Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nett-tekster i folkeretten

 

Introduksjon | Mellomstatlige organisasjoner (IGOs) | Traktater | Domstols- og voldgiftsavgjørelser | Resolusjoner ol.

Historisk materiale


Fleischer viser til mye historisk folkerettslige dokumenter i sin lærebok. Oversikten nedenfor inkluderer alle disse og er satt opp i kronologisk orden. De starter med dokumentene rundt freden i Westfalen som avsluttet 30-årskrigen i 1648 og avsluttes med rettsoppgjøret i Nürnberg mot krigsforbryterne under den annen verdenskrig.

Hvis du finner det uklart om hvorvidt et dokument er "historisk" eller ikke, se også nedenfor under Traktater, Domstols- og voldgiftsavgjørelser eller Resolusjoner ol

Henvisningene til "Avalon" og "Fletcher" er til særskilte web-samlinger av rettslig historisk karakter. Historisk traktatmateriale ut over det en finner i Avalon og/eller Fletcher, er dårlig representert i fulltekst på web. Men på trykk finner en historiske folkerettslige kilder fra og med freden i Westfalen til etter slutten på første verdenskrig i det omfattende verket The Consolidated treaty series: 1648-1919, redigert av Clive Parry (Bibsys Ask) - nedenfor vist til som "Parry".

1648-1800

 • Peace Treaty between the Holy Roman Emperor and the King of France and their respective Allies, 24. oktober 1648 (= Freden i Westfalen, avsluttet 30-årskrigen) (Avalon, Fletcher)
 • Freden i Utrecht 1713, en rekke traktater. - I: Parry, Volume 27 (1710-1713) og Volume 28 (1713-1714) finnes de alle, se innholdsfortegnelsene. 
  Jeg har funnet flg brokker på web:
  • Between Great Britain and France, 31. mars/11. april 1713: Art XIII og XIV (ang Newfoundland)
  • Between France and Holland, 11. april 1713: Art XXXVII  (på fransk)
  • Between Great Britain and France, 12. april 1713: Art VI 
  • Between Spain and Great Britain, 10. juli 1713: Art II og III
  • Between Spain and Great Britain, 13. juli 1713: Art X (ang Gibraltar)
 • Treaty of Amity, Commerce, and Navigation, 19. november 1794 (= Jay-traktaten) (Avalon)

1801-1900

 • Treaty of Union, Concert and Subsidy between Austria, Great Britain, Prussia and Russia, 1. mars 1814 (= Chaumont-traktaten). - I: Parry Volume 63 s. 83 flg
 • Act of the Congress of Vienna, signed between Austria, France, Great Britain, Portugal, Prussia, Russia and Sweden, 9. juni 1815 (= Wiener-kongressens sluttakt, Napoleonskrigene). - I: Parry, Volume 64 s. 453 flg, samt dokumenter før og etter - jfr innholdsfortegnelsen.
 • Monroe Doctrine, 2. desember 1823 (= Monroe-doktrinen) (Avalon)
 • General Treaty for the Re-Establishment of Peace between Austria, France, Great Britain, Prussia, Sardinia and Turkey, and Russia, 30. mars 1856 (= Treaty of Paris, avsluttet Krim-krigen). - I: Parry, Volume 114 s. 409 flg, samt dokumenter før og etter - jfr innholdsfortegnelsen
 • Amelioration of the Condition of the Wounded on the Field of Battle, 22. august 1864 (= "Røde Kors"-konvensjonen) (Avalon)
   
 • Haagkonvensjonene mv av 29. juli 1899: 
  • Hague I - Pacific Settlement of International Disputes (her bl.a. om Den faste voldgiftsrett; Permanent Court of Arbitration) (Avalon, Fletcher)
  • Hague II - Laws and Customs of War on Land (Avalon, Fletcher)
  • Hague III - Adaptation to Maritime Warfare of Principles of Geneva Convention of 1864 (Avalon)
  • Hague IV - Prohibiting Launching of Projectiles and Explosives from Balloons (Avalon)
  • Declaration I - on the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons (Avalon)
  • Declaration II - on the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases; July 29 (Avalon)
  • Declaration III - on the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body (Avalon)
  • Final Act of the International Peace Conference (Avalon)

1901-1950

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.05.07 av hk.
til denne siden.