UB Bergen : Rettsvitenskap : Bibliotek for juridiske fagjur_head485.jpg (9242 bytes)

Felles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Elektroniske

ressurser

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider

 

Biblioteknytt

Sist oppdatert 10.06.2008

Biblioteknytt er bibliotekets tips til Det juridiske fakultet om nettsteder, nyheter fra biblioteket ol. Tipsene distribueres via fakultetet i Fakultetsnytt. Biblioteknytt het i årene 1998-2006 Dagens tips. Alle tipsene er lagret nedenfor. Husk at Biblioteknytt
->
er beregnet for fakultetet og derfor kan fremtre som interne for andre,
-> gjerne har en dagsaktuell vinkling som blir fjernere med tiden,
-> etter hvert inneholder mange råtne lenker.

Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar
(til juni 2008)


Gå inn etter år
2008 | 2007 | 2006 | 2005
2004 | 2003 | 2002 | 2001
2000 | 1999 | 1998

Søk i Biblioteknytt 
* gå inn på det året du vil søke i
* trykk "Ctrl F"
* skriv inn søkeord i skjermen, send av gårde