Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nett-tekster i folkeretten

 

Introduksjon | Mellomstatlige organisasjoner (IGOs) | Historisk materiale | Traktater | Resolusjoner ol.

Domstols- og voldgiftsavgjørelser

Avgjørelser fra nasjonale domstoler er ikke med i denne oversikten.


Fra International Court of Justice (ICJ), Haag 1946-

Den internasjonale domstolen behandler folkerettslige tvister mellom stater. Se domstolens hjemmeside, med pekere videre bl.a. til sakene ("cases"; se feltet til venstre) og vedtekter ("Statute of the Court")

Domstolen kan avsi dommer (som en finner under Contentious Cases), eller den kan på FNs Sikkerhetsråds eller Generalforsamlings anmoding komme med rådgivende uttalelser (Advisory Proceedings).

I alle saker finnes en rekke forskjellige typer dokumenter, alle er tilgjengelige i fulltekst:

 • For Contentious Cases finnes dokumenter under
  • "Application", "Incidental Proceedings", "Merits", "Written Proceedings", "Oral Proceedings", "Other Documents", "Orders", "Judgments", "Press releases" og/eller "Correspondence"
 • For Advisory Proceedings, finnes dokumenter under
  • se "Request for Advisory Opinion", "Written Statements", "Oral Statements", "Orders", "Advisory Opinions", "Summary of Advisory Opinions and Orders", "Press releases" og/eller "Correspondence"

I listen nedenfor er i parentes anmerket saker der domstolen har avgitt en "advisory opinion":

1947-1959

 • Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations (Article 4 of the Charter) - om betingelser for medlemskap i FN (advisory opinion)
 • Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) - om Korfu-stredet er internasjonalt strede
 • Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations - om erstatning til personer i FNs tjeneste (drapet på Folke Bernadotte i Palestina) (advisory opinion)
 • Fisheries (United Kingdom v. Norway) - om norsk-britisk fiskerigrense
  • se også Fisheries case fra Internet Guide to International Fisheries Law
 • Rights of Nationals of the United States of America in Morocco (France v. United States of America) - om Marokkos folkerettslige stilling som stat
 • Minquiers and Ecrehos (France/United Kingdom) - om suvereniteten over øyer i Kanalen
 • Certain Norwegian Loans (France v. Norway) - den norsk-franske gullklausulsak

1960-1969

 • Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) - den sk "tempelsak" mellom Thailand og Kambodsja
 • Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter) - ang FNs utgifter til fredsbevarende operasjoner (advisory opinion)
 • South West Africa (Ethiopia v. South Africa; proceedings joined with South West Africa, Liberia v. South Africa) on 20 May 1961 - om avvisning av søksmål ang Namibia
 • North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Proceedings joined with North Sea Continental Shelf, Federal Republic of Germany/Netherlands) on 26 April 1968) - om kontinentalsokkelen i Nordsjøen

1970-1979

 • Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962) - om et selskaps hjemstat som rettighetshaver etter folkeretten, ikke selskapets aksjonærer ("Barcelona Traction"-saken)
 • Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) - om Namibia (advisory opinion)
 • Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland) - om Islands fiskerigrense
 • Fisheries Jurisdiction (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Iceland) - om Islands fiskerigrense
 • Nuclear Tests (New Zealand v. France) - om kjernefysisk nedfall i Stillehavet
 • Nuclear Tests (Australia v. France) - om kjernefysisk nedfall i Stillehavet
 • Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey) - om Egeerhavet

1980-1989

 • Continental Shelf (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya) - om kontinentalsokkelen mellom Tunisia og Libya
 • Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) - om kontinentalsokkelen mellom Malta og Libya
 • Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) - om USAs støtte til Nicaraguas "Contras"

1990-1999

 • Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) - om delelinjen mellom Jan Mayen og Grønland
 • Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons - om rettmessigheten ved bruk av kjernefysiske våpen (advisory opinion)
 • Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) - mellom Slovakia og Ungarn om elven Donau

2000-

 • Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) - om grensen mellom Qatar og Bahrain
 • Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) - om Belgias arrestordre på Kongos utenriksminister Yerodia
 • Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening) - om grensen mellom Nigeria og Kamerun

Fra Permanent Court of International Justice (PCIJ), Haag 1922-1946

Folkeforbundets Permanent Court of International Justice (PCIJ, Den faste internasjonale domstol) i Haag ble opprettet ved protokoll av 16. desember 1920 og kom sist sammen i desember 1939. Anatoly Vlasov har utarbeidet en List of cases of the Permanent Court of Internasjonal Justice 1922-1940. Også domstolen i Haag har publisert alle avgjørelsene og andre dokumenter 1922-1946.

Fra European Court of Human Rights (ECHR), Strasbourg 1959-
og European Commission of Human Rights, Strasbourg 1954-1998

Strasbourg-domstolens hjemmesider ligger her. For søk etter saker, gå til ECHR Document Collections  og skriv f.eks de(t) aktuelle søkeord i feltet "Case title" (NB: mange andre søkemuligheter, se nøye på søkeskjermen). For å følge med på nye avgjørelser og andre nyheter, se her - merk at det tar lang tid før avgjørelsene kommer i den trykte utgaven. Baser er forøvrig svært treg noen ganger.


Fra Reports of International Arbitral Awards (RIAA) 1920-

Forente nasjoners Permanent Court of Arbitration ("Den faste voldgiftsrett") ble opprettet ved Haagkonvensjon om fredelig bileggelse av internasjonale konflikter av 1907, art 41 flg (forgjenger fra 1899). 
Reports of International Arbitral Awards (RIAA) finnes ved flere norske bibliotek (Bibsys Ask).
 • Norwegian Shipowners' Claims Arbitration. - I: RIAA Bind 1 (1923) s 307
 • Ang konsesjoner gitt av den costaricanske opprørsleder Tinoco før han ble styrtet ("Tinoco-saken"). - I: RIAA Bind I (1923) s 369
 • Om Tysklands ansvar for represalier på portugisisk territorium ("Naulilaa-episoden"). - RIAA Bind II (1928) s 1011
 • Om røykutslipp til skade på annet land ("Trail Smelter"-saken) . - I: RIAA Bind III (1938 og 1941) s 1905
 • Om manglende soldatbeskyttelse av sivilbefolkningen ("Youman's Claim" USA-Mexico). - RIAA Bind IV ( 1926) s 110
 • Om bl.a. fortolling av skipet "Rebecca" som søkte nødhavn. - I: RIAA Bind IV (1929) s 444
 • Om sjøterritoriet og den økonomiske sonen mellom Guinea-Bissau og Senegal. - I: RIAA Bind XX (1994) s 199
   

Andre voldgiftsavgjørelser

Her vises til tre voldgiftsavgjørelser. For undersøkelseskommisjoner ("inquiry"), se neste avsnitt. International Law Reports (I.L.R.) finnes noe desimert ved Ubbjur, mest ved UJUR (Bibsys Ask).

 • Voldgiftsavgjørelse 1872 om Storbritannias ansvar for skade på USA-krigsskip utført av sørstatsfartøyer utrustet fra britisk territorium under borgerkrigen i USA ("Alabama"-saken); se "Decision and award" av 14 september 1872. - S. 653-659. - I: John Bassett Moore: History and digest of the International arbitrations to which the United States has been a party, Vol 1 (1898) (Dette verket finnes kun ved Nasjonalbiblioteket i Rana, jfr Bibsys Ask)
 • Voldgiftsavgjørelse 1951 om Abu Dhabis land- og sjøområder ("Petroleum Development Ltd v. Sheikh of Abu Dhabi"). - I: I.L.R. (1951) s 144
 • Voldgiftsavgjørelse 1950 om Quatars land- og sjøområder ("Petroleum Development Ltd v. Ruler of Quatar"). - I: I.L.R. (1951) s 161

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.05.07 av hk.
til denne siden.