UB Bergen : Bibliotek for juridiske fag : Studentsider

Studentsider: kursplaner og litteratur jus

Ny nettside:

uib.no/ub


Fra Studieplan for mastergradsstudiet i rettsvitenskap ved UiB (noe redigert):

Første studieår
Examen philosoficum (10 studiepoeng)
Ex Fac Juridisk forprøve (10 stp)
Jus111 Forvaltningsrett I (10 stp)
Jus112 Arve- og familierett (12 stp)
Jus113 Kontraktsrett I (10 stp)
Jus114 Juridisk metode (8 stp)

Andre studieår
Jus121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner (17 stp)
Jus122 Erstatningsrett (13 stp)
Jus123 Forvaltningsrett II (17 stp)
Jus124 Tingsrett (13 stp)

Tredje studieår
Jus131 Kontraktsrett II ( 15 stp)
Jus132 Pengekravsrett (10 stp)
Jus133 Rettskilde- og metodelære (10 stp)
Jus134 Sammenlignende rett og rettshistorie (10 stp)
Jus135 Rettsstat og menneskerettigheter (15 stp)

Fjerde og femte studieår
Jus241 Strafferett (20 stp)
Jus242 Rettergang (20 stp)
Jus243 Alminnelig formuerett (20 stp)

Valgemner
alle 15 studiepoeng, hvis ikke annet angitt
Jus301 Arbeidsrett
Jus302 Bygge- og entrepriserett
Jus308 Kommunalrett
Jus310 Petroleumsrett
Jus311 Politirett
Jus314 Skatterett 2: bedrifts- og kapitalskattelegging og internasjonal skatterett
Jus316 Skatterett 1: alminnelig skatterett
Jus317 American Law and Legal System
Jus318 Politi- og påtalerett (30 stp)
Jus321 Sammenslutningsrett I
Jus322 Sammenslutningsrett II
Jus325 Rettshjelp (30 stp)
Jus326 Konkurranserett I (30 stp)
Jus327 Internasjonal privatrett
Jus328 Konkurranserett II
Jus329 Universitetspedagogisk veiledning
Jus330 Forhåndsgodkjent prosedyrekonkurranse
Jus333 Immaterialrett: opphavs-, patent-, design- og markedsføringsrett (30 stp)
Jus340 Economic analysis of law
Jus341 International and European Copyright Law
Jus350 EU and EEA International Public and Utilities Contract Law (30 ects credits)
Jus354 Legal Philosophy (30 ects credits)
Jus355 Comparative Company Law and Issues with Law and Economics
Jus356 Competition law (30 ects credits)
Jus358 Comparative Private Law
Jus359 Comparative Company Law and Issues with Law and Economics (30 ects credits)
Jus360 Economic, Social and Cultural Human Rights: With a Special Focus
              on Economic, Social and Cultural Rights (20 ects credits)
Jus361 International Humanitarian Law (7.5 ects credits)
Jus362 International Law and the War against Terror (7.5 ects credits)

Andre emner
Jus250 Helserett - Welfare Law:
       A) Rett til helsehjelp og sosiale ytelser (10 stp)
       B) Autonomi og tvang i helsesektoren (10 stp)
       C) Human Rights and the Welfare State (10 ects credits)
Jus258 Konkurranserett - Competition Law:
       A) Norsk konkurranserett (10 stp)
       B) Competition Law (10 ects credits)
Jus274 Comparative Company Law & Economics:
       I: Theory and Structure (15 ects credits)
Jus296 Dispute Resolution and Negotiation (5 ects credits)
Jus297 Complex Business Contracts (5 ects credits)
Jus298 Internasjonal sivilprosess - utvalgte emner (5 stp)
Jus299 Pasientrettigheter (5 stp)

Emner under andre studieprogrammer
Jur601 Innføring i juridiske emner (15 stp)
Jur602 Praktisk arbeidsrett (15 stp)
Jur103 Arbeidslivets rett (15 stp)
Kyst205 Juridiske rammer i kystsoneforvaltningenn (10 stp)