Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap : Nettkilder i folkeretten

 

I Folkerett | II Kilder | III Organisasjoner

IV Historisk materiale


Trykte samlinger


Samlinger på web

 • Yale
  For en generell oversikt på web, se Yale Law School's Avalon Project som har mest på USA, men også mye annet. 
 • Fletcher
  Fletcher School of Law & Diplomacy's Multilaterals Project har mye historisk materiale. 
 • EISIL: Electronic Information System for International Law
  Historical Materials
 • Hoelseth
  Historikeren Dag Trygsland Hoelseth arbeider med å legge ut historisk folkerettslige dokumenter på web, se hans Treaties
 • Fleischer/Kongshavn
  Undertegnede har i "Nett-tekster i folkeretten" samlet alle de folkerettslige dokumentene - med pekere mot web - som professor Carl August Fleischer viser til i sin lærebok Folkerett (7. utg 2000), også historisk materiale.

Folkeforbundet (League of Nations)

Om Folkeforbundet

Det kommer mer og mer historisk materiale fra Folkeforbundet på nettet, særlig hva angår domstolen.

Om domstolen og dens virksomhet


Oppgjøret etter andre verdenskrig

 

 

Forrige

strekOffisiell side
Sist oppdatert 17.04.07 av hk.
til denne siden.