UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Elektroniske juridiske serier

Elektroniske serier i Lovdata

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Lovdata har gjort en rekke serier og forskjellige typer rettslig praksis tilgjengelig i elektronisk innpakning. Nedenfor er en oversikt over de fleste av disse - med direktepekere mot enkeltbaser i Lovdata.
Oversikten gir kun adgang for Universitetet i Bergen (unntatt hvor gratis).