English

UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap og juridiske databaser

Juridiske e-tidsskrift: utenlandske

(kun UiB)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Søk via Bibliotekportalen

Søk via Bibsys

  • E-tidsskrift via Bibsys Ask - klikk "e-tidsskrift"
  • Predefinerte søk i Bibsys pr 17.02.15. Søk på ord i tidsskriftets tittel:

Søk direkte

i to fulltekst tidskriftdatabaser

Se ellers