UB Bergen : Bibliotek for juridiske fag : Studentsider jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Velkommen til å bruke PC-er i
biblioteket: studentenes læringssenter


Biblioteket - et læringssenter med PC-er
*
Biblioteket tilbyr studentene 19 studie-PC-er, i tillegg til syv terminaler
* PC-ene kommer du inn i via ditt brukernavn og passord
* Vi tilbyr trådløst samband til dem som har utstyr for dette (se veiledning her eller
  gul brosjyre nr 13
som fåes i biblioteket)

Vi har følgende reglement for bruken av studie-PC-ene:

Reservasjon
* PC-ene kan kun brukes mot reservasjon
* Reservér i skranken for inntil to timer pr dag
* Reservasjon kan gjøres for samme dag og dagen etter
* Er PC-en ikke tatt i bruk etter ti minutter, bortfaller reservasjonen

For studier og informasjonssøk
* PC-ene tilbys juridiske studenter som arbeider med oppgaver, informasjonssøk og
  lignende - f.eks studenter med hjemmeeksamen
* Via Bibliotekportalen og våre hjemmesider får du tilgang til en rekke databaser
* Bruk egen skriver - såkalt pay-print via SafeCom

Individuelt arbeid, gruppearbeid og kurs
* Vi har ni PC-er langs vinduet pluss én i EUi-en for individuelt arbeid
* Vi har ni PC-er for gruppearbeid (flere sammen rundt én PC)
* PC-arealet er ikke et stille område, men vi ber like fullt om en viss ro
* PC-ene vil noen ganger være opptatt i forbindelse med kurs eller lignende

Vi vil svært gjerne ha synspunkter på hvordan våre elektroniske tilbud
kan fungere best mulig. Velkommen til studentenes bibliotek på Dragefjellet!

Se ellers vår gule brosjyre nr 8.

Revidert aug. 2007