Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nett-tekster i folkeretten

 

Introduksjon | Mellomstatlige organisasjoner (IGOs) | Historisk materiale | Traktater | Domstols- og voldgiftavgjørelser

Resolusjoner ol.


FNs generalforsamling

Generalforsamlingens (The General Assembly) resolusjoner fom 1977 finnes på web her.  
 • Generalforsamlingens tre resolusjoner av 3. november 1950 om retningslinjer ang FNs virksomhet når det gjelder fredsbrudd og trusler mot freden (= "Uniting for Peace", Acheson-planen) (i pdf-format her - under "Land General Assembly Documents: A Selection" - trill et stykke nedover, er på venstre side)
 • Generalforsamlingens åtte resolusjoner av november 1956 fra "First Emergency Special Session from 1 to 10 November 1956" om Suez-krisen og opprettelse av en United Nations Emergency Force (i pdf-fomat her, se ellers oversikt her - trill ned til nederste på siden)
   

FNs sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådets (The Security Council) resolusjoner fom 1946 finnes på web her.
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 221 av 9. april 1966 om stansing av skipet "Ioanna V" (i pdf-format her, trill ned til nr 221 her "Question concerning the situation in Southern Rhodesia") 
 • Sikkerhetsrådet resolusjon nr 660 av 2. august 1990 om Irak-Kuwait (trill ned til nr 660 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 678 av 29. november 1990 om bruk av alle nødvendige midler for å bringe Iraks okkupasjon av Kuwait til opphør (i pdf-format her, trill ned til nr 678 her)
 • Sikkerhetsrådet resolusjon nr 687 av 3. april 1991 om våpenhvile i Kuwait-krigen (trill ned til 687 her)
 • Sikkerhetsrådet resolusjon nr 688 av 5. april 1991 om Irak (trill ned til nr 688 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 777 av 19. september 1992 om "rest-Yugoslavias" stilling i fht FN-medlemsskap (i pdf-format her, trill ned til nr 777 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 808 av 22. februar 1993 om en domstol etter forbrytelsene i det tidligere Yugoslavia (i pdf-format her, trill ned til nr 808 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 827 av 25. mai 1993 om etablering av en domstol etter forbrytelsene i det tidligere Yugoslavia (i pdf-format her, trill ned til nr 827 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 875 av 16. oktober 1993 om stansning av skip på vei til Haiti (i pdf-format her, trill ned til nr 875 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 1160 av 31. mars 1998 om situasjonen i Kosovo (trill ned til 1160 her; dessuten i Avalon)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 1199 av 23. september 1998 om situasjonen i Kosovo (trill ned til 1199 her; dessuten i Avalon)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 1368 av 12. september om terrortrusler (trill ned til 1368 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 1373 av 28. september om terrortrusler (trill ned til 1373 her)
 • Sikkerhetsrådets resolusjon nr 1441 av 8. november 2002 om situasjonen mellom Irak og Kuwait (trill ned til 1441 her)
   

Undersøkelseskommisjoner

Undersøkelseskommisjonsinstituttet ("International Commissions of Inquiry") ble opprettet ved Haagkonvensjon om fredelig bileggelse av internasjonale konflikter av 1907, art 9 flg (forgjenger fra 1899). For en kort oversikt, se Vlasovs International Commissions of Inquiry.
 • "Doggerbank-episoden": Undersøkelseskommisjon nedsatt 1904 ang russisk beskytning av britiske fiskefartøyer; Report of the commission av 26. februar 1905. - S. 404-412. - I: The Hague Court Reports / edited by James Brown Scott, Vol I (1916) (Finnes ved Ujur, jfr Bibsys Ask). - Kort sammenfatning s 46-47. - I: J.G. Merrills: International dispute settlement (3. utg 1998) (Bibsys Ask) (finnes også i 4. utg. 2005, jfr Bibsys Ask)
 • "Red Crusader"-saken: Undersøkelseskommisjon nedsatt 1961 ang britisk trålers fiske ved Færøyene; referat rapport av 23. mars 1962 fra Commission of Inquiry ang "Red Crusader". - S. 50-53. - I: E. Lauterpacht: The contemporary practice of the United Kingdom in the field of international law 1962 (1963, ikke registrert i Bibsys). - Se ellers International Law Reports (1962) s 485. - (I.L.R. finnes noe desimert ved Ubbjur, mest ved UJUR, jfr Bibsys Ask).

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.05.07 av hk.
til denne siden.