Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

bibsys Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Finn dokument

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider


Nye bøker ved biblioteket
mai 2007

Blomberg, Wenche: Litteraturlisteguiden Vade mecum
      Blomberg, Wenche Litteraturlisteguiden Vade mecum. - Oslo : Transit, 2007. -
      83 s.
         ISBN 978-82-7596-082-3 (ib.)

      DOKID: 07d007014   Oppstilling: UBBJUR L 10 Blo

Europäische Methodenlehre
      Europäische Methodenlehre : Handbuch für Ausbildung und Praxis / Karl
        Riesenhuber (Hrsg.). - Berlin : De Gruyter, 2006. - XXXVIII, 540 s.
           ISBN 3-89949-345-1 (ib.), 978-3-89949-345-0 (ib.)

      DOKID: 07d006771   Oppstilling: UBBJUR L 10 Eur

Graver, Hans Petter: Rettsretorikk
      Graver, Hans Petter
        Rettsretorikk : en metodelære. - Bergen : Fagbokforl., c2007. - 122 s.
         ISBN 978-82-450-0604-9 (ib.) : Nkr 248.00

      DOKID: 07d007192   Oppstilling: UBBJUR L 10 Gra

Kramer, Ernst A.: Juristische methodenlehre
      Kramer, Ernst A.
        Juristische methodenlehre. - 2. Aufl. - Bern : Stämpfli, 2005. - 285 s.
         ISBN 3-7272-9459-0 (h.), 3-406-50705-0 (h.), 3-214-06740-0 (h.)

      DOKID: 07d006769   Oppstilling: UBBJUR L 10 Kra

Spangen, Inger Cathrine: Referansehåndboken
      Spangen, Inger Cathrine
        Referansehåndboken : en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder. -
      Oslo : Spartacus, c2007. - 111 s.
         ISBN 978-82-430-0351-4 (h.) : Nkr 149.00

      DOKID: 07d007015   Oppstilling: UBBJUR L 10 Spa

Spiller, Peter: A New Zealand legal history
      Spiller, Peter
        A New Zealand legal history. - 2nd ed. - Wellington [N.Z.] : Brookers,
      c2001. - XXXVI, 337 s.
         ISBN 0-86472-418-7 (h.)

      DOKID: 07d001335   Oppstilling: UBBJUR L 101 Spi

Global trends in mediation
      Global trends in mediation / edited by Nadja Alexander. - 2nd ed. - Alphen
        aan den Rijn : Kluwer Law International, c2006. - XXVIII, 480 s.
           ISBN 90-411-2571-x (ib.)

      DOKID: 07d004415   Oppstilling: UBBJUR L 1021 Glo

Bühring-Uhle, Christian: Arbitration and mediation in international business
      Bühring-Uhle, Christian
        Arbitration and mediation in international business. - 2nd ed. - Alphen
      aan den Rijn : Kluwer Law International, c2006. - XIX, 309 s. (International
      arbitration law library ; 4)
         ISBN 978-90-411-2256-8 (ib.), 90-411-2256-7 (ib.)

      DOKID: 06d028699   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Byh

Kvart, Johan: Tvistlösning genom skiljeförfarande
      Kvart, Johan
        Tvistlösning genom skiljeförfarande : en handledning till lagen om
      skiljeförfarande. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2007. - 255,
      [1] s.
         ISBN 978-91-39-01162-0 (h.)

      DOKID: 07d004854   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Kva

Park, William W.: Arbitration of international business disputes
      Park, William W.
        Arbitration of international business disputes : studies in law and
      practice. - New York : Oxford University Press, 2006. - CXII, 663 s.
         ISBN 978-0-19-928690-4 (ib.), 0-19-928690-6 (ib.)

      DOKID: 07d006094   Oppstilling: UBBJUR L 1026 Par

Supplement (del av: Fletcher, Ian F.: Insolvency in private international law
      Fletcher, Ian F.
        Insolvency in private international law : national and international
      approaches. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - LVII, 716
      s. (Oxford private international law series)
         ISBN 978-0-19-926250-2 (ib.), 0-19-926250-0 (ib.)
        - Supplement. 2007. - XIII, 139 s.
             ISBN 978-0-19-928873-1 (h.)

      DOKID: 07d006392   Oppstilling: UBBJUR L 1052 Fle/suppl

Langbach, Tor: Straffesaksbehandling i tingrettene
      Langbach, Tor
        Straffesaksbehandling i tingrettene. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2007. -
      626 s.
         ISBN 978-82-05-35812-6 (ib.) : Nkr 765.00

      DOKID: 07d007381   Oppstilling: UBBJUR L 1070 Lan

Defense in international criminal proceedings
      Defense in international criminal proceedings / edited by Michael Bohlander,
        Roman Boed, Richard J. Wilson. - Ardsley, NY : Transnational Publishers,
        c2006. - XXXIV, 899 s. (International and comparative criminal law series)
           ISBN 1-57105-331-x (ib.)

      DOKID: 07d007465   Oppstilling: UBBJUR L 1075 Def

Knoops, Geert-Jan Alexander: Theory and practice of international and internationalized
      Knoops, Geert-Jan Alexander
        Theory and practice of international and internationalized criminal
      proceedings. - Deventer : Kluwer BV, 2005. - XXXI, 358 s. (European and
      international law series)
         ISBN 90-13-02887-x (ib.), 90-411-2457-8 (ib.)

      DOKID: 06d028701   Oppstilling: UBBJUR L 1075 Kno

Matningsdal, Magnus: Siktedes rett til å eksaminere vitner
      Matningsdal, Magnus
        Siktedes rett til å eksaminere vitner : opplesning av politiforklaringer,
      anonyme vitner og dommeravhør av barn. - Bergen : Fagbokforl., c2007. - 284 s.
         ISBN 978-82-450-0580-6 (h.) : Nkr 398.00

      DOKID: 07d007395   Oppstilling: UBBJUR L 1082 Mat

ELPIS for Europe
      ELPIS for Europe : the European and comparative dimension of law teaching in
        Europe / Hilmar Fenge, Anastasia Grammaticaki-Alexiou (eds.). -
        Baden-Baden : Nomos, 2006. - 167 s.
           ISBN 3-8329-1871-x (h.)

      DOKID: 07d006092   Oppstilling: UBBJUR L 11 ELP

Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå
      Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå / Olga Dysthe og Akylina
        Samara (red.). - Oslo : Abstrakt, c2006. - 353 s.
           ISBN 978-82-7935-207-5 (h.), 82-7935-207-4 (h.) : Nkr 345.00

      DOKID: 07d007319   Oppstilling: UBBJUR L 11 For

Boyle, Alan E.: The making of international law
      Boyle, Alan E.
        The making of international law. - Oxford : Oxford University Press, 2007. -
      XXX, 338 s. (Foundations of public international law)
         ISBN 978-0-19-924819-3 (ib.), 978-0-19-921379-5 (h.)

      DOKID: 07d007467   Oppstilling: UBBJUR L 1145 Boy

Time, history and international law
      Time, history and international law / edited by Matthew Craven, Malgosia
        Fitzmaurice and Maria Vogiatzi. - Leiden : M. Nijhoff, 2007. - 251 s.
        (Developments in international law ; vol. 58)
           ISBN 90-04-15481-7 (ib.), 978-90-04-15481-0 (ib.)

      DOKID: 07d006377   Oppstilling: UBBJUR L 1146 Tim

Raic, David: Statehood and the law of self-determination
      Raic, David Statehood and the law of self-determination. - The Hague :
      Kluwer Law International, 2002. - XVIII, 495 s. (Developments in
      international law ; vol. 43)Finnes også som: 070624283
         ISBN 90-411-1890-x (ib.)

      DOKID: 06d033891   Oppstilling: UBBJUR L 1149 Rai

Crawford, James: The creation of states in international law
      Crawford, James, 1948-
        The creation of states in international law. - 2nd ed. - Oxford :
      Clarendon Press, 2006. - LXXII, 870 s.
         ISBN 978-0-19-826002-8 (ib.), 0-19-826002-4 (ib.)

      DOKID: 07d007468   Oppstilling: UBBJUR L 1154 Cra

Economic and social rights under the EU charter of fundame
      Economic and social rights under the EU charter of fundamental rights : a
        legal perspective / edited by Tamara K. Hervey and Jeff Kenner. - Oxford :
        Hart, 2003. - XLIV, 327 s.
           ISBN 978-1-84113-095-8 (ib.), 1-84113-095-8 (ib.), 1-84113-563-1 (h.),
        978-1-84113-563-2 (h.)

      DOKID: 06d006052   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Eco

Robinson, Deborah B.: The Sami of Northern Europe
      Robinson, Deborah B.
        The Sami of Northern Europe. - Minneapolis : Lerner Publications Co., 2002.
      - 48 s. (First peoples)
         ISBN 0-8225-4175-0 (ib.)

      DOKID: 07d004214   Oppstilling: UBBJUR L 1164 Rob

Theory and practice of the European Convention on Human Ri
      Theory and practice of the European Convention on Human Rights / editors:
      Pieter van Dijk ... [et al.] ; authors: Yukata Arai ... [et al.]. - 4th ed. -
      Antwerpen : Intersentia, c2006. - XV, 1190 s.
         ISBN 978-90-5095-546-1 (ib.), 90-5095-546-0 (ib.), 978-90-5095-616-1 (h.),
        90-5095-616-5 (h.)

      DOKID: 07d004081   Oppstilling: UBBJUR L 1164 The

The law of the sea
      The law of the sea : enforcement by coastal states : legislative history of
      Article 220 of the United Nations Convention on the Law of the Sea /
      Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs. -
      New York : United Nations, 2005. - 89 s.
         ISBN 92-1-133738-0 (h.)

      DOKID: 07d004409   Oppstilling: UBBJUR L 1169 Law

Leary, David Kenneth: International law and the genetic resources of the deep sea
      Leary, David Kenneth
        International law and the genetic resources of the deep sea. - Leiden :
      Martinus Nijhoff, c2007. - XVII, 297 s. (Publications on ocean development ;
      vol. 56)
         ISBN 978-90-04-15500-8 (ib.), 90-04-15500-7 (ib.)

      DOKID: 07d004405   Oppstilling: UBBJUR L 1169 Lea

Stepanov, Igor V.: Legal implications for the Russian Northern Sea route and
      Stepanov, Igor V.
        Legal implications for the Russian Northern Sea route and westward in the
      Barents Sea. - Lysaker : The Fridtjof Nansen Institute, 2005. - II, 120 s. -
      (FNI report ; 4/2005)
         ISBN 82-7613-473-4 (h.)

      DOKID: 07d005263   Oppstilling: UBBJUR L 1169 Ste

Yang, Haijiang: Jurisdiction of the coastal state over foreign merchant sh
      Yang, Haijiang
        Jurisdiction of the coastal state over foreign merchant ships in internal
      waters and the territorial sea. - Berlin : Springer, 2006. - XIV, 284 s.
      (Hamburg studies on maritime affairs ; vol. 4)
         ISBN 978-3-540-33191-9 (h.), 3-540-33191-3 (h.)

      DOKID: 07d005264   Oppstilling: UBBJUR L 1169 Yan

Vylegzhanin, A.N.: Spitsbergen
      Vylegzhanin, A.N.
        Spitsbergen : legal regime of adjacent marine areas. - Utrecht : Eleven
      International Publishing, c2007. - XVII, 167 s. (Foreign translation program ;
      2)
         ISBN 90-77596-24-0 (ib.), 978-90-77596-24-1 (ib.)

      DOKID: 07d007473   Oppstilling: UBBJUR L 1173 Vyl

Chari, Raj S.: Understanding EU policy making
      Chari, Raj S.
        Understanding EU policy making. - London : Pluto Press, 2006. - XI, 260 s.
         ISBN 0-7453-1971-8 (ib.), 0-7453-1970-x (h.)

      DOKID: 06d021282   Oppstilling: UBBJUR L 1186.11 Cha

Westberg, Jacob: Integration som problemlösning
      Westberg, Jacob
        Integration som problemlösning : en introduktion till teorier om europeisk
      integration. - Stockholm : SNS Förlag, 2006. - 177 s.
         ISBN 978-91-85355-40-2 (h.), 91-85355-40-2 (h.)

      DOKID: 06d015089   Oppstilling: UBBJUR L 1186.11 Wes

EUV/EGV
      EUV/EGV : das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer
        Grundrechtecharta / herausgegeben von Christian Calliess und Matthias
        Ruffert. - 3. Aufl. - München : Beck, 2007. - XLIII, 2877 s.
           ISBN 3-406-55350-8 (ib.), 978-3-40655350-9 (ib.)

      DOKID: 07d007199   Oppstilling: UBBJUR L 1186.2 EUV

The Oxford handbook of international environmental law
      The Oxford handbook of international environmental law / edited by Daniel
        Bodansky, Jutta Brunnée and Ellen Hey. - Oxford : Oxford University Press,
        2007. - XXVIII, 1080 s.
           ISBN 978-0-19-926970-9 (ib.), 0-19-926970-x (ib.)

      DOKID: 07d004870   Oppstilling: UBBJUR L 1202 Oxf

Verheyen, Roda: Climate change damage and international law
      Verheyen, Roda
        Climate change damage and international law : prevention, duties and state
      responsibility. - Leiden : M. Nijhoff, c2005. - XII, 406 s. (Developments in
      international law ; Vol. 54)
         ISBN 90-04-14650-4 (ib.), 978-90-04-14650-1 (ib.)

      DOKID: 06d033889   Oppstilling: UBBJUR L 1202 Ver

Research handbook in international economic law
      Research handbook in international economic law / edited by Andrew T. Guzman
        and Alan O. Sykes. - Cheltenham : Edward Elgar, c2007. - VIII, 624 s.
        (Research handbooks in international law)
           ISBN 978-1-84376-674-2 (ib.)

      DOKID: 07d006883   Oppstilling: UBBJUR L 1205 Res

Bedi, Shiv R.S.: The development of human rights law by the judges of the I
      Bedi, Shiv R.S.
        The development of human rights law by the judges of the International
      Court of Justice. - Oxford : Hart Publishing, 2007. - XIII, 488 s. (Studies
      in international law ; vol. 10)
         ISBN 1-84113-576-3 (ib.), 978-1-84113-576-2 (ib.)

      DOKID: 07d007429   Oppstilling: UBBJUR L 1209.3 Bed

The Rules of the International Tribunal for the law of the
      The Rules of the International Tribunal for the law of the sea : a
        commentary / edited by P. Chandrasekhara Rao and Ph. Gautier. - Leiden :
        Martinus Nijhoff, c2006. - XII, 521 s.
           ISBN 978-90-04-15240-3 (ib.), 90-04-15240-7 (ib.)

      DOKID: 07d004406   Oppstilling: UBBJUR L 1209.9 Rul

Zimmermann, Reinhard: Die Europäisierung des Privatrechts und die Rechtsvergleic
      Zimmermann, Reinhard, 1952-
        Die Europäisierung des Privatrechts und die Rechtsvergleichung. - Berlin :
      de Gruyter Recht, c2006. - 58 s. - (Schriftenreihe der Juristischen
      Gesellschaft zu Berlin ; H. 179)
         ISBN 978-3-89949-328-3 (h.), 3-89949-328-1 (h.)

      DOKID: 07d000623   Oppstilling: UBBJUR L 124 Zim

Gordley, James: An introduction to the comparative study of private law
      Gordley, James
        An introduction to the comparative study of private law : readings, cases,
      materials. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - LVI, 581 s.
         ISBN 0-521-68185-5 (ib.), 978-0-521-68185-8 (ib.)

      DOKID: 07d006505   Oppstilling: UBBJUR L 126 Gor

Symeonides, Symeon C.: The American choice-of-law revolution
      Symeonides, Symeon C.
        The American choice-of-law revolution : past, present and future. - Leiden :
      Martinus Nijhoff, c2006. - XXVII, 478 s. - (The Hague Academy of
      international law monographs ; vol. 4)
         ISBN 90-04-15219-9 (ib.)

      DOKID: 07d000604   Oppstilling: UBBJUR L 127 Sym

Flessner, Axel: Assignment in European private international law
      Flessner, Axel
        Assignment in European private international law : claims as property and
      the European Commissions's "Rome 1 proposal". - München : Sellier, c2006. -
      XII, 130 s.
         ISBN 3-86653-008-0 (h.), 978-3-86653-008-9 (h.)

      DOKID: 07d006503   Oppstilling: UBBJUR L 128 Fle

Liukkunen, Ulla: Cross-border services and choice of law
      Liukkunen, Ulla
        Cross-border services and choice of law : a comparative study of the
      european approach. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. - 290 s.
      (Internationalrechtliche Studien ; Bd. 45)
         ISBN 3-631-55964-x (h.), 978-3-631-55964-2 (h.), 0-8204-8746-5 (h.)

      DOKID: 07d006506   Oppstilling: UBBJUR L 128 Liu

Svantesson, Dan Jerker B.: Private international law and the Internet
      Svantesson, Dan Jerker B.
        Private international law and the Internet. - Alphen an den Rijn : Kluwer
      Law International, c2007. - XXI, 440 s.
         ISBN 90-411-2516-7 (ib.)

      DOKID: 07d006502   Oppstilling: UBBJUR L 128 Sva

Economics of contract law
      Economics of contract law / edited by Douglas G. Baird. - Cheltenham :
      Edward Elgar, c2007. - XX, 656 s. (Economic approaches to law ; 5)
         ISBN 978-1-84542-652-1 (ib.)

      DOKID: 07d006875   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco

Economics of family law
      Economics of family law / edited by Margaret F. Brinig. - Cheltenham : Elgar,
        c2007. - 2 b. (Economic approaches to law ; 2)
           ISBN 978-1-84542-439-8 (ib.)

      DOKID: 07d006871   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco

[uten bindtittel] (Vol. 1 av: Economics of family law
      Economics of family law / edited by Margaret F. Brinig. - Cheltenham : Elgar,
        c2007. - 2 b. (Economic approaches to law ; 2)
           ISBN 978-1-84542-439-8 (ib.)
        Vol. 1: c2007. - XVII, 605 s.

      DOKID: 07d007803   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco/1

[uten bindtittel] (Vol. 2 av: Economics of family law
      Economics of family law / edited by Margaret F. Brinig. - Cheltenham : Elgar,
        c2007. - 2 b. (Economic approaches to law ; 2)
           ISBN 978-1-84542-439-8 (ib.)
        Vol. 2: c2007. - VIII, 400 s.

      DOKID: 07d007806   Oppstilling: UBBJUR L 135 Eco/2

Renner, Karl: The institutions of private law and their social functions
      The Sociology of law and criminology. - London : Routledge, 1998. - 15 b.
        (The International library of sociology)
           ISBN 0-415-17832-0
        10: Renner, Karl
          The institutions of private law and their social functions. c1998. -
        VIII, 307 s. (The International library of sociology ; 208)
           ISBN 0-415-17741-3 (ib.)

      DOKID: 06d019740   Oppstilling: UBBJUR L 135 Ren

Sverige : The Swedish Companies Act 2005 in translation
      Sverige
        [Aktiebolagslagen (2005). English and Swedish] The Swedish Companies Act
      2005 in translation = Aktiebolagslagen (2005:551) i engelsk översättning. -
      Stockholm : Norstedts juridik, c2006. - X, 301 s. (Swedish commercial
      legislation ; Supplement 20, del 1) (Norstedts laghandböcker)
         ISBN 91-39-01170-4 (h.)

      DOKID: 06d018188   Oppstilling: UBBJUR L 14.3 Sve

Companies (Vol. 8:1(2007) av: Storbritannia : Halsbury's statutes of England and
      Storbritannia
        [Lover, etc.] Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. - London :
      Butterworth.
         ISBN 0-406-21409-3
        8(1)(2007): Companies. 2007. - 24, 1650 s.
             ISBN 978-1-4057-1128-9 (ib.)

      DOKID: 07d007262   Oppstilling: UBBJUR L 14.5 Hal

Consolidated index 2006-2007 (del av: Storbritannia : Halsbury's statutes of England
      Storbritannia
        [Lover, etc.] Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. - London :
      Butterworth.
         ISBN 0-406-21409-3
        - Consolidated index 2006-2007 : including alphabetical and chronological
          lists of statutes printed in the volumes / editor Huw Davies. c2006. -
          VII, 1481 s.
             ISBN 978-1-4057-1228-6 (h.), 1-405-712-287 (h.)

      DOKID: 07d005017   Oppstilling: UBBJUR L 14.5 Hal

Education (Vol. 15:1(2007) av: Storbritannia : Halsbury's statutes of England and Wales
      Storbritannia
        [Lover, etc.] Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. - London :
      Butterworth.
         ISBN 0-406-21409-3
        Vol. 15(1): Education. - 2007 reissue. 2007. - 27, 921 s.
             ISBN 978-1-4057-1131-9 (ib.)

      DOKID: 07d007867   Oppstilling: UBBJUR L 14.5 Hal

The future of the public domain
      The future of the public domain : identifying the commons in information law /
        Lucie Guibault, P. Bernt Hugenholtz [eds.]. - Alphen aan den Rijn : Kluwer,
        c2006. - XI, 377 s. (Information law series ; 16)
           ISBN 90-411-2435-7 (ib.)

      DOKID: 07d004141   Oppstilling: UBBJUR L 1403 Fut

Cyber law (del av: International encyclopaedia of laws
      International encyclopaedia of laws / general editor: R. Blanpain. -
        Deventer : Kluwer, c1992-    . - b. (løsblad).
        - Cyber law / editor: Jos Dumortier. - The Hague : Kluwer Law
          International, 2004-    . - b. (løsblad).
             ISBN 90-411-2188-9 (ib.)

      DOKID: 04d010384   Oppstilling: UBBJUR L 1407 Cyb

Valentiner-Branth, Anders: Domme og ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret
      Valentiner-Branth, Anders
        Domme og ombudsmandsudtalelser til forvaltningsret. - København : Jurist-
      og Økonomforbundets Forl., 2006. - 658 s.
         ISBN 978-87-574-1364-9 (h.), 87-574-1364-9 (h.)

      DOKID: 07d006790   Oppstilling: UBBJUR L 15.2 Val

World Trade Organization Appellate Body : WTO Appellate Body repertory of reports and awards, 19
      World Trade Organization. Appellate Body
        WTO Appellate Body repertory of reports and awards, 1995-2005. - 2nd ed. -
      Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XLI, 942 s.
         ISBN 0-521-86602-2 (ib.), 978-0-521-86602-6 (ib.)

      DOKID: 06d033005   Oppstilling: UBBJUR L 16.4 Wor

Sverige Patientdatautredningen : Patientdatalag
      Sverige. Patientdatautredningen
        Patientdatalag : huvudbetänkande. - Stockholm : Fritzes, 2006. - 646 s. -
      (Statens offentliga utredningar ; 2006:82)
         ISBN 978-91-38-22633-9 (h.), 91-38-22633-2 (h.)

      DOKID: 06d031205   Oppstilling: UBBJUR L 164 Sve

Idrætsjuristen
      Idrætsjuristen : årsskrift for Dansk Idrætsjuridisk Forening. - København :
        Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

      DOKID: 04d018130   Oppstilling: UBBJUR L 17 Idr 2002-    .

McMeel, Gerard: The construction of contracts
      McMeel, Gerard
        The construction of contracts : interpretation, implication, and
      rectification. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - LVII, 584 s.
         ISBN 978-0-19-927793-3 (ib.)

      DOKID: 07d002855   Oppstilling: UBBJUR L 181 McM

Nebbia, Paolisa: Unfair contract terms in European law
      Nebbia, Paolisa
        Unfair contract terms in European law : a study in comparative EC law. -
      Oxford : Hart, 2007. - XIX, 225 s. (Modern studies in European law ; vol. 15)
         ISBN 978-1-84113-594-6 (ib.), 1-84113-594-1 (ib.)

      DOKID: 07d004397   Oppstilling: UBBJUR L 185 Neb

Law, custom, and statute in the Muslim world
      Law, custom, and statute in the Muslim world : studies in honor of Aharon
        Layish / edited by Ron Shaham. - Leiden : Brill, 2007 [i.e. 2006]. - XXXI,
        263 s. (Studies in Islamic law and society ; vol. 28)
           ISBN 978-90-04-15453-7 (ib.), 90-04-15453-1 (ib.)

      DOKID: 07d006093   Oppstilling: UBBJUR L 19 Lay

Liber amicorum in honour of Sven Norberg
      Liber amicorum in honour of Sven Norberg : a European for all seasons /
        edited by Martin Johansson, Nils Wahl, Ulf Bernitz. - Bruxelles : Bruylant,
        2006. - XXXII, 572 s.
           ISBN 2-8027-2224-7 (h.)

      DOKID: 07d003117   Oppstilling: UBBJUR L 19 Nor

Perspectives on property law
      Perspectives on property law / [edited by] Robert C. Ellickson, Carol M.
        Rose, Bruce A. Ackerman. - 3rd ed. - New York : Aspen Law & Business,
        c2002. - xxv, 572 s.
           ISBN 0-7355-2874-8 (h.)

      DOKID: 06d006238   Oppstilling: UBBJUR L 201 Per

Gardner, Simon: An introduction to land law
      Gardner, Simon
        An introduction to land law. - Oxford : Hart, 2007. - XXXV, 343 s.
         ISBN 978-1-84113-5243 (h.), 1-84113-524-0 (h.)

      DOKID: 07d006095   Oppstilling: UBBJUR L 217 Gar

The law of personal property security
      The law of personal property security / Hugh Beale ... [et al.]. - Oxford :
        Oxford University Press, 2007. - LXXVIII, 845 s.
           ISBN 978-0-19-928329-3 (ib.)

      DOKID: 07d007339   Oppstilling: UBBJUR L 227 Law

Dworkin, Ronald: Justice in robes
      Dworkin, Ronald
        Justice in robes. - Cambridge, Mass. : Belknap Press, 2006. - 308 s.
         ISBN 0-674-02167-3 (ib.)

      DOKID: 07d006964   Oppstilling: UBBJUR L 27 Dwo

Freedom
      Freedom : a philosophical anthology / edited by Ian Carter, Matthew H.
        Kramer, and Hillel Steiner. - Malden, Mass. : Blackwell, 2007. - XXI, 505
        s.
           ISBN 978-1-4051-4503-9 (ib.), 978-1-4051-4504-6 (h.), 1-4051-4503-x
        (ib.), 1-4051-4504-8 (h.)

      DOKID: 07d006504   Oppstilling: UBBJUR L 27 Fre

The Geography of law
      The Geography of law : landscape, identity and regulation / edited by
        William Taylor. - Oxford : Hart, 2006. - 152 s. (Oñati international
        series in law and society)
           ISBN 1-84113-556-9 (ib.), 1-84113-557-7 (h.), 978-1-84113-556-4 (ib.),
        978-1-84113-557-1 (h.)

      DOKID: 07d007438   Oppstilling: UBBJUR L 28 Geo

Social norms, nonlegal sanctions, and the law
      Social norms, nonlegal sanctions, and the law / edited by Eric A. Posner. -
        Cheltenham : Edward Elgar, 2007. - XV, 667 s. (Economic approaches to law)
           ISBN 978-1-84542-495-4 (ib.)

      DOKID: 07d006873   Oppstilling: UBBJUR L 28 Soc

Lilleholt, Kåre: Bustadoppføringslova
      Lilleholt, Kåre
        Bustadoppføringslova : avtaledokumenter med kommentarer. - 3. utg. - Oslo :
      Byggmesterforbundet : Boligprodusentenes forening : Byggenæringens forlag,
      2004. - 227 s.
         ISBN 978-82-92170-06-9 (h.), 82-92170-06-5 (h.)

      DOKID: 07d007212   Oppstilling: UBBJUR L 291 Lil

Renda, Andrea: Last call for Lisbon?
      Renda, Andrea
        Last call for Lisbon? : suggestions for the future regulation of
      E-communications in Europe. - Brussels : CEPS, 2006. - X, 105 s. (CEPS task
      force report)
         ISBN 92-9079-629-4 (h.)

      DOKID: 06d019607   Oppstilling: UBBJUR L 294 Ren

Theory and method in socio-legal research
      Theory and method in socio-legal research / edited by Reza Banakar and Max
        Travers. - Oxford : Hart, 2005. - XVI, 376 s. (Oñati international series
        in law and society)
           ISBN 1-84113-625-5 (ib.), 978-1-84113-625-7 (ib.), 978-1-84113-626-4
        (h.), 1-84113-626-3 (h.)

      DOKID: 07d007442   Oppstilling: UBBJUR L 30.5 The

Consolidated table of statutes (Vol. 53:1(2007) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        53(1): Consolidated table of statutes. - Reissue. 2007. - IV, 516 s.
             ISBN 978-1-4057-2456-2 (ib.)

      DOKID: 07d005571   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

Consolidated tables (Vol. 53:2(2007) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        53(2): Consolidated tables : statutory instruments, procedural materials,
          European materials, treaties and conventions, other materials. - Reissue.
          2007. - IV, 627 s.
             ISBN 978-1-4057-2632-0 (ib.)

      DOKID: 07d005572   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

Customs and excise (Vol. 12:3(2007) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        12(3): Customs and excise. - 2007 reissue. 2007. - 92, 607 s.
             ISBN 978-1-4057-2630-6 (ib.)

      DOKID: 07d012488   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

Customs and excise (Vol. 12:2(2007) av: Halsbury's laws of England
      Halsbury's laws of England / [editor in chief: Lord Hailsham of St.
        Marylebone, Lord Mackay of Clashfern]. - 4th ed. - London : Butterworths,
        1973-    . - b.
           ISBN 0-406-03400-1
        12(2): Customs and excise. - 2007 reissue. 2007. - 92, 613 s.
             ISBN 978-1-4057-1769-4 (ib.)

      DOKID: 07d012487   Oppstilling: UBBJUR L 32 Hal

First supplement (Vol. 1 av: Clerk, John Frederic: Clerk & Lindsell on torts
      Clerk, John Frederic Clerk & Lindsell on torts. - 19th ed. - London : Sweet
      & Maxwell, 2006. - CCCLXVI, 2144 s. (The common law library)
         ISBN 0-421-88890-3 (ib.)
        1: First supplement. 2006. - XIX, 134 s.
             ISBN 0-421-91930-2 (h.), 978-0-421-91930-3 (h.)

      DOKID: 07d006745   Oppstilling: UBBJUR L 372 Cle

Tort law
      Tort law / Walter van Gerven, Jeremy Lever, Pierre Larouche [eds.]. - Oxford :
      Hart, 2000. - XCIX, 969 s. (Common law of Europe casebooks)
         ISBN 1-84113-139-3 (h.)

      DOKID: 07d006367   Oppstilling: UBBJUR L 375 Tor

Porat, Ariel: Tort liability under uncertainty
      Porat, Ariel
        Tort liability under uncertainty. - Oxford : Oxford University, 2001. -
      XII, 214 s.
         ISBN 0-19-826797-5 (ib.)

      DOKID: 07d006740   Oppstilling: UBBJUR L 378 Por

Law and anthropology
      Law and anthropology : a reader / edited by Sally Falk Moore. - Malden,
        Mass. : Blackwell, 2005. - XII, 371 s. (Blackwell anthologies in social
        and cultural anthropology ; 5)
           ISBN 1-4051-0227-6 (ib.), 1-4051-0228-4 (h.), 978-1-4051-0227-8,
        978-1-4051-0228-5

      DOKID: 07d006429   Oppstilling: UBBJUR L 38 Law

Om ret og kultur
      Om ret og kultur / Ole Bruun Nielsen og Karin Hilmer Pedersen (red.). -
        København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2006. - XIV, 213 s.
           ISBN 87-574-1564-1 (h.)

      DOKID: 07d003855   Oppstilling: UBBJUR L 38 Om

Lange, Hermann: Schadensersatz
      Handbuch des Schuldrechts : in Einzeldarstellungen / herausgegeben von
        Joachim Gernhuber. - Tübingen : Mohr, 1987-    . - b.
        1: Lange, Hermann
          Schadensersatz. - 3., neubearbeitete Aufl. - Tübingen : Mohr Siebeck,
        c2003. - XXXIII, 826 s.
           ISBN 3-16-147984-x (ib.)

      DOKID: 07d007154   Oppstilling: UBBJUR L 386 Lan

Nielsen, Ruth: Arbejdsret for revisorer
      Nielsen, Ruth
        Arbejdsret for revisorer. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2007. - 166 s.
         ISBN 978-87-574-1676-3 (h.)

      DOKID: 07d006778   Oppstilling: UBBJUR L 400 Nie

Holmgren, Anna: Konflikt och samverkan
      Holmgren, Anna
        Konflikt och samverkan : om fackliga strategier i Europa. - [Stockholm] :
      Arbetslivsinstitutet : SALTSA, 2005. - 51 s.
         ISBN 91-7045-767-0 (h.)

      DOKID: 06d020174   Oppstilling: UBBJUR L 410.5 Hol

Skivenes, Marit: Varslere
      Skivenes, Marit
        Varslere : en bok om arbeidstakere som sier ifra!. - Oslo : Gyldendal
      akademisk, 2006. - 193 s.
         ISBN 978-82-05-35330-5 (h.), 82-05-35330-1 (h.)

      DOKID: 07d007318   Oppstilling: UBBJUR L 411 Ski

12 perspektiver på pension (Vol. 2 av: Kredit- og kapitalmarkedsretsserien
      12 perspektiver på pension / Lennart Lynge Andersen og Flemming Søgaard. -
      København : Thomson, c2006. - 244 s. - (Kredit- og kapitalmarkedsretsserien ;
      2)
         ISBN 978-87-619-1662-4 (h.), 87-619-1662-5 (h.)

      DOKID: 07d004659   Oppstilling: UBBJUR L 473 Per

Constitutionalism, multilevel trade governance and social
      Constitutionalism, multilevel trade governance and social regulation /
        edited by Christian Joerges and Ernst-Ulrich Petersmann. - Oxford : Hart,
        2006. - XXXVIII, 554 s. (Studies in international trade law ; vol. 9)
           ISBN 1-84113-665-4 (ib.), 978-1-84113-665-3 (ib.)

      DOKID: 07d006499   Oppstilling: UBBJUR L 488 Con

Hoogmartens, Jan: EC trade law following China's accession to the WTO
      Hoogmartens, Jan
        EC trade law following China's accession to the WTO. - The Hague : Kluwer
      Law International, c2004. - XXIII, 216 s. (Global trade and finance series ;
      vol. 6)
         ISBN 90-411-2301-6 (ib.)

      DOKID: 07d000345   Oppstilling: UBBJUR L 488 Hoo

Madrid, Gustavo E. Luengo Hernandez de: Regulation of subsidies and state aids in WTO and
      Madrid, Gustavo E. Luengo Hernandez de
        Regulation of subsidies and state aids in WTO and EC law : conflicts in
      international trade law. - The Hague : Kluwer law international, c2007. -
      XXVI, 586 s. (European monographs ; 55)
         ISBN 90-411-2547-7 (ib.)

      DOKID: 06d030111   Oppstilling: UBBJUR L 488 Mad

McMahon, Joseph A.: The WTO agreement on agriculture
      McMahon, Joseph A.
        The WTO agreement on agriculture : a commentary. - Oxford : Oxford
      University Press, 2006. - XXI, 333 s.
         ISBN 978-0-19-927568-7 (ib.), 0-19-927568-8 (ib.)

      DOKID: 07d002898   Oppstilling: UBBJUR L 488 McM

Jensen, Øystein: Coastal state jurisdiction and vessel source pollution
      Jensen, Øystein, 1979- Coastal state jurisdiction and vessel source
      pollution : the international Law of the Sea framework for Norwegian
      legislation. - Lysaker : Fridtjof Nansen Institute, 2006. - II, 47 s. -
      (FNI report ; 3/2006)Finnes også som: 060464968
         ISBN 82-7613-488-2 (h.)

      DOKID: 07d004407   Oppstilling: UBBJUR L 521.5 Jen

Ricketson, Sam: International copyright and neighbouring rights
      Ricketson, Sam
        International copyright and neighbouring rights : the Bern Convention and
      beyond. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University press, 2006. - 2 b.
         ISBN 978-0-19-825946-6 (ib.), 0-19-825946-8 (ib.)

      DOKID: 07d002864   Oppstilling: UBBJUR L 534 Ric

Ricketson, Sam: International copyright and neighbouring rights
      Ricketson, Sam
        International copyright and neighbouring rights : the Bern Convention and
      beyond. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University press, 2006. - 2 b.
         ISBN 978-0-19-825946-6 (ib.), 0-19-825946-8 (ib.)
        Vol. 1: 2006. - LXXXVII, 878 s.

      DOKID: 07d005147   Oppstilling: UBBJUR L 534 Ric/1

Ricketson, Sam: International copyright and neighbouring rights
      Ricketson, Sam
        International copyright and neighbouring rights : the Bern Convention and
      beyond. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University press, 2006. - 2 b.
         ISBN 978-0-19-825946-6 (ib.), 0-19-825946-8 (ib.)
        Vol. 2: 2006. - XIX s., s. 879-1540.

      DOKID: 07d005148   Oppstilling: UBBJUR L 534 Ric/2

Intellectual property
      Intellectual property : principles governing jurisdiction, choice of law,
      and judgments in transnational disputes : discussion draft (April 10, 2006) /
      the American Law Institute. - Philadelphia, PA : Executive Office, American
      Law Institute, 2006. - XXIII, 305 s.

      DOKID: 07d002857   Oppstilling: UBBJUR L 535 Int

Stothers, Christopher: Parallel trade in europe
      Stothers, Christopher
        Parallel trade in europe : intellectual property, competition and
      regulatory law. - Oxford : Hart, 2007. - LXIX, 455 s.
         ISBN 978-1-84113-437-6 (ib.), 1-84113-437-6 (ib.)

      DOKID: 07d006512   Oppstilling: UBBJUR L 563.5 Sto

Correa, Carlos M.: Trade related aspects of intellectual property rights
      Correa, Carlos M.
        Trade related aspects of intellectual property rights : a commentary on
      the TRIPS agreement. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - XXXV, 573
      s. (Oxford commentaries on international law, Oxford commentaries on the
      GATT/WTO agreements)
         ISBN 978-0-19-927128-3 (ib.)

      DOKID: 06d017053   Oppstilling: UBBJUR L 564 Cor

The EC law of competition
      The EC law of competition / edited by Jonathan Faull, Ali Nikpay. - 2nd ed. -
      Oxford : Oxford University Press, 2007. - CLXXI, 1844 s.
         ISBN 0-19-926929-7 (ib.), 978-0-19-926929-7 (ib.)

      DOKID: 04d018022   Oppstilling: UBBJUR L 564 EC

European competition law annual 2005
      European competition law annual 2005 : the interaction between competiton
      law and intellectual property law / edited by Claus-Dieter Ehlermann and
      Isabela Atanasiu. - Oxford : Hart, c2007. - LXXV, 691 s.
         ISBN 1-84113-645-x (ib.), 978-1-84113-6455 (ib.)

      DOKID: 06d017029   Oppstilling: UBBJUR L 564 Eur

Hefermehl, Wolfgang: Wettbewerbsrecht
      Hefermehl, Wolfgang
        Wettbewerbsrecht : Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb,
      Preisangabenverordnung, Unterlassungsklagengesetz. - 25. neu bearb. Aufl. -
      München : C.H. Beck, 2007. - XXII, 1664 s. (Beck'sche Kurz-Kommentare ; Bd.
      13a)
         ISBN 3-406-55435-0 (ib.), 978-3406-55435-3 (ib.)

      DOKID: 07d004403   Oppstilling: UBBJUR L 564 Hef

Wettbewerbsrecht EG
      Wettbewerbsrecht EG : Kommentar zum Europaischen Kartellrecht /
        herausgegeben von Ulrich Immenga und Ernst-Joachim Mestmäcker. - 4. Aufl. -
        München : Beck, 2007-    . - b.
           ISBN 978-3-406-55180-2 (ib.)

      DOKID: 07d004402   Oppstilling: UBBJUR L 564 Wet

Band 1 EG/Teil 1 (Vol. 1:1 av: Wettbewerbsrecht EG
      Wettbewerbsrecht EG : Kommentar zum Europaischen Kartellrecht /
        herausgegeben von Ulrich Immenga und Ernst-Joachim Mestmäcker. - 4. Aufl. -
        München : Beck, 2007-    . - b.
           ISBN 978-3-406-55180-2 (ib.)
        Bd. 1/T. 1: Band 1 EG/Teil 1. - 2007. - 1795 s.
             ISBN 978-3-406-55178-9 (ib.)

      DOKID: 07d007416   Oppstilling: UBBJUR L 564 Wet/1:1

Band 1 EG/Teil 2 (Vol. 1:2 av: Wettbewerbsrecht EG
      Wettbewerbsrecht EG : Kommentar zum Europaischen Kartellrecht /
        herausgegeben von Ulrich Immenga und Ernst-Joachim Mestmäcker. - 4. Aufl. -
        München : Beck, 2007-    . - b.
           ISBN 978-3-406-55180-2 (ib.)
        Bd. 1/T. 2: Band 1 EG/Teil 2. - 2007. - 1779 s.
             ISBN 978-3-406-55179-6 (ib.)

      DOKID: 07d007417   Oppstilling: UBBJUR L 564 Wet/1:2

Fathers' rights activism and law reform in comparative per
      Fathers' rights activism and law reform in comparative perspective / edited
        by Richard Collier and Sally Sheldon. - Oxford : Hart, 2006. - XIV, 173 s.
           ISBN 1-84113-629-8 (h.), 978-1-84113-629-5 (h.)

      DOKID: 07d007441   Oppstilling: UBBJUR L 601 Fat

Citizenship in Nordic welfare states
      Citizenship in Nordic welfare states : dynamics of choice, duties and
        participation in a changing Europe / edited by Bjørn Hvinden and Håkan
        Johansson. - London : Routledge, 2007. - XII, 248 s. (Routledge advances
        in European politics ; 46)
           ISBN 978-0-415-41489-0 (ib.)

      DOKID: 07d005311   Oppstilling: UBBJUR L 701 Cit

Constitutionalisation of private law
      Constitutionalisation of private law / by Tom Barkhuysen and Siewert
        Lindenbergh, editors. - Leiden : M. Nijhoff, c2006. - VIII, 133 s.
        (Constitutional law library ; 2)
           ISBN 978-90-04-14852-9 (ib.), 90-04-14852-3 (ib.)

      DOKID: 06d029123   Oppstilling: UBBJUR L 709 Con

McGoldrick, Dominic: Human rights and religion
      McGoldrick, Dominic
        Human rights and religion : the Islamic headscarf debate in Europe. -
      Oxford : Hart, 2006. - XX, 320 s.
         ISBN 978-1-84113-652-3 (h.), 1-84113-652-2 (h.)

      DOKID: 07d007420   Oppstilling: UBBJUR L 712 McG

Nerep, Erik: Marknad & myndighet
      Nerep, Erik Marknad & myndighet. - Stockholm : Nordstedts juridik, 2006. -
      119 s.
         ISBN 91-39-20422-7 (h.)

      DOKID: 07d004791   Oppstilling: UBBJUR L 725 Ner

Vestergaard, Martin: Håndbog om åbenhed - for offentligt ansatte
      Vestergaard, Martin
        Håndbog om åbenhed - for offentligt ansatte : ytringsfrihed, aktindsigt,
      tavshedspligt. - København : Kommuneinformation, 2006. - 103 s.
         ISBN 87-7848-852-4 (h.)

      DOKID: 07d006792   Oppstilling: UBBJUR L 731 Ves

Sverige : Kommunallagen
      Sverige
        [Kommunallagen (1991)] Kommunallagen : i lydelsen den 1 juli 2006 : en
      handbok med lagtext och kommentarer. - 9. uppl. - Stockholm : Norstedts
      juridik, c2006. - 233 s.
         ISBN 91-39-10856-2 (h.)

      DOKID: 07d004800   Oppstilling: UBBJUR L 738 Lin

Andersson, Edward: Inledning till skatterätten
      Andersson, Edward
        Inledning till skatterätten. - 7. uppl. - Helsingfors : Talentum, 2006. -
      XIII, 229 s.
         ISBN 952-14-1073-6 (h.)

      DOKID: 06d021399   Oppstilling: UBBJUR L 767 And

Kiekebeld, Ben J.: Harmful tax competition in the European Union
      Kiekebeld, Ben J. Harmful tax competition in the European Union : code of
      conduct, countermeasures and EU law. - [Rotterdam] : Kluwer, 2004. - IX, 160
      s. (EFS brochure series ; 8)
         ISBN 90-411-2447-0 (h.), 90-130-2401-7 (h.)

      DOKID: 07d000630   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 Kie

WTO and direct taxation
      WTO and direct taxation / [hrsg. von] Michael Lang, Judith Herdin and Ines
      Hofbauer. - The Hague : Kluwer Law International, c2005. - 772 s. (Eucotax
      series on European taxation ; vol. 10)
         ISBN 90-411-2371-7 (ib.), 3-7073-0710-7 (ib.)

      DOKID: 07d000628   Oppstilling: UBBJUR L 767.4 WTO

Sherry, Michael: Sixteenth cumulative supplement
      Whiteman, Peter G. Whiteman on capital gains tax. - 4th ed. - London : Sweet
      & Maxwell, 1988. - L, 834 s. (British tax library)
         ISBN 0-421-37260-5
        - Sherry, Michael
          Sixteenth cumulative supplement. 2007. - XLVII, 707 s.
           ISBN 978-0-421-96400-6 (h.), 0-421-96400-6 (h.)

      DOKID: 07d005012   Oppstilling: UBBJUR L 771 Whi/16.suppl

Mervärdesskatt i teori och praktik
      Mervärdesskatt i teori och praktik / Eleonor Alhager... [et al.]. -
        Stockholm : Norstedts juridik, c2007. - 265 s.
           ISBN 978-91-39-00922-1 (h.)

      DOKID: 07d005372   Oppstilling: UBBJUR L 772 Mer

Weber, Dennis: Tax avoidance and the EC treaty freedoms
      Weber, Dennis
        Tax avoidance and the EC treaty freedoms : a study of the limitations
      under European law to the prevention of tax avoidance. - The Hague : Kluwer
      Law International, 2005. - XVII, 290 s. (Eucotax series on European taxation ;
      vol. 11)
         ISBN 90-411-2402-0 (ib.)

      DOKID: 06d034226   Oppstilling: UBBJUR L 773.3 Web

Färm, Göran: Ett europeiskt socialt medborgarskap?
      Färm, Göran
        Ett europeiskt socialt medborgarskap? : historiska förutsättningar för
      framtidens politik. - [Stockholm] : Arbetslivsinstitutet : SALTSA, 2006. -
      51 s.
         ISBN 91-7045-781-6 (h.)

      DOKID: 06d020175   Oppstilling: UBBJUR L 778 Fær

Sverige : Hälso- och sjukvårdslagen
      Sverige
        [Hälso- och sjukvårdslagen (1982)] Hälso- och sjukvårdslagen : med
      kommentarer. - 7. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, c2006. - 386 s.
         ISBN 91-39-10835-x (h.)

      DOKID: 07d004737   Oppstilling: UBBJUR L 781 Sah

Rees, Andy: Genetically modified food
      Rees, Andy
        Genetically modified food : a short guide for the confused. - London :
      Pluto Press, 2006. - XIII, 248 s.
         ISBN 0-7453-2439-8 (h.), 0-7453-2440-1 (ib.)

      DOKID: 06d021280   Oppstilling: UBBJUR L 785 Ree

Isaksson, Anna: Vem ska reglera maten?
      Isaksson, Anna
        Vem ska reglera maten? : EU:s livsmedelslagstiftning och
      subsidiaritetsprincipen. - Lund : Livsmedelsekonomiska institutet, 2005. -
      82 s. - (Rapport / Livsmedelsekonomiska institutet ; 2005:2)

      DOKID: 06d019729   Oppstilling: UBBJUR L 788 Isa

Markedsføringsret og konkurrenceværn (Vol. 2 av: Madsen, Palle Bo: Markedsret
      Madsen, Palle Bo
        Markedsret. - 5. udg. - København : Jurist- og Økonomforbundets Forlag,
      2006-. - b.
        Del 2: Markedsføringsret og konkurrenceværn. 2007. - 298 s.
             ISBN 87-574-1462-9 (h.), 978-87-574-1462-2 (h.)

      DOKID: 06d021721   Oppstilling: UBBJUR L 808 Mad/2

Cameron, Peter D.: Competition in energy markets
      Cameron, Peter D.
        Competition in energy markets : law and regulation in the European Union. -
      2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - LXIV, 708 s.
         ISBN 978-0-19-928297-5 (ib.)

      DOKID: 07d002841   Oppstilling: UBBJUR L 808.5 Cam

English, Jack: Police law
      English, Jack
        Police law. - 10th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2007. - LXXX,
      1248 s.
         ISBN 0-19-921406-9 (h.), 978-0-19-921406-8 (h.)

      DOKID: 07d004391   Oppstilling: UBBJUR L 812 Eng

Hooydonk, Eric van: The Impact of EU environmental law on waterways and ports
      Hooydonk, Eric van
        The Impact of EU environmental law on waterways and ports : including a
      proposal for the creation of Portus 2010, a coherent EU network of
      strategic port development areas. - Antwerpen : Maklu, 2006. - 317 s.
         ISBN 90-466-0055-6 (h.)

      DOKID: 07d006500   Oppstilling: UBBJUR L 837 Hoo

Land use law for sustainable development
      Land use law for sustainable development / edited by Nathalie J. Chalifour
        ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XIX, 632
        s. (IUCN Academy of Environmental Law research studies)
           ISBN 978-0-521-86216-5 (ib.), 0-521-86216-7 (ib.)

      DOKID: 07d004404   Oppstilling: UBBJUR L 837 Lan

Trafikkommentarer
      Trafikkommentarer / hovedredaktör Margaretha Ericsson. - 3. uppl. -
        Stockholm : Norstedts Juridik, c2006. - 815 s.
           ISBN 91-39-10858-9 (h.)

      DOKID: 07d004822   Oppstilling: UBBJUR L 837.5 Tra

Popular culture and law
      Popular culture and law / edited by Richard K. Sherwin. - Aldershot :
        Ashgate, 2006. - XXII, 590 s. (The international library of essays in law
        and society)
           ISBN 0-7546-2470-6 (ib.)

      DOKID: 07d007017   Oppstilling: UBBJUR L 837.6 Pop

Otto, Harro: Grundkurs Strafrecht
      Otto, Harro
        Grundkurs Strafrecht : allgemeine Strafrechtslehre. - 7., neu bearb. Aufl. -
      Berlin : de Gruyter Recht, 2004. - XXI, 365 s. (de Gruyter Lehrbuch)
         ISBN 3-89949-139-4 (h.)

      DOKID: 07d000625   Oppstilling: UBBJUR L 854 Ott

Posner, Eric A.: Terror in the balance
      Posner, Eric A.
        Terror in the balance : security, liberty, and the courts. - Oxford :
      Oxford University Press, 2007. - 319 s.
         ISBN 978-0-19-531025-2 (ib.), 0-19-531025-x (ib.)

      DOKID: 07d006874   Oppstilling: UBBJUR L 860

Roxin, Claus: Täterschaft und Tatherrschaft
      Roxin, Claus
        Täterschaft und Tatherrschaft. - 8. Aufl. - Berlin : de Gruyter Recht,
      c2006. - XXI, 820 s.
         ISBN 978-3-89949-194-4 (ib.), 3-89949-194-7 (ib.)

      DOKID: 07d000624   Oppstilling: UBBJUR L 869 Rox

Bohnert, Joachim: Ordnungswidrigkeitenrecht
      Bohnert, Joachim
        Ordnungswidrigkeitenrecht : Grundriss für Praxis und Ausbildung. - 2., neu
      bearb. Aufl. - Berlin : de Gruyter, c2004. - XII, 147 s.
         ISBN 3-89949-109-2 (h.)

      DOKID: 07d000627   Oppstilling: UBBJUR L 875 Boh

Leijonhufvud, Madeleine: Trolöshet mot huvudman
      Leijonhufvud, Madeleine
        Trolöshet mot huvudman : straffansvar vid förtroendebrott, särskilt i
      aktiebolag. - Stockholm : Norstedts, 2007. - 233 s. - (Institutet för
      rättsvetenskaplig forskning ; 189)
         ISBN 978-91-39-01137-8 (h.)

      DOKID: 07d005371   Oppstilling: UBBJUR L 904 Lei

Jareborg, Nils: Straffrättens påföljdslära
      Jareborg, Nils
        Straffrättens påföljdslära. - 2. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik,
      2007. - 185 s.
         ISBN 978-91-39-20441-1 (h.)

      DOKID: 07d005373   Oppstilling: UBBJUR L 914 Jar

Migration, culture conflict, crime and terrorism
      Migration, culture conflict, crime and terrorism / edited by Joshua D.
        Freilich and Rob T. Guerette. - Aldershot : Ashgate, c2006. - X, 235 s.
        (Advances in criminology)
           ISBN 0-7546-2650-4 (ib.), 978-0-7546-2650-3 (ib.)

      DOKID: 07d007016   Oppstilling: UBBJUR L 944 Mig

Lindblom, Per Henrik: Sena uppsatser
      Lindblom, Per Henrik
        Sena uppsatser : om domstolsprocessen, processmaterialet och den
      alternativa tvistelösningen. - Stockholm : Norstedts Juridik, c2006. - 468
      s.
         ISBN 91-39-01213-1 (ib.)

      DOKID: 07d004827   Oppstilling: UBBJUR L 961 Lin

Ancheta, Angelo N.: Scientific evidence and equal protection of the law
      Ancheta, Angelo N.
        Scientific evidence and equal protection of the law. - New Brunswick :
      Rutgers University Press, c2006. - XIII, 190 s.
         ISBN 978-0-8135-3734-4 (ib.), 978-0-8135-3735-1 (h.)

      DOKID: 07d004410   Oppstilling: UBBJUR L 979 Anc

Stein, Alex: Foundations of evidence law
      Stein, Alex
        Foundations of evidence law. - Oxford : Oxford University Press, 2005. -
      XVI, 248 s.
         ISBN 0-19-825736-8 (ib.), 978-0-19-825736-3 (ib.)

      DOKID: 07d004413   Oppstilling: UBBJUR L 979 Ste

Boulhosa, Patricia Pires: Icelanders and the kings of Norway
      Boulhosa, Patricia Pires
        Icelanders and the kings of Norway : mediaeval sagas and legal texts. -
      Leiden : Brill, 2005. - XV, 256 s. (The Northern World ; vol. 17)
         ISBN 90-04-14516-8 (ib.)

      DOKID: 07d006764   Oppstilling: UBBJUR L 98.23 Bou

1391-1404 (Vol. 8 av: Regesta Norvegica
      Regesta Norvegica : kronologisk Fortegnelse over Dokumenter vedkommende
        Norge, Nordmænd og den norske Kirkeprovins. - Christiania : [s.n.], 1898-
          . - b.
           ISBN 82-7061-269-3, 82-548-0039-1
        8: 1391-1404 / utgitt av Anne-Marit Hamre. 2006. - 692 s.
             ISBN 82-548-0034-0 (ib.)

      DOKID: 07d006765   Oppstilling: UBBJUR L 98.23 Reg/8

Nørskov Stidsen, Kristian: Omkostningsgodtgørelse i skattesager
      Nørskov Stidsen, Kristian
        Omkostningsgodtgørelse i skattesager. - 2. udg. - København : Forlaget
      Thomson, 2006. - 176 s.
         ISBN 87-619-1636-6 (h.), 978-87-619-1636-5 (h.)

      DOKID: 07d003731   Oppstilling: UBBJUR L 989 Nør

Bjørkvik, Eilert: - fiat med schrifveren -
      Bjørkvik, Eilert
        - fiat med schrifveren - : sorenskriverembetet 400 år : jubileumsskrift
      fra Sorenskriveren i Fosen. - Orkanger : Sorenskriveren i Fosen, 1991. -
      [24] s.

      DOKID: 07d001353   Oppstilling: UBBJUR L boks 60

Falkanger, Thor: Tingsrett
      Falkanger, Thor
        Tingsrett. - 6. utg. - Oslo : Universitetsforl., 2007. - 798 s.
         ISBN 978-82-15-01068-7 (ib.)

      DOKID: 07d007389   Oppstilling: UBBJUR Pensum Fal

Nygaard, Nils: Skade og ansvar
      Nygaard, Nils
        Skade og ansvar. - 6. utg. - Bergen : Universitetsforl., 2007. - XII, 537
      s.
         ISBN 978-82-15-01134-9 (ib.)

      DOKID: 07d007391   Oppstilling: UBBJUR Pensum Nyg

U-Å (Vol. 15 av: Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon
      Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. - 4. utg. - Oslo :
      Kunnskapsforl., 2005-2007. - 16 b.
         ISBN 82-573-1535-4 (kunstskinn : kpl.) ( ib.), 82-573-1436-6 (skinn :
        kpl.) ( ib.), 978-82-573-1535-1 (kunstskinn : kpl.) ( ib.),
        978-82-573-1436-1 (skinn : kpl.) ( ib.)
        15: U-Å. 2006. - 738 s.
             ISBN 978-82-573-1551-1 (ib.), 82-573-1551-6 (ib.), 978-82-573-1453-8
          (skinn) ( ib.), 82-573-1453-6 (skinn) ( ib.)

      DOKID: 07d013210   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.1 Asc/15

Nøkkelbind (Vol. 16 av: Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon
      Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon. - 4. utg. - Oslo :
      Kunnskapsforl., 2005-2007. - 16 b.
         ISBN 82-573-1535-4 (kunstskinn : kpl.) ( ib.), 82-573-1436-6 (skinn :
        kpl.) ( ib.), 978-82-573-1535-1 (kunstskinn : kpl.) ( ib.),
        978-82-573-1436-1 (skinn : kpl.) ( ib.)
        16: Nøkkelbind. 2007. - 794 s.
             ISBN 978-82-573-1552-8 (ib.), 82-573-1552-4 (ib.), 978-82-573-1454-5
          (skinn) ( ib.), 82-573-1454-4 (skinn) ( ib.)

      DOKID: 07d013211   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.1 Asc/16

Grauers, Folke: Norstedts formulärbok
      Grauers, Folke
        Norstedts formulärbok : med  bruksanvisningar. - 18. uppl. - Stockholm :
      Norstedts juridik, 2006. - 416 s.
         ISBN 978-91-39-10764-4 (ib.)

      DOKID: 07d004861   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.4 Gra

The Bluebook
      The Bluebook : a uniform system of citation / compiled by the editors of the
      Columbia law review, the Harvard law review, the University of Pennsylvania
      law review, and the Yale law journal. - 18th ed. - Cambridge, Mass. :
      Harvard Law Review Association, 2005. - XIV, 415 s.

      DOKID: 07d005741   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.6 Blu

Nilsson, Per: 100 sidor om hur du söker och får EU-pengar
      Nilsson, Per 100 sidor om hur du söker och får EU-pengar. - Stockholm :
      Redaktionen, c2005. - 102 s. (Kreativ affärslitteratur för dig)
         ISBN 91-975879-8-2 (h.)

      DOKID: 06d019724   Oppstilling: UBBJUR Ref L 12.6 Nil

Lilleholt, Kåre: Bustadoppføringslova
      Lilleholt, Kåre
        Bustadoppføringslova : avtaledokumenter med kommentarer. - 3. utg. - Oslo :
      Byggmesterforbundet : Boligprodusentenes forening : Byggenæringens forlag,
      2004. - 227 s.
         ISBN 978-82-92170-06-9 (h.), 82-92170-06-5 (h.)

      DOKID: 07d007165   Oppstilling: UBBJUR Ref L 291 Lil