UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Rettsvitenskap

Dagens tips 2004

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


28.12.2004

Kjære fakultetsfrender. Biblioteket takker for godt og hyggelig samarbeid i det straks forgangne år - og ser frem til et nytt flott år med dere i 2005. Som representanter for lagring av hukommelsen av det skrevne ord, runder vi året av med følgende sentens: Scire legis non hoc est verba eorum tenere, sed vim ac potestatem.
Beste hilsen Britt-Inger, Finn, Halvor, Jørn, Kirsti, Liv og Marit


15.12.2004

Nye bøker november
Nyhetslisten for nykatalogiserte dokumenter i biblioteket ser slik ut for siste måned:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1104.htm

Åpningstider jul og nyttår
Vi ønsker velkommen i biblioteket gjennom hele romjulen, dog med reduserte åpningstider. Se oppslag på dørene - eller våre oppslag på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/jul04.htm
even for our English reading friends...:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/jul04eng.htm

Vannlinje~Strandlinje: web-utstilling
Vi siterer fra Universitetsbibliotekets Billedsamling som på web presenterer "arkitektene Urban Rabbe og Birgit Brühls prosjekt 'Vannlinje~strandlinje Bergen 2000'. Som en tolv kilometer lang blå tråd snor sjølinjen seg fra Gamle Bergen til Laksevåg. Arkitektene har fotografert sjølinjen fra robåtperspektiv. På nettsiden kan en følge dem uten årer" (også i Byfjorden forbi Dragefjellet):
-> www.ub.uib.no/avdeling/billed/panorama/intro.htm

Flyfoto over Bergen
Vi fortsetter med Billedsamlingen. Er alle klar over hvilken fabelaktig flott billedsamling UiB sitter på? Den bestyres med kyndig hånd av Billedsamlingen ved UB. På web presenteres mye, bl.a. følgende flyfotosamling over Bergen:
-> www.ub.uib.no/avdeling/billed/w-utstilling/intro.htm

Billedsamlingen
De som liker fotografier, særlig gamle, vil fryde seg over å surfe litt rundt på Billedsamlingens øvrige websider:
-> www.ub.uib.no/avdeling/billed/


03.12.2004

Nissejuss
I anledning desember: en juleutstilling.
Denne gang: nissejuss.
Hvorfor: et forsømt rettsfelt.
Utarbeidet av: Kirsti
Velkommen - til vestibylen utenfor biblioteket og til flg lille tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/nissejuss2004.htm
God helg!


02.12.2004

Ea§yFind
Viser til gårsdagens lansering. Alle henvisninger ymse steder på bibliotekets web-sider er nå rettet til:
-> www.easyfind.no/

National Prosecution of International Crimes
Kolleger ved Max Planck-instituttet i Freiburg har laget en lang og strukturert oversikt med pekere mot overnasjonalt og nasjonalt materiale (det vil bl.a. si nasjonale lover oversatt til et tysk eller engelsk) rundt forfølgelse av internasjonal kriminalitet:
-> www.iuscrim.mpg.de/forsch/straf/projekte/natstraf2_mat_e.html


01.12.2004 II

Ea§yFind II
Hei igjen. Har allerede fått en tilbakemelding om problemer ved innlogging i Ea§yFind. Det beklager vi, men vi skal ordne opp. Hvis du ikke kommer direkte inn via www.easyfind.no/loggetinn.asp - NB: inkludert oversikt over rettsfeltene i spalten du får opp til venstre, gjør følgende:

 1. gå inn i www.easyfind.no
 2. legg merke til at feltene for brukernavn og passord allerede er utfylt
 3. så derfor klikk bare på "logg inn" - og du er inne
 4. gi meg beskjed om det inntrufne

01.12.2004

Ea§yFind
Biblioteket lanserer Ea§yFind
-> www.easyfind.no/loggetinn.asp
Redaktørene er et solid knippe solide jurister som står ansvarlig for de forskjellige delbasene:

 • Arbeidsrett
 • Fast eiendom
 • Selskapsrett, børs og finans
 • Entreprise-, plan- og bygningsrett
 • Offentlige anskaffelser
 • Forvaltningsrett
 • Barnevernsrett (blir lansert med det første)

Opplysninger om redaktørene finner du ved å klikke på titlene til de forskjellige delbasene. Hver av delbasene inneholder bl.a. fulltekst lover, forskrifter, opphevete regelverk, lovforarbeider, domstolsavgjørelser, diverse rundskriv, forvaltningspraksis og -uttalelser, EU-rettsstoff, evt annet internasjonalt osv. Dessuten inneholder "Selskapsrett, børs og finans" kommentarer til Verdipapirhandelloven. Ea§yFind er tilgjengelig fra alle terminaler og nettilknyttete PC-er ved UiB. Skulle - mot enhver formodning - noen tekniske vanskeligheter oppstå, ta hurtigst kontakt.


18.11.2004

Privatlivets fred og rett til informasjon
Her er noen nettsteder av mulig interesse:

WTO og GATT
For "the essential sources for researching the current WTO system and the predecessor system under the 1947 General Agreement of Tariffs and Trade (GATT 1947)", se "WTO and GATT Research" fra New York University School of Law:
-> www.law.nyu.edu/library/wtoguide.html

BORA: "Bergen Open Research Archive"
Mandag lanserte Universitetsbiblioteket BORA for institusjonell arkivering og publisering av forskningsresultater fra UiB:
-> www.ub.uib.no/prosj/BORA/index.htm
Søkeskjermen ser slik ut:
-> bora.uib.no/index.jsp
Fakultetsstyret ved Jurfak har vedtatt at masteravhandlinger ved fakultetet skal leveres elektronisk for arkivering og, ved samtykke, publisering i BORA. Ved HF er det vedtatt at masteravhandlinger både skal arkiveres og publiseres i BORA, uavhengig av evt samtykke. Ved de øvrige fakultetene er det foreløpig ikke kommet noen vedtak omkring dette.

FRIDA: "Forskningsresultater, informasjon og dokumentasjon av vitenskapelige aktiviteter"
Forskdok blir i dag avløst av Frida, jfr
-> www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=171104151307.xml


08.11.2004

Nye bøker i oktober
Årets tiende tilvekstliste er på plass:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1004.htm

Nye tidsskrifter fra Hein
Hein tilbyr stadig flere tidsskrifter, se siste nytt her:
-> www.heinonline.org/front/front-04update

Bibliography of Nordic Criminology
Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi tilbyr flg online bibliografi over nordisk kriminologi med tilliggende herligheter - som strafferett, straffeprosess, politirett mm - fom 1999 her:
-> bibliography.nsfk.org


03.11.2004

Ny utstilling: endring av Grunnloven
Grunnlovens § 100 er nylig endret. Vi markerer begivenheten med en utstilling i biblioteket - av hvorledes prosedyren ved grunnlovsendring er generelt, samt veien frem mot den nye ytringsfrihetsbestemmelsen var spesielt. Utstillingen er utarbeidet av universitetsbibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen i samarbeid med hovedbibliotekar Jørn W. Ruud og bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik. Sammen med utstillingen følger følgende tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/grunnloven2004.htm

Tidligere utstillinger
Minner ellers om tekstene til våre tidligere utstillinger fom 1996 - de ligger her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utstillinger.htm

Nye tidsskrifter fra Hein Online
Stadig nytt fra Hein, se deres oversikt her:
-> www.heinonline.org/front/front-04update


27.10.2004

Permanent Court of International Justice
Stille og fredelig har Den internasjonale domstolen i Haag kopiert og lagt ut i pdf-format alle avgjørelsene fra sin forgjenger Permanent Court of Justice på web (inkl Øst-Grønlandssaken. - I: PCIJ Reports Serie A/B, no 53 (1933)) - særlig flott tatt i betraktning at biblioteket ikke har den trykte samlingen (selv om vi selvfølgelig har Grønlandssaken i særtrykk):


19.10.2004

EF-domstolen og Strasbourgdomsolen
En ny dom fra ECJ går inn på forholdet til ECHR. Avisen Daily Telegraph skriver i sin nettutgave av i dag bl.a.: "The European Court has quietly brushed aside 50 years of international case law in a landmark judgment on press freedom, ruling that Brussels does not have to comply with European human rights codes." Dommen er her:
-> tinyurl.com/3qxmv


15.10.2004

Juridiske bibliografier på web
Peace Palace' bibliotek i Haag har utarbeidet flg imponerende (prøv selv!) søkbare bibliografier:

Se samleside for bibliografiene på
-> www.ppl.nl/bibliographies/
 

14.10.2004

Europeisk integrasjon
NYU Law of School's Jean Monnet Center har i samarbeid med EUI-biblioteket i Firenze utarbeidet "access to the tables of contents of journals relevant in European integration research". Basen er søkbar, se "Browse"-menyen til høyre på denne skjermen:
-> www.jeanmonnetprogram.org/TOC/index.php

Søkesteder etter EU-info
Se NYU-prof. Joseph Weilers "Weiler's Web" hvor han lister opp sine "Top 10 Best Web Sites":
-> www.jeanmonnetprogram.org/coatofmanycolors/weiler_links.html

Konstitusjoner på web
The School of Politics, International Relations & the Environment ved Keele University, UK, har utarbeidet flg guide til "Constitutions on the Internet":
-> www.keele.ac.uk/depts/por/constitutions.htm


12.10.2004

Nye bøker september
Pengene for nykjøp er i ferd med å tørke ut for i år; mange titler på tilvekstlisten for september er enten pliktavlevert norsk, eller avlevert EDCen som ledd i avtalen med Kommisjonen:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0904.htm

Bibliotekundervisning og kvalitetsreform
Biblioteket og øvrige UB følger på ymse vis opp kvalitetsreformen. Lokalt har vi utarbeidet flg webpresentasjon over undervisning biblioteket holder:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/undervisning.htm
Sentralt er bl.a. UBs informasjonskompetanseopplæringsprogram verdt å merke seg:
-> www.ub.uib.no/felles/ik/
Ellers er våre studentsider ment å skulle gi studentene noe bra å tygge på:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-rettskilde.htm
Har noen noen synspunkter eller forslag på hvorledes våre bidrag kan forbedres - er jeg svært takknemlig for å høre det.


11.10.2004

Official Journal of the International Criminal Court
Den internasjonale straffedomstolen var 15. juli ute med første nummer av sin Official Journal (her er deres bibliotek sent ute med nyhetene...). Tidsskriftet ligger på nettet og inneholder pdf-utgaver av 'legal instruments', 'personnel related documents', 'international treaties' og 'finance related documents'. (Under 'codes of ethics' og 'other texts' finner du i dette nummeret ingenting.)
-> www.icc-cpi.int/officialjournal.html
Pressemelding om begivenheten ligger her:
-> www.icc-cpi.int/newspoint/pressreleases/31.html

Jean Monnet Working Papers
Under Jean Monnet program publiseres mye lødig EU-jus i fulltekst på web fom 1995; nylig er det kommet tre nye e-bøker gratis tilgjengelig her:
-> www.jeanmonnetprogram.org/papers/index.html

EJIL - European Journal of International Law
Samme program står bak European Journal of International Law som også ligger på nett i fulltekst - fom 1990:
-> www.ejil.org/index.html


01.10.2004

Legal information databases
Er du på jakt etter europeiske "Lovdata"? Her er en felles oversikt med pekere mot gratisbaser på web:
-> www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Operation_of_justice/Information_technology/Links/2_legal_info_databasis.asp

Gratistidsskrifter på web
Lund Universitetsbibliotek har laget en flott oversikt over gratistidsskrifter på web:
-> www.doaj.org/
hvori opptatt 23 juridiske tidsskrifter:
-> www.doaj.org/ljbs?cpid=46


23.09.2004

Westlaw
Det er en stund siden biblioteket har markedsført den omfangsrike juridiske databasen Westlaw som inneholder langt, langt mer enn USA-jus. Vi minner følgelig om at vi abonnerer på Westlaw, og at du finner mer opplysninger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm

Elektroniske tidsskrifter er kommet for å bli
Det begynner også å bli en bitteliten stund siden vi henledet forsamlingens oppmerksomhet på vår stadig voksende samling av elektroniske juridiske tidsskrifter. Elektroniske tidsskrifter kommer til å overta for de trykte mer og mer, noe som er en internasjonal trend. Dessuten har Kollegiet bestemt at en slik overgang skal finne sted, og det er noe UB følger opp. Og det betyr endringer lokalt ved deres fakultetsbibliotek. Vi følger opp, til stor begeistring hos en del brukere. Et godt startsted er denne lokale oversikten:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm

Filip
Biblioteket ønsker Filip lykke til i dag og - ikke minst - med disputasen i morgen!


20.09.2004

Tilgang til baser hjemmefra
Ønsker du tilgang til f.eks. Lovdata og elektroniske juridiske tidsskrifter hjemmefra? Her beskrives fremgangsmåten (har ikke prøvd selv, mottar gjerne tilbakemeldinger):
-> www.ub.uib.no/felles/baser/proxy.htm


16.09.2004

A-tekst, nå også med Advokatbladet
Er alle obs på hvilken skattekiste alle ved UiB har tilgang til her?
-> www.lovdata.no/ltavd1/lt2004/index.html


13.09.2004

Nye bøker
Augusttilvekstlisten i biblioteket ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0804.htm

Nye titler i Hein Online
-> heinonline.org/HOL/Welcome?collection=journals
* Columbia-VLA Journal of Law and the Arts - Vols. 16-26 (1991-2003)
* Criminology - Vols. 1-40 (1963-2002)
* East African Journal of Human Rights & Democracy - Vol. 1 (2003)
* Georgia Journal of International and Comparative Law - Vols. 1-31 (1970-2003)
* International Journal of Law Policy and the Family - Vols. 1-14 (1987-2000)
* International Law Quarterly - Vols. 1-4 (1947-1951)
* International Legal Theory - Vols. 1-8 (1995-2002)
* Journal of Law and Politics - Vols. 1-19 (1983-2003)
* Rutgers Law Journal - Vols. 1-34 (1969-2003)
* Temple Law Review - Vols. 1-75 (1927-2002)


03.09.2004

Veiledning til norske lovforarbeider
Jørn R. har laget en web-veiledning til norske lovforarbeider, den kom på luften for noen minutter siden og ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/norskforarb.htm

Synne
Biblioteket ønsker Synne lykke til med disputasen!


25.08.2004

EISIL - Electronic Information System for International Law
EISIL er en nettopp sjøsatt fritt tilgjengelig database over "primary documents", "web-sites" og "research guides" i folkerett. Jeg har ennå ikke fått testet den så grundig, men den virker særdeles lovende. EISIL fikk International Association of Law Libraries' (IALL) Web Site Award 2004 på en nylig avholdt konferanse i Helsingfors/Tallinn. EISIL skriver om seg selv bl.a. "EISIL has been developed, with the support of the Andrew W. Mellon Foundation, by the American Society of International Law (ASIL), a scholarly association that has been a leader in the analysis, dissemination and development of international law since 1906. ASIL’s goal is to ensure, through EISIL, that web searchers can easily locate the highest quality primary materials, authoritative web sites and helpful research guides to international law on the Internet. To this end, EISIL has been designed as an open database of authenticated primary and other materials across the breadth of international law, which until now have been scattered in libraries, archives and specialized web sites."
-> www.eisil.org/


12.08.2004

U-forlagets artikler på web: Idunn
UB har tegnet abonnement på fullteksttidsskriftartikkeldatabasen fra Universitetsforlaget - "Idunn". Basen inneholder mange artikler fra U-forlagets tidsskriftportefølje fom 2002, men mye mangler fortsatt. LoR, TfR og JV er blant tidsskriftene. Gå like inn, ikke bry deg om brukernavn- og passord-maset i spalten til venstre:
-> www.idunn.no/servlets/idunn

Lovdatas artikler
Fortsatt er det slik at Lovdata leder overlegent mht å publisere norske juridiske artikler i elektronisk versjon. Lovdatas base har nå passert 1200 artikler, mange Bergensjurister er med. Start ditt søk her:
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftbas?JUS=on

EDC på web
EDCen er blitt til Europeisk dokumentasjonssenter også på websidene.
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm
EDC-sidene har ellers vært gjennomgått og oppdatert, særlig Europainformasjon:
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/eu-info.htm

Hvilken søkemotor er best?
På llrx' sider - sidene for søk etter internasjonal og utenlandsk jus på nett - er søkemotorene gjennomgått av kollega Diana Botluk, USA:
-> www.llrx.com/features/searchenginechart.htm

LLRX' Comparative and Foreign Law Guides & International Law Guides
Når vi først er i llrx, se disse oversiktene - mye bra her, mye bra:
-> www.llrx.com/comparative_and_foreign_law.html
-> www.llrx.com/international_law.html

The 9-11 Commission Report
Den ikke lenger helt ferske, men kanskje fortsatt interessante "Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States: Official Government Edition" er tilgjengelig på web her:
-> www.gpoaccess.gov/911/index.html

Ler de av oss?
Ser slik ut, denne artikkelen ("WebWath: Laughing at Lawyers and the Law") vurderer web-sider (med pekere):
-> www.law.com/jsp/article.jsp?id=1090180158017


10.08.2004

Utstilling: Ny student? Velkommen i biblioteket!
Biblioteket ved Britt-Inger Bjørsvik har utarbeidet en utstilling rettet mot nye studenter. Utstillingen står i de tre montrene i biblioteket. Sammen med utstillingen følger flg lille tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/nystud2004.htm

Dagens tips på web
Til nye mottakere av Dagens tips: alle er siden oppstarten i 1998 lagret på web, se
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


04.08.2004

Nye bøker juli
For forrige måned ser tilvekstlisten ved biblioteket slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0704.htm


02.08.2004

Ny utstilling: Rasisme - gjelder oss alle
EDC-bibliotekar Liv Glasser har utarbeidet en ny utstilling som står i glassmontrene utenfor EDCen. Temaet er rasisme, med særskilt vinkling på EUs legislative arbeid på denne fronten - og med sideblikk på FN og nasjonal lovgivning. Til utstillingen følger følgende tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/rasisme2004.htm

Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Senteret i Kautokeino har til "formål å øke kunnskapen om og forståelsen om urfolksrettigheter og samiske rettigheter":
-> www.galdu.org/norsk/

Lov og rett på nett: surfing på det juridiske hav
Jeg brukte forsommeren bl.a. på å oppdatere denne:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

Brave new world
Trenger vi egentlig bibliotekfolk i biblioteket?
-> news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3897583.stm


07.07.2004

Nye bøker juni
Tilvekst trillet inn også i juni. Alt er katalogisert, stemplet og oppstilt til glede for dere. Se den komplette listen på:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0604.htm

Domenenavn
- kan være heftige saker, med mange om beinet rundt attraktive navn. Derfor tildeles disse etter behørige regler. Noen ganger oppstår tvister; til det har vi fått Domeneklagenemnda. Alt er selvfølgelig å finne på web, via domenet norid.no:

 • Norid: registreringsenheten for .no-domenet - Domeneregistrering, oppslag på domenenavn -> www.norid.no/ [søk på f.eks. www.por.no viser at dette domenet er tilsalgs fra en luring for § 6.000]
 • Domeneklagenemnda - Behandler i hovedsak tvister rundt rettigheter til domenenavn. Nettstedet inneholder regelverk, mandat, medlemmer og avgjørelser. -> www.norid.no/klage/domeneklagenemnda.html

Jurfakpsykobibl i Tromsø
Har alle fått med seg at Jussebiblioteket i Tromsø har slått seg sammen med det psykologiske biblioteket i nye lokaler? (Har selvfølgelig allerede fått tilnavnet psykopatbiblioteket, mens det offisielt i bibliotekkretser benevnes PJ-biblioteket.) De foreløpige nye web-sidene til PJ-biblioteket er:
-> www.ub.uit.no/fag/jus/midl/
 


25.06.2004

Nye bøker
Endelig er listen over nyervervelser i mai klar:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0504.htm

Folkerett og EU/EØS
Bibliotekets introer til folkerettslige kilder og til EU/EØS-materialet er ferdig gjennomgått, lenkesjekket og oppdatert. Kommentarer mottas mer enn gjerne.


17.06.2004

Åpent i sommer
Biblioteket holder åpent i hele sommer, kanskje den beste skrivetiden for mange. I perioden fra og med mandag 21. juni og til og med fredag 6. august holder vi åpent kl 0900-1500. Velkommen til alle!

Norsk juss i elektronisk innpakning
Vi hitsetter i dag følgende:

 • Norsk lovkommentar - problemer?
  Jeg sendte i går ut en Dagens tips ang Norsk lovkommentar på web. Har noen noen som helst problemer med greit å komme inn, gi vennligst beskjed til undertegnede.
 • Norwegian law in foreign languages
  Kirstis database vokser og vokser...
  -> www.ub.uib.no/avdeling/jur/norlaw.htm
 • Lovdatas artikkelbase
  I Lovdata finner du nå tett oppunder 1000 juridiske artikler i fulltekst, søk her:
  -> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftbas?JUS=on
 • Idunn - mer fulltekst norsk juss på web
  Universitetsforlagets artikkeldatabase Idunn inneholder mye juss i fulltekst. Du kan gå rett inn og ta en titt her:
  -> www.idunn.no/servlets/idunn
  UB vil tegne et fellesabonnement på denne om kort tid.

Informasjonskompetanse
UB har utarbeidet et web-basert kurs i informasjonskompetanse, se
-> www.ub.uib.no/felles/IK/nyhet-IK.htm


16.06.2004

Norsk lovkommentar
Vi har nå tegnet abonnement på Norsk lovkommentar (med tilleggspakkene for forskrifter, dommer, forarbeider, uttalelser...) for hele UiB. Den er tilgjengelig uten bruk av passord eller lignende, klikk deg inn her:
-> www.rettsdata.no/online/showlibs.cfm
Hvordan bruke? Klikk på "Hjelp" i verktøylinjen øverst, og en brukermanual kommer opp. Forøvrig minner vi om vår side for tilgang til denne og andre elektroniske juridiske databaser oa på web:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Tilvekstlisten mai?
Vi venter fremdeles på tilvekstlisten for mai; vi håper å få den på luften neste uke.02.06.2004

Norwegian law in foreign languages
Årets Hamline-studentbesøk står for døren. Det betyr mye spennende arbeid for oss i biblioteket, særlig etter norsk jus på engelsk. Kirsti Lothe Jacobsen har utarbeidet en bibliografi på web over norsk rett på utenlandske språk (det vil i hovedsak si engelsk) som vi nå introduserer for alle våre brukere:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/norlaw.htm
Bibliografien er et kontinuerlig prosjekt, synspunkter og kommentarer mottas med takk - f.eks. direkte til Kirsti: kirsti.jacobsen@ub.uib.no


01.06.2004

Lovdata - korrigering
I forrige Dagens tips la jeg bl.a. ved lenker mot trefflister fra søk på tidsskrifter som TfR, JV og LoR i Lovdatas utmerkete elektroniske artikkelbase. Disse lenkene viser seg ikke å være stabile, dvs at du får ingen treff om du klikker på dem. Det betyr at hvis du vil finne ut f.eks. hvor mange - og hvilke - artikler fra spesifikke tidsskrifter som finnes i basen, må du gjøre det på en annen måte. Skriv forkortelsen for tidsskriftet - fx LoR, TfR, JV - i feltet "Tidsskrift" i søkeskjermen:
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftbas?JUS=on
Beklageligvis gis (ennå) ikke en oversikt over hvilke tidsskrifter eller andre artikkelsamlinger Lovdata har artiklene fra - så en må (foreløpig) gjette seg frem. (Lovdata arbeider kontinuerlig med å forbedre basen.)
[Husk å ikke forveksle denne basen - som heter "Juridiske artikler" - med "Artikler" som kun gir en bibliografisk oversikt (men ikke hele artikkelen). Merk at det ikke er lenket fra de bibliografisk opplysningene en finner i "Artikler" og eventuell fulltekstutgave i "Juridiske artikler".]

Lovdata - rettsområder
Jeg har tidlig i år markedsført Lovdatas emneoversikter. Emneoversiktene finnes i spalten til venstre på Lovdata-skjermen og gir tilgang til mye rettsstoff. Emneområdene har økt i antall de siste månedene og er i dag:
 

Merk at tidligere "EU/EØS" er endret til "Off.anskaff. m.v.". Nye rettsområder siden sist er ellers "Bankrett", "Ekom-rett" (= elektronisk kommunikasjonsrett, altså ikke ekorn-rett),  "Fast eiendom" og "Menneskerett". Lovdata tar mer enn gjerne i mot forslag til flere rettsområder (send gjerne eventuelle forslag via meg).

Lovdatas tips
Øverst i Lovdatas startsøkeskjerm finner du "Ukens tips" hvor du "kan ... lese om kursmuligheter, søketips, nye baser, eventuelt nedetider på grunn av vedlikehold osv.".

Hein On-line - ikke bare USA
På Hein On-Line's startside for tidsskrifter, kan du klikke på
International & Non-U.S. Law Journals. Det gir en lang liste:
-> heinonline.org/HOL/Index?collection=fijournals
 


28.05.2004

Hein Online igjen
Hein Online fortsetter å imponere. På de par månedene som er gått siden forrige gang jeg annonserte noe rundt Hein Online's elektroniske juridiske tidsskrifttilbud, har det kommet til 34 nye titler. I tillegg har en rekke titler blitt utvidet med flere år. Jeg har mistet nøyaktig telling på hvor mange titler nå som tilbys til sammen, men det ligger rundt 550.
De av dere som har brukt Hein Online, har gitt utelukkende positive tilbakemeldinger. Flere vil kanskje ha glede av en liten sightseeing på:
-> heinonline.org/HOL/Welcome?collection=journals
hvor dere også vil finne pekere mot andre saker som
• Federal Register Library
• U.S. Supreme Court Library
• Treaties and Agreements Library
Eller en kan gå rett inn i den alfabetiske tidsskriftoversikten på
-> heinonline.org/HOL/Index?collection=journals
For søk, klikk "Search" - og du er i gang.

Lovdata igjen
Det er ikke bare Hein som klinker til. Lovdatas tilbud på tidsskriftartikler i elektronisk innpakning vokser og vokser. Gå inn via Lovdatas førsteside, klikk på "Juridisk litteratur" nederst på listen, kryss av i feltet LITA og velg "Velg" - så er du inne på søkeskjermen.
Artiklene har lenker opp mot bl.a. lov- og domsstoff det vises til.
Jeg har tidligere sendt ut direktelenker til forskjellige Bergens-størrelsers bidrag. Alernativt kan en gå inn på år:
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/krono.html
eller på artikkel-tittel (!):
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/alfat.html

Hvilke tidsskrifter er representert? Et utvalg [jeg har dessverre ikke vært i stand til å lage stabile lenker mot trefflistene - for søk, skriv (hhv tfr, jv og lor i feltet "Tidsskrift" i søkeskjermen]:

 • Tidsskrift for rettsvitenskap med pt 119 artikler [...]:
 • Jussens Venner med pt 109 artikler:
 • Lov og rett med pt 336 artikler:

Thomas
Biblioteket gratulerer doktor Thomas på det hjerteligste!


25.05.2004

Mer Irak
The New Yorker's artikler omkring Irakkrigen, Abu Ghraib-fengselet osv får det til å storme rundt Bush & co. En komplett oversikt over alle artiklene i fulltekst er her:
-> www.newyorker.com/archive/previous/?040524frprsp_previous1
Se kanskje særlig veteranjournalist Seynor M. Hersh' artikler, her er de nyere:
-> www.newyorker.com/fact/content/?040517fa_fact2
-> www.newyorker.com/fact/content/?040510fa_fact
-> www.newyorker.com/fact/content/?040412fa_fact
-> www.newyorker.com/fact/content/?040524fa_fact
Den siste artikkelen - som har fått mye oppmerksomhet også utenfor USA - starter slik: "The roots of the Abu Ghraib prison scandal lie not in the criminal inclinations of a few Army reservists but in a decision, approved last year by Secretary of Defense Donald Rumsfeld [...]"
Se også Hendrik Hertzberg's kommentar omkring krigens rett:
-> www.newyorker.com/talk/content/?040524ta_talk_hertzberg

Forkortelser
I jussen er det mange forkortelser. Selv har jeg bidratt med følgende oversikt over norske slike (sm Pål A Bertnes):
-> www.ub.uio.no/ujur/prjus/litteraturen/forkortelser.html
Cardiff University har utarbeidet en Index to Legal Abbrevations:
-> www.legalabbrevs.cardiff.ac.uk/

Oppslagsverk
For andre oppslagsverk, særlig juridiske, på nett - se Juridisk nettvisers oversikt på:
-> www.ub.uio.no/ujur/baser/roads/oppslag.html


18.05.2004

Ny utstilling
I juni går innbyggerne i 25 land til EU-parlamentsvalg. Det går ikke upåaktet hen ved biblioteket; Liv Glasser har laget en utstilling i vestibylen utenfor biblioteket. Sammen med utstillingen følger flg lille tekst på nett:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/euparlamentet2004.htm

Andre utstillinger
Ellers minner vi om utstillingen om det norske flagget, med flg tekst på nett:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/flagg2004.htm
Samt en liten fargerik rest av utstillingen omkring utvidelsen av EU 1. mai:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/EU2004.htm

Tidligere utstillinger
Og når vi først er i farta, kan det kanskje være av interesse å se på vår oversikt over tidligere utstillinger:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utstillinger.htm

UB-utstillinger
Også resten av UB har eller har hatt utstillinger, se oversikt her:
-> www.ub.uib.no/felles/utstillinger/index.htm


14.05.2004

Irak
USA kludrer det mer og mer til for seg i Irak. Hastings Law Libary i California har mange linker rundt jussen her:
-> www.uchastings.edu/library/Library%20Information/News%20and%20FAQ
/legal_news_iraq.htm

Se ellers om forskjellige juridiske spørsmål:
American Society of International Law - Armed Force In Iraq:
-> www.asil.org/iraqindex.htm
Amnesty International - Iraq Reports, News & Additional Resources:
-> www.amnestyusa.org/countries/iraq/index.do
Carnegie Endowment for International Peace - Iraq: News & Resources:
-> www.ceip.org/files/nonprolif/countries/country.asp?ID=3&country=Iraq
United States Institute of Peace - Iraq Web Links:
-> www.usip.org/library/regions/iraq.html
Blod(!)fersk er The Iraqi Prisoner Abuse Hearings [Mai 2004]
-> wid.ap.org/transcripts/iraqfront.html

Med ønske om en god og fredfull helg og nasjonaldag fra biblioteket.


12.05.2004

Nye bøker april
Tilvekstlisten for forrige måned ligger her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0404.htm


10.05.2004

Juridiske fagartikler i Lovdata
Jeg har tidligere markedsført Lovdatas base over juridiske fagartikler i fulltekst. Disse artiklene blir det flere og flere av. De er lenket opp mot tilvist praksis, lover, forskrifter osv. og virker særdeles nyttige. Søkeskjermen er her:
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftbas?JUS=on
klikk på "Registre" nede til høyre i søkeskjermen, og du får:
-> Kronologisk register for JUS
-> Alfabetisk forfatterregister for JUS
-> Alfabetisk tittelregister for JUS
Bergensforfattere i Lovdatas artikkelbase pt:

07.05.04

Norsk lovkommentar
Vi har den senere tiden hatt noe bøll med Norsk lovkommentar (tidl Karnov) i nettversjon. Den skal nå være i orden. Nettversjonen krever at du skriver inn din e-post-adresse før bruk. Vi arbeider for at det skal bli enda enklere og for at antallet samtidige brukerlisenser skal øke. Det er et økonomisk spørsmål, og vi kommer tilbake til saken. I alle fall, nå kommer du inn til Norsk lovkommentar her:
-> www.rettsdata.no/online/showlibs.cfm


06.05.2004

Krig
Inspirert av Johans hyggelige og entusiastiske respons på vår flaggutstilling (som Kirsti hos oss fikk ideen til og står ansvarlig for), markedsføres følgende web-sider for dem som føler for å følge Johans oppfordring om å gå inn i krigens folkerett:
-> lawofwar.org
Se også min egen lille samling fra "Nettkilder i folkeretten":
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folkkilder-II.htm#Krigens_rett

Og gratulerer fra biblioteket til fakultetet for flott og fortjenstfull pris! Vi tror at også vi i biblioteket bidrar til utdanningskvaliteten, vi bistår mer enn gjerne i fortsettelsen.


05.05.2004

Det norske flagget: utstilling i biblioteket
Biblioteket har utstillingen for flaggmåneden mai klar: "Det norske flagget". Sammen med utstillingen følger en tekst på web som forteller noe om historien om flagget med en rekke illustrasjoner og lenker:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/flagg2004.htm
Velkommen i biblioteket!


23.04.2004

Kontraktsrett
Jurfak i Oslo har etablert kontraktsrettssider på web - kalt "Kontraktsnett":
-> www.jus.uio.no/nifs/kontrakt/
Romakonvensjonen for lovvalg ved internasjonale kontrakter innen EU. Tekst, tilleggsprotokoller, nasjonale lover, database for rettspraksis, bibliografi:
-> www.rome-convention.org/

Konkurranserett
International Bar Association's nettsted for konkurranserett har lenker til de fleste land i verden, med konkurranselover, rettspraksis, myndigheter, organisasjoner, rapporter og andre publikasjoner.
-> www.globalcompetitionforum.org/
EU-konkurranserett med lenker til lover, dommer oa dokumenter:
-> www.europa.eu.int/comm/competition/
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
-> www.kofa.no/
Konkurransetilsynet (www.konkurransetilsynet.no/) - nå med en rekke ledige juriststillinger:
-> www.recruiter.no/lists/showAd.aspx?jobID=32106&clientID=1513&groupID=5

Rettsøkonomi
Scandinavian Association of Law and Economics (Scandale (!)) "is an international forum for researchers interested in law and economics":
-> www.joensuu.fi/taloustieteet/ott/scandale/index.html
Law and economics resources fra FindLaw:
-> lawecon.lp.findlaw.com/

Forliksråd og hovedstevnevitner
Nettsted for Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner (SFH) bl.a. med adresser til alle landets forliksråd:
-> www.forliksradet.no/index.php

Forfatningsrett - Stortinget
Stortingets samleside for lover og regler sentrale for Stortingets virksomhet
-> www.stortinget.no/om_stortinget/lover_regler/lover_regler.html


06.04.2004

Nye bøker
Tilvekstlisten til biblioteket for mars er nå klar:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0304.htm
Jørn


29.03.2004 II

LexisNexis
Beklager, folkens. Jeg videresendte en internlenke til LexisNexis i Dagens tips tidligere i dag. Den riktige er:
-> web.lexis-nexis.com/xchange-international/

29.03.2004

LexisNexis-test
Mye jus i LexisNexis som UB har i test frem til 14. april. Prøv ut - og gi tilbakemelding til Jørn Ruud (jorn.ruud@ub.uib.no) om det kan være noe for oss!
-> intern.ub.uib.no/avd/tilvekst/UBinfo/E-Test/lexisnexis.htm

Krim fra virkeligheten: ny utstilling
I biblioteket har vi utstilt enkelte bøker om straffesaker fra virkeligheten, med tilhørende tekst:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/krim2004.htm

[...]


22.03.2004

Lovavdelingens uttalelser
finnes nå i fulltekst fra 1996 i Lovdatas betalingsdatabse
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftreg?JDLOV&/lex/avg/jdlov/krono.html
Fra før av finnes uttalelsene samlet i bokform for årene 1976-1995:
-> wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=980352630&bibl=UBB&lang=N&bibk=d
-> wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=930276396&bibl=UBB&lang=N&bibk=d
-> wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=972588019&bibl=UBB&lang=N&bibk=d

Hein Online
Passerer ganske snart 500 tidsskrifter, alle er nå behørig registrert i Bibsys. Direkte adgang til Hein Online er her:
-> heinonline.org/HOL/Welcome?collection=journals
Søk ellers via Bibsys' søkeskjerm for tidsskrifter ved UBB (husk å kryss av for elektroniske tidsskrifter hvis du vil begrense søket):
-> wgate.bibsys.no/search/pub?base=TIDSSKR&bibl=UBB&lang=N&de=


05.03.2004

Nye bøker februar
Listen foreligger nå på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0204.htm

Mer Holberg
Vi har tidligere annonsert lokal markering av Holberg her ved biblioteket.
Øvrige UB - ved Ubbhf - har sin Holbergmarkering, se
-> www.ub.uib.no/avdeling/spes/magasin/spesialsamlingssider/Holberg.htm
Se også artikkel i På høyden:
-> www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=030304152556.xml
Holbergprisens har hjemmesider her, prisen vil bli delt ut første gang i desember i år "for fremragende vitenskaplig arbeid innen humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi":
-> www.holberg.uib.no


03.03.2004

Forny dine lån selv
Unngår mas fra oss. "Mitt Bibsys" gir muligheter for at du bl.a. kan fornye lånene selv inntil fem ganger totalt; se vår lille presentasjon om saken:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/mittbibsys.htm


01.03.2004

Hein Online
Antallet elektroniske fullteksttidsskrifter i Hein Online vokser og vokser, de siste nye er:

 • Cardozo Law Review - Vols. 1-23 (1979-2002)
 • Columbia Journal of Law and Social Problems - Vols. 1-35 (1965-2002)
 • Fordham Urban Law Review - Vols. 1-29 (1972-2002)
 • San Diego International Law Journal - Vols. 1-4 (2000-2003)
 • University of Denver Water Law Review - Vols. 1-6 (1997-2003)
 • Virginia Law Register (New Series) - Vols. 1-13 (1915-1928)
 • Virginia Law Register (Old Series) - Vols. 1-20 (1895-1915)

Og web-adressen til herlighetene?
-> heinonline.org/HOL/Welcome?collection=journals
nå også med ny førsteside. Det går mer og mer mot elektroniske tidsskrifter også innen jus! Disse står på venteliste og kommer om ikke så lenge:

 • University of Miami Law Review
 • Golden Gate University Law Review
 • Canadian Journal of Women and the Law
 • Auckland University Law Review
 • Copyright Law Symposium
 • Santa Clara Law Review
 • Common Law World Review

Og forøvrig finner du også de elektroniske tidsskriftene via Bibsys eller via vår side:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm

UBs elektroniske ressurser
Universitetsbibliotekets samleside for elektroniske ressurser er her:
-> www.ub.uib.no/e-ressurser/

Besøksrekord
Biblioteket har de tre siste månedene - desember, januar og februar - hatt besøksrekord for de månedene. Vi melder om stor studentaktivitet også i vanligvis stille måneder (desember og januar, vi merker altså at semestrene er lengre), og vi melder om mye etterspørsel etter våre tjenester i forbindelse med oppgaveskriving og hjemmeeksamen (ny studieordning). I tillegg kommer at EDCen har flyttet og at vi tilbyr en rekke pc-er som ledd i UBs læringssenterprosjekt (hvorfra det i slutten av måneden vil komme en rapport), jfr
-> www.ub.uib.no/prosj/LS2003/LS2003.htm


23.02.2004

EUs nye konstitusjon og Norge: foredrag
EU-forfatningsrett er i vinden, jfr f.eks. dagens forelesning ved Henning Koch og jfr den nylige gjenåpningen av EDCen her ved Dragefjellet, hvor dr. polit Ulf Sverdrup ved ARENA holdt foredraget - "EUs institusjoner - i lys av konstitusjonsprosessen - og betydningen for Norge". Foredraget foreligger nå i powerpoint-versjon via vår side om EDCen og foredraget:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/EU2004.htm
eller direkte her:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/Konstitusjon_UiBEDC-filer/frame.htm


17.02.2004

Nye bøker på nyåret
Tilvekstlisten for januar i år er på plass her (Quod non est in libris, non est in mundo):
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0104.htm
Forøvrig minnes om at vi gjerne mottar forslag til innkjøp av bøker. Budsjettet virker rimelig greit for 2004 (om enn noe strammere enn for 2003).


11.02.2004

EØS-avtalen 10 år - kronikk
Det er i år ti år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Birgitte Bie Larssen her på huset har i den anledning en utmerket kronikk i dagens BT - "EØS og Grunnloven" med undertittel "Har EØS-samarbeidet påvirket Grunnlovens utgangspunkt om at Stortinget er landets lovgivende organ og at Høyesterett er vår øverste domstol?"
-> www.bt.no/utskrift.jhtml?articleID=233535

EØS-rett mv på nett
Dette gir anledning til å minne om at du finner mye på nettet omkring EØS og EU. I stedet for å virre rundt på egen hånd, gå via bibliotekets sider - eller Juridisk nettviser:


09.02.2004

Utstilling i biblioteket: EU utvides og planlegger grunnlov
I anledning gjenåpningen av EDC her på Dragefjellet har avdelingsbibliotekar ved EDC Liv Glasser sammen med bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik utarbeidet en utstilling omkring utvidelsen av EU, samt arbeidet med en EU-konstitusjon. Sammen med utstillingen følger flg lille tekst på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/EU2004.htm
Så hjertelig velkommen i dag kl 1030 i bibliotekets lokaler med etterfølgende foredrag av dr. polit Ulf Sverdrup i aud 3:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/EDC-flytting.htm


06.02.2004

Kant død i 200 år
Immanuel Kant døde den 12. februar for 200 år siden. Han har også hatt innflytelse på jussens område. Biblioteket har i den anledning utarbeidet en liten utstilling i monteren ved siden av Holberg:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/kant2004.htm

EDC nyåpner på mandag
Europeisk dokumentasjonssenter (tidl European Documentation Centre) åpner mandag 9 februar kl 1030. Alle er velkomne. Deretter blir det foredrag for alle ved dr. polit Ulf Sverdrup, jfr:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/EDC-flytting.htm


05.02.2004

Israelsk militærjus
Hein on-line introduserte i går sitt nyeste tidsskrift - Israel Defence Forces Law Review. Det første heftet "...tackles the tough issues of terrorism as it relates to international law and the law of war. Articles in this issue have been written by members of the Judge Advocates of the United States Air Force, the Canadian Armed Forces, the Royal Australian Air Force, as well the IDF Military Advocate General and professors at several U.S. and Israeli law schools" heter det i omtalen. Flere på huset er opptatt av disse problemstillingene, så ta en titt på
-> www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/idflr1&collection=
journals&id=1&size=2

Gammel engelskspråklig jus
The Eighteenth Century Collections Online tilbyr ALL (!!) engelskspråklig litteratur som er utgitt mellom 1701 og 1800 - inkludert en mengde jus. UB har et prøveabonnement frem til 26.2.04. Vi ønsker tilbakemeldinger på om dette kan være noe å satse på ved UB (og nasjonalt i et samarbeid mellom UB-ene). Ganske dyrt, men kanskje verdt det. For å undersøke sakene, gå inn her:
-> infotrac.london.galegroup.com/itweb/eccotr
Passord er Norway.

Jus og pedagogikk
Biblioteket har to tidsskrifter om emnet:
* The Law Teacher, fom vol 36 (2002), oppstilt L 17 Law
* Journal of Legal Education, fom vol 1 (1949), oppstilt L 17 Jou
Den siste har vi også i elektronisk utgave via Hein Online
-> www.heinonline.org/HOL/Index?index=journals/jled&collection=journals

Studentene og biblioteket
Ellers rapporteres om en enorm bibliotekbruk blant studentene - ny besøksrekord i går: 715. Studiereformen gir så avgjort utslag.


03.02.2004

Lovavdelingens uttalelser på web
I går ble samtlige av Lovavdelingens uttalelser tilgjengelig på web fom 1996:
-> odin.dep.no/jd/tolkningsuttalelser/
Se JDs pressemelding om saken her
-> www.odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/pressem/012101-070219/
index-dok000-b-n-a.html

Et krafttak for juridisk forskning
Fikk alle med seg URLen til Justisministerens krafttak?
-> www.odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/pressem/012101-070218/
index-dok000-b-n-a.html

E-bøker
UB arbeider ikke bare med elektroniske tidsskrifter. også E-bøker begynner å komme - ikke så mye innen jus foreløpig. For status quo, se
-> www.ub.uib.no/e-ressurser/Ebok/index.htm

Astronomer mot orddeling
Mange reagerer på anglifiseringen av språket, f.eks. fenomenet ord deling. Astronomer i Oslo arbeider med saken og er åpne for ikke-astronomer som medlemmer:
-> folk.uio.no/tfredvik/amo
Så på vegne av vanvittig mange: pass på!


30.01.2004

Lovdata - emner
Er alle klar over hvor flott Lovdata utvikler seg? Klikk f.eks. på ett eller flere av de rettslige emnene nedenfor og få opp alt fra lover og forskrifter via dommer og avgjørelser til forarbeider og artikler omkring emnet - alt i fulltekst og alt greit tilgjengelig via klikk i spalten til venstre på Lovdatas startside:

Arbeidsrett
Ekspropriasjon
Ektefeller m.v.
Erstatningsrett

EU/EØS
Husleie m.v.
Industrielt vern
Konkurranserett

Konkursrett
Opphavsrett
Personvern
Petroleum

Selskapsrett
Skatterett
Skifterett
Trygderett

Og mer skal komme.

EDC til Dragefjellet
Som tidligere meddelt er EDCen på flyttefot til Dragefjellet - til Studias tidligere lokaler. Det er åpnet mellom biblioteket og EDCen. Vi skal ha en offisiell åpning den 9. februar, som dere alle er invitert til. Se også våre lille meddelelse på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/EDC-flytting.htm


29.01.2004

1905
Det nærmer seg 2005 og feiringen av 100 år siden unionsoppløsningen.
Nasjonalbiblioteket har laget noen sider i sakens anledning - "1905: Norge, Sverige & unionen" - med bibliografi, dokumenter, forskjellige lenker osv.
-> www.nb.no/baser/1905/

Røykejus
Erik Nord har i et nummer av Lov og rett før jul noen betraktninger omkring røykejus, et aktuelt tema. Samme Nord har skrevet endel om emnet på
-> eriknord.no/rykelov.htm
Se også flg ot.prp-er:
-> odin.dep.no/hd/norsk/publ/otprp/042001-050012/index-dok000-b-f-a.html
-> odin.dep.no/hd/norsk/publ/otprp/042001-050006/index-dok000-b-f-a.html

Skatteavtaler
I Odin finner vi også skatteavtaler mellom Norge og fremmede land:
-> odin.dep.no/fin/norsk/skatter_avgifter/skatteavtaler/index-b-f-a.html


28.01.2004

Holberg død i 250 år
Den kjente faglitterære juridiske forfatteren mm Ludvig Holberg døde i dag for 250 år siden. Biblioteket følger opp med en liten utstilling og noen ord på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/holberg2004.htm
Velkommen til biblioteket!


27.01.2004

Norske juridiske artikler på nett
Universitetsforlaget lanserer tidsskriftbasen idunn.no. Foreløpig er tilbudet noe begrenset, men gratis frem til mai. Jussens Venner, Lov og Rett, Menneskerettigheter og TfR er blandt de som er med. Publisering av artiklene skjer - etter hva som opplyses - etter aksept fra den enkelte forfatter. Sjekk
-> www.lokus.no/servlets/idunn

Og når vi først har norske juridiske artikler på nett på agendaen, legg merke til at Lovdata publiserer stadig flere artikler, f.eks. via
-> websir.lovdata.no/lex/index-lit.html


26.01.2003

Nye kopimaskiner i biblioteket - nå med kode
Biblioteket har fått to nye Xerox-maskiner til erstatning for de gamle fra Océ som har gjort en lang og god tjeneste. Fakultetets ansatte har i alle år kopiert hos oss vha av en såkalt kopinøkkel som ble utlevert i skranken. De nye maskinene tar ikke kopinøkkel som nå er en saga blott. For å kopiere uten kopikort, taster du på maskinene i stedet ganske enkelt følgende kode: ****.
Maskinene logger seg ut automatisk etter 30 sekunders inaktivitet, da må en komme seg inn igjen med samme kode. Vi ønsker ikke at koden skal komme ut, så hold den for deg selv. Eller spør i skranken.

Årsmelding biblioteket
Vi er nettopp ferdig med vår virksomhetsrapport for 2003. Den viser bl.a. et økende besøk og at våre web-sider har en stor og voksende popularitet. Vi har i 2003 brukt mer penger på bøker enn noen gang - over 800.000 kroner. Ellers utviser vi rimelig høy aktivitet på en rekke fronter, se:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2003/0index.htm


18.01.2004

Nye bøker
Årets siste måned brakte med seg følgende tilvekstliste ved biblioteket:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1203.htm

Gjeldsordning
En gjør merksam på flg flotte webtilbud fra Barne- og familiedepartementet
-> odin.dep.no/bfd/bfd/ftp/gbase/wwwRoot/index.html
som også inkluderer henvisninger til en haug avgjørelser omkring gjeldsordning:
-> odin.dep.no/bfd/bfd/ftp/gbase/wwwRoot/retter/index.html

Skatter og avgifter
De skatte- og avgiftsinteresserte vet kanskje om denne fra Finansdepartementet:
-> odin.dep.no/fin/norsk/skatter_avgifter/prinsipputtalelser_fortolkninger/
index-b-n-a.html

Dagens tips
går nå inn i sitt syvende år - den første ble sendt 2.3.1998 og finnes her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/1998.htm
Og for nye lesere: alle Dagens tips fom 1998 finnes lagret her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


07.01.2004

EDCen på flyttefot
Vårt bortplasserte underbruk European Documentation Centre er på flyttefot fra HIB til Dragefjellet. Offisiell åpning blir 9. februar. Se ellers følgende melding:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/EDC-flytting.htm
Velkommen til alle våre brukere!