Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Rettsvitenskap

Nye bøker ved Det juridiske fakultetsbibliotek (inkl EDC) - januar 2004

Ordnet etter L-katalogen

L 1
Berntsen, Bredo
Politisk nøkkel : hjelpemidler for litteratur- og
datasøking i statsvitenskap : en annotert, selektiv
bibliografi med søkestrategi. - 3. utg. - Oslo, 2003. - 71
s.
ISBN 82-8037-004-8 (h.)
04d000663 - UBBJUR Ref L 1 Ber

L 1
Kongshavn, Halvor
Nordisk juridisk festskriftbibliografi : innholdet i
juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige : 1998-2002. - Oslo, 2003. - 259 s.
ISBN 82-05-32852-8 (ib.)
04d000659 - UBBJUR L 1 Kon eks. 2 (Oppstilt i
skranken)
04d000660 - UBBJUR L 1 Kon eks. 3 (Oppstilt i
skranken)
04d000661 - UBBJUR L 1 Kon eks. 4

L 6
Norsk biografisk leksikon / hovedredaktør: Jon Gunnar Arntzen
; leder av redaksjonsrådet: Knut Helle. - Oslo :
Kunnskapsforl., c1999- . - b.
ISBN 82-573-0734-3 (ib.)
7 : Njøs-Samuelsen, c2003. - 508 s. - (7)
ISBN 82-573-1009-3 (ib.)
03d045291 - UBBJUR Ref L 6 Nor/7

L 6
Syse, Jan P.
Ta ikke den ironiske tonen : tanker og taler av Jan P.
Syse. - Oslo, c2003. - 297 s.
ISBN 82-7547-144-3 (ib.)
03d045138 - UBBJUR L 661 Sys

L 10
Waddams, Stephen
Dimensions of private law : categories and concepts in
Anglo-American legal reasoning. - New York, 2003. - XXIII,
247 s.
ISBN 0-521-81643-2 (ib.),0-521-01669-x (h.)
03d038594 - UBBJUR L 124 Wad

L 10
Rohde, Karl Inge
Ideell og forenklet regel : materielle og tekniske
hensyn ved utforming av rettsregler. - Tromsø, 2002. - 65
bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 118)
75d728108 - UBBJUR L 17 Uni/118

L 11
Tvedt, Morten Walløe
Å skrive analyseoppgaver til eksamen. - Oslo, c2003. -
147 s.
ISBN 82-02-23287-2 (h.)
04d000188 - UBBJUR Tve eks. 2 (PENSUM)

L 11
Towards a European ius commune in legal education and
research (2001 : Maastricht)
Proceedings. - Antwerpen, c2002. - XVIII, 305 s. - (Ius
commune Europaeum ; vol. 40)
ISBN 90-5095-250-x (h.)
03d041206 - UBBJUR L 834 Tow

L 11.5
Dale, Martin Holger
Pantedekning i oppdrettsløsøre : konsesjonsregulering
og kapitaltilgang til norsk lakse- og ørretoppdrettsnæring
. - [Bergen], 2003. - 116 s.
04d001342 - UBBJUR Ref L 11.5 Dal

L 11.5
Hognerud, Inger-Lise
Fare for forvaring. - [Bergen], [2003]. - 134 bl.
04d001343 - UBBJUR Ref L 11.5 Hog

L 12.3
Deutsches Rechts-Lexikon / Herausgeber: Horst Tilch, Frank
Arloth. - 3. Aufl. - München : Beck, 2001. - b.
ISBN 3-406-43438-x (ib.)
Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2003. - XI, 499 s.
ISBN 3-406-49803-5 (ib.)
03d039018 - UBBJUR Ref L 12.3 Deu/Suppl

L 12.4
Veileder : byggesøknader for småhus : søknad og
dokumentasjon etter plan- og bygningsloven. - 6. utg. -
Oslo, 2001. - 152 s.
ISBN 82-92170-01-4 (h.)
04d000876 - UBBJUR Ref L 12.4 Vei

L 12.7
Narkotikastatistik 2002 : personer lagförda för
narkotikabrott. - Stockholm, 2003. - 55 s. - (BRÅ-
rapport ; 2003:9)
ISBN 91-38-32001-0 (h.)
75d728124 - UBBJUR L 17 Brå/2003:9

L 13.1
Blackstone's international law documents. - 6th ed. -
Oxford, 2003. - VI, 580 s. - (Blackstone's statutes)
ISBN 0-19-925945-3 (h.)
03d040588 - UBBJUR L 13.1 Bla

L 13.3
Maastricht-traktaten (1992)
Fördrag om Europeiska unionen. - 4. rev. uppl. -
Stockholm, 2003. - 546 s.
ISBN 91-39-20323-9 (h.)
03d026592 - UBBJUR L 13.3 Maa

L 13.9
International standard banking practice (ISBP) : for the
examination of documents under documentary credits. -
Paris, 2003. - 59 s. - (ICC Publication ; no. 645)
ISBN 92-842-1314-2 (h.)
03d041377 - UBBJUR L 13.9

L 14.1
Avtale- og regelverksamling for innenlands
betalingsformidling : inkl. Lov av 17. desember 1999 nr.
95 om betalingssystemer mv. - 6. utg. - Oslo, 2003. -
266 s. - (Småskrift / Finansnæringens hovedorganisasjon ;
nr 6-sept. 2003)
75d728117 - UBBJUR L 17 Fin/2003:6

L 14.1
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2003 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 27. februar
2003. - 43. utg. - Oslo, 2003. - 310 s.
ISBN 82-02-22634-1 (h.)
04d000662 - UBBJUR L 14.1 Veg

L 14.1
Norwegian company legislation : enacted on 13 June 1997,
with later amendments. - Oslo, 2001. - 221 s. - (Books
online)
ISBN 82-7082-144-6 (h.)
04d000464 - UBBJUR L 416 Nor eks. 2

L 14.1
New Norwegian company legislation : enacted on 13 June 1997.
- 2nd English ed. - Oslo, 1999. - 128 s.
ISBN 82-7082-087-3 (h.)
04d000465 - UBBJUR L 416 New eks. 2

L 14.3
Sverige
[Lover, etc.]
Karnov : svensk lagsamling med kommentarer. - Stockholm
ISSN 1402-6503
03d044106 - UBBJUR L 14.3 Kar 8 oppl.(2003/04)- .
(Z - går via Tidsskrift)

L 14.5
Storbritannia
[Lover, etc.]
Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. -
London : Butterworth
ISBN 0-406-21409-3
31(2003) : Nationality and immigration ; Negligence ;
Northern Ireland. - 2003 reissue, 2003. - 46, 1388 s. -
(Vol. 31)
ISBN 0-406-96993-0 (ib.)
03d045396 - UBBJUR L 14.5 Hal

L 14.5
Storbritannia
[Lover, etc.]
Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. -
London : Butterworth
ISBN 0-406-21409-3
Tables of statutes and consolidated index 2003-2004. - 4th
ed., c2003. - VII, 1369 s.
ISBN 0-406-96502-1 (h.)
03d045397 - UBBJUR L 14.5 Hal

L 14.5
Storbritannia
[Lover, etc.]
Halsbury's statutes of England and Wales. - 4th ed. -
London : Butterworth
ISBN 0-406-21409-3
50(2003) : Value added tax ; War and emergency ; Weights
and measures ; Wills. - 2003 reissue, 2003. - 37, 745
s. - (Vol. 50)
ISBN 0-406-97126-9 (ib.)
04d000110 - UBBJUR L 14.5 Hal

L 16.4
International environmental law reports. - Cambridge, 1999-
. - 5 b.
ISBN 0-521-64347-3 (ib.),0-521-64397-x (h.)
03d039932 - UBBJUR L 16.4 Int - status: kat,sub

L 17
Tolley's journal of professional negligence. - Croydon
ISSN 1741-7023
04d000949 - UBBJUR L 17 Tol 18(2002)nr 2- . (Z -
går via Tidsskrift)

L 17
Universitetet i Bergen
Plan for rettsstudiet og offentlig rett ... - Bergen
96d072444 - UBBJUR L 17 Uni 1987/88-2001/2002

L 19
The Cambridge companion to Rawls. - Cambridge, 2003. - XI,
585 s. - (Cambridge companions)
ISBN 0-521-65167-0 (ib.),0-521-65706-7 (h.)
03d039935 - UBBJUR L 19 Raw

L 19
Fortsatt uferdig : festskrift til Thomas Mathiesen. - Oslo,
2003. - 259 s.
ISBN 82-530-2523-8 (ib.)
04d000619 - UBBJUR L 19 Mat

L 19
Kongshavn, Halvor
Nordisk juridisk festskriftbibliografi : innholdet i
juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige : 1998-2002. - Oslo, 2003. - 259 s.
ISBN 82-05-32852-8 (ib.)
04d000659 - UBBJUR L 1 Kon eks. 2 (Oppstilt i
skranken)
04d000660 - UBBJUR L 1 Kon eks. 3 (Oppstilt i
skranken)
04d000661 - UBBJUR L 1 Kon eks. 4

L 19
Strafrecht aus nordischer Perspektive : Festschrift für
Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am
Max-Planck-Institut. - Aachen, 2003. - XI, 324 s. -
(Berichte aus der Rechtswissenschaft)
ISBN 3-8322-2069-0 (h.)
03d045077 - UBBJUR L 19 Cor

L 19
Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht:
festschrift für Günther Kaiser zum 70. Geburtstag. -
Berlin, c1998. - 2 b.
ISBN 3-428-09498-0 (ib.)
03d042951 - UBBJUR L 19 Kai

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
2(2) : Armed forces. - 4th ed. Reissue, 2003. - 628 s. -
(Vol. 2(2))
ISBN 0-406-92091-5 (ib.)
03d045161 - UBBJUR L 32

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
8(3)(2003) : Conflict of laws. - 4th ed. Reissue, 2003. -
468 s. - (Vol. 8(3))
ISBN 0-406-97088-2 (ib.)
03d045160 - UBBJUR L 32 Hal

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
55(2003) : Consolidated index (A-I). - 4th ed. Reissue,
2003. - IV, 1399 s. - (Vol. 55(2003))
ISBN 0-406-96751-2 (ib.)
03d045159 - UBBJUR L 32 Hal

L 32
Halsbury's laws of England/ [editor in chief: Lord Hailsham
of St. Marylebone, LordMackay of Clashfern]. - 4th ed. -
London : Butterworths, 1973- . - b.
ISBN 0-406-03400-1
56(2003) : Consolidated index (J-Z) : words and phrases. -
4th ed. Reissue, 2003. - IV, s. 1401-2912. - (Vol.
56(2003))
ISBN 0-406-96752-0 (ib.)
03d045157 - UBBJUR L 32 Hal

L 34.5
Pentikäinen, Merja
The applicability of the human rights model to address
concerns and the status of women. - Helsinki, 1999. - 164
s. - (Forum Iuris) (Research reports / Erik Castrén
Institute of International Law and Human Rights ; 1/1999)
ISBN 951-45-8829-0 (h.)
03d040679 - UBBJUR L 34.5 Pen

L 34.6
Developmental and autonomy rights of children : empowering
children, caregivers and communities. - Antwerpen, c2002
. - XII, 392 s.
ISBN 90-5095-224-0 (h.)
03d041205 - UBBJUR L 34.6 Dev

L 34.8
The Human rights of persons with intellectual disabilities
: different but equal. - Oxford, 2003. - XX, 551 s.
ISBN 0-19-826779-7 (ib.),0-19-926451-1 (h.)
03d040644 - UBBJUR L 34.8 Hum

L 122
Regional private laws and codification in Europe. - New
York, 2003. - XI, 321 s.
ISBN 0-521-82836-8 (ib.)
03d039419 - UBBJUR L 122 Reg

L 124
Waddams, Stephen
Dimensions of private law : categories and concepts in
Anglo-American legal reasoning. - New York, 2003. - XXIII,
247 s.
ISBN 0-521-81643-2 (ib.),0-521-01669-x (h.)
03d038594 - UBBJUR L 124 Wad

L 124
Smits, Jan M.
The making of European private law : towards a Ius
commune Europaeum as a mixed legal system. - Antwerp,
c2002. - XV, 306 s.
ISBN 90-5095-191-0 (h.)
03d041389 - UBBJUR L 124 Smi

L 128
Lookofsky, Joseph
Transnational litigation and commercial arbitration :
an analysis of American, European, and international law. -
2nd ed. - Copenhagen, c2004. - XIII, 905 s.
ISBN 87-574-0826-2 (h.),1-9294463-5-7 (h.)
03d044663 - UBBJUR L 1026 Loo (CD i skranken)

L 130
Solheim, Benny
ILO-konvensjonen nr. 169 artikkel 8 og norsk
sedvanesensur : illustrert gjennom Høyesteretts kjennelse,
publisert i Rt. 2001 side 1116. - Tromsø, 2003. - 63 bl. -
(Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 125)
75d728106 - UBBJUR L 17 Uni/125

L 135
Cutler, A. Claire
Private power and global authority : transnational
merchant law in the global political economy. - Cambridge,
2003. - XIV, 306 s. - (Cambridge studies in international
relations ; 90)
ISBN 0-521-82660-8 (ib.),0-521-53397-x (h.)
03d044662 - UBBJUR L 135 Cut

L 135
The Law and economics of marriage and divorce. - Cambridge,
2002. - IX, 232 s.
ISBN 0-521-80933-9 (ib.),0-521-00632-5 (h.)
03d039924 - UBBJUR L 599 Law eks. 2

L 157
Lynge Andersen, Lennart
Fonde og foreninger. - 5. rev. udg. - København, 2003. -
2 b.
03d039946 - UBBJUR L 157 Lyn

L 164
Blixt, Madeleine
Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. -
Stockholm, 2003. - 73 s. - (BRÅ-rapport ; 2003:11)
ISBN 91-38-32066-5 (h.)
75d728126 - UBBJUR L 17 Brå/2003:11

L 181
Treitel, G. H.
The law of contract. - 11th ed. - London, 2003. - CLII,
1117 s.
ISBN 0-421-78850-x (h.),0-421-78840-2 (ib.),0-421-
78830-5
03d040226 - UBBJUR L 181 Tre

L 182
Krüger, Kai
Avtaler mellom nærstående : streiftog i
kontraktsrettens familiære deler. - [Oslo], 2003. - S.
[281]-311
04d001291 - UBBJUR L boks 58

L 185
Lawson, Richard
Exclusion clauses and unfair contract terms. - 7th ed. -
London, 2003. - XXVII, 277 s.
ISBN 0-421-83860-4 (ib.)
03d039797 - UBBJUR L 185 Law (CD-ROM oppbevares i
skranken)

L 198
Inför en ändrad minerallag : vissa kompletterande
mineralpolitiska frågor. - Stockholm, 2002. - 287 s. -
(Ds ; 2002:65)
ISBN 91-38-21825-9 (h.)
03d038030 - UBBJUR L 236 Inf

L 227
Lindhartsen, Kristian J.
Spedisjon, realsikkerhet og prioritet. - Tromsø, 2002. -
52 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø,
Det juridiske fakultet ; nr 115)
75d728111 - UBBJUR L 17 Uni/115

L 229
Dale, Martin Holger
Pantedekning i oppdrettsløsøre : konsesjonsregulering
og kapitaltilgang til norsk lakse- og ørretoppdrettsnæring
. - [Bergen], 2003. - 116 s.
04d001342 - UBBJUR Ref L 11.5 Dal

L 236
Inför en ändrad minerallag : vissa kompletterande
mineralpolitiska frågor. - Stockholm, 2002. - 287 s. -
(Ds ; 2002:65)
ISBN 91-38-21825-9 (h.)
03d038030 - UBBJUR L 236 Inf

L 239
Gustavsen, Rune 1975-
Skyldformen uaktsomhet i fiskeriretten. - Tromsø, 2003.
- 68 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø,
Det juridiske fakultet ; nr 123)
75d728104 - UBBJUR L 17 Uni/123

L 239
Haug, Anne-Cathrine
Vilkåret i deltakerloven § 6 om "faktisk- kontroll" hos
majoritetseiende aktiv fisker. - Tromsø, 2003. - 62 bl. -
(Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 127)
75d728103 - UBBJUR L 17 Uni/127

L 246
Hauge, Katrine Broch
Konsesjonsplikt for tiltak i vassdrag etter
vassressurslova § 8. - Bergen, 2003. - 95, [8] s. - (Det
Juridiske fakultets skriftserie ; nr 90)
ISBN 82-7960-017-5 (h.)
75d728118 - UBBJUR L 17 Uni/90
75d728119 - UBBJUR L 246 Hau eks. 2
75d728120 - UBBJUR L 246 Hau eks. 3

L 270
Zimmermann, Reinhard 1952-
Comparative foundations of a European law of set-off
and prescription. - Cambridge ; New York, 2002. - [XII],
182 S.
ISBN 0-521-81461-8 (ib.)
03d041570 - UBBJUR 270 Zim

L 272
ICC Force Majeure Clause 2003 : ICC Hardship Clause 2003. -
Paris, 2003. - 23 s. - (ICC Publication ; no. 650)
ISBN 92-842-1319-3
03d041384 - UBBJUR L 272 ICC

L 277.6
Andersen, Njål Wang
Offentligrettslige mangler ved salg av bolig mellom
forbrukere : mangelsvurderingen der boligen avviker fra
offentligrettslige krav. - Tromsø, 2003. - 62 bl. - (Stor
særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det juridiske
fakultet ; nr 128)
75d728102 - UBBJUR L 17 Uni/128

L 277.6
Heiberg, Trine
Skjulte feil og mangler ved salg av fast eiendom mellom
forbrukere : om selve mangelsvurderingen. - Tromsø, 2003. -
58 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø,
Det juridiske fakultet ; nr 124)
75d728116 - UBBJUR L 17 Uni/124

L 277.6
Brøndbo, Kristoffer Dons
Selgerens og takstmannens ansvar for mangelfull
tilstandsrapport : etter avhl. § 3-7 og profesjonsansvaret
. - Tromsø, 2002. - 64 bl. - (Stor særavhandling /
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet ; nr 119)
75d728113 - UBBJUR L 17 Uni/119

L 293
Enger, Finn Jacob
Det nye luftbefordringsansvaret. - Oslo, 2003. - 22, 20
s. - (Marius ; nr 308)
75d728095 - UBBJUR L 17 Mar/308

L 296
Agencies in European and comparative perspective. -
Antwerpen, c2003. - VII, 179 s. - (Ius commune Europaeum ;
vol. 42)
ISBN 90-5095-285-2 (h.)
03d041207 - UBBJUR L 296 Age

L 299
Aarsheim, Hanne
Direktkrav vid 3PL-samarbeten : köparens möjligheter
att göra rättigheter och ansvar gällande gentemot
logistikern. - Oslo, 2003. - 103 s. - (Marius ; nr 306)
75d728092 - UBBJUR L 17 Mar/306

L 299
Lindhartsen, Kristian J.
Spedisjon, realsikkerhet og prioritet. - Tromsø, 2002. -
52 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø,
Det juridiske fakultet ; nr 115)
75d728111 - UBBJUR L 17 Uni/115

L 308
Joint ventures in the international arena. - Chicago, Ill.,
c2003. - IX, 227 s. - (International practitioner's
deskbook series)
ISBN 1-59031-135-3 (h.)
03d039739 - UBBJUR L 308 Joi

L 378
Charlesworth, John
Charlesworth & Percy on negligence. - 10th ed. - London :
Sweet & Maxwell, 2001. - CCXLVIII, 1068 s. - (The Common
law library ; 6)
ISBN 0-421-82590-1 (ib.)
Second cumulative supplemet : up to date to August 1, 2003,
2003. - XXIX, 109 s.
ISBN 0-421-84880-4 (h.)
03d045723 - UBBJUR L 378 Cha/Suppl

L 387
Solheim, Stig H.
Utmåling av menerstatning : med særlig fokus på
betydningen av individuelle forhold. - Tromsø, 2002. - 63
bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 117)
75d728109 - UBBJUR L 17 Uni/117

L 397
Building social Europe through the open method of co-
ordination. - P.I.E. Peter Lang, 2002. - 313 s. -
(Series "Work & Society" ; No. 34)
ISBN 90-5201-984-3 (h.)
03d043968 - UBBJUR/EDC L 397 Bui

L 400
Bell, Andrew C.
Employment law in a nutshell. - 2nd ed. - London, 2003.
- X, 140 s. - (Nutshells)
ISBN 0-421-78370-2 (h.)
03d038703 - UBBJUR L 400 Bel

L 400
Dege, Jan Tormod
Arbeidsrett : rettigheter og plikter i arbeidsforhold. -
Oslo, 2003. - LI, 1045 s.
ISBN 82-91531-06-4 (ib.)
03d043779 - UBBJUR L 400 Deg eks. 2

L 406
Fattari, Elisabeth Steen
Oppsigelsesvernet når virksomhetens ordinære drift
settesut på oppdrag: en analyse av arbeidsmiljølovens § 60
nr. 2 annet ledd. - Tromsø, 2003. - 61 bl. - (Stor
særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det juridiske
fakultet ; nr 122)
75d728105 - UBBJUR L 17 Uni/122

L 411
Corporate restructuring and the role of labour law. - The
Hague, 2003. - VI, 196 s. - (Bulletin of comparative
labour relations ; 47)
ISBN 90-411-1949-3 (h.)
03d037214 - UBBJUR L 411 Cor

L 413.1
European employment observatory review : spring 2003. -
Luxembourg, 2003. - 155 s.
04d001863 - UBBJUR/EDC L 413.1 Eur

L 416
Münchener Kommentar zum Aktiengesetz / herausgegeben von
Bruno Kropff, Johannes Selmer. - 2. Aufl.- München : Beck,
2000-. - 9 b.
ISBN 3-406-45300-7 (ib.)
3 : §§ 76-117 AktG ; MitbestG ; § 76 BetrVG 1952, 2004. -
XXXIV, 1479 s. - (Bd. 3)
ISBN 3-406-45303-1 (ib.)
04d000114 - UBBJUR L 416 Myn/3

L 416
Costa, Carla Tavares Da
The European company statute. - The Hague, c2003. - XI,
266 s. - (European business law and practice series ; vol.
19)
ISBN 90-411-2027-0 (ib.)
03d041216 - UBBJUR L 416 Cos

L 416
Norwegian company legislation : enacted on 13 June 1997,
with later amendments. - Oslo, 2001. - 221 s. - (Books
online)
ISBN 82-7082-144-6 (h.)
04d000464 - UBBJUR L 416 Nor eks. 2

L 416
Lutter, Marcus
GmbH-Gesetz : Kommentar. - 15., neubearb. und erw.
Aufl. - Köln, c2000. - XXIII, 1207 s.
ISBN 3-504-32478-3 (ib.)
03d041239 - UBBJUR L 416 Lut

L 416
New Norwegian company legislation : enacted on 13 June 1997.
- 2nd English ed. - Oslo, 1999. - 128 s.
ISBN 82-7082-087-3 (h.)
04d000465 - UBBJUR L 416 New eks. 2

L 431
New Norwegian company legislation : enacted on 13 June 1997.
- 2nd English ed. - Oslo, 1999. - 128 s.
ISBN 82-7082-087-3 (h.)
04d000465 - UBBJUR L 416 New eks. 2

L 435
Lie, Markus
Inhabilitet for daglig leder og styremedlem i
aksjeselskap og allmennaksjeselskap: en analyse av
vilkårene for inhabilitet etter asl./asal. § 6-27. -
Tromsø, 2003. - 101 bl. - (Stor særavhandling /
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet ; nr 126)
75d728107 - UBBJUR L 17 Uni/126

L 436
Truyen, Filip
Norway Seafoods-dommen : et signal om bedre
minoritetsvern?. - [København], 2003. - S. 343-356
04d001293 - UBBJUR L boks 58

L 438
Wilson, Joseph 1968-
Globalization and the limits of national merger control
laws. - The Hague, c2003. - XXVII, 370 s. - (International
competition law series ; vol. 10)
ISBN 90-411-1996-5 (ib.)
03d041217 - UBBJUR L 438 Wil

439
Lutter, Marcus
GmbH-Gesetz : Kommentar. - 15., neubearb. und erw.
Aufl. - Köln, c2000. - XXIII, 1207 s.
ISBN 3-504-32478-3 (ib.)
03d041239 - UBBJUR L 416 Lut

L 456
Haugen, Jan M.
Forsikringsrett - en innføring. - 2. utg. - Sandvika,
2002. - 328 s.
ISBN 82-7664-170-9 (h.)
04d000621 - UBBJUR L 456 Hau

L 459
Halvorsen, Bernhard
Beviskravet ved mistanke om at sikrede forsettlig har
fremkalt skadeforsikringstilfellet. - Tromsø, 2002. - 38
bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 121)
75d728115 - UBBJUR L 17 Uni/121

L 488
Hays, Thomas
Parallel importation under European Union law. - London
, 2004. - XLI, 445 s.
ISBN 0-421-86300-5 (ib.)
03d043244 - UBBJUR L 488 Hay

L 488
Booysen, Hercules
Principles of international trade law as a monistic
system. - Pretoria, 2003. - XV, 907 s.
ISBN 0-9584181-3-6 (ib.)
03d017217 - UBBJUR L 488 Boo

L 488
Choi, Won-Mog
'Like products' in international trade law : towards a
consistent GATT/WTO jurisprudence. - Oxford, 2003. - XXI,
265 s. - (International economic law)
ISBN 0-19-926078-8 (ib.)
03d040658 - UBBJUR L 488 Cho

L 488
Sarkar, Rumu
Transnational business law : a development law
perspective. - The Hague, c2003. - XLVIII, 419 s.
ISBN 90-411-9921-7 (ib.)
03d044665 - UBBJUR L 488 Sar

L 516
Ludvigsen, Kjell Clement
Last over bord : en gjennomgang av reglene om
oppryddingsansvar relatert til last, særlig containere,
som har falt over bord fra skip. - Oslo, 2003. - 59 s. -
(Marius ; nr 305)
75d728094 - UBBJUR L 17 Mar/305

L 519
Anda, Mats
Identifikasjonsinstituttet i Norsk sjøforsikringsplan
av 1996. - Oslo, 2003. - 99 s. - (Marius ; nr 307)
75d728088 - UBBJUR L 17 Mar/307

L 552
Nimmer, David
Copyright : sacred text, technology and the DMCA. - The
Hague, c2003. - X, 545 s.
ISBN 90-411-8876-2 (ib.)
02d039804 - UBBJUR L 552 Nim

L 552
Olofsson, Jessica
Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri
programvaraoch öppen källkod : en analys av
tillämpligheten i svensk rätt. - Stockholm, 2003. - 130 s.
- (IRI-rapport ; 2003:1)
75d728091 - UBBJUR L 17 IRI/2003:1

L 552
Singsangob, Aunya
Computer software and information licensing in emerging
markets : the need for a viable legal framework. - The
Hague, c2003. - XXIX, 302 s. - (International economic
development law series ; vol. 17)
ISBN 90-411-9907-1 (ib.)
03d041218 - UBBJUR L 552 Sin

L 561
Hays, Thomas
Parallel importation under European Union law. - London
, 2004. - XLI, 445 s.
ISBN 0-421-86300-5 (ib.)
03d043244 - UBBJUR L 488 Hay

L 562
Kragelund, Christian
Domænenavne : en juridisk håndbog. - København, c2003. -
270 s.
ISBN 87-619-0548-8 (h.)
03d044547 - UBBJUR L 562 Kra

L 562
Løvdal, Magnus A. Grape
Metatagging og blacklettering : kjennetegnsbruk i
Internetts meta-rom. - Tromsø, 2002. - 83 bl. - (Stor
særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det juridiske
fakultet ; nr 120)
75d728114 - UBBJUR L 17 Uni/120

L 563.5
Singsangob, Aunya
Computer software and information licensing in emerging
markets : the need for a viable legal framework. - The
Hague, c2003. - XXIX, 302 s. - (International economic
development law series ; vol. 17)
ISBN 90-411-9907-1 (ib.)
03d041218 - UBBJUR L 552 Sin

L 564
Hays, Thomas
Parallel importation under European Union law. - London
, 2004. - XLI, 445 s.
ISBN 0-421-86300-5 (ib.)
03d043244 - UBBJUR L 488 Hay

L 564
Bahr, Martin
Missbrauch der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung im
Bereich des Internet. - Frankfurt, 2003. - 327 s. -
(Schriften zum internationalen und vergleichenden
Privatrecht ; 5)
ISBN 3-631-39989-8 (h.)
03d038338 - UBBJUR L 564 Bah

L 564
Choi, Won-Mog
'Like products' in international trade law : towards a
consistent GATT/WTO jurisprudence. - Oxford, 2003. - XXI,
265 s. - (International economic law)
ISBN 0-19-926078-8 (ib.)
03d040658 - UBBJUR L 488 Cho

L 564
Konkurrenceretten i EU. - København, 2003. - XXVI, 878 s.
ISBN 87-574-0842-4 (h.)
04d001147 - UBBJUR L 564 Kon eks. 2

L 564
Mahlberg, Lothar
Der wettbewerbsrechtliche Gleichbehandlungsanspruch:
Vorsprung durch Verwaltungshandeln : Konkurrentenschutz
zwischen § 1 UWG und wirtschaftsverwaltungsrechtlicher
Konkurrentenklage. - Frankfurt, 2003. - XIII, 298 s. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 2,
Rechtswissenschaft ; vol. 3750)
ISBN 3-631-50785-2 (h.)
03d038342 - UBBJUR L 564 Mah

L 564
Woude, Marc van der
E.C. competition law handbook : 2003/2004. - 14th ed. -
London, 2003. - LXXXIV, 1115 s.
ISBN 0-421-85630-0 (h.)
03d041339 - UBBJUR L 564 Wou

L 564
The EC law of competition. - Oxford, 1999. - CXVIII, 961 s.
ISBN 0-19-876538-x (ib.)
03d039165 - UBBJUR L 564 EC

L 565
Dabbah, Maher M.
The internationalisation of antitrust policy. -
Cambridge, 2003. - XXIII, 322 s.
ISBN 0-521-82079-0 (ib.)
03d039410 - UBBJUR L 565 Dab

L 565
Jones, Clifford A.
Private enforcement of antitrust law in the EU, UK and
USA. - Oxford, 1999. - XLIII, 263 s.
ISBN 0-19-826868-8 (ib.)
03d039167 - UBBJUR L 565 Jon

L 570.2
Ziem, Claudia
Die Bedeutung der Pressefreiheit für die Ausgestaltung
der wettbewerbsrechtlichen und urheberrechtlichen Haftung
von Suchdiensten im Internet. - Frankfurt, 2003. - 317 s. -
(Europäische Hochschulschriften. Reihe 2,
Rechtswissenschaft ; Bd. 3751)
ISBN 3-631-51064-0 (h.)
03d038344 - UBBJUR L 570.2 Zie

L 583
Katz, Sanford N.
Family law in America. - Oxford, 2003. - XIX, 268 s.
ISBN 0-19-926434-1 (ib.)
03d040614 - UBBJUR L 583 Kat

L 584
The Law and economics of marriage and divorce. - Cambridge,
2002. - IX, 232 s.
ISBN 0-521-80933-9 (ib.),0-521-00632-5 (h.)
03d039924 - UBBJUR L 599 Law eks. 2

L 599
The Law and economics of marriage and divorce. - Cambridge,
2002. - IX, 232 s.
ISBN 0-521-80933-9 (ib.),0-521-00632-5 (h.)
03d039924 - UBBJUR L 599 Law eks. 2

L 622
Giertsen, Johan
Uskifte og lovvalg. - Oslo, 1995. - S. [261]-324
04d001282 - UBBJUR L boks 58

L 661
Syse, Jan P.
Ta ikke den ironiske tonen : tanker og taler av Jan P.
Syse. - Oslo, c2003. - 297 s.
ISBN 82-7547-144-3 (ib.)
03d045138 - UBBJUR L 661 Sys

L 663
Sunstein, Cass R.
Designing democracy : what constitutions do. - Oxford,
2001. - 280 s.
ISBN 0-19-514542-9 (ib.),0-19-515840-7 (h.)
03d040592 - UBBJUR L 663 Sun eks. 2

L 664
European Convention
Europas grundlag : framtidskonventets förslag till
konstitution för EU. - Stockholm, 2003. - 286 s.
ISBN 91-7150-928-3 (h.)
03d044051 - UBBJUR/EDC L 664 Eur

L 666
Andenæs, Johs.
Statsforfatningen i Norge. - 9. utg. - Oslo, c2004. -
XVIII, 459 s.
ISBN 82-15-00535-7 (ib.)
04d000947 - UBBJUR And (PENSUM)

L 666
The British constitution in the twentieth century. - Oxford
, c2003. - XVI, 795 s. - (British Academy centenary
monographs)
ISBN 0-19-726271-6 (ib.)
03d040589 - UBBJUR L 666 Bri

L 666
Tomkins, Adam
Public law. - Oxford, 2003. - XX, 231 s. - (Clarendon
law series)
ISBN 0-19-926077-x (h.)
04d000614 - UBBJUR L 666 Tom

L 700
Tallberg, Jonas
European governance and supranational institutions :
making states comply. - London, 2003. - XII, 175 s.
ISBN 0-415-31137-3 (ib.)
03d044259 - UBBJUR/EDC L 700 Tal

L 700
Rohde, Karl Inge
Ideell og forenklet regel : materielle og tekniske
hensyn ved utforming av rettsregler. - Tromsø, 2002. - 65
bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 118)
75d728108 - UBBJUR L 17 Uni/118

L 701
Pomoell, Jutta
European Union citizenship in focus. - Helsinki, 2003. -
VIII, 134 s. - (Forum Iuris) (Research reports / Erik
Castrén Institute of International Law and Human Rights ;
4/1999)
ISBN 951-45-9266-2 (h.)
03d040675 - UBBJUR L 701 Pom

L 709
Møse, Erik
Menneskerettigheter. - Oslo, c2002. - 590 s.
ISBN 82-02-19801-1 (ib.)
04d000405 - UBBJUR Møs eks. 3 (2. oppl. 2003) (PENSUM)

L 734
Public procurement. - Cheltenham, c2002. - 2 b. - (The
international library of critical writings in economics ;
144)
ISBN 1-84064-096-0 (ib.)
03d040596 - UBBJUR L 734 Pub

L 756
Veileder : byggesøknader for småhus : søknad og
dokumentasjon etter plan- og bygningsloven. - 6. utg. -
Oslo, 2001. - 152 s.
ISBN 82-92170-01-4 (h.)
04d000876 - UBBJUR Ref L 12.4 Vei

L 757
Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og
bygningsloven 1997. - 3. utg. - Oslo, 2003. - 208 s.
ISBN 82-7258-301-1 (h.)
04d000144 - UBBJUR L 757 Ren

L 766
Avtale- og regelverksamling for innenlands
betalingsformidling : inkl. Lov av 17. desember 1999 nr.
95 om betalingssystemer mv. - 6. utg. - Oslo, 2003. -
266 s. - (Småskrift / Finansnæringens hovedorganisasjon ;
nr 6-sept. 2003)
75d728117 - UBBJUR L 17 Fin/2003:6

766
International standard banking practice (ISBP) : for the
examination of documents under documentary credits. -
Paris, 2003. - 59 s. - (ICC Publication ; no. 645)
ISBN 92-842-1314-2 (h.)
03d041377 - UBBJUR L 13.9

L 767
Dam, Henrik
Skatteret : almen del 2003. - 4. udg. - København,
c2003. - 715 s. - (Skatteret)
ISBN 87-7762-378-9 (ib.)
03d038926 - UBBJUR L 767 Dam

L 772
Gjems-Onstad, Ole
Forslag til ny teknisk revidert merverdiavgiftslov med
samleforskrift. - Oslo, 2003. - 125 s. - (Skriftserie for
jus ; 4)
ISBN 82-05-32605-3 (h.)
04d000633 - UBBJUR L 772 Gje

L 773.7
Opsahl, Hanne
Ny bokføringslov : presentasjon av NOU 2002:20. - Oslo,
2003. - 134 s.
ISBN 82-92085-14-9 (h.),82-996726-0-0 (h.)
04d000706 - UBBJUR L 773.7 Ops

L 776
European social security and global politics. - The Hague,
c2003. - VII, 323 s. - (European Institute of Social
Security yearbook ; 6)
ISBN 90-411-1948-5 (ib.)
03d041219 - UBBJUR L 776 Eur

L 778
Economic and social rights under the EU charter of
fundamental rights : a legal perspective. - Oxford, 2003
. - XLIV, 327 s.
ISBN 1-84113-095-8 (ib.)
03d039277 - UBBJUR L 778 Eco

L 778
European Social Charter : collected texts. - 4th ed. -
Strasbourg, 2003. - 502 s.
ISBN 92-871-5253-5 (h.)
03d040753 - UBBJUR/EDC L 778 Eur

L 782
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg. - Stockholm, 2003.
- 143 s. - (Ds ; 2003:3)
ISBN 91-38-21843-7 (h.)
03d038029 - UBBJUR L 782 Ny

L 787
Narkotikastatistik 2002 : personer lagförda för
narkotikabrott. - Stockholm, 2003. - 55 s. - (BRÅ-
rapport ; 2003:9)
ISBN 91-38-32001-0 (h.)
75d728124 - UBBJUR L 17 Brå/2003:9

L 796
Aas, Vigleik M.
Militærnekteres rettslige stilling ved militær
mobilisering : en framstilling av retten til
samvittighetsfrihet i militærspørsmål også i en
krigssituasjon. - Tromsø, 2002. - 68 bl. - (Stor
særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det juridiske
fakultet ; nr 116)
75d728110 - UBBJUR L 17 Uni/116

L 810
International perspectives on consumers' access to justice.
- Cambridge, 2003. - XXII, 418 s.
ISBN 0-521-82432-x (ib.)
03d038781 - UBBJUR L 810 Int

L 816
Det utfordrende politiarbeidet : om krisehåndtering og
utradisjonelle etterforskningsmetoder :
Forskningskonferansen, 12. og 13. august 2003. - Oslo,
c2003. - 185 s. - (PHS forskning ; 2003:3)
ISBN 82-7808-037-2 (h.)
75d728129 - UBBJUR L 17 PHS/2003:3
75d728130 - UBBJUR L 816 Utf eks. 2

L 816
Politiarrestprosjektet
Politiarrestprosjektet. - [Oslo], 2002. - 1 b. (flere
fol.)
04d000625 - UBBJUR L 816 Pol

L 834
Towards a European ius commune in legal education and
research (2001 : Maastricht)
Proceedings. - Antwerpen, c2002. - XVIII, 305 s. - (Ius
commune Europaeum ; vol. 40)
ISBN 90-5095-250-x (h.)
03d041206 - UBBJUR L 834 Tow

L 837
How to convey OSH information effectively : the case of
dangerous substances. - Luxembourg, 2003. - 157 s. -
(Systems and programmes)
ISBN 92-9191-044-9 (h.)
04d001886 - UBBJUR/EDC L 837 How

L 837.2
Pallemaerts, Marc
Toxics and transnational law : international and
European regulation of toxic substancesas legal symbolism.
- Portland, 2003. - XXIII, 767 s. - (Studies in
international law ; vol. 2)
ISBN 1-84113-129-6 (ib.)
03d044666 - UBBJUR L 1202 Pal

L 837.2
Xue, Hanqin
Transboundary damage in international law. - Cambridge,
c2003. - XXX, 368 s. - (Cambridge studies in international
and comparative law)
ISBN 0-521-81423-5 (ib.)
03d038332 - UBBJUR L 1202 Xue

L 837.4
Buckens, Marie-Martine
Environmental liability : where the new EU directive
falls short. - Bruxelles, 2003. - 79 s. - (Features from
Europe environment)
03d037008 - UBBJUR/EDC L 837.4 Buc

L 837.5
Norge
[Vegtrafikkloven (1965)]
Vegtrafikklovgivningen 2003 : vegtrafikkloven med
trafikkregler og forskrifter : ajourført pr 27. februar
2003. - 43. utg. - Oslo, 2003. - 310 s.
ISBN 82-02-22634-1 (h.)
04d000662 - UBBJUR L 14.1 Veg

L 849
Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht:
festschrift für Günther Kaiser zum 70. Geburtstag. -
Berlin, c1998. - 2 b.
ISBN 3-428-09498-0 (ib.)
03d042951 - UBBJUR L 19 Kai

L 854
Hirst, Michael
Jurisdiction and the ambit of the criminal Law. -
Oxford, 2003. - L, 359 s.
ISBN 0-19-924539-8 (ib.)
03d040607 - UBBJUR L 854 Hir

L 855
Persecuciòn penal nacional de crímenes internacionales
enAmérica Latina y España. - St. Augustin b. Bonn, c2003
. - 746 s.
ISBN 9974-7677-1-7 (h.)
04d001188 - UBBJUR L 855 Per

L 867
Gustavsen, Rune 1975-
Skyldformen uaktsomhet i fiskeriretten. - Tromsø, 2003.
- 68 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø,
Det juridiske fakultet ; nr 123)
75d728104 - UBBJUR L 17 Uni/123

L 874
Thomassen, Gunnar
Korrupsjon i politiet : former, årsaker og mottiltak. -
Oslo, c2003. - 44 s. - (PHS forskning ; 2003:2)
ISBN 82-7808-036-4 (h.)
75d728127 - UBBJUR L 17 PHS/2003:2
75d728128 - UBBJUR L 874 Tho eks. 2

L 904
Förebyggande metoder mot ekobrott : en antologi. -
Stockholm, 2003. - 250 s. - (BRÅ-rapport ; 2003:10)
ISBN 91-38-32002-9 (h.)
75d728125 - UBBJUR L 17 Brå/2003:10

L 913
Vang, Hans
Straffansvar for finansiering av terrorisme. - Tromsø,
2003. - 64 bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i
Tromsø, Det juridiske fakultet ; nr 129)
75d728101 - UBBJUR L 17 Uni/129

L 922
Hognerud, Inger-Lise
Fare for forvaring. - [Bergen], [2003]. - 134 bl.
04d001343 - UBBJUR Ref L 11.5 Hog

L 927
Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht:
festschrift für Günther Kaiser zum 70. Geburtstag. -
Berlin, c1998. - 2 b.
ISBN 3-428-09498-0 (ib.)
03d042951 - UBBJUR L 19 Kai

L 929
Förebyggande metoder mot ekobrott : en antologi. -
Stockholm, 2003. - 250 s. - (BRÅ-rapport ; 2003:10)
ISBN 91-38-32002-9 (h.)
75d728125 - UBBJUR L 17 Brå/2003:10

L 929
Strandbakken, Asbjørn
Norsk kronikk. - København, 2003. - S. [237]-286
04d001157 - UBBJUR L boks 58

L 930
Gibson, Mary 1950- .
Born to crime : Cesare Lombroso and the origins of
biological criminology. - Westport, Ct., 2002. - XII, 272
s. - (Italian and Italian American studies)
ISBN 0-275-97062-0 (ib.)
03d038262 - UBBJUR L 936 Gib

L 936
Gibson, Mary 1950- .
Born to crime : Cesare Lombroso and the origins of
biological criminology. - Westport, Ct., 2002. - XII, 272
s. - (Italian and Italian American studies)
ISBN 0-275-97062-0 (ib.)
03d038262 - UBBJUR L 936 Gib

L 951
Blixt, Madeleine
Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. -
Stockholm, 2003. - 73 s. - (BRÅ-rapport ; 2003:11)
ISBN 91-38-32066-5 (h.)
75d728126 - UBBJUR L 17 Brå/2003:11

L 951
Frodlund, Åsa
KRIS : en kartläggning av föreningen Kriminellas
Revansch i Samhället. - Stockholm, 2003. - 64 s. - (BRÅ-
rapport ; 2003:7)
ISBN 91-38-31999-3 (h.)
75d728123 - UBBJUR L 17 Brå/2003:7

L 1019
Halvorsen, Bernhard
Beviskravet ved mistanke om at sikrede forsettlig har
fremkalt skadeforsikringstilfellet. - Tromsø, 2002. - 38
bl. - (Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 121)
75d728115 - UBBJUR L 17 Uni/121

L 1026
Lookofsky, Joseph
Transnational litigation and commercial arbitration :
an analysis of American, European, and international law. -
2nd ed. - Copenhagen, c2004. - XIII, 905 s.
ISBN 87-574-0826-2 (h.),1-9294463-5-7 (h.)
03d044663 - UBBJUR L 1026 Loo (CD i skranken)

L 1026
Bernstein, Ronald
Bernstein's handbook of arbitration and dispute
resolution practice. - 4th ed. - London, 2003. - 2 b.
ISBN 0-421-75760-4 (ib.)
03d043675 - UBBJUR L 1026 Ber

L 1028
Falkanger, Thor
Tvangsfullbyrdelse : et kompendium. - 2. utg. - Oslo,
2000. - 88 s.
ISBN 82-15-00044-4 (h.)
03d040348 - UBBJUR L 1028 Fal eks. 2

L 1058
Insolvency legislation as an aid in restructuring companies.
- [S.l.], 2003. - 148 s.
04d001149 - UBBJUR L 1058 Ins

L 1060
Giertsen, Johan
Ugyldighet og forutsetningssvikt ved skifterettslig
gjeldsovertagelse. - Oslo, 1999. - S. 218-228
04d001295 - UBBJUR L boks 58

L 1060
Giertsen, Johan
Ansvar på privat skifte for forpliktelser pådratt etter
dødsfallet. - Oslo, 1998. - S. 300-305
04d001294 - UBBJUR L boks 58

L 1064
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg. - Stockholm, 2003.
- 143 s. - (Ds ; 2003:3)
ISBN 91-38-21843-7 (h.)
03d038029 - UBBJUR L 782 Ny

L 1073
European criminal procedures. - Cambridge, 2002. - LVI, 775
s.
ISBN 0-521-59110-4 (ib.)
03d039927 - UBBJUR L 1073 Eur

L 1075
Hirst, Michael
Jurisdiction and the ambit of the criminal Law. -
Oxford, 2003. - L, 359 s.
ISBN 0-19-924539-8 (ib.)
03d040607 - UBBJUR L 854 Hir

L 1077
Johannessen, Roy-Arne
Rettshjelp i landlige strøk : en rettssosiologisk
analyse av behovet for juridisk bistand blant befolkningen
i distriktene : illustrert ved en rettshjelpsundersøkelse
foretatt i to utkantstrøk i Troms (rettshjelpsundersøkelsen
1999). - Tromsø, 2002. - 67 bl. - (Stor særavhandling /
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet ; nr 114)
75d728112 - UBBJUR L 17 Uni/114

L 1086
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg. - Stockholm, 2003.
- 143 s. - (Ds ; 2003:3)
ISBN 91-38-21843-7 (h.)
03d038029 - UBBJUR L 782 Ny

L 1116
Rognaldsen, Svein
Evaluering av fengselsundervisningen med vekt på
systemnivået og kriminalomsorgens totale
opplæringsvirksomhet. - [Bergen], [2003]. - 186 s. -
(Evalueringen av fengselsundervisningen, rapport ; 2, 03)
ISBN 82-996793-1-1 (h.)
75d728097 - UBBJUR L 17 Eva/2003:2

L 1146
Global politikk : krig, diplomati, handel og
nyhetsformidling i praksis. - Oslo, c2002. - 357 s.
ISBN 82-02-21272-3 (h.)
03d040637 - UBBJUR L 1146 Glo

L 1163
Solheim, Benny
ILO-konvensjonen nr. 169 artikkel 8 og norsk
sedvanesensur : illustrert gjennom Høyesteretts kjennelse,
publisert i Rt. 2001 side 1116. - Tromsø, 2003. - 63 bl. -
(Stor særavhandling / Universitetet i Tromsø, Det
juridiske fakultet ; nr 125)
75d728106 - UBBJUR L 17 Uni/125

L 1163
Makkonen, Timo
Identity, difference and otherness : the concepts of
'people', 'indigenous people' and 'minority' in
international law. - Helsinki, 2000. - VIII, 173 s. -
(Forum Iuris) (Research reports / Erik Castrén Institute
of International Law and Human Rights ; 7/2000)
ISBN 951-45-9404-5 (h.)
03d040672 - UBBJUR L 1163 Mak

L 1163
Puurunen, Tapio
The Committee on Amnesty of the Truth and
Reconciliation Commission of South Africa. - Helsinki,
2000. - XIV, 220 s. - (Forum Iuris) (Research reports /
Erik Castrén Institute of International Law and Human
Rights ; 6/2000)
ISBN 951-45-9021-x (h.)
03d040674 - UBBJUR L 1163 Puu

L 1164
Høstmælingen, Njål
Internasjonale menneskerettigheter. - Oslo, c2003. -
494 s.
ISBN 82-15-00384-2 (ib.)
04d000494 - UBBJUR Høs (PENSUM)

L 1169
International maritime boundaries / edited by Jonathan I.
Charney and Lewis M. Alexander. - Dordrecht : Martinus
Nijhoff Publishers, 1991-2002. - 4 b.
ISBN 0-7923-1187-6 (ib.)
4 : The Hague, c2002. - XXII, s. 2622-3195. - (Vol. 4)
ISBN 90-411-1954-x (ib.)
03d039014 - UBBJUR L 1169 Int/4

L 1185
Engström, Viljam
Realizing the global compact. - Helsinki, 2002. - VIII,
92 s. - (Forum Iuris) (Research reports / Erik Castrén
Institute of International Law and Human Rights ; 10/2002)
ISBN 952-10-0378-2 (h.)
03d040667 - UBBJUR L 1185 Eng

L 1186.6
Bergström, Carl Fredrik
Comitology : delegation of powers in the European Union
and the committee system. - Stockholm, c2003. - XVI, 426
s.
ISBN 91-7265-734-0 (h.)
04d001144 - UBBJUR L 1186.6 Ber

L 1186.11
The Politics of Europeanization. - Oxford, 2003. - XII, 351
s.
ISBN 0-19-925209-2 (h.),0-19-925208-4 (ib.)
03d044556 - UBBJUR L 1186.11 Pol

L 1186.41
Devuyst, Youri
The European Union at the crossroads : the EU's
institutional evolution from the Schuman Plan tothe
European Convention. - 2nd ed. entirely rev. and updated. -
Bruxelles, 2003. - 199 s. - (European policy, no. 27)
ISBN 0-8204-6600-x (h.),90-5201-183-4 (h.)
03d041212 - UBBJUR/EDC L 1186.41 Dev

L 1186.57
Seierstad, Dag
Hvis EU er svaret, hva er da spørsmålet?. - Oslo, c2003
. - 128 s. - (Nei til EUs årbok ; 2003)
ISBN 82-91026-30-0 (ib.)
04d001850 - UBBJUR/EDC L 1186.57 Sei

L 1202
Pallemaerts, Marc
Toxics and transnational law : international and
European regulation of toxic substancesas legal symbolism.
- Portland, 2003. - XXIII, 767 s. - (Studies in
international law ; vol. 2)
ISBN 1-84113-129-6 (ib.)
03d044666 - UBBJUR L 1202 Pal

L 1202
Sands, Philippe
Principles of international environmental law. - 2nd
ed. - Cambridge, c2003. - CXXX, 1116 s.
ISBN 0-521-81794-3 (ib.),0-521-52106-8 (h.)
03d039802 - UBBJUR L 1202 San

L 1202
Xue, Hanqin
Transboundary damage in international law. - Cambridge,
c2003. - XXX, 368 s. - (Cambridge studies in international
and comparative law)
ISBN 0-521-81423-5 (ib.)
03d038332 - UBBJUR L 1202 Xue

L 1202
International environmental law reports. - Cambridge, 1999-
. - 5 b.
ISBN 0-521-64347-3 (ib.),0-521-64397-x (h.)
03d039932 - UBBJUR L 16.4 Int - status: kat,sub

L 1213
Korhonen, Outi
International governance in post-conflict situations. -
Helsinki, 2001. - XII, 179 s. - (Forum Iuris) (Research
reports / Erik Castrén Institute of International Law and
Human Rights ; 9/2001)
ISBN 951-45-9946-2 (h.)
03d040669 - UBBJUR L 1213 Kor

L 1215
Dinstein, Yoram
War, aggression and self-defense. - 3rd ed. - Cambridge
, 2001. - XXVIII, 300 s
ISBN 0-521-79344-0 (ib.),0-521-79758-6 (h.)
03d039804 - UBBJUR L 1215 Din

L 1286
Vikør, Knut S.
Mellom Gud og stat : ei historie om islamsk lov og
rettsvesen. - Oslo, 2003. - 396 s.
ISBN 82-430-0287-1 (ib.)
03d045335 - UBBJUR L 1286 Vik

L 1300
Kantanen, Eeva
Petoro - partner og verdiforvalter : en rettslig
analyse av den nye forvalterordningen for SDØE. - Oslo,
2003. - X, 163 s. - (Marius ; 304)
75d728093 - UBBJUR L 17 Mar/304

L 1401
Aktuell IT-rätt : studentuppsatser från specialkursen i IT-
rätt 2001. - Stockholm, 2002. - 155 s. - (IRI-rapport ;
2002:1)
75d728096 - UBBJUR L 17 IRI/2002:1

L 1402
Computer law. - 5th ed. - Oxford, 2003. - XLVII, 501 s.
ISBN 0-19-926350-7 (h.)
03d040652 - UBBJUR L 1402 Com