UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Dagens tips indeks

Biblioteknytt 2006
(tidl Dagens tips)

Ny nettside:

uib.no/ub


Uke 51

Fakultetsnytt har tatt juleferie. Biblioteknytt drister seg frempå.

The UK Statute Law Database
Nyhet! Lansert 20. desember: Offisiell søkbar online samling av lover ("acts") og forskrifter ("statutory instruments") mv fra Storbritannia.
-> www.statutelaw.gov.uk/

Mer UK mv: Intute
Generell juridisk emneportal fra Institute of Advanced Legal Studies (London) og University of Bristol Law Library. Detaljerte beskrivelser av hvert nettsted.
-> www.intute.ac.uk/socialsciences/law/

Og nå hjem. Jul
Sent ute med julepresangene? Harde pakker til jul? Prøv bok. "Bokavisen: internettavisen for bokelskere" har lenker opp mot anmeldelser av et utall bøker. Prøv her om du er i beit for noe lurt å gi bort eller til deg selv:
-> www.bokavisen.no/bokanmeldelser.php

Mer jul: Juleåpent i biblioteket
Skriver du bok? Avhandling? Sitter på kontoret? Vi holder åpent gjennom hele julen, se våre åpningstider
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/jul04.htm

God jul
På årets mørkeste dag ønsker biblioteket fakultetet en riktig god jul!


Uke 50

På rett hylle i 50 år
Våre gode venner, kolleger og samarbeidspartnere ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo utgir i disse dager et nydelig jubileumsskrift i anledning sine 50 år. Boken heter "På rett hylle i 50 år: Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006" og er på 101 rikt illustrerte sider. Forfattere er bl.a. Pål A Bertnes, Jon Bing, Jon T Johnsen, Dag Michalsen, Lars Bjørne - ved siden av en rekke ansatte i fakultetsbiblioteket. Bare illustrasjonen er verdt en titt. Vi har selvfølgelig ett eks i vårt bibliotek:
-> ask.bibsys.no/ask/action/show;jsessionid=00002JCQKojg6Q5z7bAU4vAW2hx:
116t9p6s5?pid=062002961&kid=biblio


Uke 49

Gjenopptagelseskommisjonen
Torgersen fikk ikke medhold i sin gjenopptagelsesbegjæring. Hele avgjørelsen ligger, sammen med alle avgjørelsene fom 2004, på Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker (Gjenopptagelseskommisjonen) sin nettsider
-> www.gjenopptakelse.no/

Juleåpningstider
Biblioteket - ånden som aldri hviler - skrur ned littegranne rundt jul med redusert åpningstid. Les alt her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/jul04.htm


Uke 48

Nye bøker
Det er sjelden det blir katalogisert 308 nye bøker på en måned. I november var tilveksten rekordstor:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1106.htm

Siteringer og forkortelser
Stipendiater, artikkelforfattere og selv viderekomne professor strever. Hvordan forkorter man en  tysk dom? Hvordan viser man til en kanadisk lov? Hva betyr "1 All ER 92 (KB)"? Det finnes flere bøker om dette, bl.a. i biblioteket. Noen bøker ligger greit tilgjengelig på nettet, se for eksempel disse to:

NAV
"Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. (...) Innen 2010 skal alle kommuner ha et lokalt NAV-kontor. Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid." Og websidene starter på
-> www.nav.no/

Lange urler?
Gjør dem kortere, lag brukervennlige web-linker ved UiB:
-> link.uib.no/

Regelhjelp.no
"...skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester."
-> www.regelhjelp.no/

Kommentarer?
Etter at fakultetet gikk over til Fakultetsnytt, har responsen på utsendelser fra biblioteket (i Biblioteknytt, tidl Dagens tips) vært heller laber. Leses det der ute? I alle fall: her er min e-post-adresse: halvor.kongshavn@ub.uib.no


Uke 47

Utstilling: Politiets rolle i det norske Shoah
Det juridiske fakultetsbibliotek presenterte 17. november utstillingen "Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851".
Vi følger i dag opp med en liten utstilling om politiets lite ærerike rolle i det norske Shoah. Utstillingen viser enkelte dokumenter fra okkupasjonsårene rundt registrering, arrestasjon, deportering og (for noen få) hjemkomst av de norske jødene. Dag Roar Fosnes står bak utstillingen og bak følgende tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/joder2.htm
Velkommen til lesning - og velkommen på besøk!

International Center for Transitional Justice (ICTJ)
"The International Center for Transitional Justice (ICTJ) assists countries pursuing accountability for past mass atrocity or human rights abuse. [...] The ICTJ officially opened its doors in New York City on March 1, 2001, and within six months was operating in more than a dozen countries, as requests for assistance poured in. In 2004 Founding President Alex Boraine returned to South Africa to establish the Center’s Cape Town Office. Offices in Brussels and Geneva followed in 2005."
-> www.ictj.org/en/

Staudinger
Nye bind av Staudingers kommentar til BGB har vært etterlyst. Vi har nå mottatt en hel bråte, nærmere bestemt 35 fete bind som etter hvert vil komme på hyllen, til glede for mange.

Juridiske fraser på latin
Wikipedia (den engelske) har en fin oversikt med forklaringer på latinske juridiske sentenser:
-> en.wikipedia.org/wiki/Category:Latin_legal_phrases


Uke 46

Ny utstilling - Jøders rettsstilling
Biblioteket presenterer fra og med fredag 17. november utstillingen "Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851". Den er utarbeidet av Kisti Lothe Jacobsen i anledning etableringen av det nye Holocaust-senteret i Oslo. Sammen med utstillingen følger en lengre tekst, også den utarbeidet av Kirsti:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/joder.htm

Sitatsamling
Det nærmer seg tiden for festligheter og taler. Et treffende sitat kan komme godt med. Det fins mange trykte samlinger (også her i biblioteket). På web har jeg oppdaget denne - 20.000 sitater på dansk og engelsk (hvorav 212 av Storm P, en personlig favoritt), med diverse søkemuligheter, bl.a. etter emne:
-> www.aerenlund.dk/quotes/index.html

[Sendt alle.jur@uib.no m.fl 16.11.06 ang utstillingen]

Det juridiske fakultetsbibliotek presenterer fra og med i morgen 17. november sin nye utstilling "Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851" som viser frem og kommenterer sentrale dokumenter i utviklingen fra middelalderen og fremover. Utstillingen er utarbeidet av universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen. Hun står også bak den relativt fyldige teksten på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/joder.htm
Velkommen på besøk!
Bergen, 16. november 2006
Halvor Kongshavn
Fakultetsbibliotekar


Uke 45

Nye bøker oktober
Vi har måttet endre oppsettet for nye bøker noe. For oktober ser listen slik ut (kommentarer og forslag til evt andre måter å gjøre det, mottas med takk):
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1006.htm

"Søk etter kildene i EU og EØS"
Halvor utarbeidet for noen år siden en web-intro til kildene til EU- og EØS-retten. Den er nå gjennomgått og revidert - og ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/eueos.htm


Uke 44

Redusert åpningstid mandag og tirsdag
Vi reiser på et lite internseminar mandag og tirsdag 6.-7. november. Vi reduserer derfor åpningstid og service noe - og holder åpent kl 0900-1530 disse to dagene.


Uke 43

Det nye Russland: reiserapport
Halvor har vært i Russland på konferansen "The New Russia: Law and Legal Information". Han har skrevet en liten reiserapport med bilder og lenker. Den ligger på web her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/iall2006.htm

Bokavisen
Leser du noe annet enn jus? "Bokavisen er en uavhengig internettavis som skriver om bøker og litteratur."
-> www.bokavisen.no/

Fagbokkritikk
Anmelder du fagbøker? Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har utarbeidet ti bud om fagbokkritikk som kan være en nyttig veiledning for den som skal anmelde sakprosa. Kanskje det kan være noe å hente:

  1. Du skal skrive for lesaren. Det er den allment interesserte lesar du skriv for. Meldinga er ein tekst også for dei som ikkje er spesielt interessert i faget og ikkje kjem til å lese boka. La deg ikkje smitte av sjargong frå boka eller eige fag.
  2. Du skal være aktuell. Det er viktig å aktualisere stoffet for å gjere det relevant for lesaren. Du skal vurdere det originale ved boka, men ikkje lese henne som nyhetsjournalist. Ein liten nyhet kan velte ein god kritikk.
  3. Du skal vurdere boka. Det er bokas innhald som er tema for din kritikk, men også form, stil og komposisjon. Du skal vurdere om boka når sine faglige intensjonar og målgrupper.
  4. Du skal vurdere sjangeren. Det er viktig å få fram kva slags sjanger boka er skriven i. Boka skal vurderast ut frå om forfattaren meistrar sjangeren og om sjangerbrot er vellykka.
  5. Du skal vurdere forfattaren. Det er avgjerande om forfattaren maktar å føre lesaren inn i stoffet. Lesarene har også krav på å få vite om forfattaren sin synsvinkel og om forfattaren er uhilda eller går nokons ærend.
  6. Du skal vurdere konteksten. Det er ein kritikars oppgave å peike på samanhengar – i forfattarskapet, og mellom den aktuelle boka og andre bøker om emnet. Boka skal også vurderast i høve til andre bøker i same sjanger.
  7. Du skal kjenne dine grenser. Det er boka og ikkje faget du vurderer. Du må kjenne dine faglege grenser og akte deg når du sjøl er engasjert i fagdebatten. Før ikkje lesaren bak lyset.
  8. Du skal ikkje polemisere. Det er forskjell på kritikk og polemikk. Ver kritisk vurderande, men la ikkje polemikken kvele kritikken. Bruk ikkje ein kritikk som påskot for å framheve eigne synspunkt på tema i boka.
  9. Du skal ikkje skrive av vaskesetlar Det er dine vurderingar som skal prega kritikken – ikkje forlaget sine. Bruk ikkje lange innhaldsreferat og utvaska adjektiv. Unngå skamros og sårande formuleringar.
  10. Du skal vise ansikt. Det er viktig med temperatur og personlig engasjement. Ver ikkje redd for å vise kvar du sjølv står, men unngå privat synsing. Du skal felle ein grunngitt dom over boka.

Uke 41

Nye bøker
I september katalogiserte vi følgende verk:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0906.htm

Hein Online
I Hein Online er det nå rundt 1000 tidsskrifter, flere og flere internasjonale og ikke-amerikanske:
-> heinonline.org/HOL/Welcome?collection=journals
I tillegg kommer mange hundre "legal classics" i fulltekst. Titt litt på listen og se om du ikke finner en god del av interesse her:
-> heinonline.org/HOL/Index?collection=beal


Uke 40

Guide til EU-materiale
En fin online-guide er Marilyn J. Raisch' nylig oppdaterte "European Union Law: An Integrated Guide to Electronic and Print Research":
-> www.llrx.com/features/eulaw2.htm

Komparativ og fremmed rett
LLRX.com har utarbeidet en rekke fine oversikter, se "Comparative & Foreign Law Guides" her:
-> www.llrx.com/comparative_and_foreign_law.html

Folkerett
Og LLRX' "International Law Guides" finnes her:
-> www.llrx.com/international_law.html

Google Scholar
Google vokser. Av interesse for akademia er Google Scholar som "...provides a simple way to broadly search for scholarly literature. From one place, you can search across many disciplines and sources: peer-reviewed papers, theses, books, abstracts and articles, from academic publishers, professional societies, preprint repositories, universities and other scholarly organizations. Google Scholar helps you identify the most relevant research across the world of scholarly research."
-> scholar.google.no/


Uke 39

Nye bøker
I august katalogiserte biblioteket flg verk:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0806.htm

Ny svensk juridisk database
Svenske PointLex tilbys herved våre brukere. Fra egenomtalen sakses: "PointLex Juridik är en bred juridisk nyhets- och informationstjänst med fokus på att hjälpa jurister och andra rättstillämpare att snabbt och smidigt följa rättsutvecklingen och utvecklingen inom juristbranschen." Ved første gangs pålogging må du oppgi e-post-adresse (har prøvd å slippe unna den, nytter ikke), deretter er det rett inn.
-> www.pointlex.se/
Pointlex er, som alle UBs elektroniske tilbud, tilgjengelig via Bibliotekportalen - elektroniske jus-ressurser finner du i rullegardinen under
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Ny adresse
Biblioteket har fått ny postadresse, den er
Universitetsbiblioteket i Bergen
Det juridiske fakultetsbibliotek
Postboks 7808
5020 Bergen

Bærekraftig utvikling og jus
Kollega Gary Yessin, Florida, har utarbeidet "Sustainable Development Law (SDL) Research Guide". Guiden er publisert i Globalex:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Sustainable_Development_Law.htm


Uke 36

Hellige tekster
Også jurister studerer noen ganger hellige tekster. "The Internet Sacred Text Archive" er stedet å gå for en samlet full tekst oversikt i fht de store religionene - og mange av de små. Her finnes alt fra Bibelen til Edda, fra Koranen til Kama Sutra, fra Nostradamus' profetier til Kalevala (f.eks dette finske helteeposets innflytelse på Tolkien). Selv personer med en helt marginal interesse for slike spørsmål kan fort fortape seg når de klikker seg inn på
-> www.sacred-texts.com/

Lovdatas varslingstjeneste
Lovdata gir deg løpende oppdateringer på e-post om det regelverket som er viktig for deg. Sjekk siden for varslingstjenesten:
-> www.lovdata.no/varsle/ldny.html

En kort pause
Biblioteknytt reiser på konferanse, det blir derfor stille fra vår kant neste uke:
-> lla.ru/iall2006/


Uke 35

Livs EU-oversikter
Liv sluttet sist uke. Før hun ble pensjonist, gikk hun gjennom og oppdaterte sine oversikter:

Bøker fra før 1850
Biblioteket låner ikke ut bøker fra før 1850. Det gjør heller ikke andre avdelinger ved UB eller andre UB i Norge. Slike bøker skal leses i biblioteket - enten de er våre eller de er innlånt fra andre bibliotek.


Uke 34

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser
Biblioteket har utarbeidet to oversikter
1. Publiserte besvarelser cand.jur-studiet Bergen, Oslo og Tromsø 1980-2005 (avsluttet):
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm
2. Publiserte besvarelser master-studiet Bergen, Oslo og Tromsø 2003-
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/indexmaster.htm

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger på web
Biblioteket har også utarbeidet følgende samleoversikt fra de tre lærestedene:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-eksamen.htm


Uke 33

Her kommer nok et Biblioteknytt via e-post før Fakultetsnytt er i farta igjen.

Liv Glasser slutter
Liv går av med pensjon, hun har sin aller siste arbeidsdag neste fredag - den 25. august - etter ti år som EDC-bibliotekar fra den spede EDC-start og frem til dagens flotte tilbud. Vi takker for hyggelig, spennende og fruktbart følge og ønsker hell og lykke videre.

Jørn Ruud ny EDC-ansvarlig
Vi er heldigivs ikke helt i beit for kompetanse i fht EDCen når Liv går av. Jørn vil overta ansvaret for denne.

Ny bibliotekar
Fredagen etter - den 1. september - får vi en ny kollega: Hilde Gjessing, pt skolebibliotekar på videregående skole i Ålesund. Hilde er relativt nyutdannet som bibliotekar, men har lang fartstid bl.a. som lærer. Vi ser frem til at hun begynner - og til at dere lærer henne å kjenne.

Research Guide on International Health Law
Kollega Chenglin Liu i Houston har utarbeidet en guide til internasjonale helserettslige kilder (Globalex):
-> www.nyulawglobal.org/globalex/international_health_law.htm


Uke 32

Det er fortsatt Fakultetsnyttferie, Biblioteknytt kommer på gamle Dagens tips -måten:

Nye bøker juli
Også i juli katalogiserte vi bøker:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0706.htm

Ny studentmedarbeider
Mandag 14. august begynner stud.jur Anne Beldo i midlertidig 25 % stilling i skranken.

GATT-dokumenter 
Prosjekt om GATT-dokumenter på web ble annonsert i Biblioteknytt uke 21. Nå er mer enn 50.000 av rundt 80.000 GATT-dokumenter gjort tilgjengelig av WTO. Arbeidet fortsetter.
-> /www.wto.org/english/docs_e/gattdocs_e.htm

Journal of the history of international law
Dette tidsskriftet var ønsket. Her er det i elektronisk form:
-> lenkeserv.bibsys.no/lenkeserv/action/serv?id=060037221&bib=d


Uke 31

Fakultetsnytt har ferie, biblioteket drister seg frempå med følgende nyheter:

Jus i Bibliotekportalen
Ressurser flyttes fra egne lister til Bibliotekportalen.
Ta en titt under rullegardinmenyen for elektroniske jus-ressurser:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Nye bøker for mai og juni
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0506.htm
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0606.htm

Sommerens oppdateringer fra biblioteket
Kvinner og EU
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm
Norwegian law in foreign languages
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/norlaw.htm
Nettkilder i folkeretten
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folkkilder.htm
Nett-tekster i folkeretten
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folktekster.htm
Lov og rett på nett: surfing på det juridiske hav
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

Dommers populærnavn
Basen over dommers populærnavn er på luften igjen, fra UJUR Oslo
-> www.ub.uio.no/ujur/baser/domkort/

Nytt fra USA
HR-kjennelse 29.6.2006 om Guantanamofangenes status:
-> supct.law.cornell.edu/supct/html/05-184.ZS.html

Biblioteknytt på lager
Biblioteknytt (tidl Dagens tips) er lagret på nett fom 1998:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


Uke 24

Beck Online - tysk "Lovdata"
Vi har tegnet abonnement på Beck Online, et tysk Lovdata som inneholder svært mye jus i fulltekst, inkludert tidsskrifter og lovkommentarer. Ta en titt:
-> rsw.beck.de/bib/default.asp

Bibliotekportalen
Beck Online finner du i Bibliotekportalen - sammen med alle andre juridiske databaser. Gå for eksempel inn her, og bruk rullegardinmenyen ("Bibliotekportalen - Velg emne") for å finne de enkelte ressursene:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Ny base i Lovdata
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
-> www.lovdata.no/nyhet/2006/20060528-1659.html
En alfabetisk oversikt over alle Lovdatas baser (eller elektroniske serier) - med pekere videre - finnes her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/lovdata.el-tid.htm

Ny EurLex
EU-databasen EurLex, fritt tilgjengelig for alle, inneholder det meste, har forandret seg, bl.a. er alle lenker nye:
-> eur-lex.europa.eu/

Åpningstider i sommer
I perioden mandag 19. juni tom fredag 11. august holder biblioteket åpent kl 9-15.
Det er dessuten en liten mulighet for at vi stenger helt en uke på det aller stilleste i juli, vi kommer eventuelt tilbake til saken.


Uke 23

Populærbetegnelser for direktiver og forordninger
Mange kjenner til Liv Glassers utmerkete oversikt med pekere "Direktiver og forordninger kjent under bestemte navn" på www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm. Folketingets EU-oplysning følger opp med sin "Populærbetegnelser for direktiver og forordninger" hvor kanskje særlig henvisningen til Bjergbondedirektivet: 75/268/EØF burde interessere danskene:
-> www.eu-oplysningen.dk/dokumenter/retsakter/pop/

Terrorisme på web
Globalex har nylig publisert "A Research Guide to Cases and Materials on Terrorism" utarbeidet av Andrew Grossman
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Terrorism.htm

Internasjonal miljørett
Og i Globalex finner vi også splitter nye "A Basic Guide to International Environmental Legal Research" av Heidi Frostestad Kuehl
-> www.nyulawglobal.org/globalex/International_Environmental_Legal_Research.htm


Uke 22
[sendt til alle på fak 23.05]

Streik?
Det foregår som kjent megling i staten i forbindelse med lønnsoppgjøret. Det er stor sjanse for at det blir streik fom i morgen onsdag 24. mai. Ved UB er det varslet tatt ut 75 personer, hvorav fire personer ved Det juridiske fakultetsbibliotek, i en eventuell streik fom denne dagen. Det er videre rimelig stor sjanse for at flere blir tatt ut i streik fom mandag 29. mai. I tilfelle av streik, betyr dette for våre tjenester:
1. Åpningstider
Onsdag 24. mai åpent kl 1200-1900
Torsdag 25. mai er Kr Himmelfartsdag
Fredag 26. mai åpent kl 0900-1520
2. Hvis flere tas ut i streik fom 29. mai
Helt stengt inntil streiken helt eller delvis avblåses.
3. Åpningstid hvis fire personer fortsetter i streik
Mandager kl 1520-1900
Tirsdager kl 0900-1520
Onsdager kl 1200-1900
Torsdager kl 1200-1900
Fredager kl 0900-1900 og til 1520 annenhver fredag
4. Reduserte tjenester med redusert bemanning, bl.a.
Innlånstjenester blir ikke utført (intern distribusjon av post og lignende stopper opp. Bestilte bøker ikke kommer inn. Nettsider blir ikke vedlikeholdt.
5. Ingen tjenester med flere i streik
Med (nesten) alle i streik blir (nesten) ingen tjenester utført.


Uke 21

GATT-dokumenter online
WTO offentliggjør i følge en pressemelding 16. mai alle GATT-dokumenter. Se
-> www.wto.org/english/news_e/pres06_e/pr442_e.htm
Se ellers "GATT Digital Library: 1947-1994" fra Stanford:
-> gatt.stanford.edu/page/home

Hein Online
Biblioteket blir aldri lei av å markedsføre Hein Online. Nytt kommer til i store mengder hele tiden. Så hva ligger nå egentlig i basen pt? Her er en oppdatert full oversikt:
-> heinonline.org/HeinDocs/Titles%20Currently%20Available.pdf

Bok fra UB: "Aspects of the Digital Library"
En rekke ansatte ved UB (inkl Halvor ved eders lokale bibliotek) har bidratt til boken "Aspects of the digital library" som foreligger på nettet i pdf-format (før den trykte er kommet) her:
-> www.ub.uib.no/test/land_asp_110506.pdf


Uke 20

Nye bøker april
Fakultetsbiblioteket har i april anskaffet et solid knippe ny litteratur, se listen her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0406.htm


Uke 19
[sendt til alle på fak 03.05.]

Ibsen i retten - og retten i Ibsen: Ibsen med juridiske briller
I anledning av at det 23. mai i år er 100 år siden Henrik Ibsen døde, har Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetsbiblioteket i Bergen fra i morgen torsdag 4. mai gleden av å presentere en utstilling der vi tar en titt på de juridiske sidene ved og av Ibsen. Så vidt vi har funnet ut, er dette et tema som er lite - eller ikke? - behandlet i Ibsen-forskningen. Eller i jussen.
I mange av stykkene sine har han gitt små og store antydninger om og henvisninger til lov og rett på slutten av 1800-tallet. Ved disse henvisningene har vi lett etter lovgrunnlag eller juridisk teori rundt temaet og funnet fram bøker og andre skrifter som behandler det.
Utstillingen er i bibliotekets lokaler på Dragefjellet. Den er utarbeidet av universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen som også er ansvarlig for en fyldig tekst på web: www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/ibsen.htm.
Velkommen til lesning - og velkommen på besøk!

Uke 18

Menneskerettigheter
International legal search engine: Human rights and humanitarian law er en omfattende fulltekst søketjeneste over internasjonale traktater relevant for menneskerettigheter og humanitærrett, med ratifikasjonsstatus.
-> www.whatconvention.org/index.php?langue=Eng

Barn og urfolk
Guide som viser til de viktigste avtalene som regulerer barns rettigheter. Viser også til utvalgte ressurser innen urfolksrett.
-> www.mandint.org/english/cguidee.htm


Uke 17

Publiserte besvarelser
Jeg har utarbeidet en oversikt over publiserte besvarelser under masterordningen (det vil si fra 2003 av) fra fakultetene i Tromsø, Oslo og Bergen - med pekere mot oppgavetekst og sensorveiledninger:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/indexmaster.htm

International Judicial Monitor
Nytt fritt tilgjengelig web-nyhetsblad fra faglig tunge American Society of International Law og International Judicial Academy - gir "bi-monthly electronic publication features information, tools, and resources on international law and significant legal developments of particular relevance to the judiciary". Er ute med sitt første nummer nå:
-> www.judicialmonitor.org/


Uke 16

Nye bøker i mars
Tilvekstlisten for mars er klar, mye bra lektyre:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0306.htm


Uke 14

Åpningstider i påsken
Biblioteket ønsker velkommen i påsken til reduserte åpningstider, se her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/paske06.htm

BORA: Bergen Open Research Archive
Ønsker du å parallellpublisere din siste artikkel eller andre arbeider online i BORA? Ta en titt her:
-> www.ub.uib.no/bora/
Og BORAS generelle nettadresse er
-> bora.uib.no/index.jsp

Tilgang til betalingsbaser utenfra campus
Ønsker du tilgang til Lovdata oa baser hjemmefra? Her beskrives hvordan du skal gå frem for å få det til (jeg har selv ikke prøvd det, aner ikke om det går greit):
-> www.ub.uib.no/felles/baser/proxy.htm


Uke 13

Nyhet: "Traktater: en bibliografi"
Kirsti LJ ved biblioteket har utarbeidet en bibliografisk database over etterspurte traktater og lignende folkerettslige dokumenter. Biblioteket er stolte over å kunne presentere denne, ta en titt på:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/trakt.htm

Spørreundersøkelse om Juridisk nettviser
Vi har lagt et spørreskjema om Juridisk nettviser i hyllen til samtlige ved fakultetet. Nettviserredaksjonen anmoder om svar, ønsket er en stadig forbedret utgave av Nettviseren. Hvis du foretrekker å svare elektronisk, gå inn her:
-> wo.uio.no/as/WebObjects/nettskjema.woa/wa/svar?id=19647

Dagens tips er blitt til Biblioteknytt
Vi har - i og med etableringen av Fakultetsnytt - forandret navn på vår tjeneste fra Dagens tips til Biblioteknytt. Du trenger fortsatt ikke lagre disse, vi har dem alle sammen her fra 1998:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


Uke 12

Norske lovforarbeider
Jørn Ruuds introduksjon til norske lovforarbeider er blitt oppdatert, bl.a. er nye søkemotorer (som Jørn ikke er helt fornøyd med) kommet. Jørns intro er et naturlig startsted for søk etter lovforarbeider og andre offentlige dokumenter er denne, både for studenter og viderekomne på fakultetet:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/norskforarb.htm
Se ellers vår samleoversikt rundt samme emne:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-offdok.htm

Respons
Tidligere kom det ofte respons fra enkelte av mottakerne av Dagens tips. Det vil jeg svært gjerne fortsatt ha. E-postadressen min er derfor med (halvor.kongshavn@ub.uib.no)


10.03.2006
[siste Dagens tips til alle.jur]

Kjære fakultet
Dagens tips kommer fra og med i dag i ny form - via fakultetets nye Fakultetsnytt på intranett, som nylig annonsert av Anne. Jeg satser på et lite bidrag hver fredag. Innspill og kommentarer mottas som alltid med takk. Takk for e-post-følget, og velkommen til Dagens tips i Fakultetsnytt!
Beste hilsen
Halvor og resten av biblioteket


Uke 11

Nye bøker i februar
Tilvekstlisten for bibliotekets nye bøker siste måned er kommet:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0206.htm


23.02.2006

Bibliotekets virksomhet i 2005
Vår rapport om bibliotekets virksomhet for fjoråret foreligger nå blodfersk i web-versjon med grafer og pekere og det hele:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2005/0index.htm


16.02.2006

EU-bestemmelser regulerer også idrett
Det foregår for tiden et idrettsstevne i EU syd. Biblioteket presenterer i en ny utstilling i vestibylen enkelte EU-dokumenter rundt sportslige aktiviteters juridiske sider. Utstillingen er utarbeidet av Liv Glasser som også har skrevet følgende lille tekst:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/idrett.htm


13.02.2005

Nye bøker januar
Årets første tilvekstliste ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1205.htm

Økonomi 2006
Økonomien for innkjøp tegner til å bli grei. Kom gjerne med forslag, mail til meg. Jeg minner ellers om denne:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/bokforslag.htm

For nye lesere
'Dagens tips' er lagret på web fom 1998, startsiden er
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index


03.02.2006

Søk etter forarbeider, ny søkemotor
ESOP er nedlagt, Stortinget lanserte 1. februar en ny søkemotor for fritekstsøk i publikasjoner fra både regjering og Stortinget, det vil si dokumenter som har med saksbehandlingen å gjøre:
* NOU-er
* Odelstingsproposisjoner
* Stortingsproposisjoner
* Stortingsmeldinger
* Innstillinger til Odelstinget, Lagtinget og Stortinget
* Beslutninger i Odelstinget og Lagtinget
-> epos.stortinget.no/MASearch.aspx

Mer forarbeider
Minner ellers om Jørns intro til norske forarbeider:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/norskforarb.htm
Se også vår samlete oversikt med pekere mot norske forarbeider og andre offentlige dokumenter
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-offdok.htm


24.01.2006

Westlaw igjen
Både de som var på Westlaw-kurset i forrige uke - og de som ikke var der - kan henvende seg til meg for å få oversendt en relativt liten brukerveiledning i pdf-format (mail meg, så sender jeg). Jeg minner ellers om at hvis dere står fast eller ikke finner noe i Westlaws imponerende store informasjonsmengde, kan det gratis ringes Westlaws brukertelefon, jfr
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm


18.01.2005

Westlaw
Vi har nettopp avsluttet et vellykket kurs i Westlaw. Det vil bli et nytt kurs til våren.
Gå inn i Westlaw via denne siden - legg spesielt merke til tilbudet om gratis hjelp pr telefon eller e-post:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm


12.01.2006

Studentavhandlinger på nett
Det ble på fakultetets lærermøte i dag spurt etter hvor en kan finne juridiske studentavhandlinger på nett fra enkelte nordiske søsterinstitusjoner. Jeg har tittet litt rundt og kan rapportere om følgende (mottar svært gjerne rapport om feil og mangler!):


09.01.2006

Nye bøker i desember
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1205.htm

Nye pc-er i biblioteket
Vi har fått seks nye student-PC-er i biblioteket, vi tilbyr nå til sammen 20 pc-er.
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/pc-er.htm

Arbeidsplasser i biblioteket
Til sammen har vi nå rundt 80 arbeidsplasser i biblioteket.
 


06.01.2005

Nye tidsskrifter i HeinOnline
HeinOnline lanserer i dag følgende nye solide knippe av juridiske tidsskrifter online:

> Berkeley Business Law Journal, Vol. 1 (2004)
> Berkeley Journal of Gender, Law & Justice, Vols. 1-20 (1985-2005)
> Berkeley Journal of International Law, Vols. 1-22 (1983-2004)
> Berkeley La Raza Law Journal, Vols. 1-14 (1983-2003)
> Berkeley Technology Law Journal, Vols. 1-19 (1986-2004)
> Howard Law Journal, Vols. 1-48 (1955-2005)
> International Journal on Minority and Group Rights, Vols. 1-9 (1993-2002)
> Land and Water Law Review, Vols. 1-35 (1966-2000)
> Memphis Law Journal, Vols. 1-2 (1878-1879)
> New York City Law Review, Vols. 1-7 (1996-2004)
> Nordic Journal of International Law, Vols. 1-71 (1930-2002)
> Nottingham Law Journal, Vols. 1-13 (1992-2004)
> Regent University Law Review, Vols. 1-17 (1991-2005)
> Victoria University of Wellington Law Review, Vols. 1-35 (1953-2004)
> Wyoming Law Journal, Vols. 1-19 (1946-1965)

Gå inn i HeinOnline her:
-> heinonline.org/HOL/Welcome
Eller via Bibliotekportalen (e-tidsskrifter):
-> x-port.uio.no:8331/V/86AIEYKA7MIDGF9N9CPEQ641BF48USS3CYDPKLFKA F7YMNBDMC-62453?func=find-ej-1
HeinOnline har nå passert 600.000 juridiske artikler i fulltekst (Lovdata passerer snart 2.100).
 


04.01.2006 II

Piratpartiet
Jeg blingset i dagens Dagens tips alvorlig med URL-en mot svenske Piratpartiets nettsider. Toppdomenet her er naturligvis .se og ikke .no, så riktig nettadresse er
-> www.piratpartiet.se/
Beklager!

04.01.2006

Westlaw
Jeg minner om kurs i Westlaw 18. januar (med Stephen Pixton fra Westlaw UK). Jeg har fått noen påmeldinger allerede. Flere som vil være med? Send e-post til meg.

Forarbeider i folkeretten
"À la Recherche des Travaux Préparatoires: An Approach to Researching the Drafting History of International Agreements" er tittelen på en en helt ny web-artikkel i Globalex på engelsk med pekere skrevet av Jonathan Pratter:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Travaux_Preparatoires.htm

Researching International Marine Environmental Law
En annen nyhet er denne web-artikkelen (også publisert i Globalex), forfattet av Arundhati Ashok Satkalmi:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/International_Marine_Environmental_law.htm

Russland
Og når vi først er i Globalex - de som forholder seg til Russland, vil ganske sikkert ha glede av "Material on Russian Federation Law in English: Selection of Sources" av Lucy Cox:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/Russia.htm

Beregn prisveksten selv
Hvor mye tilsvarer kr 100.000 i 1970 med kroneverdien i dag? Osv. Beregn her (fra SSB):
-> www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/kpiregn.html

Babelfish
Automatisert oversettelse mellom språk på nettet - muligheter for mye moro her:
-> babelfish.altavista.digital.com/

Piratpartiet - mot immaterialretten
I Sverige har et nytt parti blitt startet - med kun én sak: angrep på immaterialretten. De nødvendige underskriftene for å bli registrert, strømmer inn. Snart skvulper det over til oss. Les om Piratpartiet her:
-> www.piratpartiet.se
 


02.01.2006

Godt nytt år! Og velkommen til et nytt år i biblioteket.

Arbeidsrett.no
Vi har tegnet abonnement på norske arbeidsrett.no, med kommentarer til den nye arbeidsmiljøloven - inkl lenker mot rettskilder av typen andre lover, forskrifter, domstolsavgjørelser, forarbeider. Dessuten er det relevante internasjonale rettsstoffet tatt med:
-> www2.arbeidsrett.no/ipLoginAction.do

DUO: juridiske spesialoppgaver på web
Jurfak i Oslo publiserer studentavhandlinger på web, pt hele 773:
-> wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/Browse?ORGID=87

Legal Information in Norway
Mer fra Oslo, kollega Pål Bertnes' "Legal information in Norway, electronic and printed sources" (kun publisert i DUO):
-> wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=33923

Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie
Bertnes' publikasjon kommer i Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie hvor det er flere publikasjoner i elektronisk utgave:
-> www.ub.uio.no/ujur/publikasjoner/skriftserie/

Besøksrekord
Studentene bruker oss mer enn noen gang. Vi har andre år på rad satt besøkrekord i biblioteket - rundt 110.000 besøk i 2005, en økning på snaut 10.000 fra året før og en økning på 40.000 besøk siden 2002.