Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - mai 2002

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Svenska författningar i översättning till främmande språk :
en förteckning. - Stockholm, 2001. - 72 s. - (Ds ;
2001:7)
ISBN 91-38-21404-0 (h.)
02d012155 - UBBJUR L 14.3 Sve

L 10
Duxbury, Neil
Random justice : on lotteries and legal decision-making
. - Oxford, 1999. - VIII, 179 s.
ISBN 0-19-826825-4 (ib.)
02d016149 - UBBJUR L 694 Dux

L 11
Praktisk-juridisk kurs. - [Ny utg.]. - Oslo, c1999. - 359
s.
ISBN 82-13-01627-0 (h.)
02d026118 - UBBJUR L 11 Pra eks. 2

L 13.3
Fördragssamling Europarätt. - 3. uppl. - Uppsala, 2002. -
IX, 491 s.
ISBN 91-7678-497-5 (ib.)
02d011869 - UBBJUR L 13.3 För

L 13.4
Basic documents on human rights. - 4th ed. - Oxford, 2002. -
XIX, 896 s.
ISBN 0-19-924944-x (ib.)
02d017062 - UBBJUR L 13.4 Bas

L 13.4
International human rights documents : a compilation of
United Nations conventions, optional protocols, general
comments and general recommendations. - Oslo, 2001. -
394 s.
ISBN 82-90851-10-3 (h.)
02d026115 - UBBJUR L 13.4 Int

L 14.1
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2002 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 1. mars 2002. -
42. utg. - Oslo, 2002. - 314 s.
ISBN 82-02-21804-7 (h.)
02d026114 - UBBJUR L 14.1 Veg

L 14.1
Bokføringsregler : gjeldende per 31. desember 1998 med
senere endringer : lov om regnskapsplikt m.v. av 13. mai
1977 nr 35 ... - [Oslo], 2001. - 110 s.
ISBN 82-7082-147-0 (h.)
02d029426 - UBBJUR L 14.1 Bok eks. 2

L 14.1
Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten : med veiledninger : fastsatt 31.
august og 3. september 2001 ...- [Stavanger], [2001]. -
1 b. (flere pag.)
ISBN 82-7257-640-6 (h.)
02d029408 - UBBJUR L 14.1 For

L 14.1
Gundersen, Fridtjof Frank
Lov og rett for næringslivet. - 8. utg. - Oslo :
Universitetsforl./Focus forl., 2001. - 2 b.
(ib.)
02d026125 - UBBJUR L 32 Gun
2 : Næringslivets lovsamling 1687-2001, 2001. - IV, 695 s.
- ([2])
ISBN 82-15-00175-0 (ib.)
02d026128 - UBBJUR L 32 Gun/2

L 14.1
Oljedirektoratet
Regulations relating to health, environment and safety
inthe petroleum activities : with guidelines ...-
[Stavanger], [2001]. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 82-7257-641-4 (h.)
02d029417 - UBBJUR L 14.1 Reg

L 14.1
Norge
[Kulturminneloven (1978)]
Cultural heritage act : act of 9 June 1978 no. 50
concerning the cultural heritage : last amended 3 March
2000, no. 14. - Oslo, [2000]. - 26 s.
ISBN 82-457-0300-1 (h.)
02d029428 - UBBJUR L 14.1 Kul

L 14.3
Svenska författningar i översättning till främmande språk :
en förteckning. - Stockholm, 2001. - 72 s. - (Ds ;
2001:7)
ISBN 91-38-21404-0 (h.)
02d012155 - UBBJUR L 14.3 Sve

L 14.3
Sverige
[Kommunallagen (1991). Engelsk]
The Swedish local government act. - Stockholm, 2001. -
79 s. - (Ds ; 2000:72)
ISBN 91-38-21382-6 (h.)
02d012117 - UBBJUR L 14.3 Sve

L 14.5
Storbritannia
[Lover, etc.]
Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. -
London : Butterworth
ISBN 0-406-21409-3
Halsbury's statutes citator 2002, 2002. - VII, 2448 s.
ISBN 0-406-94620-5 (h.)
02d025723 - UBBJUR L 14.5 Hal

L 15.1
Norsk retstidende (årlig : trykt utg.)
Norsk retstidende. - Oslo
ISSN 0029-2060
99d026323 - UBBJUR L 15.1 Nor eks. 2 162(1997)- .
(Z - går via Tidsskrift)

L 17
Den lille regnskaps- og skattehåndboken ... : et
oppslagsverk om sentrale regler innen skatter, avgifter
og årsoppgjør. - Oslo
02d026767 - UBBJUR Ref L 767 Lil 2001- .

L 17
Diario oficial de las Comunidades Europeas, Anexo. -
Luxembourg. - Optiske plater
ISSN 1609-1213
02d027087 - UBBJUR L 13.3 Dia 1999 July- .
(Oppstilt i Skranken)

L 17
Den Lille regnskapshåndboken : et oppslagsverk om sentrale
regler innen skatter, avgifter og årsoppgjør for ... -
[Oslo]
00d018270 - UBBJUR Ref L 767 Lil 2000

L 17
Norsk retstidende (årlig : trykt utg.)
Norsk retstidende. - Oslo
ISSN 0029-2060
99d026323 - UBBJUR L 15.1 Nor eks. 2 162(1997)- .
(Z - går via Tidsskrift)

L 19
Flores juris et legum : festskrift till Nils Jareborg. -
Uppsala, c2002. - 786 s.
ISBN 91-7678-487-8 (ib.)
02d019893 - UBBJUR L 19 Jar

L 19
Fågelperspektiv på rättsordningen : vänbok till Staffan
Westerlund. - Uppsala, 2002. - 528 s.
ISBN 91-7678-485-1 (ib.)
02d011867 - UBBJUR L 19 Wes

L 19
Nybrott og odling : festskrift til Nils Nygaard på 70-
årsdagen, 3. april 2002. - Bergen, c2002. - XIV, 664 s.
ISBN 82-7674-827-9 (ib.), 82-7674-827-1 (feil ISBN)
02d026298 - UBBJUR Nyg eks. 3 (PENSUM)

L 19
Festskrift till Hans Stark. - Stockholm, 2001. - 438 s.
ISBN 91-7223-117-3 (ib.)
02d025334 - UBBJUR L 19 Sta

L 19
Human rights and legal history : essays in honour of Brian
Simpson. - Oxford, 2000. - VIII, 321 s.
ISBN 0-19-826496-8 (ib.)
02d017072 - UBBJUR L 19 Sim

L 21
Praktisk-juridisk kurs. - [Ny utg.]. - Oslo, c1999. - 359
s.
ISBN 82-13-01627-0 (h.)
02d026118 - UBBJUR L 11 Pra eks. 2

L 27
Wennström, Bo
Rättens kulturgräns. - Uppsala, 2001. - 153 s.
ISBN 91-7678-477-0 (h.)
02d018028 - UBBJUR L 27 Wen

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
29:2 : London government ; Magistrates ; Markets, fairs
and street trading. - Reissue, 2002. - 84, 865 s. -
(29(2))
ISBN 0-406-89735-2 (ib.)
02d025301 - UBBJUR L 32 Hal

L 32
Gundersen, Fridtjof Frank
Lov og rett for næringslivet. - 8. utg. - Oslo, 2001. -
2 b.
(ib.)
02d026125 - UBBJUR L 32 Gun

L 32
Oda, Hiroshi
Japanese law. - 2nd ed. - Oxford, 1999. - XXXIV, 460 s.
ISBN 0-19-876456-1 (ib.)
01d048615 - UBBJUR L 32 Oda (Opptrykk 2001)

L 34.5
Law as a gendering practice. - Oxford, 2000. - IX, 259 s.
ISBN 0-19-541295-8 (h.)
02d021078 - UBBJUR L 34.5 Law

L 101
Babington, Anthony
The rule of law in Britain from the Roman occupation to
the present day : the only liberty : a short history of
the rule of law in Britain : 43 AD, from the Roman
occupation to the present day. - 3rd ed. - Chichester,
1995. - L, 318 s.
ISBN 1-872328-07-5 (h.)
02d012206 - UBBJUR L 101 Bab

L 135.5
Malmsten, Krister
Idrottens föreningsrätt. - Stockholm, 2000. - 204 s.
ISBN 91-39-10392-7 (h.)
02d011967 - UBBJUR L 442 Mal

L 157
Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall. -
Stockholm, 2000. - 31 s. - (Ds ; 2000:46)
ISBN 91-38-21270-6 (h.)
02d012171 - UBBJUR L 157 För

L 164
EG-direktivet om personuppgifter : en offentlig utvärdering
. - Stockholm, 2001. - 158 s. - (Ds ; 2001:27)
ISBN 91-38-21469-5 (h.)
02d012132 - UBBJUR L 164 EG

L 181
Whincup, Michael H.
Contract law and practice : the English system and
Continental comparisons. - 4th ed. - The Hague, c2001. -
XLV, 406 s.
ISBN 90-411-1545-5 (h.)
02d012874 - UBBJUR L 181 Whi

L 198
Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. - Stockholm,
2001. - 30 s. - (Ds ; 2001:21)
ISBN 91-38-21452-0 (h.)
02d012143 - UBBJUR L 229 Kre

L 217
Julstad, Barbro
Fastighetsindelning och markanvändning. - 2. uppl. -
Stockholm, 2000. - 211 s.
ISBN 91-39-10387-0 (h.)
02d011973 - UBBJUR L 217 Jul

L 229
Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark. - Stockholm,
2001. - 30 s. - (Ds ; 2001:21)
ISBN 91-38-21452-0 (h.)
02d012143 - UBBJUR L 229 Kre

L 240
Larsson, Nils
Jaktarrende : om upplåtelse av rätt att jaga. -
Stockholm, 2001. - 117 s. - (Fastighet)
ISBN 91-39-10459-1 (h.)
02d011923 - UBBJUR L 240 Lar

L 251
Sverige. Utredningen om bidrag och regler för enskilda
vägar
Enskild eller allmän väg? : betänkande. - Stockholm,
2001. - 119 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2001:67)
ISBN 91-38-21504-7 (h.)
02d012109 - UBBJUR L 251 Sve

L 257
Ändringar i konsumentköplagen : genomförande av EG:s
konsumentköpsdirektiv. - Stockholm, 2001. - 148 s. - (Ds
; 2001:55)
ISBN 91-38-21549-7 (h.)
02d012147 - UBBJUR L 277.2 Änd

L 265
Helldén, Margareta
Krediträtt. - 4. uppl. - Stockholm, 2001. - 507 s. -
(Lagbokskommentaren)
ISBN 91-39-00776-6 (h.)
02d011930 - UBBJUR L 265 Hel

L 269
Åtgärder mot sena betalningar : genomförande av EG-
direktivet om bekämpande av sena betalningar vid
handelstransaktioner. - Stockholm, 2001. - 99 s. - (Ds ;
2001:56)
ISBN 91-38-21550-0 (h.)
02d012129 - UBBJUR L 269 Åtg

L 277.1
Kihlman, Jon
Köprätten : en introduktion. - Stockholm, 2001. - 136
s.
ISBN 91-39-20283-6 (h.)
02d011935 - UBBJUR L 277.1 Kih

L 277.2
Distansavtalslagen och fritidsevenemang. - Stockholm, 2001.
- 56 s. - (Ds ; 2001:1)
ISBN 91-38-21367-2 (h.)
02d012128 - UBBJUR L 277.2 Dis

L 277.2
Ändringar i konsumentköplagen : genomförande av EG:s
konsumentköpsdirektiv. - Stockholm, 2001. - 148 s. - (Ds
; 2001:55)
ISBN 91-38-21549-7 (h.)
02d012147 - UBBJUR L 277.2 Änd

L 280
Mellqvist, Mikael
Fordran & skuld. - 6. uppl. - Uppsala, 2001. - 281 s.
ISBN 91-7678-464-9 (h.)
02d018029 - UBBJUR L 280 Mel

L 285.5
Wesser, Erik
"Har du varit ute och shoppat, Jacob?" : en studie av
Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-
talet. - Lund, 2001. - 217 s. - (Lund dissertations in
sociology ; 45)
ISBN 91-7267-114-9 (h.)
02d018935 - UBBJUR L 285.5 Wes

L 293
Två uppsatser i lufträtt. - Stockholm, 2001. - 138 s.-
(Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnsons institut för
sjörätt och annan transporträtt ; nr 21)
ISBN 91-7223-096-7 (h.)
02d012000 - UBBJUR L 293 Två

L 293
Flygbolagens ansvar för passagerarskador : rådets
förordning 2027/97. - Stockholm, 2000. - 48 s. - (Ds ;
2000:55)
ISBN 91-38-21309-5 (h.)
02d012170 - UBBJUR L 293 Fly

L 294
Effektivare tvistlösning på teleområdet. - Stockholm, 2000.
- 130 s. - (Ds ; 2000:56)
ISBN 91-38-21318-4 (h.)
02d012162 - UBBJUR L 294 Eff

L 297
Zacharias, Claude
Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning. - 2.
uppl. - Stockholm, 2001. - 607 s.
ISBN 91-39-10503-2 (h.)
02d011933 - UBBJUR L 297 Zac

L 299.5
Fordringsvern : et temahefte om kredittsikring, inkasso og
tvangsfullbyrdelse. - 6. utg. - Drammen, 2002. - 235 s.
(h.)
02d026121 - UBBJUR L 299.5 For

L 299.5
Sohlberg, Stig
Franchisejuridik. - 3. uppl. - Stockholm, 2001. - 128
s.
ISBN 91-39-00706-5 (h.)
02d011931 - UBBJUR L 299.5 Soh

L 376
Trindade, Francis A.
The law of torts in Australia. - 3rd ed. - Melbourne,
1999. - XCV, 793 s.
ISBN 0-19-550629-4 (h.)
02d013453 - UBBJUR L 376 Tri (Opptrykk 2001)

L 383
Askeland, Bjarte
Erstatningsrettslig identifikasjon. - Oslo, c2002. -
484 s.
ISBN 82-02-19854-2 (ib.)
02d025618 - UBBJUR L 383 Ask

L 383
Flygbolagens ansvar för passagerarskador : rådets
förordning 2027/97. - Stockholm, 2000. - 48 s. - (Ds ;
2000:55)
ISBN 91-38-21309-5 (h.)
02d012170 - UBBJUR L 293 Fly

L 391
Gullberg, Hans
Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 januari 2001 :
kommentarer och författningar. - 12. uppl. - Stockholm,
2001. - 430 s.
ISBN 91-39-10487-7 (h.)
02d011944 - UBBJUR L 411 Gul

L 392
Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven. -
Stockholm, 2001. - 104 s. - (Ds ; 2001:6)
ISBN 91-38-21403-2 (h.)
02d012151 - UBBJUR L 406 Gen

L 392
Ändringar i arbetsmiljölagen. - Stockholm, 2001. - 30 s. -
(Ds ; 2001:50)
ISBN 91-38-21539-x (h.)
02d012127 - UBBJUR L 411 Änd

L 395
Artikkelsamling i arbeidsrett. - Oslo, c2001. - 725 s.
ISBN 82-13-01835-4 (h.)
02d025617 - UBBJUR L 395 Art eks. 2

L 406
Genomförande av deltids- och visstidsdirektiven. -
Stockholm, 2001. - 104 s. - (Ds ; 2001:6)
ISBN 91-38-21403-2 (h.)
02d012151 - UBBJUR L 406 Gen

L 406
Bjørnaraa, Torgeir
Norsk tjenestemannsrett : kommentarer til
tjenestemannsloven med forskrifter mv. - [Oslo], 2000. -
968 s.
ISBN 82-518-3762-6 (ib.)
02d025615 - UBBJUR L 406 Bjø eks. 2

L 410.5
Kommunal arbetsrätt. - 3. uppl. - Lund, 2002. - 456 s.
ISBN 91-44-01531-3 (h.)
02d027157 - UBBJUR L 410.5 Kom

L 411
Gullberg, Hans
Arbetsmiljölagen: i lydelse den 1 januari 2001 :
kommentarer och författningar. - 12. uppl. - Stockholm,
2001. - 430 s.
ISBN 91-39-10487-7 (h.)
02d011944 - UBBJUR L 411 Gul

L 411
Iseskog, Tommy
Internkontroll : systematiskt arbetsmiljöarbete. - 4.
uppl. - Stockholm, c2001. - 186 s.
ISBN 91-39-00807-x (ib.)
02d011960 - UBBJUR L 411 Ise

L 411
Ändringar i arbetsmiljölagen. - Stockholm, 2001. - 30 s. -
(Ds ; 2001:50)
ISBN 91-38-21539-x (h.)
02d012127 - UBBJUR L 411 Änd

L 413.2
Tillsynsansvar över jämställdhetslagen : en uppgift för
länsstyrelserna?. - Stockholm, 2001. - 88 s. - (Ds ;
3001:37)
ISBN 91-38-21498-9 (h.)
02d012139 - UBBJUR L 743 Til

L 431
Werlauff, Erik
SE-selskabet : det europæiske aktieselskab. - København
, 2002. - IX, 187 s.
ISBN 87-574-0791-6 (ib.)
02d025616 - UBBJUR L 431 Wer

L 442
Malmsten, Krister
Idrottens föreningsrätt. - Stockholm, 2000. - 204 s.
ISBN 91-39-10392-7 (h.)
02d011967 - UBBJUR L 442 Mal

L 447
Tilsattes rettigheter ved sykdom, fødsel, adopsjon m.m. :
kommentarutgave til Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 8
om sykelønn, fødselspenger m.m. - 3. utg. - Oslo, 2001. -
62 s. - (Kommunenes personalbibliotek)
ISBN 82-446-0869-2 (h.)
02d029404 - UBBJUR L 447 Til

L 448
Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring med anledning
av aktivitetsgarantin. - Stockholm, 2001. - 45 s. - (Ds
; 2001:39)
ISBN 91-38-21501-2 (h.)
02d012141 - UBBJUR L 472 Änd

L 468
Tilsattes rettigheter ved sykdom, fødsel, adopsjon m.m. :
kommentarutgave til Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 8
om sykelønn, fødselspenger m.m. - 3. utg. - Oslo, 2001. -
62 s. - (Kommunenes personalbibliotek)
ISBN 82-446-0869-2 (h.)
02d029404 - UBBJUR L 447 Til

L 470
Tilsattes rettigheter ved sykdom, fødsel, adopsjon m.m. :
kommentarutgave til Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 8
om sykelønn, fødselspenger m.m. - 3. utg. - Oslo, 2001. -
62 s. - (Kommunenes personalbibliotek)
ISBN 82-446-0869-2 (h.)
02d029404 - UBBJUR L 447 Til

L 472
Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring med anledning
av aktivitetsgarantin. - Stockholm, 2001. - 45 s. - (Ds
; 2001:39)
ISBN 91-38-21501-2 (h.)
02d012141 - UBBJUR L 472 Änd

L 475.5
Forsikringsøkonomi : en innføring. - 7. utg. - [Oslo], 2001
. - 152 s.
ISBN 82-7664-157-1 (h.)
02d025258 - UBBJUR L 475.5 For (Opptrykk 2002)

L 488
Schefer, K. N.
International trade in financial services : the NAFTA
provisions. - The Hague, 1999. - XXIV, 452 s. -
(International banking, finance and economic law ; 13)
ISBN 90-411-9754-0 (ib.)
02d012200 - UBBJUR L 488 Sch

L 525
Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar : genomförande
av direktiv 98/44/EG. - Stockholm, 2001. - 151 s. - (Ds
; 2001:49)
ISBN 91-38-21532-2 (h.)
02d012145 - UBBJUR L 559 Rät

L 559
Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar : genomförande
av direktiv 98/44/EG. - Stockholm, 2001. - 151 s. - (Ds
; 2001:49)
ISBN 91-38-21532-2 (h.)
02d012145 - UBBJUR L 559 Rät

L 565
Sverige. Kartellbekämpningsutredningen
Kartellbekämpning : delbetänkande. - Stockholm, 2001. -
289 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2001:74)
ISBN 91-38-21525-x (h.)
02d012095 - UBBJUR L 808 Sve

L 565
Sverige. Kartellbekämpningsutredningen
Kartellbekämpning 2 : övriga frågor : slutbetänkande. -
Stockholm, 2001. - 202 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:94)
ISBN 91-38-21565-9 (h.)
02d012088 - UBBJUR L 808 Sve

L 575
Föräldrars samtycke till adoption, m.m. - Stockholm, 2001. -
102 s. - (Ds ; 2001:53)
ISBN 91-38-21545-4 (h.)
02d011998 - UBBJUR L 607 För

L 575
Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. -
Stockholm, 2000. - 115 s. - (Ds ; 2000:59)
ISBN 91-38-21325-7 (h.)
02d012161 - UBBJUR L 586 Kom

L 582
Schiratzki, Johanna
Muslimsk familjerätt : i svenskt perspektiv. - 2. uppl.
- Stockholm, 2001. - 155 s.
ISBN 91-39-10534-2 (h.)
02d011951 - UBBJUR L 582 Sch

L 586
Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. -
Stockholm, 2000. - 115 s. - (Ds ; 2000:59)
ISBN 91-38-21325-7 (h.)
02d012161 - UBBJUR L 586 Kom

L 600
Sverige. Kommittén om barn i homosexuella familjer
Barn i homosexuella familjer. - Stockholm, 2001. - 2 b.
- (Statens offentliga utredningar ; 2001:10)
02d012114 - UBBJUR L 600 Sve

L 601
Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. -
Stockholm, 2000. - 115 s. - (Ds ; 2000:59)
ISBN 91-38-21325-7 (h.)
02d012161 - UBBJUR L 586 Kom

L 607
Föräldrars samtycke till adoption, m.m. - Stockholm, 2001. -
102 s. - (Ds ; 2001:53)
ISBN 91-38-21545-4 (h.)
02d011998 - UBBJUR L 607 För

L 612
Walin, Gösta
Kommentar till ärvdabalken. - 4., omarb. uppl. - Stockholm
: Norstedts juridik, 1993-2001. - 2 b. - (Norstedts blå
bibliotek)
2 : (18-25 kap.) : boutredningen och arvskifte,
sambolagen, försäkrings avtalslagen m.m., 2001. - 380
s. - (2)
ISBN 91-39-00708-1 (ib.)
02d011927 - UBBJUR L 612 Sve/2

L 652.5 Han
Hansson, Sven Ove
Rättvisa och effektivitet : en idéanalys : rapport till
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. - Stockholm
, 2001. - 113 s. - (Ds ; 2001:42)
ISBN 91-38-21508-x (h.)
02d012124 - UBBJUR L 652.5 Han

L 657
Sverige. 1999 års författningsutredning
Offentliga valförberedelser : anmälan av partier och
kandidater. - Stockholm, 2001. - 109 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2001:99)
ISBN 91-38-21583-7 (h.)
02d012084 - UBBJUR L 685 Sve

L 666
Nagel, Robert F.
The implosion of American federalism. - Oxford, 2001. -
VIII, 209 s.
ISBN 0-19-514317-5 (ib.)
02d020564 - UBBJUR L 666 Nag

L 685
Proceduren vid kommunala folkomröstningar. - Stockholm,
2001. - 26 s. - (Ds ; 2001:33)
ISBN 91-38-21491-1 (h.)
02d012149 - UBBJUR L 685 Pro

L 685
Sverige. 1999 års författningsutredning
Offentliga valförberedelser : anmälan av partier och
kandidater. - Stockholm, 2001. - 109 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2001:99)
ISBN 91-38-21583-7 (h.)
02d012084 - UBBJUR L 685 Sve

L 694
Duxbury, Neil
Random justice : on lotteries and legal decision-making
. - Oxford, 1999. - VIII, 179 s.
ISBN 0-19-826825-4 (ib.)
02d016149 - UBBJUR L 694 Dux

L 709
Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning. -
Stockholm, 2001. - 141 s. - (Ds ; 2001:10)
ISBN 91-38-21421-0 (h.)
02d012116 - UBBJUR L 709 Män

L 709
Petersson, Roger
Europakonventionen : en praktisk introduktion. -
Stockholm, 2001. - 120 s. - (Förvaltning)
ISBN 91-39-00709-x (h.)
02d011953 - UBBJUR L 709 Pet

L 709
Clark, David J.
The most fundamental legal right : habeas corpus in the
Commonwealth. - Oxford, 2000. - XCI, 316 s.
ISBN 0-19-826584-0 (ib.)
02d017303 - UBBJUR L 709 Cla

L 711
Yttrandefrihet för privatanställda. - Stockholm, 2001. -
182 s. - (Ds ; 2001:9)
ISBN 91-38-21419-9 (h.)
02d012153 - UBBJUR L 711 Ytt

L 719
Eliason, Marianne
Offentlighet och sekretess. - Stockholm, 2001. - 345 s.
- (Lagbokskommentaren)
ISBN 91-39-00644-1 (h.)
02d011901 - UBBJUR L 719 Eli

L 719
Wennergren, Bertil
Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar. - 4.
uppl. - Stockholm, 2001. - 526 s. - (Norstedts gula
bibliotek)
ISBN 91-39-00682-4 (ib.)
02d011958 - UBBJUR L 745 Wen

L 720
Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen. - Stockholm,
2001. - 51 s. - (Ds ; 2001:11)
ISBN 91-38-21423-7 (h.)
02d012154 - UBBJUR L 747 Rik

L 720
Sverige. Utredningen om regler för Riksrevisionen
Regler för Riksrevisionen : betänkande. - Stockholm,
2001. - 265 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2001:97)
ISBN 91-38-21576-4 (h.)
02d012079 - UBBJUR L 747 Sve

L 731
Bohlin, Alf
Offentlighetsprincipen. - 6. uppl. - Stockholm, 2001. -
266 s.
(ib.ISBN 91-39-20232-3 (feil ISBN)
02d011919 - UBBJUR L 731 Boh

L 734
Hellgren, Lena
Offentlig upphandling : en affärsmöjlighet. - Stockholm
, 2001. - 77 s.
ISBN 91-39-10384-6 (h.)
02d011926 - UBBJUR L 734 Hel

L 738
Lindquist, Ulf
1991 års kommunallag i dess lydelse den 1 januari 2001
: en handbok med lagtext och kommentarer. - 5. uppl. -
Stockholm, 2001. - 215 s. - (Förvaltning)
ISBN 91-39-10469-9 (h.)
02d011924 - UBBJUR L 738 Lin

L 738
Sammanställning av remissyttranden över betänkandet
"Regionalt folkstyre och statlig länsforvaltning" (SOU
2000:85). - Stockholm, 2001. - 395 s. - (Ds ; 2001:22)
ISBN 91-38-21453-9 (h.)
02d012134 - UBBJUR L 738 Sam

L 738
Sverige
[Kommunallagen (1991). Engelsk]
The Swedish local government act. - Stockholm, 2001. -
79 s. - (Ds ; 2000:72)
ISBN 91-38-21382-6 (h.)
02d012117 - UBBJUR L 14.3 Sve

L 738
Sverige. Kommundemokratikommitên
Att tänka efter före : samråd i kommuner och landsting.
- Stockholm, 2001. - 165 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:89)
ISBN 91-38-21558-6 (h.)
02d012102 - UBBJUR L 738 Sve

L 738
Sverige. Utredningen om kommuners och landstings
beslutsfattande vid extraordinära fredstida händelser i
samhället
Extraordinära händelser i kommuner och landsting. -
Stockholm, 2001. - 104 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:105)
ISBN 91-38-21594-2 (h.)
02d012096 - UBBJUR L 738 Sve

L 743
Tillsynsansvar över jämställdhetslagen : en uppgift för
länsstyrelserna?. - Stockholm, 2001. - 88 s. - (Ds ;
3001:37)
ISBN 91-38-21498-9 (h.)
02d012139 - UBBJUR L 743 Til

L 745
Wennergren, Bertil
Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar. - 4.
uppl. - Stockholm, 2001. - 526 s. - (Norstedts gula
bibliotek)
ISBN 91-39-00682-4 (ib.)
02d011958 - UBBJUR L 745 Wen

L 747
Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen. - Stockholm,
2001. - 51 s. - (Ds ; 2001:11)
ISBN 91-38-21423-7 (h.)
02d012154 - UBBJUR L 747 Rik

L 747
Sverige. Utredningen om regler för Riksrevisionen
Regler för Riksrevisionen : betänkande. - Stockholm,
2001. - 265 s. - (Statens offentliga utredningar ;
2001:97)
ISBN 91-38-21576-4 (h.)
02d012079 - UBBJUR L 747 Sve

L 748
Några frågor om myndigheternas service. - Stockholm, 2001. -
45 s. - (Ds ; 2001:25)
ISBN 91-38-21457-1 (h.)
02d012148 - UBBJUR L 748 Någ

L 757
Innføring i byggereglene : krav til bygging - byggesak -
ansvar, godkjenning og kontroll ; [redaksjon: Linda
Aasan ; illustrasjoner: Gunnar Selnæs]. - [Rev. utg.]. -
Oslo, c2002. - 176 s.
ISBN 82-536-0529-3 (h.)
02d025259 - UBBJUR L 757 Inn

L 766
Lehrberg, Bert
Uppsatser i bankrätt. - Stockholm, 2002- . - b. -
(Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 177)
ISBN 91-39-00848-7 (h.)
02d011890 - UBBJUR L 766 Leh

L 767
Murphy, Liam B.
The myth of ownership : taxes and justice. - Oxford,
2002. - IX, 228 s.
ISBN 0-19-515016-3 (ib.)
02d019069 - UBBJUR 767 Mur

L 767
Den lille regnskaps- og skattehåndboken ... : et
oppslagsverk om sentrale regler innen skatter, avgifter
og årsoppgjør. - Oslo
02d026767 - UBBJUR Ref L 767 Lil 2001- .

L 767
Den Lille regnskapshåndboken : et oppslagsverk om sentrale
regler innen skatter, avgifter og årsoppgjør for ... -
[Oslo]
00d018270 - UBBJUR Ref L 767 Lil 2000

L 768
Englund, Göran
Beskattning av arv och gåva. - 12. uppl. - Stockholm,
2001. - 183 s.
ISBN 91-39-20248-8 (h.)
02d011910 - UBBJUR L 768 Eng

L 771
Norell, Olof
Inkomst av hyresfastighet. - 4. uppl. - Stockholm, 2000
. - 216 s.
ISBN 91-39-10393-5 (h.)
02d011966 - UBBJUR L 771 Nor

L 773.5
Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för
alkohol, tobak och mineraloljor. - Stockholm, 2001. -
174 s. - (Ds ; 2001:58)
ISBN 91-38-21553-5 (h.)
02d012120 - UBBJUR L 773.5 Str

L 773.7
Et årsregnskap : en praktisk tilpasning. - 3. utg. - Oslo,
c2002. - 128 s.
ISBN 82-7082-157-8 (h.)
02d025302 - UBBJUR L 773.7 Års

L 773.7
Årsregnskap for små foretak. - 3. utg. - Oslo, 2002. - 128
s.
ISBN 82-7082-158-6 (h.)
02d025299 - UBBJUR L 773.7 Års

L 773.7
Bokføringsregler : gjeldende per 31. desember 1998 med
senere endringer : lov om regnskapsplikt m.v. av 13. mai
1977 nr 35 ... - [Oslo], 2001. - 110 s.
ISBN 82-7082-147-0 (h.)
02d029426 - UBBJUR L 14.1 Bok eks. 2

L 773.7
Årsrapporten : kommentarer til årsregnskabsloven. - 3. udg.
- København, 2001. - 2 b. (XIII, 1195 s.)
ISBN 87-619-0300-0 (ib.)
02d011976 - UBBJUR L 773.7 Års

L 777
Grunewald, Karl
Handikapplagen LSS: kommentar till lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade och till
assistansersättningslagen. - 4. uppl. - Stockholm, 2001. -
367 s.
ISBN 91-39-10485-0 (h.)
02d011929 - UBBJUR L 777 Gru

L 778
Landelius, Ann-Charlotte
Om soft law på det sociala skyddsområdet : en EG-
rättslig studie. - Stockholm, 2001. - 97 s.
ISBN 91-39-00745-6 (h.)
02d011946 - UBBJUR L 778 Lan

L 781
Norge
[Abortloven (1976)]
Lov om svangerskapsavbrudd : med tilhørende forskrift
og rundskriv. - Oslo, [2001]. - 35 s. - (Retningslinjer /
Sosial- og helsedepartementet)
02d029391 - UBBJUR L 781 Abo

L 782
The Medical profession and human rights : handbook for a
changing agenda. - London, c2001. - XXXIII, 561 s.
ISBN 1-85649-611-2 (ib.),1-85649-612-0 (h.)
02d019146 - UBBJUR L 782 Med

L 784
Grönwall, Lars
Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i
historisk belysning till den psykiatriska
tvångsvårdslagstiftningen år 2001. - 2. omarb. uppl. -
Stockholm, 2001. - 280 s.
ISBN 91-39-10427-3 (h.)
02d011947 - UBBJUR L 784 Grö

L 788
O'Rourke, Raymond
European food law. - 2nd ed. - Bembridge, 2001. -
XXIII, 312 s.
ISBN 1-902558-44-8 (h.)
02d015410 - UBBJUR L 788 O'Ro

L 788.5
Sverige. Utredningen för översyn av producentansvaret
Resurs i retur : betänkande. - Stockholm, 2001. - 589
s. - (Statens offentliga utredningar ; 2001:102)
ISBN 91-38-21588-8 (h.)
02d012073 - UBBJUR L 788.5 Sve

L 802
Nonseid, John
Giv akt! : en oppfølgning av Forsvarets
informasjonsstrategi : kommunikasjons- og
informasjonsbehov i fire målgrupper for Forsvaret. - Oslo,
2002. - 46 s. - (Rapport / Statskonsult ; 2002:3)
02d029439 - UBBJUR L 802 Non

L 808
Sverige. Kartellbekämpningsutredningen
Kartellbekämpning : delbetänkande. - Stockholm, 2001. -
289 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2001:74)
ISBN 91-38-21525-x (h.)
02d012095 - UBBJUR L 808 Sve

L 808
Sverige. Kartellbekämpningsutredningen
Kartellbekämpning 2 : övriga frågor : slutbetänkande. -
Stockholm, 2001. - 202 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:94)
ISBN 91-38-21565-9 (h.)
02d012088 - UBBJUR L 808 Sve

L 808.5
Cameron, Peter D.
Competition in energy markets : law and regulation in
the European Union. - Oxford, 2002. - LVIII, 478 s.
ISBN 0-19-825770-8 (ib.)
00d060727 - UBBJUR L 808.5 Cam

L 810
Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom
konsumenträtten : genomförande av
förbudsföreläggandedirektivet 98/27/EG. - Stockholm,
2000. - 82 s. - (Ds ; 2000:32)
ISBN 91-38-21218-8 (h.)
02d012166 - UBBJUR L 810 Tal

L 811
Reiner, Robert
The politics of the police. - 3rd ed. - Oxford, 2000. -
XII, 279 s.
ISBN 0-19-876543-6 (h.)
02d025332 - UBBJUR L 811 Rei

L 812
Två frågor om sekretess hos Säkerhetspolisen. - Stockholm,
2001. - 76 s. - (Ds ; 2001:8)
ISBN 91-38-21413-x (h.)
02d012152 - UBBJUR L 825 Två

L 813
Sverige. Polisverksamhetsutredningen
Mot ökad koncentration : förändring av polisens
verksamhet. - Stockholm, 2001. - 205 s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2001:87)
ISBN 91-38-21555-1 (h.)
02d012100 - UBBJUR L 813 Sve

L 816
Sexuella övergrepp mot barn. - Stockholm, c2001. - 226 s. -
(Bevis ; 6)
ISBN 91-39-20289-5 (h.)
02d011932 - UBBJUR L 898 Sex

L 823
En specialdomstol för utlänningsärenden. - Stockholm, 2000.
- 115 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2000:45)
ISBN 91-38-21268-4 (h.)
02d012174 - UBBJUR L 988 Spe

L 824
Några frågor om ordningslagen. - Stockholm, 2001. - 78 s. -
(Ds ; 2001:66)
ISBN 91-38-21581-0 (h.)
02d012115 - UBBJUR L 824 Någ

L 825
Två frågor om sekretess hos Säkerhetspolisen. - Stockholm,
2001. - 76 s. - (Ds ; 2001:8)
ISBN 91-38-21413-x (h.)
02d012152 - UBBJUR L 825 Två

L 837
Birnie, Patricia W.
International law and the environment. - 2nd ed. -
Oxford, 2002. - XXX, 798 s.
ISBN 0-19-876553-3 (h.)
00d060729 - UBBJUR L 1202 Bir

L 837
Bengtsson, Bertil
Miljöbalkens återverkningar. - Stockholm, 2001. - 232
s. - (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 175)
ISBN 91-39-00820-7 (ib.)
02d011941 - UBBJUR L 837 Ben

L 837.5
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2002 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 1. mars 2002. -
42. utg. - Oslo, 2002. - 314 s.
ISBN 82-02-21804-7 (h.)
02d026114 - UBBJUR L 14.1 Veg

L 842
Tyskland
[Strafgesetzbuch]
StGB : Leipziger Kommentar : Grosskommentar. - 11.,
neubearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, 1992- . - b.
42 : §§ 239-241a, 2002. - 167 s. - (Lief. 42)
ISBN 3-11-017427-8 (h.)
02d025269 - UBBJUR L 842 Str

L 843
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära
relationer. - Stockholm, 2001. - 203 s. - (Ds ; 2001:73)
ISBN 91-38-21606-x (h.)
02d012133 - UBBJUR L 880 Ytt

L 854 Lei
Leijonhufvud, Madeleine
Straffansvar. - 6. uppl. - Stockholm, c2001. - 154 s.
ISBN 91-39-20284-4 (h.)
02d011908 - UBBJUR L 854 Lei

L 860
Jacobs, James B.
Hate crimes : criminal law and identity politics. - New
York, 1998. - VIII, 212 s. - (Studies in crime and public
policy)
ISBN 0-19-511448-5 (ib.),0-19-514054-0 (h.)
02d019049 - UBBJUR L 860 Jac (Opptrykk 2001)

L 862
Strandbakken, Asbjørn
Uskyldspresumsjonen : "In dubio pro reo". - Bergen,
2001. - 527 s.
02d029423 - UBBJUR L 862 Str
02d029424 - UBBJUR L 862 Str eks. 2

L 880
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära
relationer. - Stockholm, 2001. - 203 s. - (Ds ; 2001:73)
ISBN 91-38-21606-x (h.)
02d012133 - UBBJUR L 880 Ytt

L 898
Sexuella övergrepp mot barn. - Stockholm, c2001. - 226 s. -
(Bevis ; 6)
ISBN 91-39-20289-5 (h.)
02d011932 - UBBJUR L 898 Sex

L 902
Melin, Mats
Förråande pornografiska filmer : en översyn av 4 §
lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och
videogram : PM. - Stockholm, 2001. - 70 s. - (Ds ; 2001:5)
ISBN 91-38-21394-x (h.)
02d012140 - UBBJUR L 902 Mel

L 904
Langsted, Lars Bo
Kriminalitetsforebyggende samtaleforum : forebygging av
økonomisk kriminalitet - hva virker ikke?. - [2. utg.]. -
Oslo, 2001. - 7, 7 bl.
ISBN 82-91437-43-2 (h.)
02d026850 - UBBJUR L 904 Lan eks. 2

L 907
Tillträde till andra tilläggsprotokollet till
bedrägerikonventionen. - Stockholm, 2000. - 73 s. - (Ds
; 2000:66)
ISBN 91-38-21352-4 (h.)
02d012164 - UBBJUR L 907 Til

L 938
Falck, Sturla
Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på nittitallet. -
Oslo, 2002. - 27 s.
ISBN 82-91437-45-9 (h.)
02d029437 - UBBJUR L 938 Fal
02d029438 - UBBJUR L 938 Fal eks. 2

L 938
Clevesköld, Lars
Samhället och de unga lagöverträdarna. - Stockholm,
2001. - 299 s.
ISBN 91-39-10089-8 (h.)
02d011952 - UBBJUR L 938 Cle

L 940
Women and punishment : the struggle for justice. -
Cullompton, 2002. - XIV, 265 s.
ISBN 1-903240-58-1 (ib.),1-903240-57-3 (h.)
02d026510 - UBBJUR L 1113 Wom

L 950
Crime and insecurity : the governance of safety in Europe. -
Cullompton, 2002. - XI, 324 s.
ISBN 1-903240-48-4 (ib.)
02d026507 - UBBJUR L 950 Cri

L 951
Langsted, Lars Bo
Kriminalitetsforebyggende samtaleforum : forebygging av
økonomisk kriminalitet - hva virker ikke?. - [2. utg.]. -
Oslo, 2001. - 7, 7 bl.
ISBN 82-91437-43-2 (h.)
02d026850 - UBBJUR L 904 Lan eks. 2

L 957
Hovrättsprocessen i framtiden. - Stockholm, 2001. - 144 s. -
(Ds ; 2001:36)
ISBN 91-38-21497-0 (h.)
02d012150 - UBBJUR L 957 Hov

L 983
Sarnecki, Jerzy
Delinquent networks : youth co-offending in Stockholm. -
Cambridge, 2001. - XIV, 199 s. - (Cambridge studies in
criminology)
ISBN 0-521-80239-3 (ib.)
02d018932 - UBBJUR L 938 San

L 988
En specialdomstol för utlänningsärenden. - Stockholm, 2000.
- 115 s. - (Statens offentliga utredningar ; 2000:45)
ISBN 91-38-21268-4 (h.)
02d012174 - UBBJUR L 988 Spe

L 1006
Brolin, Thore
Tvistemålsprocessen. - 3. uppl. - Stockholm, 2001 - .
- b.
02d011938 - UBBJUR L 1006 Bro - status: kat,sub

L 1006
Brolin, Thore
Tvistemålsprocessen. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts
juridik, 1997-2001. - 2 b.
2 : En handledning för huvudförhandlingen, 2001. - 95 s. -
(2)
ISBN 91-39-20261-5 (h.)
02d011918 - UBBJUR L 1006 Bro/2

L 1016
Hodges, Christopher
Multi-party actions. - Oxford, 2001. - XLII, 564 s.
ISBN 0-19-829896-x (ib.)
02d025342 - UBBJUR L 1016 Hod

L 1064
Sverige. Beredningen för rättsväsendets utveckling
Snabbare lagföring. 2, Förenklad brottsutredning. -
Stockholm, 2001. - 229 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:93)
ISBN 91-38-21564-0 (h.)
02d012082 - UBBJUR L 1064 Sve

L 1075
Romstadgan för internationella brottsmålsdomstolen. -
Stockholm, 2001. - 410 s. - (Ds ; 2001:3)
ISBN 91-38-21388-5 (h.)
02d012156 - UBBJUR L 1075 Rom

L 1087
Omhändertagande av berusade personer enligt LOB. -
Stockholm, 2001. - 168 s. - (Ds ; 2001:31)
ISBN 91-38-21489-x (h.)
02d012126 - UBBJUR L 1087 Omh

L 1087
Åtgärder mot klotter. - Stockholm, 2001. - 67 s. - (Ds ;
2001:43)
ISBN 91-38-21511-x (h.)
02d012118 - UBBJUR L 1087 Åtg

L 1090
Sexuella övergrepp mot barn. - Stockholm, c2001. - 226 s. -
(Bevis ; 6)
ISBN 91-39-20289-5 (h.)
02d011932 - UBBJUR L 898 Sex

L 1090
Strandbakken, Asbjørn
Uskyldspresumsjonen : "In dubio pro reo". - Bergen,
2001. - 527 s.
02d029423 - UBBJUR L 862 Str
02d029424 - UBBJUR L 862 Str eks. 2

L 1091
Sentencing and sanctions in western countries. - Oxford,
2001. - IX, 440 s.
ISBN 0-19-513053-7 (ib.)
02d016759 - UBBJUR L 1091 Sen

L 1113
Women and punishment : the struggle for justice. -
Cullompton, 2002. - XIV, 265 s.
ISBN 1-903240-58-1 (ib.),1-903240-57-3 (h.)
02d026510 - UBBJUR L 1113 Wom

L 1134
Basic documents on human rights. - 4th ed. - Oxford, 2002. -
XIX, 896 s.
ISBN 0-19-924944-x (ib.)
02d017062 - UBBJUR L 13.4 Bas

L 1164
Basic documents on human rights. - 4th ed. - Oxford, 2002. -
XIX, 896 s.
ISBN 0-19-924944-x (ib.)
02d017062 - UBBJUR L 13.4 Bas

L 1201
The Handbook of the law of visiting forces. - Oxford, 2001.
- XXXV, 625 s.
ISBN 0-19-826894-7 (ib.)
02d017015 - UBBJUR L 1201 Han

L 1202
Birnie, Patricia W.
International law and the environment. - 2nd ed. -
Oxford, 2002. - XXX, 798 s.
ISBN 0-19-876553-3 (h.)
00d060729 - UBBJUR L 1202 Bir

L 1202
Kiss, Alexandre
International environmental law. - 2nd ed. - Ardsley,
N.Y., c2000. - XXXVI, 684 s.
ISBN 1-57105-100-7 (ib.)
01d001445 - UBBJUR L 1202 Kis

L 1209
Leach, Philip
Taking a case to the European Court of Human Rights. -
London, 2001. - XXXVIII, 392 s.
ISBN 1-84174-137-x (h.)
02d019149 - UBBJUR L 1209 Lea

L 1213
United Nations sanctions : effectiveness and effects,
especially in the field of human rights : a multi-
disciplinary approach. - Antwerpen, 1999. - XIV, 161 s.
ISBN 90-5095-066-3 (h.)
02d012220 - UBBJUR L 1213 Uni

L 1223
Arendt, Hannah
Eichmann i Jerusalem : en beretning om det ondes
banalitet. - Oslo, 1998. - 293 s. - (En Pax-bok)
ISBN 82-530-2013-9 (h.)
02d025024 - UBBJUR L 1223 Are eks. 2

L 1286
Schiratzki, Johanna
Muslimsk familjerätt : i svenskt perspektiv. - 2. uppl.
- Stockholm, 2001. - 155 s.
ISBN 91-39-10534-2 (h.)
02d011951 - UBBJUR L 582 Sch

L 1300
Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet i
petroleumsvirksomheten : med veiledninger : fastsatt 31.
august og 3. september 2001 ...- [Stavanger], [2001]. -
1 b. (flere pag.)
ISBN 82-7257-640-6 (h.)
02d029408 - UBBJUR L 14.1 For

L 1300
Oljedirektoratet
Regulations relating to health, environment and safety
inthe petroleum activities : with guidelines ...-
[Stavanger], [2001]. - 1 b. (flere pag.)
ISBN 82-7257-641-4 (h.)
02d029417 - UBBJUR L 14.1 Reg

L 1402
Lindberg, Agne
Praktisk IT-rätt. - 3. uppl. - Stockholm, 2001. - 527
s.
ISBN 91-39-00749-9 (h.)
02d011950 - UBBJUR L 1402 Lin

L 1404
Sverige. IT-kommissionen
Rättsinformation under 2000-talet : nuläge i Sverige
och Europa, trender och policy : delbetänkande. -
Stockholm, 2001. - 126 s. - (Statens offentliga
utredningar ; 2001:71) (IT-kommissionens rapport ;
1/2001)
ISBN 91-38-21514-4 (h.)
02d012112 - UBBJUR L 1402 Sve