Universitetsbiblioteket i Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

[../../../../css/marg.htm]

Nye bøker ved biblioteket
januar 2005

Ordnet etter L-katalogen

L 7
Honoré, Tony
About law : an introduction. - Oxford, 1995. - 112 s.
ISBN 0-19-876388-3 (h.),0-19-876387-5
04d018299 - UBBJUR L 7 Hon (Opptrykk 2004)

L 10
Evers, Jan
Argumentationsanalys för jurister. - Lund, 1970. - 94
s.
75d728373 - UBBJUR L 10 Eve (MAG)

L 12.3
Eyben, Bo von
Juridisk ordbog. - 12. udg. - København, c2004. - 373
s.
ISBN 87-619-0845-2 (ib.)
04d019944 - UBBJUR Ref L 12.3 Eyb

L 12.7
European sourcebook of crime and criminal justice
statistics : 2003. - 2nd ed. - Meppel, 2003. - 266 s. -
(Ondersoek en beleid ; 212)
ISBN 90-5454-408-2 (h.)
05d000071 - UBBJUR L 952 Eur

L 13.2
International instruments related to the prevention and
suppression of international terrorism. - 2nd ed. - New
York, 2004. - VIII, 323 s.
ISBN 92-1-133536-1 (h.)
05d001910 - UBBJUR L 13.2 Int

L 14.1
Materialsamling i arbeidsrett. - [2. utg.]. - Oslo, 2004. -
528 s.
ISBN 82-02-24215-0 (h.)
05d000457 - UBBJUR L 14.1 Mat

L 14.1
Kommunerevisors håndbok (CD-ROM)
Kommunerevisors håndbok : en samling av aktuelle lover
og forskrifter : standarder : nyttig info. - [Oslo]
05d000925 - UBBJUR L 14.1 Kom ( Siste utgave
oppbevares ) Siste utg.

L 14.1
Regler for passasjer- og lasteskip m.v. (CD-ROM)
Regler for passasjer- og lasteskip m.v. ... - [Oslo]
05d000477 - UBBJUR L 14.1 Reg 2002- . 096

L 14.11
Aarbakke, Magnus
Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr.
44: lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni
1997 nr. 45: lov om
allmennaksjeselskaper(allmennaksjeloven). - 2. utg. - Oslo
, c2004. - 1396 s.
ISBN 82-15-00536-5 (ib.)
04d023360 - UBBJUR L 14.11 Aks
05d001106 - UBBJUR L 416 Aks eks. 2

L 15.1
Velferdsrett III : doms- og materialsamling. - 4. utg. -
Oslo, 2004. - 256 s.
ISBN 82-05-33838-8 (h.)
05d000437 - UBBJUR L 15.1 Dom (Oppstilt på:
Domssamlinger)

L 15.1
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg. - Oslo, 1961. -
356 s.
75d728361 - UBBJUR L 15.1 Avg eks. 2 (MAG)

L 15.2
Doms- & materialesamling : til brug ved faget ejendomsjura.
- 6. udg. - København, 2004. - XIII, 782 s.
ISBN 87-7673-007-7 (h.)
05d000019 - UBBJUR L 15.2 Dom

L 16.3
Døcker, Henrik
Menneskeret i Europa : beskyttelsessystemet i
Strasbourg. - 2. udgave. - [København], 2003. - 202 s.
ISBN 87-90744-36-5 (h.)
04d018829 - UBBJUR L 1209.2 Døc

L 17
CORDIS focus, SME supplement. - Luxembourg
05d000483 - UBBJUR/EDC L 17 Cor Nr 2(2004)- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
EU-magasinet (trykt utg.)
EU-magasinet : nyhetsbrev fra Europakommisjonens
delegasjon til Norge ogIsland. - Oslo
ISSN 1504-1042
05d000393 - UBBJUR/EDC L 17 Eu 2004 nr 2

L 17
Regler for passasjer- og lasteskip m.v. (CD-ROM)
Regler for passasjer- og lasteskip m.v. ... - [Oslo]
05d000477 - UBBJUR L 14.1 Reg 2002- . 096

L 17
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht. - Heidelberg
ISSN 1612-9229
04d020128 - UBBJUR L 17 Zei 1(2003/04)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 19
Konkurransetilsynet
Jubileumsskrift 2004 : Konkurransetilsynet 1994-2004. -
Oslo, 2004. - 96 s. - (Skrifter fra Konkurransetilsynet ;
3/2004)
75d728362 - UBBJUR L 19 Kon eks. 2

L 21
Håkonarmål : 2004. - Bergen, 2004. - 69 s.
ISBN 82-7960-030-2 (h.)
05d000810 - UBBJUR L 21 Håk
05d000812 - UBBJUR L 21 Håk eks. 2

L 25
Feinberg, Joel
Problems at the roots of law : essays in legal and
political theory. - Oxford, 2003. - VIII, 220 s.
ISBN 0-19-515526-2 (ib.)
04d018127 - UBBJUR L 25 Fei

L 25
The place of law. - Ann Arbor, c2003. - 190 s. - (The
Amherst series in law, jurisprudence, and social thought)
ISBN 0-472-11350-x (ib.)
05d000300 - UBBJUR L 25 Pla

L 25
Motzki, Harald
The origins of Islamic jurisprudence : Meccan fiqh
before the classical schools. - Leiden ; Boston, 2002. -
XVII, 326 s. - (Islamic history and civilization ; vol.
41)
ISBN 90-04-12131-5 (ib.)
04d018290 - UBBJUR L 48 Mot

L 28
Augdahl, Per
Rettskilder. - 3. utg. - Oslo, 1973. - 267 s.
ISBN 82-03-05656-3 (h.),82-03-05657-1 (ib.)
05d000478 - UBBJUR L 28 Aug eks. 2

L 30
Farnsworth, E. Allan
Alleviating mistakes : reversal and forgiveness for
flawed perceptions. - Oxford, 2004. - XIV, 216 s.
ISBN 0-19-927611-0 (ib.)
04d023345 - UBBJUR L 30 Far

L 44
Rasmussen, Arne Arvid
Forelesninger over rettshistorie. - Bergen, 1983. - 123
bl.
75d728379 - UBBJUR L 44 Ras

L 48
Motzki, Harald
The origins of Islamic jurisprudence : Meccan fiqh
before the classical schools. - Leiden ; Boston, 2002. -
XVII, 326 s. - (Islamic history and civilization ; vol.
41)
ISBN 90-04-12131-5 (ib.)
04d018290 - UBBJUR L 48 Mot

L 67
Ulpianus, Domitius
[Liber singularis regularum. Norsk]
Ulpians regler. - Oslo, 1930. - 71 s.
75d728364 - UBBJUR L boks 34

L 98.23
Sunde, Jørn Øyrehagen
Speculum legale : rettsspegelen : ein introduksjon til
den norske rettskulturen si historie i eit europeisk
perspektiv. - Bergen, c2005. - 409 s.
ISBN 82-450-0090-6 (h.)
05d000400 - UBBJUR Sun (PENSUM)
05d001022 - UBBJUR Sun eks. 2 (PENSUM)

L 98.23
Gulatingsloven. Norsk
Gulatingslovi. - 2. utg. - Oslo, 1952. - 392 s. -
(Norrøne bokverk ; 33)
75d728368 - UBBJUR L 98.23 Gul

L 101
The Oxford history of the laws of England. - Oxford, 2003-
. - b.
04d001561 - UBBJUR L 101 Oxf - status: kat,sub

L 121
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht. - Heidelberg
ISSN 1612-9229
04d020128 - UBBJUR L 17 Zei 1(2003/04)- . (Z - går
via Tidsskrift)

L 175
Kommunerevisors håndbok (CD-ROM)
Kommunerevisors håndbok : en samling av aktuelle lover
og forskrifter : standarder : nyttig info. - [Oslo]
05d000925 - UBBJUR L 14.1 Kom ( Siste utgave
oppbevares ) Siste utg.

L 181
Code europeen des contrats : avant-projet. - Ed. de poche
rev. et corr. - Milano, 2004-. - b.
04d002350 - UBBJUR L 181 Cod

L 206
Gjelsvik, Nikolaus
Norsk tingsrett : forelesninger. - 3. utg. - Oslo, 1936
. - XVII, 538 s.
75d728374 - UBBJUR L 206 Gje eks. 2 (MAG)

L 227
Skoghøy, Jens Edvin A.
Panterett. - Oslo, c2004. - 344 s.
ISBN 82-15-00531-4 (ib.)
05d000458 - UBBJUR L 227 Sko

L 238
Retten til fiskefeltene : seminar arrangert av Institutt
for fiskerifag Tromsø, 11.og 12. april 1980. - Tromsø,
1981. - III,129 s. - (Skriftserie fra Institutt for
fiskerifag. Serie D, Fiskeriorganisasjon ; 1/81)
75d728383 - UBBJUR L 1169 Ret

L 239
Dissemination of the results of biological studies 1997-
2000 : October 2004 : studies and support services
related to the common fisheries policy. - Luxembourg,
2005. - XXI, 350 s.
ISBN 92-894-8465-9 (h.)
05d002220 - UBBJUR/EDC L 239 Dis

L 271
Røed, Anne Cathrine
Foreldelse av fordringer : kommentarer til lov av 18.
mai 1979 nr 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte
foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen. - 2. utg. -
Oslo, 2004. - 815 s.
ISBN 82-02-24204-5 (ib.)
05d000581 - UBBJUR L 271 Røe

L 277.1
Wyller, Christian Fr.
Kjøpsretten i et nøtteskall. - 3. rev. utg. - Stavanger
, 1997. - 196 s.
ISBN 82-991251-7-0 (ib.)
05d000464 - UBBJUR Wyl eks. 4 (PENSUM)

L 277.3
Nielsen, Ruth
E-handelsret. - 2. reviderede udg. - København, 2004. -
417 s.
ISBN 87-574-0986-2 (h.)
04d010364 - UBBJUR L 277.3 Nie

L 277.4
Letterman, G. Gregory
UNIDROIT's rules in practice : standard international
contracts and applicable rules. - The Hague, c2001. - IX,
393 s.
ISBN 90-411-8863-0 (ib.)
04d018360 - UBBJUR L 277.4 Let

L 277.6
Doms- & materialesamling : til brug ved faget ejendomsjura.
- 6. udg. - København, 2004. - XIII, 782 s.
ISBN 87-7673-007-7 (h.)
05d000019 - UBBJUR L 15.2 Dom

L 277.6
Holm-Larsen, Jytte
Ejendomshandel : en håndbog. - 3. udg. - København : Nyt
Juridisk Forlag, 1999- . - 3 b.
3 : Håndbog i finansiering, 2004. - 238 s. - (3)
(hISBN 87-7673-005-5 (feil ISBN)
04d023806 - UBBJUR L 277.6 Hol/3

L 278
Farer og feller ved utleie. - Oslo, 2004. - 23 s.
ISBN 82-996999-0-8 (h.)
05d001554 - UBBJUR L boks 59

L 278
Hunter, Jason
Business tenancies : a guide to the new law. - London,
2004. - XVII, 182 s. - (Legislation guides)
ISBN 1-85328-956-6 (h.)
04d018846 - UBBJUR L 278 Hun

L 279
Hoffman, Scott L.
The law and business of international project finance. -
2nd ed. - The Hague, c2001. - LX, 723 s.
ISBN 1-57105-176-7 (ib.),90-411-8867-3
04d018356 - UBBJUR L 1205 Hof

L 284
Holmboe, C. Stub
Veksel- og sjekkretten : forelesninger holdt i
høstsemesteret 1937. - Oslo, 1960. - XI, 165 bl.
75d728376 - UBBJUR L 284 Hol

L 292
Stevens, Handley
Transport policy in the European Union. - Basingstoke,
Hampshire, 2004. - XVII, 276 s. - (European Union series)
ISBN 0-333-79356-0 (h.)
04d023358 - UBBJUR/EDC L 292 Ste

L 293
Forsdahl, Rolf
Reisejuss : for bransje, studenter og reisende. -
Bergen, c2004. - 205 s.
ISBN 82-450-0243-7 (h.)
05d000456 - UBBJUR L 299 For

L 296
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen
Fra etterprovisjon til avgangsvederlag :
handelsagentens sluttoppgjør i et historisk og komparativt
perspektiv. - Oslo, 2004. - 346 s.
05d000222 - UBBJUR L 296 Eft

L 299
Forsdahl, Rolf
Reisejuss : for bransje, studenter og reisende. -
Bergen, c2004. - 205 s.
ISBN 82-450-0243-7 (h.)
05d000456 - UBBJUR L 299 For

L 375
Unification of tort law : liability for damage caused by
others. - The Hague, c2003. - XIV, 336 s. - (Principles
of European tort law ; 7)
ISBN 90-411-2185-4 (ib.)
04d018844 - UBBJUR L 375 Uni

L 376 Wei
Weir, Tony
Tort law. - Oxford, 2002. - XXIV, 216 s. - (Clarendon
law series)
ISBN 0-19-924998-9 (h.)
04d018267 - UBBJUR L 376 Wei

L 378
Unification of tort law : contributory negligence. - The
Hague, c2004. - XIX, 300 s. - (Principles of European tort
law ; vol. 8)
ISBN 90-411-2220-6 (ib.)
04d018524 - UBBJUR L 378 Uni

L 378
Dahl, Dagfinn 1887-1967
Om ansvarsforsikring : samt systematisk register over
norske høiesterets-domme ierstatningssaker utenfor
kontraktsforhold 1901-1927. - Oslo, 1929. - 330 s.
05d000479 - UBBJUR L 460 Dah eks. 2

L 382
Unification of tort law : liability for damage caused by
others. - The Hague, c2003. - XIV, 336 s. - (Principles
of European tort law ; 7)
ISBN 90-411-2185-4 (ib.)
04d018844 - UBBJUR L 375 Uni

L 383
Tufte, Siri Koller
Erstatningsansvar ved mobbing i den offentlige
grunnskolen : med hovedvekt på kommunens erstatningsansvar.
- Oslo, 2004. - 143 s. - (Unipubskriftserier) (Institutt
for offentlig retts skriftserie ; nr 8/2004)
ISBN 82-8063-037-6 (h.)
75d728384 - UBBJUR L 17 Uni/2004:8

L 396
International Labour Organisation
Fundamental rights at work and international labour
standards. - Geneva, 2003. - VI, 133 s.
ISBN 92-2-113375-3 (h.)
04d010366 - UBBJUR L 396 Int

L 400
Jakhelln, Henning
Oversikt over arbeidsretten. - 3. utg. - [Oslo], 2004. -
687 s.
ISBN 82-04-10185-6 (h.)
05d000455 - UBBJUR Jak (PENSUM)
05d000862 - UBBJUR Jak eks. 2 (PENSUM)

L 406
Nicolaisen, Heidi
Permittering : konsekvenser av nye regler. - Oslo,
c2004. - 84 s. - (Fafo-rapport ; 459)
ISBN 82-7422-458-2 (h.)
05d001545 - UBBJUR L 406 Nic

L 407
Kollektiv arbeidsrett. - Oslo, c2004. - 520 s.
ISBN 82-15-00626-4 (ib.)
05d000577 - UBBJUR L 407 Kol

L 416
Aarbakke, Magnus
Aksjeloven og allmennaksjeloven : lov 13. juni 1997 nr.
44: lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni
1997 nr. 45: lov om
allmennaksjeselskaper(allmennaksjeloven). - 2. utg. - Oslo
, c2004. - 1396 s.
ISBN 82-15-00536-5 (ib.)
04d023360 - UBBJUR L 14.11 Aks
05d001106 - UBBJUR L 416 Aks eks. 2

L 434
Krüger Andersen, Paul
Aktie- og anpartsselskabsret. - 8. rev. udg. -
København, 2004. - XV, 639 s.
ISBN 87-574-1126-3 (ib.)
05d000109 - UBBJUR L 434 Kry

L 444
Reforming company and takeover law in Europe. - Oxford,
2004. - XXVI, 1104 s.
ISBN 0-19-927380-4 (ib.)
04d024050 - UBBJUR L 444 Ref

L 460
Dahl, Dagfinn 1887-1967
Om ansvarsforsikring : samt systematisk register over
norske høiesterets-domme ierstatningssaker utenfor
kontraktsforhold 1901-1927. - Oslo, 1929. - 330 s.
05d000479 - UBBJUR L 460 Dah eks. 2

L 487
Australia
[Trade Practices Act (1974)]
Trade Practices Act 1974. - 2004 ed. - Chatswood,
N.S.W., 2004. - LIII, 1023 s. - (Butterworths annotated
acts)
ISBN 0-409-32139-7 (h.)
04d016148 - UBBJUR L 564 Aus

L 487
Norwegian business law for the foreign businessman. - Oslo,
2004. - 194 s.
ISBN 82-997004-1-8 (h.)
05d001544 - UBBJUR L 487 Nor

L 487
Polish business law. - The Hague, c2003. - CXIII, 591 s.
ISBN 90-411-1992-2 (ib.)
04d018359 - UBBJUR L 487 Pol

L 488
Law of international trade : textbook. - 4th ed. - London,
c2003. - XXIII, 379 s.
ISBN 1-85836-500-7 (h.)
04d002090 - UBBJUR L 488 Law

L 488
Letterman, G. Gregory
UNIDROIT's rules in practice : standard international
contracts and applicable rules. - The Hague, c2001. - IX,
393 s.
ISBN 90-411-8863-0 (ib.)
04d018360 - UBBJUR L 277.4 Let

L 505
Regler for passasjer- og lasteskip m.v. (CD-ROM)
Regler for passasjer- og lasteskip m.v. ... - [Oslo]
05d000477 - UBBJUR L 14.1 Reg 2002- . 096

L 510
Steen, Herman
Tiden for skipets ankomst i lastehavnen ved
reisebefraktning : særlig om befrakterens krav på
erstatning og kanselleringved sen ankomst. - Oslo, c2004. -
V, 176 s. - (Marius ; nr 322)
75d728363 - UBBJUR L 17 Mar/322

L 531
Ben-Atar, Doron S.
Trade secrets : intellectual piracy and the origins of
American industrial power. - New Haven, Conn., c2004. -
XXI, 281 s.
ISBN 0-300-10006-x (ib.)
04d023400 - UBBJUR L 531 Ben

L 533
Knoph, Ragnar
Åndsretten. - Oslo, 1936. - XV, 643 s.
75d728367 - UBBJUR L 533 Kno eks. 2 (MAG)

L 552
Tande, Knut M.
Lenker til andres materiale på www som selvstendige
krenkelser av åvl. §2, åvl. §43 eller mfl. §1. - Bergen,
2004. - 318 s., [6] bl.
05d001654 - UBBJUR L 552 Tan

L 564
Australia
[Trade Practices Act (1974)]
Trade Practices Act 1974. - 2004 ed. - Chatswood,
N.S.W., 2004. - LIII, 1023 s. - (Butterworths annotated
acts)
ISBN 0-409-32139-7 (h.)
04d016148 - UBBJUR L 564 Aus

L 564
Competition, regulation and the new economy. - Oxford, 2004
. - VIII, 206 s.
ISBN 1-84113-384-1 (ib.)
03d035479 - UBBJUR L 564 Com

L 564
Korah, Valentine
An Introductory guide to EC competition law and
practice. - 8th ed. - Oxford, 2004. - LIV, 460 s.
ISBN 1-84113-397-3 (h.)
04d002642 - UBBJUR L 564 Kor

L 565
Furse, Mark
Competition law of the EC and UK. - 4th ed. - Oxford,
c2004. - XLII, 385 s.
ISBN 0-19-925880-5 (h.)
03d044599 - UBBJUR L 564 Fur

L 568
Nazzini, Renato
Concurrent proceedings in competition law : procedure,
evidence and remedies. - Oxford, 2004. - LVII, 500 s.
ISBN 0-19-927379-0 (ib.)
04d022180 - UBBJUR L 568 Naz

L 652
Stolleis, Michael
A history of public law in Germany 1914-1945. - Oxford,
2004. - XIV, 489 s.
ISBN 0-19-926936-x (ib.)
04d022590 - UBBJUR L 652 Sto

L 663
Farber, Daniel A.
Desperately seeking certainty : the misguided quest for
constitutional foundations. - Chicago, 2002. - XI, 208 s.
ISBN 0-226-23808-3 (ib.)
04d016791 - UBBJUR L 663 Far

L 667
Kramer, Larry D.
The people themselves : popular constitutionalism and
judicial review. - New York, 2004. - XII, 363 s.
ISBN 0-19-516918-2 (ib.)
04d018032 - UBBJUR L 667 Kra

L 708
Holth, Torhild B.
Implementering av et kjønnsperspektiv i norsk
flyktningerett. - Oslo, 2004. - III, 170, III, 186 s. -
(Unipub skriftserier) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 7/2004)
ISBN 82-8063-036-8 (h.)
75d728380 - UBBJUR L 17 Uni/2004:7

L 709
Brudner, Alan
Constitutional goods. - Oxford, 2004. - XII, 450 s.
ISBN 0-19-927466-5 (ib.)
04d023128 - UBBJUR L 709 Bru

L 709
Nørregaard, Marianne
Menneskerettighedskonventionens anvendelse mellem
private. - København, c2004. - 428 s.
ISBN 87-619-0812-6 (h.)
04d019945 - UBBJUR L 709 Nør

L 709
Sidel, Mark
More secure, less free? : antiterrorism policy & civil
liberties after September 11. - Ann Arbor, c2004. - 218 s
ISBN 0-472-11428-x (ib.)
04d022800 - UBBJUR L 860 Sid

L 710
Comparative study on the collection of data to measure the
extent and impact of discrimination within the United
States, Canada, Australia, the United Kingdom and the
Netherlands : Medis project (measurements and
discriminations). - Luxembourg, 2004. - 96 s. -
(Employment & social affairs, Fundamental rights & anti-
discrimination)
ISBN 92-894-8301-6 (h.)
05d002294 - UBBJUR/EDC L 710 Com

L 720
Norge
[Offentlighetsloven (1970)]
Offentlighetsloven : med kommentarer. - 2. utv. og rev.
utg. - Oslo, c1974. - 467 s. - (Opplæringsseksjonens lære-
og håndbokserie ; 2)
75d728369 - UBBJUR L 720 Fri eks. 2 (MAG)

L 727
Studies in the history of tax law. - Oxford, 2004. - XII,
417 s.
ISBN 1-84113-473-2 (ib.)
04d018492 - UBBJUR L 727 Stu

L 738
Mogensen, Inger
Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis. - København, 2004.
- 243 s.
ISBN 87-89319-59-1 (h.)
05d000309 - UBBJUR L 738 Mog

L 767
Studies in the history of tax law. - Oxford, 2004. - XII,
417 s.
ISBN 1-84113-473-2 (ib.)
04d018492 - UBBJUR L 727 Stu

L 771
Danmark
[Kursgevinstloven (2004)]
Kursgevinstloven : med kommentarer. - 2. udg. -
København, 2004. - 656 s.
ISBN 87-574-1049-6 (ib.)
05d000219 - UBBJUR L 771 Bør

L 773.3
Ali, Shazeeda A
Money laundering control in the Caribbean. - London ;
New York, c2003. - XXXI, 310 s. - (Studies in comparative
corporate and financial law ; vol. 16)
ISBN 90-411-9905-5 (ib.)
04d018358 - UBBJUR L 904 Ali

L 773.7
Kommunerevisors håndbok (CD-ROM)
Kommunerevisors håndbok : en samling av aktuelle lover
og forskrifter : standarder : nyttig info. - [Oslo]
05d000925 - UBBJUR L 14.1 Kom ( Siste utgave
oppbevares ) Siste utg.

L 783
Sexuality repositioned : diversity and the law. - Oxford,
2004. - XIII, 438 s.
ISBN 1-84113-489-9 (h.)
05d000326 - UBBJUR L 783 Sex

L 785
Glannon, Walter
Biomedical ethics. - New York, 2005. - 176 s. -
(Fundamentals of philosophy series)
ISBN 0-19-514431-7 (h.),0-19-514430-9 (ib.)
04d018019 - UBBJUR L 785 Gla

L 808.5
Energy security : managing risk in a dynamic legal and
regulatory environment. - Oxford, 2004. - XVIII, 490 s.
ISBN 0-19-927161-5 (ib.)
04d024049 - UBBJUR L 808.5 Ene

L 808.5
Norge
[Energiloven (1990)]
Energiloven : med kommentarer. - Oslo, 2004. - 398 s.
ISBN 82-05-34033-1 (ib.)
05d000327 - UBBJUR L 808.5 Mar

L 808.5
Helm, Dieter
Energy, the state, and the market : British energy
policy since 1979. - Oxford, 2003. - XVI, 457 s.
ISBN 0-19-926203-9 (ib.)
04d024047 - UBBJUR L 808.5 Hel

L 808.5
Sverige. El- och gasmarknadsutredningen
El- och naturgasmarknaderna : europeisk harmonisering :
delbetänkande. - Stockholm, 2003. - 460, [6] s. - (Statens
offentliga utredningar ; 2003:113)
ISBN 91-38-22034-2 (h.)
04d021687 - UBBJUR/EDC L 808.5 Sve

L 809
Forsdahl, Rolf
Reisejuss : for bransje, studenter og reisende. -
Bergen, c2004. - 205 s.
ISBN 82-450-0243-7 (h.)
05d000456 - UBBJUR L 299 For

L 823
Holth, Torhild B.
Implementering av et kjønnsperspektiv i norsk
flyktningerett. - Oslo, 2004. - III, 170, III, 186 s. -
(Unipub skriftserier) (Institutt for offentlig retts
skriftserie ; nr 7/2004)
ISBN 82-8063-036-8 (h.)
75d728380 - UBBJUR L 17 Uni/2004:7

L 823
Irregular migration and human rights : theoretical,
European and international perspectives. - Leiden, 2004.
- XXII, 462 s. - (Immigration and asylum law and policy in
Europe ; vol. 7)
ISBN 90-04-14011-5 (ib.)
04d018721 - UBBJUR L 823 Irr

L 830
Cort, Pia
PROFF - professionalisation of VET teachers for the
future. - Luxembourg, 2004. - 60 s. - (Cedefop Panorama
series ; 104)
ISBN 92-896-0327-5 (h.)
05d001679 - UBBJUR/EDC L 830 Cor

L 830
Identifying skill needs for the future : from research to
policy and practice. - Luxembourg, 2004. - 252 s. -
(Cedefop Reference series ; 52)
ISBN 92-896-0270-8 (h.)
05d002209 - UBBJUR/EDC L 830 Ide

L 830
Key data on information and communication technology in
schools in Europe. - Brussels, 2004. - 84 s.
ISBN 2-87116-370-7 (h.)
05d001912 - UBBJUR/EDC L 830 Key

L 836
Tufte, Siri Koller
Erstatningsansvar ved mobbing i den offentlige
grunnskolen : med hovedvekt på kommunens erstatningsansvar.
- Oslo, 2004. - 143 s. - (Unipubskriftserier) (Institutt
for offentlig retts skriftserie ; nr 8/2004)
ISBN 82-8063-037-6 (h.)
75d728384 - UBBJUR L 17 Uni/2004:8

L 837
Coyle, Sean
The Philosophical foundations of environmental law :
property, rights and nature. - Oxford, 2004. - XV, 228 s.
ISBN 1-84113-359-0 (ib.),1-84113-360-4 (h.)
04d018490 - UBBJUR L 837 Coy

L 837
Europakommisjonen
Proposal for a Council decision on the conclusion, on
behalf of the European Community, of the UN-ECE protocol
on pollutant release and transfer registers. - Brussels,
2004. - 43 s.
05d000098 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/635

L 837
Europakommisjonen
Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council concerning the establishment of a
European pollutant release and trasfer register and
amending Council directives 91/689/EEC and 96/61/EC. -
Brussels, 2004. - 35 s.
05d000096 - UBBJUR/EDC COM-hyllen 2004/634

L 837
International regimes and Norway's environmental policy :
crossfire and coherence. - Aldershot, c2004. - XIV, 240
s. - (Ashgate studies in environmental policy and
practice)
ISBN 0-7546-4226-7 (ib.)
04d023592 - UBBJUR/EDC L 837 Int

L 837.23
Green certificate systems and a greenhouse gas emission
permit trading system. - Copenhagen, c2003. - 122 s. -
(TemaNord ; 2003:535)
ISBN 92-893-0913-x (h.)
04d023529 - UBBJUR/EDC L 837.23 Gre

L 837.23
Gugele, Bernd
Greenhouse gas emission trends in Europe, 1990-2000 :
prepared by Bernd Gugele, Manfred Ritter, Katarina
Marecková ; European Environment Agency. European Topic
Centre on Air and Climate Change. - Luxembourg, 2002. -
167 s. - (Topic report ; 7/2002)
ISBN 92-9167-516-4 (h.)
05d001894 - UBBJUR/EDC L 837.23 Gug

L 837.23
Richter, Dorothee A. U.
Assessment and management of urban air quality in
Europe. - Luxembourg, 1998. - x, 141 s. - (EEA monogrph ;
5)
ISBN 92-9167-103-7 (h.)
05d001899 - UBBJUR/EDC L 837.23 Ric

L 850
Smith, Philip 1964-
Understanding criminal justice : sociological
perspectives. - London, 2005. - VII, 225 s.
ISBN 0-7619-4031-6 (ib.),0-7619-4032-4 (h.)
05d000412 - UBBJUR L 850 Smi

L 851
Zimring, Franklin E.
Punishment and democracy : three strikes and you're out
in California. - Oxford, 2001. - XI, 244 s. - (Studies in
crime and public policy)
ISBN 0-19-513686-1 (ib.)
04d002109 - UBBJUR L 851 Zim

L 860
Sidel, Mark
More secure, less free? : antiterrorism policy & civil
liberties after September 11. - Ann Arbor, c2004. - 218 s
ISBN 0-472-11428-x (ib.)
04d022800 - UBBJUR L 860 Sid

L 860
Terrorism as a challenge for national and international law
: security versus liberty?. - Berlin, c2004. - XI, 1484
s. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und
Völkerrecht ; Bd. 169)
ISBN 3-540-21225-6 (ib.)
04d022327 - UBBJUR L 860 Ter

L 862
Jönsson, Sverker
Straffansvar och modern brottslighet : en idékritisk
studie av straffansvar för juridiska personer. - Uppsala,
2004. - 248 s.
ISBN 91-7678-581-5 (h.)
05d001546 - UBBJUR L 862 Jøn

L 869
Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter.
- Oslo, c2004. - 151 s. - (PHS forskning ; 2004:2)
ISBN 82-7808-039-9 (h.)
75d728377 - UBBJUR L 17 PHS/2004:2
75d728378 - UBBJUR L 869 Org eks. 2

L 904
Organisert og økonomisk kriminalitet : myter og realiteter.
- Oslo, c2004. - 151 s. - (PHS forskning ; 2004:2)
ISBN 82-7808-039-9 (h.)
75d728377 - UBBJUR L 17 PHS/2004:2
75d728378 - UBBJUR L 869 Org eks. 2

L 904
Ali, Shazeeda A
Money laundering control in the Caribbean. - London ;
New York, c2003. - XXXI, 310 s. - (Studies in comparative
corporate and financial law ; vol. 16)
ISBN 90-411-9905-5 (ib.)
04d018358 - UBBJUR L 904 Ali

L 904
Andenæs, Johs.
Formuesforbrytelsene. - 6. utg. - Oslo, c1996. - XII,
225 s.
ISBN 82-00-22515-1 (ib.)
05d000476 - UBBJUR And eks. 4 (PENSUM)

L 911
Sunde, Lars Christian
Elektronisk dokumentfalsk. - Oslo, [2004]. - 109 s. -
(Unipubskriftserier) (Complex ; nr 6/2004)
ISBN 82-7226-083-2 (h.)
75d728375 - UBBJUR L 17 Com/2004:6

L 913
Dittrich, Mirjam
Facing the global terrorist threat : a European
response. - Brussels, 2005. - 78 s. - (EPC Working Paper ;
no 14)
05d002258 - UBBJUR/EDC L 913 Dit

L 914
Zimring, Franklin E.
Punishment and democracy : three strikes and you're out
in California. - Oxford, 2001. - XI, 244 s. - (Studies in
crime and public policy)
ISBN 0-19-513686-1 (ib.)
04d002109 - UBBJUR L 851 Zim

L 940
Walklate, Sandra
Gender, crime and criminal justice. - 2nd ed. -
Cullompton, 2004. - X, 237 s.
ISBN 1-84392-068-9 (h.)
05d000296 - UBBJUR L 940 Wal

L 950
Bunt, Henk van de
Prevention of organised crime : a situational approach.
- Meppel, c2003. - 102 s. - (Onderzoek en beleid ; 215)
ISBN 90-5454-425-2 (h.)
05d000077 - UBBJUR L 950 Bun

L 952
European sourcebook of crime and criminal justice
statistics : 2003. - 2nd ed. - Meppel, 2003. - 266 s. -
(Ondersoek en beleid ; 212)
ISBN 90-5454-408-2 (h.)
05d000071 - UBBJUR L 952 Eur

L 974
Hollander, Charles
Conflicts of interest & Chinese walls. - 2nd ed. -
London, 2004. - XLVII, 350 s.
ISBN 0-421-87810-x (ib.)
04d018460 - UBBJUR L 974 Hol

L 974
Lawyers and vampires : cultural histories of legal
professions. - Oxford, 2003. - VIII, 399 s.
ISBN 1-84113-312-4 (ib.),1-84113-519-4 (h.)
05d000108 - UBBJUR L 974 Law

L 990
Evers, Jan
Argumentationsanalys för jurister. - Lund, 1970. - 94
s.
75d728373 - UBBJUR L 10 Eve (MAG)

L 1047
Børresen, Pål
Konkurs : enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og
konkurs. - 5. utg. - Oslo, c2005. - 192 s.
ISBN 82-02-23735-1 (h.)
05d000454 - UBBJUR L 1047 Bør

L 1067
Jebens, Sverre Erik
Menneskerettigheter i straffeprosessen. - Oslo, c2004. -
686 s.
ISBN 82-02-23997-4 (ib.)
05d001103 - UBBJUR L 1067 Jeb

L 1081
Lindgren, Magnus
Brottsoffer i rättsprocessen : om ideala brottsoffer
och goda myndigheter. - Stockholm, 2004. - 410, 12, 18 s.
ISBN 91-7223-223-4 (h.)
05d001541 - UBBJUR L 1081 Lin

L 1086
Bjerke, Hans Kristian
Fengsling. - 2. rev. utg. - Oslo, 1981. - 204 s. -
(Skrifter / Institutt for kriminologi og strafferett,
Universitetet i Oslo ; 20)
ISBN 82-00-05582-5
75d728366 - UBBJUR L 1086 Bje eks. 2

L 1114
Applebaum, Anne
Gulag : fangeleirene i Sovjetunionen 1917-1986. - Oslo,
2004. - 708 s., pl.
ISBN 82-03-20787-1 (ib.),82-525-5902-6 (ib.)
05d000135 - UBBJUR L 1114 App

L 1144
Cassese, Antonio
International law. - 2nd ed. - Oxford, 2005 [i.e.2004].
- LIII, 558 s.
ISBN 0-19-925939-9 (h.)
03d037462 - UBBJUR L 1144 Cas

L 1163
Anaya, S. James
Indigenous peoples in international law. - 2nd ed. -
Oxford, 2004. - XI, 384 s.
ISBN 0-19-517349-x (ib.),0-19-517350-3 (h.)
04d018045 - UBBJUR L 1163 Ana

L 1163
Harlang, Christian
Retten til Thulelandet. - København, 1999. - 208 s.
ISBN 87-90528-08-5 (h.)
04d018790 - UBBJUR L 1163 Har

L 1164
Liu, Huawen
The obligations of states under the International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : the
Chinese case. - Oslo, c2004. - 46 s. - (Research notes /
Norwegian Centre for Human Rights ; 04/2004)
ISBN 82-90851-82-0 (h.)
75d728365 - UBBJUR L 17 Res/2004:4

L 1164
Døcker, Henrik
Menneskeret i Europa : beskyttelsessystemet i
Strasbourg. - 2. udgave. - [København], 2003. - 202 s.
ISBN 87-90744-36-5 (h.)
04d018829 - UBBJUR L 1209.2 Døc

L 1164
Banning, Theo R.G. van
The human right to property. - Antwerpen, c2002. - XVI,
445 s. - (School of human rights research series ; vol.
14)
ISBN 90-5095-203-8 (h.)
04d018823 - UBBJUR L 1164 Ban

L 1169
Retten til fiskefeltene : seminar arrangert av Institutt
for fiskerifag Tromsø, 11.og 12. april 1980. - Tromsø,
1981. - III,129 s. - (Skriftserie fra Institutt for
fiskerifag. Serie D, Fiskeriorganisasjon ; 1/81)
75d728383 - UBBJUR L 1169 Ret

L 1186.3
European Union law for the twenty-first century :
rethinking the new legal order. - Oxford, 2004. - 2 v.
04d002873 - UBBJUR L 1186.3 Eur

L 1186.3
Hartley, Trevor C.
European Union law in a global context : text, cases
and materials. - Cambridge, 2004. - XLVII, 434 s.
ISBN 0-521-82030-8 (ib.),0-521-52730-9 (h.)
04d018272 - UBBJUR L 1186.3 Har

L 1186.3
Law and governance in an enlarged European Union. - Oxford,
2004. - XXVII, 501 s.
ISBN 1-84113-426-0 (ib.)
05d000220 - UBBJUR L 1186.3 Law

L 1186.3
Senden, Linda
Soft law in European Community law. - Oxford, 2004. -
LVI, 533 s. - (Modern studies in European law ; Vol. 1)
ISBN 1-84113-432-5 (ib.)
05d000221 - UBBJUR L 1186.3 Sen

L 1186.3
Reich, Norbert
Understanding EU law : objectives, principles and
methods of community law. - Antwerpen, c2003. - XIII, 366
s.
ISBN 90-5095-324-7 (ib.)
04d018309 - UBBJUR L 1186.3 Rei

L 1186.42
Bengtsson, Rikard
Historisk brytpunkt i Europa : EU:s utvidgning. -
Stockholm, 2004. - 160 s.
ISBN 91-7150-949-6 (h.)
04d022485 - UBBJUR/EDC L 1186.42 Ben

L 1186.52
Aziz, Miriam
The Impact of European rights on national legal
cultures. - Oxford, 2004. - (Modern studies in European
law)
ISBN 1-84113-309-4 (ib.)
04d018673 - UBBJUR L 1186.52 Azi

L 1186.57
Ludlow, Peter
The Barcelona Council. - Brussels, 2002. - XII, 273 s. -
(European Council commentary ; Vol.1:2)
ISBN 90-77110-02-x (h.)
04d023238 - UBBJUR/EDC L 1186.57 Lud

L 1205
Hoffman, Scott L.
The law and business of international project finance. -
2nd ed. - The Hague, c2001. - LX, 723 s.
ISBN 1-57105-176-7 (ib.),90-411-8867-3
04d018356 - UBBJUR L 1205 Hof

L 1209.2
Døcker, Henrik
Menneskeret i Europa : beskyttelsessystemet i
Strasbourg. - 2. udgave. - [København], 2003. - 202 s.
ISBN 87-90744-36-5 (h.)
04d018829 - UBBJUR L 1209.2 Døc

L 1286
Motzki, Harald
The origins of Islamic jurisprudence : Meccan fiqh
before the classical schools. - Leiden ; Boston, 2002. -
XVII, 326 s. - (Islamic history and civilization ; vol.
41)
ISBN 90-04-12131-5 (ib.)
04d018290 - UBBJUR L 48 Mot