Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Nye bøker ved biblioteket
mai 2005

Ordnet etter L-katalogen

L 10
Stene, Morten
Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med
skriftlige studentoppgaver. - 2. utg. - [Oslo], 2003. -
180 s.
ISBN 82-463-0025-3 (h.)
05d007366 - UBBJUR L 10 Ste

L 11
Advokatkurset. Del 1, -med et øye på fremtiden. - [Oslo],
[2005?]. - 1 b. (flere pag.)
05d008623 - UBBJUR L 11 Adv

L 14.1
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2005 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 1. mars 2005. -
45. utg. - Oslo, 2005. - 372 s.
ISBN 82-02-24537-0 (h.)
05d009338 - UBBJUR L 14.1 Veg

L 14.3
Sverige
[Lover, etc.]
Karnov : svensk lagsamling med kommentarer : 2004/05. -
9. uppl. - Stockholm, c2004. - 3 b. (XXIV, 4593 s.)
ISSN 1402-6503
05d008469 - UBBJUR L 14.3 Kar

L 14.11
Norge
[Lov om offentlige anskaffelser (1999)]
Offentlige anskaffelser : lov om offentlige
anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og Forskrift om
offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 nr 616 : med
kommentarer. - Oslo, c2005. - 2 b. (1908 s.)
(ib.)
05d009021 - UBBJUR L 734 Dra eks. 2
05d005035 - UBBJUR L 14.11 Dra

L 16.4
World Trade Organization. Appellate Body
WTO Appellate Body repertory of reports and awards,
1995-2004. - Cambridge, 2005. - XXXVIII, 736 s.
ISBN 0-521-85072-x (ib.),978-0-521-85072-8 (ib.)
05d005881 - UBBJUR L 16.4 Wor

L 17
Europa (Oslo)
Europa ... : årbok for Nei til EU. - Oslo
ISSN 1504-517x
05d009321 - UBBJUR/EDC 2004- . (Oppstilt som
monografier, via Tidsskrift)

L 17
European employment observatory review ... - Luxembourg. -
(Employment & social affairs, Employment and European
Social Fund)
ISSN 1725-5376
05d009159 - UBBJUR/EDC L 17 Eur Spring 2002- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Fundamental rights series ... - Luxembourg
ISSN 1830-0170
05d009322 - UBBJUR/EDC L 709 Fun 2002- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 17
Leader+ magazine. - Brussel
ISSN 1830-107x
05d009116 - UBBJUR/EDC L 17 Lea Nr 1(2005) . (Z -
går via Tidsskrift)

L 19
Norden, rätten, historia : festskrift till Lars Bjørne. -
Helsinki, 2004. - 345 s. - (Suomalaisen
lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Sarja E ; Nr. 11)
ISBN 951-855-237-1 (h.)
05d004796 - UBBJUR L 19 Bjø

L 27
Sen, Amartya
Rationality and freedom. - Cambridge, Mass., 2002. -
IX, 736 s.
ISBN 0-674-00947-9 (ib.)
05d006277 - UBBJUR L 27 Sen

L 28
Sundberg, Jacob W.F.
Från Ekelöf till Europa : om doktrinen, det offentliga
samtalet, och Europakonventionen. - [Stockholm], 2004. -
119 s. - (Institutet för offentlig och internationell rätt
; nr 138)
ISBN 91-7123-130-7 (h.)
05d004799 - UBBJUR L 28 Sun

L 32
Burnham, William
Introduction to the law and legal system of the United
States. - 3rd ed. - St. Paul, Minn., c2002. - 1 b. (flere
pag.)
ISBN 0-314-25393-9 (h.)
05d007429 - UBBJUR Bur (PENSUM)
05d007430 - UBBJUR Bur eks. 2 (PENSUM)

L 34.8
Mork, Tove Eikrem
Jungelhåndboka 2005. - Oslo, 2005. - 91 s.
(h.ISBN 82-994225-2-3 (feil ISBN),82-994225-3-1 (h.)
05d008762 - UBBJUR L 34.8 Mor

L 107.5
Hermansen, Max
D-dagen 1944 og norsk innsats. - Oslo, 2004. - 200 s.
ISBN 82-997049-0-1 (ib.)
05d009251 - UBBJUR L 107.5 Her

L 217
Hager, Richard
Allmänna fastighetsrätten : en introduktion. - 2. uppl.
- Stockholm, 2005. - 131 s.
ISBN 91-39-20378-6 (h.)
05d003683 - UBBJUR L 217 Hag

L 239
Krane, Bjørn Andreas
Det biologiske mangfold som reguleringshensyn:
innholdet i og grensene for reguleringsadgangen etter
saltvannsfiskelovens § 4 første ledd. - Tromsø, 2005. - 49
s. - (Skriftserie / Det juridiske fakultet, Universitetet
i Tromsø ; nr 64)
75d728446 - UBBJUR L 17 Uni/64

L 277.3
Nybergh, Frey
Rätten till tjänster i informations- och
kreditsamhället : en rättsdogmatisk undersökning om
tillgången till infrastrukturen för handeln, särskilt
banktjänster. - Helsinki, 2004. - LIII, 313 s. -
(Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ;
256)
ISBN 951-855-231-2 (ib.)
05d004795 - UBBJUR L 766 Nyb

L 287
Mann, F.A.
Mann on the legal aspect of money. - 6th ed. - Oxford,
2005. - LXX, 831 s.
ISBN 0-19-826055-5 (ib.)
03d040828 - UBBJUR L 287 Man

L 292
Ramberg, Jan
The law of transport operators in international trade. -
Stockholm, 2005. - 293 s. - (Institutet för
rättsvetenskaplig forskning ; 186)
ISBN 91-39-01096-1 (h.)
05d004621 - UBBJUR L 292 Ram

L 300
Miers, David R.
Regulating commercial gambling : past, present, and
future. - Oxford, 2004. - X, 545 s. - (Oxford socio-legal
studies)
ISBN 0-19-825672-8 (ib.),0-19-927615-3 (h.)
04d022582 - UBBJUR L 300 Mie

L 403
Bjørst, Byrial
Ligeløn for job af samme værdi. - København, 2005. -
590 s.
ISBN 87-574-1293-6 (h.)
05d008553 - UBBJUR L 403 Bjø

L 405
Noesen, Jos
Vocational education and training in Luxembourg : short
description. - Luxembourg, 2005. - 3 bl., 70 s. - (Cedefop
Panorama series ; 108)
ISBN 92-896-0382-8 (h.)
05d008401 - UBBJUR/EDC L 405 Noe

L 412
Bergh, Trond
Et akademisk fellesskap : Akademikernes
fellesorganisasjon 1975-2001. - Bergen, c2004. - 262 s.
ISBN 82-419-0348-0 (ib.)
05d008884 - UBBJUR L 412 Ber

L 428
Dotevall, Rolf
Samarbete i bolag : om personbolag. - Stockholm, 2005. -
155 s. - (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ;
184)
ISBN 91-39-20348-4 (h.)
05d004622 - UBBJUR L 428 Dot

L 429
Dotevall, Rolf
Samarbete i bolag : om personbolag. - Stockholm, 2005. -
155 s. - (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ;
184)
ISBN 91-39-20348-4 (h.)
05d004622 - UBBJUR L 428 Dot

L 436
Truyen, Filip
Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av
asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper. - Oslo,
c2005. - 587 s.
ISBN 978-82-02-19902-9 (ib.),82-02-19902-6 (ib.)
05d008344 - UBBJUR L 436 Tru eks. 3

L 448
Utkast til Lov om forsikringsavtaler. - Oslo, 1925. - 139,
105 s.
75d728440 - UBBJUR L 448 Utk (MAG)

L 458
Utkast til Lov om forsikringsavtaler. - Oslo, 1925. - 139,
105 s.
75d728440 - UBBJUR L 448 Utk (MAG)

L 460
Ness, Cornelius Sogn
Ansvarsfordeling og forsikring i petroleumskontrakter :
en vurdering av gyldigheten og rekkevidden av "knock for
knock"-prinsippet. - Oslo, c2005. - V, 116 s. - (Marius ;
nr 323)
75d728452 - UBBJUR L 17 Mar/323

L 463
Johansson, Svante O.
Varuförsäkringsrätt : den rättsliga regleringen av
transportförsäkring av varor. - Stockholm, 2004. - 567 s.
ISBN 91-7223-221-8 (ib.)
05d006828 - UBBJUR L 463 Joh

L 480
World Trade Organization. Appellate Body
WTO Appellate Body repertory of reports and awards,
1995-2004. - Cambridge, 2005. - XXXVIII, 736 s.
ISBN 0-521-85072-x (ib.),978-0-521-85072-8 (ib.)
05d005881 - UBBJUR L 16.4 Wor

L 488
Hartig Danielsen, Jens
Parallelhandel og varenes frie bevægelighed. -
København, 2005. - 752 s.
ISBN 87-574-1239-1 (ib.)
05d007030 - UBBJUR L 488 Har eks. 2

L 509
Ramberg, Jan
The law of transport operators in international trade. -
Stockholm, 2005. - 293 s. - (Institutet för
rättsvetenskaplig forskning ; 186)
ISBN 91-39-01096-1 (h.)
05d004621 - UBBJUR L 292 Ram

L 519
Johansson, Svante O.
Varuförsäkringsrätt : den rättsliga regleringen av
transportförsäkring av varor. - Stockholm, 2004. - 567 s.
ISBN 91-7223-221-8 (ib.)
05d006828 - UBBJUR L 463 Joh

L 520
Kristiansen, Camilla
Norske havners økonomiforvaltning og forholdet til
forbudet mot statsstøtte i EØS-avtalen. - Oslo, c2005. -
XI, 140 s. - (Marius ; nr 324)
75d728456 - UBBJUR L 17 Mar/324

L 521.5
Sørensen, Kristine Hasle
Nunca maís? : places of refuge : coastal state
liability for environmental damage. - Oslo, c2005. - IV,
72 s. - (Marius ; no. 326)
75d728454 - UBBJUR L 17 Mar/326

L 521.5
Wetterstein, Peter
Pollution from vessels : jurisdiction and law. - Oslo,
c2005. - 40 s. - (Marius ; no. 325)
75d728455 - UBBJUR L 17 Mar/325

L 559
Dybdahl, Lise
Europæisk patent. - 2. udg. - København, c2004. - 287
s.
ISBN 87-619-0941-6 (h.)
05d003619 - UBBJUR L 559 Dyb

L 561
Wilkof, Neil J.
Trade mark licensing. - 2nd ed. - London, 2005
ISBN 0-421-63630-0 (ib.)
01d042835 - UBBJUR L 561 Wil

L 563.5
The WTO, Intellectual property rights and the knowledge
economy. - Cheltenham, c2004. - XX, 628 s. - (Critical
perspectives on the global trading system and the WTO)
ISBN 1-84376-237-4 (ib.)
04d009635 - UBBJUR L 563.5 WTO

L 564
Konkurrenceretten i EU. - 2. udg. - København, 2005. - 1070
s.
ISBN 87-574-1106-9 (h.)
05d004716 - UBBJUR L 564 Kon

L 564
European competition law annual 2002 : constructing the EU
network of competition authorities. - Oxford, 2004. -
XXXV, 550 s.
ISBN 1-84113-366-3 (ib.)
04d002674 - UBBJUR L 564 Eur

L 564
Woude, Marc van der
E.C. competition law handbook : 2004/2005. - 15th ed. -
London, 2004. - LXXXV, 1153 s.
ISBN 0-421-88730-3 (ib.)
04d020401 - UBBJUR L 564 Wou

L 564
European competition law annual 1997 : the objectives of
competition policy. - Oxford, 1998. - XXX, 388 s.
ISBN 1-901362-66-1 (feil ISBN),1-901362-67-1 (ib.)
04d022363 - UBBJUR L 565 Eur

L 565
European competition law annual 1999 : selected issues in
the field of state aids. - Oxford, 2001. - XLI, 683 s.
ISBN 1-84113-224-1 (ib.)
04d022365 - UBBJUR L 565 Eur

L 565
European competition law annual 1997 : the objectives of
competition policy. - Oxford, 1998. - XXX, 388 s.
ISBN 1-901362-66-1 (feil ISBN),1-901362-67-1 (ib.)
04d022363 - UBBJUR L 565 Eur

L 568
EU sectorial competitiveness indicators : a pocketbook. -
Luxembourg, 2005. - 136 s.
ISBN 92-894-6418-6 (h.)
05d008084 - UBBJUR/EDC L 568 EU

L 570.5
Heum, Trond
Presseetikk : betraktninger om etikk og selvjustis i
nyhetsmediene. - Sandefjord, c2005. - 106 s.
ISBN 82-7997-045-2 (h.)
05d008367 - UBBJUR L 570.5 Heu

L 620
Erbrecht in Europa. - Angelbachtal, 2004. - LXVI, 1173 s.
ISBN 3-935079-10-9 (ib.),3-8329-0545-6 (ib.),3-7190-
2269-2 (ib.)
05d006644 - UBBJUR L 620 Erb

L 621
Haakstad, Per-Jakob
Arveoppgjøret trinn for trinn. - [Oslo], [2005]. - 299
s.
ISBN 82-516-2212-3 (h.)
05d009312 - UBBJUR L 621 Håk

L 649
Groussot, Xavier
Creation, development and impact of the general
principles of community law : towards a jus commune
europaeum?. - Lund, 2005. - XVIII, 622 s.
ISBN 91-628-6527-7 (h.)
05d009046 - UBBJUR L 649 Gro

L 649
MacGilvray, Eric
Reconstructing public reason. - Cambridge, Mass., 2004.
- XIII, 247 s.
ISBN 0-674-01542-8 (ib.)
05d006647 - UBBJUR L 649 Mac

L 662
Demokrati og engagement : paradokser i de nordiske
demokratier. - København, c2005. - 175 s. - (Nord ;
2005:2)
ISBN 92-893-1095-2 (h.)
05d008611 - UBBJUR L 662 Dem

L 663
Demokratins grundlag. - Stockholm, 2004. - 164 s. -
(Demokratirådets rapport ; 2004)
ISBN 91-7150-951-8 (h.)
05d004797 - UBBJUR L 663 Dem

L 664
Paulsen, Haakon Riisberg
Den hypotetiske union : den annen unionskomités arbeid
med revisjon av Riksakten i årene 1867-1871. - Oslo, 2005.
- 111, 14 s. - (Institutt for offentlig retts skriftserie
; nr 1/2005) (Rettshistoriske studier ; nr 15)
ISBN 82-8063-046-5 (h.)
75d728443 - UBBJUR L 17 Uni/2005:1

L 666
Loveland, Ian
Constitutional law, administrative law and human rights
: a critical introduction. - 3rd ed. - Oxford, 2004. -
XXXVI, 731 s.
ISBN 0-406-95952-8 (h.)
04d023130 - UBBJUR L 666 Lov

L 694
Europakommisjonen
Amended proposal for a Council decision amending
decision1999/468/EC laying down the procedures for the
exercise of implementing powers conferred on the
Commission. - Brussels, 2004. - 10 s.
05d008165 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/324

L 697
Taube, Caroline
Lokala bindande folkomröstningar : with a summary in
English. - Oslo, 2004. - 67 s. - (Unipubskriftserier)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 15/2004)
ISBN 82-8063-044-9 (h.)
75d728441 - UBBJUR L 17 Uni/2004:15

L 709
Fundamental rights series ... - Luxembourg
ISSN 1830-0170
05d009322 - UBBJUR/EDC L 709 Fun 2002- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 712
Religion and state : an interdisciplinary roundtable
discussion held in Vouliagmeni, Greece, October 1999. -
Cambridge, Mass., 2004. - 94 s.
ISBN 1-879875-14-4 (h.)
05d008754 - UBBJUR L 1255 Rel

L 719
Norge
[Lov om offentlige anskaffelser (1999)]
Offentlige anskaffelser : lov om offentlige
anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og Forskrift om
offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 nr 616 : med
kommentarer. - Oslo, c2005. - 2 b. (1908 s.)
(ib.)
05d009021 - UBBJUR L 734 Dra eks. 2
05d005035 - UBBJUR L 14.11 Dra

L 726
Sen, Amartya
Rationality and freedom. - Cambridge, Mass., 2002. -
IX, 736 s.
ISBN 0-674-00947-9 (ib.)
05d006277 - UBBJUR L 27 Sen

L 727
Fleischacker, Samuel
A short history of distributive justice. - Cambridge,
Mass., 2004. - XII, 190 s.
ISBN 0-674-01340-9 (ib.)
05d006273 - UBBJUR L 778 Fle

729
Loveland, Ian
Constitutional law, administrative law and human rights
: a critical introduction. - 3rd ed. - Oxford, 2004. -
XXXVI, 731 s.
ISBN 0-406-95952-8 (h.)
04d023130 - UBBJUR L 666 Lov

L 731
Europakommisjonen
Report from the Commission on the application in 2003
of regulation (EC) no 1049/2001 regarding public access to
European Parliament, Council and Commission documents. -
Brussels, 2004. - 24 s.
05d008180 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/347 final

L 734
Kristiansen, Camilla
Norske havners økonomiforvaltning og forholdet til
forbudet mot statsstøtte i EØS-avtalen. - Oslo, c2005. -
XI, 140 s. - (Marius ; nr 324)
75d728456 - UBBJUR L 17 Mar/324

L 734
Norge
[Lov om offentlige anskaffelser (1999)]
Offentlige anskaffelser : lov om offentlige
anskaffelser av 16. juli 1999 nr 69 og Forskrift om
offentlige anskaffelser av 15. juni 2001 nr 616 : med
kommentarer. - Oslo, c2005. - 2 b. (1908 s.)
(ib.)
05d009021 - UBBJUR L 734 Dra eks. 2
05d005035 - UBBJUR L 14.11 Dra

L 734
Trepte, Peter
Regulating procurement : understanding the ends and
means of public procurement regulation. - Oxford, 2004. -
XIV, 411 s.
ISBN 0-19-826775-4 (ib.)
03d040594 - UBBJUR L 734 Tre

L 734
European competition law annual 1999 : selected issues in
the field of state aids. - Oxford, 2001. - XLI, 683 s.
ISBN 1-84113-224-1 (ib.)
04d022365 - UBBJUR L 565 Eur

L 757
Rogstad, Daniel
Plan- og bygningsloven 14. juni 1985 nr 77. - Oslo,
c2003. - 232 s. - (Norsk lovkommentar)
ISBN 82-05-32032-2 (h.)
05d008616 - UBBJUR L 757 Rog

L 760.7
Europakommisjonen
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council concerning the registration,
evaluation, authorisation and restriction of chemicals
(REACH), establishing aEuropean Chemicals Agency and
amending directive 199/45/EC and regulation (EC) {on
persistent organic pollutants}. - Brussels, 2003. - 6 b.
05d008075 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2003/644

L 766
Nybergh, Frey
Rätten till tjänster i informations- och
kreditsamhället : en rättsdogmatisk undersökning om
tillgången till infrastrukturen för handeln, särskilt
banktjänster. - Helsinki, 2004. - LIII, 313 s. -
(Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ;
256)
ISBN 951-855-231-2 (ib.)
05d004795 - UBBJUR L 766 Nyb

L 767
Skatteretten. - 4. udg. - København, c2004- . - b.
05d009360 - UBBJUR L 767 Ska

L 775
Europakommisjonen
Green paper on financial services policy (2005 - 2010)
: text with EEA-relevance. - Brussels, 2005. - 18 s. 3 bl
05d009337 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2005/177

L 777
Hove, Harald
Barnevernloven 17. juli 1992 nr 100. - Oslo, c2003. -
76 s. - (Norsk lovkommentar)
ISBN 82-05-32109-4 (h.)
05d008906 - UBBJUR L 777 Hov

L 778
The Social agenda 2005-2010 : a social Europe in the global
economy : jobs and opportunities for all. - Luxembourg,
2005. - 29 s.
ISBN 92-894-9148-5 (h.)
05d008087 - UBBJUR/EDC L 778 Soc

L 778
Fleischacker, Samuel
A short history of distributive justice. - Cambridge,
Mass., 2004. - XII, 190 s.
ISBN 0-674-01340-9 (ib.)
05d006273 - UBBJUR L 778 Fle

L 778
Imaginary boundaries of justice : social justice across
disciplines. - Oxford, 2004. - VIII, 202 s. - (Oñati
international series in law and society)
ISBN 1-84113-474-0 (ib.),1-84113-475-9 (h.)
05d008555 - UBBJUR L 778 Ima

L 827
Hansén, Dan
I krisen prövas ordningsmakten : sex fallstudier av
extraordinära händelser där det svenska rättssamhället har
satts på prov. - Stockholm, 2004. - 250 s.
ISBN 91-7223-205-6 (h.)
05d006826 - UBBJUR L 827 Han

L 830
Stette, Øystein
Skolejus : kvalitetssikring ved behandling av elevsaker
i grunnskolen og videregående opplæring 2005. - Oslo,
c2005. - 176 s. - (Opplæring og utdanning i Norge)
ISBN 82-7841-261-8 (h.)
05d009324 - UBBJUR L 830 Ste

L 836
Ring, Jonas
Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio :
resultat från fem självdeklarationsundersökningar. -
Stockholm, 2005. - 55 s. - (BRÅ-rapport ; 2005:4)
ISBN 91-38-32181-5 (h.)
75d728448 - UBBJUR L 17 Brå/2005:4

L 836
Kittilsen, Heidi Quamme
Informasjonsflyten mellom hjem og skole : lærernes
informasjonsplikt og informasjonsrett til foreldre om
elevopplysninger og vice versa. - Oslo, 2004. - 104 s. -
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 16/2004)
ISBN 82-8063-045-7 (h.)
75d728442 - UBBJUR L 17 Uni/2004:16

L 837
Cabot, Sigrid Anderssen
Miljøinformasjonslova : overblikk og kommentarar. -
Oslo, 2005. - 316 s.
ISBN 82-446-1084-0 (h.)
05d008610 - UBBJUR L 837 Cab

L 837.2
Sørensen, Kristine Hasle
Nunca maís? : places of refuge : coastal state
liability for environmental damage. - Oslo, c2005. - IV,
72 s. - (Marius ; no. 326)
75d728454 - UBBJUR L 17 Mar/326

L 837.5
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2005 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 1. mars 2005. -
45. utg. - Oslo, 2005. - 372 s.
ISBN 82-02-24537-0 (h.)
05d009338 - UBBJUR L 14.1 Veg

L 842
Greve, Vagn
Kommenteret straffelov : speciel del. - 8. omarb. udg. -
København, 2005. - 608 s.
ISBN 87-574-0663-4 (ib.)
05d004722 - UBBJUR L 842 Gre

L 851
Punishment, restorative justice and the morality of law. -
Antwerpen, 2005. - XI, 201 s.
ISBN 90-5095-423-5 (h.)
05d004904 - UBBJUR L 851 Pun

L 913
Human rights and the fight against terrorism : the Council
of Europe guidelines. - Strasbourg, 2005. - 60 s.
ISBN 92-871-5694-8 (h.)
05d005776 - UBBJUR/EDC L 913 Hum

L 938
Balvig, Flemming
Ringstedforsøget : livsstil og forebyggelse i
lokalsamfundet. - København, 2005. - 454 s.
ISBN 87-574-1203-0 (h.)
05d008551 - UBBJUR L 951 Bal

L 938
Ring, Jonas
Stöld, våld och droger bland ungdomar i årskurs nio :
resultat från fem självdeklarationsundersökningar. -
Stockholm, 2005. - 55 s. - (BRÅ-rapport ; 2005:4)
ISBN 91-38-32181-5 (h.)
75d728448 - UBBJUR L 17 Brå/2005:4

L 951
Balvig, Flemming
Ringstedforsøget : livsstil og forebyggelse i
lokalsamfundet. - København, 2005. - 454 s.
ISBN 87-574-1203-0 (h.)
05d008551 - UBBJUR L 951 Bal

L 951
Hollari, Solveig
Klotterförebyggande åtgärder : en idéskrift om att
tänka parallellt. - Stockholm, 2005. - 76 s. - (Lokalt
brottsförebyggande arbete ; ideskrift nr 13) (BRÅ-rapport
; 2005:1)
ISBN 91-38-32135-1 (h.)
75d728449 - UBBJUR L 17 Brå/2005:1

L 951
Modig, Kristina
Minska bilbrott i bostadsområden : två praktiska
exempel. - Stockholm, 2005. - 54 s. - (Lokalt
brottsförebyggande arbete ; ideskrift nr 14) (BRÅ-rapport
; 2005:2)
ISBN 91-38-32136-x (h.)
75d728450 - UBBJUR L 17 Brå/2005:2

L 953
Grevholm, Erik
Våldtäkt : en kartläggning av polisanmälda våldtäkter. -
Stockholm, 2005. - 85 s. - (BRÅ-rapport ; 2005:7)
ISBN 91-38-32184-x (h.)
75d728451 - UBBJUR L 17 Brå/2005:7

L 956
Danmark
[Retsplejeloven (1999)]
Kommenteret retsplejelov : EF-domskonvention : lov om
rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af 30.9.2003.
- 7. udg. - [København], 2004. - 3 b.
ISBN 87-574-0937-4 (ib.)
05d003831 - UBBJUR L 956 Dan

L 977
Rapport fra studietur til Finland : 20.-24 september 2004. -
Oslo, 2004. - 53 s. - (Stensilserie / Juss-buss,
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet
i Oslo ; nr 96)
75d728453 - UBBJUR L 17 Jus/96

L 1051
Mellqvist, Mikael
Obeståndsrätten : en introduktion. - 3. uppl. -
Stockholm, 2005. - 160 s.
ISBN 91-39-20379-4 (h.)
05d004787 - UBBJUR L 1051 Mel

L 1060
Haakstad, Per-Jakob
Arveoppgjøret trinn for trinn. - [Oslo], [2005]. - 299
s.
ISBN 82-516-2212-3 (h.)
05d009312 - UBBJUR L 621 Håk

L 1118
Wennerberg, Inka
Effekter av utslussning med elektronisk fotboja :
slutrapport om kriminalvårdens försöksverksamhet åren 2001-
2004. - Stockholm, 2005. - 55 s. - (BRÅ-rapport ; 2005:6)
ISBN 91-38-32183-1 (h.)
75d728447 - UBBJUR L 17 Brå/2005:6

L 1136
Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (1950)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : med
kommentarer. - 2. udg. - København : Jurist- og
Økonomforbundets Forlag, 2003-2004. - 2 b.
2 : (Art. 11-59 samt tillægsprotokollerne), 2004. - X, s.
483-1034. - ([2])
ISBN 87-574-6013-2 (ib.)
05d006732 - UBBJUR Eur/2 (PENSUM)
05d007969 - UBBJUR Eur/2 eks. 2 (PENSUM)

L 1145
Miéville, China
Between equal rights : a Marxist theory of
international law. - Leiden, 2005. - XII, 375 s. -
(Historical materialism book series ; vol. 6)
ISBN 90-04-13134-5 (ib.)
05d006175 - UBBJUR L 1145 Mie

L 1163
Ethnic conflict, minority protection and conflict
resolution : human rights perspectives : an
interdisciplinary discussion held at the Rockefeller
Foundation in Bellagio, Italy, October 2001. -
Cambridge, Mass., 2004. - 109 s.
ISBN 1-879875-15-2 (h.)
05d008747 - UBBJUR L 1163 Eth

L 1164
The role of the university in the human rights movement :
an interdisciplinary discussion held at Harvard Law
School, September 1999. - Cambridge, Mass., 2004. - 90
s.
ISBN 1-879875-13-6 (h.)
05d008748 - UBBJUR L 1164 Rol

L 1164
Sandvik-Nylund, Monika
Caught in conflicts : civilian victims, humanitarian
assistance and international law. - 2nd rev. ed. - Turku,
2003. - 174 s.
ISBN 952-12-1229-2 (h.)
05d001276 - UBBJUR L 1164 San

L 1179
Developments of international law in treaty making. -
Berlin, c2005. - VIII, 632 s. - (Beiträge zum
ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd.
177)
ISBN 3-540-25299-1 (ib.)
05d007384 - UBBJUR L 1179 Dev

L 1186.3
Groussot, Xavier
Creation, development and impact of the general
principles of community law : towards a jus commune
europaeum?. - Lund, 2005. - XVIII, 622 s.
ISBN 91-628-6527-7 (h.)
05d009046 - UBBJUR L 649 Gro

L 1186.57
Guéguen, Daniel
Comitology and other EU committees and expert groups :
the hidden power of the EU : finally a clear explanation. -
Brussels, 2004. - 87 s. - (European public affairs
series)
05d004556 - UBBJUR/EDC L 1186.57 Gue

L 1195
National implementation of United Nations sanctions : a
comparative study. - Leiden, c2004. - X, 671 s. - (The
Graduate Institute of International Studies ; vol. 4)
ISBN 90-04-14090-5 (ib.)
05d006192 - UBBJUR L 1195 Nat

L 1213
Beckman, Olof 1971
Armed intervention : pursuing legitimacy and the
pragmatic use of legal argument. - Lund, 2005. - 319 s.
ISBN 91-628-6414-9 (h.)
05d008631 - UBBJUR L 1213 Bec

L 1255
Religion and state : an interdisciplinary roundtable
discussion held in Vouliagmeni, Greece, October 1999. -
Cambridge, Mass., 2004. - 94 s.
ISBN 1-879875-14-4 (h.)
05d008754 - UBBJUR L 1255 Rel

L 1300
Ness, Cornelius Sogn
Ansvarsfordeling og forsikring i petroleumskontrakter :
en vurdering av gyldigheten og rekkevidden av "knock for
knock"-prinsippet. - Oslo, c2005. - V, 116 s. - (Marius ;
nr 323)
75d728452 - UBBJUR L 17 Mar/323