Universitetsbiblioteket i Bergen : Bibliotek for juridiske fag : Studentsider

Eksamensoppgaver og
sensorveiledninger: jus

Ny nettside:

uib.no/ub


Bergen

Masterstudiet
   ° Forprøve/Ex.fac 2003-
   ° Første studieår 2003-
   ° Andre studieår 2003-
   ° Tredje studieår 2003-
   ° Fjerde studieår 2004-
   ° Valgemner 1995-

Cand.jur-studiet
   ° Forprøve 2000-2004
   ° Første avd 1995-2004
   ° Andre avd 1995-2004
   ° Tredje avd 1995-2005
   ° Fjerde avd 1985-2007
   ° Valgemner 1995-

Offentlig rett
   ° Offentlig rett 1980-2004

Tromsø

Masterstudiet
   ° Ex.fac 2003-
   ° Første avd 2003-  
   ° Andre avd 2004-
   ° Tredje avd 2003-
   ° Fjerde avd 2005-
   ° Spesialfag 1996-

Cand.jur-studiet
   ° Første avd 1988-2003
   ° Andre avd 1990-2003
   ° Tredje avd 1991-2005
   ° Fjerde avd 1992-2005
   ° Spesialfag 1996-

Oslo

Masterstudiet
   ° Ex.fac 2006-
   ° Første avd 2005-
   ° Andre avd 2005-
   ° Tredje avd 2005-
   ° Fjerde avd 2005-
   ° Valg- og spesialfag 1996-
   ° Sensorveiledinger 2005-

Cand.jur-studiet
   ° Eksamensoppgaver 1990-
   ° Sensorveiledninger 1991-

Publiserte besvarelser

Masterstudiet: en oversikt
   ° Besvarelser fra Bergen,
     Oslo og Tromsø 2003-

Cand.jur-studiet: en oversikt
   ° Besvarelser fra Bergen,
     Oslo og Tromsø 1980-2005

Masterstudiet: i fulltekst
   ° Eksamensbesvarelser i
     fulltekst fra Tromsø 2007-