Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Nye bøker ved biblioteket
april 2005

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Sundbø, Svein
Rune Slagstad : en kronologisk bibliografi over
forfatterskapet 1962-2005. - Oslo, 2005. - 64 s. -
(Nasjonalbibliotekets bibliografier ; 9)
ISBN 82-7965-078-4 (h.)
05d007631 - UBBJUR Ref L 1 Sun

L 6
The Norwegian council of state since 1814. - [Oslo], 2004. -
572 s.
ISBN 82-993840-2-8 (ib.)
05d006448 - UBBJUR Ref L 680 Nor

L 10
Eng, Svein
Forskersamfunn uten fagfellesskap? : opposisjon ved en
doktordisputas. - Oslo, 2005. - 108 s. - (Unipub
skriftserier) (Institutt for offentlig retts skriftserie
; nr 14/2004)
ISBN 82-8063-043-0 (h.)
75d728426 - UBBJUR L 17 Uni/2004:14

L 10
Ruthström, Bo
Land och fæ : strukturellt-rättsfilologiska studier i
fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i
allmänhet med underkategorier. - Stockholm, 2003. - XIII,
201 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för
rättshistorisk forskning. Serien 1, Rättshistoriskt
bibliotek ; b. 61)
ISBN 91-85190-70-5 (ib.)
05d006860 - UBBJUR L 98.34 Ins/Ser.1/61

L 10
Askedal, John Ole
Sprache und Recht in Norwegen. - [Wien], 1999. - S.
[62]-65
75d728434 - UBBJUR L boks 59

L 11
Eng, Svein
Forskersamfunn uten fagfellesskap? : opposisjon ved en
doktordisputas. - Oslo, 2005. - 108 s. - (Unipub
skriftserier) (Institutt for offentlig retts skriftserie
; nr 14/2004)
ISBN 82-8063-043-0 (h.)
75d728426 - UBBJUR L 17 Uni/2004:14

L 11
Gundersen, Fridtjof Frank
Praktisk jus, spørsmål og svar : 436 kommenterte
eksempler. - 8. utg. - [Sandvika], 2004. - 261 s.
05d006850 - UBBJUR L 11 Gun

L 11
§tud.jur. : mønsterbesvarelser : offentligrettslige emner. -
[Oslo], [2004]. - 254 s.
05d006852 - UBBJUR Stu eks. 3 (PENSUM)

L 11
§tud.jur. : mønsterbesvarelser : privatrettslige emner. -
[Oslo], [2004]. - 219 s.
05d006853 - UBBJUR Stu eks. 3 (PENSUM)

L 11.5
Bovim, Odd
Om bruk av nødrett innen psykisk helsevern. - [Bergen],
[2005]. - 89 s.
05d007624 - UBBJUR Ref L 11.5 Bov

L 13.3
Europaparlamentet
Written questions tabled during the fourth
parliamentary term : together with answers. - Luxembourg,
[2004]. - 1 optisk plate (DVD)
ISBN 92-823-1884-2
05d007479 - UBBJUR/EDC L 13.3 Eur

L 14.11
Røed, Anne Cathrine
Foreldelse av fordringer : kommentarer til lov av 18.
mai 1979 nr 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte
foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen. - 2. utg. -
Oslo, 2004. - 815 s.
ISBN 82-02-24204-5 (ib.)
05d005519 - UBBJUR L 14.11 Røe eks. 2

L 19
Perspectives on jurisprudence : essays in honor of Jes
Bjarup. - Stockholm, 2005. - 622 s. - (Scandinavian
studies in law ; vol. 48)
ISBN 91-85142-62-x (ib.)
05d007612 - UBBJUR L 17 Sca/48

L 19
Vänbok till Per Anclow. - Uppsala, 2004. - X, 382 s.
ISBN 91-7678-573-4 (ib.)
05d004637 - UBBJUR L 19 Anc

L 25
Evald, Jens
Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære. -
København, 2004. - VIII, 376 s.
ISBN 87-574-0516-6 (h.)
04d022394 - UBBJUR L 25 Eva

L 27
Jørgensen, Stig 1927-
Faces of truth. - Aarhus, c2000. - 119 s.
ISBN 87-7288-869-5 (h.)
04d022397 - UBBJUR L 27 Jør

L 30
Retskulturer. - København, 2002. - VI, 272 s. - (Årsskrift
/ Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet)
ISBN 87-574-0833-5 (h.)
05d006250 - UBBJUR L 30 Ret eks. 2

L 32
Introduction to Swiss law. - 3rd ed. - The Hague, 2004. -
XX, 351 s.
ISBN 90-411-2260-5 (ib.),3-7255-4739-4 (ib.)
05d003416 - UBBJUR L 32 Int

L 34.5
Europakommisjonen
Women and science : excellence and innovation. -
Brussels, 4005. - 15 s.
05d007713 - UBBJUR/EDC Sec-hyllen 2005/370

L 34.6
Children, medicine and the law. - Aldershot, 2005. - LVII,
678 s. - (The international library of medicine, ethics
and law)
ISBN 1-84014-754-7 (ib.)
03d037133 - UBBJUR L 782 Chi

L 38
Retskulturer. - København, 2002. - VI, 272 s. - (Årsskrift
/ Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet)
ISBN 87-574-0833-5 (h.)
05d006250 - UBBJUR L 30 Ret eks. 2

L 43
Watson, Alan
Authority of law; and law : eight lectures. - Stockholm
, 2003. - 177 s. - (Rättshistoriska skrifter. Serien 3 ;
b. 5)
ISBN 91-85190-69-1 (ib.)
05d004798 - UBBJUR L 43 Wat

L 89
Manshaus, Halvor
Renessansen som unnfanget Corpus Iuris Civilis : keiser
Justinians gjenerobring av Romerriket. - Oslo, [2005]. -
142 s. - (Unipubskriftserier) (Complex ; nr 1/2005)
ISBN 82-7226-086-7 (h.)
75d728433 - UBBJUR L 17 Com/2005:1

L 98.15
Holmøyvik, Eirik
Union og suverenitet : Noreg si folkerettslege stilling
før 1905. - Oslo, 2004. - 132 s. - (Unipub skriftserier)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 12/2004)
(Rettshistoriske studier ; nr 14)
ISBN 82-8063-041-4 (h.)
05d003349 - UBBJUR L 98.15 Hol eks. 2

L 135
Halgreen, Lars
European sports law : a comparative analysis of the
European and American models of sport. - København, 2004. -
432 s.
ISBN 87-619-0883-5 (h.)
05d004711 - UBBJUR L 135 Hal

L 135.5
Europakommisjonen
European year of Education through sport 2004 : final
records. - Luxembourg, 2004. - 1 optisk plate (CD-ROM). -
(Education and culture)
ISBN 92-894-8249-4
05d006762 - UBBJUR/EDC L 135.5 Eur

L 164
Petersson, Roger
Personuppgiftslagen i praktiken. - 3. uppl. - Stockholm
, 2004. - 228 s.
ISBN 91-39-10567-9 (h.)
05d003733 - UBBJUR L 164 Pet

L 170
Danmark
[Forbrugeraftaleloven (2004)]
Forbrugeraftaleloven med kommentarer. - København, 2004
. - 325 s.
ISBN 87-619-1036-8 (h.)
05d004710 - UBBJUR L 810 Kri

L 181
Comparative remedies for breach of contract. - Oxford, 2005
. - XLI, 326 s. - (International studies in the theory of
private law)
ISBN 1-84113-453-8 (ib.)
04d018487 - UBBJUR L 181 Com

L 181
Giertsen, Johan
Avtaler. - Oslo, 2005. - VI, 321 s.
ISBN 82-13-02363-3 (h.)
05d007953 - UBBJUR Gie (PENSUM)
05d007954 - UBBJUR Gie eks. 2 (PENSUM)

L 181
Danmark
[Forbrugeraftaleloven (2004)]
Forbrugeraftaleloven med kommentarer. - København, 2004
. - 325 s.
ISBN 87-619-1036-8 (h.)
05d004710 - UBBJUR L 810 Kri

L 205
Mixed legal systems in comparative perspective : property
and obligations in Scotland and South Africa. - Oxford,
2004. - LXXXI, 871 s.
ISBN 0-19-927100-3 (ib.)
04d009756 - UBBJUR L 264 Mix

L 215
Landbruks- og matdepartementet
Organisering og registrering av lag stiftet ved
jordskifte : rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av
Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999. - [Oslo],
2004. - 49 s. - (Rapport / Landbruks- og matdepartementet)
(h)
05d006986 - UBBJUR L 215 Lan

L 217
Stevens, John
Land law. - 3rd ed. - London, 2005. - LVII, 630 s. -
(Sweet & Maxwell's textbook series)
ISBN 0-421-83140-5 (h.)
03d040826 - UBBJUR L 217 Ste

L 224
Larsson, Nils 1948-
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken. -
Stockholm, 2005. - 392 s. - (Fastighet)
ISBN 91-39-10559-8 (h.)
05d003684 - UBBJUR L 224 Lar

L 242
Veggeland, Frode
Internasjonalisering og styring av matpolitikk :
institusjoners betydning for staters atferd og politikk. -
Oslo, 2004. - 317 s. - (ARENA report ; no. 6/2004)
05d007890 - UBBJUR/EDC L 242 Veg

L 260
Kredittretten i en EU/EØS-dimensjon 2004 : et nordisk
seminar juni 2004. - Bergen, 2005. - 280 s. - (Det
juridiske fakultets skriftserie ; 102)
ISBN 82-7960-031-0 (h.)
75d728428 - UBBJUR L 17 Uni/102
75d728429 - UBBJUR L 260 Kre eks. 2
75d728430 - UBBJUR L 260 Kre eks. 3

L 264
Mixed legal systems in comparative perspective : property
and obligations in Scotland and South Africa. - Oxford,
2004. - LXXXI, 871 s.
ISBN 0-19-927100-3 (ib.)
04d009756 - UBBJUR L 264 Mix

L 271
Eyben, Bo von
Forældelse. - København : Thomson, c2003-c2005. - 2 b.
2 : Forældelse efter DL 5-14-4 ; Specielle
forældelsesregler ; Retsvirkningerne af forældelse,
c2005. - 459 s. - (II)
ISBN 87-619-1101-1 (h.)
05d006879 - UBBJUR L 134 Eyb/2

L 271
Røed, Anne Cathrine
Foreldelse av fordringer : kommentarer til lov av 18.
mai 1979 nr 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte
foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen. - 2. utg. -
Oslo, 2004. - 815 s.
ISBN 82-02-24204-5 (ib.)
05d005519 - UBBJUR L 14.11 Røe eks. 2

L 277.6
Grauers, Folke
Fastighetsköp. - 16. uppl. - Lund, 2005. - 359 s.
ISBN 91-544-0021-x (h.)
05d004790 - UBBJUR L 277.6 Gra

L 278
Larsson, Nils 1948-
Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken. -
Stockholm, 2005. - 392 s. - (Fastighet)
ISBN 91-39-10559-8 (h.)
05d003684 - UBBJUR L 224 Lar

L 278
Andersson, Charlotte 1979-
Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning : hyresnämndens
praxis. - Stockholm, 2004. - 192 s. - (Fastighet)
ISBN 91-39-10704-3 (h.)
05d005096 - UBBJUR L 278 And

L 292
Europe strengthens passenger's rights. - Luxembourg, 2005. -
1 video (11'10)
ISBN 92-894-8655-4
05d006793 - UBBJUR/EDC L 292 Eur

L 296
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen
Fra etterprovisjon til avgangsvederlag :
handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativt
perspektiv. - Oslo, 2005. - 354 s.
ISBN 82-05-34318-7 (ib.)
05d006404 - UBBJUR L 296 Eft

L 310
Krüger, Kai
Ban-on-negotiations in tender procedures : underminig
best value for money?. - Boca Raton, FL, 2004. - S. [397]-
436
05d006539 - UBBJUR L boks 59

L 405
Nossen, Jan
Vocational education and training in Luxembourg : short
description. - Luxembourg, 2005. - 70 s. - (CEDEFOP
reference series ; 108) (Panorama)
ISBN 92-896-0382-8 (h.)
05d007469 - UBBJUR/EDC L 405 Nos

L 411
Promoting health and safety in European small and medium-
sized enterprises (SMEs) : SME funding scheme 2002-2003.
- Luxembourg, 2005. - 1 optisk plate (CD-ROM)
ISBN 92-9191-021-x
05d006164 - UBBJUR/EDC L 411 Pro

L 411
Iseskog, Tommy
Arbetsmiljöansvar. - 10. uppl. - Stockholm, 2004. - 374
s. - (Aktuell juridik)
ISBN 91-39-10719-1 (ib.)
05d005083 - UBBJUR L 411 Ise

L 411
Jacobson, Dina
Rehabiliteringsboken : första hjälpen för dig som
arbetsgivare. - Stockholm, 2004. - 135 s. - (Personal)
ISBN 91-39-10610-1 (h.)
05d005086 - UBBJUR L 411 Jac (Opptrykk 2005)

L 412
Lunning, Lars
Fackliga förtroendemän : kommentar till
förtroendemannalagen. - 7. uppl. - Stockholm, 2004. - 215
s. - (Personal)
ISBN 91-39-10694-2 (h.)
05d003649 - UBBJUR L 412 Lun

L 412
Weiler, Anni
European works councils in practice. - Luxembourg, 2004
. - VII, 141 s.
ISBN 92-897-0903-0 (h.)
05d007178 - UBBJUR/EDC L 412 Wei

L 413.2
Roth, Ann-Katrine
Mångfaldsboken : från teori till praktik. - Stockholm,
2004. - 203 s. - (Personal)
ISBN 91-39-10638-1 (h.)
05d005088 - UBBJUR L 413.2 Rot

L 424
Birkmose, Hanne Søndergaard
Konkurrence mellem retssystemer : Delaware-effekten i
et europæisk selskabsretligt perspektiv. - København,
c2004. - 384 s.
ISBN 87-619-0819-3 (h.)
04d022520 - UBBJUR L 424 Bir

L 435
Bråthen, Tore
Styremedlem og aksjonær. - Bergen, c2004. - 167 s.
ISBN 82-450-0137-6 (h.)
05d006449 - UBBJUR L 435 Brå eks. 2

L 436
Truyen, Filip
Aksjonærenes myndighetsmisbruk : en studie av
asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper. - Oslo,
c2005. - 587 s.
ISBN 82-02-19902-6 (ib.)
05d006355 - UBBJUR L 436 Tru
05d006356 - UBBJUR L 436 Tru eks. 2

L 441
Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen
Forbrukersamvirket og medlemmene 1970-2004 : mellom
sosialdemokratisk modernisering og nyliberal
individualisering. - Oslo, 2004. - 77 s. - (Rapport /
Institutt for samfunnsforskning ; 2004:18)
ISBN 82-7763-206-1 (h.)
04d023194 - UBBJUR L 441 Åkv

L 466
Engelstad, Harald
Pensjonsboka 2004-2005. - Oslo, 2004. - 432 s.
ISBN 82-91996-05-9 (h.)
05d006974 - UBBJUR L 466 Eng

L 466
Sørensen, Ivan
Den private syge- og ulykkesforsikring. - 2. udg. -
København, c2004. - 317 s.
ISBN 87-619-0910-6 (h.)
05d004706 - UBBJUR L 466 Sør

L 488
Hartig Danielsen, Jens
Parallelhandel og varenes frie bevægelighed. -
København, 2005. - 752 s.
ISBN 87-574-1239-1 (ib.)
05d004725 - UBBJUR L 488 Har

L 491
The Notefication procedure created by the Agreement on
Technical Barriers to Trade. - Luxembourg, 2004. - 38 s.
ISBN 92-894-6935-8 (h.)
05d006182 - UBBJUR/EDC L 491 Not

L 533
Koktvedgaard, Mogens
Lärobok i immaterialrätt : upphovsrätt, patenträtt,
mönsterrätt, känneteckensrätt : i Sverige, EU och
internationellt. - 8. uppl. - Stockholm, 2004. - 540 s.
ISBN 91-39-20372-7 (h.)
05d003701 - UBBJUR L 533 Kok

L 561
Nordell, Per Jonas
Varumärkesrättens skyddsobjekt : om ordkännetecknets
mening och referens. - Stockholm, 2004. - 662 s. -
(Skrifter / Handelshögskolan i Stockholm,
Rättsvetenskapliga institutionen ; nr 14)
ISBN 91-975084-0-3 (ib.)
05d003703 - UBBJUR L 561 Nor

L 564
Norge
[Konkurranseloven (2004)]
Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven : med
endringer som følge av lov 17. desember 2004 nr.100. -
Oslo, 2005. - 32 s.
05d006598 - UBBJUR/EDC L 564 Nor

L 565
Kerse, C.S.
EC antitrust procedure. - 5th ed. - London, 2005. - CV,
686 s.
ISBN 0-421-88520-3 (ib.)
04d008076 - UBBJUR L 565 Ker

L 565
Edwardsson, Eva
Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga
regleringar. - Uppsala, 2003. - 296 s.
05d006868 - UBBJUR L 565 Edw

L 568
Prosser, Tony
The limits of competition law : markets and public
services. - Oxford, 2005. - XXVI, 262 s. - (Oxford studies
in European law)
ISBN 0-19-926669-7 (ib.)
04d022588 - UBBJUR L 568 Pro

L 570.1
Banke, Lars M.
Radio- og tv-lovgivning. - København, 2004. - 402 s.
ISBN 87-619-0937-8 (h.)
04d022519 - UBBJUR L 570.1 Ban

L 621
Lødrup, Peter
Oversikt over arveretten. - 4. utg. - [Oslo], 2005. -
120 s.
ISBN 82-04-10182-1 (h.)
05d005505 - UBBJUR Lød eks. 2 (PENSUM)

L 652.5
Europakommisjonen
Financial perspectives 2007-13 : added value and
delivery instruments. - Luxembourg, 2004. - 29 s.
ISBN 92-894-8012-2 (h.)
05d006157 - UBBJUR/EDC L 652.5 Eur

L 663
Blæss, Geir-Martin
EU og Habermas' diskursteoretiske demokratimodell : et
prosedyremessig rammeverk for et postnasjonalt demokrati. -
Oslo, 2004. - 161 s. - (ARENA report ; no. 8/2004)
05d007856 - UBBJUR/EDC L 663 Blæ

L 665
Nergelius, Joakim
Komparativ statsrätt. - 5. uppl. - Lund, 2004. - 61 s.
ISBN 91-544-0049-x (h.)
05d004623 - UBBJUR L 665 Ner

L 667
Devins, Neal
The democratic constitution. - Oxford, 2004. - IX, 303
s.
ISBN 0-19-517123-3 (h.),0-19-517122-5 (ib.)
04d023047 - UBBJUR L 667 Dev

L 669
The European constitution : the Rubicon crossed. - Oslo,
2005. - 216 s. - (ARENA report ; no. 3/2005)
05d007887 - UBBJUR/EDC L 669 Eur

L 669
Deliberative constitutional politics in the EU. - Oslo,
2004. - 433 s. - (ARENA report ; no. 5/2004)
05d007891 - UBBJUR/EDC L 669 Del

L 680
The Norwegian council of state since 1814. - [Oslo], 2004. -
572 s.
ISBN 82-993840-2-8 (ib.)
05d006448 - UBBJUR Ref L 680 Nor

L 691
Melsæther, Jan Kåre
Valgt likegyldighet : organiseringen av europapolitisk
informasjon i Stortingetog Riksdagen. - Oslo, 2004. - X,
109 s. - (ARENA report ; no. 4/2004)
05d007881 - UBBJUR/EDC L 691 Mel

L 694
Rüdiger, Mogens
Statens synlige hånd : om lovgivning, stat og individ i
det 20. århundrede. - Århus, 2003. - 207 s. -
(Magtudredningen)
ISBN 87-7934-054-7 (h.)
04d022392 - UBBJUR L 694 Ryd

L 708
Rogers, Nicola
Free movement of persons in the enlarged European Union.
- London, 2005. - LIII, 685 s.
ISBN 0-421-87570-4 (ib.)
05d004612 - UBBJUR L 708 Rog

L 709
Fundamental rights through discourse : on Robert Alexy's
legal theory : European and theoreticalperspectives. -
Oslo, 2004. - 253 s. - (ARENA report ; no. 9/2004)
05d007858 - UBBJUR/EDC L 709 Fun

L 710
SMED underveis : en prosessevaluering av Senter mot etnisk
diskriminering. - Oslo, 2003. - 234 s. - (Skriftserie /
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 75)
ISBN 82-90783-29-9 (h.)
75d728432 - UBBJUR L 17 Uni/75

L 729
Bohlin, Alf
Förvaltningsrättens grunder. - Stockholm, 2004. - XI,
428 s.
ISBN 91-39-20349-2 (ib.)
05d003716 - UBBJUR L 729 Boh

L 729
Warnling-Nerep, Wiweka
En introduktion till förvaltningsrätten. - 7. uppl. -
Stockholm, 2004. - 126 s.
ISBN 91-39-20369-7 (h.)
05d003715 - UBBJUR L 729 War

L 732
Forsberg, Niclas
Offentlig upphandling i praktiken. - 3. uppl. -
Stockholm, 2004. - 313 s.
ISBN 91-39-10701-9 (h.)
05d003731 - UBBJUR L 732 For

L 732
Wennergren, Bertil
Offentlig förvaltning i arbete : om verksamheten och
ärendehandläggningen i stat och kommun. - 2. uppl. -
Stockholm, 2004. - 207 s.
ISBN 91-39-10564-4 (ib.)
05d004717 - UBBJUR L 732 Wen

L 734
Aldestam, Mona
EC state aid rules applied to taxes : an analysis of
the selectivity criterion. - Uppsala, 2005. - 281 s. -
(Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 95)
ISBN 91-7678-584-x (ib.)
75d728427 - UBBJUR L 17 Upp/95

L 734
Hjelmborg, Simon Evers
EU-udbudsretten : udbudsdirektivet for offentlige
myndigheder. - København, 2005. - 422 s.
ISBN 87-574-0235-3 (ib.)
05d004729 - UBBJUR L 734 Hje

L 734
Krüger, Kai
Ban-on-negotiations in tender procedures : underminig
best value for money?. - Boca Raton, FL, 2004. - S. [397]-
436
05d006539 - UBBJUR L boks 59

L 735
Multi-level governance. - Oxford, 2004. - XIII, 237 s.
ISBN 0-19-925925-9 (ib.)
04d023127 - UBBJUR L 735 Mul (Opptrykk 2004)

L 766
Schaumburg-Müller, Peer
Kapitalmarkedsret : en analyse af virksomhedsområde- og
god skik begreberne idansk kapitalmarkedsret. - København,
2004. - 268 s. - (Kreditretsprojektet ; 5)
ISBN 87-13-04873-2 (h.)
05d003387 - UBBJUR L 766 Sch

L 767
Aldestam, Mona
EC state aid rules applied to taxes : an analysis of
the selectivity criterion. - Uppsala, 2005. - 281 s. -
(Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 95)
ISBN 91-7678-584-x (ib.)
75d728427 - UBBJUR L 17 Upp/95

L 771
Lønnsinnberetningen 2004 : kommentarene. - Sarpsborg,
[2004]. - 409 s.
ISBN 82-92085-29-7 (h.)
05d006864 - UBBJUR Ref L 771 Løn

L 772
Gjems-Onstad, Ole
Merverdiavgift : spørsmål og svar. - 4. utg. - Oslo,
2005. - 216 s.
ISBN 82-05-33442-0 (h.)
05d006549 - UBBJUR L 772 Gje

L 772
MVA-guiden : 2004 - versjon 1. - [Oslo], [2004]. - 116 s.
ISBN 82-92085-28-9 (h.),82-996726-2-7 (h.)
05d006984 - UBBJUR L 772 MVA

L 773.7
The European Court of Auditors. - Brussels, 2004. - 1 dvd
video
ISBN 92-95009-21-5
05d006818 - UBBJUR/EDC L 773.7 Eur

L 773.7
European Court of Auditors
Improving the financial management of the European
Union. - Luxembourg, 2004. - 35 s.
ISBN 92-95009-04-5 (h.)
05d006443 - UBBJUR/EDC L 773.7 Eur

L 773.7
Gulden, Bror Petter
Revisjon : teori og metode. - 4. utg. - Oslo, 2004. -
624 s.
ISBN 82-02-23969-9 (h.)
05d006848 - UBBJUR L 773.7 Gul

L 778
Report on social inclusion 2005 : an analysis of the
national action plans on social inclusion (2004-2006)
submitted by the 10 new member states. - Luxembourg,
2005. - 193 s.
ISBN 92-894-8984-7 (h.)
05d007677 - UBBJUR/EDC L 778 Rep

L 779
Endresen, Arne
Tvang og makt i Rogaland : en kvantitativ undersøkelse
av tvangsbruk overfor psykiskutviklingshemmede i Rogaland
1999 og 2000. - Nærbø, 2003. - 65 s. - (Rogaland høgskoles
skriftserie ; nr 3)
ISBN 82-91046-05-0 (h.)
05d007926 - UBBJUR L 779 End

L 782
Children, medicine and the law. - Aldershot, 2005. - LVII,
678 s. - (The international library of medicine, ethics
and law)
ISBN 1-84014-754-7 (ib.)
03d037133 - UBBJUR L 782 Chi

L 782
The Ethical aspects of ICT implants in the human body
(2004 : Amsterdam)
The ethical aspects of ICT implants in the human body. -
Luxembourg, 2005. - 1 bl., 81 s.
ISBN 92-894-9035-7 (h.)
05d007466 - UBBJUR/EDC L 782 Eth

L 784
Bovim, Odd
Om bruk av nødrett innen psykisk helsevern. - [Bergen],
[2005]. - 89 s.
05d007624 - UBBJUR Ref L 11.5 Bov

L 808
Nordell, Per Jonas
Marknadsrätten : en introduktion. - 3. uppl. -
Stockholm, 2004. - 134 s.
ISBN 91-39-20371-9 (h.)
05d003702 - UBBJUR L 808 Nor

L 808.5
Electricity from renewable energy sources : Encouraging
green electricity in Europe. - Luxembourg, 2004. - 13 s.
ISBN 92-894-6666-9 (h.)
05d006187 - UBBJUR/EDC L 808.5 Ele

L 808.5
Security of supply : Europe spins its energy web. -
Luxembourg, 2004. - 1 video (11'40'')
ISBN 92-894-8189-7
05d006798 - UBBJUR/EDC L 808.5 Sec

L 810
Danmark
[Forbrugeraftaleloven (2004)]
Forbrugeraftaleloven med kommentarer. - København, 2004
. - 325 s.
ISBN 87-619-1036-8 (h.)
05d004710 - UBBJUR L 810 Kri

L 810
Kristoffersen, Sonny
Forbrugerbeskyttelse : ved køb af løsøre og
tjenesteydelser, ved erhvervelse af fast ejendom,
kreditaftaler og betalingsmidler. - København, 2004. - 366
s.
ISBN 87-619-0949-1 (h.)
05d004713 - UBBJUR L 810 Kri

L 822
Kronqvist, Stefan
Brott och digitala bevis : en handledning. - Stockholm,
2003. - 202 s.
ISBN 91-39-00920-3 (h.)
05d004719 - UBBJUR L 1090 Kro

L 823
Jensen, Kjersti Cecilie
Humanitetshensyn i utlendingsretten : en undersøkelse
av forvaltningspraksis etter utlendingsloven § 8 annet
ledd. - Oslo. - VI, 204, [10] s. - (Stensilserie / Juss-
buss, Institutt for kriminologi og rettssosiologi,
Universitetet i Oslo ; nr 95)
75d728437 - UBBJUR L 17 Jus/95

L 837
De Sadeleer, Nicolas
Environmental principles : from political slogans to
legal rules. - Oxford, 2002. - XLVIII, 433 s.
ISBN 0-19-925474-5 (ib.)
05d005700 - UBBJUR L 837 De eks. 2

L 837.24
Climate change : impacts and responses. - København, 2004. -
1 dvd video (9'.29'')
05d006804 - UBBJUR/EDC L 837.24 Cli

L 837.24
Climate change : impacts and responses. - København, 2004. -
1 VHS video (9'.29'')
05d006810 - UBBJUR/EDC L 837.24 Cli

L 837.24
Pinholt, Karen
Influence through arguments? : A study of the
Commission´s influence on the climate change negotiations.
- Oslo, 2004. - IX, 131 s. - (ARENA report ; no. 3/2004)
05d007882 - UBBJUR/EDC L 837.24 Pin

L 852.5
Agell, Anders
Anatomin av en häxprocess : om styckmordsfallet och
Regeringsrättens beslut den 1 juli 2004. - Uppsala, c2004.
- 40 s.
ISBN 91-975455-0-3 (h.)
05d007936 - UBBJUR L boks 59

L 927
Crime and justice in Scandinavia. - København, 2005. - 540
s.
ISBN 87-619-1068-6 (h.)
05d006251 - UBBJUR L 927 Cri

L 950 Publikasjon (Kriminalitetsforebyggende råd)
Publikasjon (Det kriminalitetsforebyggende råd)
Publikasjon. - Oslo
75d728435 - UBBJUR Spredte nr (Oppstilt som
monografier)

L 983
Kronqvist, Stefan
Brott och digitala bevis : en handledning. - Stockholm,
2003. - 202 s.
ISBN 91-39-00920-3 (h.)
05d004719 - UBBJUR L 1090 Kro

L 989.13
Ruthström, Bo
Land och fæ : strukturellt-rättsfilologiska studier i
fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i
allmänhet med underkategorier. - Stockholm, 2003. - XIII,
201 s. - (Skrifter utgivna av Institutet för
rättshistorisk forskning. Serien 1, Rättshistoriskt
bibliotek ; b. 61)
ISBN 91-85190-70-5 (ib.)
05d006860 - UBBJUR L 98.34 Ins/Ser.1/61

L 1026
Domke, Martin
Domke on commercial arbitration : (the law of practice of
commercial arbitration). - Rev. ed. - Deerfield, Ill. :
Callaghan, [1990?-2000?]. - 2 b. (løsblad)
05d007174 - UBBJUR L 1026 Dom
Vol. 2 : Deerfield, Ill. - 1 b. (flere pag.). - (Vol. 2)
05d007179 - UBBJUR L 1026 Dom/2

L 1026
Redfern, Alan
Law and practice of international commercial
arbitration. - 4th ed. [student version]. - London, 2004. -
LVIII, 613 s.
ISBN 0-421-89290-0 (h.)
05d005900 - UBBJUR L 1209.6 Red

L 1026
Domke, Martin
Domke on commercial arbitration : (the law of practice
of commercial arbitration). - Rev. ed. - Deerfield, Ill.,
[1990?-2000?]. - 2 b. (løsblad)
05d007174 - UBBJUR L 1026 Dom

L 1059
Rokhaug, Egil
Gjeldsrådgivning og gjeldsordning : økonomisk og
juridisk rådgivning overfor personer med økonomiske
problemer. - 3. utg. - [Oslo], 2004. - 481 s.
ISBN 82-996989-0-1 (ib.)
05d006963 - UBBJUR L 1059 Rok (2. oppl. 2004)

L 1072
Kongsvinger fengsel
Kriminalomsorgen : Kongsvinger fengsel 140 år - 1864-
2004. - [Kongsvinger], [2004]. - 43 s.
ISBN 82-303-0225-1 (h.)
05d007934 - UBBJUR L boks 59

L 1086
Bring, Thomas
Förhör. - 2. uppl. - Stockholm, 2004. - 293 s.
ISBN 91-39-01056-2 (h.)
05d004703 - UBBJUR L 1086 Bri

L 1090
Kronqvist, Stefan
Brott och digitala bevis : en handledning. - Stockholm,
2003. - 202 s.
ISBN 91-39-00920-3 (h.)
05d004719 - UBBJUR L 1090 Kro

L 1116
Læring bak murene : fengselsundervisningen i Norge. -
Bergen, c2005. - 240 s.
ISBN 82-450-0107-4 (h.)
05d004902 - UBBJUR L 1116 Lær

L 1138
Harris, David J. 1938-
Cases and materials on international law. - 6th ed. -
London, 2004. - LXI, 1152 s.
ISBN 0-421-78140-8 (ib.),0-421-78150-5 (h.)
03d040246 - UBBJUR L 1138 Har

L 1146
Holmøyvik, Eirik
Union og suverenitet : Noreg si folkerettslege stilling
før 1905. - Oslo, 2004. - 132 s. - (Unipub skriftserier)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 12/2004)
(Rettshistoriske studier ; nr 14)
ISBN 82-8063-041-4 (h.)
05d003349 - UBBJUR L 98.15 Hol eks. 2

L 1158
Holmøyvik, Eirik
Union og suverenitet : Noreg si folkerettslege stilling
før 1905. - Oslo, 2004. - 132 s. - (Unipub skriftserier)
(Institutt for offentlig retts skriftserie ; nr 12/2004)
(Rettshistoriske studier ; nr 14)
ISBN 82-8063-041-4 (h.)
05d003349 - UBBJUR L 98.15 Hol eks. 2

L 1164
The rights of minorities in Europe : a commentary on the
European Framework Convention for theProtection of
National Minorities. - Oxford, 2005. - XLIX, 688 s. -
(Oxford commentaries on international law)
ISBN 0-19-927858-x (ib.)
04d023314 - UBBJUR L 1164 Rig

L 1164
SMED underveis : en prosessevaluering av Senter mot etnisk
diskriminering. - Oslo, 2003. - 234 s. - (Skriftserie /
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Avdeling for
rettssosiologi, Universitetet i Oslo ; nr 75)
ISBN 82-90783-29-9 (h.)
75d728432 - UBBJUR L 17 Uni/75

L 1171
Hannesson, Rögnvaldur
The privatization of the oceans. - Cambridge, Mass.,
c2004. - VIII, 202 s.
ISBN 0-262-08334-5 (ib.)
05d006150 - UBBJUR L 1171 Han

L 1173.5
United Nations High Commissioner for Refugees
UNCHR provisional comments on the proposal for a
Council directive on minimum standards on procedures in
member statesfor granting and withdrawing refugee status :
(Council Document 14203/04, Asile 64, of 9 November 2004. -
[Geneve], 2005. - 59 s.
05d006238 - UBBJUR/EDC L 1173.5 Uni

L 1173.5
Takkenberg, Alex
The status of Palestinian refugees in international law.
- Oxford, 1998. - XXIX, 411 s.
ISBN 0-19-826590-5 (ib.)
04d018042 - UBBJUR L 1173.5 Tak

L 1174
A World player : the European Union's external relations. -
Luxembourg, 2004. - 22 s. - (Europe on the move)
ISBN 92-894-7414-9 (h.)
05d006186 - UBBJUR/EDC L 1174 Wor

L 1186.3
Europaperspektiv ... : årsbok för Europaforskning inom
ekonomi, juridik och statskunskap. - Stockholm: Santérus
ISSN 1403-3879
Lissabonstrategin i halvtid : europaperspektiv 2005. -
Stockholm, 2005. - 256 s.
ISBN 91-89449-72-x (ib.)
05d006430 - UBBJUR/EDC L 1186.3 Lis

L 1186.3
Allgårdh, Olof
EU och EG-rätten : en läro- och handbok om EU och i EG-
rätt. Europeiska unionen, konstitutionella fördraget,
institutionerna, de fyra friheterna, konkurrensreglerna,
EMU. - 4. uppl. - Stockholm, 2004. - 618 s.
ISBN 91-39-10700-0 (h.)
04d022184 - UBBJUR L 1186.3 All

L 1186.3
EU sin Lisboa-strategi i eit norsk perspektiv. - Oslo, 2004
. - 72 s.
05d006056 - UBBJUR/EDC L 1186.3 EU

L 1186.3
Mathijsen, P.S.R.F.
A guide to European Union law. - 8th ed. - London, 2004
. - CI, 489 s.
ISBN 0-421-85780-3 (h.)
04d018265 - UBBJUR L 1186.3 Mat

L 1186.6
European agencies working across Europe for you : service
knowledge information. - Luxembourg, 2004. - 20 s
ISBN 92-9157-383-3 (h.)
05d006189 - UBBJUR/EDC L 1186.6 Eur

L 1186.11
Et Nyt partnerskab for samhørighed : konvergens
konkurrenceevne samarbejde : tredje rapport omden
økonomiske og sociale samhørighed. - Luxembourg, 2004. -
XLII, 206 s.
ISBN 92-894-4908-x (h.)
05d006619 - UBBJUR/EDC L 1186.11 Nyt

L 1186.42
Enlargement in perspective. - Oslo, 2005. - 281 s. - (ARENA
report ; no. 2/2005)
05d007892 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Enl

L 1186.52
Karlson, Veronika Witnes
EU - en normativ internasjonal aktør? : en analyse av
Russland i EUs utenrikspolitikk. - Oslo, 2004. - 164 s. -
(ARENA report ; no. 7/2004)
05d007859 - UBBJUR/EDC L 1186.52 Rus

L 1186.52
The General law of E.C. external relations. - London, 2000.
- XV, 314 s.
ISBN 0-421-59070-x (ib.)
05d003228 - UBBJUR L 1186.52 Gen

L 1186.53
Two ways to town-twinning. - Luxembourg, 2005. - 1 optisk
plate (DVD)
ISBN 92-894-8129-3
05d007491 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Two

L 1186.53
The Mediterranean's European challenge
/ ed.by Peter G. Xuereb ; European Documentation and
Research Centre, University of Malta. - Malta : University
of Malta, 2000 -. - 5 optiske plater(CD-ROM)
V : The European Union and the Mediterranean. - Malta,
2004. - 1 optisk plate(CD-ROM). - (V)
05d006779 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Med

L 1186.53
Hvidtfeldt, Henrik
Over grænser : fremme af planlægning i Nordens
grænseområder. - København, c2004. - 149 s. - (TemaNord ;
2004:507)
ISBN 92-893-0988-1 (h.)
05d005398 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Hvi

L 1186.57
Ludlow, Peter
The Seville Council. - Brussels, 2004. - XI, 195 s. -
(European Council commentary ; 1, no.3)
ISBN 90-77220-03-8 (h.)
04d023359 - UBBJUR/EDC L 1186.57 Lud

L 1196.53
The Mediterranean's European challenge
/ ed.by Peter G. Xuereb ; European Documentation and
Research Centre, University of Malta. - Malta : University
of Malta, 2000 -. - 5 optiske plater(CD-ROM)
III : Euro-Mediterranean integration. - Malta, 2002. - 1
optisk plate (CD-ROM). - (III)
ISBN 99909-67-19-9
05d006775 - UBBJUR/EDC L 1186.53 Med

L 1201
Romsloe, Børge
Mellom makt og argumentasjon : en analyse av småstater
i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. - Oslo, 2004
. - VIII, 158 s. - (ARENA report ; no. 2/2004)
05d007884 - UBBJUR/EDC L 1201 Rom

L 1209.1
Rosenne, Shabtai
Provisional measures in international law : the
International Court of Justice and the International
Tribunal for the Law of the Sea. - Oxford, 2005. - XX, 241
s. - (International courts and tribunals series)
ISBN 0-19-926806-1 (ib.)
05d006178 - UBBJUR L 1209.1 Ros

L 1209.5
Den Internasjonale straffedomstol (ICC) :
forbrytelseselementer. - Oslo, 2004. - 61 s. - (Veileder
/ Utenriksdepartementet)
ISBN 82-7177-777-7 (h.)
05d006985 - UBBJUR L 1209.5 Int

L 1209.6
Redfern, Alan
Law and practice of international commercial
arbitration. - 4th ed. [student version]. - London, 2004. -
LVIII, 613 s.
ISBN 0-421-89290-0 (h.)
05d005900 - UBBJUR L 1209.6 Red

L 1401
Nørgård, Gitte Hyttel
Mod et netværk-administrativt system i EU? : et studie
af den danske IT og Telestyrelse. - Oslo, 2005. - 141 s. -
(ARENA report ; no. 1/2005)
05d007893 - UBBJUR/EDC L 1401 Nør

L 1409
Informasjonssikkerhet : rettslige krav til sikker bruk av
IKT. - Bergen, c2005. - 352 s.
ISBN 82-450-0274-7 (h.)
05d006548 - UBBJUR L 1409 Inf

L 7294
Cane, Peter
Administrative law. - 4th ed. - Oxford, 2004. - XLIII,
466 s. - (Clarendon law series)
ISBN 0-19-926898-3 (h.)
04d023129 - UBBJUR L 729 Can