Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nett-tekster i folkeretten

 

Introduksjon | Historisk materiale | Traktater | Domstols- og voldgiftsavgjørelser | Resolusjoner ol.

Mellomstatlige organisasjoner (IGOs)


For en langt mer omfattende oversikt med noe flere lenker og eventuelt andre opplysninger, se Nett-kilder i folkeretten: organisasjoner: alfabetisk oversikt

strekOffisiell side
Sist oppdatert 09.05.07 av hk.
til denne siden.