UB Bergen : Bibliotek for juridiske fag : Biblioteknytt indeks

Biblioteknytt 2008

Les om Biblioteknytt her

Ny nettside:

uib.no/ub


Fredag 13. juni

Kjære fakultet.
I dag er min siste dag her sammen med dere - etter 16 år. Jeg begynner mandag 23. juni som overbibliotekar ved Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap ved UB i Oslo.
Det har vært en begivenhetsrik tid, hvor jeg har blitt godt mottatt og hvor samarbeidet har vært svært bra fra dag én. Jeg kommer til å savne dere alle sammen!
Dere har et veldig bra bibliotek med flotte medarbeidere. Ta godt vare på det.
Tusen takk for meg.
Beste hilsen Halvor


Uke 24

Nye bøker i mai
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst08.05.htm
 
Biblioteket stengt to uker i sommer
Biblioteket holder stengt i de heller stille ukene 29 og 30, dvs fra og med mandag 14. juli til og med 25. juli, pga liten bemanning og ferieavvikling. Men er noen av oss tilstede, hjelper vi gjerne folk fra huset!
 
Nytt fra GlobaLex
Transitional Justice in Africa: The Experience with Truth Commissions, av Charles Manga Fombad
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Africa_Truth_Commissions.htm
Introduction to Public International Law Research, av Vicenç Feliú
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Public_International_Law_Research.htm
À la Recherche des Travaux Préparatoires: An Approach to Researching the Drafting History of International Agreements, av Jonathan Pratter
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Travaux_Preparatoires.htm
 
Hein Online i åtte år
Det meldes fra Hein som nylig har fylt åtte år: "In May of 2000 HeinOnline was launched with only twenty four law journals, 270,000 pages and forty one subscribers. Today, HeinOnline contains twenty three collections, nearly 1,200 journals, 38 million pages, and more than 1,200 subscribers."
-> heinonline.org/
 

Uke 23

Sommeråpningstider
Biblioteket holder åpent i sommer. I perioden fra og med 16. juni til og med 8. august er åpningstiden kl 0900-1500. Det er mulig at vi i den mest stille perioden kommer til å stenge en uke (eller to) pga ferieavvikling. Vi kommer eventuelt tilbake til det.

Comparative Constitutions Project
"The intent of the project is to investigate the sources and consequences of constitutional choices."
-> netfiles.uiuc.edu/zelkins/constitutions/index.htm

Bibliotekportalen
UiBs egen Bibliotekportal er stedet for elektroniske informasjonsressurser av alle slag, også jus. Den forbedres og utvides stadig. Følg med:
-> bibliotekportalen.uib.no/
Og hvis du vil ta en snarvei mot jussen, kan du starte med rullegardinmenyen øverst her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


Uke 22

Google translate
Google tilbyr nå automatisert oversettelse både av tekste og av web-sider - inkludert til og fra norsk. Ikke helt dumt hvis du lurer på hva en kinesisk eller russisk web-side eller tekst handler om. Og mye moro med språk...
-> translate.google.com/translate_t

Eksamensbesvarelser i fulltekst
Studenttidsskrifter Jus't ved Jurfak i Tromsø tilbyr eksamensbesvarelser i fulltekst på webom høsten 2007 her:
-> http://rettskilde.com/archives/category/mønsterbesvarelse

GlobaLex
Jeg blir aldri lei av å markedsføre GlobaLex - stedet for første besøk hvis du jakter på juridisk materiale fra andre land. Eller jus på tvers av land:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/index.html

Juridisk nettviser
Og innholdet i GlobaLex pluss MYE mer er naturligvis tilgjengelig via Deres egen juridiske emneportal, Juridisk nettviser:
-> juridisk.net/


Uke 21

Ny bibliotekdirektør Bergen
Tilsettingsrådet ved Universitetet i Bergen har innstilt to søkere til stillingen som bibliotekdirektør i denne rekkefølge:
1. Randi Elisabeth Taxt, underdirektør ved sekretariatet til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB
2. Ole Gunnar Evensen, avdelingsleder ved Tilvekstavdelingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Ny overbibliotekar Juridisk i Oslo
Ved Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo er hovedbibliotekar Randi Halveg Iversby innstilt som nr 1 til stillingen som overbibliotekar etter Pål A. Bertnes som går av i august.

Reports of International Arbitral Awards, RIAA
FN-samling av internasjonale voldgiftsavgjørelser i fulltekst, med søkefunksjon:
-> untreaty.un.org/cod/riaa/index.html


Uke 20

Nye bøker
Tilvekstlisten for april ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst08.04.htm

Ny juridisk bibliografi
Kollegaer ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo har utarbeidet "Institutt for offentlig rett: Bibliografi 1957-2006", en bok på 386 sider ordnet etter medarbeiders navn. Utgitt i IOR skriftserie nr 17 (2007).

Bibliotek for samfunnsvitskap skal flytte
SV-biblioteket skal endelig inn i nyoppussete og flotte lokaler i Fosswinckelsgate. Det betyr at de må holde stengt en periode - les om saken her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/sv/Aktuelt/stengt_under_flytting_bibliotek.htm


Uke 19

Wikipedia
En stund siden Wikipedia ble markedsført i denne spalten. Den engelske nærmer seg 2,5 millioner artikler - om det meste, også jus:
-> en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Wikipedia og jus
For eksempel fra engelsk Wikipedia:
List of areas of law: en.wikipedia.org/wiki/List_of_areas_of_law
Lists of case law: en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_case_law
Lists of jurists: en.wikipedia.org/wiki/List_of_jurists
List of legal abbrevations: en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_abbreviations
Legal terms: en.wikipedia.org/wiki/Category:Legal_terms
Legal communication: en.wikipedia.org/wiki/Category:Legal_communication
Law lists: en.wikipedia.org/wiki/Category:Law_lists

Norsk Wikipedia
Nærmere 165.000 artikler i bokmålsutgaven (ca 35.000 i nynorsk):
-> no.wikipedia.org/wiki/Hovedside
Med liste over rettsområder (trengs en del arbeid her):
-> no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_rettsomr%C3%A5der


Uke 18

EU og EØS i Juridisk nettviser
EØS diskuteres - med god grunn. EØS blir av Per Stavang kalt "...utan samanlikning den mest omfemnande avtalen Noreg nokon gong har gjort med andre statar". Juridisk nettvisers fyldige og oppdaterte sider finner du her:
-> juridisk.net/emner/ef.shtml

EU og EØS i Bibliotekportalen
Vi har mange ressurser på dette også i Bibliotekportalen:
-> x-port.uio.no/V/15JBL3BL9REV62J9L9324IPYST2MMAR1TS4F6TPAF34F57FYPJ-40852?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000001810&restricted=all

EU og EØS på EU i-sidene
Bibliotekets EU i-sider på EU og EØS starter slik:
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm

"Søk etter kildene i EU og EØS"
Det begynner å bli noen måneder siden jeg oppdaterte denne introen - men likevel:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/eueos.htm


Uke 17

Noen penger har vi...
Kirsti har saumfart alle bestillinger og luket ut en god del. Det betyr at vi har greid å spare inn noen penger til bokkjøp i 2008 - ikke mye. Har du et bokforslag, noe du mener du/man/biblioteket virkelig trenger, gi beskjed til Kirsti (mailto:kirsti.jacobsen@ub.uib.no), så kanskje vi kjøper det inn.

Fusk på fak?
Universitetsbiblioteket har, sammen med kolleger ved HiB og NHH, utarbeidet et weblæringsprogram i informasjonskompetanse, kildebruk og kildekritikk - kalt "Søk og Skriv". Det kan kanskje være noe å lære bort. Programmet er gratis og ligger på
-> www.sokogskriv.no/.
Det er delt i én basisdel - for nybegynnere
-> www.sokogskriv.no/norsk/basis/index.html,
og én avansert for viderekomne, for eksempel masterstudenter og doktorskrivende:
-> www.sokogskriv.no/norsk/avansert/index.html
Stikkordregisteret gir en grei inngang hvis du vil kikke litt rundt:
-> www.sokogskriv.no/norsk/ordliste/index.html

GlobaLex
Det er kommet en rekke nye artikler om kilder til ymse lands juss på GlobaLex. Dessuten er det svært mye på internasjonal rett/folkerett. GlobaLex slutter ikke å imponere - et prima sted å starte om du er blank på for eksempel kilder til kamerunsk jus. Eller armensk eller tysk.
-> www.nyulawglobal.org/globalex/


Uke 16

Litt ustø i Lovdata?
Trenger du en liten oppfriskning, en kort innføring i systemet - er hjelpen å finne her:
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthelp?Z&

Engelsk middelalderjus
For engelske middelalderkilder fra 600-1535, samt lenker til online-kilder; fra University of Southern California:
-> emld.usc.edu/tiki-index.php?page=HomePage

Ledig stilling som bibliotekar
På biblioteket er det ledig stilling som bibliotekar. Kjenner du noen som kan være interessert...?
-> www.jobbnorge.no/visstilling2.aspx?stillid=47164&lang=NO

Bibliotekets nett-bibliografier
Biblioteket har utarbeidet et knippe juridiske bibliografier som er tilgjengelige på nett. De ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/bibliografier.htm

Bibliotekets nett-veiledninger
Og dessuten har det blitt noen veiledninger etter hvert:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/veiledninger.htm


Uke 15

Ny utstilling: Wergeland og jus
Henrik Wergeland var en stridbar fyr som en trygt kan betrakte med en juridisk vinkling. Han kalte jurister for "blodsugende Prokuratorer": "At komme ikast med en Prokurator er at tirre en Hugorm i sit Rede". Han sto selv i sentrum for en rekke juridiske saker.
Biblioteket har gleden av i dag å presentere Wergelands heftige forhold til - og i - jussen i utstillingen "Henrik Wergeland 200 år: i juridisk brilleinnfatning".
Universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen står bak utstillingen. Hun har dessuten skrevet en dyptpløyende tekst som ligger på web. Velkommen på besøk og velkommen til å lese:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/wergeland.htm

Nye bøker
Vi katalogiserte følgende bøker i mars:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst08.03.htm

Vi sparer penger
Vi har som kjent innført innkjøpsstopp for bøker resten av året. Vi har lett med lys (og lykte) i vår bestillingsliste og funnet et større verk vi luker ut. Dette gjelder "Halsbury's Laws", en fortsettelse (flerbindsverk) som kommer med flere titalls antall bind (nye utgaver) i året. Det vil vi i år spare ca kr 150.000 på - penger vi vil bruke på antatt mer presserende innkjøp.


Uke 14

Offentlighet.no
Nettsted omkring offentlighetsspørsmål med bl.a. avgjørelser, lover og regler, fra Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Institutt for Journalistikk:
-> www.offentlighet.no/

Tyske forarbeider
Bundestags-Drucksache, fra Deutscher Bundestag:
-> dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm

Mer tyske forarbeider
DIP: Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge, fra samme Bundestag:
-> dip.bundestag.de/cgi-bin/dipweb3?a=newuser&c=/usr7/goldop&d=www.dia.bt/DIA&e=/bt_kad&f=us&k=1998&m=2002&n=08

Menneskerettighetsressurser - oppdatering
Fra Globalex - International Human Rights Research Guide, av Grace M. Mills:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Human_Rights1.htm


Uke 12

Påskenytt
Biblioteket holder åpent også i rompåsken - kl 9-15 mandag og tirsdag og kl 9-12 onsdag. Vi har vanlig åpningstid igjen fra og med tirsdag 25. mars. Se ellers UBs oversikt for de forskjellige avdelingene:
-> www.ub.uib.no/felles/om/08-paaske.htm

Bibliografi over Recueil des cours-artikler
Biblioteket abonnerer på "Recueil des cours: Collected courses of the Hague Academy of International Law" (oppstilt på L 17 Aca). Det er utarbeidet en bibliografi over innholdet fom 1923, tilgjengelig her:
-> www.ppl.nl/recueil/

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)
FN og regjeringen i Kambodsja har opprettet en domstol som etterforsker og straffeforfølger de ansvarlige for forbrytelser begått av Røde Khmer-regimet. Websidene ligger her:
-> www.eccc.gov.kh/english/default.aspx


Uke 11

Nye bøker i februar
Tilvekstlisten for siste måned ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst08.02.htm

Tysk rett mellom papir og digital
Globalex med ny artikkel - "Legal Research in Germany between Print and Electronic Media: An Overview" av Rita Exter and Martina Kammer ("this article looks at legal research from a practitioner's point of view and provides an overview of the major sources for German legal research with a focus on business and commercial law, both print and online"):
-> www.nyulawglobal.org/globalex/germany.htm

Europaveien
"EU forandres hele tiden. På europaveien kan du følge med på utviklingen i det europeiske samarbeidet. Her finner du alt fra dagferske EU-nyheter fra norske og europeiske medier til forståelige artikler om EUs institusjoner og politikkområder" heter det i egenbeskrivelsen av
-> www.europaveien.no/

Svensk rettspraksis
"Detta är ingångssidan till den del av det offentliga rättsinformationssystemet, Lagrummet, som visar svensk rättspraxis. Domstolsverket är informationsansvarig myndighet för denna del av systemet. Här hittar du söksidan för vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten". For søk, klikk på lenken som heter "Till söksidan för vägledande avgöranden ":
-> www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____869.aspx


Uke 10

Biblioteknytt 10 år
Et lite jubileum. Biblioteknytt - med forgjenger Dagens tips - har nå holdt på i ti år. Den aller første meldingen fra biblioteket til fakultetets ansatte gikk ut 2. mars 1998 og lød slik:

"Kjære fakultetsfrender.
I våre forsøk på ytterligere å nå våre gode primære brukere, lurer vi nå på om vi (enda sterkere) skal bruke de utmerkete mulighetene e-post gir. Hvis det slår an, kommer vi kanskje med flere.

 1. Den nylig inngåtte forhåpentligvis krigshindrende avtalen mellom FN (Kofi Annan, FNs svar på Per Stavang) og Irak (Tariq Aziz) finnes med vedlegg på
  http://cnn.com/WORLD/9802/23/un.iraq.agreement/index.html
 2. Spielberg har laget en film om rettssakene rundt slaveskripet l'Amistad. Dommene er:
  a. District Court, D. Connecticut, Jan 7. 1840. - I: Federal Cases: Circuit & District Courts 1789-1880. - Bind 10. - S. 141-151 (står på reol 34)
  b. United States Supreme Court Reports (1841). - (40 U.S. 518; 10 L. Ed. 826). - dvs i bind 10 Lawyers ed. - S. 826-855 (står på reol 42).
  - Finnes også på web på http://caselaw.findlaw.com/amistad_case.html. - Eller kanskje bedre på http://www.law.cornell.edu/amistad/opinion.html
 3. Forøvrig tipser vi om Det elektroniske juridiske bibliotek - på
  http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
  hvor vi har organisert pekere mot en etter hvert ganske anselig mengde jus, særlig primærkilder. Ta en titt, gi gjerne tilbakemelding, tips osv.

Vennlig hilsen biblioteket v/Halvor"

Det er totalt blitt 424 meldinger med tips og informasjon; alle lagret på web. Mye har skjedd på de ti årene, ta en titt:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


Uke 9

Bråstopp i bokkjøp i 2008
Fakultetet har for første gang avslått bibliotekets søknad om penger til bokkjøp. Det betyr at vi må mer enn halvere vår innsats på denne fronten - fra ca kr 700.000 (som vi hadde regnet med) til ca kr 300.000 i inneværende år. Tatt i betraktning at vi allerede har liggende inne bokbestillinger for ca kr 225.000, samt allerede har mottatt bøker for kr 121.000, betyr det at vi ikke kan legge inn bestillinger på flere bøker i år. Med andre ord: bråstopp for bokbestillinger; mindre for oss å gjøre i biblioteket og et dårligere akademi.

Tidsskrifter og elektroniske tilbud ok
I tråd med UiBs vedtak fortsetter UB sine tilbud på den elektroniske fronten - samt i fht tidsskrift. Det betyr at det ikke blir noen endrigner i negativ retning på denne fronten, med unntak av planer om å si opp en større elektronisk tidsskriftspakke som i liten grad berører jus.

Legal Information Institutes and the Free Access to Law Movement
Ny Globalex-artikkel - denne om kilder til gratis jus rundtom i verden, forfattet av Graham Greenleaf, Professor of Law ved University of New South Wales, Australia
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Legal_Information_Institutes.htm


Uke 8

Tyskland
Fra Tyskland presenteres "Deutsches Bundesrecht nach Rechtsgebieten" - portal mot tyske lover:
-> www.rechtliches.de/

More from Germany
For de ikke så tysk-kyndige hitsettes "German Law in English Literature" med tyske dommer, lover, litteratur og bibliografier oversatt fra tysk til engelsk. Fra University of Oxford:
-> www.iuscomp.org/gla/archive.htm

Og nå - Afrika
ARIPO, "African Regional Intellectual Property Organization", er en afrikansk immaterialrettsorganisasjon med følgende nettsider:
-> www.aripo.org/

Til slutt hjem - for komparativistene
"Norsk forening for komparativ rett" med nettsider som gir informasjon om komparativ forskning, undervisning og internasjonale nettverk:
-> folk.uio.no/giudittm/NFKR_home.html


Uke 7

Nye bøker i januar
En solid tilvekstliste første måneden på nyåret. Biblioteket annonserte tidligere at det kanskje ville komme til å bli lite til bøker fra UBs side i 2008. Det blir heldigvis likevel ikke tilfelle. Innsparingene tas i forhold til elektroniske tidsskrifter.
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst08.01.htm

Bibliotekets virksomhetsrapport 2007
Det juridiske fakultetsbiblioteks siste virksomhetsrapport foreligger. Til neste år blir det rapport fra første år under betegnelsen Bibliotek for juridiske fag. Vi var i alle tilfelle aktive og virksomme også i fjor:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2007/0index.htm

Australia
Fakultetet har kontakt med Australia. Det fører kanskje til en interesse for australsk juss. Her er et webtilbud som ser bra ut:
-> www.comlaw.gov.au/comlaw/comlaw.nsf/sh/homepage


Uke 6

Finanser
Finansportalen.no er "Norges offisielle veiviser til bank, sparing og forsikring" som det heter i egenreklamen. Ikke så mye jus, kanskje, men i hvert fall omfattende innhold med mange gode råd pluss en rimelig omfattende ordliste (på finansportalen.no/Arkiv/Ord+og+begreper ):
-> finansportalen.no/

Index translationum
Heller ikke her er brorparten jus, men likevel. "The Index Translationum is a list of books translated in the world, i.e. an international bibliography of translations", så kanskje du finner en oversettelse av (jus-)boken du vil til lese til et språk du kan lese? UNESCO står bak arbeidet som pt inneholder mer enn 1,7 millioner poster:
-> portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Basic Guide to Researching Foreign Law 
Endelig litt mer jus. Kollega Mary Rumsey i Minnesota står bak flg Globalex-guide:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Foreign_Law_Research1.htm

UN Treaty Series Collection online
Nå gratis tilgjengelig:
-> untreaty.un.org


Uke 5

Norart
Referanser til norske (og noen nordiske) tidsskriftartikler finner du i basen Norart fra Nasjonalbiblioteket. Dessuten er det lenker mot fulltekstversjoner, bl.a. i idunn.no som vi abonnerer på, der de finnes:
-> www.nb.no/baser/norart/

Utstilling
Kirsti har laget en liten utstilling over enkelte lover som trådte i kraft ved årsskiftet. Lovene med forarbeider er dessuten samlet på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/nyelover2008.htm

Stjernø-utvalget
En herværende dekanus var medlem av Stjernøutvalget. Wikipedia har en artikkel - med pekere videre - om saken:
-> no.wikipedia.org/wiki/Stjern%C3%B8-utvalget

Erstatningskrav og stoppmelding
Enkelte lånere svarer ikke på purringer. UB-regelen er at dette automatisk fører til at det blir lagt inn erstatningskrav i Bibsys. Dessuten legges det inn såkalt stoppmelding etter 3. gangspurring. Det betyr at du ikke kan låne en bok ved UB før vi har ordnet opp i forholdet. Hvis du reagerer på førstegangspurringer, sparer vi både deg og oss for arbeid og mas.

Halvor begynner i ny stilling
Halvor Kongshavn har fått tilbud om stilling som overbibliotekar ved Bibliotek for humaniora og samfunnsfag på Blindern i Oslo. Han kommer, etter snart 16 år på Det juridiske fakultetsbibliotek (eller Bibliotek for juridiske fag som det nå heter), etter alt å dømme til å takke ja... Biblioteket er i det flotte Georg Sverdrups hus:
-> www.ub.uio.no/uhs/fasadeGSH.html


Uke 4

Justinian
På nett - i engelsk full tekst, annotert av Fred H. Blume - "Annotated Justinian Code":
-> uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian

Kjøp & les
Buyandread heter en web-tjeneste hvor du kan kjøpe norske enkeltaviser og enkeltartikler, også dagens, enkelt og greit. Du må opprette en konto selv (ikke dyrt):
-> www.buyandread.com/mediaport/index.htm

Nemnder - med uttalelser mv
Bankklagenemnda: www.bankklagenemda.no
Forsikringsskadenemnda og Avkortingsnemnda: www.forsikringsklagekontoret.no

Stenger tidlig fredag
Fredag 18. januar stenger biblioteket kl 1700 gr. arr.


Uke 3

HeinOnline
Våre venner i USA fortsetter på sin gode vei for å gjøre juridisk informasjon tilgjengelig - og i voksende omfang utenfor hjemlandet USA. Databasen inneholder bl.a.
* Law Library Journal - med over 1.100 juridiske tidsskrifter i fulltekst fra starten av
* Index to Periodicals Related to Law - fra 1958-
* Foreign & International Law Resources Database
* Legal Classics, over 1.000 klassiske juridiske bøker i fulltekst
* US primærjus - dommer, forarbeider osv
For en samlet oversikt over innholdet, gå direkte til:
-> heinonline.org/home/content/Browse.html
 
Bibliotekportalen
HeinOnline - og et stort øvrig juridisk elektronisk bibliotek - finner du via Bibliotekportalen. Via vår fagside kan du bruke rullegardinmenyen for å finne norske, utenlandske og internasjonale rettskilder og annen juridisk informasjon. Jus i elektronisk innpakning er kommet for å bli, og vi bruker mer penger enn noen sinne på dette. Bibliotekets fagside finner du her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm
 
Gyldendal Rettsdata
Biblioteket har markedsført nye konsoliderte Gyldendal Rettsdata - og vi gjør det igjen. Mye norsk juss her!
-> abo.rettsdata.no/propub/template.htm?view=main
 

Uke 2

Menneskerettighetsdomstolen - sammendrag
Er alle obs på Lovdatas gratisbase for norske sammendrag fra Strasbourg-domstolen - med lenke til originaltekst med videre?
-> www.lovdata.no/avg/emdn/index.html

Utenriksdepartementets traktatregister
Vi minner videre om UDs og Lovdatas utmerkete traktatregister, hvor innholdet er gratis og hvor fulltekst finnes for avtaler trådt i kraft for Norge fra og med november 1992:
-> www.lovdata.no/traktater/index.html
Tekstene er hentet fra Overenskomster med fremmende stater som ligger i fulltekst fra og med her:
-> www.lovdata.no/traktater/hefter/index.html

Norsk lovtidend
Lovdata har base over alle hefter, både i avd I og avd II, av Norsk Lovtidend fra og med 2001 her:
-> www.lovdata.no/info/lovtidend.html

Stortingsvedtak i Norsk Lovtidend
Stortingsvedtak som ikke er lovvedtak, men som publiseres i Lovtidend (som vedtak om grunnbeløpet i folketrygden, skattevedtak, vedtak om toll, merverdiavgift, avgift på formue og arv, og andre særavgifter), finnes her:
-> www.lovdata.no/for/sf/sv/index.html


Uke 1

Kjære fakultet.
Takk for et begivenhetsrikt år! "Fakultetsnytt" har fortsatt juleferie - biblioteket klinker til med følgende nyheter:

Nye bøker des 2007
Tilvekstlisten for desember i fjor ser slett ikke dårlig ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst07.12.htm
Vi håper det kan bli mye bra innkjøp også i 2008, selv om det akkurat nå ser litt mørkt ut - UB må kutte på mange fronter. Vi kommer tilbake til saken.

Bibliotek for juridiske fag
Fakultetsbiblioteket er historie. Nå heter vi "Bibliotek for juridiske fag":
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/nyttnavn.htm

BibJure - norsk juridisk bibliografi på web
BibJure (som noen av dere kjenner) er nå tilgjengelig på web. Søk i "Hovedkartotek" her:
-> http://81.0.156.114/

Rekordene faller
Vi knuste besøksrekorden for 2006 ettertrykkelig og endte i 2007 opp på hele 131.197. Blant mange heftige (og tildels begeistrede) brukere finner vi de stadig flere masterskrivende.
Dessuten er også fjorårets online besøksrekord i Lovdata most. Og det er fremfor alt jusstudentene som bringer tallene opp. De spesielt interesserte kan henvende seg til undertegnede for mer spesifikasjon.
Vi får se om flere gamle rekorder faller ettersom tall ramler inn.

For nye lesere: "Biblioteknytt" lagres på web
Biblioteket har i snart ti år sendt nyhetsmeldinger til fakultetet. Alle er lagret på web, nemlig her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm