosophy)
ISBN 0-7546-2210-x (ib.)
02d025543 - UBBJUR L 27 Hum

L 27
Raphael, D.D.
Concepts of justice. - Oxford, 2001. - 256 s.
ISBN 0-19-924571-1 (ib.)
02d019131 - UBBJUR L 27 Rap

L 27
Scheffler, Samuel
Boundaries and allegiances : problems of justice and
responsibility in liberal thought. - Oxford, 2001. - 221
s.
ISBN 0-19-924149-x (ib.)
02d019133 - UBBJUR L 27 Sch

L 27
Ethics in practice : lawyers' roles, responsibilities, and
regulation. - Oxford, 2000. - XVI, 294 s.
ISBN 0-19-512961-x (ib.)
02d019132 - UBBJUR L 27 Eth

L 30.5
Pfannenstill, Annika
Rättssociologiska studier inom området autism :
rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö. - Lund,
2002. - 214 s. - (Lund studies in sociology of law ; 13)
ISBN 91-7267-120-3 (h.)
02d030337 - UBBJUR L 784 Pfa

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
53(2002) : Consolidated tables, statues, statutory
instruments, European materials. - Reissue, 2002. - IV,
1299 s. - (53)
ISBN 0-406-95398-8 (ib.)
02d030844 - UBBJUR L 32 Hal

L 32
An Introduction to Finnish law. - 2nd ed. - Helsinki, 2002.
- XXII, 582 s.
ISBN 952-14-0340-3 (ib.)
02d020072 - UBBJUR L 32 Int

L 32
Burnham, William
Introduction to the law and legal system of the United
States. - 2nd ed. - St. Paul, Minn., 1999. - 1 b. (flere
pag.)
ISBN 0-314-23587-6 (h.)
02d008351 - UBBJUR Bur (PENSUM)
02d009341 - UBBJUR Bur eks. 2 (PENSUM)
02d009342 - UBBJUR Bur eks. 3 (PENSUM)

34.5
Crawley, Heaven
Refugees and gender : law and process. - Bristol, 2001.
- XXXVI, 379 s.
ISBN 0-85308-690-7 (h.)
02d025412 - UBBJUR L 855 Cra

L 34.5
EU-China dialogue : perspectives on human rights : with
special reference to women. - Rovaniemi, 2000. - 217 s. -
(Juridica Lapponica ; no. 23)
ISBN 951634742X (feil ISBN)
02d023316 - UBBJUR L 34.5 EU

L 34.5 Wom
Women's rights and bioethics. - Paris, 2001. - 215 s. -
(Ethics)
ISBN 92-3-103765-x (h.)
02d015940 - UBBJUR L 34.5 Wom

L 44.1
Scenekunstutvalget
Etter alle kunstens regler : en utredning om norsk
scenekunst : utredning fra Scenekunstutvalget oppnevnt ved
kongelig resolusjon 11. august 2000 :avgitt til Kultur- og
kirkedepartementet 2. april 2002. - Oslo, 2002. - 76 s. -
(Norges offentlige utredninger ; NOU 2002: 8)
ISBN 82-583-0645-6 (h.)
75d727662 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2
75d727661 - UBBJUR L 16.5 NOU

L 157
Feldthusen, Rasmus Kristian
Trusts. - København, c2002. - 440 s.
ISBN 87-619-0333-7 (h.)
02d032004 - UBBJUR L 157 Fel

L 164
Sverige. Domstolsdatautredningen
Informationshantering och behandling av uppgifter vid
domstalar : en rättslig översyn. - Stockholm, 2001. - 222
s. - (Statens offentliga utredningar ; 2001:100)
ISBN 91-38-21584-5 (h.)
02d012092 - UBBJUR L 164 Sve

L 164
Sverige. Polisdatautredningen
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. -
Stockholm, 2001. - 291 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:92)
ISBN 91-38-21562-4 (h.)
02d012098 - UBBJUR L 1064 Sve

L 164
Behandling av personuppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. - Stockholm, 2000. - 67 s. -
(Ds ; 2000:31)
ISBN 91-38-21217-x (h.)
02d012167 - UBBJUR L 164 Beh

L 164
Behandling av personuppgifter inom kriminalvården. -
Stockholm, 2000. - 52 s. - (Ds ; 2000:50)
ISBN 91-38-21282-x (h.)
02d012159 - UBBJUR L 164 Beh

L 227
Rørdam, Thomas
Pant. - 7. udg. - København, 2002. - XIV, 434 s.
ISBN 87-574-0757-6 (ib.)
02d029695 - UBBJUR L 227 Rør

L 227
Bergström, Svante
Kredit och säkerhet: lärobok i krediträtt. - 8. uppl. -
Uppsala, 2001. - 101 s.
ISBN 91-7678-490-8 (h.)
02d018027 - UBBJUR L 227 Ber

L 229
Säkerställda obligationer. - Stockholm, 2001. - 171 s. -
(Ds ; 2001:38)
ISBN 91-38-21499-7 (h.)
02d012130 - UBBJUR L 229 Säk

L 277.3
Affärsverksamhet på nätet : studentuppsatser från
specialkursen i IT-rätt 2000. - Stockholm, 2001. - 141
s. - (IRI-rapport ; 2001:2)
75d727673 - UBBJUR L 17 IRI/2001:2

L 277.3
International Fiscal Association. Congress (55 : 2001 :
San Francisco)
Taxation of income derived from electronic commerce. -
The Hague, 2001. - 789 s. - (Cahiers de droit fiscal
international ; vol. 86a)
ISBN 90-411-1635-4 (h.)
02d019143 - UBBJUR L 771 Int

L 277.4
Ramberg, Jan
Offprint from international commercial transactions. -
2nd ed. - Stockholm, 2001. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 91-39-00863-0 (h.)
02d025354 - UBBJUR L 277.4 Ram

L 277.6
Corneliussen, Therese
Kjøp og salg av bolig. - Oslo, c1999. - 143 s.
ISBN 82-91769-66-4 (h.)
02d015287 - UBBJUR L 277.6 Cor

L 278
Larsson, Nils
Kommersiella hyres-och arrendeavtal i praktiken. -
Stockholm, 2000. - 169 s.
ISBN 91-39-10282-3 (h.)
02d011969 - UBBJUR L 278 Lar

L 278.5
Housing Law Conference (2001 : Riga)
Housing Law Conference : Riga 10-11 december 2001. -
København, c2002. - 37 s. - (TemaNord ; 2002:507)
ISBN 92-893-0739-0 (h.)
02d029588 - UBBJUR L 278.5 Hou

L 285.5
Kågerman, Pontus
Värdepappersmarknadens regelsystem : lagreglering,
självreglering och etik. - Stockholm, 2001. - 367 s.
ISBN 91-39-10458-3 (h.)
02d011912 - UBBJUR L 766 Kåg

L 285.5
Walin, Gösta
Finansiella instrument : kontoföring och
rättsverkningar. - Stockholm, 2001. - 179 s. - (Institutet
för rättsvetenskaplig forskning ; 176)
ISBN 91-39-00846-0 (h.)
02d011917 - UBBJUR L 285.5 Wal

L 368
Sverige. Personskadekommittén
Samordning och regress : ersättnikng vid personskada. -
Stockholm, 2002. - 407 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:1)
ISBN 91-38-21575-6 (h.)
02d012058 - UBBJUR L 386 Sve

L 376
Gomard, Bernhard
Moderne erstatningsret. - København, 2002. - IX, 116 s.
ISBN 87-574-0827-0 (h.)
02d016769 - UBBJUR L 376 Gom

L 378
Halling-Overgaard, Søren
Advokaters erstatningsansvar. - København, 2002. -
XIII, 325 s.
ISBN 87-574-3500-6 (h.)
02d029697 - UBBJUR L 378 Hal

L 386
Sverige. Personskadekommittén
Samordning och regress : ersättnikng vid personskada. -
Stockholm, 2002. - 407 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2002:1)
ISBN 91-38-21575-6 (h.)
02d012058 - UBBJUR L 386 Sve

L 386
Lødrup, Peter
Erstatningsberegningen ved personskader. - 2. utg. -
Oslo, 1983. - 125 s.
ISBN 82-990563-1-4 (ib.)
75d727668 - UBBJUR L 386 Lød
75d727669 - UBBJUR L 386 Lød eks. 2

L 391
Juridisk atlas. - Gran : TietoEnator Applications, [2000]-
. - 4 b. (løsbl.)
02d033079 - UBBJUR (Plassering: se de enkelte bind)
Ferieloven, [2000]- . - 1 b.
02d033082 - UBBJUR L 391 Jur

L 392
Sverige. Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler
Timsemester : ett diskussionsunderlag : delbetänkande. -
Stockholm, 2001. - 76 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:69)
ISBN 91-38-21512-8 (h.)
02d012111 - UBBJUR L 392 Sve

L 400
Juridisk atlas. - Gran : TietoEnator Applications, [2000]-
. - 4 b. (løsbl.)
02d033079 - UBBJUR (Plassering: se de enkelte bind)
Arbeidsrett, [2000]- . - 1 b.
02d033095 - UBBJUR L 400 Jur

L 402
Erikson, Kurt
Arbetstiden - lag eller avtal. - Stockholm, 2001. - 40
s. - (Statens offentliga utredningar ; 2001:91) (Skrift /
Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler(Knas) ;
nr 1)
ISBN 91-38-21560-8 (h.)
02d011992 - UBBJUR L 402 Eri

L 403
Juridisk atlas. - Gran : TietoEnator Applications, [2000]-
. - 4 b. (løsbl.)
02d033079 - UBBJUR (Plassering: se de enkelte bind)
Lønn, [2000]- . - 1 b.
02d033080 - UBBJUR L 403 Jur

L 406
Klingsten, Mette
Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse.
- København, 2002. - XVIII, 360 s.
ISBN 87-574-0453-4 (ib.)
02d033104 - UBBJUR L 406 Kli

L 416
Lindskog, Stefan
Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar. -
Stockholm, 2001. - 1160 s. - (Norstedts gula bibliotek)
ISBN 91-39-00802-9 (ib.)
02d011956 - UBBJUR L 416 Lin

L 444
Klingsten, Mette
Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse.
- København, 2002. - XVIII, 360 s.
ISBN 87-574-0453-4 (ib.)
02d033104 - UBBJUR L 406 Kli

L 444
Sund, Lars-Göran
Generationskifte av små och medelstora familjeägda
aktiebolag : en studie i ekonomisk familjerätt,
associations- och skatterätt samt rättsekonomi. - Uppsala,
2001. - 442 s.
ISBN 91-7678-482-7 (ib.)
02d025329 - UBBJUR L 444 Sun

L 456
Bull, Hans Jacob
Innføring i forsikringsrett : kapittel I-VIII : utkast
til en lærebok. - 7. [foreløpige] utg. - Oslo, 2000. -
XVI, 569 s., sp. [220]-321
(h.)
01d048130 - UBBJUR L 456 Bul eks. 2

L 466
Juridisk atlas. - Gran : TietoEnator Applications, [2000]-
. - 4 b. (løsbl.)
02d033079 - UBBJUR (Plassering: se de enkelte bind)
Trygd, [2000]- . - 1 b.
02d033096 - UBBJUR L 466 Jur

L 469
Arntzen, Andreas
Yrkesskadeforsikring : lovkommentarer og
dokumentsamling. - [Oslo], [2001]. - 336 s.
ISBN 82-990261-5-6 (ib.)
02d032000 - UBBJUR L 469 Arn

L 476
Holm, Klavs A.
WTO og den nye handelspolitik. - København, 1999. -
XII, 287 s.
ISBN 87-574-0209-4 (h.)
02d028492 - UBBJUR L 476 Hol

L 488
Verhoosel, Gaëtan
National treatment and WTO dispute settlement :
adjudicating the boundaries of regulatory autonomy. -
Oxford, 2002. - XI, 124 s.
ISBN 1-84113-299-3 (ib.)
02d029710 - UBBJUR L 488 Ver

L 488
Ramberg, Jan
Offprint from international commercial transactions. -
2nd ed. - Stockholm, 2001. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 91-39-00863-0 (h.)
02d025354 - UBBJUR L 277.4 Ram

L 521.5
Gassteknologi, miljø og verdiskaping : utredning fra en
ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet
5. oktober 2001 : avgitt 1. mars 2002. - Oslo, 2002. -
180 s. - (Norges offentlige utredninger ; 2002: 7)
ISBN 82-583-0642-1 (h.)
75d727663 - UBBJUR L 16.5 NOU
75d727664 - UBBJUR L 16.5 NOU eks. 2

L 535
Cornish, Graham P.
Copyright : interpreting the law for libraries,
archives and information services. - Rev. 3rd ed. - London
, 2001. - VI, 210 s.
ISBN 1-85604-409-2 (h.)
02d014754 - UBBJUR L 535 Cor

L 566
Lunde, Tore 1963-
God forretningsskikk næringsdrivande imellom. - Bergen,
c2001. - 643 s.
ISBN 82-7674-705-1 (ib.)
02d031997 - UBBJUR L 566 Lun eks. 2

L 600
Saldeen, Åke
Barn och föräldrar. - 4. uppl. - Uppsala, 2001. - 266
s.
ISBN 91-7678-474-6 (h.)
02d018026 - UBBJUR L 600 Sal

L 622
Frantzen, Torstein
Arveoppgjør ved internasjonale ekteskap : studier i
norsk internasjonal privatrett med særlig vekt på
gjenlevende ektefelles rettsstilling. - Bergen, c2002. -
543 s.
ISBN 82-7674-780-9 (ib.)
02d029701 - UBBJUR L 622 Fra
02d031994 - UBBJUR L 622 Fra eks. 2

L 655
Patrick, John J.
The Oxford guide to the United States government. -
London, 2001. - IX, 802 s.
ISBN 0-19-514273-x (ib.)
02d016758 - UBBJUR Ref L 655 Oxf

L 657
Sverige. 2000 års lagrådsutredning
Lagrådets arbetsvillkor. - Stockholm, 2001. - 167 s. -
(Statens offentliga utredningar ; 2001:88)
ISBN 91-38-21556-x (h.)
02d012086 - UBBJUR L 694 Sve

L 663
Elmquist, Henrik Vædele
Singulær lovgivning : når lovgiver dømmer?. - København
, 2002. - 520 s.
ISBN 87-574-0813-0 (h.)
02d029708 - UBBJUR L 663 Elm

L 663
Sunstein, Cass R.
Designing democracy : what constitutions do. - Oxford,
2001. - 280 s.
ISBN 0-19-514542-9 (ib.)
02d017021 - UBBJUR L 663 Sun

L 666
Bradley, A. W.
Constitutional and administrative law. - 12th ed. -
London, 1997. - LIII, 900 s.
ISBN 0-582-41443-1
01d022976 - UBBJUR L 666 Bra (Opptrykk 1999)

L 682
Stavang, Per
Parlamentarisme og folkestyre : utvalde statsrettslege
emne. - 4. utg. - Bergen, c2002. - 276 s.
ISBN 82-7674-859-7 (ib.)
02d030338 - UBBJUR Sta (PENSUM)

L 684
Young, Iris Marion
Inclusion and democracy. - Oxford, 2000. - X, 304 s. -
(Oxford political theory)
ISBN 0-19-829754-8 (ib.)
02d020570 - UBBJUR L 684 You

L 687
Sejersted, Fredrik 1965-
Kontroll og konstitusjon : statsrettslige studier av
Stortingets kontrollvirksomhet. - Oslo, c2002. - 1163 s.
ISBN 82-02-19892-5 (ib.)
02d031998 - UBBJUR L 687 Sej

L 694
Sverige. 2000 års lagrådsutredning
Lagrådets arbetsvillkor. - Stockholm, 2001. - 167 s. -
(Statens offentliga utredningar ; 2001:88)
ISBN 91-38-21556-x (h.)
02d012086 - UBBJUR L 694 Sve

L 729
Bradley, A. W.
Constitutional and administrative law. - 12th ed. -
London, 1997. - LIII, 900 s.
ISBN 0-582-41443-1
01d022976 - UBBJUR L 666 Bra (Opptrykk 1999)

L 734
Fabricius, Jesper
EU´s udbudsregler i praksis. - København, c2002. - 331
s.
ISBN 87-619-0315-9 (ib.)
02d033105 - UBBJUR L 734 Fab

L 753
Cornish, Graham P.
Copyright : interpreting the law for libraries,
archives and information services. - Rev. 3rd ed. - London
, 2001. - VI, 210 s.
ISBN 1-85604-409-2 (h.)
02d014754 - UBBJUR L 535 Cor

L 753
Appelquist, Jan
Arkivvård : en handbok. - 2. uppl. - Stockholm, c2000. -
115 s. - (Förvaltning)
ISBN 91-39-10435-4 (h.)
02d011972 - UBBJUR L 753 App

L 766
Central bank independence : the economic foundations, the
constitutional implicationsand democratic accountability.
- Stockholm, 2001. - VI, 232 s. - (Stockholm studies in
law)
ISBN 91-39-00686-7 (ib.),90-411-1575-7 (ib.)
02d011903 - UBBJUR L 766 Cen

L 766
Kågerman, Pontus
Värdepappersmarknadens regelsystem : lagreglering,
självreglering och etik. - Stockholm, 2001. - 367 s.
ISBN 91-39-10458-3 (h.)
02d011912 - UBBJUR L 766 Kåg

L 767
Eriksson, Asbjörn
Praktisk beskattningsrätt: lärobok i inkomst- och
förmögenhetsbeskattning. - 9. uppl. - Lund, 2002. - 496 s.
ISBN 91-44-02257-3 (h.)
02d029696 - UBBJUR L 767 Eri

L 767
Liber amicorum Sven-Olof Lodin. - Stockholm, 2001. - 342 s.
- (Series on international taxation ; no. 27)
ISBN 91-39-00710-3 (ib.),90-411-9850-4 (ib.)
02d011915 - UBBJUR L 19 Lod

L 771
International Fiscal Association. Congress (55 : 2001 :
San Francisco)
Taxation of income derived from electronic commerce. -
The Hague, 2001. - 789 s. - (Cahiers de droit fiscal
international ; vol. 86a)
ISBN 90-411-1635-4 (h.)
02d019143 - UBBJUR L 771 Int

L 772
Lind Johansen, Flemming
Moms 1 : fradragsret. - 2. udg. - København, c2002. -
135 s.
ISBN 87-619-0326-4 (h.)
02d029706 - UBBJUR L 772 Lin

L 772
Öberg, Jesper
Mervärdesbeskattning vid obestånd. - 2. uppl. -
Stockholm, 2001. - 298 s.
ISBN 91-39-00733-2 (ib.)
02d011914 - UBBJUR L 772 Öbe

L 772
Merverdiavgiften. - Sarpsborg, [2001]- . - 1 b. (løsbl.)
02d033103 - UBBJUR L 772 Mer

L 773
Gunne, Cecilia
Beskattning av stiftelser och ideella föreningar. -
Stockholm, 2001. - 190 s. - (Norstedts juridik)
ISBN 91-39-00373-6 (h.)
02d011909 - UBBJUR L 773 Gun

L 773.3
International Fiscal Association. Congress (55 : 2001 :
San Francisco)
Limits on the use of low-tax regimes by multinational
businesses. - The Hague, 2001. - 959 s. - (Cahiers de
droit fiscal international ; vol. 86b)
ISBN 90-411-1637-0 (h.)
02d019144 - UBBJUR L 773.3 Int

L 773.7
Horsmanheimo, Pasi
Free movement of auditors and audit firms : legal
aspects from the European Communities law perspective. -
Helsinki, 2001. - XVII, 401 s.
ISBN 952-14-0480-9 (ib.)
02d020085 - UBBJUR L 773.7 Hor

L 773.7
Norwegian and international accounting standards : a
summary and comparison. - [Oslo], c2001. - IV, 182 s.
02d029582 - UBBJUR L 773.7 Nor

L 774
Behandling av personuppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. - Stockholm, 2000. - 67 s. -
(Ds ; 2000:31)
ISBN 91-38-21217-x (h.)
02d012167 - UBBJUR L 164 Beh

L 777
Sverige
[Socialtjänstlagen (1980)]
Nya sociallagarna : med kommentarer, lagar och
författningar som de lyder den1 januari 2002. - 15. uppl. -
Stockholm, 2002. - 647 s.
ISBN 91-39-10537-7 (ib.)
02d011894 - UBBJUR L 777 Sve

L 779
Barnevern, fylkesnemnder og rettssikkerhet :
rettssikkerheten ved fylkesnemndenes behandling av
tvangssaker etter barnevernloven. - Oslo, 2002. - 460 s.
ISBN 82-05-30025-9 (h.)
02d030477 - UBBJUR L 779 Bar

L 780
McConnell, Terrance
Inalienable rights : the limits of consent in medicine
and the law. - Oxford, 2000. - XI, 172 s.
ISBN 0-19-513462-1 (ib.)
02d019054 - UBBJUR L 780 McC

L 784
Pfannenstill, Annika
Rättssociologiska studier inom området autism :
rättsanvändning i en kunskapskonkurrerande miljö. - Lund,
2002. - 214 s. - (Lund studies in sociology of law ; 13)
ISBN 91-7267-120-3 (h.)
02d030337 - UBBJUR L 784 Pfa

L 793
Meron, Theodor
Bloody constraint : war and chivalry in Shakespeare. -
New York, 1998. - 246 s.
ISBN 0-19-512383-2
02d017018 - UBBJUR L 793 Mer

L 803
Moen, Eli
Globalisering og industripolitiske strategier : en
sammenligning av Finland og Norge. - Oslo, 2002. - 107 s. -
(Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2002
; nr 41, mai 2002)
ISBN 82-92028-44-7 (h.)
75d727672 - UBBJUR L 17 Mak/41

L 808.5
Weltzien, Kurt
Anbud eller egenregi? : krav til bruk av anbud ved kjøp
av elektrisitet fra eget utskilt energiverk. - [Bergen],
2002. - 90 s. - (Det Juridiske fakultets skriftserie ; nr
85)
ISBN 82-7960-012-4 (h.)
75d727666 - UBBJUR L 17 Uni/85

L 813
Sverige. Polisdatautredningen
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. -
Stockholm, 2001. - 291 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:92)
ISBN 91-38-21562-4 (h.)
02d012098 - UBBJUR L 1064 Sve

L 823
Crawley, Heaven
Refugees and gender : law and process. - Bristol, 2001.
- XXXVI, 379 s.
ISBN 0-85308-690-7 (h.)
02d025412 - UBBJUR L 855 Cra

L 829
Godkjenningsmanual : veiledning i godkjenning av utenlandsk
utdanning : Lisboakonvensjonen i praksis - godkjenning
av utenlandsk utdanning. - [Oslo], 2001- . - 1 b.
(løsbl.)
02d033099 - UBBJUR L 1136 God

L 834
Godkjenningsmanual : veiledning i godkjenning av utenlandsk
utdanning : Lisboakonvensjonen i praksis - godkjenning
av utenlandsk utdanning. - [Oslo], 2001- . - 1 b.
(løsbl.)
02d033099 - UBBJUR L 1136 God

L 837.2
Laws on marine environmental protection in China, Russia
and Norway. - Tromsø, 2002. - 54 s. - (Skriftserie / Det
juridiske fakultet ; nr 50)
75d727665 - UBBJUR L 17 Uni/50

L 851
Duff, R.A.
Punishment, communication, and community. - Oxford,
2001. - XX, 245 s. - (Studies in crime and public policy)
ISBN 0-19-510429-3 (ib.)
02d020561 - UBBJUR L 851 Duf

L 851
Matravers, Matt
Justice and punishment : the rationale of coercion. -
Oxford, 2000. - XIIi, 286 s.
ISBN 0-19-829573-1 (ib.)
02d019067 - UBBJUR L 851 Mat

L 851
Norrie, Alan W.
Punishment, responsibility, and justice : a relational
critique. - Oxford, 2000. - X, 242 s. - (Oxford monographs
on criminal law and justice)
ISBN 0-19-825956-5 (ib.)
02d019071 - UBBJUR L 851 Nor

L 854
Jareborg, Nils
Allmän kriminalrätt. - Uppsala, 2001. - 494 s.
ISBN 91-7678-470-3 (ib.)
02d018025 - UBBJUR L 854 Jar

L 854
Wennberg, Suzanne
Introduktion till straffrätten. - 6. uppl. - Stockholm,
c2001. - 114 s.
ISBN 91-39-20281-x (h.)
02d011961 - UBBJUR L 854 Wen

L 855
Crawley, Heaven
Refugees and gender : law and process. - Bristol, 2001.
- XXXVI, 379 s.
ISBN 0-85308-690-7 (h.)
02d025412 - UBBJUR L 855 Cra

L 860
Teitel, Ruti G.
Transitional justice. - Oxford, 2000. - IX, 292 s.
ISBN 0-19-510064-6 (ib.),0-19-515126-7 (h.)
02d019134 - UBBJUR L 860 Tei

L 864
Sverige. Psykansvarskommittén
Psykisk störning, brott och ansvar. - Stockholm, 2002. -
488 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2002:3)
ISBN 91-38-21597-7 (h.)
02d012062 - UBBJUR L 864 Sve

L 874
Cars, Thorsten
Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring. -
2. uppl. - Stockholm, 2001. - 322 s. - (Institutet mot
mutor, Skrift ; nr 4)
ISBN 91-39-10466-4 (h.)
02d011863 - UBBJUR L 874 Car

L 919
Företagsbot. - Stockholm, 2001. - 100 s. - (Ds ; 2001:69)
ISBN 91-38-21590-x (h.)
02d012135 - UBBJUR L 919 För

L 925
Doing research on crime and justice. - Oxford, 2000. - XXI,
441 s.
ISBN 0-19-876540-1 (h.)
02d025330 - UBBJUR L 925 Doi

L 931
Vold, George B.
Theoretical criminology. - 5th ed. - Oxford, 2002. -
VI, 346 s.
ISBN 0-19-514202-0 (ib.)
02d025331 - UBBJUR L 931 Vol

L 933
Criminology and social theory. - Oxford, c2000. - 224 s. -
(Clarendon studies in criminology)
ISBN 0-19-829942-7 (h.)
02d017825 - UBBJUR L 933 Cri

L 944
Nilsson, Anders 1966-, Kriminolog
Fånge i magrinalen : uppväxtvillkor,
levnadsförhållanden och återfall i brott bland fångar. -
Stockholm, 2002. - X, 209 s. - (Avhandlingsserie
Kriminologiska institutionen, Stockholmsuniversitet ; 8)
ISBN 91-7265-464-3 (h.)
02d031307 - UBBJUR L 944 Nil

L 953
The crime drop in America. - Cambridge, 2000. - XIII, 330
s. - (Cambridge studies in criminology)
ISBN 0-521-79296-7 (ib.)
02d018933 - UBBJUR L 953 Cri

L 956
Norge
[Konfliktrådloven (1991)]
Konfliktrådsloven : lov om megling i konfliktråd av 15.
mars 1991 nr 3. - 4. utg. - Oslo, 2002. - 188 s.
ISBN 82-15-00118-1 (ib.)
02d030515 - UBBJUR L 956 Nor

L 957
Sverige. 1999 års rättegångsutredning
En modernare rättegång : slutbetänkande. - Stockholm,
2001. - 512 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2001:103)
ISBN 91-38-21589-6 (h.)
02d012090 - UBBJUR L 957 Sve

L 957
Sverige. Domstolsdatautredningen
Informationshantering och behandling av uppgifter vid
domstalar : en rättslig översyn. - Stockholm, 2001. - 222
s. - (Statens offentliga utredningar ; 2001:100)
ISBN 91-38-21584-5 (h.)
02d012092 - UBBJUR L 164 Sve

L 965
Agersnap, Torben
Læg og lærd i Grønlands retsvæsen 1950-2000. -
[København], [2001]. - 64 s.
02d019910 - UBBJUR L 965 Age

L 968
Carlson, Per
Processrättens grunder. - 6. uppl. - Uppsala, 2001. -
128 s.
ISBN 91-7678-438-x (h.)
02d018030 - UBBJUR L 968 Car

L 995
Norge
[Tvangsfullbyrdelsesloven (1992)]
Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr 86
om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring) : med
kommentarer. - 3. utg. - Oslo, c2002. - 2 b. (1173 s.)
(ib.)
02d030580 - UBBJUR L 1028 Fal eks. 2

L 997
Norge
[Konfliktrådloven (1991)]
Konfliktrådsloven : lov om megling i konfliktråd av 15.
mars 1991 nr 3. - 4. utg. - Oslo, 2002. - 188 s.
ISBN 82-15-00118-1 (ib.)
02d030515 - UBBJUR L 956 Nor

L 1013
Skarðhamar, Torbjørn
Levekår og livssituasjon blant innsatte i norske
fengsler. - Oslo, 2002. - 134, 21 s. - (K-serien ; nr
1/2002)
ISBN 82-7100-129-9 (h.)
75d727667 - UBBJUR L 17 Uni/2002:1

L 1026
Norge
[Tvangsfullbyrdelsesloven (1992)]
Tvangsfullbyrdelsesloven : (lov av 26. juni 1992 nr 86
om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring) : med
kommentarer. - 3. utg. - Oslo, c2002. - 2 b. (1173 s.)
(ib.)
02d030580 - UBBJUR L 1028 Fal eks. 2

L 1026
Internationella handelskammarens skiljedomsregler : med
kommentarer. - 2 uppl. - Stockholm, 2001. - 188 s.
ISBN 91-39-00711-1 (h.)
02d011900 - UBBJUR L 1026 Int

L 1054
Öberg, Jesper
Mervärdesbeskattning vid obestånd. - 2. uppl. -
Stockholm, 2001. - 298 s.
ISBN 91-39-00733-2 (ib.)
02d011914 - UBBJUR L 772 Öbe

L 1058
Tuula, Marie
Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens
ramar : en jämförande studie av svensk och amerikansk
insolvensrätt. - 2. uppl. - Stockholm, 2001. - 561 s.
ISBN 91-39-00695-6 (ib.)
02d011955 - UBBJUR L 1058 Tuu

L 1064
Sverige. Polisdatautredningen
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. -
Stockholm, 2001. - 291 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:92)
ISBN 91-38-21562-4 (h.)
02d012098 - UBBJUR L 1064 Sve

L 1081
Ekström, Simon
Trovärdighet och ovärdighet : rättsapparatens
hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott,
Stockholm 1946-1950. - Stockholm, 2002. - 220 s.
ISBN 91-7844-612-0 (h.)
02d030170 - UBBJUR L 1081 Eks

L 1081
Det motspänstiga offret. - Lund, c2001. - 289 s.
ISBN 91-44-01514-3 (h.)
02d023704 - UBBJUR L 1081 Mot

L 1126
Sverige. Polisdatautredningen
Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. -
Stockholm, 2001. - 291 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:92)
ISBN 91-38-21562-4 (h.)
02d012098 - UBBJUR L 1064 Sve

L 1126
Behandling av personuppgifter inom kriminalvården. -
Stockholm, 2000. - 52 s. - (Ds ; 2000:50)
ISBN 91-38-21282-x (h.)
02d012159 - UBBJUR L 164 Beh

L 1136
Godkjenningsmanual : veiledning i godkjenning av utenlandsk
utdanning : Lisboakonvensjonen i praksis - godkjenning
av utenlandsk utdanning. - [Oslo], 2001- . - 1 b.
(løsbl.)
02d033099 - UBBJUR L 1136 God

L 1163
Aikio-Puoskari, Ulla
The language rights of the indigenous Saami in Finland
: -under domestic and international law. - Rovaniemi, 2001
. - 243 s. - (Juridica Lapponica ; no. 26)
ISBN 951-634-766-5 (h.)
02d023318 - UBBJUR L 1163 Aik

L 1169
Current marine environmental issues and the
InternationalTribunal for the Law of the Sea. - The
Hague, c2001. - XXV, 395 s. - (Hamburg papers)
ISBN 90-411-1715-6 (ib.)
02d018109 - UBBJUR L 1209 Cur

L 1169
Coastal and ocean law : cases and materials. - [3rd ed.]. -
St. Paul, Minn., 1999. - XL, 748 s. - (American casebook
series)
ISBN 0-314-23331-8 (ib.)
01d062650 - UBBJUR L 1169 Coa

L 1173.5
Crawley, Heaven
Refugees and gender : law and process. - Bristol, 2001.
- XXXVI, 379 s.
ISBN 0-85308-690-7 (h.)
02d025412 - UBBJUR L 855 Cra

L 1173.5
Human rights and forced displacement. - The Hague, c2000. -
XII, 320 s. - (Refugees and human rights ; vol. 4)
ISBN 90-411-1518-8 (ib.)
02d019147 - UBBJUR L 1173.5 Hum

L 1186
Good governance in Europe's integrated market. - Oxford,
2002. - XXXV, 384 s. - (491 ; Vol. 11:2)
ISBN 0-19-924608-4 (ib.)
02d026129 - UBBJUR L 1186 Col/11:2

L 1194
Sarooshi, Danesh
The United Nations and the development of collective
security : the delegation by the UN Security Council of
its chapter VII powers. - Oxford, 1999. - XXII, 311 s. -
(Oxford monographs in international law)
ISBN 0-19-826863-7 (ib.),0-19-829934-6 (h.)
02d017019 - UBBJUR L 1194 Sar

L 1198
Bell, Christine, jurist
Peace agreements and human rights. - Oxford, 2000. - X,
409 s.
ISBN 0-19-829889-7 (ib.)
02d016972 - UBBJUR L 1198 Bel

L 1204
Crawford, James 1948-
The International Law Commission's articles on state
responsibility : introduction, text and commentaries. -
Cambridge, 2002. - XXXIII, 387 s.
ISBN 0-521-81353-0 (ib.)
02d017014 - UBBJUR L 1204 Cra

L 1209
Current marine environmental issues and the
InternationalTribunal for the Law of the Sea. - The
Hague, c2001. - XXV, 395 s. - (Hamburg papers)
ISBN 90-411-1715-6 (ib.)
02d018109 - UBBJUR L 1209 Cur

L 1209
The United States and the International Criminal Court :
national security and international law. - Lanham, Md.,
c2000. - XVI, 266 s.
ISBN 0-7425-0134-5 (ib.),0-7425-0135-3 (h.)
02d014249 - UBBJUR L 1209 Uni

L 1300
Petroleumsjuristseminaret (26 : 2002 : Praha)
Petroleumsjuristseminaret i Praha, Tsjekkia : foredrag
holdt på det seksogtyvende petroleumsjuridiske seminar 20.-
23. september 2001. - Oslo, 2002. - 169 s. - (Marius ;
285)
75d727674 - UBBJUR L 17 Mar/285

L 1402
Seipel, Peter
Juridik och IT: introduktion till rättsinformatiken. -
7. uppl. - Stockholm, 2001. - 298 s.
ISBN 91-39-20213-5 (h.)
02d019138 - UBBJUR L 1402 Sei