UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Dagens tips indeks

Dagens tips 2005

Ny nettside:

uib.no/ub


27.12.2005

Sc.St.L.
Scandinavian Studies in Law kommer med Vol 49 til våren. Første utgivelse var i 1957. Om utgivelsene heter det i egenreklamen på web:
"The series Scandinavian Studies in Law (Sc.St.L.) presents articles by Scandinavian jurists and lawyers. Since the beginning of the series more than 400 articles have been published. The first volume of Sc.St.L. was published in 1957. Volumes 1-37, issued between 1957 and 1993, were yearbooks of a conventional kind, each reflecting a variety of legal topics. Beginning with volume 38 the material in the series has been arranged according to topic. A strategy making it possible to present more thorough and updated descriptions of developments in different legal sub-fields." (Se ellers om utgiver og utgivelsene her: sisl.juridicum.su.se/)
Alle artikler i de 37 første utgavene er publisert og fritt tilgjengelig i pdf-format via web:
-> sisl.juridicum.su.se/database_xml.php?choice=volumes

Lange URL-er
Lyst til å gjøre lange urler til korte, for eksempel urler av typen roads.bibsys.no/UJUR/cgi-bin/search.pl?attrib1=subject-descriptor&term1=NORGE400&stemming=on&ranking=on&view=ujur&templatetype
=ALL&database=Nettviser til putlete tinyurl.com/7zkqm? Se
-> tinyURL.com

Godt nyttår!
Biblioteket takker for et spennende år sammen med dere og ser frem til nye begivenheter i året som kommer.


20.12.2005

GRUR - for opphavsrettsinteresserte
Vi har fått testtilgang ut februar 2006 til "GRUR: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht" på web. Klikk lenken nedenfor og skriv "grur" i feltet "Fundstellensuche". Tilbakemeldinger ønskes:
-> rsw.beck.de/bib/default.asp


19.12.2005

Åpningstid julen
Vi har åpent slik de neste par ukene:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/jul04.htm

Westlaw-kurs
UiB har online-tilgang til den juridiske databasen Westlaw som inneholder uante mengder jus. Mange (inkludert oss i biblioteket) føler seg ikke helt fortrolige med bruken av denne flotte ressursen. Vi inviterer på kurs i denne onsdag 18. januar 2006 med en representant for Westlaw UK som lærer. Interessert? Meld deg på ved å replisere denne mailen! Vi kommer tilbake til detaljer på nyåret. I mellomtiden kan du evt prøve deg her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm


15.12.2005

I dag: Lovdata
Her er en liste dels over en del nyere delbaser i Lovdata, dels delbaser som har blitt vesentlig utvidet:

Testversjon BibJure
En amputert testversjon er til utprøving, ønsker flere tilbakemeldinger:
-> http://81.0.156.114:37493/


12.12.2005

35 nye tidsskrifter i HeinOnline
som mer og mer løfter blikket utover i verden:

 1. Arab Law Quarterly
  Vols. 1-15 (1985-2000)
 2. Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law
  Vols. 1-2 (2000-2001)
 3. Bench and Bar  
  Vols. 1-28,1-14,43 (1905-1920)
 4. Berkeley Journal of Employment and Labor Law   
  Vols. 1-25 (1976-2004)
 5. Boalt Journal of Criminal Law
  Vols. 1-9 (2000-2005)
 6. Buffalo Women's Law Journal    
  Vols. 1-12 (1992-2004)
 7. Business Law Journal   
  Vols. 1-19 (1923-1932)
 8. Canadian Human Rights Yearbook 
  1983-1992
 9. Canterbury Law Review  
  Vols. 6#3-9 (1997-2003)
 10. Columbia Journal of Gender and Law     
  Vols. 1-14 (1991-2005)
 11. Columbia Science and Technology Law Review
  Vols. 1-6 (1999-2005)
 12. Connecticut Public Interest Law Journal
  Vols. 1-4 (2001-2005)
 13. European Journal of Law Reform 
  Vols. 1-4 (1999-2002)
 14. Human Rights Law Review
  Vols. 1-2 (2001-2002)
 15. International Journal of Baltic Law    
  Vol. 1 (2002-2004)
 16. International Journal of Communications Law and Policy
  Vols. 1-9 (1998-2004)
 17. Journal of Environmental Law and Litigation    
  Vols. 1-19 (1986-2004)
 18. Journal of Intellectual Property Law   
  Vols. 1-10 (1993-2003)
 19. Journal of Law & Education     
  Vols. 1-33 (1972-2004)
 20. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law  
  Vols. 1-48 (1969-2003)
 21. Journal of the National Association of Administrative Law Judges
  Vols. 1-24 (1981-2004)
 22. Maryland Law Review    
  Vols. 1-2 (1901-1903)
 23. Minnesota Intellectual Property Review 
  Vols. 1-5 (2000-2004)
 24. Nevada Law Journal     
  Vols. 1-4 (2001-2004)
 25. Nexus: A Journal of Opinion    
  Vols. 1-9 (1996-2004)
 26. North Carolina Central Law Journal     
  Vols. 1969, 2-27 (1969-2005)
 27. North Carolina Journal of Law & Technology     
  Vols. 1-6 (2000-2005)
 28. Real Property, Probate and Trust Journal       
  Vols. 1-39 (1966-2005)
 29. Southern Law Review    
  Vol. 1 (1901-1902)
 30. Temple International & Comparative Law Journal 
  Vols. 1-18 (1985-2004)
 31. Unbound: Harvard Journal of the Legal Left
  2005 (2005)
 32. Uniform Law Review (New Series)
  Vols. 1-8 (1996-2003)
 33. University of Missouri Bulletin Law Series
  Vols. 1-50 (1913-1935)
 34. Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics
  Vols. 1-3 (2002-2003)
 35. Yale Law and Policy Review     
  Vols. 1-22 (1982-2004)

Se ellers
-> http://heinonline.org/HeinOnline/start.pl


09.12.2005 II

BibJure igjen
Jeg sendte i dag morges nedenstående mail om testversjon av den bibliografiske databasen BibJure. Det viste seg (som det gjerne gjør) at tingene ikke helt fungerte som det skulle. Det beklager vi. Men NÅ skal det være tilgang! Værsågod - prøv BibJure (foreløpig i forkortet og amputert utgave) her:
-> http://81.0.156.114:37493/
Ha en riktig god helg! Hilsen biblioteket

09.12.2005

Testversjon av BibJure
En begrenset testutgave av den norske juridiske bibliografiske databasen BibJure er nå tilgjengelig på
-> http://81.0.156.114:37493/
Begrensningene i testversjonen gjelder dels fagområder og dels omfanget av litteraturhenvisninger, inkludert forfatternavn (går til rundt bokstaven "K").
Vennligst gi tilbakemeldinger på tilgang, bruk og tilfredshet. Vi vurderer å tegne abonnement, BibJure vil da kunne bli et sentralt bibliografisk hjelpemiddel med henvisninger til (a) juridiske bøker, (b) juridiske tidsskriftartikler og (c) nordiske juridiske festskriftartikler.


08.12.2005

Ny utstilling: Kristenretten
Biblioteket inviterer fra og med i dag til en ny utstilling i anledning den tilstundende julen - "Kristenretten". Utstillingen som gir informasjon om den norske kristenretten og lovgivning; og striden mellom konge og kirkemakt i middelalderen, har fem deler:
   1. Førkristen tid
   2. Kristningen
   3. Strid mellom kirke og stat
   4. Kirken får makt
   5. Faksimiler av de første kristne lovene
Bak står universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen i samarbeid med sekretær/student Dag Roar Fosnes. Førstebetjent Pedro Vasquez ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, Spesialsamlingene, har hjulpet til med faksimiler, mens avdelingsbibliotekar Liv Glasser har vært med å dandere det hele.
Sammen med utstillingen følger en tekst på web, forfattet av Dag Roar:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/historie.htm
Velkommen på besøk i biblioteket og vestibylen utenfor!


05.12.2005

Nye bøker november
Tilvekstlisten for siste måned ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1105.htm

Åpningstider jul og nyttår
Vi ønsker velkommen i biblioteket rundt jul og nyttår slik:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/jul04.htm

Wex - Juridisk web-leksikon og ordbok fra Cornell
Legal Information Institute ved Cornell University, USA, har lansert starten på et flott juridisk web-leksikon og ordbok - hvor de inviterer til samarbeid ("...collaboratively-edited legal dictionary and encyclopedia ... intended for a broad audience of people"), kalt Wex:
-> www.law.cornell.edu/wex/index.php/Main_Page
Dictionary
-> www.law.cornell.edu/wex/index.php/Category:Definition
Encyclopedia
-> www.law.cornell.edu/wex/index.php/Category:Overview


23.11.2005

Biblioteket er åpent igjen
Vi har nettopp åpnet biblioteket. Totalt ble drøyt 2000 bind evakuert. I hyllene befinner det seg nå ca 600 færre bind enn i går - 400 bind er kastet, 200 bind er sendt til frysing for videre behandling. Drøyt 1400 bind ble altså vurdert som tørre og gjenoppstilt. Vi er veldig glade for at det ikke gikk verre, noe vi en stund fryktet. En viktig grunn til at det gikk såpass bra, er at det antagelig ikke hadde rent vann så lenge da det ble oppdaget, at Marit kommer tidlig på jobb og at det ble reagert særdeles hurtig. Vi har tatt utskrift av Bibsys-postene på alle de kasserte bøkene, bl.a. med tanke på evt gjenanskaffelse. Velkommen i biblioteket!
Vennlig hilsen Det juridiske fakultetsbibliotek


22.11.2005 II

Kjære kolleger, venner og brukere.
Det juridiske fakultetsbibliotek har altså blitt utsatt for en rimelig omfattende vannskade. Skaden ble oppdaget av konsulent Marit Saksvik da hun kom på arbeid rundt kl 0700 i dag morges. Hun satte i gang med å tilkalle adekvat hjelp umiddelbart. Her er en kort foreløpig rapport fra biblioteket ang vannskaden:
1. Skaden skyldes overvann på flatt tak over auditorium 1, avløpene var tette og vannet rant nedover et rør for elektriske ledninger, gjennom aud 1 og ned til biblioteket
2. Vannet rant ned i biblioteket over reolene i det innerste hjørnet til venstre, dvs over enden av reolene 18-19, 20-21 og 22-23 (dvs prosessrett, politirett, folkerett, IT-rett). DIA (dvs personale fra lokalt område + vaskepersonell) har gjort en kjempejobb med å få vekk vann og ryddet opp på andre måter.
3. Hvor mange bøker som er vannskadet, vet vi ikke, men vi antar drøyt 60 hyllemetre ble berørt - dvs rundt 2000 bind.
4. Vi har kontaktet ekspertise ved Nasjonalbiblioteket, Byarkivet i Bergen og Statsarkivet i Bergen, som også sendte en medarbeider til oss for vurdering. HMS-avdelingen ved UiB har også kommet med råd og vært innom.
5. Bøker tåler vannskade svært dårlig og muggsopp vokser med eksplosiv fart i vannskadete bøker.
6. Vi arbeider nå under høytrykk - og med hjelp av kolleger fra andre avdelinger ved UB - for å
(a) sortere vekk ikke-skadete bøker for tilbakeoppstilling på hyllene
(b) sortere skadete bøker som hurtigst må sendes til frysing for senere frysetørring (en omstendelig prosess som starter med at hver enkelt bok pakkes inn i plastikkpose)
(c) kassere øvrig skadete bøker (vi kommer etter hvert til å arbeide for å erstatte mange av disse)
7. Vi kommer til å holde stengt også i morgen onsdag. Om vi også holder stengt torsdag, vet vi ennå ikke.
8. Vi har grepet, men ber om forståelse for at tjenestene blir noe redusert noen dager fremover.

22.11.2005

Vann i biblioteket
Store mengder vann har rent inn i biblioteket i natt. Vi har fått skader også på bøker; hvor stort omfanget er, vet vi ennå ikke. Vi arbeider nå med å få stoppet vannet, tørket opp og få oversikt. Vi holder biblioteket stengt (i hvert fall i dag), men vitenskapelig ansatte kan komme inn og få service via broen.


18.11.2005

Utenlandske fulltekst-aviser på nett
UB har tegnet abonnement på PressDisplay - en onlinetjeneste som gir fullteksttilgang til 225 aviser fra 55 land (inkl dagens Aftenposten). Beholdningen for hver avis er på 60 dager:
-> library.pressdisplay.com/

A-tekst, norsk avisarkiv
Minner også om at vi abonnerer på A-tekst hvor en kan søke i fulltekstarkiv fra Adresseavisen, Advokatbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Bladet Tromsø, Brønnøysunds Avis, Dagbladet, Dagsavisen, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Kommunal Rapport, NTBtekst, Nordlys, Teknisk Ukeblad, Troms Folkeblad, VG, avis1, Økonomisk Rapport
-> www.retriever-info.com/services/archive.html


16.11.2005

Inspirert av gårsdagens tips om norske juridiske tidsskrift online, har det vært spørsmål etter tilsvarende fra Danmark og Sverige. Her er noe:

Danmark. Vi abonnerer på Westlaw.Danmark/Thomsons tilbud som inkluderer (danske) Karnov, EU-Karnov, UfR (dommer og artikler), Tidsskrift for Familie- og Arveret, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, Tidsskrift for Landsbrugsret og Tidsskrift for Kriminalret:
->http://www.thomson.dk/pls/onl/ilselog.ip_login

Sverige. Vi abonnerer videre på Westlaw.Sverige/Thomsons tilbud. Her finner vi dessverre ikke noen svenske juridiske tidsskrift - det vi finner er (svenske) Karnov, Författningar, Praxis og Propotioner:
-> http://www.thomsonfakta.se/kunder.asp?pkod=614&key=A023133303133F153B063E3639163C2441
Svensk juristtidning har imidlertid et omfattende gratistilbud på web:
-> www.svjt.se/

Finn elektroniske tidsskrift i Bibsys. Vær ellers obs på at dere kan finne mye via Bibsys, huk av i boksen "E-tidsskrift" og søk i vei:
-> ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch?lang=no


15.11.2005 II

PS til tidsskrifter i Idunn
Et lite ps til e-posten nedenfor ang adgang til Idunn:
Glem "Brukernavn" og "Passord" i spalten til venstre. Alle UiB-ansatte kan fra UiB-pc-er gå direkte inn i Idunn. Skal du lese et hefte av et tidsskrift, klikk på "Hent nummer"-ikonet til høyre.
Ellers kan du søke i enkelte eller i flere tidsskrift ved å gå via startsiden:
-> www.idunn.no/servlets/dispatcher/forside?marketplaceId=2000
"Avansert søk" kan gjøres her:
-> www.idunn.no/servlets/dispatcher?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=1312901
Problemer? Nøl ikke med å kontakte Halvor

15.11.2005

Norske juridiske tidsskrift fulltekst online i Idunn


11.11.2005

Kyoto-protokollen og klimakvoter
Det fokuseres stadig sterkere på global oppvarming og hva en kan gjøre for å begrense denne. Ett av resultatene er blitt Kyoto-protokollen fra 1997 som foruten å pålegge begrensninger i utslipp, også åpner for handel av CO2-utslipp.
EDC-bibliotekar Liv Glasser har utarbeidet en web-oversikt hvor det vises til forskjellige dokumenter i forkant av, rundt og etter Kyoto-protokollen og de spørsmål den forholder seg til:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/klima.htm


08.11.2005

Nye bøker i oktober
Vi kjøper inn bøker igjen, se den systematiske oversikten for nye bøker for forrige måned:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1005.htm

Haffner på web
Nå på nett, et sentralt referanseverk for jurister, historikere og bibliotekarer:
Vilhelm Haffners "Innstillinger og betenkninger fra kongelige og parlamentariske kommisjoner, departementale komiteer m.m. 1814-1924". - Oslo: 1925.
Historisk institutt, UiB, har gjort arbeidet - ikke helt uten påvirkning fra Jørn Ruud:
-> www.hist.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=haffner


04.11.2005

"International Criminal Courts for the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone"
Amy Burchfield har nylig publisert "A Guide to Online and Print Resources" omkring disse domstolene - i GlobaLex:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/International_Criminal_Courts.htm

"Researching the United Nations: Finding the Organization's Internal Resource Trails"
Av Linda Tashbook, også i GlobaLex:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/United_Nations_Research.htm

GlobaLex
GlobaLex er i det hele tatt verdt å merke seg, se oversikten over veiledningene her:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/

Dr Bent
Biblioteket hilser og sier vel blåst til Bent!


02.11.2005

Finanger II
I fall noen ikke skulle fått den med seg, her er den:
-> www.lovdata.no/hr/hr-2005-01690-p.html

Nye oversikter fra biblioteket
Våre nettveiledninger:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/veiledninger.htm
Våre nettbibliografier:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/bibliografier.htm


01.11.2005

Konkurranserett: en kortfattet veiledning
EDC-bibliotekar Liv Glasser har utarbeidet en kortfattet nettveiledning til konkurranseretten:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/konkurranse.htm


26.10.2005

Ordbøker på nett
Universitetet i Bergen har tegnet abonnement på elektroniske utgaver av følgende blå ordbøker fra Kunnskapsforlaget:
  Bokmålsordboka
  Engelsk-norsk
  Fremmedord
  Norsk-engelsk
  Norske synonymer
  Nynorsk
  Stor engelsk-norsk
  Stor norsk-engelsk
  Norsk riksmålsordbok
Gå inn på
-> ordnett.no/ordbok.html


21.10.2005

Studentsider
Vi har omkalfatret noe på våre studentsider som nå ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-rettskilde.htm

Kursplaner og litteratur
Nytt under disse sidene er en oversikt med pekere mot fakultetets "Kursplaner og litteratur":
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/pensum.htm

Rettsvitenskap. Juridiske databaser
Endret er også vår databaseside:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Juridiske emner
Nytt underbruk er "Juridiske emner":
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/fag.htm

Bibliotekportalen
På sikt blir databaseoversikten kun å finne under Bibliotekportalen:
-> bibliotekportalen.uib.no

Litteratursøking
Vi har også plukket litt på "Litteratursøking":
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-littsok.htm


20.10.2005

Foreslå en bok
Vi lanserer i dag vår nye tjeneste - "Foreslå en bok":
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/bokforslag.htm

Bestill en bibliotekar
Minner også om vår suksess lansert tidligere i år - "Bestill en bibliotekar":
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/bestillbibl.htm


12.10.2005

Eksamen - oppgaver, sensorveiledninger, besvarelser
Biblioteket har som service for studentene utarbeidet enkelte oversikter over oppgaver, sensorveiledninger og publiserte eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø. Den nye studieordningen og en del tekniske endringer har medført at vi nå har tatt en gjennomgang - samt tilbyr én ny oversikt, jfr:


11.10.2005

Ny utstilling: Likeverd og tilgjengelighet
Biblioteket har i dag åpnet en ny utstilling i vestibylen utenfor hovedinngangsdøren: "Likeverd og tilgjengelighet". Utstillingen viser forskjellige juridiske dokumenter rundt funksjonshemmetes rettigheter i fht et tilgjengelig samfunn. Utstillingen er utarbeidet av Liv Glasser. Sammen med utstillingen følger følgende lille tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/likeverd.htm

Oversatte lover og dommer
The University of Texas, Institute for Transnational Law, har utarbeidet en engelskspråklig webside for fransk, tysk, østerriksk, israelsk og italiensk jus (oversettelser av lover og dommer) rundt forfatningsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett og erstatningsrett:
-> www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work/


10.10.2005

Nye bøker september
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0905.htm

60 år siden Nürnberg
Kollega Lyonette Louis-Jacques i Chicago har samlet følgende lenker mot materiale fra Nürnberg-prosessen:

Ny rekord
September måned satte vi ny rekord i antall besøk for en måned - over 14.000.


28.09.2005

Europakonvensjonen
Liv Glasser og undertegnede har laget en liten veiledning til Europakonvensjonen mv
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/menneskerett.htm

Juridiske klassikere
HeinOnline bygger ut sin samling av juridiske klassikere i fulltekst. Se her:
-> www.heinonline.org/HOL/Index?collection=beal


26.09.2005

Opphavsrett og Google
Pass på opphavsretten, folkens. Google er i full sving med å digitalisere bøker i milliontall - tildels uten å spørre om lov først. De er nå saksøkt av opphavsrettshavere i USA, jfr flg melding fra før helgen:
"Writers sue Google for copyright infringement
A group representing more than 8,000 US writers is suing Google for digitising the book collections of several major libraries.  The lawsuit, filed by the Authors Guild in Manhattan is the first to arise from the Google Print Library programme, which aims to create a searchable library of all the world's printed books.
Guardian 22/09/05 p24
www.guardian.co.uk/international/story/0,,1575287,00.html"
Andre nyheter om samme:
*
australianit.news.com.au/articles/0,7204,16673192%5E15318%5E%5Enbv%5E15306,00.html
*
www.iwr.co.uk/information-world-review/news/2142575/authors-guild-sue-google
*
www.out-law.com/page-6148

Google Print
Den omstridte tjenesten heter Google Print. Ta en titt, mye å finne - søk på "henrik ibsen" gir 8980 treff, søk på "torstein eckhoff" gir 34 treff.
-> print.google.com/

HeinOnlines internasjonale og ikke-US-tidsskrifter
HeinOnline blir bedre og bedre. Den samlete portføljen vil snart utgjøre 1000 tidsskrifter. Blikket løftes mer og mer ut i den store verden, og HeinOnline tilbyr nå ca 300 internasjonale tidsskrifter eller tidsskrifter utenfra US, inkludert et par norske (Marius og SIMPLY fra Nordisk institutt for sjørett). Se liste med pekere videre her:
-> heinonline.org/HOL/Index?collection=fijournals

De 30 mest siterte tidsskriftene
i HeinOnline:
-> heinonline.org/HOL/Index?collection=top30


23.09.2005

Ny utstilling: Publikasjoner av ansatte i juridiske bibliotek
Biblioteket har utarbeidet utstilling over publikasjoner fra ansatte i de juridiske bibliotekene i Bergen og Oslo. Sammen med utstillingen følger en brosjyre og en nesten lik tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/biblpubl.htm
Velkommen på besøk i biblioteket! Og god helg.


21.09.2005

Jürgen Habermas
Biblioteket gratulerer Habermas med Holbergprisen og komiteen med godt valg. På deres lokale bibliotek finnes en rekke verker av prisvinneren:
-> hwgate.bibsys.no/gate1/FIND?bibl=UBB&ccl=habermas%2C+jyrgen%2Ffo+*+%28ubbjur%3F%2Fav%2Bg%2Fel%29&sort=ar
(eller klikk her)


19.09.2005

Utrecht Law Review
Nytt juridisk onlinetidsskrift - Utrecht Law Review, første nummer med terrorisme som tema:
-> www.utrechtlawreview.org

UN Permanent Forum on Indigenous Issues
-> www.un.org/esa/socdev/unpfii/

Commonwealth Legal Information Institute
Startstedet for søk etter jus i Samveldelandene:
-> www.commonlii.org


14.09.2005

Index to Common Law Festschriften
Kolleger ved University of Auckland, NZ, har utarbeidet en online bibliografi over innholdet i common-law festskrift. Fra egenpresentasjonen fra dagens lansering sakses: "There are some 270 common law Festschriften indexed on this database, amounting to over 4,500 chapter entries. In addition, there are more than a thousand entries of English language contributions to predominantly foreign language, non-common law Festschriften from Germany, Austria, Switzerland, Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden."
-> www.library.auckland.ac.nz/databases/alt/festschrift/

Iraqi Special Tribunal
Saddam Hussein stilles for retten. Ett sted å følge med er her:
-> iraq-ist.org

Nye HF-biblioteket offisielt åpnet
Utbyggingen av fakultetsbibliotek med åpne hyller ved UB ble i går formelt avsluttet i og med den offisielle åpningen av HF-biblioteket (også kalt "UB"). Innmaten i biblioteket er helt ny, det er blitt lyst og flott - alle anbefales å stikke innom, ikke minst i kaffebaren.
-> www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=130905185259.xml

Endringer i Bibsys - Bibsys Ask
Vi har tidligere informert om fornyelsen av Bibsys. UB har utarbeidet følgende lille infoside om saken:
-> www.ub.uib.no/felles/bib-info/BIBSYS-endr-05.htm


12.09.2005

Nye bøker august
En systematisk oversikt over bibliotekets tilvekst i forrige måned er her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0805.htm


01.09.2005 II

Kommer du ikke inn i E-brary?
Jeg har fått flere mail fra folk på huset, de kommer ikke inn i bøkene i e-brary. Det kan skyldes mangelende installasjon av nødvendig programvare. Å installere slik programvare er IT-avdelingen sentralt sitt ansvar. Send mail via IssueTracker: bs.uib.no/. Lykke til!

01.09.2005

Juridiske e-bøker
UB lanserer tilgang til 20.000 fagbøker online i fulltekst - e-bøker i "E-brary". Blant disse finnes mange juridiske fagbøker (søk på "law" i søkefeltet gir over 18614 treff, søk på "legal" gir over 15.000 treff!). Sjekk her:
-> site.ebrary.com/lib/bergen/
En brukerveiledning i pdf-format finnes her:
-> www.ebrary.com/corp/pdf/ebrary_Patron_User_Guide.pdf

A-tekst
Minner om A-tekst, nå med ny søkeskjerm, for søk etter artikler i en rekke aviser osv:
-> www.retriever-info.com/services/archive.html

Dagens tips i arkiv
For nye mottakere - alle Dagens tips er arkivert fra starten i 1998 her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


29.08.2005

De mest siterte folkerettslige tekstene
Våre kolleger ved University of Minnesota har laget en fortegnelse med pekere mot de (hos dem) mest siterte folkerettslige tekstene (General International Law Trade and Economic Law, Human Rights Law Criminal Law, Environmental Law Intellectual Property, European Union, Abbreviations and Sources). Sitat fra egenpresentasjonen:  "As an aid to law review citation-checking, the following is a list of treaties frequently cited in law review articles, along with available sources of hard copy". Ser svært bra ut!
-> www.law.umn.edu/library/tools/pathfinders/most-cited.html

EISIL
Minnesotapekerne går mot EISIL (Electronic Information System for International Law), den aller beste emneportalen i folkerett og annen internasjonal rett.
-> www.eisil.org/


26.08.2005

Ny bok
Boken "Praktisk rettskildelære", forfattet av kollega Pål Bertnes i Oslo og undertegnede har akkurat kommet i ny, sterkt revidert og utvidet utgave (tidl utgaver 1992 og 1997) (www.gyldendal.no/Search/product.asp?product=178778&ID_Publisher=698). I boken er en såkalt "webografi", den er - naturligvis - også tilgjengelig på web:
-> www.ub.uio.no/ujur/prjus/webografi/

Globalex
Ser du etter introduksjoner til andre lands kilder? Med pekere videre mot det som måtte finnes online? Sjekk Globalex:
-> www.nyulawglobal.org/globalex/index.html

Karl Harald
Og biblioteket gratulerer selvfølgelig Karl Harald med nyss avsluttet flott doktordisputas!


23.08.2005

Ea§yFind, ny layout
Ta en titt på søkesidene til Ea§yFind, ny - og forbedret - layout i fht å finne frem i de enkelte emnene, som er arbeidsrett, barnvernsrett, entreprise-, plan- og bygningsrett, fast eiendom, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, selskapsrett, børs og finans. Alle relevante kilder og mer til! Gå inn i Ea§yfind og andre juridiske databaser via vår oversikt på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Bibliotekportalen
Eller gå inn via Bibliotekportalen
-> bibliotekportalen.uib.no
Klikk på "Kategori", deretter på "Juss". Logg deg på ved å klikke på hengelåssymbolet. Mange muligheter!

Norske juridiske artikler i elektronisk utgave
Og Lovdata legger inn flere og flere juridiske artikler, det nærmer seg nå 2000. Og Idunn har fra og med 2001.
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm


11.08.2005

Nye bøker juni
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0605.htm
Og nye bøker juli
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0705.htm

Besøksrekord i biblioteket
Biblioteket er et populært sted, de siste semestrene har vi satt stadig nye besøksrekorder - nå sist for første halvår 2005 med over 55.000 besøk. Og vi blir neppe mindre populære når masteravhandlingsskrivende kommer for fullt.


10.08.2005

Åpningstider
Biblioteket ønsker velkommen til vanlig åpningstid kl 0900-1900 fra og med mandag 15.8.

Nye medarbeidere
Mandag begynner en ny midlertidig medarbeider hos oss - stud jur Kristina Ringheim. Dessuten begynte en gammel kjenning hos oss før sommeren - Dag Roar Fosnes. Både Kristina og Dag Roar blir hos oss i tiden fremover.

Økonomi
Vi er dessverre tom (og vel så det) for penger til innkjøp av bøker. Til gjengjeld åpner vi for forslag på den elektroniske fronten.

European Court of Human Rights
Med nytt webansikt - sjekk
-> www.echr.coe.int/echr og
-> www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case+Law/Hudoc/Hudoc+database/ 
(se pressemelding www.echr.coe.int/Eng/Press/2005/July/Launchofthenewinternetsite.htm)

IFLA
5000 bibliotekfolk fra hele verden kommer til Oslo fom mandag - på konferanse hvor også vi kommer til å være representert
-> www.ifla.org/IV/ifla71/index.htm

Ny bok
Pål A Bertnes og jeg kommer med ny utgave av Praktisk rettskildelære: juridisk informasjonssøking på Gyldendal akademisk om et par uker. Boken er på 199 sider og er endel endret og oppdatert i fht 1997-utgaven - samt med nye kapitler om kilder til EU/EØS-retten og til folkeretten.


17.06.2005

Åpningstider i sommer
Vi tilbyr bibliotektjenester i hele sommer. Vi holder åpent kl 9-15 i perioden mandag 20. juni tom fredag 12. august. Vanlig åpningstid kl 9-19 fom mandag 15. august.
I dag stenger vi kl 1600 gr. arr.
Ha en riktig god sommer - også hos oss!
Hilsen biblioteket


16.06.2005

Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov
Jørn Ruud og Liv Glasser har utarbeidet en kortfattet veiledning med mange pekere videre:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/fraEUtilnorsklov.htm


10.06.2006

Nye bøker mai
Tilvekstlisten for mai er klar, den ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0505.htm


01.06.2005

Norsk elektronisk skattebibliotek
Et omfattende tilbud på skattefronten lanseres i dag i elektronisk innpakning: Norsk elektronisk skattebibliotek. Skattebiblioteket bl.a. inneholder alle relevante skatte- og avgiftslover, Utvalget, meldinger fra Skattedirektoratet, Norske regnskapsstandarder, Lignings-ABC mm. Les mer her:
-> www.gyldendal.no/Frameset/showarticle.asp?ID_Article=1407&ID_ParentChannel=878
Og for direkte adgang, gå inn her:
-> www.rettsdata.no/skatt

Utstilling 1905
Mailen om utstillingen sendt 30.5. ble beklageligvis sendt i svært liten skrift. Men tipset er lagret, sammen med alle andre tips i år, i "Dagens tips"-arkivet
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/2005.htm


31.05.2005

Nye elektroniske tidsskrifter
Fra Swets i online abonnement fom 2005 tilbyr vi nå:

 • Arbitration international
 • ASA bulletin
 • Business law review
 • The International journal of comparative labour law [...]
 • Journal of international arbitration
 • Legal issues of economic integration

Og fra HeinOnline kommer stadig mer, nytt fra de siste månedene er bl.a.:

 • Asian-Pacific Law & Policy Journal, Vols. 1-4 (2000-2003)
 • Canadian Journal of Law and Society, Vols. 1-18 (1986-2003)
 • Catholic Lawyer (St. John's), Vols. 1-43 (1955-2004)
 • Columbia Journal of Environmental Law, Vols. 1-29 (1974-2004)
 • Current Issues in Criminal Justice, Vols. 1-16 (1989-2004)
 • Hamline Journal of Public Law and Policy, Vols. 1-24 (1980-2003)
 • Columbia Journal of Environmental Law, Vols. 1-29 (1974-2004)
 • Journal of Contemporary Legal Issues, Vols. 1-12 (1987-2002)
 • Journal of International Economic Law (Oxford), Vols. 1-3 (1998-2000)
 • Journal of Law and Equality, Vols. 1-2 (2002-2003)
 • Journal of Law and Social Policy, Vols. 1-19 (1985-2004)
 • Legal Studies Forum, Vols. 1-28 (1976-2004)
 • Manchester Journal of International Economic Law, Vol. 1 (2004)
 • Maryland Law Review, Vols. 1-57 (1936-1998)
 • Ohio Northern University Law Review, Vols. 1-29 (1973-2003)
 • Ohio State Journal of Criminal Law, Vol. 1 (2003-2004)
 • Pace Environmental Law Review, Vols. 1-20 (1983-2003)
 • Columbia Journal of Environmental Law, Vols. 1-29 (1974-2004)
 • University of Toledo Law Review, Vols. 1-35 (1969-2004)
 • Villanova Journal of Law and Investment Management, Vols. 1-3 (1999-2002)

Se vår oversikt på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tidutl.htm (utenlandske jur el-tidsskrifter)
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm (norske jur el-tidsskrifter)


30.05.2005

1905-utstilling
Biblioteket har i dag åpnet en utstilling om begivenhetene i 1905. Utstillingen er først og fremst dokumentorientert, men har også et innslag av bøker både fra unionens siste år og nyutgivelser fra de senere årene. Illustrasjonene er for en stor del hentet fra samtidige publikasjoner.
Samtidig med at vi åpner utstillingen i dag, har Jørn W. Ruud en kronikk i Bergens Tidende - "Bergenseren som ble svenske" om sendemann i De forente stater Johan Anton Wolff Grip som fortsatte i det svenske diplomatiet etter 1905 og ble naturalisert som svensk borger i januar 1906. En opprinnelig lengre versjon av kronikken er tilgjengelig på våre nettsider.
Utstillingen er utarbeidet av Kirsti Lothe Jacobsen og Jørn W. Ruud med teknisk hjelp av Tom Grøvlen.
Velkommen i biblioteket og til vestibylen utenfor!
Og på web har vi
-> en liten presentasjonstekst: www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/19052005.htm
-> Jørns kronikk i lang utgave: www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/jorn1905.htm
-> Jørns kronikk i BT: www.bt.no/meninger/kronikk/article.jhtml?articleID=372322


19.05.2005

I dag: Frankrike
På GlobaLex finner du følgende intro til "Researching French Law"
-> www.nyulawglobal.org/globalex/France.htm
Mer på GlobaLex om Frankrike: "French Law on the Internet - The Basics and Free Resources"
-> www.nyulawglobal.org/globalex/French_Law_Free_Resources.htm
Enda mer om Frankrike - og andre europeiske land - finner du her på Juridisk nettviser:
-> juridisk.net/europa/

I morgen (1): EF-domstolen
I anledning Rosas' forelesning i morgen; domstolens nettsider starter her (på svensk):
-> curia.eu.int/sv/transitpage.htm

I morgen (2): Fisk
Og når vi er i farta - Henrik skal i morgen snakke om fisk; det er også fiskejuss på nett, f.eks.:
Fra FAO: -> faolex.fao.org/Fishery/index.htm
Fra EU: -> europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_da.htm
Fra Mattilsynet: -> www.mattilsynet.no/ (klikk "Fisk")


11.05.2005

Nye bøker i april
Ta en titt på følgende tilvekstsliste for april:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0405.htm


02.05.2005 II

PS til Dagens tips om bibliotekportalen.
Husk når du logger deg inn:
Institusjon må forandres fra "UiO" til "UiB" i rullegardinmenyen!
(Du kommer til orientering ikke inn på UiOs eller noen av de andre universitetenes tilsvarende tilbud.)

02.05.2005

Bibliotekportalen lanseres!
Universitetsbiblioteket lanserer i dag Bibliotekportalen. Bibliotekportalen gir deg felles tilgang til de elektroniske ressursene UB har å by på - alle fag eller hvert fag for seg, jus inkludert. Se oppslag om Bibliotekportalen i På Høyden:
-> www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=270405115728.xml
Ikke alle funksjonene er helt på plass ennå, veien blir til - her som i så mange prosjekter - mens vi går. For eksempel gjenstår en del i baser som Lovdatas betalingstilbud og HeinOnline. Du vil finne lenke mot bibliotekportalen på våre hjemmesider, ellers er adressen lett å huske:
-> bibliotekportalen.uib.no
Logg deg inn med det brukernavn og passord du bruker når du skrur på PC-en om morgenen - så får du tilgang til alle betalingsressursene, også hjemmefra eller fra en terminal hvor som helst i verden.
Kanskje du finner en brosjyre om Bibliotekportalen i posthyllen din? Lykke til!
Vennlig hilsen Universitetsbiblioteket
v/Deres lokale tilbud


29.04.2005 II

Kjære fakultet. Sånn kan det gå når man ikke undersøker saken skikkelig: jeg tuller! Vi har ikke abonnement på nedenstående liste. Jeg trodde vi hadde det. Så feil kan man ta. Men vi vil seriøst vurdere om vi skal tegne abonnement. Hva syns dere?Beklager forstyrrelsen, betrakt det inntrufne som et noe overivrig utslag av servicevillighet. Beste hilsen Halvor

29.04.2005

Nye tidsskrifter online
UB har tegnet on-lineabonnement på følgende tidsskrifter via Kluwer:

 • Air and Space Law
 • Arbitration International
 • ASA Bulletin
 • Business Law Review
 • Common Market Law Review
 • EC Tax Review
 • European Business Law Review
 • European Environmental Law Review
 • European Foreign Affairs Review
 • European Public Law
 • European Review of Private Law
 • International Corporate Rescue
 • International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations
 • Intertax Journal of International Arbitration
 • Journal of World Trade
 • Legal Issues of Economic Integration World Competition
 • World Trade and Arbitration Materials

Klikk deg frem - eller søk - via
-> www.kluwerlawonline.com/index.php?area=Journals


27.04.2005

GATT-dokumenter på web
GATT er gått over i historien. Stanford University Library tilbyr i samarbeid med WTO over 30.000 søkbare GATT-dokumenter fritt på web. Også mange lenker videre:
-> gatt.stanford.edu/page/home

USA-bibliografi om Irak
City College of New York har utarbeidet en bibliografi over offentlige dokumenter relatert til Irak, med undergrupper som Human Rights, Legal Resources, Prisons and Detainment, Sovereignty, og Congressional Research Service (CRS) reports:
-> www.ccny.cuny.edu/library/Divisions/Government/Iraqbib.html


13.04.2005

Nye bøker mars
Tilvekstlisten for siste måned ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0305.htm

Juridiske klassikere i HeinOnline
Nye tilbud fra HeinOnline: juridiske klassikere (flest fra USA) i fulltekst, se listen:
-> heinonline.org/HOL/Index?collection=beal


04.04.2005

EU-Karnov på web
Vi tilbyr fra og med i dag UiB-brukere også danske EU-Karnov på web:
-> www.thomson.dk/pls/onl/ilselog.ip_login

Danske forarbeider på web
Vi utvider samtidig vårt danske Karnov-på-web-abonnement til bl.a. også å inkludere forarbeider (i tillegg till "Karnov bekendtgørelser" og "Karnov historik") på samme web-adresse. Fra før har vi Karnov med domstolsavgjørelser, UfR og et knippe spesialtidsskrifter (TFA, TBB, TfL og TfK).

Bibsys
Biblioteket håper alle har kommet seg etter fredagens bestyr med å registrere alle lån på nytt.


01.04.2005

Lånedata tapt, registrér på nytt
I forbindelse med Bibsys' arbeid med overgang til Bibsys Ask (annonsert i Dagens tips 18.3.) og elektroniske tidsskrifter har alle låneregistreringer ved en datafeil gått tapt i løpet av natten. Det er ikke mulig å gjenskape disse dataene. Bibsys - og vi! - beklager dette sterkt.
Dette betyr at ingen lån pt er registrert i Bibsys. Vi ber derfor våre lånere om å registrere sine lån på nytt. Vi i biblioteket stiller selvfølgelig opp etter beste evne - bl.a. med ekstra mannskap - i denne sterkt arbeidskrevende og ubehagelige situasjonen for både dere og oss.
Kom snarest innom oss i biblioteket (skranken), så skal vi sammen ordne opp på ryddigste og beste måte. Boktraller stilles til disposisjon.
Vennlig hilsen Biblioteket


31.03.2005

Forsendelse av bøker mellom UBs avdelinger
Bøker du ønsker lånt fra andre UB-avdelinger enn ditt nærmeste fakultetsbibliotek, blir sendt med UBs internbud til oss. Imidlertid kan SV-biblioteket av kapasitetsgrunner (de har et ekstremt høyt bokutlån) ikke lenger tilby dette. Det betyr at SV-bøker fortsatt kan bestilles uten problemer, men at boken må hentes av den individuelle låner på SV-biblioteket i Hermann Fossgt. 6.
UB håper å kunne tilby denne servicen igjen i fremtiden.


29.03.2005

Internasjonal konkurranserett
Kollega Jean M. Wenger i Chicago har utarbeidet en oversikt, både over trykte og elektroniske ressurser: "New Horizons: Resources for International Competition Law Research".
-> www.llrx.com/features/newhorizons.htm

HeinOnline-nyheter
Tilbudet fra Hein vokser i et imponerende tempo. Her er nyhetene for 2005:
-> heinonline.org/front/front-05update

Vel overstått påske!


18.03.2005

Påskeåpningstider
Vi minner om at vi har åpent i påsken slik:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/paske05.htm

Bibsys Ask
Bibsys' nye søkeskjerm er nettopp lansert. Etter hvert vil det bli overgang til denne for alle våre brukere. Startskjermen for alle typer ressurser er denne:
-> ask.bibsys.no/
"Bibliotekbasen" ser slik ut for enkelt søk (du kan også velge "Vanlig søk" og "Spesialsøk"):
-> ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch

Eivind
Biblioteket gratulerer Eivind på det hjerteligste med dagen!

God påske til dere alle fra biblioteket


16.03.2005

Artikler i Lovdata
I Lovdata finner du pr i dag 1618 juridiske fulltekstartikler fra 1872-2004. Antallet artikler vokser hele tiden. Merk at f.eks. svært mange av artiklene i Retstidende - fra tiden da Rt også var et tidsskrift - er å finne der.
Se den kronologiske oversikten her:
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/krono.html
Den alfabetiske er her:
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/alfaf.html
Søkeskjermen er her:
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftbas?JUS=on

Elektroniske serier i Lovdata
Biblioteket har laget en samlet alfabetisk oversikt over alle samlingene som finnes i Lovdata - med pekere direkte inn mot hver enkelt:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/lovdata.el-tid.htm

Artikler fra Universitetsforlaget
U-forlagets onlinebase Idunn begynner å ligne noe. Her er det meste fra alle U-forlagets juridiske tidsskrifter fra og med tidlig 2001 med. Brukere ved UiB går direkte inn (det vil si at du kan se bort fra å fylle ut brukernavn og passord):
-> www.idunn.no/servlets/dispatcher/forside?marketplaceId=2000

Det går unna i Oslo
-> www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=103329


11.03.2005

Deklassifiserte USA-dokumenter
The National Security Archive ved Washington University (Washington DC, USA) inneholder svært mye interessant, kanskje også for norske jurister. "The National Security Archive was founded in 1985 by a group of journalists and scholars who had obtained documentation from the U.S. government under the Freedom of Information Act and sought a centralized repository for these materials. Over the past decade, the Archive has become the world's largest non governmental library of declassified documents."
-> www.gwu.edu/~nsarchiv/


08.03.2005

Nye bøker februar
www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0205.htm

Tilvekst 2005
Bibliotekets totale innkjøpsbudsjett for 2005 er kr 1.440.000, hvorav ca 500.000 er øremerket elektroniske tilbud. (Øremerkingen er etter vedtak fra UiB-ledelsen og UB-styret.) Av disse ca 500.000 er drøyt halvparten allerede disponert, gjenstår snaut kr 240.000 til nye elektroniske juridiske tilbud. I og med øremerkingen er det endel mindre til trykte formål. Alle gode forslag på den elektroniske fronten mottas med takk!


01.03.2005

Påsken
er snart over oss, tidligere enn på mange år. Vi tilbyr våre tjenester og våre samlinger også i påsken slik:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/paske05.htm

Dr Knut
Ellers ønsker biblioteket Knut til lykke torsdag og fredag!


28.02.2005

EU-statistikk mm
EDCen ved Liv har utarbeidet en statistikkoversikt:
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/statistikk.htm
Se ellers EDCens fyldige sider på
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/


21.02.2005

Leksikon på nett - Store Norske
På nett finnes flere leksika. De gratis er sjelden å stole på. UB abonnerer på Store Norske Leksikon i nettutgave (vi har også tegnet abonnement på det nye i trykt versjon), og alle ved UiB kan sjekke her når de lurer på hva hovedstaden i Turkmenistan heter, når St Petersburg ble grunnlagt eller hva Ørsteds hovedverk het (i fall du skulle ha glemt det i farten):
-> www.storenorskeleksikon.no/default.aspx?

Du finner også peker mot Store Norske på vår databaseoversikt:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


15.02.2005

Danske forarbeider
Våre tilbud i dansk jus på nett har økt radikalt de siste ukene, bl.a. Karnov på web (jfr Dagens tips 10.2.). I Karnov-pakken abonnerer vi ikke (i hvert fall ikke foreløpig) på forarbeidene, det ble vel dyrt i fht at disse finnes tilgjengelig andre steder. Jørn i biblioteket gjør gjenfinningen til en lek i sin oppdaterte web-versjon av Danske lovforarbeider: en kortfattet veiledning; inneholdende pekere mot det som er:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/danskdok.htm

Svenske og norske forarbeider
Vi nytter høvet til å minne om den tilsvarende veiledningen av Jørn i fht de svenske forarbeidene:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/svenskdok.htm
Og de norske:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/norskforarb.htm


11.02.2005

Virksomhetsrapport 2004
Bibliotekets virksomhetsrapport er nå ferdig. Også vi kan melde om høyt aktivitetsnivå med økning på de aller fleste fronter (det tas forbehold om justeringer mht rapportert pengeforbruk). Les rapporten her, inkludert våre planer for 2005 og en tabellarisk oversikt over utviklingen fra 1995 til i dag:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2004/0index.htm

Hovedutfordring 2005-2006
Vår hovedutfordring i tiden fremover blir å møte et eksplosivt voksende antall masteravhandlingsskrivende biblioteksøkende studenter med et noe krympende personale. Viktigste tiltak blir å søke å gjøre den enkelte student mest mulig informasjonskompetent og selvhjulpen.


10.02.2005

Danske rettskilder
Vi har tegnet abonnement på danske Karnov og UfR (både afd A og afd B) online, du går direkte inn fra din PC ved UiB her:
-> www.thomson.dk/pls/onl/ilselog.ip_login
Vær obs at vi ikke abonnerer på enkelte andre deler.

Databaseoversikten
En oversikt over hvilke juridiske baser biblioteket tilbyr - med pekere inn - ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


04.02.2005

Nye bøker januar
I januar katalogiserte Eders juridiske fakultetsbibliotek følgende bøker:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0105.htm

Nye bøker i 2005?
Tilveksten for 2005 blir neppe like god som i 2004, budsjettet tegner til å bli noe trangere. Men det vi ikke har i egne samlinger, låner vi gjerne inn fra andre bibliotek.


03.02.2005

Dansk juridisk emneportal
Ny emneportal - juraportal.dk - ble helt nylig lansert av Det juridiske fakultets biblioteker ved Københanvs Universitet. Ser bra ut:
> juraportal.dk/

Franske lover på engelsk
Franske lover på fransk kan være noe vanskelig tilgjengelig for noen. Trøsten er at også franskmennene oversetter endel til engelsk Her er den beste samlingen av oversatte lover til engelsk, fra Legifrance:
-> www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/liste.htm

Norwegian law in foreign languages
Kirstis base over norsk jus på utenlandsk vokser stadig:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/norlaw.htm


01.02.2005

Svenske kilder i elektronisk form
Vi tilbyr fra og med i dag WestLaw Sverige med følgende innhold (og jeg siterer):

 • Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer: Här finns ca 1.150 författningar med kommentarer
  Författningar - I databasen finns samtliga nu gällande författningar, ett stort antal upphävda författningar som fortfarande har relevans samt nya författningar som kommit ut från trycket men ännu inte trätt i kraft. Här finns också författningssamlingar från ett antal olika myndigheter.
 • Författningar - I databasen finns samtliga nu gällande författningar, ett stort antal upphävda författningar som fortfarande har relevans samt nya författningar som kommit ut från trycket men ännu inte trätt i kraft. Här finns också författningssamlingar från ett antal olika myndigheter.
 • Praxis - Här återfinns domar från Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och Hovrätterna. Här finns också avgöranden från JO och JK, och ett antal myndigheter.
 • Propositioner - Här finns över 1.800 propositioner i urval från 1915 och fram till idag.

UB har tegnet et campus-abonnement for UiB, basert på sk IP-adresser som gjør at du kan gå like inn via denne (håpløst lange) adressen:
-> www.thomsonfakta.se/kunder.asp?pkod=614&key=A023133303133F153B063E3639163C2441
Det er også laget henvisning på vår databaseside
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


20.01.2005

Nye elektroniske juridiske tidsskrifter
UB har tegnet en ny tidsskriftpakke som inkluderer følgende 17 tidsskrifter i fulltekst (enkelte kommer snart) i elektronisk innpakning. Se forøvrig
-> www.ub.uib.no/fag/tidsskr/cup.htm

 • The Cambridge Law Journal Vols 57 - 63 (1998 - 2004)
 • Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics Vols 7 - 14 (1998 - 2005)
 • Continuity and Change Vols 12 - 19 (1997 - 2004)
 • European Business Organization Law Review (EBOR) Vols 4, 5 (2003 - 2004)
 • European Constitutional Law Review (EuConst) Vol 1 (2005)
 • Health Economics, Policy and Law - Fulltext articles online soon
 • International Journal of Cultural Property - Fulltext articles online soon
 • International Journal of Law in Context - Fulltext articles online soon
 • Journal of African Law Vols 45 - 48 (2001 - 2004)
 • Legal Information Management Vol 4 (2004)
 • Legal Theory Vols 5 - 10 (1999 - 2004)
 • Leiden Journal of International Law Vols 9 - 17 (1996 - 2004)
 • Netherlands International Law Review Vols 50, 51 (2003 - 2004)
 • Netherlands Yearbook of International Law - Fulltext articles online soon
 • Review of International Studies Vols 23 - 31 (1997 - 2005)
 • World Trade Review Vols 1 - 3 (2002 - 2004)
 • Yearbook of International Humanitarian Law - Fulltext articles online soon

19.01.2005

Rettsøkonomi
Noen lenker for den interesserte:
American Law and Economics Association Links
-> www.amlecon.org/links/default.asp
European Association of Law and Economics (EALE)
-> nts4.oec.uni-osnabrueck.de/eale/index.html
German Working Papers in Law and Economics
-> www.bepress.com/gwp/default/
American Society of International Law: Discussion Forum
-> www.asil.org/membership/discussionforums.html

United Nations Documentations System
Viser til tidligere annonserte baser fra FN. Her er en oversikt fra FN:
-> www.un.org/documents/

Blawg
You want to blawg?
-> www.blawg.org/


14.01.2005

Fakultetsbiblioteket ti år på Dragefjellet
I dag (eller for å være helt presis: på søndag) er det ti år siden vi med brask og bram åpnet biblioteket her på Dragefjellet. Fra første stund har vi hatt et stort besøk - særlig av de juridiske studentene, vår uten sammenligning største brukergruppe. Siden 16. januar 1995 har vi

 • hatt 821.639 besøk,
 • hatt 455.812 utlån,
 • anskaffet, katalogisert og fått på hyllen rundt 30.000 bøker,
 • hatt en bortimot eksplosiv utvikling på den elektroniske fronten,
 • brukt rundt 11,5 millioner kroner til trykt og elektronisk tilvekst,
 • flyttet litt frem og tilbake på møbler og reoler for å gi plass til særlig PC-er,
 • fått EDCen over,
 • vært stort sett samme staben (vel, nesten da),
 • hatt en flott arbeidsplass,
 • vært svært fornøyd med vår nærhet til brukerne - både dere og studentene.

Vi ser frem til kommende år, i første omgang det inneværende hvor våre planer kommer til uttrykk slik:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2004/5plan2005.htm

Nye bøker desember 2004
Listen over nye bøker katalogisert siste måned i fjor - med lenker mot Bibsys-posten - er ikke lang. Men den er god:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1204.htm

Mer 1905
Jeg fikk litt tilbakemelding på Dagens tips 12.1. Særlig ett nettsted ble etterlyst, "Den norsk-svenske unionens rettshistorie, 1905/2005" med lokale størrelser som Jørn Øyrehagen Sunde og Eirik Holmøyvik som bidragsytere. Beklager uteglemmelsen, her er url-en:
-> www.jus.uio.no/ior/rettshis/union.html
 


12.01.2005

1905
Hundre år er gått, i år bli det mange markeringer. Også vi ved biblioteket vil etter hvert utarbeide en utstilling. På nettet finnes mye, her et skjønnsomt utvalg:
Fra Nasjonalbiblioteket:
-> www.nb.no/baser/1905/ - Med underbaser bl.a.:
* Database for dokumenter: www.nb.no/baser/1905/dokumenter/
* 1905-bibliografi: www.nb.no/baser/nittenfem/
* Og vi tar med Norge i 1814-bibliografi: www.nb.no/baser/1814/index.html
Fra HF i Oslo:
* Prosjekt 1905: Svensk-norske relasjoner i 200 år: www.hf.uio.no/hi/prosjekter/Prosjekt1905/index.php

Tingbokprosjektet
Når vi først er ved HF i Oslo, er Tingbokprosjektet verdt et besøk for de rettshistorisk interesserte:
-> www.hf.uio.no/hi/prosjekter/tingbok/
 


10.01.2005

FN-dokumenter på nett
Vi abonnerer på flg folkerettslige dokumenter via FN

 • United Nations Treaty Collection
  -> untreaty.un.org/English/access.asp
  Klikk deg inn på de delene av samlingene du vil søke i. Vær obs på at du får melding om at det ikke kommer opp et såkalt "pop-up-vindu". For å kunne søke videre, må du tillate det. Krøkkete, ja - vi har gitt beskjed til Geneve, de ser på saken.
 • Official Documents of the United Nations (ODS)
  -> documents.un.org/welcome.asp?language=E
  Her er det bare å gå rett inn og søke. Angående innholdet, sakses flg fra startsiden: "ODS covers all types of official United Nations documentation, beginning in 1993. Older UN documents are, however, added to the system on a daily basis. ODS also provides access to the resolutions of the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council and the Trusteeship Council from 1946 onwards."

International Courts and Tribunals Project
Når vi først er inne på folkerettslige tekster, lanseres i dag et fabelaktig nytt flott gratistilbud på web: International Courts and Tribunals Project.
Startsiden er her:
-> www.worldlii.org/int/cases/
Prosjektet inneholder følgende delbaser hvor du kan søke i en enkelt base, flere baser eller alle samtidig:


07.01.2004

Order a librarian
Vi følger opp gårsdagens suksess, i dag: "Order a librarian" - special service for our foreign friends:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/bestillbibleng.htm

Law library
Hvilket gir anledning til å vise til våre engelskspråklige sider
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/e-index.htm

Gamle Dagens tips
... kan i høyeste grad fortsatt være like gode som nye. Til orientering ikke minst for nye mottakere av Dagens tips, se vårt arkiv:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm
 


06.01.2005

Bestill en bibliotekar
I et forsøk på å nå våre brukere på en enda bedre måte, lanserer vi i dag tjenesten "Bestill en bibliotekar". Ta en titt her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/bestillbibl.htm
 


03.01.2005

Godt nyttår!
Ny utstilling
Vi starter året med utstillingen "Å handle med vår fremtid" - på bakgrunn av klimakvoteloven som trådte i kraft ved årsskiftet. Utstillingen er utarbeidet av EDC-bibliotekar Liv Glasser, det samme er teksten på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/miljo2005.htm
Velkommen i vestibylen utenfor biblioteket!